Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (1)
 • 08-03-2017 Skolekontaktpersoner til Center for Skole
  Center for Skole søger pr. 1. maj 2017 fire skolekontaktpersoner, der vil arbejde målrettet for at hjælpe de børn og unge, der har svært ved at komme i skole og blive der hele skoledagen. Der ansættes 1 skolekontaktperson i hvert af de 4 distrikter i Slagelse Kommune (Slagelse Syd, Slagelse Nord, Korsør og Skælskør).

  Stillingerne er på 37 timer pr. uge.

  Ordningen skal være med til at øge almenindsatsen og herigennem styrke inklusion og trivsel i folkeskolerne i Slagelse Kommune og bidrage til forebyggelse af mere vidtrækkende konsekvenser ved skolefravær.

  Målgruppen er folkeskoleelever 0.-9. klasse med bopælsadresse i Slagelse Kommune, som alle har bekymrende skolefravær. Ordningen med skolekontaktpersoner er målrettet børn og unge, som har behov for at få understøttet deres skolenærvær. Center for Skole har den overordnede koordinerende funktion i forbindelse med, at barnet/ den unge får et stabilt skolefremmøde, hvori der indgår en bred vifte af indsatser, netværk og metoder.
   
  Hensigten er at iværksætte en tidlig helhedsorienteret og netværksinddragende indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær inden for en kort tidsramme.

  Tidsrammen for indsatsen er som udgangspunktet 3 måneder, hvor der arbejdes målrettet for, at:
  • barnet/den unge har et stabilt fremmøde i skolen
  • forældrene og netværket er deltagende i arbejdet med barnet/den unge og tager ansvar for barnets/den unges fremmøde
  • barnet/den unge er motiveret til at gå i skole og er aktivt deltagende i skolen.
   
  Skolekontaktpersonens daglige arbejde vil være i distriktet og vil på en konkret måde være med til at lukke overgangen mellem familien, som er det sociale område og skolen, som er undervisningsområdet.

  Vi kan tilbyde

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs af skole og det socialfaglige område
  • et fagligt kompetent miljø
  • rigtig gode kollegaer i distriktet og på tværs i organisationen
  • mulighed for efteruddannelse
  • en ambitiøs arbejdsplads i udvikling og høj grad af medindflydelse.

  Vi forventer, at du

  • er fleksibel i forhold til arbejdstid og i din måde at arbejde på
  • er vedholdende, insisterende og opsøgende
  • tror på, at det enkelte menneske altid rummer muligheder samt tro på, at selv de mest udsatte børn/unge kan inkluderes i en daglig skoledag
  • har en anerkendende og systemisk tilgang (troen på at omstændigheder for barnet/den unge kan ændres)
  • er faglig dygtig og gerne vil udvikle dig yderligere
  • har overblik og evne til selvstændig arbejdstilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver
  • har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde tværfagligt
  • besidder en stærk relationskompetence
  • har en pædagogisk eller socialfaglig baggrund
  • har kørekort og bil til rådighed.
   
  Formelt ansættes skolekontaktpersonerne under afdelingslederen i Center for Skole på linje med de fire SSP medarbejdere, men i det daglige arbejde skal samarbejdet foregå direkte med distriktets skoler, barnet/den unge og disses familie/netværk.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  For yderligere information

  Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • Center for Skole, afdelingsleder Dorthe Christiansen, mobil  20 14 35 13 eller pr. mail dorch@slagelse.dk

  Frist

  • 8. marts


  Søg stillingen Skolekontaktpersoner...
Sygeplejerske (1)
 • 13-03-2017 Udviklingskonsulent til Sundhed og Ældre

  1 årig projektstilling til velfærdsteknologisk team

  Kan du sætte handling bag vores ønske om at igangsætte og implementere en målrettet helhedsorienteret indsats i forhold til medicinadministration og -håndtering til gavn for borgerne? Så er det dig, vi søger.


  I Center for Sundhed og Ældre søger vi en kollega til at sætte spot på medicinadministration og -håndtering. Dit fokus bliver at implementere hjælpemidler, velfærdsteknologier og pædagogiske tiltag, der kan gøre borgere, der får et eller flere daglige besøg til hjælp til medicinadministration, selvstændige, i forhold til dette.

  Vi er et borgerrettet område i konstant udvikling for at kunne matche omverdenens forventninger og behov. Værdighed og service er i fornyet fokus i disse tider - også i et velfærdsteknologisk perspektiv.
  Vores vision i Center for Sundhed og Ældre beskriver fint vores tilgang til ældreplejen: Lev livet aktivt, i samarbejde med og om borgeren. Kommunens ydelser inden for sundhed og omsorg er derfor under stor forandring i øjeblikket, da Borgeren er i centrum via implementering af blandt andet den rehabiliterende tankegang i hele centret.

  I forhold til strategien på det velfærdsteknologiske område er der fokus på løsninger, som kan sikre borgerne større frihed og uafhængighed af andre - og dermed større indflydelse på egen hverdag. Et område som medicin er for nogen borgere et felt, hvor hjælpemidler kan gøre borgeren til herre i eget liv igen. Vi søger dig til at være med til at identificere disse borgere og matche med det relevante hjælpemiddel. Borgernes oplevelse af værdighed og livskvalitet er vigtig for os og dermed også i de valgte løsninger.

  Vi ønsker et bredt fokus på begrebet medicin administration i identifikationen af indsatsområder. Der vil også skulle undervises medarbejdere i forhold til implementering i driften, der fremadrettet vil være forankret i sygeplejen.

  Du vil indgå i velfærdsteknologisk team og vil derudover skulle samarbejde med såvel visitationen samt sygepleje og hjemmepleje.

  Udover opgaver/funktioner bundet direkte op på identificeringen og implementeringen af løsninger, vil du skulle varetage opgaver i samarbejde med sygeplejen

  • dispensering og administration af medicin til borgere i sygeplejen
  • screening af borgere, via besøg/samtale i borgers hjem
  • rådgivning og oplæring af borger i egen medicindispensering og medicinindtagelse med fokus på selvhjulpenhed og egenmestring
  • samarbejde med sygeplejen, andre faggrupper, læger, sygehus og evt. pårørende vedr. borgers medicin og medicinadministration
  • rådgivning og undervisning af medarbejdere i korrekt brug af lægemidler
  • løbende evaluering af projektet

  I de første tre måneder skal du udvikle og gennemføre et mindre pilotprojekt, der giver en indikation og tydeliggørelse af indsatsens perspektiv.

