Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (4)
 • 19-02-2016 Fritidsguide Socialt Resursecenter Slagelse (SRS)
  Socialt Resursecenter Slagelse (SRS) - er en virksomhed inden for Handicap, socialpsykiatri og misbrug i Slagelse Kommune.

  SRS består af aflastning og botilbud til børn og unge med handicap, bofællesskaber, væresteder og § 85 støtte til voksne borgere med handicap bosat i Slagelse Kommune, samt ledsageordning til mennesker med handicap.
   
  SRS yder støtte, hjælp og vejledning til ca. 170 mennesker med forskellige behov for støtte.

  I SRS er der ca. 80 faste medarbejdere, ca. 5-10 studerende, PA-elever og personer i særlige jobordninger, 50 timelønnede vikarer, samt 60 ledsagere.
   
  SRS dækker hele Slagelse Kommune og tilbuddene ligger i Korsør, Slagelse og Skælskør.
   
  Da Vores nuværende fritidsguide har søgt nye udfordringer - søger vi pr. 1. marts 2016, eller snarest derefter, en ny fritidsguide.
   
  Arbejdet har hidtil bestået i at etablere og udvikle kultur - og fritidsaktiviteter til borgere, der af forskellige årsager, har vanskeligt ved at frekventere de etablerede kultur og fritidstilbud. Målgruppen er borgere med forskellige handicap, herunder udviklingshæmning eller hjerneskade. Fælles for målgruppen er at de har minimale støttebehov og alle bor i ikke døgndækkede boliger. Midlerne til dette arbejde er bevilget i en rammebevilling, som skal anvendes til at arbejde videre med kultur og fritid.
   
  Formålet med at styrke indsatsen inden for kultur og fritid for nævnte målgruppe, er fortsat at styrke borgernes netværksdannelse, styrke medborgerskab, samt brobygning til det etablerede kultur- og fritidsliv. Dette er i tæt samarbejde med kultur og fritidsforvaltningen.

  Opgaverne

  Opgaverne for fritidsguiden er mangfoldige, og der har hidtil været arbejdet med afsæt i følgende områder:
  • brobygning til det etablerede foreningsliv
  • arrangere foredragsrækker, via brug af frivillige foredragsholdere
  • dokumentere indsatsen
  • søge fonde, puljer, fribilletter m.m.
  • være opsøgende i forhold til nye aktiviteter, gerne med kreative indfald
  • sikre et tæt samarbejde med hjemmevejlederne
  • sikre at aktiviteterne tager afsæt i borgernes ønsker
  • udvikle og udbygge samarbejdet med Center for Skole omkring fritidstilbud, og Center for Dagtilbud omkring kulturtilbud, i forhold til inklusion af mennesker med handicap.

  Til mange af områderne er der allerede et godt arbejde i gang - og der er dannet rigtig mange gode kontakter.
   
  Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men det er vigtigt du har lyst til at danne relationer med andre mennesker, samt være i stand til at formulere dig tydeligt i skriftligt øjemed.
   
  Selve stillingen som fritidsguide er på 30 timer pr. uge, du skal være fleksibel i forhold til din arbejdstid, da der vil være en del både aften og weekend arbejde. Du skal selv planlægge din arbejdstid.

  Yderligere oplysninger

  For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, kan rettes henvendelse til

  Frist

  • 19. februar 2016. Samtaler forventes afholdt i uge 8.

  Send din ansøgning med relevante bilag til kaalb@slagelse.dk
   

 • 19-02-2016 Sundhedsfaglig udviklingskonsulent Aktivitetscentrene - barselsvikariat

  37 timer - Aktivitetscentrene

  Brænder du for at styrke sundheden og livskvaliteten - både socialt, mentalt og fysisk primært hos ældre?

  Opgaverne er bl.a., at udvikle tilbud til borgerne i nærmiljø med fokus på særlige sårbare grupper, i samarbejde med foreninger og frivillige. Opkvalificering af medarbejder. Tværfagligt  samarbejde både internt og eksternt. Koordinerende funktion i patientrettede netværk.

  Du skal have en sundheds- og træningsfaglig uddannelse og gerne erfaring med projektledelse. Erfaring med vejledning og formidling. God til at formulere dig skriftligt og mundtligt. Evne til at netværke og kommunikere.

  Yderligere oplysninger

  • kontakt udviklingskonsulent Pernille Gøttske 24 84 29 93.

  Frist

  • 19. februar 2016.

  Ansættelsessamtale 24. februar 2016.

  Ansøgning mailes til Lise Friberg lisej@slagelse.dk

 • 21-02-2016 Collegekoordinator Slagelse Talent- og Elite (STE)
  Vil du være med til at skabe Danmarks bedste talent- og eliteordning samt udmønte den mest ambitiøse strategi for talent og elite inden for idrætsområdet? Center for Kultur, Fritid og Borgerservice søger en stærk koordinator med entreprenørånd og med stor lyst til at arbejde med talenter inden for idræt i samarbejde med væsentlige interessenter og Fritidsafdelingens relevante medarbejdere. Som Collegekoordinator bliver du en væsentlig medspiller i tilblivelsen og indretningen af Sportscollege i Slagelse Kommune samt den efterfølgende udvikling.

  Slagelse Kommune er hjemsted for en række af Danmarks største talenter og eliteidrætsudøvere inden for bl.a. badminton, fodbold, vandpolo, speedskating, vægtløftning, atletik og hockey. Vi har en spritny idrætspolitik samt en omfattende handleplan på trapperne, som vi kommer til at arbejde målrettet efter. I Slagelse Kommune arbejder vi målrettet på at give fritids- og foreningslivet de bedste vilkår, og gennem bl.a. breddeidrætsprojekter og talentudvikling skaber vi de optimale rammer for både bredde- og eliteidrætten. Slagelse Kommune arbejder målrettet på at blive Team Danmark Kommune i 2016.

  Dine primære arbejdsområder

  • koordinere elevernes hverdag, primært beboere men også elever på STE-ordningen bosiddende andetsteds
  • koordinere træning i samarbejde med foreningerne herunder brugen af faciliteterne
  • medansvarlig for videreudviklingen af STE eliteboard
  • koordinere og udvikle et godt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, foreninger og andre væsentlige interessenter
  • ansvarlig for planlægning og afvikling af kommunens uddannelsestilbud indenfor idræt
  • skabe indtægtsgivende produkter hvor Sportscollege er omdrejningspunktet
  • sparringspartner og rådgiver for foreningerne i forhold til talent- og elitearbejde
  • støtte foreningerne i uddannelse af trænere og ledere
  • deltage i relevante indsatser og projekter i samarbejde med specialforbund og Team Danmark
  • søge relevante fonde
  • daglig drift og administration.

  Personlige kompetencer

  • du har et solidt kendskab til talent- og eliteidræt som udøver, træner eller leder
  • du har en idrætsfaglig uddannelse gerne kombineret med erfaring inden for uddannelsesområdet
  • du har god forretningsmæssig forståelse samt en velfunderet økonomisk sans
  • du er en stærk formidler med gennemslagskraft såvel skriftligt som mundtligt
  • du har entreprenørånd, er udadvendt, opsøgende og igangsættende
  • du har et stort engagement og positivt sind og er omsorgsfuld
  • du har evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater i større projekter med mange aktører
  • du har forståelse for at kunne arbejde i en politisk styret organisation.

  Derudover ønsker vi, at du kan leve op til kommunens fire værdier: modig, tydelig, kompetent og med glæde. Indtil Sportscollege er færdigbygget vil du fysisk være placeret i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, beliggende tæt på Rådhuspladsen i Slagelse. Du skal forvente at en del af din tid bliver brugt ude hos samarbejdspartnere, så grundlaget for en succesfuld opstart skabes. Du må forvente aftenarbejde og arbejde i weekender, til gengæld er der flekstidsordning.

  Om os

  Fritidsafdelingen er involveret i mange tværfaglige projekter i hele kommunen, herunder anlægsprojekter, socialt udsatte børn og unge, breddeidræt m.m. Vi har en væsentlig driftsopgave ift. aktivitet i haller, svømmehaller og på udearealer. Vi er en afdeling med 10 medarbejdere, som arbejder med høj selvstændighed i opgavevaretagelsen. Vi tilbyder et spændende og til tider hektisk job i en dynamisk afdeling med gode kolleger, højt til loftet og altid plads til et smil eller en sund latter.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder for Fritidsafdelingen Christian Abildgaard, ca@slagelse.dk, 58 57 46 47
  • idrætskonsulent Puk Kirkeskov Hvistendal, pukhv@slagelse.dk, 58 57 44 04. 

  Ansøgning

  • Ansøgningsfristen er søndag 21. februar

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 26. februar.

  Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt, med ansættelsesstart senest 1. april. Løn og ansættelsesvilkår efter nærmere forhandling ud fra en lønramme på 336.000-372.000 kr. årligt plus pension.

