Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

 

Øvrige (4)
 • 15-09-2016 Studentermedhjælp til Folkesundhedsopgaver
  Folkesundhed i Center for Sundhed og Omsorg i Slagelse Kommune søger en studentermedhjælp med en folkesundhedsprofil, der kan være med til at understøtte implementeringen af vores sundhedspolitik. Sundhedspolitikkens gennemgående tema er. "Sunde rammer hele livet", målet er at skabe en sund og attraktiv kommune for alle borgere - hele livet.  Sundhedspolitikken har følgende indsatsområder: trivsel, bevægelse, kost, tobak, alkohol og misbrug. Du skal som studentermedhjælp understøtte de tiltag der er på de 6 indsatsområder i sundhedspolitikken.

  Arbejdsopgaver

  • Hjælp til det praktiske i forbindelse med fars køkkenskole
  • Hjælp i forbindelse med sundhedsuge 41 og 19
  • Årshjul over kampagner og aktiviteter
  • Dataindtastning evt. også dataindsamling og databearbejdning
  • Udkast til pressemeddelelser
  • Litteratursøgning/erfaringsopsamling (best pratice)
  • Praktiske og administrative opgaver i forbindelse med konkrete projekter
  • Ad Hoc opgaver

  Om dig

  • Har interesse for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme
  • Har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
  • Gode skrivekundskaber
  • Selvkørende, arbejder struktureret og systematisk, og kan føre opgaverne i mål til aftalt tid
  • Opsøgende i forhold til nye opgaver 

  Vi tilbyder

  Et spændende og fagligt udfordrende miljø med engagerede kollegaer i en Kommune hvor sundhedsområdet har stor politisk bevågenhed. Folkesundhed er en del af team Projekt og analyse i Center for Sundhed og Omsorg. Vi er tre medarbejdere der arbejder med Folkesundhed. Der er en uformel omgangstone og højt til loftet.
   
  Stillingen er på 8 timer om ugen i første omgang i 6 måneder, men bliver vi glade for samarbejdet er der mulighed for flere timer, og forlængelse af ansættelsen. Timerne ligger ikke faste dage og kan tilpasses dit studie, men vi forventer du er fysisk tilstede de dage vi aftaler.

  Arbejdspladsen er i Center for Sundhed og Omsorg, Team Udvikling og Folkesundhed, Torvegade 15, 4200 Slagelse

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås fra 17. august 2016 hos
  • Udviklingskonsulent i Projekt og analyse - Folkesundhed i Center for Sundhed og Omsorg Tanja Frøling Nielsen, Telefon 55 57 40 86 

  Frist

  • 15. september 2016, kl. 12.00

  Hvis du er interesseret i jobbet, så send os en kort motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV.
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Søg stillingen Studentermedhjælp ti...
 • 15-09-2016 Studentermedhjælp til webopgaver
  Team Projekt og Analyse i Center for Sundhed og Omsorg søger en studentermedhjælp med en kommunikationsprofil, der har interesse for arbejde med webopgaver og kan være med til at optimere kommunikationen på vores hjemmesider og intranet.

  Arbejdsopgaver

  • Tekstproduktion til hjemmeside og intranet
  • Strukturering af indhold
  • Oprettelse af sider og indhold i CMS
  • Andre kommunikationsopgaver som f.eks. nyheder og andre tekster til kommunens intranet.

  Om dig

  • er selvkørende, arbejder struktureret og systematisk og kan føre opgaverne i mål til aftalt tid
  • er god til it-systemer og har let ved at lære nye systemer at kende
  • skriver et levende og korrekt dansk tilpasset den relevante målgruppe
  • kan tilpasse dine tekster til elektroniske medier
  • det er en fordel, hvis du har kendskab til Umbraco.

  Vi tilbyder

  et spændende fagligt miljø med engagerede kollegaer og med fokus på optimering. Du vil indgå i et tæt samarbejde med hjemmesideredaktøren.
   
  Stillingen er på 8 timer om ugen i første omgang i 6 måneder. Timerne ligger ikke på faste dage og kan tilpasses dit studie, men vi forventer du er fysisk tilstede de dage vi aftaler.
   
  Arbejdspladsen er i Center for Sundhed og Omsorg, Team Projekt og Analyse, Torvegade 15, 4200 Slagelse

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås fra 15. august 2016 - hos:
  • Kommunikationsmedarbejder Mette Adler Henriksen, tlf. 58 57 41 59

  Frist

  • 15. september 2016, kl. 12.00

  Hvis du er interesseret i jobbet, så send os en kort motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV.
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Søg stillingen Studentermedhjælp ti...
 • 16-09-2016 Kulturmedarbejder Korsør Kulturhus
  Udviklingsorienteret og topmotiveret kulturmedarbejder, der trives med mange forskellige arbejdsopgaver, søges til en spændende tidsbegrænset stilling i Korsør Kulturhus. Stillingen er på 20 timer om ugen fordelt på flere timer i spidsbelastningsperioder og færre timer i de mere stille perioder.

  Om Korsør Kulturhus

  I 2014 blev Korsør Kulturhus en del af Slagelse Bibliotekerne og er nu i gang med at udvikle huset med flere arrangementer / aktiviteter, for at gøre huset levende med mange forskellige aktiviteter.
   
  I Korsør Kulturhus holder en række af byens foreninger til, ligesom der afholdes koncerter, foredrag, udstillinger og andre kulturelle arrangementer. I kulturhuset bor også Slagelse Musikskole og UngSlagelse. Aftenskolerne har undervisning i Kulturhuset og VUC har også en afdeling i huset.
   
  I kulturhuset er der mulighed for at holde møder, kurser og andre aktiviteter for grupper og foreninger af folkeoplysende og kulturel karakter. Dertil er der mulighed for at leje lokaler - blandt andet Spillestedet og Marmorsalen - ligesom der er øverum til rytmiske grupper og kreativt værksted. Huset rummer desuden også en café "Kulturcafeen".

  Af dig forventer vi, at du

  • kan overskue og samle tværgående arrangementer i huset, herunder praktisk planlægning, kommunikation og afholdelse af diverse arrangementer og aktiviteter
  • både kan starte og afslutte såvel større arrangementer/projekter som de små praktiske opgaver
  • kan opdyrke netværk og deltage i (tværkommunale) projekter
  • kan tænke i helheder og se styrker og muligheder i at arbejde på tværs
  • har evner til at reflektere, analysere og dokumentere
  • er robust og serviceminded.
   
  Som kulturmedarbejder vil du få en bred berøringsflade, og komme til at arbejde med mange forskelligartede opgaver i relation til Kulturhusets udviklings- og driftsopgaver.  
   
  Det betyder, at kulturmedarbejderen skal veksle mellem både at agere tovholder og have det store overblik, når der skal planlægges og afholdes aktiviteter og arrangementer i huset, og være den hjælpende hånd, der træder til med praktisk hjælp, når en aktivitet skal gennemføres.

  Vi tilbyder

  • et afvekslende og meningsfuldt arbejde
  • engagerede kolleger, der arbejder målrettet med at gøre Korsør kulturhus til en aktiv medspiller på kulturområdet
  • at du får stor indflydelse på udviklingen af kulturhusets opgaver i samspil med de øvrige kolleger og den daglige leder.
   
  Stillingen er på 20 timer ugtl. og tidsbegrænset frem til 31. december 2017. Tiltrædelse 1. oktober 2016.
  Timerne skal koncentreres i perioder, hvor aktiviteten i kulturhuset er størst - efterår og forår.
  Arbejdsstedet vil primært være i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingsopslaget, kontakt
  • daglig leder Kirsten Slot Larsen tlf. 30 28 66 93

  Frist

  • 16. september 2016 inden kl. 12.

  Der vil være samtaler den 20. september 2016.

  Søg stillingen Kulturmedarbejder Ko...
 • 19-09-2016 UU-vejleder til UU Vestsjælland
  En af vores dygtige vejledere har valgt at søge nye udfordringer, og vi søger derfor en ny vejleder til en fast stilling på 37 timer pr. uge.
  Stillingen ønskes besat den 1. november 2016 eller snarest derefter.
   
  UU Vestsjælland varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i kommunerne Ringsted, Slagelse og Sorø. Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af grundskolevejledning.

  Vi

  • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
  • har stærk fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
  • vil møde de unge, hvor de er og kvalificere, udfordre og udvikle deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse
  • er et hold på 30 medarbejdere, heraf 26 uddannelsesvejledere
  • føler ejerskab til og ansvar for UU's målsætninger og samarbejdet med kommunerne og øvrige aktører
  • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det
  • vil være synlige og tydelige og prioriterer den relationelle vejledning
  • føler stort ansvar for trivsel og udvikling.  

  Du

  • har en vejlederuddannelse
  • brænder for at hjælpe unge på vej
  • har en videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencer
  • har erfaring med uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge
  • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om uddannelse og erhverv
  • er udviklingsorienteret og kan bevare overblikket
  • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester mv.)
   
  Ansættelse sker i Slagelse Kommune, der har det administrative ansvar for UU Vestsjælland.
  Som ansat vejleder i UU Vestsjælland får du kørselsbemyndigelse i forhold til vejledningsopgaver.

  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med bl.a. DLF, AC eller HK og principperne for Ny Løn.

  Nærmere oplysninger

  om stillingen fås ved henvendelse til
  • UU-leder Jacob Mortensen på tlf. 30 10 69 84.

  Yderligere information om os kan findes på UU Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  fredag den 19. september kl. 12.00.
   
  Eventuelt bevis for vejlederuddannelsen eller dele deraf, bedes vedhæftet ansøgningen.
  Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 26. september og tirsdag den 27. september.

  Søg stillingen UU-vejleder til UU V...
Teknisk servicepersonale (1)
 • 02-09-2016 Livredder 'genopslag'
  Til Slagelse Kommunes Svømmehaller søges en teknisk servicemedarbejder (livredder) til damesiden. Stillingen er på 37 timer. Ansættelsen er til tiltrædelse den 12. september 2016, eller snarest derefter.

  Din profil

  Du
  • er indforstået med at tage Erhvervslivredderprøven, hvor vi tilbyder træningsforløb. Prøven fornyes hvert år
  • er serviceminded og imødekommende
  • har gode samarbejdsevner, samt et positivt menneskesyn
  • er indstillet på fleksibel arbejdstid inklusiv weekendarbejde

  Du får i samarbejde med øvrige livreddere ansvar for at tilrettelægge og forestå

  • den daglige sikkerhedsmæssige drift, samt rengøring og vedligeholdelse af anlægget
  • koordinering og udvikling af fremtidige events
  • servicering af brugere/gæster
  • billetsalg, samt andet salg. 

  Vi tilbyder dig

  • en udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med en velfungerende medarbejderstab får mulighed for at udvikle svømmehallerne som fremtidens samlingspunkt for de mange brugere
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde med kollegaer og brugere
  • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
  • løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst imellem KL. og FOA. 

  Yderligere oplysninger

  Du placeres fysisk i Korsør Svømmehal. Men du skal være indforstået med, at skulle kunne møde ind i Slagelse Svømmehal, efter behov.
   
  Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Vi skal have modtaget din ansøgning vedlagt relevante bilag og CV senest
  • fredag den 2. september 2016 kl. 12.00.

  Der forventes at der bliver afholdt jobsamtale i uge 36/2016.

  Alternativt kan ansøgningen sendes med posten til Slagelse Svømmehal,  Antvorskov Allé 133, 4200 Slagelse.
   

  Søg stillingen Livredder 'genopslag...
Sygeplejerske (1)
 • 13-09-2016 Sygeplejersker til akutteam
  For at imødekomme de øgede krav til at håndtere komplekse og akutte sygeplejeopgaver i kommunerne, har Slagelse Kommune besluttet at etablere et akutteam. Akutteamets primære opgave bliver at varetage akutte og komplekse sygeplejeopgaver i borgerens eget hjem, blandt andet for at undgå unødvendige indlæggelser.