  Vi forventer, at du

  • har et stort kendskab til sundheds- og omsorgsområdet
  • er uddannet farmakonom eller sygeplejerske - eller har anden relevant sundhedsfaglig uddannelse
  • har lyst til og gerne erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
  • har blik og forståelse for alt det praktiske på udførelsesniveau
  • mestrer evnen at skabe tydelig formidling, tilpasset målgruppen/modtageren
  • har evnen at lytte til personalet i driften, samt "omsætte" deres input i relevante sammenhæng
  • er en stærk koordinator og evner at sikre ejerskab, når nye initiativer iværksættes, eller forandringer implementeres
  • er proaktiv, evner at tænke nyt og altid have helhedsperspektivet og målet for øje
  • har erfaring med projektledelse og gerne en projektlederuddannelse eller som minimum kendskab til projektmodeller og -værktøjer til dette formål
  • er ansvarsbevidst og god til at følge op på aftaler og planer samt "holde torvet" - med mange forskellige bolde i luften
  • kan arbejde meget selvstændigt, kombineret med evnen til at yde en stærk teamindsats
  • som person sætter pris på det gode samarbejde og bidrager til det positive arbejdsmiljø

  Om os

  I Center for Sundhed og Ældre er konsulenterne samlet i Sekretariatet. Sekretariatet yder service i form af blandt andet konsulentassistance til hele Center for Sundhed og Ældre, hvilket betyder at du vil komme til at arbejde tæt sammen med personale og ledere decentralt i vores virksomheder. Du vil fysisk være placeret på Torvegade 15 i Slagelse, som ligger 5 minutters gang fra stationen, men der vil være en del udadrettet aktivitet i vores 'områder'.

  Stillingen er 1-årig og den ugentlige arbejdstid er gns. 37 timer.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og individuel forhandling med den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • sekretariatsleder, Randi Mølager, Sundhed og Ældre, tlf. 51 44 06 35 / mail ranmo@slagelse.dk eller
  • velfærdsteknologisk Konsulent Line Louise Rasmussen tlf. 30 56 63 01

  Frist

  • 13. marts 2017 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. marts 2017.

  Ansættelse snarest muligt derefter eller pr. 1. maj 2017.

  Benyt linket og upload relevante eksamenspapirer.

  Søg stillingen Udviklingskonsulent ...
Studiejob (1)
 • 09-03-2017 SOSU-medarbejdere dagvagt og aftenvagt, til områderne Parkvej, Præstevangen og Dalmose
  Hjemmeplejen Slagelse kommune, område Dalmose, område Parkvej og Præstevangen i Skælskør, søger medarbejdere til udekørende dagvagt og aftenvagt, med uddannelse som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

  Til vikar og ferieafløsere kan uuddannede komme i betragtning.

  Vi tilbyder faste stillinger og vikariater med mulighed for fastansættelse, dagvagtstillinger 30-32 timer. Aftenvagtstillinger 24,5 timer/uge eller 28 timer/uge. Samt afløsere til alle vagter, herunder ferieafløsere til fast timetal i ferieperioden.

  Gældende for alle stillinger er weekend hver anden uge, ledig til besættelse den 1. april 2017 eller hurtigst muligt.

  Slagelse Kommune er en udviklingskommune, hvilket stiller krav om fagligt kompetente, fleksible og omstillingsparate medarbejdere. Vi har brug for medarbejdere som kan lide at arbejde og udvikle sig, i en foranderlig og spændende organisation, hvor vi pt. implementerer hverdagsrehabilitering under overskriften "En borger, En plan". Vi implementerer TOPS (tidlig opsporing). Vi arbejder i omsorgssystem Vitae.

  Vi vægter et godt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen. Hvis der er tale om ansættelse i vikariat, kan der aftales at overgå til Vikarteam Slagelse efter vikariatet.

  Vi søger en god kollega, som

  • udviser høj grad af faglighed
  • er modig og tør tage ansvar
  • med glæde, indgår i samarbejdet med kollegaer, såvel som borgere
  • handler kompetent og anvender dine kompetencer fuldt ud
  • har tydelig og anerkendende kommunikation
  • arbejder rehabiliterende, med udgangspunkt i den enkelte borger.

  Vi tilbyder

  • gode, glade og imødekommende kollegaer
  • et godt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og samarbejde.

  Yderligere oplysninger

  Tiltrædelse 1 april 2017 eller efter aftale.

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Ansøgning skal være os i hænde senest
  • 9. marts 2017.

  Vedhæft CV og eksamensbevis.

  Mærk ansøgningen "aftenvagt" eller "dagvagt". Ligesom området du søger gerne må markeres. F.eks. Parkvej.

  Samtaler forventes afholdt i uge 11.

  Søg stillingen SOSU-medarbejdere da...
Specialarbejder (1)
 • 28-02-2017 Specialarbejder til natur og service
  Har du lyst til at arbejde med manuel vandløbsvedligeholdelse og/eller manuel ukrudtsbekæmpelse samt andre gartneriske opgaver i al slags vejr, så er der blevet en plads ledig på holdet hos Entreprenørservice, Slagelse Kommune.

  Jobbet

  Du vil blive en del af et løsningsorienteret team, hvor mødestederne varierer efter opgavernes placering.
   
  Opgaverne kan være manuel grødeskæring, øvrige opgaver indenfor vandløbsområdet, opsætning/nedtagning af badebroer, beskæring og/eller fældning af træer, hækklipning, manuel ukrudtsbekæmpelse. Herudover opsætning/reparation af folde, mindre flytteopgaver, renholdelse samt andre forefaldne serviceopgaver.

  Vi forventer, at du

  • har kørekort til min. kat. B og gerne B/E
  • har en robusthed, der matcher et fysisk arbejde, der udføres ude i al slags vejr
  • har interesse for vandløbsområdet og har erfaring med manuel grødeskæring, hvilket gerne er suppleret med åmandsuddannelsen/åmandskurser
  • har erfaring i betjening af div. småmaskiner som motorsav, kratrydder, motorle m.v. 
  • har et gyldigt sprøjtecertikat. 

