Kørekort

Skal du have nyt kørekort, skal du henvende dig personligt i et af Borgerservicecentrene.

Vær opmærksom på krav til fotos på kørekort.

I nogle tilfælde kræver det en lægeattest fra din egen læge.

Nyt kørekort

Har du skiftet navn, har du mistet dit kørekort, er dit kørekort slidt, eller ønsker du et af de nye kørekort, kan du her bestille og betale et nyt.

OBS denne selvbetjeningsløsning kan ikke bruges ved fornyelse af kørekort.

Om Kørekort
 • Ansøg om eller forny dit kørekort

  Ønsker du at få udstedt et nyt kørekort - hvis du fx har skiftet navn, eller dit kort er slidt - koster det 280 kr. (2017).

  Du skal henvende dig i kommunens borgerservice og samtidig medbringe:

  • et vellignende foto
  • dit gamle kørekort
  • identifikation

  Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

  Fornyelse af:
  • andre kørekort end de nedenfor nævnte: 130 kr. (2017)
  • kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år: 50 kr. (2017)
  • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år: 0 kr. (2017)
  • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år: 170 kr. (2017)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2017)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2017)
  • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2017)

  Du kan se priserne på alle typer kørekort på politiets hjemmeside:

  Du kan betale med dankort, MobilePay og danske kontanter, dvs. du kan IKKE betale med bla. visa electron, mastercard eller udenlandsk visa

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Jeg har mistet mit kørekort - sådan ansøger jeg om et nyt

  Mister du dit kørekort, skal du møde personligt op i borgerservice og at ansøge om et nyt. Du kan med fordel udfylde en del af ansøgningen digitalt og betale det nye kørekort via den digitale selvbetjeningsløsning før du møder op, hvis kommunen stiller en digital løsning til rådighed.

  Det koster 280 kr. (2017).

  Du kan få udstedt et nyt kørekort:

  • hvis du mister dit kørekort
  • hvis dit kørekort er meget slidt
  • hvis du mister dit kørekort, som er udstedt i et af de andre lande i EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge)
  • hvis du skifter navn
  • hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen.

  Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), din alder og dit helbred. Det gælder også dit nye kørekort - kaldet et duplikatkørekort.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Internationalt kørekort uden for EU

  Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

  Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du have et internationalt kørekort. Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

  Et internationalt kørekort gælder ét år og koster 25 kr. (2017).

  Du får dit internationale kørekort i kommunens borgerservice.

  Du skal møde personligt op og medbringe:

  • dit gyldige, danske kørekort
  • et pasfoto efter gældende regler.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Ansøg om dit første kørekort

  Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder dig om hele forløbet i forhold til undervisning, køreprøve og ansøgning.

  Det er almindeligt, at kørelæreren udfylder ansøgningen om kørekort til kommunen. Du underskriver ansøgningen, og afleverer samtidig et fotografi til brug for udstedelse af kørekort, samt en lægeattest. Kørelæreren eller du selv afleverer ansøgningen med bilag til borgerservice i kommunen, der afgør om betingelserne for at få et kørekort er opfyldt.

  Hvis det er første gang, du skal have et kørekort, skal du huske at gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  Politiet afholder køreprøver og afgør sager om fx helbredsspørgsmål.

  Ansøgning om kørekort

  Du skal medbringe følgende hos din kørelærer:

  • et vellignende foto
  • lægeattest fra din læge i en lukket konvolut
  • bevis for, at du har bestået et færdselsrelateret førstehjælpskursus
  • opholdstilladelse/bevis, hvis du ikke er dansk statsborger.
  Identifikation i forbindelse med køreprøve og teoriprøve

  Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor længe er mit kørekort gyldigt?
  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

  Kørekort, som udstedes fra 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  15 år, dog højst til du er fyldt 75 år:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til traktor/motorredskab.

  Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

  Udløb af gyldighedstid ved 70 års fødselsdag

  Hvis du har kørekort til almindelig bil, der er gyldigt til din 70 års fødselsdag, skal du ansøge om fornyelse af dit kørekort tidligst tre måneder før dit kørekort udløber.

  Lægeattest skal ikke vedlægges

  Du skal ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

  Lægeattest skal vedlægges

  Du skal vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

  Gyldighedstiden på det nye kørekort vil som udgangspunkt herefter blive fastsat til det fyldte 75. år.

