Hjælpemidler

Du kan få et hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, som begrænser dig i dagligdagen

Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre.

Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i en kortere periode, f.eks. i forbindelse med en udskrivning fra sygehuset, er det sygehuset, som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler.

Der findes mange forskellige typer af hjælpemidler. De to største områder er:

  • kropsbårne hjælpemidler: et hjælpemiddel, der bæres på kroppen og som ikke kan genbruges af andre, fx ortopædisk fodtøj, proteser, bleer, støttestrømper m.fl.

  • genbrugshjælpemidler: et hjælpemiddel, der skal leveres tilbage, fx toiletforhøjer, badebænk, rollator, kørestol, plejeseng.
Typer af hjælpemidler
Siden er sidst opdateret 10. januar 2017