  Vi søger to sygeplejersker, 37 timer om ugen, der i første omgang skal være med til den praktiske planlægning, udvikling og opstart af akutteamet og derefter kommer til at indgå som akutsygeplejerske i akutteamet.

  Vi søger to sygeplejersker, der

  • har lyst til være med til at udvikle og op starte et akutteam
  • som minimum har 1 års erfaring fra en akutmodtagelse og 1 års erfaring fra anden klinisk sygehusafdeling
  • gerne har en diplom i akut sygepleje
  • holder sig opdateret i forhold til den nyeste viden indenfor sit fag
  • formår at skabe gode samarbejdsrelationer med kollegaer og samarbejdspartnere
  • er robust, kan overskue og handle i akutte situationer, samt udvise en rolig tryghedsskabende adfærd
  • kan planlægge, koordinere, undervise, samt delegere opgaver
  • kan lide at arbejde selvstændigt med udredninger, hurtige, effektive handlinger og korte patientforløb
  • tør stå alene i akutte situationer, hvor der skal tages hurtige og selvstændige beslutninger
  • er visionær og innovativ
  • er fleksibel ift. tjenesteplanlægning
  • har kørekort.

  Akutteamet bliver organisatorisk placeret under Sygeplejen, i Slagelse.

  Sygeplejens mål er: Kvalitetssikring og høj trivsel. Det opnår vi gennem:
  • kompetenceudvikling
  • kontinuerlig udvikling af sygeplejen
  • et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden
  • sygeplejen arbejder udviklingsorienteret, evidensbaseret og deltager i fortløbende udvikling.

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås hos
  • områdeleder Inge Pedersen, tlf. 30 44 37 82 eller
  • virksomhedsleder Helle Bangsborg på mail: heban@slagelse.dk

  Frist

  • 13. september 2016 kl. 12.00
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. september 2016
   
  Er du er interesseret i jobbet, så send os en motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV. Ansøgningen sendes elektronisk via Slagelse Kommunes hjemmeside.
   
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
   

  Søg stillingen Sygeplejersker til a...
Sundhedsplejerske (1)
 • 23-09-2016 Sundhedsplejersker til Sundhedstjenesten

  Har du lyst til at arbejde som sundhedsplejerske i en kommune hvor tidlig indsats, forebyggelse og den gode start på livet står øverst på dagsordenen? Så er det lige dig vi søger som vores nye kollega!

  I Sundhedstjenesten varetager vi en lang række forskellige opgaver inden for spæd- og småbørnssundhedspleje, skolesundhedsplejerskearbejde, ligesom vi yder konsulentbistand til dagtilbud og skoler.
   
  Vores tilbud omfatter blandt andet graviditetsbesøg til alle førstegangsgravide, særlige graviditetsbesøg til sårbare familier og barselsbesøg. Herudover er vi løbende en del af spændende tværfaglige projekter - både i og udenfor kommunen - tilbud om eksempelvis rejsehold i forhold til rygning og seksuel sundhed, vejledningsforløb for overvægtige børn og deres familier m.m.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads præget af værdierne modig, tydelig, kompetent og med glæde, hvor vi insisterer på en ressourceorienteret tilgang - både til arbejdsopgaver og adfærd i hverdagen
  • en god blanding af både yngre og mere erfarne sundhedsplejersker med mange både faglige og personlige kompetencer, som alle vægter en god, positiv og humoristisk tone i hverdagen.
  • gode rammer for faglig udvikling og sparring gennem ekstern supervision
  • løbende kompetenceudvikling
  • et individuelt tilpasset introduktionsforløb med tilknyttet mentor
  • et aktivt og engageret MED-system, som giver dig og dine kolleger mulighed for en høj grad af medinddragelse og indflydelse på både hverdagen og visionerne for Sundhedstjenesten, i tæt sammenspil med ledelsen.

  Dine kvalifikationer

  Vi forventer at du er uddannet sundhedsplejerske. Da vi arbejder ud fra Marte Meo principperne og er meget optagede af det udviklingsstøttende samspil i relationer, vil vi lægge vægt på, at du har en Marte Meo-uddannelse - eller anden relevant erfaring med tilgange til udviklingsstøttende samspil.
   
  Sundhedstjenesten har en central rolle i det tværfaglige samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet i kommunen. Derfor lægger vi vægt på, at du har erfaring med og lyst til at indgå i dette samarbejde, sammen med andre centrale aktører på området.

  Om os i Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune er en dynamisk virksomhed med base i Skælskør, bestående af 26 sundhedsplejersker, en administrativ medarbejder, en kostvejleder, en souschef og en leder.
   
  Sundhedstjenesten er organisatorisk forankret som decentral virksomhed under Center for Børn og Familie. Udover Sundhedstjenesten, består centeret også af Tandplejen, Slagelse Familie Center, dagtilbudsområdet, det specialiserede børne- og ungeområde og den del af voksenområdet som vedrører rådgivning og udbetaling i forhold til bl.a. sygedagpenge, pension, kontanthjælp.
   
  Fælles for meget af det arbejde vi laver på tværs af Center for Børn og Familie er, at vi har et målrettet fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Heri ligger også at vi hele tiden har blikket rettet imod hvordan vi kan være med til at understøtte forældrene i og skabe rammerne for, at kommunens børn får en så god start på livet som muligt.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er hovedsageligt tilknyttet distrikter i Slagelse og Korsør og ønskes besat pr. 1. oktober 2016 eller snarest derefter.
  Alle stillinger er i udgangspunktet på 37 timer, men vi er åbne for dine ønsker til timetallet, hvis du er den rigtige ansøger.
  Alle sundhedsplejersker arbejder som selvtilrettelæggende.
   
  Vi tilbyder barselsbesøg til alle tidligt udskrevne familier. Du skal derfor regne med at du skal deltage i enkelte lørdagsvagter/dækning af helligdage henover året.
   
  Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.        

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • ledende sundhedsplejerske Bodil Bahnsen på tlf. 51 53 95 01 eller
  • souschef Tina Bjerg Jørgensen på tlf. 28 80 14 50.
   
  Du kan få flere oplysninger om os og vores arbejde på Sundhedstjenestens hjemmeside (nyt vindue).

  Læs også Stillings- og funktionsbeskrivelsen (nyt vindue)

  Frist

  • fredag den 23. september kl. 12.00.

  Er du er interesseret i stillingerne, så send os en motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV. Ansøgningen sendes elektronisk via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
  Der skal foreligge en straffe og børneattest attest ved alle ansættelser i Sundhedstjenesten.

  Vi holder ansættelsessamtaler fredag den 30. september 2016 på Næstvedvej 15 i Skælskør.
   
   
   

  Søg stillingen Sundhedsplejersker t...
Studiejob (4)
 • 13-09-2016 Studentermedhjælp Sekretariatet i Center for Børn og Familie

  Har du lyst til at arbejde med offentlig administration i en politisk ledet organisation i et center med tværgående sociale myndighedsopgaver?

  Så er det dig, vi har brug for fra 1. oktober 2016!

  Kerneopgaven i Sekretariatet er administrativ understøttelse af centrets interne drift og opgaver rettet mod 3 politiske fagudvalg. Sekretariatet er ansvarlig for dagsordensproduktion til et af fagudvalgene.

  Arbejdsopgaver

  • Grundlæggende administrative opgaver indenfor økonomi, personalestyring og udvalgsbetjening, primært dagsordensproduktion.
  • Praktiske ad hoc opgaver, herunder koordinering og planlægning af fx mødeaktiviteter
  • Styring og registrering af inventar, IT-hardware og udlån
  • Øvrige forskellige administrative opgaver herunder understøttelse af ledelsen.

  Om dig - du

  • er selvkørende, arbejder struktureret og systematisk og kan føre opgaverne i mål til aftalt tid
  • er god til it-systemer, og har let ved at lære nye systemer at kende
  • har lyst til og flair for at indgå i lettere økonomiske styringsopgaver
  • er engageret og pligtopfyldende

  Vi tilbyder

  Sekretariatet er samlingssted for mange skiftende arbejdsopgaver, og du kan forvente løbende at blive inddraget i nye arbejdsopgaver. Vi arbejder i et åbent kontormiljø med en afslappet omgangstone på trods af en til tider hektisk hverdag.

  Stillingen er på 12-15 timer om ugen foreløbig i 6 måneder, men med mulighed for evt. senere forlængelse af ansættelsen. Arbejdsdage og timer kan tilpasses dit studie, men vi forventer, at du er fysisk tilstede de dage vi aftaler.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Arbejdspladsen er i Center for Børn og Familie, Gørtlergade og Torvegade, 4200 Slagelse

  Yderligere oplysninger

  • Specialist Heidi Christensen, Sekretariatet, telefon 58 57 32 95
  • Afdelingsleder Helle Guldager, Voksne, telefon 58 57 44 40

  Frist

  • 13. september 2016, kl. 11.00
   
  Hvis du er interesseret i jobbet, så send os en kort motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen på den mailadresse, ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Søg stillingen Studentermedhjælp Se...
 • 14-09-2016 Studentermedarbejder til Administrativ Service
  Vi søger pr. 1. oktober 2016 eller snarest muligt en studentermedarbejder, der kan arbejde projektorienteret og løse administrative opgaver.
   
  Administrativ Service er en ny enhed i Slagelse Kommune og har til opgave at servicere hele Slagelse Kommune i forhold til primært løn- og økonomiopgaver. Administrativ Service er placeret under Center for Økonomi og du vil blive en del af en medarbejdergruppe på 39 medarbejdere.
   
  Du vil komme til at understøtte afdelingslederen i det daglige arbejde og blive involveret i forskellige typer opgaver. Du kommer til at deltage i sekretariatsopgaver og projektarbejde i relation til Administrativ Service.
   
  Vi tilbyder en spændende og travl hverdag med engagerede kolleger, en stærk teamånd, stor fleksibilitet og en uhøjtidelig omgangstone.

  Vi forventer, at du

  • er studerende på minimum 3. år inden for forvaltning, offentlig administration, kommunikation eller lignende
  • kan arbejde selvstændigt med skiftende typer af opgaver
  • kan arbejde struktureret i en hverdag med mange bolde i luften
  • er en stærk skriftlig kommunikator
  • kan indgå i forskellige arbejdsgrupper og processer omkring opgaveløsningen

  Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

  • supportering af afdelingsleder og konsulenter
  • udarbejde og ajourføre styringsdokumenter
  • skriftlig kommunikation bl.a. vejledninger
   
  Arbejdstid 8 timer om ugen efter aftale. Aflønning efter gældende overenskomst.
   
  Administrativ Service er placeret i Slagelse centrum tæt ved stationen.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Send din ansøgning med relevante bilag senest
  • 14. september 2016.


  Søg stillingen Studentermedarbejder...
 • 15-09-2016 Studentermedhjælp til Folkesundhedsopgaver
  Folkesundhed i Center for Sundhed og Omsorg i Slagelse Kommune søger en studentermedhjælp med en folkesundhedsprofil, der kan være med til at understøtte implementeringen af vores sundhedspolitik. Sundhedspolitikkens gennemgående tema er. "Sunde rammer hele livet", målet er at skabe en sund og attraktiv kommune for alle borgere - hele livet.  Sundhedspolitikken har følgende indsatsområder: trivsel, bevægelse, kost, tobak, alkohol og misbrug. Du skal som studentermedhjælp understøtte de tiltag der er på de 6 indsatsområder i sundhedspolitikken.

