Alvorlig sygdom

Tilbud og hjælp ved kritisk og alvorlig sygdom

Demens
Kritisk sygdom - rådgivning
Kræft
Orlov eller Plejevederlag
Senhjerneskade tilbud
 • Bolig
  Herunder kan du finde oplysninger om, hvilken hjælp, du kan få, hvis du er senhjerneskadet.
  Læs om boligændringer
 • Genoptræning
  Her finder du oplysninger om træning og genoptræning.
  Læs om træning
 • Handicapkørsel
  Handicapkørsel til fritidsformål er en ordning for dig, som ikke kan benytte de almindelige offentlige transportmidler.
  Læs om handicapkørsel
 • Ledsagerkort

  Hvis du har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum, kan du få et ledsagerkort.

  Det er Danske Handicaporganisationer, som bevilger ledsagerkort.

  Hvis du er afhængig af en ledsager for at kunne tage med toget eller for at kunne komme til sociale eller kulturelle aktiviteter, har du mulighed for at søge om et ledsagerkort. 

  Kortet giver ret til gratis at medbringe en ledsager til for eksempel Tivoli eller ved rejser med DSB.

 • Ledsagerordning
  Er du mellem 12 og 67 år og ikke kan færdes ude alene, kan du få en ledsager i op til 15 timer om måneden.
  Læs om ledsagerordning
 • Parkringskort

  Det er Danske Handicaporganisationer, som udsteder parkeringskort til personbiler.

  Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

  Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og kan bruges i hele EU og det meste af verden.

 • Specialundervisning

  Hjernens Hus er et erhvervsrettet rehabiliteringstilbud til voksne med sent erhvervet hjerneskade.

  I samarbejde med det lokale jobcenter og dig selv tilrettelægger vi et rehabiliteringsforløb der kan hjælpe dig til et aktivt liv med meningsfuld beskæftigelse.

  Som udgangspunkt taler vi om at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Hjernens Hus er med til at tilrettelægge din tilbagevenden til din arbejdsplads:

  • Hvilket hensyn skal du selv og arbejdspladsen være opmærksom på?
  • Hvor mange timer du skal begynde med?
  • Hvis der er behov for at orientere dine kollegaer hjælper vi også med det.
  • Hvor tit skal du mødes med konsulenten fra Hjernens Hus?

  Vi laver aftaler i samarbejde med jobcenteret og din arbejdsplads hvordan det skal foregå.

 • Storebælt Handicap

  Hvis du har en invalidebil eller har et parkeringskort, kan du få rabat med en Storebælt Handicap.

  Det er Danske Handicaporganisationer, som bevilger Storebælt Handicap.

  Storebælt Handicap er en særlig rabatordning for dig, der har invalidebil eller parkeringskort.

  Med en Brobizz kan du køre over broen og få en rabat på 20 %.

 • Støtte i dagligdagen
  Du kan søge om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til at udvikle dine færdigheder, hvis du har behov for det.

  Har du en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte i dagligdagen.

  Formålet med støtten er, at du får en tilværelse på dine egne præmisser.

  Støtten gives ud fra en vurdering af dit funktionsniveau og dine behov i henhold til Servicelovens § 85.

  Støtten ydes af kommunens hjemmevejledere.

 • Hjerneskadekoordinator

  Målgruppe

  Voksne, som har fået en varig skade i hjernen, der ikke er fremadskridende.

  Det drejer sig om personer, som har følger efter:

  • blodprop i hjernen
  • hjerneblødning
  • hovedtraume efter ulykke
  • iltmangel, infektion eller godartede svulster

  Hjerneskadekoordinatoren kan

  • være med til at skabe sammenhæng mellem sygehus og Slagelse Kommune.
  • hjælpe til med at koordinere et sammenhængende rehabiliteringsforløb, der sikrer samarbejdet mellem de fagpersoner, der er involveret. Det kan være fx være hjemmehjælp, fysio- og ergoterapeut, sagsbehandler, talepædagog eller handicaprådgiver. Koordinatoren kontakter de relevante fagpersoner og koordinerer indsatsen.
  • orientere om de tilbud, der findes også efter endt rehabilitering.

  Målet med hjerneskadekoordinatorens arbejde er at skabe gennemskuelighed og tryghed for den ramte og de pårørende gennem hele rehabiliteringsforløbet.

  Vil du vide mere

  Hjerneskadekoordinator for voksne 18-65 år

  • Signe Egede Petersson
   Sverigesvej 15, Hus 5
   4200 Slagelse
   e-mail senie@slagelse.dk
   Tlf. 58 57 57 20 /  24 95 81 36

  Hjerneskadekoordinator for ældre 65+

 • Hjælp til hjerneskadet

  Nogle rammes i så let grad, at de næsten kan leve som før. Andre må leve med følger efter skaden, og har behov få hjælp.

  Det kan være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Her kan hjerneskadekoordinatoren og/eller neuropsykologen træde til.

  Målgruppe

  Voksne fra 18-65 år, som har fået en varig skade i hjernen, der ikke er fremadskridende.

 • Neuropsykolog

  Målgruppe

  Voksne fra 18-65 år, som har fået en varig skade i hjernen, der ikke er fremadskridende.

  Det drejer sig om personer, som har følger efter:

  • blodprop i hjernen
  • hjerneblødning
  • hovedtraume efter ulykke
  • iltmangel, infektion eller godartede svulster

  Tilbuddet omfatter

  Neuropsykologen kan medvirke i det tværfaglige samarbejde ved:

  • Rådgivning i de komplekse sager. 
  • Rådgive og vejlede de enkelte faggrupper bl.a. ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmevejledere, hjemmehjælper, talepædagoger, specialpædagoger, Jobcentermedarbejdere og handicaprådgivere.
  • Tilbyde borgere og pårørende samtaler. 
  • Deltage i kurser, netværksmøder, fyraftensmøder mv. målrettet de enkelte faggrupper. 
  • Bidrage til at omsætte ny neurologisk forskning til praksisviden. 
  • Deltage i det tværfaglige samarbejde om arbejdsrehabilitering i Hjernens Hus. 
  • Deltage i implementeringen af forløbsprogrammet for voksen ved erhvervet hjerneskade.

  Send en e-mail med beskrivelse af problemstilling og relevante papirer. Du bliver derefter kontaktet af neuropsykologen.

  Vil du vide mere

  • Neuropsykolog Ph.d. Rune Skovgaard Rasmussen
   Sverigesvej 15, Hus 5
   4200 Slagelse
   e-mail rsras@slagelse.dk
   Tlf. 58 57 40 83
Siden er sidst opdateret 21. december 2016