  Vi tilbyder

  • en tidsbegrænset ansættelse til 31. oktober 2017 (evt. mulighed for forlængelse)
  • et arbejde i en alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed, der løser en bred vifte af opgaver inden for vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, grå og grønne anlægsopgaver m.v. 

  Virksomheden ligger vægt på og har et stærkt samarbejde med entreprenører, vognmænd og øvrige leverandører indenfor området.
  Vi er en virksomhed med højt til loftet, og hvor et godt arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt.
   
  Arbejdstiden starter som udgangspunkt kl. 6.30 og slutter kl. 15.00 - fredag kl. 11.30, en vis fleksibilitet og variation skal forventes i forhold til opgaverne.
   
  Ansættelsestidspunkt: 18. april 2017 eller hurtigst muligt derefter.
   
  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • driftsleder Michael Thelin på tlf. 20 29 08 32 i tidsrummet kl. 8.00 - 14.00.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde den
  • 28. februar 2017.
   
  Der vil blive afholdt samtaler i uge 10.
   

  Søg stillingen Specialarbejder til ...
Social- og sundhedshjælper (1)
 • 09-03-2017 SOSU-medarbejdere dagvagt og aftenvagt, til områderne Parkvej, Præstevangen og Dalmose
  Hjemmeplejen Slagelse kommune, område Dalmose, område Parkvej og Præstevangen i Skælskør, søger medarbejdere til udekørende dagvagt og aftenvagt, med uddannelse som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

  Til vikar og ferieafløsere kan uuddannede komme i betragtning.

  Vi tilbyder faste stillinger og vikariater med mulighed for fastansættelse, dagvagtstillinger 30-32 timer. Aftenvagtstillinger 24,5 timer/uge eller 28 timer/uge. Samt afløsere til alle vagter, herunder ferieafløsere til fast timetal i ferieperioden.

  Gældende for alle stillinger er weekend hver anden uge, ledig til besættelse den 1. april 2017 eller hurtigst muligt.

  Slagelse Kommune er en udviklingskommune, hvilket stiller krav om fagligt kompetente, fleksible og omstillingsparate medarbejdere. Vi har brug for medarbejdere som kan lide at arbejde og udvikle sig, i en foranderlig og spændende organisation, hvor vi pt. implementerer hverdagsrehabilitering under overskriften "En borger, En plan". Vi implementerer TOPS (tidlig opsporing). Vi arbejder i omsorgssystem Vitae.

  Vi vægter et godt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen. Hvis der er tale om ansættelse i vikariat, kan der aftales at overgå til Vikarteam Slagelse efter vikariatet.

  Vi søger en god kollega, som

  • udviser høj grad af faglighed
  • er modig og tør tage ansvar
  • med glæde, indgår i samarbejdet med kollegaer, såvel som borgere
  • handler kompetent og anvender dine kompetencer fuldt ud
  • har tydelig og anerkendende kommunikation
  • arbejder rehabiliterende, med udgangspunkt i den enkelte borger.

  Vi tilbyder

  • gode, glade og imødekommende kollegaer
  • et godt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og samarbejde.

  Yderligere oplysninger

  Tiltrædelse 1 april 2017 eller efter aftale.

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Ansøgning skal være os i hænde senest
  • 9. marts 2017.

  Vedhæft CV og eksamensbevis.

  Mærk ansøgningen "aftenvagt" eller "dagvagt". Ligesom området du søger gerne må markeres. F.eks. Parkvej.

  Samtaler forventes afholdt i uge 11.

  Søg stillingen SOSU-medarbejdere da...
Social- og sundhedsassistent (3)
 • 27-02-2017 SSA i aftenvagt på Quistgården
  GENOPSLAG
   
  En stilling som social- og sundhedsassistent i aftenvagt 27 timer om ugen er ledig til besættelse til den 1. marts 2017 eller snarest derefter. Stillingen er med vagt i "ulige" weekender. Der arbejdes i fast rul 5-2.
   
  Quistgården er et skærmet afsnit med plads til 24 demente borgere beliggende på Møllebjergvej 12 i Korsør tæt ved Storebælt.
   
  Vi har en dejlig arbejdsplads, hvor vores kerneopgave er at medvirke til et godt liv for beboerne.
  Vi har fokus på værdighed i relationen med beboeren med udgangspunkt i dennes livshistorie. Vores mål er, at beboere og medarbejdere oplever en aktiv, meningsfuld dagligdag med stabilitet og trivsel.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent - gerne med erfaring inden for demensområdet
  • er omstillingsparat og fleksibel
  • skal brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
  • skal have lyst til at arbejde med handleplaner og dokumentation.

  Vi tilbyder

  • et afvekslende og meningsfuldt arbejde
  • dygtige og engagerede kolleger der arbejder målrettet på at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø
  • en arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling er en del af hverdagen
  • en røgfri arbejdsplads.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • centerleder Lene Henriksen tlf. 24 25 32 89.

  Frist

  • onsdag den 27. februar 2017 kl. 12.00
   
  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 28. februar.
   
   

  Søg stillingen SSA i aftenvagt på Q...
 • 06-03-2017 SSH / SSA til Vikar Team

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53 

  Frist

  • 6. marts 2017


  Søg stillingen SSH / SSA til Vikar ...
 • 09-03-2017 SOSU-medarbejdere dagvagt og aftenvagt, til områderne Parkvej, Præstevangen og Dalmose
  Hjemmeplejen Slagelse kommune, område Dalmose, område Parkvej og Præstevangen i Skælskør, søger medarbejdere til udekørende dagvagt og aftenvagt, med uddannelse som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

  Til vikar og ferieafløsere kan uuddannede komme i betragtning.

  Vi tilbyder faste stillinger og vikariater med mulighed for fastansættelse, dagvagtstillinger 30-32 timer. Aftenvagtstillinger 24,5 timer/uge eller 28 timer/uge. Samt afløsere til alle vagter, herunder ferieafløsere til fast timetal i ferieperioden.