  Arbejdsopgaver

  • Hjælp til det praktiske i forbindelse med fars køkkenskole
  • Hjælp i forbindelse med sundhedsuge 41 og 19
  • Årshjul over kampagner og aktiviteter
  • Dataindtastning evt. også dataindsamling og databearbejdning
  • Udkast til pressemeddelelser
  • Litteratursøgning/erfaringsopsamling (best pratice)
  • Praktiske og administrative opgaver i forbindelse med konkrete projekter
  • Ad Hoc opgaver

  Om dig

  • Har interesse for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme
  • Har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
  • Gode skrivekundskaber
  • Selvkørende, arbejder struktureret og systematisk, og kan føre opgaverne i mål til aftalt tid
  • Opsøgende i forhold til nye opgaver 

  Vi tilbyder

  Et spændende og fagligt udfordrende miljø med engagerede kollegaer i en Kommune hvor sundhedsområdet har stor politisk bevågenhed. Folkesundhed er en del af team Projekt og analyse i Center for Sundhed og Omsorg. Vi er tre medarbejdere der arbejder med Folkesundhed. Der er en uformel omgangstone og højt til loftet.
   
  Stillingen er på 8 timer om ugen i første omgang i 6 måneder, men bliver vi glade for samarbejdet er der mulighed for flere timer, og forlængelse af ansættelsen. Timerne ligger ikke faste dage og kan tilpasses dit studie, men vi forventer du er fysisk tilstede de dage vi aftaler.

  Arbejdspladsen er i Center for Sundhed og Omsorg, Team Udvikling og Folkesundhed, Torvegade 15, 4200 Slagelse

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås fra 17. august 2016 hos
  • Udviklingskonsulent i Projekt og analyse - Folkesundhed i Center for Sundhed og Omsorg Tanja Frøling Nielsen, Telefon 55 57 40 86 

  Frist

  • 15. september 2016, kl. 12.00

  Hvis du er interesseret i jobbet, så send os en kort motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV.
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Søg stillingen Studentermedhjælp ti...
 • 15-09-2016 Studentermedhjælp til webopgaver
  Team Projekt og Analyse i Center for Sundhed og Omsorg søger en studentermedhjælp med en kommunikationsprofil, der har interesse for arbejde med webopgaver og kan være med til at optimere kommunikationen på vores hjemmesider og intranet.

  Arbejdsopgaver

  • Tekstproduktion til hjemmeside og intranet
  • Strukturering af indhold
  • Oprettelse af sider og indhold i CMS
  • Andre kommunikationsopgaver som f.eks. nyheder og andre tekster til kommunens intranet.

  Om dig

  • er selvkørende, arbejder struktureret og systematisk og kan føre opgaverne i mål til aftalt tid
  • er god til it-systemer og har let ved at lære nye systemer at kende
  • skriver et levende og korrekt dansk tilpasset den relevante målgruppe
  • kan tilpasse dine tekster til elektroniske medier
  • det er en fordel, hvis du har kendskab til Umbraco.

  Vi tilbyder

  et spændende fagligt miljø med engagerede kollegaer og med fokus på optimering. Du vil indgå i et tæt samarbejde med hjemmesideredaktøren.
   
  Stillingen er på 8 timer om ugen i første omgang i 6 måneder. Timerne ligger ikke på faste dage og kan tilpasses dit studie, men vi forventer du er fysisk tilstede de dage vi aftaler.
   
  Arbejdspladsen er i Center for Sundhed og Omsorg, Team Projekt og Analyse, Torvegade 15, 4200 Slagelse

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås fra 15. august 2016 - hos:
  • Kommunikationsmedarbejder Mette Adler Henriksen, tlf. 58 57 41 59

  Frist

  • 15. september 2016, kl. 12.00

  Hvis du er interesseret i jobbet, så send os en kort motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV.
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Søg stillingen Studentermedhjælp ti...
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 06-09-2016 Familiekonsulenter til indsats for flygtninge og familiesammenførte

  Center for Arbejdsmarked og Integration
  Integration og Netværk

   
  Slagelse Kommunes integrationsindsats - Integration og Netværk - søger til nyoprettede stillinger 2 familiekonsulenter 37 timer ugentligt. Udvidelsen skyldes forhøjede flygtningekvoter og deraf udvidede børneantal de seneste 3 år.
   

  Opgaver i Integration og Netværk

  Integration og Netværk består af 16 medarbejdere, der arbejder som integrationskonsulenter, tolke, familiekonsulenter, i administrative funktioner, en studentermedhjælper samt en leder.
   
  Integration og Netværk er koordinerende forvaltning på integrationsområdet og har et bredt tværgående samarbejde i hele Slagelse Kommune. Integration og Netværk er ansvarlig for at modtage alle nyankomne udlændinge under Integrationsloven, herunder etablering af det 1-5 årige integrationsprogram indeholdende praktikker, løntilskud og job samt opfølgning på de individuelle forløb i integrationsprogrammet. Målsætningen er, at alle nyankomne udlændinge bliver hurtigst muligt selvforsørgende og samtidigt består en Danskuddannelse.
   
  Som familiekonsulent skal du hjælpe flygtningefamilier med børn til at få struktur på dagligdagen i Slagelse Kommune, og du skal være med til at sikre en tidlig indsats og sammenhæng i livet for de nye familier, herunder at børnene sikres en god opstart i skole og dagtilbud.
   
  Derudover skal du føre tilsyn med uledsagede flygtningebørn, der ofte er indkvarteret hos familiemedlemmer.
   
  Integrationsindsatsen i Slagelse Kommune har de seneste 3 år placeret sig blandt Danmarks absolut bedste.

  Jobindhold - Familiekonsulent

  Opgaverne vil være meget forskellige, og som del af en tværfaglig gruppe vil du bl.a. skulle:
  • føre tilsyn med uledsagede flygtninge børn og sikre opfølgning i henhold til FN's Børnekonvention
  • foretage socialfaglige vurderinger, herunder om der er forhold i strid med det enkelte barns tarv
  • finde egnede værger til uledsagede flygtningebørn
  • bistå ved modtagelse af flygtningefamilier og uledsagede flygtningebørn
  • introducere til det danske samfund
  • understøtte samarbejde med dagtilbud, skole, sundhedsplejersker, frivillige - eksempelvis bydelsmødre - og give opbakning til fritidsaktiviteter
  • introducere praktiske forhold i og udenfor hjemmet, herunder medvirke til at der kommer struktur på den nye dagligdag i Danmark 

  Din profil

  Du
  • er uddannet socialrådgiver eller har en anden socialfaglig uddannelse og baggrund
  • har lyst til og gerne erfaring med at arbejde med flygtninge
  • navigerer sikkert og med situationsfornemmelse i tværfaglige samarbejder
  • er handlekraftig og god til at reagere, på det du ser
  • er robust og kan løse problemstillinger, der bl.a. opstår pga. kulturelle forskelle
  • kan arbejde selvstændigt og helhedsorienteret
  • er god til formidling og kan omsætte lovgivning til praksis 

  Vi tilbyder

  • et godt kollegialt fællesskab både internt og med samarbejdspartnere i hele Slagelse Kommune
  • et godt arbejdsmiljø hvor latter, engagement og travlhed går hånd i hånd
  • mulighed for selv at præge indholdet i din stilling så du bruger dine kompetencer bedst muligt
  • et stærkt fagligt miljø med gode muligheder for at lære nyt
  • flekstid og løn efter gældende overenskomst/principperne i Ny Løn, herunder kørselsgodtgørelse 

  Det må forventes, at nogle opgaver skal løses uden for normal arbejdstid.
   
  Det er en fordel, at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed i opgaveløsningen.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne i Ny Løn efter forhandling med den faglige organisation.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte
  • leder af Integration og Netværk Helle Sofie Dedenroth Larsen på mail hesla@slagelse.dk

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag fremsendes senest
  • tirsdag den 6. september 2016, kl. 12.00.
   
  Første runde af ansættelsessamtalerne forventes afholdt henholdsvis den 19. og den 21. september. Anden samtalerunde afholdes den 26. september.
   
  Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
   

  Søg stillingen Familiekonsulenter t...
 • 06-09-2016 Integrationskonsulenter til virksomhedsrettet indsats

  Slagelse Kommunes integrationsindsats - Integration og Netværk - søger 2-3 integrationskonsulenter 37 timer om ugen.

   
  Udvidelsen skyldes forhøjede flygtningekvoter de seneste 3 år, samt Integrationslovens nye bestemmelser om at alle flygtninge og familiesammenførte skal i et virksomhedsrettet forløb.

  Opgaver i Integration og Netværk

  Integration og Netværk består af 16 medarbejdere, der arbejder som integrationskonsulenter, tolke, familiekonsulenter, i administrative funktioner, en studentermedhjælper samt en leder.
   
  Integration og Netværk er koordinerende forvaltning på integrationsområdet og har et bredt tværgående samarbejde i hele Slagelse Kommune. Indsatsen er ansvarlig for at modtage alle nyankomne udlændinge under Integrationsloven, herunder også børn som skal sikres en god opstart i skole og dagtilbud. Indsatsens 2 familiekonsulenter håndterer denne opgave.
   
  Derudover er Integration og Netværk ansvarlig for det 1-5 årige integrationsprogram. Integrationskonsulenterne finder og opretter praktikker, løntilskud og job og følger op på de individuelle forløb i integrationsprogrammet. Målsætningen er, at alle nyankomne udlændinge bliver hurtigst muligt selvforsørgende og samtidigt består en Danskuddannelse.
   
  Integrationsindsatsen i Slagelse Kommune har de seneste 3 år placeret sig blandt Danmarks absolut bedste

  Jobindhold - Integrationskonsulent

  Som integrationskonsulent har du to kerneopgaver:
  • den ene kerneopgave er at sikre det virksomhedsnære samarbejde i integrationsprogrammet. Vi skal sørge for at nyankomne udlændinge kommer i praktik, løntilskud og ordinært arbejde hurtigst muligt efter ankomst til Slagelse Kommune - og senest efter en måned
  • den anden kerneopgave er at varetage myndighedsfunktionen. Det indebærer at udføre en række administrative opgaver efter Integrationslovens bestemmelser om integrationskontrakter, samtaler, opfølgning på Danskuddannelse, partshøringer, iværksættelse af tilbud mv. 

  Din profil

  Der lægges stor vægt på, du kan bidrage til den høje standard for service til vores virksomheder i Slagelse Kommune og omegn, som er helt afgørende for integrationsindsatsens succes. Virksomhederne kommer i første række, og de skal opleve, at vi følger op på aftaler, at vi medvirker til at løse deres udfordringer, og at de altid kan komme i kontakt med os. Af den grund lægger vi også vægt på din mobilitet i forhold til at opsøge og besøge virksomhederne.
   
  Vi ser i øvrigt gerne, at du:
  • har erfaring inden for beskæftigelsesområdet, og gerne at du har en uddannelse som socialrådgiver, socialformidler eller tilsvarende
  • befinder dig godt med at kontakte virksomheder og servicere dem kompetent og professionelt
  • at du er tillidsskabende, samarbejdende og forstår betydningen af et højt serviceniveau til virksomhederne
  • er en teamplayer med blik for helhed og samarbejde både eksternt og internt i integrationsindsatsen
  • at du har kendskab til målgruppen og eksempelvis kender betydningen af tæt opfølgning og samtaler via tolk
  • har flair for it-systemer - eventuelt kendskab til KMD Opera og KMD Sag
  • er tålmodig, rolig, vedholdende - og kan stå fast når det kræves
  • har en veludviklet humoristisk sans 

  Vi tilbyder

  • et godt kollegialt fællesskab både internt og med samarbejdspartnere i hele Slagelse Kommune
  • et godt arbejdsmiljø hvor latter, engagement og travlhed går hånd i hånd
  • mulighed for selv at præge indholdet i din stilling så du bruger dine kompetencer bedst muligt
  • et stærkt fagligt miljø med gode muligheder for at lære nyt
  • flekstid og løn efter gældende overenskomst/principperne i Ny Løn, herunder kørselsgodtgørelse 

  Det er en fordel, at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed i opgaveløsningen.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne i Ny Løn efter forhandling med den faglige organisation.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte
  • leder af Integration og Netværk Helle Sofie Dedenroth Larsen på mail hesla@slagelse.dk 

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag fremsendes senest
  • tirsdag den 6. september 2016, kl. 12.00.
   
