Kontanthjælpsloft

Får du boligstøtte eller særlig støtte ud over din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan kontanthjælpsloftet betyde, at du får mindre udbetalt.

Se videoen og find ud af, hvad kontanthjælpsloftet kan betyde for dig.

Kontanthjælpsloft
 • Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du samlet kan få

  Hvis du modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og særlig støtte samt boligstøtte.

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

  Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

  Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

  Kommunen afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden. Udbetaling Danmark får besked fra kommunen om, hvad du samlet kan få, og beregner herefter, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig støtte.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor meget kan jeg få i alt?

  Her er en oversigt, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden:

  Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned før skat (2017) fordelt på størrelsen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
  Ydelsesmodtager Gifte og samlevende med et barn – pr. person Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person Gifte og samlevende uden børn – pr. person Enlige med et barn Enlige med to eller flere børn Enlige uden børn
  Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år 14.808 14.808 11.143 15.439 15.803 13.477
  Kontanthjælpsmodtagere under 30 år 12.643 12.518 9.603 15.134 15.498 10.316
  Modtagere af integrationsydelse og uddannelseshjælp 12.057 11.894 9.202 14.399 14.762 9.910

  Kontanthjælpslofter for gifte integrationsydelsesmodtagere, som ikke opfylder 225-timerskravet. Beløb pr. måned i kr. før skat (2017)
  Ydelsesmodtager Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn
  Ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225–timers-kravet 9.232 9.300 6.216 6.975 7.043 5.158

  Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned før skat (2016) fordelt på størrelsen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
  Ydelsesmodtager Gifte og samlevende med et barn – pr. person Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person Gifte og samlevende uden børn – pr. person Enlige med et barn Enlige med to eller flere børn Enlige uden børn
  Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år 14.575 14.575 10.968 15.196 15.554 13.265
  Kontanthjælpsmodtagere under 30 år 12.444 12.321 9.452 14.896 15.254 10.154
  Modtagere af integrationsydelse og uddannelseshjælp 11.867 11.707 9.057 14.172 14.530 9.754

  Kontanthjælpslofter for gifte integrationsydelsesmodtagere, som ikke opfylder 225-timerskravet. Beløb pr. måned i kr. før skat (2016)
  Ydelsesmodtager Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn
  Ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225–timers-kravet 9.087 9.154 6.118 6.865 6.932 5.077
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Gevinst ved at arbejde

  Hvis du arbejder, samtidig med at du får integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og særlig støtte. Selv ganske få timers arbejde kan betyde, at du får udbetalt en større del af din tilkendte boligstøtte og/eller særlige støtte. Det skyldes, at den løn, du har tjent, bliver trukket fra i din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Og når din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp udbetales med et mindre beløb, giver det plads til særlig støtte og boligstøtte.

  Se eksempler på gevinsten ved at arbejde:

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvornår er man samlevende i forhold til kontanthjælpsloftet?

  Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. Kommunen afgør, om du skal betragtes som samlevende.

  Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Lignende regler om samlevende anvendes også i forbindelse med folke- og førtidspension, og hvis du modtager børnetilskud.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

  Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

  • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
  • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
  • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
  • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.
  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 25. april 2017