  Gældende for alle stillinger er weekend hver anden uge, ledig til besættelse den 1. april 2017 eller hurtigst muligt.

  Slagelse Kommune er en udviklingskommune, hvilket stiller krav om fagligt kompetente, fleksible og omstillingsparate medarbejdere. Vi har brug for medarbejdere som kan lide at arbejde og udvikle sig, i en foranderlig og spændende organisation, hvor vi pt. implementerer hverdagsrehabilitering under overskriften "En borger, En plan". Vi implementerer TOPS (tidlig opsporing). Vi arbejder i omsorgssystem Vitae.

  Vi vægter et godt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen. Hvis der er tale om ansættelse i vikariat, kan der aftales at overgå til Vikarteam Slagelse efter vikariatet.

  Vi søger en god kollega, som

  • udviser høj grad af faglighed
  • er modig og tør tage ansvar
  • med glæde, indgår i samarbejdet med kollegaer, såvel som borgere
  • handler kompetent og anvender dine kompetencer fuldt ud
  • har tydelig og anerkendende kommunikation
  • arbejder rehabiliterende, med udgangspunkt i den enkelte borger.

  Vi tilbyder

  • gode, glade og imødekommende kollegaer
  • et godt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og samarbejde.

  Yderligere oplysninger

  Tiltrædelse 1 april 2017 eller efter aftale.

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Ansøgning skal være os i hænde senest
  • 9. marts 2017.

  Vedhæft CV og eksamensbevis.

  Mærk ansøgningen "aftenvagt" eller "dagvagt". Ligesom området du søger gerne må markeres. F.eks. Parkvej.

  Samtaler forventes afholdt i uge 11.

  Søg stillingen SOSU-medarbejdere da...
Pædagogmedhjælper (2)
 • 27-02-2017 Pædagogmedhjælper 25 timer til Børnegårdens døgnpasning
  Børnegården søger en erfaren pædagogmedhjælper på 25 timer til vores døgnpasningstilbud pr. 1. april eller snarest derefter. 

  OBS! For at komme i betragtning til stillingen, forventer vi, at du har deltaget i informationsmødet onsdag den 22. februar kl. 16-17 i Børnegården inden du søger stillingen. Tilmelding til infomøde er nødvendig.
             
  Børnegården er en integreret institution med åbningstider mellem kl. 6.30 og 17.00 (fredag kl. 16.00), samt et døgnafsnit til børn, hvor forældrene har et arbejdsbetinget behov for pasning udenfor den normale åbningstid.
   
  Døgnafsnittet tilbyder pasning af børn i tidsrummet kl. 17.00 til 08.00. Fredage åbner døgn dog kl. 16.00. Døgnpasningen i Børnegården har en samlet åbningstid fra mandag morgen kl. 04.45 til lørdag morgen kl. 7.00.
   
  Tilbuddet om pasning i aften-, nat- og morgentimer gælder alle børn i alderen seks måneder til ti år, uanset om de i forvejen går i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller passes hjemme.
   
  Døgnpasningen er væsentligt anderledes end mere traditionelle daginstitutioner. Børnene vil eksempelvis i høj grad blive inddraget i praktiske gøremål som madlavning og lignende, ligesom der vil blive taget individuelle hensyn, hvad angår læsning af lektier, historielæsning, sengetider m.v.. Alt sammen for at få børnenes hverdag i Børnegården til at ligne den, de kender hjemmefra.
   
  Vi er derudover i gang med at udvide døgntilbuddet til også at kunne understøtte sårbare familiers udfordringer. Det kan fx være indsatser i en begrænset periode, hvor vi giver redskaber til opdragelse; det gode aftensmåltid; den gode putning; den gode madpakke og meget andet.

  Det kræver, at du som personale er i stand til at kunne være direkte, men anerkendende, i din kontakt med sårbare/usikre forældre.
   
  Dine arbejdstider vil i grundvagtplanen ligge eftermiddage - aftener og nætter. Ved nattevagter er man vågen hele natten.

  Vi forventer, at du er indstillet på, at der kan være mange forskellige praktiske opgaver i løbet af natten. Du skal være indstillet på, at der er overlap med vuggestue, idet den ene stue bliver omdannet til aften/nat pasning.

  Du kommer til at indgå i et team med tre andre døgnkolleger udover overlap med vuggestuepersonalet.
   
  Vi er interesserede i et bredt aldersmæssigt ansøgerfelt.

  Vi har bl.a. følgende forventninger

  Du
  • har erfaring indenfor området med børn i alderen 6 mdr. - 10 år
  • er moden, ansvarsbevidst og mødestabil
  • kan lide at arbejde alene dele af tiden
  • har gode samarbejdsevner, og kan rumme forskellighed
  • har lyst til at arbejde på skæve arbejdstider
  • har en anerkendende, omsorgsfuld og positiv tilgang til det enkelte barn og forældre
  • er saglig
  • vægter positiv kommunikation højt
  • er fysisk og psykisk robust
  • kan bevare overblikket i pressede situationer
  • er fleksibel i forhold til ekstravagter med kort varsel i forbindelse med fravær.
   
  Se i øvrigt Børnegaardens hjemmeside (nyt vindue)

  Informationsmøde

  For at komme i betragtning til stillingen, forventer vi, at du har deltaget i informationsmødet
  • onsdag den 22. februar kl. 16-17
  i Børnegården inden du søger stillingen.
   
  Tilmelding til infomøde er nødvendig.

  OBS! Der udstedes IKKE frigørelsesattest. 

  Flere informationer

  Ønsker du yderligere information om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Anders Kaae på telefon 58 52 29 79
  • afdelingsleder Hanne Holewa på telefon 58 52 29 79
   
  Løn efter gældende overenskomst med FOA.

  Frist

  • mandag den 27. februar kl. 13
   
  Ansøgninger modtages udelukkende digitalt.
   
  Vi forventer at afholde 1. samtale den 7. marts i tidsrummet 9-15.

  Vi forventer at afholde en evt. 2. samtale den 9. marts i tidsrummet 9-14.          

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper 25...
 • 28-02-2017 Pædagogisk assistent til vuggestuegruppe - Børnehuset Møllebakken

  Tidsbegrænset stilling fra 6. marts til 31. august.


