Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

 

Sygeplejerske (3)
 • 03-10-2016 Sygeplejerske Rusmiddelcenter Slagelse

  Sygeplejerske pr. 1. december 2016

  Rådgivningscentret søger en sygeplejerske 37 timer om ugen, der har lyst til at arbejde med mennesker, der har misbrug som en udfordring i livet. Har du overblik og interesse for mennesker, som primært lever med et stofmisbrug og på kanten af samfundet, så er det dig vi søger. Har du erfaring fra både det somatiske og det psykiatriske område, er det kun et plus.
   
  Arbejdsopgaverne består i udlevering af medicin, sundhedsfremmende initiativer, akutte og planlagte sygeplejeopgaver. Vi tager EKG på borgerne, udreder for Hepatitis og udfører sårbehandling. Tværfaglige møder er ofte udgangspunkt for drøftelser, refleksioner og beslutninger ift.  borgerne og disses ønsker/udfordringer. Ligeledes iværksættes afklaring/behandling i forhold til hepatitis og optimering af denne behandling. Brugergruppen er generelt præget af komplekse problemstillinger. 
   
  En del af arbejdet består i rutineprægede opgaver som pakning og udlevering af medicin, dokumentation og andet administrativt arbejde.

  Som fungerende og ambitiøs arbejdsplads søger vi en medarbejder, der udover de sundhedsfaglige basiskompetencer

  • kan rumme mennesker med psykiske og sociale problemer
  • har erfaring med eller interesse for misbrugsrelaterede sygeplejeopgaver; afgiftninger, nedtrapninger, sårpleje, fixeskader og sundhedsfremmende vejledning m.m.
  • er psykisk robust
  • er omstillingsparat
  • har viljen og evnen til at udvikle sig
  • kan samarbejde
  • er en udpræget holdspiller
  • har kørekort. 

  Vi kan tilbyde

  • en arbejdsplads, hvor den enkelte bliver hørt og taget alvorlig
  • mulighed for kompetenceudvikling
  • engagerede kollegaer
  • supervision.  

  Yderligere oplysninger

  • afdelingsleder Martin Freitag tlf. 40 84 76 29 
  • sygeplejerske Helene Christensen tlf. 58 57 48 90
   
  Løn efter gældende overenskomst.

  Frist

  • mandag den 3. oktober 2016 kl. 9.00
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 6. oktober 2016.

  Ansøgning med CV og relevante bilag søges via link eller pr. post til Rusmiddelcenter Slagelse, Ingemannsvej 26, 4200 Slagelse, mrk. "Sygeplejerske".

  Søg stillingen Sygeplejerske Rusmid...
 • 12-10-2016 Sygeplejersker/SSA Sygeplejen

  Brænder du for at yde sygepleje hos borgere i eget hjem?

  Så kan du blive vores nye kollega i Sygeplejen i Slagelse Kommune!
   
  Vi søger sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter til faste stillinger samt til vikariater. Vi søger medarbejdere til både Skælskør, Korsør og Slagelse

  Hvad kan du tilbyde?

  • Du har bred faglig viden og erfaring og går gerne foran med nye tiltag
  • Du er selvstændigt og  trives med at være handlekraftig
  • Du brænder for hjemmesygepleje og sætter en ære i at skabe overblik og være understøttende i forhold til borgernes behov og ressourcer
  • Du er god til at inddrage samarbejdspartnere og deler gerne af din viden
  • Du arbejder ud fra et rehabiliterende tankegang
  • Du har kørekort til personbil.

  Hvad kan vi tilbyde

  • Gode kollegaer med god mulighed for sparring (mentorordning)
  • Alsidige arbejdsopgaver og mulighed for udvikling af kompetencer
  • Du får en aktiv rolle i samarbejdet med hjemmeplejen blandt andet i forhold til triagering og tidlig opsporing af sygdom
  • Mulighed for at være en del af en spændende organisation der arbejder ud fra værdierne om værdighed for borgerne, høj kompetence, arbejdsglæde, mod og tydelig kommunikation
  • Mulighed for blandede vagter. Timeantal efter aftale.

  Yderligere oplysninger

  • områdeleder Inge Pedersen, Slagelse tlf: 30 44 37 82
  • områdeleder Peter Tramborg, Skælskør  tlf: 20 53 66 77 
  • områdeleder Bodil Weinreich Nielsen, Korsør tlf: 30 44 36 29

  Frist

  • 12. oktober 2016.

  Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 40.

  Søg stillingen Sygeplejersker/SSA S...
 • 20-10-2016 Medarbejder Forsorgshjemmet TOFTEN

  Forsorgshjemmet Toften søger ny medarbejder

  Da en af vores dygtige medarbejder er overgået til anden stilling i huset, søger Toften en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse f.eks. pædagog, socialrådgiver/formidler eller sygeplejerske til den socialpædagogiske opgave. Stillingen er på 37 timer pr. uge, i blandede vagter dag, aften og weekend.
   
  Toften er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §110 og henvender sig til borgere, der er hjemløse eller af andre sociale årsager har vanskeligt ved at opholde sig i egen bolig. Toften har desuden et udekørende team.
   
  Toften er en selvejende institution under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere, vi samarbejder med, har multiple problemstillinger og lever ofte en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en værdibasseret platform og efter en formuleret, etisk profil.

  Vi forventer, du som kommende kollega …

  • er Holistisk i dit menneskesyn og træffer fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdi-mæssige og etiske perspektiver. Desuden ser du kvalitet i at sætte disse i spil og udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til en fælles læring
  • kan få øje på fordelen i "skæve" løsninger, er seriøs, omstillings- og udviklingsparat
  • er personligt afklaret, kan håndtere pressede situationer, have mange bolde i luften og kan tænke handling før holdning
  • har viden om og kan rumme mennesker med psykiatriske problemstillinger/diagnoser
  • kan rumme mennesker som bruger rusmidler
  • formår på en og samme tid at være rollemodel, koordinator, støttende, opsamlende og give ansvaret tilbage til borgeren
  • møder mennesker i øjenhøjde og i respekt for det liv, de vælger at leve
  • arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere
  • kan se det værdifulde i, at det er borgeren, der sætter opgaven og opgaven, der sætter holdet
  • har kørekort
  • er teamplayer og deltager og bidrager fagligt og aktivt såvel i refleksion med kollegaer som ledelse samt i supervision og uddannelse. 

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk virksomhed, der arbejder 365 dage om året, 24 timer i døgnet, hvor to dage aldrig er ens. En arbejdsplads hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde DIG. En travl, men spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads, hvor hverdagen er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet og en til tider "skæv" humor. En arbejdsplads hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Frist

  • 19. oktober 2016 kl. 12:00.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Samtaler forventes at finde sted tirsdag den 25. oktober 2016. Har du ikke hørt fra os inden denne dato, kan du betragte det som et afslag.
   

  Søg stillingen Medarbejder Forsorgs...
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 05-10-2016 Vikar til Nytteindsats
  Jobcenter Slagelse søger en vikar for en af vore medarbejdere, som har valgt at holde orlov.

  Der er tale om et 4 måneders vikariat til Nytteindsatsen. Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat fra den 1. december 2016 til den 31. marts 2017.

  Nytteindsatsen er organisatorisk tilknyttet Jobteam, der varetager den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Slagelse.