  Send din ansøgning med relevante bilag til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på fritid@slagelse.dk 

 • 21-02-2016 Driftsplanlægger Entreprenørservice
  Titlen på din uddannelse er ikke afgørende, men din baggrund, erfaring og interesse for arbejdet med drift af vejområdet er.

  Har du lyst til at arbejde med drift af vejområdet, servicering af borgere og brugere, tilsyn og registrering m.v. i Slagelse Kommune, så er der blevet en plads ledig på holdet.

  Du vil blive en del af

  Du vil blive en del af Center for Teknik & Miljø, i afdelingen der arbejder med driftsplanlægning for veje og grønne områder. Afdelingen er lagt ind i driftsvirksomheden Entreprenørservice, der nu samler driftsforvaltning og driftsudførelse i én virksomhed inden for betegnelsen helhedsorienteret drift.

  Driftsplanafdelingen er et hold på otte medarbejdere, der arbejder med drift af vejnettet, vintertjenesten, stierne, parkerne og strandene, udenomsarealer ved kommunale bygninger samt facilitering af arrangementer i det offentlige rum m.v..

  Vi arbejder for at være en driftsvirksomhed og forvaltningsenhed, som naturligt involveres og som involverer sig i drift og udvikling af det offentlige rum. Det i en arbejdsform, hvor en høj oplevet service skal følge naturligt med.

  Vi har fokus rettet på borgere og brugere i forhold til dialog og involvering samt på at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer.

  Vi forventer, at du

  • har en relevant baggrund som eksempelvis ingeniør, vejtekniker, teknisk designer, landinspektør eller lignende teknisk baggrund
  • kan håndtere borgerhenvendelser serviceorienteret, tydeligt og kompetent både i mødet med borgeren og ved skriftlige besvarelser
  • har kendskab til vejlovgivning, trafiksikkerhed m.v. og har en grundlæggende forståelse for vejens elementer, materialer og funktion samt et godt branchekendskab
  • har erfaring i eller lyst til at lære arbejde med tilbudsindhentning, kontraktstyring og opfølgning og herunder kendskab til relevant lovgivning som fx tilbudsloven, AB92 m.v.
  • har gode kompetencer indenfor tilsyn, registrering og dokumentation og har lyst til at arbejde med GIS, elementregistrering og opmåling af mængder m.v. Herudover lyst til at arbejde med indhentning af tilladelser, ledningsoplysninger, jordflytning m.v.
  • har en struktureret tilgang til opgaveløsningen vi være en fordel.

  Vi tilbyder

  En spændende og forandringsfyldt hverdag, hvor din egen og virksomhedens trivsel og fortsatte udvikling er vigtig. En hverdag hvor det forventes, at du tager ansvar, og hvor de bedste løsninger skabes i samarbejde.

  Du vil have mulighed for at præge jobbets udvikling og indhold og en fleksibel indretning af hverdagen. Du vil opleve, at du træder ind i en dynamisk hverdag med en kultur med højt til loftet og hvor smil og humor er en vigtig ingrediens.

  Entreprenørservice har hovedadresse på Teglværksvej 4, 4220 Korsør, hvor du vil have din base.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Ansættelsen vil være pr. 1. april 2016 eller hurtigst muligt.

  Løn i henhold til gældende overenskomst samt din erfaring og kompetencer.

  Du skal have kørekort til min. kat. B.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  den 21. februar 2016

  Samtaler forventes afholdt sidst i uge 8 (den 25. februar).

  Søg stillingen Driftsplanlægger Ent...
Sygeplejerske (1)
 • 18-02-2016 Medarbejdere Socialpsykiatrisk Center Slagelse
  Vi søger fire medarbejdere til vores botilbud Århusvej, en sygeplejeske, en ergoterapeut/pædagog, to nattevagter med rådighed fra vagtværelse

  Ansættelserne er på 37 timer pr uge med skiftende arbejdstider også weekender.

  Derudover søger vi en ergoterapeut/pædagog til VoksenLiv på 37 timer i skiftende vagter dag/aften/nat og weekender.
   
  Botilbuddet Århusvej er et botilbud efter serviceloven §85/107 /abl 105 for både unge og modne borgere i aldersgruppen 18-65 år hvor der i tillæg til individuel støtte tilbydes aktiviteter i fællesarealer.

  VoksenLiv er et §85 døgntilbud til unge i udgangspunkt mellem 18-35 år, hvor støtten ligeledes foregår i borgerens egen bolig, samt i gruppetilbud.

  Uddannelse, viden og erfaring

  Specifikt for de enkelte stillinger gælder:
  • en sygeplejeske med kompetencer fra sundhedssektoren så som medicin håndtering o.l. og som nyder at være formidler af sin faglighed til både borgere og kollegaer
  • to ergoterapeuter/pædagoger med kompetencer i ADL i et habiliteringsperspektiv, der er formidlings- og samtale-teknisk stærke
  • to nattevagter med høj grad af handlekraft, der kan arbejde selvstændigt, reflekterende, er fleksible og som kan holde hovedet koldt.
   
  Generelt for alle stillingerne er der brug for relevant erfaring inden for det socialpsykiatriske område. Kendskab til støtte i Grupper. Kendskab og afsæt i Recovery tænkning og gerne en systemisk tilgang til faglighed, samarbejde, udvikling og menneskesyn. Kendskab til og erfaring med løsning af § 85 opgaver eller lignende. Er mundtlig og skriftlig kompetent og håndterer IT og elektronisk journal og dokumenthåndtering på brugerniveau. Har gyldigt kørekort.

  Opgaverne

  Ydelser og opgaver inden for SEL § 85. Deltagelse i supervision, møder m.v. medvirke i SCS øvrige arbejde på tværs af afdelinger og teams med udvikling, opgaveløsninger og samarbejde. Disse med resonans fra vores grundtænkning i Centret, Borgerinddragelse, Mindste indgreb, Recovery, Netværk og Fysisk aktivitet.

  Personlig profil

  Troværdig og oprigtig. I balance med sig selv og sine omgivelser. Evner ind i teamsamarbejde og teambaserede opgaveløsninger. En stærk faglig, selvstændig, personlig og nuanceret tilgang til livet og opgaverne inden for det socialpsykiatriske område. Et fremadrettet blik på udfordringer, udvikling og opgaveløsning. En fleksibel tænkning ind i dilemmaer omkring ressourcer og opgaver, samt kreative evner når der skal skabes nye tiltag, idéer og løsninger.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du den 12. februar 2016 kontakte
  • områdeleder Thomas Rubin på mobil 51 44 25 14 i tidsrummet Kl. 11.00- 13.00
  • teamleder Pia Linke den 16. februar 2016 mellem 12.00-14.00 på tlf. 28 10 14 76

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger og information om Århusvej/Voksenliv og SCS kan fås ved at besøge SCS`hjemmeside (åbner i nyt vindue)
   
  Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og med aflønning efter principperne for Ny Løn.

  Frist

  • torsdag den 18. februar 2016. kl. 08.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. og 24. februar 2016, tiltrædelse den 1. april 2016 eller snarest derefter.

  Ansøgninger med relevante bilag sendes alene elektronisk til scsunge@slagelse.dk  
   

Specialarbejder (2)
 • 19-02-2016 Tekniker/chauffør Hjælpemiddeldepotet

  VASAC Slagelse søger tekniker til hjælpemiddeldepotet

  Stillingen er på 37 timer ugentligt og til besættelse den 1. april 2016 eller snarest derefter.
   
  Hjælpemiddeldepotet ligger på Industrivej 9 i Slagelse. Afdelingen er organisatorisk placeret under VASAC Slagelse. Ud over kerneopgaven (depotdrift), rummer afdelingen også borgere i støttet beskæftigelse, som i det daglige støttes af en coach.
   
  Depotet varetager transport- service- og logistikopgaver for hele hjælpemiddelområdet i Slagelse Kommune. Endvidere står depotet for indkøb af hjælpemidler, transport, klargøring samt reparationer af genbrugshjælpemidler. Der er dagligt tæt samarbejde med personalet i Hjælpemiddelafdelingen.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring fra hjælpemiddeldepot
  • har erfaring med eftersyn af loft og stålifte
  • har håndværksmæssig baggrund og gerne viden inden for hjælpemiddelområdet
  • er innovativ i forhold til opgaveløsning på et område i hastig udvikling
  • har kendskab til det specialpædagogiske område
  • er udadvendt og kommunikerer anerkendende i relationen til borgere og samarbejdspartnere
  • kan bevare overblikket i travle perioder og kan prioritere arbejdsopgaverne
  • har solide IT-kompetencer (nyt system til hjælpemidler implementeres i 2016)
  • har kørekort. 

  Vi tilbyder

  • et spændende og udfordrende arbejde, hvor daglig koordinering er nøgleordet
  • selvstændige, kompetente og engagerede kollegaer
  • en høj grad af indflydelse på tilrettelæggelse og styring af opgaverne
  • et spændende og komplekst fagområde i rivende udvikling.
   