  Stillingen er en projektansættelse, der drejer sig om at være med til at opbygge et fagligt fundament for en nyopstartet vuggestue gruppe. Har du lyst til at arbejde i en institution med udviklingsmuligheder? Så er stillingen måske noget for dig?

  Om os

  Børnehuset Møllebakken består af fire grupper. En vuggestue gruppe (0 - 3 år) og tre børnehavegrupper (to mellemgrupper 3 - 5 år) og en storbørnsgruppe (5 - 6 år).

  Vi er 10 fastansatte og vikar: En Leder, en souschef, seks pædagoger, to pædagogmedhjælpere samt en vikar/pædagogisk assistent - og pt. en praktikant.

  I Børnehuset Møllebakken. er det vigtigt at børn og voksne har det godt. Det er afgørende at børn er børn.
  Derfor skaber vi også rammerne for at læring, fællesskab og leg hænger sammen, fordi børn lærer gennem leg, oplevelser (i differentierede fælleskaber med andre børn) og ved at sanse omverdenens indtryk.

  Vi mener, at gensidig respekt og forståelse skaber øget rummelighed. Vi har en åben struktur i huset og arbejder projektbaseret på stuerne og på tværs i huset, det være sig ture ud af huset, sang/rytmik, kreative projekter, bevægelse og udeliv og båldage mv.

  Vi har barnets perspektiv som en rød tråd i vores pædagogiske arbejde. Vi mener at vuggestuen og børnehavelivet er et meget vigtigt livsstadie, og det er afgørende, at børnene har en masse gode redskaber med i rygsækken, når de starter i skolen.

  Vi er glade for at kunne tilbyde

  Vi
  • arbejder projekt - og tema orienteret med udvikling af det pædagogiske arbejde
  • arbejder aktuelt med overgange, tidlig indsats, projektarbejde, udeliv og forældresamarbejde.

  Vi forventer, at du

  • har stor vuggestue erfaring
  • har kompentencer og viden inden for vuggestuebørns trivsel, omsorg og lærings - og udviklingszoner
  • vil indgå i en anerkendende og velfungerende personalegruppe, hvor du vil være med til at videreudvikle en arbejdsplads med trivsel og god karma
  • vil arbejde og videreudvikle det pædagogiske fokus på børns udvikling udeliv og bevægelse
  • tænker muligheder
  • evner at se børnenes perspektiv og udviklingspotentiale
  • har overblik og er fleksibel
  • er mødestabil og robust
  • vægter personale - og forældresamarbejdet højt. 

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål eller lyst til at komme og besøge os, så kan du kontakte
  • leder Jan Hansen på tlf. 40 12 28 10
  Du kan også finde mere information på Børnehuset Møllebakkens hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  Vi skal modtage din ansøgning senest
  • 28. februar 2017 kl. 11.59.

   
   
   
   
   
   

  Søg stillingen Pædagogisk assistent...
Pædagog (2)
 • 01-03-2017 Pædagog til Slotsbjergby Daginstitution

  - 25-32 timer om ugen pr. 1. april 2017.

   
  Vi er en integreret institution med 180 børn fra vuggestue til og med 6.kl.
   
  Slotsbjergby Daginstitutioner en bevægelsesinstitution. Vi indtænker bevægelse i arbejdet med de 6 læreplanstemaer generelt, herudover har vi strukturerede bevægelsesaktiviteter henholdsvis i gymnastiksalen, på legepladsen og på stuerne. Vi tilrettelægger altid aktiviteterne efter børnenes alder og deres nærmeste udviklingszone.
   
  Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Hashøjskolen omkring vores fritidshjem og klub. Her arbejder alle pædagoger og lærere på at skabe optimale læringsmiljøer.
  Den ledige stilling er primært tilknyttet vores fritidshjem. Som pædagog på fritidshjemmet skal man påregne en del timer i skolen samt en del mødeaktiviteter efter klokken 17.00, hvor fritidshjemmet lukker.

  Vi forventer af dig, at du

  • er omsorgsfuld, nærværende og positiv
  • er omstillingsparat, da vi spænder over en stor aldersgruppe
  • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
  • er vant til at bruge it og IPads.

  Buskørekort er en klar fordel. Alternativt skal du være åben for at erhverve et kørekort.

  Vi tilbyder dig

  En flok dejlige børn, gode samarbejdsvillige forældre, positive kolleger der brænder for deres arbejde.

  For yderligere informationer

  Kontakt

  Frist

  • 1. marts 2017


  Søg stillingen Pædagog til Slotsbje...
 • 21-03-2017 Børnehaveklasseleder til Marievangsskolen
  Har du lyst til at arbejde på en skole, der vægter faglighed og trivsel højt - så skal du søge et job hos os på Marievangsskolen.

  Vi søger en børnehaveklasseleder med start 1. april 17 eller snarest herefter.

  Marievangsskolen har pt. 3 børnehaveklasser og en sprogbørnehaveklasse. Du vil derfor skulle indgå i et tæt samarbejde med de øvrige børnehaveklasseledere i dagligdagen.

  Vi har fokus på meningsskabende fællesskaber og relationskompetencer og forventer du er stærk fagligt.

  Du får mulighed for sparring og faglig udvikling sammen med mange kolleger. Derudover har vi en personalegruppe, som tager sig godt af hinanden.

  I forhold til undervisningen er der et godt samarbejde mellem børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger. Marievangsskolen er en afdelingsopdelt skole med ca. 750 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Herudover har skolen tilknyttet en SFO for 0. - 3. årgang.

  I skoleåret 2016 - 17 er vores indsatsområder den videre implementering af folkeskolereformen og styrket faglighed gennem arbejdet med Visible Learning.

  Skolen har forberedelseslokaler og du får din egen pc og har mulighed for flekstid.

  Flere informationer

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.   

  Frist

  • 21. marts 2017 (inden kl. 12)

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 13.
   

  Søg stillingen Børnehaveklasseleder...
Lærer (1)
 • 08-03-2017 Skolekontaktpersoner til Center for Skole
  Center for Skole søger pr. 1. maj 2017 fire skolekontaktpersoner, der vil arbejde målrettet for at hjælpe de børn og unge, der har svært ved at komme i skole og blive der hele skoledagen. Der ansættes 1 skolekontaktperson i hvert af de 4 distrikter i Slagelse Kommune (Slagelse Syd, Slagelse Nord, Korsør og Skælskør).