  Dine primære opgaver vil være, at

  • planlægge, igangsætte og styre den konkrete praktiske arbejdsopgave
  • være ansvarlig for udførslen af arbejdsopgaver
  • forestå arbejdsplanlægningen af de daglige opgaver og at koordinere opgaverne borgerne i mellem
  • registrere borgernes fremmøde
  • modtage sygemeldinger
  • være rollemodel for borgerne.

  Vi søger en kollega med følgende kompetencer

  • arbejdstilrettelæggelse, samt at finde arbejdsopgaver til alle
  • trives med udendørsarbejde, og ser mulighederne for arbejdsopgaver
  • er i stand til selvstændigt at tage opgaver op
  • har kendskab til det arbejdsmarkedspolitiske område
  • har praktisk erfaring i arbejdet med sociale og faglige udfordringer, som borgerne står overfor
  • har overskud til at rumme mange forskellige borgere og problemstillinger
  • er psykisk robust
  • kan anvende Office-pakken
  • har stor datadisciplin og kan arbejde struktureret med administrative opgaver
  • har lyst til teamwork med faglighed i højsædet
  • har en anerkendende tilgang i kontakten med borgere, kolleger og samarbejdspartnere
  • trives med, at planlagte dage ikke altid kommer til at se ud som forventet.

  Vi tilbyder

  • en afvekslende og spændende arbejdsdag, med mulighed for selv at præge den
  • et professionelt arbejdsmiljø, hvor de ledige er i fokus
  • et team med dygtige kolleger i et dynamisk miljø
  • et rummeligt og anerkende team med plads til forskelligheder.

  Krav

  Du har gyldigt kørekort til bil kat. B.

  Yderligere oplysninger

  Vil du have yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • leder Hanne Lind Jensen, tlf. 23 82 20 03.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • onsdag den 5. oktober 2016.
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41/2016.
   
   

  Søg stillingen Vikar til Nytteindsa...
 • 20-10-2016 Medarbejder Forsorgshjemmet TOFTEN

  Forsorgshjemmet Toften søger ny medarbejder

  Da en af vores dygtige medarbejder er overgået til anden stilling i huset, søger Toften en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse f.eks. pædagog, socialrådgiver/formidler eller sygeplejerske til den socialpædagogiske opgave. Stillingen er på 37 timer pr. uge, i blandede vagter dag, aften og weekend.
   
  Toften er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §110 og henvender sig til borgere, der er hjemløse eller af andre sociale årsager har vanskeligt ved at opholde sig i egen bolig. Toften har desuden et udekørende team.
   
  Toften er en selvejende institution under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere, vi samarbejder med, har multiple problemstillinger og lever ofte en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en værdibasseret platform og efter en formuleret, etisk profil.

  Vi forventer, du som kommende kollega …

  • er Holistisk i dit menneskesyn og træffer fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdi-mæssige og etiske perspektiver. Desuden ser du kvalitet i at sætte disse i spil og udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til en fælles læring
  • kan få øje på fordelen i "skæve" løsninger, er seriøs, omstillings- og udviklingsparat
  • er personligt afklaret, kan håndtere pressede situationer, have mange bolde i luften og kan tænke handling før holdning
  • har viden om og kan rumme mennesker med psykiatriske problemstillinger/diagnoser
  • kan rumme mennesker som bruger rusmidler
  • formår på en og samme tid at være rollemodel, koordinator, støttende, opsamlende og give ansvaret tilbage til borgeren
  • møder mennesker i øjenhøjde og i respekt for det liv, de vælger at leve
  • arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere
  • kan se det værdifulde i, at det er borgeren, der sætter opgaven og opgaven, der sætter holdet
  • har kørekort
  • er teamplayer og deltager og bidrager fagligt og aktivt såvel i refleksion med kollegaer som ledelse samt i supervision og uddannelse. 

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk virksomhed, der arbejder 365 dage om året, 24 timer i døgnet, hvor to dage aldrig er ens. En arbejdsplads hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde DIG. En travl, men spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads, hvor hverdagen er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet og en til tider "skæv" humor. En arbejdsplads hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Frist

  • 19. oktober 2016 kl. 12:00.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Samtaler forventes at finde sted tirsdag den 25. oktober 2016. Har du ikke hørt fra os inden denne dato, kan du betragte det som et afslag.
   

  Søg stillingen Medarbejder Forsorgs...
Social- og sundhedshjælper (3)
 • 06-10-2016 SSH eller SSA Plejecenter Smedegade - aftenmedarbejder

  Aftenvagt til Dorotheahaven på Plejecenter Smedegade

  Plejecenter Smedegade er i gang med en udvikling som i endnu højere grad tager udgangspunkt i den enkelte borgers opfattelse af livskvalitet.

  Vi sørger derfor medarbejdere som af natur er nysgerrige og spørgelystne - medarbejdere som ved nærvær og tilstedeværelse ønsker en tæt relation til borgere som har brug for hjælp i deres sensommer.


  Ved hjælp af din indlevelse i andre mennesker har du en forståelse for at vi alle har været barn, teenager, ægtefælle, forældre og at livet kan leves indenfor, udenfor, stille eller højlydt og at det har betydning for det indhold der er brug for i alderdommen.

  Din vigtigste opgave bliver at skabe et stabilt forløb for beboerne på en meget kompleks rejse, der kan springe i både tid og sted. Som en helt central person er det vigtigt, at du får indgående kendskab til beboerne og derigennem skaber et trygt, hjerteligt og hjemligt miljø.
  Vores kerneopgave er at skabe livsglæde i livets sensommer, særligt ved at skabe meningsfulde aktiviteter sammen med beboerne.

  Som kollega byder du ind med en indstilling: at arbejdet er en leg - at gøre borgerne glade hver dag - nærvær i det du gør og med en tilgang til jobbet som er givende for både dig og borgeren.

  Vi tilbyder et miljø som aktivt vælger livshistorien til og hvor historien får liv i hverdagen og et stærkt tværfagligt team således at mange facetter kan glimte.

  Smedegade Plejecenter hører under Center for Sundhed og omsorg, og vi arbejder ud fra fælles visioner; vi vil "leve livet Aktivt hele livet" og vi vil skabe "et værdigt ældreliv".

  Det betyder, at vi vil finde ind til kernen i den enkeltes borgers liv og derudfra skabe aktivitet eller stunder som er betydningsfulde for hver borger. For dig betyder det helt konkret, at du får rig mulighed for at udvikle dig - både på det faglige og det personlige plan og arbejde med de værdier der inspirerede dig til at vælge et arbejdsliv med omsorg og pleje.

  Arbejdstiden varierer, og du får både dag- og aftenarbejde, der er weekend arbejde hver 2. uge. Timetal aftales individuelt 28 - 35 timer.

  Stærkt team med godt samarbejde

  Du bliver del af et stærkt tværfagligt team, der har stor viden og erfaring inden for demensområdet, så du bliver klædt godt på til jobbet med en god introduktion og oplæring. Vi har et tæt samarbejde med distriktspsykiatri for ældre, de lokale læger og andre tværfaglige samarbejdspartnere.

