Kommunen

Pædagogisk assistentelev

Læs om uddannelsen og dine muligheder

Som pædagogisk assistent (PA) vil du kunne arbejde i daginstitutioner, på skoler samt i bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En pædagogisk assistent har kompetencer inden for disse områder:

  • Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter
  • Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker målgruppens trivsel og udvikling
  • Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til et sundt og aktivt liv gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
  • Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi, sociale og digitale medier, der understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur
  • Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til områdets organisering og med henblik på udviklingen af den pædagogiske praksis

Læs mere

Hvordan bliver jeg PA-elev?

Her kan du læse om, hvordan du søger ind på uddannelsen som pædagogisk assistentelev.

Uddannelsens opbygning

Her kan du læse om, hvordan uddannelsen er opbygget i forhold til længde, praktikker og skoleophold.

Hvor kommer jeg i praktik?

Her kan du læse om, hvilke praktikmuligheder og institutionstyper der er i Slagelse Kommune samt mødetider m.m. i praktikken.

Hvad får jeg i løn?

Her kan du læse om lønnen under uddannelsen som pædagogisk assistentelev.

Hvad er mine muligheder?

Her kan du læse om dine muligheder for videreuddannelse, når du er færdig som pædagogisk assistentelev.

Siden er sidst opdateret 3. februar 2016