  Første runde af ansættelsessamtalerne forventes afholdt henholdsvis den 19. og den 21. september. Anden samtalerunde afholdes den 26. september 2016.
   
  Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
   

  Søg stillingen Integrationskonsulen...
Social- og sundhedshjælper (2)
 • 05-09-2016 SSH/SSA til Korsør hjemmepleje DV/AV

  Brænder du for at gøre en forskel og holder du af at arbejde med mennesker?

  Så kan vi i Korsør hjemmepleje tilbyde

  • glade og imødekommende borgere, der bare venter på dig
  • en stor gruppe af erfarne og dygtige kollegaer, der glæder sig til at møde dig og introducere dig til at arbejde med borgere i eget hjem, med værdighed som omdrejningspunkt
  • faglig udvikling ved daglig sparring med sygeplejerske og SSA'ere
  • teammøder hver måned
  • arbejde hver anden weekend
  • mulighed for 30-35 timer.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet SSH/SSA'er
  • er imødekommende og har en anerkendende tilgang til både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
  • er fagligt kompetent, tydelig og nysgerrig på at udvikle dig inden for dit felt
  • trives med udfordringer
  • er modig og fleksibel i en foranderlig hverdag.

  Yderligere oplysninger

  kan fås ved henvendelse til:
  • Annette Juul Jessen, 58 57 47 38
  • Anne-Mette Pedersen, 58 57 53 73
  • Stine Abel Pedersen, 58 57 53 72.

  Frist

  • 5. september 2016.
   
   

  Søg stillingen SSH/SSA til Korsør h...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Social- og sundhedsassistent (2)
 • 05-09-2016 SSH/SSA til Korsør hjemmepleje DV/AV

  Brænder du for at gøre en forskel og holder du af at arbejde med mennesker?

  Så kan vi i Korsør hjemmepleje tilbyde

  • glade og imødekommende borgere, der bare venter på dig
  • en stor gruppe af erfarne og dygtige kollegaer, der glæder sig til at møde dig og introducere dig til at arbejde med borgere i eget hjem, med værdighed som omdrejningspunkt
  • faglig udvikling ved daglig sparring med sygeplejerske og SSA'ere
  • teammøder hver måned
  • arbejde hver anden weekend
  • mulighed for 30-35 timer.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet SSH/SSA'er
  • er imødekommende og har en anerkendende tilgang til både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
  • er fagligt kompetent, tydelig og nysgerrig på at udvikle dig inden for dit felt
  • trives med udfordringer
  • er modig og fleksibel i en foranderlig hverdag.

  Yderligere oplysninger

  kan fås ved henvendelse til:
  • Annette Juul Jessen, 58 57 47 38
  • Anne-Mette Pedersen, 58 57 53 73
  • Stine Abel Pedersen, 58 57 53 72.

  Frist

  • 5. september 2016.
   
   

  Søg stillingen SSH/SSA til Korsør h...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Rengøring (1)
 • 14-09-2016 Serviceassistent til Plejecenter Smedegade
  Vi søger en serviceassistent til rengøring i borgernes hjem, 30 timer om ugen - som udgangspunkt på hverdage. Weekend arbejde vil forekomme.

  Du samarbejder med beboerne og giver dem livsglæde i livets efterår.

  Din vigtigste opgave bliver at samarbejde om at holde et hjem som var det dit eget. Som en helt central person er det vigtigt, at du får indgående kendskab til beboerne og derigennem skaber et trygt, hjerteligt og hjemligt miljø.

  Vores kerneopgave er at skabe livsglæde i livets efterår, særligt ved lægge vægt på nærvær og inddragelse i de daglige gøremål for derved at skabe meningsfulde aktiviteter sammen med beboerne.

  Som service assistent vil du bidrage med netop din faglige vinkel til den fælles opgave løsning sammen med husets øvrige faggrupper.

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kollegaer, en meningsfyldt arbejdsdag og fokus på personlig udvikling.

  Stillingen er ledig fra 15. september 2016 eller snarest derefter.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte
  • plejecentret på 58 57 38 42
  • virksomhedsleder Helle Junker eller daglig leder Tatjana Frimurer på 58 57 38 43
   

  Frist

  • 14. september 2016 kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt i uge 38.
   
   

  Søg stillingen Serviceassistent til...
Pædagog (5)
 • 02-09-2016 Vuggestuepædagog Sygehusets Børneinstitution - barselsvikariat
  Sygehusets Børneinstitution på Strudsbergsvej 50 i Slagelse søger en pædagog til et barselsvikariat, 32 timer ugentligt med tiltrædelse 1. oktober 2016 eller snarest derefter.

  Vi kan tilbyde

  • en velfungerende institution med 33 vuggestuebørn og op til 55 børnehavebørn.
  • en institution der er beliggende i villakvarter tæt på skov.
  • en stor udfordrende og spændende legeplads.
   
  Vi arbejder med Sansemotorik - krop og bevægelse, Sprog - musik og sang, Relationer - individ og fællesskab og leg er gennemgående i vores pædagogik, der udøves i en varm, tryg og anerkendende atmosfære med Marte Meo som pædagogisk metode.
  Vi lægger stor vægt på et tæt forældre- og personalesamarbejde.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet pædagog.
  • har erfaring indenfor arbejdet med vuggestuebørn   
  • er fleksibel, åben, udadvendt og kommunikerer tydeligt
  • kan samarbejde og samtidig arbejde selvstændigt
  • afsøger gerne muligheder i det daglige arbejde og viser handlekraft
  • har en positiv indstilling samt humoristisk sans
  • tager ansvar for helheden og opgavernes løsning
  • kan bruge IT som et arbejdsredskab
  • ser det positive først og gør det bedste for at skabe et godt arbejdsmiljø. 

  Du kan forvente, en

  • travl arbejdsplads med visioner, dynamik og udvikling
  • institution med kultur og traditioner
  • organisering i dagligdagen så der arbejdes alene og i mindre grupper
  • positiv og erfaren personalegruppe, der er med på nye ideer og tiltag
  • interesseret og aktiv forældrekreds. 

  Yderligere oplysninger

  • souschef Bettina Hansen på tlf. 24 96 06 50 - Det vil betragtes som positiv interesse ved en personlig henvendelse. 

  Frist

  • fredag den 2. september kl. 12.00    
   
  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 37.

  Søg stillingen Vuggestuepædagog Syg...
 • 06-09-2016 Pædagog med naturprofil - Skovbørnehuset

  Skovbørnehuset søger en pædagog med en stærk naturorienteret profil.

  Stillingen er på 32 timer.
   
  Vi søger endnu en dygtig og fleksibel pædagog, der brænder for at deltage i det daglige arbejde i en daginstitution hvor udeliv, leg og godt børneliv er i fokus.
   
  Stillingen er ledig i den ene af vores to småbørnsgrupper. Her er børnene ca. 2-4 år.
  Vi søger specifikt efter en pædagog der har ideer, erfaring og/eller faglig tyngde i arbejdet med, at få udeliv og netop denne aldersgruppe til at gå op i en højere enhed.
   
  I småbørnsgruppen er opgaven ofte, at børnene bliver fortrolige med det store og omfangsrige uderum, så det ikke bliver en hindring for at skabe en hverdag præget af tryghed og nærvær. Vi bruger uderummet til at skabe et dragende, og motiverende miljø, afstemt til netop de børn vi er sammen med.
  Det handler om leg og relationer der styrker barnets selvværd og selvstændighed. Om at styrke sprog, intellekt og motorik. Det handler også om, at barnet får nyttige erfaringer med at indgå i et fællesskab, samt begynder at blive fortrolig med sine følelser.
   
  Hensigten er at alle børn oplever, at have en dejlig og vedkommende dag.
   
  En væsentlig del af vores arbejde er at skabe et godt forældresamarbejde. Derfor ønsker vi også at du tager medansvar for en god dialog med forældrene.
   
  Skovbørnehuset er en aldersintegreret daginstitution med vuggestuegrupper, småbørnsgrupper og børnehavegrupper  
  Skovbørnehusets pædagogiske ideologi er kendetegnet ved respekt for barnets ret til at lege og lære frit og til at være hovedaktør i eget liv. Derfor bygger vores praksis på en vekselvirkning imellem planlagte og intuitive forløb.

  Vi har desuden fokus på

  • at bruge principper fra Rudolf Steiner pædagogikken. Bl.a. voksne som rollemodel, stemning og eventyr, Årstidsfester, samt respekt for at barnelivet har værdi i sig selv
  • et bredt udbud af muligheder og aktiviteter udendørs. Der skal være noget for alle!
  • et stimulerende og inviterende arbejdsmiljø for Skovbørnehusets ansatte. 

  Som ansat i Skovbørnehuset skal du desuden være indstillet på travlhed og ikke altid forudsigelige arbejdstider. Det er også godt at kunne handle selvstændigt.
  For at dagen hænger sammen, er vi tit afhængige af, at bevare et godt overblik og afhængige af, at vi alle har et udvidet samarbejdstalent.
  Skovbørnehuset har som organisation og arbejdsplads brug for at alle ansatte bidrager til og føler ansvar for at vi har et godt sted at være ansat, at huset og legelandskabet passes, at Steiner pædagogikken og lysten til udeliv kan mærkes, samt at vi alle holder liv i og fornyr visionen om Skovbørnehuset.

  Yderligere oplysninger

  Har du interesse for dette job som pædagog i Skovbørnehuset, er du velkommen til at kontakte
  • daginstitutionsleder Henrik Graae eller souschef Laila Poulsen på tlf. 58 57 43 50
   
  Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2016 eller snarest derefter.

  Frist

  • tirsdag den 6. september 2016.


  Søg stillingen Pædagog med naturpro...
 • 18-09-2016 Pædagoger Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  4 pædagoger søges til to døgntilbud
  Til to teams søger vi kollegaer med forskellige kompetencer, kvalifikationer og erfaring.

  Bliv en del af et spændende team, hvor du sammen med dine kollegaer skal være med til at skabe gode liv for de beboere, som bor der.
  Døgn Voksen 10 og 18 er begge døgntilbud for beboere med stort støttebehov. I Døgn Voksen 10 bor 4 voksne beboere, og i Døgn Voksen 18 bor 2 voksne beboere. Fælles for begge beboergrupper er, at det er mennesker, som har brug for massiv støtte i alle døgnets timer, hvorfor du også skal være indstillet på at arbejde om natten.

  Vores nye kollegaer er naturligvis fagligt dygtige.

  Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde, og du har lyst til at arbejde sammen med dine kollegaer i teamet og ledelsen om at videreudvikle vores arbejdsplads. Du
  har en positiv tilgang til samarbejde med forældre, i teamet og på tværs af hele organisationen.

  Kan du med godt humør være med til at skabe en tydelig ramme?

  • Kan du arbejde med beboere med stort støtte behov og alt, hvad dette måtte indebære?
  • Ser du muligheder frem for begrænsninger, og går du til opgaver med åbent og positivt sind?
  • Er du kontaktskabende og villig til at bruge dig selv i relationen til både beboere, pårørende og kollegaer?
  • Er du robust, energisk og stabil?

  Så er du måske den kollega, vi leder efter.