  Sundhedsfaglig baggrund og god til at danne relationer

  Du bliver et fast holdepunkt for beboerne på deres rejse, derfor er det vigtigt, at du har en rolig, rummelig og tålmodig personlighed. Du er god til at danne relationer til andre mennesker. Din baggrund skal være sundhedsfaglig, og du har allerede et indgående kendskab til faglig dokumentation. Du er vant til at kommunikere gennem it og kan navigere i en kompleks og hektisk hverdag.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • leder af plejecenteret Helle Junker på tlf. 58 57 38 42 
  • daglig leder Henrik Pedersen tlf 20 40 71 08

  Frist

  • 6. oktober kl. 12.00

  Der vil være ansættelses samtaler i uge 41/42

  Søg stillingen SSH eller SSA Plejec...
 • 23-10-2016 SSH og SSA til Hjemmeplejen Alliancen og Kalundborgvej

  Vi mangler kollegaer!

  Hjemmeplejen Alliancen og Kalundborgvej mangler dygtige kollegaer snarest muligt.

  Vi mangler især to social- og sundhedsassistenter i aftenvagt, men har også  social- og sundhedshjælpervikariater til dag- og aftenvagter.

  Vi er 2 team der bor på Alliancehaven, dækker den indre by i Slagelse. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag modig, tydelig, kompetent og med glæde.

  Vi har brug for

  • to social- og sundhedsassistenter i aftenvagt 28 timer
  • vikariat social- og sundhedshjælper aftenvagt 24.5 og 28 timer
  • vikariat i dagvagt

  Vi forventer at du

  •  er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent
  • kan medvirke aktivt i det nære samrbejde om den enkelte borger, i form af rehabilitering og tidlig opsporing
  • er fleksibel og kreativ i forhold til opgavernes tilrettelæggelse.

  Vi tilbyder

  • tværfagligt samarbejde
  • fast vagtplan - med mulighed for ekstravagter
  • medindflydelse på egne arbejdsopgaver
  • tæt sparring med kollegaer og ledelse
  • gode Kollegaer
  • højt humør og god trivsel.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA. Der skal forevises straffeattest samt gyldigt førerbevis ved ansættelse.

  Mere information

  Ansættelse

  Snarest muligt eller pr. 1. december 2016.

  Frist

  •  23 oktober 2016 kl. 24.00

  Ansættelsessamtaler finder sted i uge 43.

  Søg stillingen SSH og SSA til Hjem...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Social- og sundhedsassistent (4)
 • 06-10-2016 SSH eller SSA Plejecenter Smedegade - aftenmedarbejder

  Aftenvagt til Dorotheahaven på Plejecenter Smedegade

  Plejecenter Smedegade er i gang med en udvikling som i endnu højere grad tager udgangspunkt i den enkelte borgers opfattelse af livskvalitet.

  Vi sørger derfor medarbejdere som af natur er nysgerrige og spørgelystne - medarbejdere som ved nærvær og tilstedeværelse ønsker en tæt relation til borgere som har brug for hjælp i deres sensommer.


  Ved hjælp af din indlevelse i andre mennesker har du en forståelse for at vi alle har været barn, teenager, ægtefælle, forældre og at livet kan leves indenfor, udenfor, stille eller højlydt og at det har betydning for det indhold der er brug for i alderdommen.

  Din vigtigste opgave bliver at skabe et stabilt forløb for beboerne på en meget kompleks rejse, der kan springe i både tid og sted. Som en helt central person er det vigtigt, at du får indgående kendskab til beboerne og derigennem skaber et trygt, hjerteligt og hjemligt miljø.
  Vores kerneopgave er at skabe livsglæde i livets sensommer, særligt ved at skabe meningsfulde aktiviteter sammen med beboerne.

  Som kollega byder du ind med en indstilling: at arbejdet er en leg - at gøre borgerne glade hver dag - nærvær i det du gør og med en tilgang til jobbet som er givende for både dig og borgeren.

  Vi tilbyder et miljø som aktivt vælger livshistorien til og hvor historien får liv i hverdagen og et stærkt tværfagligt team således at mange facetter kan glimte.

  Smedegade Plejecenter hører under Center for Sundhed og omsorg, og vi arbejder ud fra fælles visioner; vi vil "leve livet Aktivt hele livet" og vi vil skabe "et værdigt ældreliv".

  Det betyder, at vi vil finde ind til kernen i den enkeltes borgers liv og derudfra skabe aktivitet eller stunder som er betydningsfulde for hver borger. For dig betyder det helt konkret, at du får rig mulighed for at udvikle dig - både på det faglige og det personlige plan og arbejde med de værdier der inspirerede dig til at vælge et arbejdsliv med omsorg og pleje.

  Arbejdstiden varierer, og du får både dag- og aftenarbejde, der er weekend arbejde hver 2. uge. Timetal aftales individuelt 28 - 35 timer.

  Stærkt team med godt samarbejde

  Du bliver del af et stærkt tværfagligt team, der har stor viden og erfaring inden for demensområdet, så du bliver klædt godt på til jobbet med en god introduktion og oplæring. Vi har et tæt samarbejde med distriktspsykiatri for ældre, de lokale læger og andre tværfaglige samarbejdspartnere.

  Sundhedsfaglig baggrund og god til at danne relationer

  Du bliver et fast holdepunkt for beboerne på deres rejse, derfor er det vigtigt, at du har en rolig, rummelig og tålmodig personlighed. Du er god til at danne relationer til andre mennesker. Din baggrund skal være sundhedsfaglig, og du har allerede et indgående kendskab til faglig dokumentation. Du er vant til at kommunikere gennem it og kan navigere i en kompleks og hektisk hverdag.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • leder af plejecenteret Helle Junker på tlf. 58 57 38 42 
  • daglig leder Henrik Pedersen tlf 20 40 71 08

  Frist

  • 6. oktober kl. 12.00

  Der vil være ansættelses samtaler i uge 41/42

  Søg stillingen SSH eller SSA Plejec...
 • 12-10-2016 Sygeplejersker/SSA Sygeplejen

  Brænder du for at yde sygepleje hos borgere i eget hjem?

  Så kan du blive vores nye kollega i Sygeplejen i Slagelse Kommune!
   
  Vi søger sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter til faste stillinger samt til vikariater. Vi søger medarbejdere til både Skælskør, Korsør og Slagelse

  Hvad kan du tilbyde?

  • Du har bred faglig viden og erfaring og går gerne foran med nye tiltag
  • Du er selvstændigt og  trives med at være handlekraftig
  • Du brænder for hjemmesygepleje og sætter en ære i at skabe overblik og være understøttende i forhold til borgernes behov og ressourcer
  • Du er god til at inddrage samarbejdspartnere og deler gerne af din viden
  • Du arbejder ud fra et rehabiliterende tankegang
  • Du har kørekort til personbil.

  Hvad kan vi tilbyde

  • Gode kollegaer med god mulighed for sparring (mentorordning)
  • Alsidige arbejdsopgaver og mulighed for udvikling af kompetencer
  • Du får en aktiv rolle i samarbejdet med hjemmeplejen blandt andet i forhold til triagering og tidlig opsporing af sygdom
  • Mulighed for at være en del af en spændende organisation der arbejder ud fra værdierne om værdighed for borgerne, høj kompetence, arbejdsglæde, mod og tydelig kommunikation
  • Mulighed for blandede vagter. Timeantal efter aftale.