  Stillingerne er på 37 timer pr. uge.

  Ordningen skal være med til at øge almenindsatsen og herigennem styrke inklusion og trivsel i folkeskolerne i Slagelse Kommune og bidrage til forebyggelse af mere vidtrækkende konsekvenser ved skolefravær.

  Målgruppen er folkeskoleelever 0.-9. klasse med bopælsadresse i Slagelse Kommune, som alle har bekymrende skolefravær. Ordningen med skolekontaktpersoner er målrettet børn og unge, som har behov for at få understøttet deres skolenærvær. Center for Skole har den overordnede koordinerende funktion i forbindelse med, at barnet/ den unge får et stabilt skolefremmøde, hvori der indgår en bred vifte af indsatser, netværk og metoder.
   
  Hensigten er at iværksætte en tidlig helhedsorienteret og netværksinddragende indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær inden for en kort tidsramme.

  Tidsrammen for indsatsen er som udgangspunktet 3 måneder, hvor der arbejdes målrettet for, at:
  • barnet/den unge har et stabilt fremmøde i skolen
  • forældrene og netværket er deltagende i arbejdet med barnet/den unge og tager ansvar for barnets/den unges fremmøde
  • barnet/den unge er motiveret til at gå i skole og er aktivt deltagende i skolen.
   
  Skolekontaktpersonens daglige arbejde vil være i distriktet og vil på en konkret måde være med til at lukke overgangen mellem familien, som er det sociale område og skolen, som er undervisningsområdet.

  Vi kan tilbyde

  • fagligt udfordrende opgaver på tværs af skole og det socialfaglige område
  • et fagligt kompetent miljø
  • rigtig gode kollegaer i distriktet og på tværs i organisationen
  • mulighed for efteruddannelse
  • en ambitiøs arbejdsplads i udvikling og høj grad af medindflydelse.

  Vi forventer, at du

  • er fleksibel i forhold til arbejdstid og i din måde at arbejde på
  • er vedholdende, insisterende og opsøgende
  • tror på, at det enkelte menneske altid rummer muligheder samt tro på, at selv de mest udsatte børn/unge kan inkluderes i en daglig skoledag
  • har en anerkendende og systemisk tilgang (troen på at omstændigheder for barnet/den unge kan ændres)
  • er faglig dygtig og gerne vil udvikle dig yderligere
  • har overblik og evne til selvstændig arbejdstilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver
  • har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde tværfagligt
  • besidder en stærk relationskompetence
  • har en pædagogisk eller socialfaglig baggrund
  • har kørekort og bil til rådighed.
   
  Formelt ansættes skolekontaktpersonerne under afdelingslederen i Center for Skole på linje med de fire SSP medarbejdere, men i det daglige arbejde skal samarbejdet foregå direkte med distriktets skoler, barnet/den unge og disses familie/netværk.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  For yderligere information

  Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • Center for Skole, afdelingsleder Dorthe Christiansen, mobil  20 14 35 13 eller pr. mail dorch@slagelse.dk

  Frist

  • 8. marts


  Søg stillingen Skolekontaktpersoner...
Leder (1)
 • 21-03-2017 Børnehaveklasseleder til Marievangsskolen
  Har du lyst til at arbejde på en skole, der vægter faglighed og trivsel højt - så skal du søge et job hos os på Marievangsskolen.

  Vi søger en børnehaveklasseleder med start 1. april 17 eller snarest herefter.

  Marievangsskolen har pt. 3 børnehaveklasser og en sprogbørnehaveklasse. Du vil derfor skulle indgå i et tæt samarbejde med de øvrige børnehaveklasseledere i dagligdagen.

  Vi har fokus på meningsskabende fællesskaber og relationskompetencer og forventer du er stærk fagligt.

  Du får mulighed for sparring og faglig udvikling sammen med mange kolleger. Derudover har vi en personalegruppe, som tager sig godt af hinanden.

  I forhold til undervisningen er der et godt samarbejde mellem børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger. Marievangsskolen er en afdelingsopdelt skole med ca. 750 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Herudover har skolen tilknyttet en SFO for 0. - 3. årgang.

  I skoleåret 2016 - 17 er vores indsatsområder den videre implementering af folkeskolereformen og styrket faglighed gennem arbejdet med Visible Learning.

  Skolen har forberedelseslokaler og du får din egen pc og har mulighed for flekstid.

  Flere informationer

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.   

  Frist

  • 21. marts 2017 (inden kl. 12)

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 13.
   

  Søg stillingen Børnehaveklasseleder...
Kontor og administration (2)
 • 03-03-2017 Jobkonsulent til Jobcenter Slagelse

  Kan du skabe det rette match mellem virksomhed og borger? 

  Jobcenter Slagelse styrker den virksomhedsrettede indsats og søger en dygtig jobkonsulent primært til sygedagpengemodtagere
   
  Vil du være med til at sætte turbo på at skabe det bedste match mellem virksomhed og borger, så skal du læse videre.
   
  Den virksomhedsrettede indsats er under løbende udvikling, og du vil få mulighed for at biddrage til udvikling af praksis, metoder og den tværfaglige udvikling. Konkret har vi fokus på at etablere et efterværn for udsatte målgrupper i forbindelse med ordinær ansættelse.
   
  Din primære opgave bliver at skabe det rette match mellem borger og virksomhed, så borgerens progression bliver sikret, og virksomheden oplever at samarbejdet giver dem noget.
   
  Som jobkonsulent er du selv med til at skabe jobåbninger hos virksomhederne. Derfor forventer vi, at du både har erfaring fra en lignende stilling, og at du har et bredt kendskab til det lokale og regionale arbejdsmarked.
   
  Du skal være selvstændig og trives med opsøgende arbejde, ligesom du skal se værdien i formidling og videndeling.
   
  Du værdsætter at arbejde med mennesker og har en åben tilgang til mange forskellige personligheder. Du har mod på at klæde borgerne på til selv at være aktive i jobsøgningsprocessen. Du kan tilrettelægge arbejdet med udgangspunkt i jobplanen, og evner at sparre, rådgive og støtte undervejs med det, den enkelte har brug for.
   