  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  VASAC Slagelse indhenter udvidet straffeattest. 

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Jesper Engbæk Sørensen, tlf. 30 46 82 65
   
  Der vil være mulighed for at se depotet tirsdag den 9. februar kl. 15.00. Tilmelding til VASACs administration på tlf. 58 56 81 00.
   
  Læs mere på VASAC Slagelses hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  • fredag den 19. februar kl. 12.00. 

  Send din ansøgning med relevante bilag til: vasac@slagelse.dk
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 24. februar.

 • 26-02-2016 Specialarbejder til vandløbsvedligeholdelse
  Har du lyst til at arbejde med manuel vandløbsvedligeholdelse og udføre dit arbejde i al slags vejr, så er der blevet plads på holdet hos Entreprenørservice.

  Jobbet

  Du vil blive en del af et løsningsorienteret team, hvor mødestederne varierer efter opgavernes placering.
   
  Opgaverne er primært manuel grødeskæring, øvrige opgaver indenfor vandløbsområdet, opsætning/nedtagning af badebroer, beskæring og/eller fældning af træer. Herudover opsætning/reparation af folde, ukrudtsbekæmpelse, mindre flytteopgaver, renholdelse samt andre forefaldne serviceopgaver.

  Vi forventer, at du

  • har kørekort til min. kat. B og gerne B/E
  • har en robusthed, der matcher et fysisk arbejde, der udføres ude i al slags vejr
  • har interesse for vandløbsområdet og har erfaring med manuel grødeskæring, hvilket gerne er suppleret med åmandsuddannelsen/åmandskurser
  • har erfaring i betjening af div. småmaskiner som motorsav, kratrydder, motorle m.v.
  • har et gyldigt spøjtecertikat. 

  Vi tilbyder

  • en tidsbegrænset ansættelse til 31. oktober 2016 (evt. mulighed for forlængelse)
  • et arbejde i en alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed, der løser en bred vifte af opgaver inden for vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, grå og grønne anlægsopgaver m.v. 

  Virksomheden ligger vægt på og har et stærkt samarbejde med entreprenører, vognmænd og øvrige leverandører indenfor området. Vi er en virksomhed med højt til loftet, og hvor et godt arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt.
   
  Arbejdstiden starter som udgangspunkt kl. 6.30 og slutter kl. 14.30 - fredag kl. 14.00, en vis fleksibilitet og variation skal forventes i forhold til opgaverne.

  Ansættelsestidspunkt

  1. april 2016 eller hurtigst muligt derefter.
   
  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • driftsleder Michael Thelin på telefon 20 29 08 32 i tidsrummet kl. 8.00 - 14.00.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde
  • den 26. februar 2016.
   
  Der vil blive afholdt samtaler i uge 8 og 9.

  Søg stillingen Specialarbejder til ...
Socialrådgiver/sagsbehandler (7)
 • 15-02-2016 Jobkonsulent virksomhedsrettet indsats – Jobcenter Slagelse

  Jobkonsulent - kombinationsstilling

  Til den virksomhedsrettede indsats søger Jobcenter Slagelse en jobkonsulent 37 timer om ugen. Det er ønsket at finde en kollega, som har lyst til at være i felten og arbejde med at finde nye veje til at øge og styrke det tværfaglige samarbejde i internt og eksternt med særlig fokus på at skabe jobmuligheder for borgere med anden etnisk baggrund.

  Der er tale om et nyt team i Jobcenter Slagelse og indsatsen er under løbende udvikling. Du vil derfor få mulighed for at bidrage til at udforme praksis og metoder samt til at udvikle den tværfaglige praksis. Din rolle vil være en kombination af jobkonsulentarbejde, sagsbehandling, mentorarbejde og aktivering af ledige.

  Du vil arbejde sammen med kollegaer med mange forskellige faglige baggrunde. Vi lægger vægt på et godt og fagligt stærkt arbejdsmiljø og muligheden for at præge egen hverdag.

  Dine primære opgaver vil være

  • helhedsorienteret sagsbehandling og opfølgning
  • medvirke til at skabe en helt ny tilgang til inddragelse af de ledige i løsningen af deres beskæftigelsesmæssige udfordringer
  • medvirke til at øge borgernes forståelse for betydningen af uddannelse og beskæftigelse
  • deltage i udviklingen af den tværfaglige og helhedsorienterede indsats
  • samarbejde løsningsorienteret med eksterne samarbejdspartnere omkring jobindsatsen
  • medvirke til vidensopsamling og vidensdeling indenfor det jobfaglige område og holde sig ajour med relevant lovgivning
  • håndholdt indsats.

  Vi søger følgende kompetencer

  • uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler
  • forståelse for sagsbehandling også i komplekse sager, samt et ønske om, at indgå i dialog med borgerne
  • kendskab til lovgivning på beskæftigelsesområdet, overblik og evnen til at koordinere
  • struktur til at navigere på egen hånd også i pressede situationer og evnen til at planlægge egen hverdag
  • kendskab til KMD Opera er en fordel
  • kreativt tænkende (turde binde an med skæve vinkler og utraditionelle løsninger)
  • god til at skabe kontakt til såvel ledige som til kollegaer og samarbejdspartnere
  • lyst til teamwork med faglighed i højsædet
  • kan trives i et miljø, hvor der til stadighed foregår udvikling og forandring - undertiden med kort varsel
  • det vil være en fordel, at du behersker flere sproglige og kulturelle kompetencer

  Vi tilbyder

  • en afvekslende og spændende arbejdsdag
  • et hyggeligt og professionelt arbejdsmiljø, hvor de ledige er i fokus
  • et team med dygtige kolleger med mange års erfaring indenfor deres respektive fagområder i et dynamisk miljø.

  Krav

  Du har gyldigt kørekort og anvender egen bil i jobbet.

  Yderligere oplysninger

  Vil du have yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Hanne Lind Jensen, tlf. 23 82 20 03

  Frist

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest
  • mandag den 15. februar 2016 kl. 12.00.
   
   
   
   
   

  Søg stillingen Jobkonsulent virksom...
 • 17-02-2016 Sagsbehandler Rådighed & Visitation - barselsvikariat - Jobcenter Slagelse

  Team Opkvalificering, som arbejder med borgere 0/30 år på kontanthjælp, søger ny kollega

  Teamet er inddelt i seks driftsenheder - Driftsenhed 1+2+3 varetager udredning og opkvalificering af aktivitetsparate borgere - driftsenhed Superb udvikler nye indsatser for de aktivitetsparate borgere, som er tættest på selvforsørgelse og den administrative driftsenhed understøtter og løser administrative opgaver på hele kontanthjælpsområdet.

  Vi er i gang med at etablere en ny driftsenhed, som skal forestå visitationssamtaler af alle ansøgere til kontanthjælp samt foretage løbende rådighedsvurderinger. Opgaven skal løses af 6 medarbejdere, den ene er på barsel, hvorfor vi søger en vikar med ansættelse frem til udgangen af november 2016.

  Arbejdsopgaver, der udføres i teamet, er følgende

  • at gennemføre visitationssamtaler med borgere, som kommer på kontanthjælp
  • at yde professionelle råd og vejledning om muligheder for job og uddannelse
  • at gennemføre rådighedssamtaler, indstille til skærpet rådighed og sanktioner.

  Faglige og formelle kompetencer

  Du
  • er uddannet socialrådgiver/socialformidler, gerne med erfaring i arbejdsopgaverne
  • har specifik viden om og kan anvende beskæftigelseslovgivningen og Aktivloven
  • har gode mundtlige og skriftlige kompetencer
  • har it-kompetencer og flair for administrativt arbejde
  • formår at agere loyalt inden for lovgivningsmæssigt fastsatte rammer.

  Vores forventninger til dine personlige kompetencer

  • evner at coache og vejlede den enkelte borger med en motiverende og anerkendende tilgang
  • arbejder struktureret og systematisk
  • er handlings- og resultatorienteret
  • evner og er villig til at deltage i forandringsprocesser
  • har stort engagement og drive
  • kan tage "den svære samtale"
  • kan beskrive og argumentere skriftligt og mundtligt på højt fagligt niveau
  • har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til de mennesker du møder
  • har en faglig, professionel optimisme og tror på positiv forandring for borgerne.

  Vi kan tilbyde

  • et udviklende og dynamisk team med højt drive og engagement
  • under ansvar stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet med gode muligheder for personlig og faglig sparring
  • vi arbejder ud fra kærneværdierne "modig, tydelighed, kompetent - med glæde"
  • et team, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • årlig Vidensdelingskonference for hele Jobcenter Slagelse
  • fleks-ordning
  • gode kantineforhold, frugtordning og mulighed for massage.

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst med udgangspunkt i en grundlønsindplacering på trin 37, kvalifikationstrin efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Jørgen Rau Hansen, tlf. 58 57 42 06

  Frist

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest
  • onsdag den 17. februar 2016 kl. 12.00.
   