  Yderligere oplysninger

  • områdeleder Inge Pedersen, Slagelse tlf: 30 44 37 82
  • områdeleder Peter Tramborg, Skælskør  tlf: 20 53 66 77 
  • områdeleder Bodil Weinreich Nielsen, Korsør tlf: 30 44 36 29

  Frist

  • 12. oktober 2016.

  Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 40.

  Søg stillingen Sygeplejersker/SSA S...
 • 23-10-2016 SSH og SSA til Hjemmeplejen Alliancen og Kalundborgvej

  Vi mangler kollegaer!

  Hjemmeplejen Alliancen og Kalundborgvej mangler dygtige kollegaer snarest muligt.

  Vi mangler især to social- og sundhedsassistenter i aftenvagt, men har også  social- og sundhedshjælpervikariater til dag- og aftenvagter.

  Vi er 2 team der bor på Alliancehaven, dækker den indre by i Slagelse. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag modig, tydelig, kompetent og med glæde.

  Vi har brug for

  • to social- og sundhedsassistenter i aftenvagt 28 timer
  • vikariat social- og sundhedshjælper aftenvagt 24.5 og 28 timer
  • vikariat i dagvagt

  Vi forventer at du

  •  er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent
  • kan medvirke aktivt i det nære samrbejde om den enkelte borger, i form af rehabilitering og tidlig opsporing
  • er fleksibel og kreativ i forhold til opgavernes tilrettelæggelse.

  Vi tilbyder

  • tværfagligt samarbejde
  • fast vagtplan - med mulighed for ekstravagter
  • medindflydelse på egne arbejdsopgaver
  • tæt sparring med kollegaer og ledelse
  • gode Kollegaer
  • højt humør og god trivsel.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA. Der skal forevises straffeattest samt gyldigt førerbevis ved ansættelse.

  Mere information

  Ansættelse

  Snarest muligt eller pr. 1. december 2016.

  Frist

  •  23 oktober 2016 kl. 24.00

  Ansættelsessamtaler finder sted i uge 43.

  Søg stillingen SSH og SSA til Hjem...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Pædagogmedhjælper (1)
 • 10-10-2016 Pædagogmedhjælper (vikariat) til Kirkeskovens Børnehave
  Pædagogmedhjælper i et 4 mdr. vikariat på 25 timer om ugen søges til vores børnehave fra 1. november 2016 til 28. februar 2017.

  Kirkeskoven er en samlet institution bestående af børnehave, skole og SFO med en fælles bestyrelse og et stærkt samarbejde. Vi er har en børnehave fordelt i to huse med i alt 20 børn og en SFO med 67 børn.
  Der er en samlet ledelse og personalegruppe for børnehave og SFO.  Vores mål er at skabe helhed i det enkelte barns tilværelse fra det starter i børnehaven, til det forlader skolen efter 6. klasse.
  Dette kan du læse mere om på Kirkeskovens Børnehaves hjemmeside (nyt vindue)
  Her kan du ligeledes finde informationer og hvad vi står for som børnehave/SFO.

  En anerkendende tilgang til børn og forældre sammen med bevægelse og ude liv er i fokus hos os.
  Samarbejdet med dagplejen sker igennem tilknytningen til børnehaven via legestuen, der er indrettet i børnehavens lokaler.

  Vi søger en pædagog medhjælper, der

  • er omstillingsparat og fleksibel i både børnehave og skoleregi
  • er udadvendt og aktivt søger samarbejdet med forældrene
  • har overblik og lyst til planlægning af pædagogiske aktiviteter og temaer
  • kan byde ind med pædagogisk erfaring i forhold til børnehavebørn
  • er autentisk og nærværende
  • kan byde ind i en livlig og aktiv gruppe børn og voksne
  • er fagligt funderet og ser muligheder frem for begrænsninger i en travl hverdag.

  Yderlige oplysninger

  kan fås hos
  • virksomhedsleder Dorthe Rinfeldt på tlf. 61 39 28 25 / mail dorin@slagelse.dk eller
  • souschef Lisbeth Nowak på tlf. 29 11 51 43

  Frist

  • 10. oktober 2016

  Der vil blive afholdt samtaler den 19. oktober.

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper (v...
Pædagog (4)
 • 03-10-2016 Pædagog i Børnehuset ved Noret

  - 30 timer pr. 1. december 2016


  Vi søger en frisk og aktiv pædagog, der både vil arbejde selvstændig og i en gruppe.

  Institutionen er et kommunalt dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er normeret til 15 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn, fordelt på 3 stuer.

  Vi har fokus på inklusion og vi lægger vægt på en anerkendende tilgang. Vi ser på ressourcer i stedet for begrænsninger.

  Du skal være fortaler for et aktivt ude liv, sund kost og motion, samt at samarbejde på tværs af stuerne.

  Du skal have nemt ved at formulere dig skriftligt. Du skal kunne arbejde med pædagogisk dokumentation og evaluering og IT skal være et naturligt arbejdsredskab for dig.

  Desuden efterspørges kompetencer med særlig fokus på følgende

  • omstillingsevne og handlekraft
  • vægter samarbejdet i personalegruppen højt og forstår at værdsætte dine kollegaers ressourcer
  • er robust og beslutningsdygtig med et positivt menneskesyn og har empati, samt en god humor
  • kan inspirere og motivere, når ideer skal omsættes til handling
  • er nærværende og har overblik
  • indgår i et konstruktivt samarbejde med lederen, kollegaer og forældre.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • leder Britta Christensen på tlf. 58 37 01 81

  Du kan også læse mere om vores institution på Børnehuset ved Noret's hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  • 3. oktober kl. 12.00.

  Der vil blive afholdt samtaler i uge 44.
   

  Søg stillingen Pædagog i Børnehuset...
 • 05-10-2016 Skolepædagog til barselsvikariat, Antvorskov Skole
  Antvorskov Skole har brug for en pædagog i et barselsvikariat til vores indskoling fra den 1. december 2016.
   
  Vi er byens største skole med tilknyttet SFO og Klub for 0. - 7. årgang. Vi har meget på hjertet og meget at tilbyde, herunder tæt kollegialt samarbejde i klasseteams med god faglig og pædagogisk sparring.
   
  Vi lægger vægt på at være en anerkendende og inkluderende skole. Gennem motiverende læringsmiljøer arbejder vi for alle børns trivsel og høje faglige resultater. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.
   
  På Antvorskov Skole har pædagogerne en del af deres arbejdstid i SFO'en og en del i undervisningen. I SFO-tiden er opgaven at arbejde med børnenes sociale relationer, samt en passende balance mellem styrede og selvvalgte aktiviteter - tilpasset elevernes ønsker og behov.
  I skoletiden indgår pædagogerne dels i klasseteamet og underviser i bevægelse og idræt og har dermed eneansvaret for indholdet af undervisningen. Pædagogerne fungerer som vikarer i klasserne ved fravær.
   
  Arbejdstiden er 33 timer ugentligt i gennemsnit. Man må påregne en længere ugentlig arbejdstid i skoleuger og dermed flere fridage i skolefri perioder. Som udgangspunkt har alle pædagoger én åbnevagt (fra kl. 6.30) og én lukkevagt (til kl. 17.00) og andre dage slutter arbejdsdagen kl. 16.15.