  Du kommer til at samarbejde på tværs af såvel Jobcenter Slagelse som Slagelse Kommune. Udover dine kolleger vil du have kontakt til både borgere, virksomheder, myndighedssagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, mentorer m.fl.
   
  Vi vægter højt, at dokumentationspligten overholdes; du må derfor være indstillet på, at administrativt arbejde forventes udført løbende og rettidigt. Eksempelvis skal du oprette virksomhedspraktikker, løntilskud, følge op på borgerens progression, udarbejde tilbudspapirer og praktikbeskrivelser, følge op på borgerens progression m.v.

  Vi tilbyder

  En spændende og indholdsrig stilling på 37 timer om ugen i Jobcenter Slagelse.
   
  Organisatorisk bliver du en del af Jobteam, som pt. består af 30 dygtige og engagerede kolleger i et dynamisk miljø. Vi har et godt og fagligt miljø, og giver plads til at præge egen hverdag.
   
  Vores målsætning er, at alle jobkonsulenter skal have et modul i "Virksomhedsservice og Jobformidling" på akademi eller diplomniveau, så hvis du ikke allerede har det, må du være indstillet på at gennemgå uddannelsen i løbet af 2017.

  Krav

  Du kan se dig selv i jobbet, har gyldigt kørekort og kan benytte egen bil i jobbet.

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte
  • leder af Jobteam, Hanne Lind Jensen, tlf.: 23 82 20 03 eller pr. mail: hanlj@slagelse.dk

  Frist for ansøgning

  • fredag den 3. marts 2017 kl. 12.00
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11/2017.

  Søg stillingen Jobkonsulent til Job...
 • 13-03-2017 Teamleder til Administrativ Service
  Vi søger en teamleder med en stærk lønfaglig profil som har lyst til ledelse og udvikling af processer.
   
  Administrativ Service er en enhed i Slagelse Kommune, der har til opgave at servicere hele organisationen i forhold til primært løn- og økonomiopgaver. Administrativ Service indgår i Center for Økonomi. Vi er organiseret i 2 team og er en afdeling med en engageret medarbejdergruppe på i alt 40 medarbejdere.
   
  Du vil fungere som teamleder for vores 16 lønkonsulenter, som varetager løn- og personaleadministrative opgaver.
   
  Du vil indgå i den samlede ledelse i Administrativ Service, hvor du i tæt samarbejde med afdelingslederen og teamlederen for økonomikonsulenterne, skal koordinere drift og udvikling af vores samlede serviceleverancer overfor vores samarbejdspartnere i kommunens enheder.

  Vi lægger vægt på, at du har følgende faglige og personlige kompetencer

  • du har flere års bred erfaring med løndrift
  • du kan fortolke og anvende overenskomster, forhånds- og lokalaftaler og kender til lovkrav i forbindelse med personaleadministration
  • du tager ansvar for at sikre en effektiv drift i dit team og et godt samarbejde på tværs i afdelingen og er ikke bange for selv at give en hånd med, hvor det kræves
  • du sikrer gode samarbejdsrelationer og en god serviceleverance til vores samarbejdspartnere i kommunen
  • du kan kommunikere løn- og personaleadministrative sammenhænge, problemstillinger og løsninger i et let forståeligt sprog
  • du har erfaring med ledelse af forandrings-, udviklings-, og læringsprocesser
  • din ledelsesstil er involverende, motiverende og engagerende
  • som person er du udadvendt, målrettet og god til at etablere teamånd og følgeskab.
   
  Vores primære systemer er SD Løn, Prisme og KMD-sag og fra 1. januar 2019 skifter vi til KMD Opus. Det er derfor en fordel, hvis du kender til et eller flere af disse systemer, men ikke en forudsætning.

  Vi tilbyder

  • en værdibaseret organisation midt i en spændende udvikling
  • gode udviklingsmuligheder med fagligt udfordrende opgaver
  • en arbejdsplads med kompetente og engagerede kollegaer, hvor der er rum til nye tanker og optimerede løsninger
  • uhøjtideligt arbejdsmiljø med plads til humor
  • en spændende og travl hverdag med stor fleksibilitet.
   
  Aflønning efter gældende overenskomst. Lønniveau 500.000 kr./år inkl. pension.
   
  Administrativ Service er placeret i Slagelse centrum tæt ved stationen.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Send din ansøgning med relevante bilag senest
  • den 13. marts 2017

  Vi planlægger at holde ansættelsessamtaler den 22. og 23. marts.

  Søg stillingen Teamleder til Admini...
Elevstillinger (3)
 • 01-03-2017 Pædagogisk assistentelever - sommer 2017

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere inden for det pædagogiske område.
   

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået grundforløb 2-prøven
  • hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSU Sjælland.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune vil du blive tilknyttet en af de skoler, hvor SOSU Sjælland udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Du får under uddannelsen mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Du kan læse mere om uddannelsen til Pædagogiske Assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 1. marts 2017

   
   

  Søg stillingen Pædagogisk assistent...
 • 01-03-2017 Social- og sundhedsassistentelever

  Social- og sundhedsassistentelever med holdstart 31. juli 2017.

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

   
  Du har nu mulighed for at fortsætte en spændende karriere inden for sundhed og omsorg.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social- og sundhedshjælper
  • hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland
  • din uddannelsesplan vil blive tilrettet dine personlige kompetencer. 

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistent elev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedsassistent elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  eller kontakte

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent.
  Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa...
 • 01-03-2017 Social- og Sundhedshjælperelever sommer 2017

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Social og sundhedshjælperelever med holdstart 31. juli 2017.

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere inden for sundhed og omsorg.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • Du skal have bestået Grundforløb 2-prøven
  • Hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med omsorg- og pleje-opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Yderligere oplysninger


  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 1. marts 2017


  Søg stillingen Social- og Sundhedsh...
Dagplejer (1)
 • 29-12-2017 Dagplejere til Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger dagplejere i byerne Slagelse eller Korsør

   
  Villas, Rose, Mohammed og Julie søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
   
  Så kunne du tænke dig en dagligdag med glæde, smil, sjov og udfordringer med børn i alderen fra ½-3 år kunne jobbet som kommunal dagplejer i Slagelse kommune være noget for dig.