  Søg stillingen Sagsbehandler Rådigh...
 • 17-02-2016 Sagsbehandler Team Opkvalificering - Jobcenter Slagelse

  Fire sagsbehandlere til Jobcenter Slagelse

  Team Opkvalificering arbejder med borgere over 30 år, hvor der skal iværksættes en helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp.
   
  Teamet er inddelt i seks driftsenheder - Driftsenhed 1+2+3 varetager udredning og opkvalificering af aktivitetsparate borgere - driftsenhed Superb udvikler nye indsatser for de aktivitetsparate borgere, som er tættest på selvforsørgelse og den administrative driftsenhed understøtter og løser administrative opgaver på hele kontanthjælpsområdet.
   
  Vi søger fire sagsbehandlere, hvoraf den en stilling er et barselsvikariat frem til udgangen af november 2016. Vi arbejder innovativt og er ved at implementere metoden empowerment i teamet.

  Arbejdsopgaver, der udføres i Team Indsatsklar er følgende

  • være den koordinerende sagsbehandler, som skal have overblikket over borgerens samlede sagsbehandling og som har ansvaret for, at indsatserne er koordineret på tværs af forvaltninger og andre institutioner
  • styrke borgerens oplevelse af helhed i forløbet og at indsatserne understøtter hinanden
  • involvere borgeren i planlægning og opfølgning på progression (evt. i samarbejde med borgerens mentor)
  • udarbejdelse af jobplaner, der sikrer en helhedsorienteret indsats
  • koordinere og tilrettelægge parallelindsatser
  • vurdere helbredsmæssige og sociale forhold i relation til behov for understøttende indsatser, herunder behandlingsmuligheder
  • afholde de foreskrevne kontaktforløb og justere jobplanen efter behov
  • varetage øvrige myndighedsopgaver iht. Beskæftigelsesloven og Aktivloven - herunder udredning i forhold til beskæftigelse på særlige vilkår og fremstilling af sager til Rehabiliteringsteamets vurdering.

  Personprofil

  • uddannet socialrådgiver eller socialformidler
  • gerne arbejdserfaring indenfor den kommunale forvaltning med særligt fokus på arbejdsmarkedsområdet
  • kan arbejde tværfagligt og samtidigt være en god teamplayer
  • kan selvstændigt strukturere, planlægge og organisere hverdagens arbejdsopgaver
  • har den fornødne ro og overblikket til at være koordinerende sagsbehandler i komplekse sager
  • kan tage "den svære samtale"
  • kan beskrive og argumentere skriftligt og mundtligt på et højt fagligt niveau.
  • har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til de mennesker, du møder 
  • er fleksibel i arbejdstiden og måden at arbejde på
  • har en faglig, professionel optimisme og tror på positiv forandring for borgerne.

  Vi kan tilbyde

  • et udviklende og dynamisk team med højt drive og engagement
  • under ansvar stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet med gode muligheder for personlig og faglig sparring
  • et team, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • vi arbejder ud fra kærneværdierne "modig, tydelig, kompetent - med glæde"
  • årlig TUS (team-udviklingssamtale) og MUS (medarbejder-udviklingssamtale)
  • årlig Kultur og Vidensdelingskonference for hele Jobcenter Slagelse
  • fleks-ordning
  • gode kantineforhold, frugtordning og mulighed for massage. 

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst med udgangspunkt i en grundlønsindplacering på trin 37, kvalifikationstrin efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Jørgen Rau Hansen, tlf. 58 57 42 06.

  Frist

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest
  • onsdag den 17. februar 2016 kl. 12.00.


  Søg stillingen Sagsbehandler Team O...
 • 18-02-2016 To beskæftigelsesmedarbejdere Myndighedsteamet, Jobcenter Slagelses Ungehus
  Vi søger to engagerede kolleger til teamet, der arbejder med aktivitetsparate unge mellem 18-29 år. Der er tale om en fast stilling og en tidsbegrænset stilling. Den tidsbegrænsede stilling er i perioden 1. marts - 31. december 2016.
   
  Du skal være indstillet på, at bruge dig selv i forhold til den unge og samarbejdsparter i et uformelt ungehus.
   
  Arbejdet udføres i øjenhøjde med den unge og andre samarbejdsparter, da vi tror på at inddragelse i egen sag, bidrager positivt til progression, og til at den unge på sigt påbegynder uddannelse eller arbejde.
   
  I arbejdet med at bringe den unge tættere på uddannelse eller arbejde vil der, foruden mødet med den unge, være meget skriftligt arbejde, der dokumenterer forløbet og vejen mod målet.
   
  Vi er et team, der har travlt og som ofte deltager i i nye projekter for at udvikle os og skabe bedre resultater. Vi ønsker løbende at hæve det faglige niveau i teamet og lære af vores erfaringer, så derfor er inddragelse i udviklingsarbejdet naturligt.

  Krav til dig

  Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og er god til at skabe relationer og motivere. Du kan se muligheder og inddrager den unges ressourcer, så I sammen skaber resultater.

  Vi kan tilbyde

  Der vil ved ansættelse i Jobcenter Slagelse være et introduktionsforløb individuelt tilpasset dine behov.
   
  Jobcenter Slagelse har løbende fokus på uddannelse og opkvalificering af medarbejderne. 
   
  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Frist

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt relevante bilag senest
  • torsdag den 18. februar 2016


  Søg stillingen To beskæftigelsesmed...
 • 22-02-2016 Beskæftigelsesmedarbejder/myndighedssagsbehandler Team Fastholdelse, Jobcenter Slagelse
  Da en af vores faste medarbejdere har søgt andre udfordringer, søger vi en ny beskæftigelsesmedarbejder/myndighedssagsbehandler til vores sygedagpengegruppe i Team Fastholdelse.

  Team Fastholdelse består af 32 ansatte, og har myndighedsansvaret for målgrupperne indenfor sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse, samt her udover, også fastholdelsesindsatsen for sygemeldte lønmodtagere indenfor de nævnte grupper.

  Vi søger en ny kollega, som har lyst til at arbejde i et spændende område, hvor trivsel og faglighed vægtes højt. Kan du lide at motivere og inspirere andre, og kan du se dig selv i et job, hvor din indsats har betydning for andre mennesker? Så er stillingen som beskæftigelsesmedarbejder på sygedagpengeområdet måske lige noget for dig.

  Der er tale om en ordinær ansættelse på 37 timer med tiltrædelse 1. april 2016 (eller før, hvis muligt).

  Har du erfaring i forhold til myndighedsarbejde indenfor sygedagpengeområdet, eller relevant faglig uddannelse som f.eks. socialrådgiver eller socialformidler, vil være en fordel, men ikke et krav.

  Vi lægger meget vægt på følgende...

  At du
  • som person er engageret, personlig robust, er struktureret og besidder overblik
  • har en naturlig evne til at opbygge og udbygge gode relationer
  • både er skriftligt og mundtligt velformuleret
  • er selvstændig og har gode samarbejdsevner

  Vi arbejder på følgende måde

  Fagligt arbejder vi ud fra en anerkendende metode. Vi ønsker, at hjælpe vores borgere i kontaktforløb, med at mobilisere egne ressourcer i arbejdet, og med at finde vejen tilbage til varig beskæftigelse. Vi arbejder ud fra en holdning om respekt og størst mulig medinddragelse, så motivationen og forandringsprocessen sker hos den enkelte. På den måde, sikrer vi et holdbart resultat.

  Faglig tryghed

  Vi har faste fag- og dialogmøder, samt inddeling i mindre selvkørende grupper, hvor sagssparring og støtte er højt prioriteret, lige som vi arbejder målrettet og resultatorienteret i forhold til vores indsatser. Du kan altid få hjælp til en sag hos en kollega eller hos din teamleder. Desuden bliver du tilbudt supervision ved ekstern psykolog.

  Vores goder

  • vi har et godt arbejdsmiljø og tager os godt af hinanden. Vores hverdag er præget af høj aktivitet, stort engagement og godt humør.
  • vi har en god kantine, og der er gratis kaffe/te/kakao og frugtordning. Desuden har vi mulighed for at få massage én gang om måneden. Vi arbejder efter flekstid, hvor komme- og gåtider styres af den enkelte. Vi har fast telefonttid og frihed til at planlægge arbejdstiden selv.

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver endvidere indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder for Team Fastholdelse, Henrik Skov på tlf. 20 33 15 02 eller mail hensk@slagelse.dk

  Frist

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag, herunder CV, dokumentation for uddannelse senest
  • mandag den 22. februar 2016 kl. 12.00.


  Søg stillingen Beskæftigelsesmedarb...
 • 29-02-2016 Rekrutteringskonsulenter Virksomhedsservice - Jobcenter Slagelse
  Jobcenter Slagelse styrker rekrutteringsindsatsen og søger derfor til nyoprettet formidlingsfunktion to rekrutteringskonsulenter. Organisatorisk vil du være en del af Virksomhedsservice, og vil indgå i tæt samarbejde med Jobcentrets øvrige team.