  Vi mangler dig, hvis du

  • er uddannet pædagog
  • er interesseret i at arbejde både med undervisning og børnenes fritid
  • har fokus på inklusion og det enkelte barns personlige og sociale udvikling
  • har kompetencer inden for det kreative område og inden for idræt og bevægelse
  • kan understøtte undervisningen i indskolingen
  • vil være med til at sætte dit præg på udviklingen af den sammenhængende skoledag
  • ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere
  • er velformuleret i skrift og tale
  • har kendskab til digitale værktøjer.

  Yderligere oplysninger

  Såfremt du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte
  • SFO-leder Marianne Sørensen på tlf. 58 56 54 40

  Frist

  Ansøgningen skal sendes elektronisk senest
  • den 5. oktober 2016


  Søg stillingen Skolepædagog til bar...
 • 20-10-2016 Medarbejder Forsorgshjemmet TOFTEN

  Forsorgshjemmet Toften søger ny medarbejder

  Da en af vores dygtige medarbejder er overgået til anden stilling i huset, søger Toften en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse f.eks. pædagog, socialrådgiver/formidler eller sygeplejerske til den socialpædagogiske opgave. Stillingen er på 37 timer pr. uge, i blandede vagter dag, aften og weekend.
   
  Toften er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §110 og henvender sig til borgere, der er hjemløse eller af andre sociale årsager har vanskeligt ved at opholde sig i egen bolig. Toften har desuden et udekørende team.
   
  Toften er en selvejende institution under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere, vi samarbejder med, har multiple problemstillinger og lever ofte en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en værdibasseret platform og efter en formuleret, etisk profil.

  Vi forventer, du som kommende kollega …

  • er Holistisk i dit menneskesyn og træffer fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdi-mæssige og etiske perspektiver. Desuden ser du kvalitet i at sætte disse i spil og udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til en fælles læring
  • kan få øje på fordelen i "skæve" løsninger, er seriøs, omstillings- og udviklingsparat
  • er personligt afklaret, kan håndtere pressede situationer, have mange bolde i luften og kan tænke handling før holdning
  • har viden om og kan rumme mennesker med psykiatriske problemstillinger/diagnoser
  • kan rumme mennesker som bruger rusmidler
  • formår på en og samme tid at være rollemodel, koordinator, støttende, opsamlende og give ansvaret tilbage til borgeren
  • møder mennesker i øjenhøjde og i respekt for det liv, de vælger at leve
  • arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere
  • kan se det værdifulde i, at det er borgeren, der sætter opgaven og opgaven, der sætter holdet
  • har kørekort
  • er teamplayer og deltager og bidrager fagligt og aktivt såvel i refleksion med kollegaer som ledelse samt i supervision og uddannelse. 

  Vi tilbyder

  En socialpædagogisk virksomhed, der arbejder 365 dage om året, 24 timer i døgnet, hvor to dage aldrig er ens. En arbejdsplads hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde DIG. En travl, men spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads, hvor hverdagen er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet og en til tider "skæv" humor. En arbejdsplads hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Frist

  • 19. oktober 2016 kl. 12:00.

  Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

  Samtaler forventes at finde sted tirsdag den 25. oktober 2016. Har du ikke hørt fra os inden denne dato, kan du betragte det som et afslag.
   

  Søg stillingen Medarbejder Forsorgs...
 • 13-11-2016 Pædagog til børneteam ved Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Er du pædagog med vilje?

  • Er du god til at sætte i gang?
  • Kan du få nye idéer og omsætte dem i hverdagen?
  • Ser du kreativitet som en del af dit pædagogiske arbejde?
  • Ser du muligheder frem for begrænsninger, og går du til opgaver med åbent sind?
  • Er du kontaktskabende og villig til at bruge dig selv i relationen til både beboere og kollegaer?
  • Bruger du aktivitet som en mulighed for at opbygge relation?
  • Er du entusiastisk, livlig og spontan?
  Så er du måske den kollega, vi leder efter.

  Vores nye kollega er naturligvis fagligt dygtig og skal kunne dække fagpaletten bredt. Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde. Du har lyst til at arbejde sammen med dine kollegaer og ledelse om at videreudvikle vores arbejdsplads, og tør udfordre det eksisterende. Du har en positiv tilgang til samarbejdet med forældre og kollegaer.

  Døgn Børn 3 er et døgntlbud til fem børn/unge mennesker, der er tildelt mellem og stort støttebehov. Vi tillægger samarbejdet med børnenes pårørende stor værdi og involverer forældrene i børnenes dagligdag med den overbevisning, at vores viden tilsammen giver børnene de bedste udviklingsbetingelser.

  Vi er et erfarent og engageret team. Vi værdsætter humor og godt humør og skaber udvikling ved bl.a. relationsfremmende samvær, oplevelser og aktiviteter.

  Du bliver en del af en virksomhed, der er i gang med en omfattende omorganisering. Så du vil blive en del af en spændende udvikling, hvor vi som virksomhed vil have fokus på at styrke faglighed, skriftlighed og samarbejdet på tværs af børneteams.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, ønsker at se teamet eller vil vide mere om, hvem vi er, kan du læse mere om os eller henvende dig til
  Stillingen er på 30 timer om ugen. Aflønning sker efter gældende overenskomst samt fastholdelses-/rekrutteringstillæg.

  Ønsket opstartsdato

  • 1. januar 2017.

  Frist

  • 13. november 2016.

  Samtaler forventes afholdt 24. november.

  Søg stillingen Pædagog til børnetea...
Psykolog (1)
 • 21-10-2016 Psykolog, cand.psych. til Rusmiddelcenter Slagelse

  Da vi har rigtig travlt som VISO leverandør søger vi autoriseret psykolog med tiltrædelse den 1. december 2016 

  Du vil blive en del af et Rusmiddelcenter med 55 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Organisationen er systemisk funderet, men metoder og tilgange kan variere i de enkelte tilbud og opgaver. Tilbuddene er fordelt på flere adresser. Ledelsen består af centerleder, 3 afdelingsledere og en overlæge.

  Om os

  Rusmiddelcenter Slagelse er en levende og spændende virksomhed under Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune. Virksomhedens opgave er at tilrettelægge og drive behandlings- og rådgivningstilbud til mennesker med et alkohol- og stofmisbrug. Endvidere driver vi den nationale hjemmeside Netstof.
   
  Som behandlingsredskab og effektmåling anvender vi Feedback Informed Treatment.

  Centrale arbejdsopgaver

  • VISO opgaver - opgaver i hele landet som specialist/leverandør til Socialstyrelsen
  • screening- og udredningsopgaver
  • deltagelse i behandlingskonferencer
  • behandlingsforløb
  • undervisning og gruppeforløb
  • udviklingsopgaver på tværs af centeret.

  Kvalifikationer

  • psykolog, Cand.psych., gerne med autorisation og erfaring inden for rusmiddelbehandling og psykiatri
  • erfaring med screening- og udredningsværktøjer
  • vi forventer, at du er bredt funderet med interesse for psykologfaglig indsats overfor både unge og voksne
  • vi forventer, at du både kan arbejde tværfagligt og samtidig bliver hele Rusmiddelcenterets psykolog
  • vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, men også være en "holdspiller"
  • du er ansvarsfuld, fleksibel og sætter en ære i at højne dit faglige arbejde. 