  Stillingerne fordeler sig således

  • 1 pædagog i Døgn Voksen 10 på 32 timer om ugen, ønsket opstart 1. november 2016.
  • 1 Pædagog i Døgn Voksen 10 på 30 timer om ugen, ønsket opstart snarest muligt.
  • 1 Pædagog i Døgn Voksen 18 på 34 timer om ugen, ønsket opstart snarest muligt.
  • 1 Pædagog i Døgn Voksen 18 på 30 timer om ugen, ønsket opstart 1. december 2016.

  Få mere at vide

  • Hvis du har spørgsmål til stillingerne og vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at møde op til informationsmøde mandag den 12. september kl. 15.00-17.00 på Autisme Center Vestsjælland, "Det store mødelokale", Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse.
  Du bedes tilmelde tilmelde dig til informationsmødet til teamleder Rikke Wilkens på rikkw@slagelse.dk.

  Frist

  • søndag den 18. september 2016.
  Samtaler forventes afholdt i starten af uge 39.

  Søg stillingen Pædagoger Autisme Ce...
 • 19-09-2016 Pædagog Rosenkilde Efterskole

  Bliv en del af en spændende arbejdsplads

  • Er du pædagog med vilje?
  • Er du en teamplayer?
  • Kan du gribe andres idéer og følge dem til dørs?
  • Ser du kreativitet som en del af dit pædagogiske arbejde?
  • Ser du muligheder frem for begrænsninger?
  • Er du velorganiseret?
  • Er du entusiastisk, livlig og spontan? 
  Så er du måske den kollega, vi leder efter.
   
  Vores nye kollega er pædagogisk velfunderet, Du ved, hvem du er som pædagog, og du er bevidst om din rolle i relationen med eleverne, pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer. 

  Vi ønsker os en kollega, der kan genkende sig selv i et eller flere af følgende interesseområder

  • It/e-sport
  • musik
  • kreativ.
   
  På Rosenkilde Efterskole går i øjeblikket ca. 12 elever i aldersgruppen 14-18 år. De har brug for lille støtte i deres hverdag.
  Målet for efterskolen er, at de unge får udviklet forståelse for eget handicap samt opnår kompetencer og metoder til at håndtere deres hverdag i forhold til deres autismediagnose.  Der er især fokus på socialisering, almen daglig levevis, skole, ungdomsuddannelse og det kommende voksenliv.
   
  Vi er et erfarent og engageret team bestående af pædagogisk fagligt personale, lærere, studerende og teamleder.
   
  Stillingen er på 35 timer om ugen.
  Arbejdstiden indeholder dag/aften/sovende nat samt weekendarbejde. Aflønning sker efter gældende overenskomst samt et lokalt tillæg.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
  • komme forbi til en kop kaffe på Anholtvej 3, Slagelse.
  • læse mere om os på Autismecenter Vestsjællands hjemmeside (åbner i nyt vindue) eller kontakte os på tlf. 58 55 27 31 
  • kontakte teamleder Katja Laranis på tlf. 22 35 26 55.

  Frist

  • 19. september 2016.

  Samtaler forventes afholdt tirsdag 27. september 2016. Ønsket opstart er 1. november 2016. 

  Søg stillingen Pædagog Rosenkilde E...
 • 20-09-2016 Bostøttemedarbejder - Rusmiddelcenter Slagelse
  Vi søger en medarbejder med socialfaglig uddannelse til varetagelse af bostøtteopgaver med start hurtigst muligt eller senest den 1. november 2016.
   
  Vi søger en medarbejder 37 timer om ugen, som har lyst til at arbejde med mennesker, der har misbrug som en udfordring i livet. Det forudsættes, at du har erfaring med mennesker, som lever med et misbrug og på kanten af samfundet.
  Har du erfaring fra det psykiatriske område, er det kun en fordel.
   
  Du bliver tilknyttet Rådgivningscentret på Parkvej 28. Borgerne bliver efter udredning m.m. visiteret hjælp i forskelligt omfang såvel timemæssigt/periodemæssigt som af opgavernes karakter.
  Arbejdet består blandt andet i at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje.

  Dine arbejdsopgaver medfører, at størstedelen af dine 37 timer bliver sammen med borgere, som har vanskeligheder af forskellig karakter og misbrug af rusmidler som en eksisterende udfordring.
  Alle arbejdsdage er ude af huset.
   
  Målet med hjælpen er bl.a., at borgeren skal blive mere selvhjulpen på længere sigt.
   
  Der skal udover relationsarbejde, samtaler m.m. af og til påregnes praktisk arbejde i samarbejde med borgeren. Ligeledes vil det være essentielt, at du formår at skabe/opretholde god kontakt til relevante samarbejdspartnere. Der skal påregnes administrativt arbejde ifm. dokumentation m.m.
   
  Der vil være rig mulighed for sparring med personalet og i særdeleshed med vore opsøgende gademedarbejdere og vores § 85 bostøttemedarbejdere.

  Som en arbejdsplads i udvikling søger vi en medarbejder, der udover en relevant mellemlang uddannelse (socialrådgiver, pædagog)

  • kan rumme mennesker med psykiske og sociale problemer
  • har forståelse for borgernes livsvilkår
  • er omstillingsparat
  • har viljen og evnen til at udvikle sig
  • kan samarbejde
  • er en udpræget holdspiller
  • har gyldigt kørekort
  • er fysisk og psykisk robust 

  Vi kan tilbyde

  • en arbejdsplads, hvor den enkelte bliver hørt og taget alvorlig
  • mulighed for kurser og kompetenceudvikling
  • positive og engagerede kollegaer
  • supervision 

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger i forhold til stillingen kan fås ved henvendelse til
  • afdelingsleder Martin Freitag tlf. 40 84 76 29 i dagtimerne.
   
  Løn efter gældende overenskomst.

  Frist

  • tirsdag den 20. september 2016 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 27. september 2016.

  Ansøgning sendes via link eller alternativt pr. post til Rusmiddelcenter Slagelse, Ingemannsvej 26, 4200 Slagelse, mrk. "Bostøttemedarbejder".
   
   
   

  Søg stillingen Bostøttemedarbejder ...
Lærer (2)
 • 30-08-2016 Lærere Antvorskov Skole

  2-3 lærere til Antvorskov Skole

  På grund af stigende elevtal, mangler vi dig, hvis du tror på alle elevers muligheder og har lyst til at være en del af en skole med meget på hjertet og meget at tilbyde? Er du fagligt velfunderet og har store ambitioner? Har du lyst til at arbejde i teams og at være en del af et bredt miljø? Så er du måske vores nye kollega på Antvorskov Skole - Slagelses største skole.

  Om os

  På Antvorskov Skole er vi udviklingsorienterede, og vi prioriterer, at alle vores medarbejdere deltager aktivt i skolens indsatsområder. Vi arbejder med udviklingen af motiverende læringsmiljøer, hvor vores satsning på teknologiinddragelse i alle fag er et af flere værktøjer. Vi drømmer om at være en skole, eleverne ikke vil hjem fra.
   
  Vi lægger vægt på at være en anerkendende og inkluderende skole. Gennem motiverende læringsmiljøer arbejder vi for høje faglige resultater. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

  Vi har brug for dig, hvis du

  • er uddannet lærer med høj faglighed i enten dansk, matematik eller engelsk
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • har interesse i /synes det er spændende at inddrage it-værktøjer eller teknologi i din undervisning
  • har mod på gensidig sparring i klasseledelse og didaktik
  • har stærk relationskompetence
  • er struktureret skriftligt såvel som i praksis
  • ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere
  • vil være med til at sætte den didaktiske professionalisme på dagsordenen. 

  Vi kan tilbyde

  • ledige lektioner i både indskoling, mellemtrin og overbygning, men også i vores AKT og modtageklasser
  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • stærke teams, hvor du vil have mulighed for både faglig sparring og dialog om pædagogik m.m.
  • fokus på faglig og personlig udvikling
  • egen arbejdsplads og bærbar pc
  • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

  Yderligere oplysninger

  Frist

  • 30. august kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde samtaler den 31. august.
   

  Søg stillingen Lærere Antvorskov Sk...
 • 20-09-2016 Passioneret lærer til Dalmose Skole

  pr. 1. november 2016

  Dalmose Skole er en landsbyskole i udvikling med ca. 200 elever fordelt på et spor fra 0. - 9. klasse. Derudover har vi tilknyttet en førskolegruppe til skolen i samarbejde med byens børnehave.
   
  På Dalmose Skole har vi altid elevernes læring i fokus, ligesom det er vigtigt for os, at eleverne trives. Vi tror på, at faglig trivsel giver social trivsel. Derfor deltager alle lærere og pædagoger i et Visible Learning uddannelsesforløb, der bygger på John Hatties forskning. Uddannelsesforløbet sker i samarbejde med Challenging Learning.

  Vi forventer af dig, at du

  • har undervisningsfagskompetencer i fysik/kemi og matematik i udskolingen og gerne et af følgende fag; biologi, geografi eller musik
  • ser muligheder i såvel Folkeskolereform som rammerne i Lov 409
  • vil opstille synlige mål og succeskriterier for og med eleverne og give feedback på disse
  • ser inklusion som en mulighed for mangfoldighed
  • vil bidrage kompetent og positivt i egen og kollegers faglige udvikling. 

  Vi kan tilbyde dig

  • elever som alle bidrager til fællesskabet og er i gang med at øve sig på at være synligt lærende
  • en engageret forældregruppe og skolebestyrelse
  • en skole hvor vi er kommet godt fra start med at implementere folkeskolereformen samtidig med, at vi fortsat udvikler vores idéer og gør disse til virkelighed
  • en udviklingsorienteret medarbejdergruppe, hvor videndeling er naturlig
  • et formaliseret teamsamarbejde omkring enheder, klasser og fag
  • en hverdag som bærer præg af åbenhed og ofte med en snert af humor
  • arbejdstilsynets grønne smiley, fordi vi alle bidrager til et godt arbejdsmiljø
  • egen arbejdsplads i mindre kontormiljø. 

  Yderligere oplysninger

  Ønskes yderligere oplysninger om skolen henvises du til Dalmose skoles hjemmeside (nyt vindue).
   
  For spørgsmål eller aftale om besøg på skolen er du også velkommen til at kontakte
  • skoleleder Tina Ellekjær på tlf. 23 22 50 52
  • viceskoleleder Brian Stougaard på tlf. 21 14 47 11

  Frist

  • 20. september 2016 kl. 9.00.

  Samtaler forventes afholdt den 27. september 2016.   
   

  Søg stillingen Passioneret lærer ti...
Leder (5)
 • 04-09-2016 Skoleleder Baggesenskolen

  Til vores mellemstore byskole i centrum af Korsør søger vi en skoleleder, der kan gå foran og fortsat udvikle og implementere synlig læring. Du skal have strategisk, pædagogisk og administrativt overblik.

  Ansvar for udvikling, samarbejde og engagement

  Vi har gennem de sidste 3 år, arbejdet med et udviklings- og implementeringsforløb omkring at gøre læring synlig for ledere, elever, lærere, pædagoger og forældre. Derfor søger vi en leder, der har lyst og kompetence til at gå foran i den fortsatte udvikling og implementering af dette arbejde.

  Vi er en skole, der er langt fremme i arbejdet med måling af social- og faglig progression og forventer at du har interesse og vil involvere dig i dette arbejde.  Vi er i udvikling og midt i et spændende forløb, der tager afsæt i læringsmålstyret undervisning samt synlig læring.

  Ledelse og netværk

  Som skoleleder skal du stå i spidsen for ledelsesteamet, der har ansvaret for skolens strategiske og pædagogiske udvikling. Ledelsesteamet har ansvaret for den nære daglige ledelse af medarbejderne tæt på kerneopgaven - At eleverne skaber fællesskaber, lærer optimalt og at skolen er i fortsat udvikling.

  Du vil som leder her på Baggesenskolen blive en del af et ledelsesnetværk med to andre skoler, som ligeledes har arbejdet intensivt med implementering af synlig læring.