  Dine arbejdsopgaver

  • samarbejde med virksomheder om formidling af jobsøgere til ordinære job
  • samarbejde med Jobservice Danmark om formidling af arbejdskraft til virksomheder på tværs af kommunegrænser
  • afholde screeningssamtaler i forhold til konkrete job
  • følge op over for virksomheder og jobsøgere
  • udsøge nye jobopslag og kontakte relevante jobsøgere
  • oprette emnebanker med jobsøgere indenfor områder med mangel på arbejdskraft
  • medvirke til kampagner for specifikke fagområder
  • medvirke til at afdække virksomhedernes ønsker til kompetencer hos fremtidige medarbejdere
  • videndele med kolleger om jobsøgningsteknikker, CV-udformning, virksomhedernes kompetenceønsker m.m. 

  Din profil

  Du
  • har erfaring fra rekrutteringsbranchen eller jobformidling i et jobcenter
  • har viden om arbejdsmarkedet
  • er god til at skabe relationer til virksomhederne og borgerne
  • har øje for "det gode match" mellem jobsøger og virksomhed
  • er udadvendt og stærk til kommunikation i formidlingsprocesser
  • har it-erfaring, datadisciplin og administrative evner
  • har forståelse for og lyst til at arbejde inden for et område under konstant forandring
  • har overblik og humor

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, travlhed, masser af udfordring og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • et fagligt miljø, hvor professionalisme, kvalitet, målrettethed og opfølgning er nøglebegreber
  • fleksordning
  • frugt- og massageordning 

  Løn- og ansættelsesvilkår

  i henhold til "Overenskomst for kontor og it-personale mellem KL og HK kommunal". Lønnen fastsættes i henhold til §4 stk. 4. Indplacering sker efter princippet om lokal løndannelse.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret leder Bjarne Mikkelsen på tlf. 20 93 78 37 eller på mail bjami@slagelse.dk

  Frist

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt relevante bilag senest
  • mandag den 29. februar 2016 kl. 12.00
   

  Søg stillingen Rekrutteringskonsule...
 • 02-03-2016 Myndighedssagsbehandler/aktivitetsmedarbejder - Team Hulby - Jobcenter Slagelse

  Engageret og robust kollega til aktivitetsparate borgere

  Jobcenter Slagelse tilbyder en spændende stilling som kombineret myndighedssagsbehandler og aktivitetsmedarbejder med tiltrædelse 1. maj 2016 eller gerne før.
   
  Stillingen er organisatorisk forankret i Team Hulby, der tilbyder beskæftigelsesrettede kombinationstilbud til borgere, som ikke er direkte klar til en virksomhedsrettet indsats. Team Hulby er et nystartet team på godt 30 myndighedssagbehandlere, mentorer og vejledere, som gennem varierede og meningsfulde aktiviteter hjælper den enkelte borger til at mobilisere egne ressourcer. I arbejdet med borgerne er målet altid selvforsørgelse. Vejen dertil kan være noget snørklet.

  Faglig profil

  Du
  • har solid erfaring indenfor arbejdsmarkedsområdet og den sociale lovgivning
  • er robust og kreativ, og du kender målgruppen
  • er helt med på, at der skal dokumenteres en del, og du har kendskab til KMD's IT-systemer
  • har en socialfaglig baggrund som socialrådgiver eller socialformidler
  • kan træffe afgørelser
  • har erfaring med og lyst til at arbejde med målgrupper fra andre kulturer
  • kan og vil bidrage til at udvikle dig selv og dit team fagligt og socialt.
   
  Hvis du kan spejle dig selv i denne faglige profil, så har du muligheden for at blive en del af en gruppe kolleger, som arbejder med at udvikle arbejdsevnen og livskvaliteten sammen med borgere, som har behov for en individuel og tværfaglig indsats. Jobbet kræver overblik, vedholdenhed og empati.
   
  Du får gode muligheder for at præge dit job. Du får engagerede og kompetente kolleger, og du får en arbejdsplads med højt til loftet. Du er klar til at arbejde med deadlines, for du er helt enig i, at vi er der for borgernes skyld.

  Løn og ansættelsesvilkår

  • løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
  • 37 timer ugentligt

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10 på Hulby Møllegård.
   
  Arbejdsstedet er Hulby Møllegård, Slagelse Landevej 17, 4220 Korsør. Der kan være en del transport forbundet med jobbet.

  Flere informationer

  Du kan få flere oplysninger om stillingen hos
  • leder af Team Hulby, Claus Møgeltoft, 23 66 34 56

  Frist

  •  2. marts 2016 kl. 12.00


  Søg stillingen Myndighedssagsbehand...
Social- og sundhedshjælper (1)
 • 19-02-2016 SSH område Dalmose

  Hjemmeplejen, område Dalmose, søger social- og sundhedshjælpere til udekørende dagvagt 

  Vi tilbyder en stillinger som social- og sundhedshjælper, vikariat, frem til oktober 2016, 30-32 timer og weekend 2. uge.
   
  Vi har tillige brug for ferieafløsere til den kommende sommer periode.
   
  Slagelse Kommune er en udviklingskommune, hvilket stiller krav om fagligt kompetente, fleksible og omstillingsparate medarbejdere. Vi har brug for medarbejdere, som kan lide at arbejde og udvikle sig, i en foranderlig og spændende organisation, hvor vi er i fuld gang med at  implementer rehabilitering under overskriften "En borger, En plan". Vi implementerer TOPS (redskab til tidlig opsporing), forebygge indlæggelse/gentagen indlæggelse.

  Vi arbejder i omsorgssystemet VITAE.
   
  Vi vægter et godt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen.

  Vi søger gode kollega, som

  • udviser høj grad af faglighed
  • er modig og tør tage ansvar
  • med glæde, indgår i samarbejdet med kollegaer, såvel som borgere
  • handler kompetent og anvender dine kompetencer fuldt ud
  • har tydelig og anerkendende kommunikation
  • arbejder rehabiliterende, med udgangspunkt i den enkelte borger
  • Har kørekort og mulighed for at køre egen bil.

  Vi tilbyder

  • gode og dygtige kollegaer
  • landdistrikt, et godt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og samarbejde
  • indflydelse på ruteplanlægning.

  Yderligere oplysninger

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Susanne Magnussen, mail sumag@slagelse.dk, tlf. 58 57 33 84 hverdage imellem kl. 8-9.

  Frist

  • 19. februar 2016

  Samtaler forventes afviklet i slutningen af uge 8.

  Søg stillingen SSH område Dalmose
Social- og sundhedsassistent (1)
 • 19-02-2016 SSA hjemmeplejen område Dalmose

  Hjemmeplejen, område Dalmose, søger social- og sundhedsassistenter til udekørende dagvagt og aftenvagt

  Vi tilbyder to stillinger, som social- ogsundhedsassistent i dagvagt, 35 timer, hvoraf den ene er uddannelsesvikariat frem til medio 2017, den anden er uddanelsesvikariat til november 2016. Weekendvagt hver 2. uge.

  Samt en social- og sundhedsassistent i aftenvagt 28 timer, weekend vagt hver 2. uge, ulige uger.

  Vi har tillige brug for ferieafløsere til den kommende sommerperiode.
   
  Som et led i udviklingen af område Dalmose søger vi social- og sundhedsassistenter, som finder det spændende at være med til at skabe helhedspleje og udføre relevante sygeplejeopgaver. Vi er i fuld gang, men der er flere opgaver at tage fat på. Når vi har social- og sundhedsassistenterne, har vi også opgaverne.

  Slagelse Kommune er en udviklingskommune, hvilket stiller krav om fagligt kompetente, fleksible og omstillingsparate medarbejdere. Vi har brug for medarbejdere som kan lide at arbejde og udvikle sig, i en foranderlig og spændende organisation, hvor vi er i fuld gang med at  implementere rehabilitering under overskriften "En borger, En plan". Vi implementerer TOPS (redskab til tidlig opsporing), forebygge indlæggelse/gentagen indlæggelse. Som noget nyt, arbejder vi i omsorgssystemet VITAE.
   
  Vi vægter et godt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen.

  Vi søger gode kollegaer, som

  • udviser høj grad af faglighed
  • er modig og tør tage ansvar
  • med glæde, indgår i samarbejdet med kollegaer, såvel som borgere
  • handler kompetent og anvender dine kompetencer fuldt ud
  • har tydelig og anerkendende kommunikation
  • arbejder rehabiliterende, med udgangspunkt i den enkelte borger
  • har kørekort og mulighed for at køre egen bil.

  Vi tilbyder

  • gode og dygtige kollegaer
  • landdistrikt, et godt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og samarbejde
  • indflydelse på ruteplanlægningen
  • stor indflydelse på at udvikle mulighederne for social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen. 

  Yderligere oplysninger

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Susanne Magnussen på mail sumag@slagelse.dk eller  tlf. 58 57 33 84 hverdage imellem kl. 8-9.
   
