Navne- og adressebeskyttelse

Søg om navne- og adressebeskyttelse med din NemID

Navne- og adressebeskyttelse

Adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra folkeregisteret eller fra Det Centrale Personregister (cpr)

Robinsonlisten

Ønsker du ikke at stå i telefonbogen eller indgå i markedsføring fra firmaer, kan du tilmelde dig Robinsonlisten. Du kan til- og afmelde dig Robinsonlisten digitalt med din NemID.

Adressebeskyttelse
 • Ansøg om navne- og adressebeskyttelse

  Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

  Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR, og dit navn og adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor længe gælder navne- og adressebeskyttelsen?

  Når du har tilmeldt dig navne- og adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen i første omgang for et år.

  Hvis du herefter ønsker at få din adressebeskyttelse forlænget, kan du igen søge digitalt via borger.dk. Du skal selv huske at søge.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Forbehold

  Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR.

  Private kreditorer, der fx mangler betaling af en faktura, kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen.

  Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på, at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer. Selvom du har navne- og adressebeskyttelse, har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre, medmindre du gør opmærksom på, at du ikke ønsker det.

  Beskyttelsen gælder ikke for indrykning af meddelelser i Statstidende, hvor navn og adresse ifølge loven er påkrævet.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Tilmeld Robinsonlisten - Markedsføringsbeskyttelse

  Hvis du får registreret markedsføringsbeskyttelse i CPR, kan du undgå at få tilsendt reklamemateriale. Beskyttelsen kaldes også Robinsonlisten, og den dækker post, e-mail og telefon.

  Markedsføringsbeskyttelsen gælder, indtil du selv meddeler kommunen, at den skal ophæves. Robinsonlisten opdateres hvert kvartal.

  Når du er tilmeldt markedsføringsbeskyttelsen, får du heller ikke reklamer fra de virksomheder, som du er kunde hos. Det kunne fx være banker eller realkreditinstitutter. Du kan dog aftale med den enkelte virksomhed, at du fortsat ønsker at modtage henvendelser fra virksomheden.

  Læs mere om Robinsonlisten
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lokalvejviser

  Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

  Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvis du vil klage

  Hvis du vil klage over en afgørelse, som en kommune har truffet efter CPR-loven, kan dette ske til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Klagen skal ske skriftligt til den kommune, som har truffet afgørelsen, og inden 4 uger fra det tidspunkt, du har fået meddelelse om afgørelsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Siden er sidst opdateret 18. marts 2017