  Du skal være synlig i dagligdagen for at kunne guide, udvikle, sparre og give feedback i forhold til den enkelte medarbejder. Du skal have evner og lyst til at skabe engagement og sætte retning for hele skolen.

  Personlig profil

  Vi forventer at du har erfaring med ledelse og at du formår at udvikle skolen ved at inddrage skolens personale, bestyrelse og ledelsesteam.

  Du skal være tydelig i din kommunikation samt lyttende og reflekterende som person og du skal have evner til at sikre en effektiv drift af skolen.

  Du skal som person formå at udvikle skolen gennem inddragelse af ledelsesteamet, medarbejderne og skolebestyrelsens kompetencer.

  Du kan skabe værdi og resultater i kraft af at
  • indgå i skolens kultur og værdsætte trivsel og læring for elever og personale
  • inddrage og udvikle i samarbejde med personalet
  • være synlig, gå forrest og give plads i en flad ledelsesstruktur

  Kvalifikationer - faglig profil

  • gerne diplomuddannet i ledelse
  • sans for økonomisk styring og strategisk ressourceanvendelse
  • ledelseserfaring
  • erfaring med ledelse af ledere
  • erfaring med strategisk ledelse.

  Baggesenskolen

  Skolen har 565 elever på 0.-9. kl. inkl. tre modtageklasser. Vi er tre ledere, to administrative medarbejdere, 38 lærere og ni pædagoger, der arbejder i gode og velholdte faciliteter med inspirerende læringsmiljøer.

  Vi er kendetegnet ved et godt samarbejdsklima, der lægger vægt på teamarbejde og arbejder i forpligtende fællesskaber. Vores skolebestyrelse er aktiv og udviklingsorienteret.

  Vi prioriterer en høj grad af faglighed og følger elevernes progression med test. Skolen har et støt stigende fagligt niveau og gode resultater, som vi forventer at forbedre.

  Økonomien er sund og skolen er veldrevet med en stærk og engageret administrativ stab og pædagogisk ledelsesteam.

  Slagelse Kommune

  Som skoleleder i Slagelse Kommune skal man endvidere være indstillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklingsinitiativer. Der vil forsat være fokus på arbejdet med folkeskolereformen, herunder arbejdet med synlig læring indsatserne i Slagelse Kommunes skolepolitik.

  I Slagelse Kommune har parterne omkring folkeskolen udarbejdet et forståelsespapir for lærernes arbejdstid, som skolelederen i samarbejde med medarbejderne arbejder med for at sikre det en høj social kapital.

  Yderligere information

  Slagelse Kommune samarbejder med konsulentvirksomheden CareMatch om denne ansættelse. Er der yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
  • chefkonsulent Stefan Førster-Christensen på tlf. 30 95 09 57 eller sfc@carematch.dk.
  I forbindelse med rekrutteringsforløbet vil vi anvende personlighedstest med tilbagemelding.

  Har du spørgsmål til os eller ønsker du at besøge skolen, kan du kontakte
  • konstituerede skoleleder Thomas Dvinge Baun på tlf. 58 30 21 20 eller
  • skolechef Per Kensø på tlf. 23 70 63 30.
  Mere information om skolen findes på Baggesenskolens hjemmeside (nyt vindue).

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  Frist

  4. september 2016
   

  Tidsplan

  Første samtalerunde - 13. september 2016
  Anden samtalerunde - 22. september 2016
  Tiltrædelse: 1. november 2016

  Søg stillingen Skoleleder Baggesens...
 • 04-09-2016 Teamleder til skoleområdet

  Autisme Center Vestsjælland søger teamleder til skoleområdet

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Vi søger to nye teamledere, den ene til vores voksenområde og den anden til vores skoleområde

  For begge stillinger kan vi generelt sige

  Autisme Center Vestsjælland er en af ni virksomheder indenfor 'Handicap og psykiatri' i Slagelse kommune. Vi har et stærkt politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske med at være den mest centrale person i eget liv.

  På Autisme Center Vestsjælland er ledelse et fag, der er i stadig bevægelse. Det ledelsesmæssige afsæt er narrativt inspireret, hvor der er plads til forskelligheder og til, at vi kan lede med udgangspunkt i de fortællinger vi hver især bærer og skaber sammen. Dette både i forhold til borgere og os som ansatte. Vi har stor respekt for fortællinger. Vi lytter til det, der er væsentligt for den enkelte, for, at vi sammen kan løse vores primære opgave; at understøtte det enkelte menneskes gode liv. Som teamleder referer du direkte til områdelederen af det respektive område. Det er nødvendigt, at du er i stand til at lede i forskellige rum, hvor du skal være autentisk og kunne lede medarbejdere, hvor nærvær, entusiasme og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

  Vi tilstræber at være velorganiserede, således vi hver især kan bruge energi på at arbejde med kerneopgaven ud fra de opgaver, vi hver især skal varetage. Vi bevæger os konstant og tilpasser os den omskiftelige hverdag, de politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i teams værdifuldt, både i pædagogiske teams, i undervisningsmæssige teams, administrativt team, serviceteams, rådgivningsteams og lederteams. Du vil blive en del af et nyetableret lederteam i det område, du bliver ansat i.

  På Autisme Center Vestsjælland har vi forskellige lederfora. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af teamlederne i tæt samarbejde med områdelederen for området. Du skal vægte ledelse i disse forskellige fora og have blik for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i større sammenhænge. Som leder skal du have blik for nødvendigheden og værdien i at have kolleger. Disse vil være gode sparringspartnere i din hverdagspraksis, og de vil også være en del af den pædagogiske/undervisningsmæssige praksis.

  Vores overordnede fokus for at understøtte gode liv er faglig udvikling. Det er en proces, vi er i gang med at gøre levende i praksis. Du vil få en stor rolle i forhold til at sætte faglig udvikling på dagsordenen samt i forhold til at være med til at give det faglige udviklingsfokus indhold. Vi har store forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.

  Skoleområdet - genopslag

  Særligt for stillingen som teamleder i vores skole; Rosenkilde Skole
  Rosenkilde Skole søger en teamleder, der tør gribe udfordringen med at drive specialskole i en kompleks og foranderlig verden. Du skal kunne oversætte lovgrundlaget om differentieret undervisning i specialiseret ramme, så det giver mening for det faglige miljø, og så det bliver praksisnært. Strukturen er for nylig blevet ændret fra at være en struktur med fire skoleteams, til, at vi nu arbejder i klasseteams, hvor vi har en samlet ledelse af den daglige drift og udvikling af skolen. Du vil have direkte personaleansvar for cirka 30 medarbejdere.

  Det er et krav, at du har en undervisningsmæssig baggrund, samt har ledererfaring indenfor det undervisningsmæssige område. Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med og kendskab til specialundervisningsområdet.

  Du skal have lyst og evne til at være med til at udvikle undervisningsform og metode målrettet elever med diagnoser indenfor autismespektret og tilgrænsende diagnoser. Du skal have analytiske evner og et organisatorisk blik, og det er nødvendigt, at du er tydelig i skrift og tale.

  Vi vægter efter- og videreuddannelse højt, både hvad angår lærere, pædagoger, medhjælpere og ledere.  

  Flere oplysninger

  Du er velkommen til at besøge os efter forudgående aftale.

  Stillingen er på 37 timer.
  Ønsket opstart: 1. november 2016 eller snarest muligt.

  Frist

  • 4. september 2016
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37.
  Ansøgere må forvente at blive indkaldt til flere samtaler.
   

  Søg stillingen Teamleder til skoleo...
 • 04-09-2016 Teamleder til voksenområdet

  Autisme Center Vestsjælland søger teamleder til voksenområdet

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Vi søger to teamledere, den ene til vores voksenområde og den anden til vores skoleområde

  For begge stillinger kan vi generelt sige

  Autisme Center Vestsjælland er en af ni virksomheder indenfor 'Handicap og psykiatri' i Slagelse kommune. Vi har et stærkt politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske med at være den mest centrale person i eget liv.

  På Autisme Center Vestsjælland er ledelse et fag, der er i stadig bevægelse. Det ledelsesmæssige afsæt er narrativt inspireret, hvor der er plads til forskelligheder og til, at vi kan lede med udgangspunkt i de fortællinger vi hver især bærer og skaber sammen. Dette både i forhold til borgere og os som ansatte. Vi har stor respekt for fortællinger. Vi lytter til det, der er væsentligt for den enkelte, for, at vi sammen kan løse vores primære opgave; at understøtte det enkelte menneskes gode liv. Som teamleder referer du direkte til områdelederen af det respektive område. Det er nødvendigt, at du er i stand til at lede i forskellige rum, hvor du skal være autentisk og kunne lede medarbejdere, hvor nærvær, entusiasme og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

  Vi tilstræber at være velorganiserede, således vi hver især kan bruge energi på at arbejde med kerneopgaven ud fra de opgaver, vi hver især skal varetage. Vi bevæger os konstant og tilpasser os den omskiftelige hverdag, de politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i teams værdifuldt, både i pædagogiske teams, i undervisningsmæssige teams, administrativt team, serviceteams, rådgivningsteams og lederteams. Du vil blive en del af et nyetableret lederteam i det område, du bliver ansat i.

  På Autisme Center Vestsjælland har vi forskellige lederfora. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af teamlederne i tæt samarbejde med områdelederen for området. Du skal vægte ledelse i disse forskellige fora og have blik for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i større sammenhænge. Som leder skal du have blik for nødvendigheden og værdien i at have kolleger. Disse vil være gode sparringspartnere i din hverdagspraksis, og de vil også være en del af den pædagogiske/undervisningsmæssige praksis.

  Vores overordnede fokus for at understøtte gode liv er faglig udvikling. Det er en proces, vi er i gang med at gøre levende i praksis. Du vil få en stor rolle i forhold til at sætte faglig udvikling på dagsordenen samt i forhold til at være med til at give det faglige udviklingsfokus indhold. Vi har store forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.

  Voksenområdet

  Voksenområdet søger en teamleder med erfaring inden for forandrings- og procesledelse til at understøtte den kontinuerlige udvikling inden for den pædagogiske praksis omkring voksne borgere. Som teamleder vil du blive tilknyttet fire voksenteams, der geografisk er placeret således, at pædagogiske metoder, etiske tilgange og sparring kan ske på tværs af teams i hverdagspraksis.

  Du skal kunne oversætte relevant lovgrundlag og skabe refleksion hos både medarbejdere, kolleger og dig selv ift. pædagogisk praksis. Idet du vil blive en del af et specialiseret pædagogisk miljø, er det vigtigt, at du har en pædagogisk grunduddannelse samt kendskab til arbejdet med voksne mennesker med udviklingsforstyrrelser.

  Vi søger en teamleder der er nysgerrig, struktureret, udadvendt, empatisk, initiativrig og er i stand til at sige sin mening og samtidig er åben for at andres input, således vi sammen kan skabe den bedste praksis.

  Du er motiverende og understøtter medarbejderne i at løfte opgaverne i teamet, med et organisatorisk blik, hvor du er tydelig i skrift og tale.

  Vi prioriterer efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere. Vi forventer det samme af dig.

  Flere oplysninger


  Stillingen er på 37 timer.
  Ønsket opstart: 1. november 2016 eller snarest muligt.

  Frist

  • 4. september 2016
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37. Ansøgere må forvente at blive indkaldt til flere samtaler.
   

  Søg stillingen Teamleder til voksen...
 • 08-09-2016 Leder til Administrativ Service
  Slagelse Kommune har sat ambitiøse mål om at effektivisere de administrative processer inden for løn-, personale- og økonomiområderne. I den forbindelse har vi etableret en fælles serviceenhed - Administrativ Service, som har til opgave at understøtte organisationen inden for løn- og personaleadministration, bogføring og daglig økonomistyring.
   