  Tiltrædelse 1. marts 2016 eller efter aftale.

  Frist

  • 19. februar 2016.
  Samtaler forventes afviklet i slutningen af uge 8.

  Søg stillingen SSA hjemmeplejen omr...
Pædagog (3)
 • 21-02-2016 Skolepædagog Antvorskov Skole

  Antvorskov Skole søger en pædagog til vores indskoling

  Stillingen er et barselsvikariat med tiltrædelse hurtigst muligt.
   
  Vi er byens største skole med tilknyttet SFO på 0. - 7. årgang. Vi har meget på hjertet og meget at tilbyde, herunder tæt kollegialt samarbejde i klasseteams med god faglig og pædagogisk sparring.
   
  Vi lægger vægt på at være en anerkendende og inkluderende skole. Gennem motiverende læringsmiljøer arbejder vi for alle børns trivsel og høje faglige resultater. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.
   
  På Antvorskov Skole har pædagogerne en del af deres arbejdstid i SFO'en og en del i undervisningen. I SFO-tiden er opgaven en passende balance mellem styrede og selvvalgte aktiviteter - tilpasset elevernes ønsker og behov. I skoletiden indgår pædagogerne dels i klasseteamet og underviser i bevægelse og idræt og har dermed eneansvaret for indholdet af undervisningen.
   
  Arbejdstiden er 33 timer ugentligt i gennemsnit. Man må påregne en længere ugentlig arbejdstid i skoleuger og dermed flere fridage i skolefri perioder. Som udgangspunkt har alle pædagoger én åbnevagt (fra kl. 6.30) og én lukkevagt (til kl. 17.00) og andre dage slutter arbejdsdagen kl. 16.15.

  Vi mangler dig, hvis du

  • er uddannet pædagog
  • vil være med til at sætte dit præg på udviklingen af den sammenhængende skoledag
  • har kompetencer inden for det praktisk-musiske eller inden for idræt
  • ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere.  

  Yderligere oplysninger

  Såfremt du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte
  • SFO-leder Marianne Sørensen på telefon 58 56 54 40.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • 21. februar 2016


  Søg stillingen Skolepædagog Antvors...
 • 22-02-2016 Afdelingsleder Stillinge Skole

  Afdelingsleder med ansvaret for elevernes trivsel - nyopslået stilling

  Du skal som en del af skolens ledelsesteam være med at til at opfylde målene i folkeskolereformen med særligt ansvar for at øge alle elevers trivsel.
   
  Stillinge Skole er organiseret som én samlet skole. Almenskolen med 300 elever og en autistklasserække med 50 elever. Der er ansat ca. 60 medarbejdere på skolen fordelt på lærere og pædagoger. Skolens ledelsesteam vil frem over bestå af en skoleleder, viceskoleleder og to afdelingsledere.

  Vi søger en afdelingsleder som kan varetage følgende opgaver og som har erfaring indenfor specialområdet

  • særlig ansvarlig for alle elevers trivsel
  • primære samarbejdsperson til de social- og sundhedsfaglige samarbejdspartnere
  • sikrer strategisk brug at skolens ressourcer og kompetencer i forbindelse med inklusion
  • følge systematisk op på opgavens kvalitet og personalets kompetenceudvikling
  • sikre udvikling af autismetilbuddet med henblik på at skabe en systematisk brobygning mellem autistklasserækken og almen skolen
  • særlig ansvarlig for visitationer
  • ansvarlig for kontakt til forældre i forhold til de aktuelle elevsager
  • administrationsopgaver som udarbejdelse af underretninger, praktik osv. 

  Din hverdag vil

  • være præget af forskellige samarbejdsrelationer med elever, forældre og personale
  • være en kombination af ledelsesopgaver og administration. 

  Vi forventer, at du

  • kan starte 1. april
  • har erfaring fra specialområdet
  • evner at etablere kontakt og gå i dialog med indsigt, anerkendelse og forståelse
  • har et positivt livssyn
  • har fokus på samarbejde og helhed
  • er lærer- eller pædagoguddannet. 

  Vi lægger vægt på, at du

  • har lyst til systematisk udviklingsarbejde, der kan øge elevernes trivsel kontinuerligt
  • er faglig dygtig
  • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • har en lederuddannelse på diplomniveau eller inden for den nærmeste årrække vil tage en sådan. 
   
  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier på telefon 58 54 70 58

  Frist

  • den. 22. februar kl. 12

  Samtalerne afholdes i uge 8.

  Søg stillingen Afdelingsleder Still...
 • 24-02-2016 Talepædagog til CSU-Slagelse
   Stillingen er placeret i kommunikationsafdelingen med 25 timer ugentlig. Vi tilbyder kompenserende specialundervisning og rådgivning - i Slagelse, Ringsted, Kalundborg og Sorø Kommuner, som led i en specialiseret, tværfaglig og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats.
   
  Målgruppen er voksne med sproglige samt andre kognitive vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. udredning samt individuel- og holdundervisning samt rådgivning og vejledning til borger og pårørende.
   
  Vi arbejder tæt sammen med Hjerneskadekoordinator, træningsterapeuter, hjemmevejledere og jobcentre. Tværfagligt samarbejde er højt prioriteret.
   
  Du har en logopædisk/audiologopædisk uddannelsesmæssig baggrund, er universitetsuddannet eller speciallærer fra Danmarks Lærerhøjskole. Og gerne med undervisningserfaring indenfor hjerneskadeområdet.

  Du

  • er desuden en robust og tydelig person
  • kan arbejde selvstændigt
  • kan arbejde tværfagligt
  • formår at samarbejde på tværs af de kommunale centre
  • kan formulere dig præcist i skrift og tale
  • kan arbejde med forskellige målgrupper uden at miste fokus på den enkelte
  • er indstillet på at anvende din faglighed på nye måder fx anvende den Narrative metode
  • kan med opgaven for øje være nysgerrig, samarbejdende, pragmatisk og kompromissøgende.
   
  Løn efter gældende overenskomst.

  Stillingen er til besættelse pr 1.april 2016.

  Flere oplysninger

  Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, kan du kontakte  

  Frist

  • 24. februar

  Vi holder samtaler fredag den 26. februar.

   Skriftlig ansøgning sendes til: karso@slagelse.dk

Lærer (8)
 • 22-02-2016 Afdelingsleder Stillinge Skole

  Afdelingsleder med ansvaret for elevernes trivsel - nyopslået stilling

  Du skal som en del af skolens ledelsesteam være med at til at opfylde målene i folkeskolereformen med særligt ansvar for at øge alle elevers trivsel.
   
  Stillinge Skole er organiseret som én samlet skole. Almenskolen med 300 elever og en autistklasserække med 50 elever. Der er ansat ca. 60 medarbejdere på skolen fordelt på lærere og pædagoger. Skolens ledelsesteam vil frem over bestå af en skoleleder, viceskoleleder og to afdelingsledere.

  Vi søger en afdelingsleder som kan varetage følgende opgaver og som har erfaring indenfor specialområdet

  • særlig ansvarlig for alle elevers trivsel
  • primære samarbejdsperson til de social- og sundhedsfaglige samarbejdspartnere
  • sikrer strategisk brug at skolens ressourcer og kompetencer i forbindelse med inklusion
  • følge systematisk op på opgavens kvalitet og personalets kompetenceudvikling
  • sikre udvikling af autismetilbuddet med henblik på at skabe en systematisk brobygning mellem autistklasserækken og almen skolen
  • særlig ansvarlig for visitationer
  • ansvarlig for kontakt til forældre i forhold til de aktuelle elevsager
  • administrationsopgaver som udarbejdelse af underretninger, praktik osv. 

  Din hverdag vil

  • være præget af forskellige samarbejdsrelationer med elever, forældre og personale
  • være en kombination af ledelsesopgaver og administration. 

  Vi forventer, at du

  • kan starte 1. april
  • har erfaring fra specialområdet
  • evner at etablere kontakt og gå i dialog med indsigt, anerkendelse og forståelse
  • har et positivt livssyn
  • har fokus på samarbejde og helhed
  • er lærer- eller pædagoguddannet. 

  Vi lægger vægt på, at du

  • har lyst til systematisk udviklingsarbejde, der kan øge elevernes trivsel kontinuerligt
  • er faglig dygtig
  • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • har en lederuddannelse på diplomniveau eller inden for den nærmeste årrække vil tage en sådan. 
   
  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier på telefon 58 54 70 58

  Frist

  • den. 22. februar kl. 12

  Samtalerne afholdes i uge 8.

  Søg stillingen Afdelingsleder Still...
 • 22-02-2016 Dansk- og matematiklærer Marievangsskolen
  Vil du arbejde med didaktiske og pædagogiske udfordringer i et spændende og udviklende læringsmiljø - så skal du søge et job hos os på Marievangsskolen.