  Vi kan tilbyde

  • engagerede og fagligt kompetente kolleger, der vil støtte positivt op omkring løsning af de udfordringer, du vil møde som psykolog i rusmiddelcenter Slagelse
  • en del af et psykologteam
  • et job med mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt
  • et tværfagligt arbejdsmiljø med faglig udvikling og supervision
  • plads til kollegial sparring, begejstring og en humoristisk omgangstone.

  Arbejdstid

  Arbejdstiden vil gennemsnitlig være 37 timer. Der vil kunne forekomme skiftende arbejdstider.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Lønnen forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
  • afdelingsledere Mette Plato Spælling 40 42 00 67,
  • Michael Huntley 30 52 37 74 
  • psykolog Eric Allouche 40 40 64 38.  

  Ansættelsessamtalerne

  Ansættelsessamtalerne forventes afholdt fredag den 28. oktober 2016.
   
  Straffe- og børneattest vil blive indhentet, før ansættelse kan finde sted.

  Ansøgningsfrist

  •  21. oktober 2016 kl. 12.00
   
  Ansøgning sendes via link eller pr. post til Rusmiddelcenter Slagelse, Ingemannsvej 26, 4200 Slagelse, mrk. "Psykolog"
   

  Læs evt. også på Rusmiddelcenter Slagelses hjemmesider  Søg stillingen Psykolog, cand.psych...
Lærer (4)
 • 29-09-2016 Lærere til Rosenkilde Skole

  Her er livet lidt anderledes.

   
  Rosenkilde Skole søger to engagerede og forandringsberedte lærere, der har lyst til at gøre en stor forskel for vores dejlige elever.

  For begge stillinger gælder

  Du
  • evner at gribe idéer og initiativer, når de opstår, og du evner at give dem liv, så de bliver til virkelighed
  • har lyst til og evner at arbejde med relationsdannelse og en høj grad af individualisering
  • kan og vil arbejde i et team, hvor alle har høje og afstemte forventninger til hinanden
  • må gerne have et kendskab til arbejdet med børn med autismespektrumforstyrrelser i den skolepligtige alder. 

  Den ene lærer skal arbejde i et team med eleverne på før-/indskolingsniveau, hvor eleverne har brug for meget støtte og vejledning. Af specifikke ønsker til faglighed og erfaringer kan vi nævne matematik og udeskole, men erfaring med målgruppen tæller mest.
   
  Den anden lærer skal arbejde med elever på indskoling/mellemtrin. Her er matematik og engelsk fag, som vi har brug for, men også her tæller erfaring med målgruppen meget.
   
  Vi tilbyder arbejde på en specialskole, der er en del af Autisme Center Vestsjælland. Strukturen er for nyligt blevet ændret. Fire skoleteams er lagt sammen til en skole med samlet ledelse.

  Skolen har ca. 125 dejlige og forskellige elever, som går i klasser med mellem 4 og 8 elever som udgangspunkt. Alle klasser har mindst 3 faste medarbejdere, som dækker klassens skema i tidsrummet 9 - 16.
   
  Du får ansvar. Du får sparring. Du får mulighed for efter- og videreuddannelse.
   
  Vi er i gang med et omfangsrigt videre- og efteruddannelsesforløb af alle medarbejdere.
   
  Lyder det som et godt tilbud, og har du lyst til at vide mere?
   
  Begge stillinger er på 37 timer.
   
  Ønsket opstart 1. december 2016 eller snarest muligt.

  Yderligere oplysninger

  Klik ind på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) for at læse mere om os.

  Kontakt
  • teamleder Martin Visby på tlf. 30 85 50 48 eller
  • teamleder Henrik Storm Andersen på tlf. 51 59 32 73.
   
  Kom gerne forbi og besøg os. Du er velkommen, men det er vigtigt, du laver en aftale først.

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 29. september 2016.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41.
   

  Søg stillingen Lærere til Rosenkild...
 • 04-10-2016 Dansklærer til dygtige elever i 6. klasse

  - 26 dygtige børn mangler professionel mor/far

  Vi har

  • høj prioritering af undervisning i linjefag, fagligt velfunderede lærere
  • gode undervisningsmaterialer
  • aktionslæring og hjælpsomme kolleger,
  • laptop, Smart Phone og fast arbejdsplads på skolen til alle lærere
  • fantastiske fysiske rammer både inde og ude.

  Du er

  • linjefagsuddannet i dansk 4.-9. kl.
  • interesseret i internationalisering i skolen
  • engageret, dynamisk og fagligt dygtig
  • et menneske, der lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • i besiddelse af en sund humor og et godt humør.

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til høre nærmere om stillingen ved at kontakte
  • skoleleder John Larsen på tlf. 58 57 97 50 / 23 30 36 24.

  Se yderligere information på Eggeslevmagle Skoles hjemmeside (nyt vindue).

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole.

  Stillingen ønskes besat 1. december 2016.

  Interesseret?

  Upload din ansøgning, CV og bevis for lærereksamen senest
  • 4. oktober 2016 kl. 8.00.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 10. oktober fra kl. 16.00.


  INDSKOLINGEN 0.-3. KLASSE
  • Engelsk fra 0. klasse.
  • En af Sjællands smukkeste legepladser.
  • Værksteder om eftermiddagen i SFO Guldminen.
  MELLEMTRINNET 4.-6. KLASSE
  • Valgmuligheder i de praktisk/musiske fag - eleverne kan fx vælge mere idræt eller musik. Eleverne kan også vælge ekstra science med LEGO-robotter eller IT.
  • Stor boldbane, multibane og grønne områder.
  UDSKOLINGEN - LINJER I 7.-9. KLASSE
  • Sportslinje for elever, der godt kan lide at røre sig og gerne vil lære om kroppen, psyken og den menneskelige natur.
  • Sciencelinje for elever, der godt kan lide matematik og natur/teknik samt ønsker at få kompetencer, som samfundet efterspørger allerede nu.
  • International Linje for elever, der godt kan lide engelsk og andre sprog samt fremmede landes kulturer.

  Eggeslevmagle Skole har 650 elever og 70 udviklingsorienterede medarbejdere og er bl.a. kendt for:
  • Faglighed og et godt arbejdsmiljø for børn og voksne
  • Internationalt projekt i Erasmus Plus med skoler i Italien, Tyrkiet, Rumænien, Letland, Finland, Wales og England


  Søg stillingen Dansklærer til dygti...
 • 23-10-2016 Matematiklærer til indskolingen, Søndermarksskolen
  Søndermarksskolen har en ledig stilling, som skal besættes snarest muligt eller senest 1. december.
   
  På Søndermarksskolen har vi 575 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisningen og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse.
   
  Søndermarksskolen og Slagelse Kommune er meget optaget af arbejdet med visible learning. Visible learning giver et øget fokus på læring, udarbejdelse af succeskriterier og fastsættelse af tydelige læringsmål. 

  Fag

  Vi søger en lærer, der kan undervise i matematik i indskolingen. Der vil i dit kommende skema også være andre fag som skal læses, men det sammensætter vi i fællesskab, da alle fagkombinationer kan sættes i spil.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet - faglig dygtig og kompetent
  • vil indgå i et positivt samarbejde med engagerede kolleger
  • arbejder anerkendende og inkluderende
  • har vilje og evner til at udvikle og bidrage til skolens indsatsområder.