  Som kommende leder af Administrativ Service har du et skarpt fokus på at sikre en stabil og sikker drift. Samtidig har du blik for at udvikle driften, så du sammen med medarbejderne kan sætte en proaktiv dagsorden, hvor arbejdsprocesser og værktøjer løbende udvikles.
   
  Det kræver faglig indsigt, ledelsesmæssig pondus og en klar holdning til, hvordan man skaber en god administrativ service til Slagelse Kommunes mange decentrale ledere.
   
  Det er et spændende og udfordrende job, hvor der for den rette person er gode muligheder for at sætte et klart aftryk på organisationen.

  Hvis du vil vide mere

  Frist

  • 8. september 2016 


  Søg stillingen Leder til Administra...
 • 20-09-2016 Genopslag - Leder til Budget, Analyse og Data

  Vi leder fortsat efter en dygtig leder som kan understøtte sikker økonomisk styring og sætte en klar retning for den fortsatte udvikling af Slagelse Kommunes styring.

  Budget, Analyse og Data er en del af Center for Økonomi, og sammen med vores kollegaer og samarbejdsparter arbejder vi for at skabe god økonomisk styring i Slagelse Kommune.
   
  Som afdelingsleder får du det ledelsesmæssige ansvar for 16 medarbejdere. Vi arbejder bl.a. med budget og budgetopfølgning, controlling, analyser og udvikling af økonomistyringen.
   
  Du skal derfor både kunne koordinere og prioritere den daglige drift, have blik for kvaliteten i de økonomiske sager til det politiske niveau og rette fokus på, hvad morgendagen kalder på af nye initiativer.
   
  Det kræver stærke analytiske kompetencer, ligesom vi forventer en faglig indsigt i økonomistyring og kendskab til den offentlige sektors særlige styringsvilkår.
   
  Det forudsætter også stærke relationelle og kommunikative kompetencer, så du formår at skabe et godt samarbejde til de øvrige afdelinger i Center for Økonomi og ud i resten af organisationen.
   
  Men ikke mindst kan du med din ledelse skabe rammevilkår for medarbejderne som skaber engagement og fremmer den interne videndeling, koordinering og faglig sparring.

  Hvis du vil vide mere…

  Kan du her læse job- og personprofil og vores organisationsbeskrivelse:
  Du er også velkommen til fortroligt at kontakte
  • Økonomichef Anders Bjældager på tlf. 24 25 34 85.

  Frist

  den 20. september 2016.

  Du skal søge digitalt på slagelse.dk.
   
  Send CV, dokumentation for uddannelse og relevante bilag sammen med din ansøgning.
   
   
   

  Søg stillingen Genopslag - Leder ti...
Kontor og administration (4)
 • 08-09-2016 Økonomimedarbejder - Finans, Betaling og Revision

  Har du styr på ejendomsskatter?

  - så søger Finans, Betaling og Revision en ny kollega

  Vi søger en ny kollega til vores team ejendomsskat/lån, der er parat til at blive en del af Slagelse Kommune - hvor vi i hverdagen tager udgangspunkt i værdierne: Modig, Tydelig, Kompetent - med Glæde.
   
  Finans, Betaling og Revision er en afdeling under Center for Økonomi. Afdelingen er delt op på fire team - Ejendomsskat/lån, Opkrævning, Finansservice og Intern Revision.
   
  Du vil blive en del af ejendomsskat/låneteamet - der udover dig består af tre dygtige kollegaer. Teamets overordnede opgaver er administration af boligindskudslån, påligning af ejendomsskatter og tilknyttede bidrag, at behandle ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskatter og følge op på vurderingsændringer afsagt af SKAT, ejerskifte m.v. Dine primære opgaver bliver, at behandle ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat og sagsbehandlingen i forbindelse med kommunale ejendomsskatter.
   
  Vi søger en person, der har kendskab til kommunal økonomi - og der har arbejdet med kommunale ejendomsskatter eller vurderingsændringer. En forståelse for implementering af nye systemer vil være en stor fordel.

  Finans, Betaling og Revision -

  Opgaverne er mange, men vi arbejder blandt andet med
  • behandle ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat
  • rykningspåtegninger
  • tinglysning af skadesløsbreve
  • afstemninger
  • sagsbehandle vurderingsændringer
  • ejerskifte
  • påligninger til ejendomsskattebilletten m.v.
  • opfølgning på beboerindskudslån m.v.
  • kontakt med borgere, kollegaer, boligselskaber, ejendomsmæglere og advokater mv. 

  Det nuværende ESR (ejendomsskattesystem) bliver snart udfaset i forbindelse med Statens Monopolbrud og skal erstattes af et nyt system fra en anden leverandør - du vil blive en del af den kommende implementering.

  Din profil

  Vi forventer, at du
  • har en kommunal baggrund eller lignende.
  • har arbejdet med ejendomsskat, vurderinger eller lignende
  • kan arbejde selvstændigt og i team
  • kan sætte dig ind i lettere juridiske problemstillinger
  • er uhøjtidelig og gerne med et glimt i øjet
  • har mod på nye udfordringer
  • tør tage ansvar.  

  Vi kan tilbyde dig

  • gode kollegaer
  • fleksibel arbejdstid
  • en udfordrende og afvekslende arbejdsdag
  • et uhøjtideligt arbejdsmiljø
  • at blive en del af en værdibaseret organisation.  

  Ansættelsesvilkår

  Du ansættes på 32 timer pr. uge (timetallet kan forhandles)
  Din løn aftales efter principperne i Ny Løn
   
  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der forevises straffeattest.

  Vil du vide mere…

  Så kontakt
  • økonomimedarbejder Lena Weber Larsen på tlf. 58 57 32 26 eller
  • finanschef Susanne Onstrup på tlf. 58 57 34 02 

  Frist

  • 8. september kl. 8.00

  Skriftlig ansøgning og CV uploades på Slagelse Kommunes hjemmeside.
   
  Samtaler forventes afholdt den 15. september.
   
  Her holder vi til:
  Center for Økonomi
  Finans, Betaling og Revision
  Rådhuspladsen 11, 3.sal
  4200 Slagelse
   

  Søg stillingen Økonomimedarbejder -...
 • 09-09-2016 Konsulent, Økonomi til Administrativ Service

  Vi søger snarest muligt en konsulent i økonomi til Administrativ Service

  Administrativ Service er en ny enhed i Slagelse Kommune, der har til opgave at servicere hele organisationen i forhold til løn- og økonomiopgaver. Administrativ Service er placeret under Center for Økonomi, vi er organiseret i tre team, og du vil blive en del af en afdeling med en engageret medarbejdergruppe på 39 medarbejdere.
   
  Du vil blive tilknyttet Team 1, som servicerer Center for Børn og Familie og Center for Uddannelse. Der er i teamet både medarbejdere med erfaring inden for løn og personale og økonomi, og stillingen er indenfor økonomi. Vores kunder er først og fremmest chefer og ledere, men også andre med administrativt ansvar inden for de ovennævnte centre og virksomheder. Til den ledige stilling er kendskab til bogholderi og økonomistyring inden for skole, dagtilbud, børn og familie at foretrække.
   
  Vi tilbyder en spændende og travl hverdag med engagerede kolleger, en stærk teamånd, stor fleksibilitet og en uhøjtidelig omgangstone.

  Vi forventer, at du

  • har bred erfaring med økonomiopfølgning og viden om budget- og regnskabsprocesser
  • kan vejlede i at forstå og bruge forskellige systemer indenfor økonomi som Prisme og NemØkonomi
  • finder det naturligt at udfordre "plejer" og tænke i nye løsninger og værktøjer
  • kan arbejde i højt tempo og trives med en hektisk hverdag
  • er serviceminded af natur og får energi af at hjælpe andre.
   
  Vores primære systemer er Prisme, NemØkonomi og KMD-sag. Det er derfor en fordel, hvis du kender disse systemer, men ikke en forudsætning.

  Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

  • primær kontakt for en række virksomheder eller områder
  • planlægning og understøttelse af økonomiopfølgning og ledelsestilsyn
  • bogføring og afstemning
  • indgå i samarbejder om udvikling af værktøjer på tværs af afdelingen og i Center for Økonom.

  Aflønning efter gældende overenskomst. Stillingen er på 37 timer om ugen.
   
  Administrativ Service er placeret i Slagelse centrum tæt ved stationen.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret afdelingsleder Carina Vincent tlf. 20 37 61 37 

  Frist

  Send din ansøgning med relevante bilag senest
  • den 9. september 2016

  via Slagelse Kommunes ansøgningssystem.
   

  Søg stillingen Konsulent, Økonomi t...
 • 12-09-2016 Økonomikonsulent til Center for Økonomi

  Er du en skarp økonomikonsulent med overblik og en analytiske tilgang til opgaverne? Så har vi en super spændende stilling til dig.

  Til vores Budgetteam søger vi en ny kollega, som skal varetage økonomikonsulentopgaver, primært inden for handicap- og psykiatriområdet.
   
  Du bliver en del af et team på otte konsulenter, som understøtter fagcentrene ved budgetlægning, udvikling af økonomistyringsredskaber og -processer, løbende kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, økonomistyring, økonomirapportering og regnskabsaflæggelse.

  Som økonomikonsulent skal du være

  • driftssikker og kvalitetsbevidst i forhold til de løbende driftsopgaver
  • stærk til at analysere og foreslå løsninger
  • god til at se muligheder og ikke begrænsninger
  • dygtig til at skabe gode relationer og samtidig være insisterende og vedholdende i din tilgang til opgaverne
  • klar til at udfordre og blive udfordret.

  Du vil helt sikkert komme til at arbejde med

  • økonomikonsulentopgaver i forhold til Handicap- og psykiatriområdet - herunder sparring i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, budgetlægning, indberetninger og lignende
  • taktberegning
  • analyser af forskellige økonomiske problemstillinger på fagområdet
  • design af modeller og metoder til f.eks. budgetfordeling og økonomistyring.

  Set fra vores synspunkt er det en fordel hvis du har

  • kendskab til og interesse for kommunal økonomi og styring, herunder gerne takstberegninger og aktivitetsbaseret styring.
  • erfaring med anvendelse af Prisme, FIE og OLAP
  • gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • en struktureret tilgang til arbejdet og trives med skarpe deadlines
  • en evne til at se muligheder frem for begrænsninger.

  Vi forestiller os, at du enten har en akademisk uddannelse eller er kommunalt uddannet med solid erfaring i analyse-, økonomiopgaver. Uanset baggrund må du gerne komme med et par års erfaring. Nyuddannede med den rette profil opfordres dog også til at søge stillingen.

  Hvis du vil vide mere

  Kan du læse mere om os i vedlagte organisationsbeskrivelse (nyt vindue).

  For yderligere information om stillingen er du også velkommen til at kontakte

  Alt det praktiske

  Stillingen er en fuldtidsstilling, som vi skal have besat hurtigst muligt. Din løn aftales efter principperne i Ny Løn med udgangspunkt i gældende overenskomst.
   
  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der forevises straffeattest.

  Frist

  12. september.

  Du ansøger via www.slagelse.dk
   
  Vi afholder første samtalerunde den 22. september. Anden samtalerunde er den 27. september.
   

  Søg stillingen Økonomikonsulent til...
 • 19-09-2016 Administrativ medarbejder til ejendomsadministration
  Center for Kommunale Ejendomme i Slagelse Kommune søger en medarbejder til Boligadministrationsteamet, som varetager administration af kommunale bolig- og erhvervsejendomme.

  Teamet er under opbygning og overtager ud over de eksisterende private udlejninger og erhvervsejendomme ca. 500 almene boliger pr. 1. januar 2017, som pt. administreres af et boligselskab.