  Vi søger to lærere med start 1. april, der kan varetage timer i dansk, matematik, engelsk, idræt samt kristendom. Herudover er der et mindre antal timer til støtteundervisning i matematik.

  Du er meget velkommen til at søge, selvom du ikke har dele af denne fagrække - specielt hvis du har fagkompetence i fysik, tysk, musik eller naturfag. Hvis du er den rette vil disse fag kunne indgå i arbejdsopgaverne.

  Marievangsskolen er en afdelingsopdelt skole med ca. 840 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Herudover har skolen tilknyttet 4 modtageklasser og en SFO.

  I skoleåret 2015 - 16 er vores indsatsområder den videre implementering af folkeskolereformen og styrket faglighed gennem arbejdet med "Visible learning".

  Du får mulighed for sparring og faglig udvikling fra mange kolleger. Derudover har vi en personalegruppe, som tager sig godt af hinanden.

  Skolen har nyrenoverede forberedelseslokaler, du får din egen pc og har mulighed for flekstid.

  Flere informationer

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.   

  Frist

  • 22. februar kl. 12.00

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 8.

  Send din ansøgning med relevante bilag til

  Marievangsskolen
  Holmstrupvej 7
  4200 Slagelse

  Eller send din ansøgning på mail marievangsskolen@slagelse.dk
   

 • 22-02-2016 Idræts- og matematik lærer Stillinge Skole

  Ved Stillinge Skoler er der en ledig stilling pr. 1. april eller snarest derefter.

  Stillingen er en fastansættelse på fuld tid.

  Stillinge Skole er organiseret som én samlet skole. Almenskolen med 300 elever og en autistklasserække med 50 elever. Der er ansat ca. 60 medarbejdere på skolen fordelt på lærere og pædagoger. Stillinge Skole har gode udeområder og arbejder systematisk med at øge trivslen og fagligheden for alle skolens elever. Vi er kendt for høj faglighed og der er stor opbakning til skolen fra forældrene og det omliggende lokalsamfund.

  Vi søger en lærer med kompetencer indenfor drengeidræt og matematik til almen skolen, men andre fagkombinationer kan også komme i betragtning.

  Vi forventer, at du

  • er faglig dygtig
  • lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • har lyst og evne til at arbejde med at implementere målene i folkeskolereformen.

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø med egen fast arbejdsplads
  • flekstid
  • egen pc
  • faglige udfordringer
  • mulighed for efteruddannelse
  • personlig udvikling
  • et skolemiljø hvor trivsel og læring følges ad
  • gode fysiske rammer - både inde og ude
  • fagligt velfunderede og hjælpsomme kolleger.

  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier på tlf. 58 54 70 58
  • viceskoleleder Malene Wendelboe på tlf. 58 54 70 58

  Frist

  • 22. februar kl. 12.00

  Samtalerne afholdes i uge 8.
   
  Send din ansøgning med relevante bilag via mail til stillingeskole@slagelse.dk

  Eller til
  Stillinge Skole,
  Bildsøvej 80 B,
  4200 Slagelse.
   

  Søg stillingen Idræts- og matematik...
 • 22-02-2016 Lærer Eggeslevmagle Skole

  Lærer til stor byskole i Skælskør

  Dansklærer til indskolingen eller lærer til andre fag søges.

  Eggeslevmagle Skole har 630 elever og 65 udviklingsorienterede medarbejdere og er bl.a. kendt for: Faglighed og et godt arbejdsmiljø for børn og voksne. Internationalt Erasmus Plus med skoler i Italien, Tyrkiet, Rumænien, Letland, Finland, Wales og England.

  Vi har

  • søde og dygtige elever samt forældre, der er positive og bakker op om skolen
  • høj prioritering af undervisning i linjefag og fagligt velfunderede lærere
  • aktionslæring og hjælpsomme kolleger
  • laptop, Smart Phone og fast arbejdsplads på skolen til alle lærere
  • gode fysiske rammer både inde og ude.

  Du er

  • linjefagsuddannet i dansk og/eller andre fag
  • interesseret i internationalisering i skolen
  • engageret, dynamisk og fagligt dygtig
  • fortrolig med IT til undervisning
  • et menneske, der lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • i besiddelse af en sund humor og et godt humør.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole.

  Stillingen ønskes besat snarest muligt.

  Interesseret?

  Frist

  • 22. februar 2016 kl. 8.00


  Mail din ansøgning, CV og bevis for lærereksamen til jolar@slagelse.dk.

  _________________
  Eggeslevmagle Skole

  INDSKOLINGEN 0.-3. KLASSE

  • Engelsk fra 0. klasse.
  • En af Sjællands smukkeste legepladser.
  • Værksteder om eftermiddagen i SFO Guldminen.

  MELLEMTRINNET 4.-6. KLASSE
  • Valgmuligheder i de praktisk/musiske fag - eleverne kan fx vælge mere idræt eller musik. Eleverne kan også vælge ekstra science med LEGO-robotter eller IT.
  • Stor boldbane, multibane og grønne områder

  UDSKOLINGEN - LINJER I 7.-9. KLASSE
  • Sportslinje for elever, der godt kan lide at røre sig og gerne vil lære om kroppen, psyken og den menneskelige natur.
  • Sciencelinje for elever, der godt kan lide matematik og natur/teknik samt ønsker at få kompetencer, som samfundet efterspørger allerede nu.
  • International Linje for elever, der godt kan lide engelsk og andre sprog samt fremmede landes kulturer.


 • 24-02-2016 Talepædagog til CSU-Slagelse
   Stillingen er placeret i kommunikationsafdelingen med 25 timer ugentlig. Vi tilbyder kompenserende specialundervisning og rådgivning - i Slagelse, Ringsted, Kalundborg og Sorø Kommuner, som led i en specialiseret, tværfaglig og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats.
   
  Målgruppen er voksne med sproglige samt andre kognitive vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. udredning samt individuel- og holdundervisning samt rådgivning og vejledning til borger og pårørende.
   
  Vi arbejder tæt sammen med Hjerneskadekoordinator, træningsterapeuter, hjemmevejledere og jobcentre. Tværfagligt samarbejde er højt prioriteret.
   
  Du har en logopædisk/audiologopædisk uddannelsesmæssig baggrund, er universitetsuddannet eller speciallærer fra Danmarks Lærerhøjskole. Og gerne med undervisningserfaring indenfor hjerneskadeområdet.

  Du

  • er desuden en robust og tydelig person
  • kan arbejde selvstændigt
  • kan arbejde tværfagligt
  • formår at samarbejde på tværs af de kommunale centre
  • kan formulere dig præcist i skrift og tale
  • kan arbejde med forskellige målgrupper uden at miste fokus på den enkelte
  • er indstillet på at anvende din faglighed på nye måder fx anvende den Narrative metode
  • kan med opgaven for øje være nysgerrig, samarbejdende, pragmatisk og kompromissøgende.
   
  Løn efter gældende overenskomst.

  Stillingen er til besættelse pr 1.april 2016.

  Flere oplysninger

  Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, kan du kontakte  

  Frist

  • 24. februar

  Vi holder samtaler fredag den 26. februar.

   Skriftlig ansøgning sendes til: karso@slagelse.dk

 • 25-02-2016 Lærer Tårnborg Skole

  Vil du være med på holdet?

  Der er fuld gang i udviklingen på Tårnborg Skole, hvilket betyder at vi igen søger en lærer.
   
  Tårnborg Skole ligger i naturskønne omgivelser med udsigt til Korsør Nor, fem kilometer fra Korsør. Vi er en lille hyggelig skole med 175 elever fordelt på 0.-9. klassetrin i et velfungerende lokalsamfund, hvor der er stor opbakning til skolen.
   
  Skolen har gode lokaler og dejlige udearealer med rig mulighed for udeundervisning. Der er god busforbindelse til både Korsør station og Slagelse.
   
  Medarbejdergruppen består af såvel lærere/pædagoger med mange års erfaring og en del nyansatte medarbejdere. Skolen har 15 lærere, 3 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere, 1 SFO- leder, 1 administrativ medarbejder og en skoleleder.
   
  Tårnborg Skole er kendt for at have et godt arbejdsmiljø, hvilket vi er stolte af.

  Vi ønsker en lærer, der

  • kan undervise i: idræt, billedkunst, historie og geografi
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • arbejder inkluderende og anerkendende i forhold til både elever, forældre og kolleger
  • er indstillet på et tæt samarbejde på skolen og med alle andre interessenter omkring udførelse af kerneydelsen.
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på 37 timer.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, eller har lyst til at komme på besøg, så er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • torsdag den 25. februar 2016 kl. 13:00
  Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 29. februar 2016.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:
  Tårnborg Skole, Tjærebyvej 1, 4220 Korsør
   
  Eller via mail til sktaarn@slagelse.dk

 • 26-02-2016 Lærer til Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke


  Autisme Center Vestsjælland søger en lærer med matematik og engelsk som linjefag.

  STU-Kollegie 1 er beliggende Anholtvej 3, 4200 Slagelse.