  Du vil møde en skole med

  • stort fokus på skoleudvikling
  • gode fysiske rammer
  • engagerede kolleger, der prioriterer faglighed, samarbejde og trivsel højt
  • glade og motiverede elever.

  Vil du vide mere

  Yderligere information om stillingerne kan opnås ved henvendelse til
  • skoleleder Henrik Hallig eller viceskoleleder Pia Haugaard på tlf. 24 29 68 01

  Læs mere om os på Søndermarksskolens hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  • Søndag den 23. oktober 2016.


  Søg stillingen Matematiklærer til i...
 • 24-10-2016 Viceskoleleder Klostermarken Skole

  Klostermarken Skole og dagbehandling søger viceskoleleder pr. 1. december 2016

  Klostermarken Skole er en specialskole med dagbehandling. Vi er en arbejdsplads, hvor vores værdier er i fokus i alt, hvad vi laver. Vi har fagligt høje ambitioner for det skolefaglige og specialpædagogiske område. Vi har og ønsker et arbejdsmiljø fyldt med humor og plads til at lege. Vi tilbyder fagligt udfordrende, men gode arbejdsvilkår.

  Fælles for eleverne er, at deres aktuelle situation og vanskeligheder bevirker, at de ikke kan modtage undervisning i det almene skolesystem. De har brug for et omfattende individuelt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  På nuværende tidspunkt har vi 43 elever fra 0. - 9. klasse.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre udvikling og en høj faglig kvalitet i både undervisning og behandling af skolens elever.

  Stillingen indbefatter i øvrigt

  • Skemalægning
  • Vikardækning
  • Faglig sparring til personalet
  • Deltagelse i mødeaktiviteter
  • Ledelse af skolens SFO- og klubtilbud
  • Stedfortræderfunktion for skolelederen
  • Udmøntning af arbejdstidsaftaler og regler indgået med de faglige organisationer
  • Tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • Administrative opgaver

  Du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske undervisning
  • har erfaring med it - bl.a. skoleintra, Ipads og brug af hjemmeside m.m.
  • har erfaring med at arbejde i TRIO, TEA m.fl.
  • kan udvikle kompetente, kreative og innovative læringsmiljøer inde og ude
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • kan levere faglig sparring til personalet af høj kvalitet
  • kan få vikardækning og skemalægning ifht. undervisnings- og SFO til at gå op i en højere enhed
  • har en relevant efteruddannelse - eksempelvis en PD i specialpædagogik
  • har Diplomuddannelsen i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse eller ønske om at påbegynde en sådan uddannelse.

  Vi tilbyder en løn på lederniveau og efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 24. oktober 2016 kl. 9.00
  Der kan indgå test og -interviews i rekrutteringsforløbet.
  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 43. Der kan blive tale om to samtalerunder.

  Søg stillingen Viceskoleleder Klost...
Leder (1)
 • 24-10-2016 Viceskoleleder Klostermarken Skole

  Klostermarken Skole og dagbehandling søger viceskoleleder pr. 1. december 2016

  Klostermarken Skole er en specialskole med dagbehandling. Vi er en arbejdsplads, hvor vores værdier er i fokus i alt, hvad vi laver. Vi har fagligt høje ambitioner for det skolefaglige og specialpædagogiske område. Vi har og ønsker et arbejdsmiljø fyldt med humor og plads til at lege. Vi tilbyder fagligt udfordrende, men gode arbejdsvilkår.

  Fælles for eleverne er, at deres aktuelle situation og vanskeligheder bevirker, at de ikke kan modtage undervisning i det almene skolesystem. De har brug for et omfattende individuelt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  På nuværende tidspunkt har vi 43 elever fra 0. - 9. klasse.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre udvikling og en høj faglig kvalitet i både undervisning og behandling af skolens elever.

  Stillingen indbefatter i øvrigt

  • Skemalægning
  • Vikardækning
  • Faglig sparring til personalet
  • Deltagelse i mødeaktiviteter
  • Ledelse af skolens SFO- og klubtilbud
  • Stedfortræderfunktion for skolelederen
  • Udmøntning af arbejdstidsaftaler og regler indgået med de faglige organisationer
  • Tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • Administrative opgaver

  Du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske undervisning
  • har erfaring med it - bl.a. skoleintra, Ipads og brug af hjemmeside m.m.
  • har erfaring med at arbejde i TRIO, TEA m.fl.
  • kan udvikle kompetente, kreative og innovative læringsmiljøer inde og ude
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • kan levere faglig sparring til personalet af høj kvalitet
  • kan få vikardækning og skemalægning ifht. undervisnings- og SFO til at gå op i en højere enhed
  • har en relevant efteruddannelse - eksempelvis en PD i specialpædagogik
  • har Diplomuddannelsen i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse eller ønske om at påbegynde en sådan uddannelse.

  Vi tilbyder en løn på lederniveau og efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 24. oktober 2016 kl. 9.00
  Der kan indgå test og -interviews i rekrutteringsforløbet.
  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 43. Der kan blive tale om to samtalerunder.

  Søg stillingen Viceskoleleder Klost...
Kontor og administration (3)
 • 03-10-2016 Økonomikonsulent Rusmiddelcenter Slagelse

  Rusmiddelcenter Slagelse søger en økonomikonsulent til vores administrative team

  Som Rusmiddelcenter tilbyder vi rådgivning og behandling til mennesker, der har problemer med alkohol eller stoffer. Vi har borgere fra Slagelse og omliggende kommuner, såvel som nationale samarbejder. Vi er cirka 55 ansatte fordelt på 4 afdelinger og flere projekter.

  Vi forventer, at du har

  • bred erfaring med kommunal økonomi og viden om budget- og regnskabsprocesser
  • erfaring med anvendelse af økonomisystemet Prisme
  • kendskab til/erfaring med takstberegning
  • god erfaring med brugen af Excel
  • er struktureret og trives med højt tempo og skarpe deadlines
  • gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • positiv tilgang til tingene og gerne med et glimt i øjet. 

  Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

  • at skabe overblik over den økonomiske situation her og nu og på længere sigt
  • økonomistyring
  • løbende budgetopfølgninger, budgetlægning og budgettilpasning
  • udarbejde ledelsesinformation i form af statistikker, opgørelser og beregninger
  • sende opkrævninger til kommuner og samarbejdspartnere vedr. salg af centrets ydelser
  • analyse af forskellige økonomiske problemstillinger på fagområdet
  • indgå i samarbejde på tværs i administrationen
  • bogføring. 

  Vi kan tilbyde

  • et lille administrativt team, der arbejder selvstændigt med opgaverne
  • positive og engagerede kollegaer
  • et uhøjtideligt arbejdsmiljø
  • at blive en del af en værdibaseret organisation. 

  Ansættelsesvilkår

  Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse pr. 1. december 2016.
  Din løn aftales efter principperne i Ny Løn med udgangspunkt i gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til i dagtimerne at kontakte

  Frist

  • mandag den 3. oktober 2016 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 12. oktober og eventuelt mandag den 17. oktober 2016.