  Gyldighedstid for personer over 75 år

  Hvis du vil have at kørekorte skal gælde til efter du er fyldt 75 år, kan du fra du er fyldt 73 år ansøge om fornyelse mod indlevering af lægeattest.

  Gyldighedstiden vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

  • fyldt 73 år, men ikke 74 år: Tre år
  • fyldt 74 år, men ikke 80 år: To år
  • fyldt 80 år: Et år.

  Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

  Kørekort udstedt før 19. januar 2013

  Kørekort af EF- eller EU-modellen, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til den nye EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

  Kørekort, som udstedes fra 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  5 år:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
  Gyldighedstid for personer over 70 år

  Gyldighedstiden vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

  • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
  • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
  • fyldt 80 år: Et år

  Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

  Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Krav til foto i kørekortet

  Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor kan jeg få lavet et nyt kørekort?

  Du skal henvende dig personligt til en kommunes borgerservicecenter.

  Du behøver ikke at henvende dig i din bopælskommune.

  I Slagelse Kommune skal du henvende dig i et af de tre borgerservicecentre

 • Hvor lang tid tager det, at forny mit kørekort?

  Er der bemærkninger i din lægeattest, skal den sendes politiet. Sagsbehandlingen hos politiet er mellem 3-7 måneder.

  Er der ingen bemærkninger i din lægeattest, vil det tage op til 3 uger.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikredsen, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lovgivning
Fra udenlandsk til dansk kørekort
 • Ombytning til dansk kørekort
  Kørekort fra Færøerne, et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

  Hvis du har et kørekort enten udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i Danmark.

  Såfremt dit kørekort fra et EU- eller EØS-land har en længere gyldighed, end 15 år for bil, motorcykel mv., og fem år for lastbil, bus, mv., giver det kun ret til at køre i op til to år, efter du i kørekortmæssig henseende har bopæl i Danmark.

  I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

  Kørekort fra Grønland

  Du har ret til at køre med dit gyldige grønlandske kørekort i op til 90 dage efter, at du har etablere bopæl i Danmark. Herefter skal du ombytte dit grønlandske kørekort til et dansk.

  Du skal aflægge en kontrollerende køreprøve.

  Kørekort fra Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweitz eller Ukraine

  Kørekortet kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capitol Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Herudover skal du afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

  Ombytning efter 90 dages ophold i Danmark

  Når der er gået 90 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

  Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien eller Isle of Man (Øen Man)

  Kørekortet kan endvidere ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien eller Isle of Man (Øen Man), og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet.

  Ombytning efter 90 dages ophold i Danmark

  Når der er gået 90 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet. Du skal derfor i disse tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort

  Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 90 dage, efter du er registreret med fast bopæl i Danmark.

  Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve.

  Hvad koster det at ombytte kørekort?

  En ombytning til dansk kørekort koster 280 kr. (2017).

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor får du kørekortet?

  Du skal henvende dig i borgerservice i en af landets kommuner for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

  Du skal medbringe:

  • en lægeattest, som er udstedt af din egen læge (NB! kun hvis du har et kørekort, som ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland i et EU- eller EØS-land)
  • du skal også medbringe en lægeattest, hvis dit udenlandske kørekort udløber inden for nær fremtid. Det danske kørekort vil nemlig få samme udløbsdato. Dog maksimalt i 15 år, eller indtil du fylder 75 år.
  • et fotografi
  • dit kørekort
  • et gyldigt pas
  • dokumentation for ophold - i mindst seks måneder - i det land hvor kørekortet er udstedt.

  Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe en gyldig opholdstilladelse (eller opholdsbevis, hvis du er EU-borger).

  Borgerservice kan samtidig kræve en oversættelse af dit kørekort. Oversættelsen skal være udstedt af en translatør eller en oversætter, som er godkendt af Rigspolitiet.

  Har du ikke et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Krav til foto i kørekort

  Der gælder særlige krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Må jeg køre i Danmark med udenlandsk kørekort?

  Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

  Turistkørekort

  Hvis du ikke har et internationalt kørekort eller et oversat udenlandsk kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort hos politiet, der giver tilladelse til midlertidigt at køre i Danmark. Du skal medbringe dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lovgivning

  I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne for at tage kørekort.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Åbningstider