  Portefølje omfatter pleje- og handicapboliger efter den almene lovgivning, udlejningsboliger efter lejeloven og et antal erhvervslejemål.

  Opgaverne er mange og består i hovedtræk af

  • udlejning og opkrævning af boligafgifter m.v.:
   • udfærdigelse af lejekontrakter for beboere og korrespondance med disse
   • opkrævning af indskud, husleje, forbrugsafgifter og andre ydelser fra beboerne
   • modtagelse af opsigelse og afregning med dødsboer/fraflyttede beboere
  • regnskabsførelse/budget for afdelingerne, private udlejninger og erhvervsudlejning:
   • udarbejdelse af budgetter
   • udarbejdelse af årsregnskab med noter
   • fraflytningsopgørelser
   • afregning af forbrugsregnskaber
   • beregning og gennemførelse af generelle lejereguleringer som følge af ændringer i ejendommenes driftsudgifter. 

  Din profil

  Du er/har
  • serviceminded, loyal og fleksibel
  • evne og vilje til at tage ansvar for de opgaver du står overfor
  • rutineret it-bruger og kan derfor hurtigt sætte dig ind i nye systemer
  • gå på mod og sætter dig hurtigt ind i nye opgaver

  Det vil være en fordel, hvis du har
  • en administrativ/regnskabsmæssig baggrund - gerne med en uddannelse som ejendomsadministrator eller lignende
  • erfaring med ejendomsadministration - herunder kendskab til lovgivningen omkring almene boliger og udlejning efter lejeloven. 

  Vi tilbyder

  • en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen med mulighed for flekstid
  • løn efter nærmere aftale
  • et udfordrende job, hvor der er plads til nytænkning.

  Stillingen ønskes besat hurtigst mulig.
  Arbejdssted er Caspar Brands Plads 6, 4220 Korsør.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  19. september 2016.
   

  Søg stillingen Administrativ medarb...
Ingeniører (1)
 • 11-09-2016 Miljømedarbejder virksomhedsområdet

  Engageret miljømedarbejder til virksomhedsområdet

  Er du en serviceminded, faglig kompetent og løsningsorienteret miljømedarbejder? Har du lyst til at yde en smidig sagsbehandling og være med til at udvikle "serviceorienteret myndighed" sammen med gode kollegaer, så er du måske vores kommende medarbejder.
   
  Vi søger en kollega med en miljøfaglig uddannelse, gerne med kommunal erfaring eller erfaring fra en større virksomhed.
   
  Du vil blive en del af virksomhedsgruppen i Miljøafdelingen. Virksomhedsgruppen har ansvaret for at løse Slagelse Kommunes meget varierede og udfordrende opgaver inden for miljøregulering af virksomheder, herunder bl.a. miljøgodkendelser af store virksomheder, risikovurderinger, miljøtilsyn og behandling af klager. Vi har lige nu mange ansøgninger om miljøgodkendelser, erfaring med sagsbehandling af miljøgodkendelser vil derfor være en fordel.

  Vi forventer, at du

  • har et grundlæggende kendskab til lovgivningen på miljøområdet
  • har fokus på at yde en god service til borgere og virksomheder
  • kan arbejde effektivt, kvalitetsbevist, struktureret og selvstændigt
  • kan bidrage med viden, udvikling og kompetencer i hele afdelingen
  • er robust, serviceminded og har gode samarbejdsevner
  • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
  • har kørekort til bil 

  Du vil blive ansat i en afdeling med 20 medarbejdere, hvor der er et stærkt fagligt miljø, arbejdsglæde, hjælpsomme og engagerede kollegaer. Vi lægger vægt på høj grad af uddelegering, åbenhed, udvikling og godt humør i hverdagen. Vi har mobiltelefoner og ipads til arbejdsbrug.
   
  Du kan ligeledes orientere dig nærmere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • Søndag den 11. september 2016

  Samtaler i uge 38.

  Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. november.
   

  Søg stillingen Miljømedarbejder vir...
Elevstillinger (3)
 • 02-09-2016 Pædagogisk assistentelever - januar 2017

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker? 

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere inden for det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse- der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber, hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2-prøven
  • hvis du er over 25 år, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA`s overenskomst.

  Du kan læse mere om ansøgningsfrister og krav til optagelse på Pædagogiske Assistentuddannelsens hjemmeside (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 2. september 2016

   
   
   
   
   

  Søg stillingen Pædagogisk assistent...
 • 02-09-2016 SSH - elever januar 2017

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere inden for sundhed og omsorg.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
  • hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med omsorg og pleje opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet to forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelserne i Slagelse (nyt vindue).

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
   
   

  Søg stillingen SSH - elever januar ...
 • 06-09-2016 Tandklinikassistentelev

  Tandklinikassistentelev søges til Slagelse Kommunale Tandpleje

   
  Ansættelsesdato den 1. oktober 2016.
   
  Vi kan tilbyde dig en uddannelsesstilling i vores tandpleje.
   
  Vi har en decentralstruktur, med otte kliniksteder beliggende fordelt i Slagelse Kommune.
  Alle klinikker er fuldt digitaliseret.
  Du vil i stillingen skulle arbejde med børn og unge.
   
  Vi søger en klinikassistentelev, som har gennemgået grundforløbet.
  Du skal være vaks på hænderne og kunne lide at arbejde med børn og unge.
  Vi lægger endvidere vægt på gode samarbejdsevner, stabilitet, fleksibilitet og godt humør.
   
  Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. ugen
   
  Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • overtandlæge Lone Mahnfeldt, tlf. 24 80 74 84

  Frist

  6. september 2016 kl. 12.00
   
  Ansættelsessamtaler den 15. september 2016.
   

  Søg stillingen Tandklinikassistente...
Dagplejer (1)
 • 05-09-2016 Dagplejere - Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger dagplejere i Slagelse by

  Villas, Rose, Mohammed og Julie søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
   
  Så kunne du tænke dig en dagligdag med glæde, smil, sjov og udfordringer med børn i alderen fra ½-3 år kunne jobbet som kommunal dagplejer i Slagelse Kommune være noget for dig.

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med

  • en hjemmearbejdsplads
  • mange dejlige oplevelser med børn fra alle kulturer
  • indflydelse på din egen arbejdsdag
  • mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
  • et godt samarbejde med kollegaer og forældre
  • en del af et stærkt team bestående af 165 kollegaer
  • faglig vejledning og rådgivning fra dagplejepædagoger.

  Vi søger DIG, der

  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille krav til dig selv og dine omgivelser
  • kan accepterer dagplejens værdigrundlag
  • ikke er bange for at arbejde med it.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det man som menneske lærer i løbet af et helt liv.
   
  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 6 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 54% af den skattepligtige del af lønnen.

  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.
   
  Det forventes du har gennemført et godkendt 1. hjælps kursus, inden opstart som dagplejer.
   
  Læs mere om dagplejen på Dagplejens hjemmeside (nyt vindue)

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til

  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 58 57 30 50
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 58 57 36 41
   
  Lige nu har vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by.

  Frist

  • mandag den 5. september 2016 kl. 12.00.

  Send din ansøgning digital gennem Slagelse Kommunes hjemmeside.
   
   

  Søg stillingen Dagplejere - Slagels...
AC-personale (2)
 • 11-09-2016 Miljømedarbejder virksomhedsområdet

  Engageret miljømedarbejder til virksomhedsområdet

  Er du en serviceminded, faglig kompetent og løsningsorienteret miljømedarbejder? Har du lyst til at yde en smidig sagsbehandling og være med til at udvikle "serviceorienteret myndighed" sammen med gode kollegaer, så er du måske vores kommende medarbejder.
   
  Vi søger en kollega med en miljøfaglig uddannelse, gerne med kommunal erfaring eller erfaring fra en større virksomhed.
   
  Du vil blive en del af virksomhedsgruppen i Miljøafdelingen. Virksomhedsgruppen har ansvaret for at løse Slagelse Kommunes meget varierede og udfordrende opgaver inden for miljøregulering af virksomheder, herunder bl.a. miljøgodkendelser af store virksomheder, risikovurderinger, miljøtilsyn og behandling af klager. Vi har lige nu mange ansøgninger om miljøgodkendelser, erfaring med sagsbehandling af miljøgodkendelser vil derfor være en fordel.

  Vi forventer, at du

  • har et grundlæggende kendskab til lovgivningen på miljøområdet
  • har fokus på at yde en god service til borgere og virksomheder
  • kan arbejde effektivt, kvalitetsbevist, struktureret og selvstændigt
  • kan bidrage med viden, udvikling og kompetencer i hele afdelingen
  • er robust, serviceminded og har gode samarbejdsevner
  • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
  • har kørekort til bil 

  Du vil blive ansat i en afdeling med 20 medarbejdere, hvor der er et stærkt fagligt miljø, arbejdsglæde, hjælpsomme og engagerede kollegaer. Vi lægger vægt på høj grad af uddelegering, åbenhed, udvikling og godt humør i hverdagen. Vi har mobiltelefoner og ipads til arbejdsbrug.
   
  Du kan ligeledes orientere dig nærmere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • Søndag den 11. september 2016

  Samtaler i uge 38.

  Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. november.
   

  Søg stillingen Miljømedarbejder vir...
 • 12-09-2016 Økonomikonsulent til Center for Økonomi

  Er du en skarp økonomikonsulent med overblik og en analytiske tilgang til opgaverne? Så har vi en super spændende stilling til dig.

  Til vores Budgetteam søger vi en ny kollega, som skal varetage økonomikonsulentopgaver, primært inden for handicap- og psykiatriområdet.
   
  Du bliver en del af et team på otte konsulenter, som understøtter fagcentrene ved budgetlægning, udvikling af økonomistyringsredskaber og -processer, løbende kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, økonomistyring, økonomirapportering og regnskabsaflæggelse.

  Som økonomikonsulent skal du være

  • driftssikker og kvalitetsbevidst i forhold til de løbende driftsopgaver
  • stærk til at analysere og foreslå løsninger
  • god til at se muligheder og ikke begrænsninger
  • dygtig til at skabe gode relationer og samtidig være insisterende og vedholdende i din tilgang til opgaverne
  • klar til at udfordre og blive udfordret.

  Du vil helt sikkert komme til at arbejde med

  • økonomikonsulentopgaver i forhold til Handicap- og psykiatriområdet - herunder sparring i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, budgetlægning, indberetninger og lignende
  • taktberegning
  • analyser af forskellige økonomiske problemstillinger på fagområdet
  • design af modeller og metoder til f.eks. budgetfordeling og økonomistyring.

  Set fra vores synspunkt er det en fordel hvis du har

  • kendskab til og interesse for kommunal økonomi og styring, herunder gerne takstberegninger og aktivitetsbaseret styring.
  • erfaring med anvendelse af Prisme, FIE og OLAP
  • gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • en struktureret tilgang til arbejdet og trives med skarpe deadlines
  • en evne til at se muligheder frem for begrænsninger.

  Vi forestiller os, at du enten har en akademisk uddannelse eller er kommunalt uddannet med solid erfaring i analyse-, økonomiopgaver. Uanset baggrund må du gerne komme med et par års erfaring. Nyuddannede med den rette profil opfordres dog også til at søge stillingen.

  Hvis du vil vide mere

  Kan du læse mere om os i vedlagte organisationsbeskrivelse (nyt vindue).

  For yderligere information om stillingen er du også velkommen til at kontakte

  Alt det praktiske

  Stillingen er en fuldtidsstilling, som vi skal have besat hurtigst muligt. Din løn aftales efter principperne i Ny Løn med udgangspunkt i gældende overenskomst.
   
  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der forevises straffeattest.

  Frist

  12. september.

  Du ansøger via www.slagelse.dk
   
  Vi afholder første samtalerunde den 22. september. Anden samtalerunde er den 27. september.
   

  Søg stillingen Økonomikonsulent til...