  Ansøgningen sendes via link eller pr. post til Rusmiddelcenter Slagelse, Ingemannsvej 26, 4200 Slagelse, mrk. Økonomikonsulent.
   

  Søg stillingen Økonomikonsulent Rus...
 • 05-10-2016 Administrativ medarbejder VASAC Slagelse

  Administrativ medarbejder søges til VASAC Slagelse snarest muligt

  Stillingen er på 30 timer og tidsbegrænset frem til 31. december 2016 - med mulighed for forlængelse/fastansættelse.

  Kan du jonglere og gribe bolde i en travl hverdag og har du flair for både økonomi og direkte borgerrelateret service, så er det måske dig vi søger?

  Primært bliver opgaverne koncentreret om 2 hovedområder

  Nødkald
  VASAC varetager i forbindelse med drift af hjælpemiddeldepotet opgaven omkring nødkald til borgere i Slagelse kommune. Du skal sammen med en anden kollega sikre, at opgaven er bemandet i den daglige åbningstid.
  • Opgaven omhandler alle administrative funktioner i forbindelse med bestilling/opsætning/nedtagning af nødkald samt kontakt til blandt andet visitatorer, borgere og pårørende.

  Budget og regnskabsopgaver - herunder
  • Forbrugsanalyser/prognoser for udgifter og indtægter
  • Ajourføring af Nemøkonomi, ledelsestilsyn, bilagskontrol
  • Fakturering i Prisme
  • Udarbejdelse og formidling af økonomiorientering.

  Vi forventer, at du

  • er kontoruddannet gerne med relevant efteruddannelse indenfor økonomi/regnskab
  • er struktureret i arbejdsmetode og kan prioritere arbejdsopgaver i travle perioder
  • formår at fastholde et højt serviceniveau i enhver situation
  • har solidt kendskab til it-værktøjer - herunder MS Office Pakke, Nemøkonomi, Prisme, KMD-sag, VITAE og Hjælpemiddelsystemet (DMS)
  • kan arbejde selvstændigt og i teams
  • er inkluderende i forhold til mennesker med fysiske og psykiske handicaps
  • er mødestabil.

  Vi tilbyder

  • en spændende og afvekslende arbejdsplads, hvor to dage aldrig er ens
  • sundt arbejdsmiljø, gode engagerede kolleger, der vægter humor højt i dagligdagen
  • løn efter overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og HK Kommunal.

  Yderligere oplysninger hos

  • Vicecenterleder Hans Rasmussen (vedr. budget- og regnskab), tlf. 29 38 71 70
  • Centerleder Mette Winther (vedr. nødkald i uge 39), tlf. 30 35 26 80
  • Chefsekretær Pia Engelmann (vedr. nødkald i uge 40), tlf. 24 90 78 46
  • VASAC Slagelses hjemmeside (åbner i nyt vindue)

  Frist

  • onsdag den 5. oktober kl. 12.00.

  Vi afholder samtaler i uge 41.

  VASAC Slagelse indhenter udvidet straffeattest.

  VASAC Slagelse er Slagelse Kommunes sociale arbejdsmarkedscenter.
  VASAC Slagelse skaber rammer for, at mennesker, der ikke kan arbejde på arbejdsmarkedet på normale vilkår, får mulighed for at yde i arbejdsmæssig sammenhæng. VASAC Slagelse har erhvervsrettede tilbud og aktivitets- og samværstilbud.


  Søg stillingen Administrativ medarb...
 • 13-10-2016 Sekretariatsmedarbejder til Center for Børn og Familie

  Center for Børn og Families Sekretariat søger en kollega med erfaring i dagsordenssamling, personaleadministration og økonomi 

  Vi har rygende travlt, og søger derfor en sekretariatsmedarbejder til vores fællessekretariat snarest muligt, som kan bidrage til Sekretariatets kerneopgaver.
   
  Sekretariatet understøtter de tværgående opgaver i Centrets 3 afdelinger, Dagtilbud, Børn og Unge, og Voksne.

  Kerneopgaven

  Opgaverne defineres i samspil med centrets ledelse med stort fokus på administrative bidrag til politisk betjening, primært dagsordenssamling/produktion, og fagudvalgsbetjening af Uddannelsesudvalget. Centret bidrager i mindre grad med sagspunkter til Beskæftigelsesudvalget og Sundheds- og Seniorudvalget. Der produceres også dagsordner og referater til Sektor Med og Lokal Med og anden tværgående møde aktivitet.
   
  Vi vil derfor lægge vægt på, at du har solid erfaring i kommunal dagsordensproduktion.

  Sekretariatets andre vigtige opgaver er

  • Økonomi- og personaleadministration, herunder budget og lønopfølgningsdata, regninger og afstemninger, til- og afgange af personale, MinLøn, ajourføring af mailgrupper m.v. i tæt samspil med nærmeste leder. Kendskab til SD/Medarbejdernet og Prisme/NemØkonomi er en fordel.
  • Kommunikationsopgaver herunder annoncer, serviceinformationer, nyheder, hjemmeside, intranet, organisationsdiagrammer m.v.
  • Praktiske opgaver og ad hoc opgaver er også en del af hverdagen, f.eks. varebestillinger, mødeforplejning, forberedelse af jubilæer, temadage, IT-grej, alarmer, ledelsesinformation og koordinerende opgaver.

  Vi tilbyder

  Ingen arbejdsdage er ens - og der er masser af udfordringer. Når det lykkes er det fantastisk, når det går galt prøver vi igen. Vi er optagede af at levere høj kvalitet i opgaveløsningen.
   
  Tonen og omgangsformen er afslappet og præget af godt humør i vores åbne kontormiljø. Vi hjælper hinanden med at huske at passe på os.
   
  Stillingen er på 37 timer ugentligt. Arbejdspladsen er i Center for Børn og Familie, Gørtlergade og Torvegade, 4200 Slagelse.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Du kan få mere at vide ved at kontakte
  • Chefsekretær Pia Lindhard, tlf. 58 57 46 12
  • Specialist Heidi Christensen, tlf. 58 57 32 95
  • Afdelingsleder Helle Guldager, mail: hegul@slagelse.dk 

  Ansøgning

  Hvis du er interesseret i stillingen, så send os en kort motiveret ansøgning (max en A4 side) og dit CV.
   
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen på den mailadresse, ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Frist

  • 13. oktober 2016 kl. 10:00.

  Vi forventer at afholde samtaler 27. oktober 2016.
   

  Søg stillingen Sekretariatsmedarbej...
Elevstillinger (1)
 • 01-11-2016 SSA - elever - primo 2017

  Social og Sundhedsassistent-uddannelse 2017

  Ønsker du at uddanne dig til social- og sundhedsassistent?
   
  Du har nu mulighed for en spændende karriere indenfor sundhed og omsorg.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor høj faglighed, relations skabelse og kvalitetsudvikling er centrale begreber?
  • en uddannelse der veksler mellem teori og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået grundforløb 2 eller være uddannet social- og sundhedshjælper
  • hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Slagelse Kommune tilbyder

  Som social- og sundhedsassistent elev får du mulighed for at arbejde med helhedsorienteret omsorg, pleje og sygepleje ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov. Uddannelsen har fokus på, at du opnår kompetencer i at arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores social- og sundhedsuddannelsesside (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, eventuel kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Søg stillingen SSA - elever - primo...