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med

  • en hjemme arbejdsplads
  • mange dejlige oplevelser med børn fra alle kulturer
  • indflydelse på din egen arbejdsdag
  • mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
  • et godt samarbejde med kollegaer og forældre
  • en del af et stærkt team bestående af 165 kollegaer
  • faglig vejledning og rådgivning fra dagplejepædagoger 

  Vi søger DIG, der

  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • kan accepterer dagplejens værdigrundlag
  • ikke er bange for at arbejde med IT 

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det man som menneske lærer i løbet af et helt liv.
   
  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 6 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 54% af den skattepligtige del af lønnen.

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til

  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 58 57 30 50
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 58 57 36 41

  Lige nu har vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by eller Korsør by.

   
  Send din ansøgning digital gennem Slagelse Kommunes hjemmeside.
   
  Der ansættes dagplejere løbende og efter behov.
   
  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.
   
  Det forventes du har gennemført et godkendt 1. hjælpskursus, inden opstart som dagplejer.
   
  Læs mere om dagplejen på Dagplejens hjemmeside (nyt vindue)
   
   

  Søg stillingen Dagplejere til Slage...
AC-personale (1)
 • 27-02-2017 Controller/Økonom

  Har du lyst til at udvikle et solidt styringsgrundlag på det specialiserede socialområde? 


  Brænder du for opgaver med økonomi, ledelsesinformation og systemudvikling? Ønsker du at stå i spidsen for udvikling af vort fremtidige styringsgrundlag inden for det specialiserede socialområde? Kan du svare ja til disse spørgsmål, så er dette job helt sikkert noget for dig. 

  I Center for Handicap og Psykiatri arbejder vi på at blive de fagligt dygtigste i Danmark. Vi har fokus på at skabe en arbejdsplads, som alle kan være stolte af, og hvor tillid, gensidig støtte og samarbejde står øverst på fælleskabets dagsorden. 

  Du er en knalddygtig controller, som kan hjælpe os med at udvikle værktøjer og metoder til et bedre styringsgrundlag, der skaber overblik over vores myndighedsområde herunder egne og andre kommuners borgere. Controlling funktionen er placeret midt i hjertet af en udviklende og ambitiøs organisation. 

  Vi har behov for dig, som

  • har en betydelig indsigt i økonomistyring og budgetopfølgning på det specialiserede socialområde både i forhold til myndighed og udfører 
  • har en skarp analytisk sans 
  • synes at det er spændende at optimere og effektivisere arbejdsgange ved hjælp af systemer og IT 
  • er klar til forandring og har lyst til at indgå i tværfaglige projekter med både kollegaer og eksterne samarbejdspartnere 
  • er en ansvarstagende holdspiller, som sætter en stor værdi i at give en hjælpende hånd med, hvor der er behov 
  • synes det er spændende at tænke ud af boksen, og eksperimentere med nye metoder eller idéer inden for lovgivningens rammer 
  • har viden om og erfaring med at arbejde i en politisk organisation. 

  Din uddannelsesmæssige baggrund er AC-er eller tilsvarende med økonomisk styrings fokus. 

  Vi forudsætter du har betydelig erfaring med opgaverne. Herudover lægger vi vægt på dine menneskelige egenskaber og din lyst til at springe med på udviklingsvognen. 

  Dine arbejdsopgaver vil bestå af

  • optimering af sagsgangen på økonomiområdet 
  • udarbejdelse af budgetgrundlag og budgetopfølgning 
  • tilvejebringelse af ledelsesinformation 
  • udarbejdelse af businesscases 
  • et tæt samarbejde og sparring med kollegaer og ledelse 
  • udarbejdelse af kravspecifikationer til og udvælgelse af IT-systemer 
  • analyser på udførerområdet 
  • et fortsat arbejde med at udvikle og integrere nye metoder/arbejdsgange og teste om de virker 
  • deltagelse i tværfaglige fora i og udenfor centret 

  Vi tilbyder dig

  • et spændende og udviklende job, hvor du er en del af et team med dygtige og gode kollegaer. 
  • deltagelse i et længere sammensat internt uddannelsesforløb i efteråret 
  • et uhøjtideligt og godt arbejdsmiljø både fagligt og socialt 
  • en beliggenhed tæt på stationen og med gode parkeringsforhold 
  • en ambitiøs arbejdsplads, der vil være den fagligt bedste i Danmark. 

  Vi søger en fastansættelse på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. april 2017. 

  Lønindplacering efter gældende overenskomst og principper i Ny Løn.

  Er du interesseret? 

  Vil du høre mere og/eller spørge ind til ovenstående, er du velkommen til at kontakte
  • myndighedschef Tine Aavang Jensen på tlf. 58 57 94 65 / 24 76 51 03 eller
  • teamleder Flemming Henriksen på tlf. 58 57 40 10
  i Center for Handicap og Psykiatri, Torvegade 15, 4200 Slagelse. 

  Frist

  Send din ansøgning elektronisk så vi modtager den senest
  • 27. februar 2017 kl. 12.00. 

  Ansættelsessamtaler afholdes den 28. februar 2017 i Torvegade 15, 4200 Slagelse. 


  Hvem er vi? 
  I Center for Handicap og Psykiatri arbejder vi på at blive de fagligt dygtigste i Danmark. Vi vil møde vores borgere med en nysgerrighed og ud fra en tro på, at de er eksperter i eget liv, og altid ved bedst, hvad der virker og ikke virker. Hele arbejdspladsen befinder sig derfor midt i en radikal omstillingsproces, hvor fokus er på kerneopgaven, og at gøre mere af det, som virker. 

  Vores kerneopgave er at tildele hjælp og støtte indenfor Servicelovens rammer til voksne borgere med handicap, sindslidelse og socialt udsatte borgere. I spidsen for hele centrets udvikling står et effektivt lederteam, som udøver tillidsbaseret ledelse ud fra en politisk vision om at understøtte en læring og forandring hos vores borgere, så de kan leve et så selvstændigt og tilfredsstillende liv som muligt. 


  Søg stillingen Controller/Økonom