  Vores nye medarbejder

  • er et åbent, positivt og energisk menneske, der er god til relationsarbejde
  • kan arbejde struktureret, forudsigeligt og er omstillingsparat
  • formår i høj grad at undervisningsdifferentiere og motivere
  • tager de unges menneskers læring og udvikling alvorligt
  • har meget gerne erfaring fra lærerarbejdet og er ambitiøs med sit arbejde
  • indgår i aften- og weekendarbejde i vores kollegiedel
  • er indstillet på løbende faglig og personlig udvikling.

  Du vil møde

  • et team med 12 engagerede kolleger, der er udviklende, udfordrende og spændende at samarbejde med
  • omkring 20 skønne unge mennesker mellem 16-25 år med lille/mellem støttebehov
  • en kollegiedel præget af anerkendelse og deltagelse.

  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret.

  Stillingen er på 37 timer pr. uge og aflønnes efter gældende overenskomst samt et lokalt tillæg.

  Tiltrædelse pr. 15. april 2016.

  Vi indhenter straffe- og børneattest.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Mikael Lindegaard på tlf. 58 55 27 33 / 30 85 50 42.

  Læs også gerne mere om os på  Autisme Center Vestsjælland (nyt vindue).

  Frist

  • fredag den 26. februar 2016.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 10.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV.
   

  Søg stillingen Lærer til Autisme Ce...
 • 16-03-2016 AKT-lærer Antvorskov Skole
  Tror du på alle elevers muligheder, og har du lyst til at være en del af en skole med meget på hjerte og meget at tilbyde? Er du fagligt velfunderet og har store ambitioner? Har du lyst til at arbejde i teams og at være en del af et bredt miljø? Så er du måske vores nye kollega på Antvorskov Skole - Slagelses største skole.

  Om os

  På Antvorskov Skole er vi udviklingsorienterede, og vi prioriterer, at alle vores medarbejdere deltager aktivt i skolens indsatsområder. Vi arbejder med Visible Learning med det formål at udvikle eleven til at være bevidst lærende.
   
  Vi lægger vægt på at være en anerkendende og inkluderende skole. Gennem motiverende læringsmiljøer arbejder vi for høje faglige resultater. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

  Læs mere om skolen på  Antvorskov Skoles hjemmeside (nyt vindue)

  Vi har brug for dig, hvis du

  • er uddannet lærer med høj faglighed
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • kan give sparring til kolleger i klasseledelse og didaktik
  • har stærk relations kompetence
  • er struktureret skriftligt såvel som i praksis
  • har længerevarende erfaring fra skole/behandlingshjem eller lignende
  • ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere
  • vil være med til at sætte den didaktiske professionalisme på dagsordenen.

  Vi kan tilbyde

  • en stilling i overbygningen med timer både i AKT og i almen undervisningen
  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • stærke team, hvor du vil have mulighed for både faglig sparring og dialog om pædagogik m.m.
  • fokus på faglig og personlig udvikling
  • egen arbejdsplads og bærbar pc
  • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

  Yderligere oplysninger

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffeattest og børneattest.
   
  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på telefon 58 56 54 00

  Frist

  • 16. marts

  Vi forventer at afholde samtaler den 18. marts 2016.

  Søg stillingen AKT-lærer Antvorskov...
Leder (4)
 • 22-02-2016 Afdelingsleder Stillinge Skole

  Afdelingsleder med ansvaret for elevernes trivsel - nyopslået stilling

  Du skal som en del af skolens ledelsesteam være med at til at opfylde målene i folkeskolereformen med særligt ansvar for at øge alle elevers trivsel.
   
  Stillinge Skole er organiseret som én samlet skole. Almenskolen med 300 elever og en autistklasserække med 50 elever. Der er ansat ca. 60 medarbejdere på skolen fordelt på lærere og pædagoger. Skolens ledelsesteam vil frem over bestå af en skoleleder, viceskoleleder og to afdelingsledere.

  Vi søger en afdelingsleder som kan varetage følgende opgaver og som har erfaring indenfor specialområdet

  • særlig ansvarlig for alle elevers trivsel
  • primære samarbejdsperson til de social- og sundhedsfaglige samarbejdspartnere
  • sikrer strategisk brug at skolens ressourcer og kompetencer i forbindelse med inklusion
  • følge systematisk op på opgavens kvalitet og personalets kompetenceudvikling
  • sikre udvikling af autismetilbuddet med henblik på at skabe en systematisk brobygning mellem autistklasserækken og almen skolen
  • særlig ansvarlig for visitationer
  • ansvarlig for kontakt til forældre i forhold til de aktuelle elevsager
  • administrationsopgaver som udarbejdelse af underretninger, praktik osv. 

  Din hverdag vil

  • være præget af forskellige samarbejdsrelationer med elever, forældre og personale
  • være en kombination af ledelsesopgaver og administration. 

  Vi forventer, at du

  • kan starte 1. april
  • har erfaring fra specialområdet
  • evner at etablere kontakt og gå i dialog med indsigt, anerkendelse og forståelse
  • har et positivt livssyn
  • har fokus på samarbejde og helhed
  • er lærer- eller pædagoguddannet. 

  Vi lægger vægt på, at du

  • har lyst til systematisk udviklingsarbejde, der kan øge elevernes trivsel kontinuerligt
  • er faglig dygtig
  • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • har en lederuddannelse på diplomniveau eller inden for den nærmeste årrække vil tage en sådan. 
   
  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier på telefon 58 54 70 58

  Frist

  • den. 22. februar kl. 12

  Samtalerne afholdes i uge 8.

  Søg stillingen Afdelingsleder Still...
 • 22-02-2016 Leder af virksomhedsservice - Jobcenter Slagelse
  Jobcenter Slagelse søger en leder af Virksomhedsservice pr. 1. maj 2016. Du skal som leder i Jobcenter Slagelse promovere Slagelse Kommunes værdier og ledelsesgrundlag gennem egne handlinger og personaleledelse.

  Jobindhold

  Som leder af Virksomhedsservice bliver du personaleleder for et team på 14 medarbejdere, som har en mangfoldighed af kompetencer og personligheder.
   
  Kernekunderne i Virksomhedsservice er både de lokale virksomheder og virksomheder på tværs af kommunegrænserne. Teamet arbejder tværfagligt i Jobcenter Slagelse og støtter aktivt de gode match mellem virksomheder og borgere, herunder brug af pladser, der stilles til rådighed for borgere med særlige behov.
   
  Som leder af Virksomhedsservice har du sammen med den øvrige ledelse et fælles ansvar med at udmønte den årlige Beskæftigelsesplan og Jobcenter Slagelses fælles virksomhedsstrategi. Du forventes, ligesom de øvrige ledere, at leve op til de opstillede mål- og resultatkrav i Beskæftigelsesplanen.  
   
  Din rolle som leder af Virksomhedsservice er at arbejde strategisk og taktisk for at optimere virksomhedsindsatsen med baggrund i virksomhedernes behov, de politiske krav og ændringer i beskæftigelseslovgivningen. Desuden er din rolle at være med til at styrke sammenhæng og synergi mellem beskæftigelses- og uddannelsespolitiske samt erhvervsmæssige indsatser.

  Vi forventer, at du

  • som leder af Virksomhedsservice sikrer den daglige drift
  • i din personaleledelse kommunikerer tydeligt og kompetent og stiller høje krav til kvalitet i arbejdet
  • er den gode rollemodel som leder og sparringspartner
  • efterlever de 7 ledelsesroller i Slagelse Kommunes ledelsesgrundlag
  • har en anerkendende tilgang til andre mennesker og bruger din personlighed og dit engagement til at fremme og motivere til en positiv team-udvikling på et højt niveau
  • bruger samarbejde og videndeling som strategiske dialogværktøjer og aktivt arbejder for, at virksomhederne oplever èn indgang til Jobcenter Slagelse
  • sikrer, at Virksomhedsservice yder en proaktiv, professionel og differentieret service til virksomhederne med hele viften af indsatsmuligheder
  • er proaktiv og synlig i relevante interne og eksterne samarbejdsfora 

  Vi tilbyder

  • dygtige, engagerede og handlekraftige medarbejdere
  • tæt samarbejde med en kompetent og engageret ledergruppe i bestræbelserne på at nå de fælles mål og opnå de bedste resultater
  • en spændende arbejdsplads i stadig udvikling
  • faglige udfordringer
  • gode udviklingsmuligheder 

  Løn og ansættelsesvilkår

  Lønnen fastsættes på baggrund af gældende overenskomst og efter kompetencer.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • mandag den 22. februar 2016 kl. 12.00. 
   
   

  Søg stillingen Leder af virksomheds...
 • 07-03-2016 Skoleleder Tårnborg Skole

  Tårnborg skole søger skoleleder pr. 1. maj 2016

  Tårnborg skole ligger i naturskønne omgivelser med udsigt til Korsør Nor, fem kilometer fra Korsør. Vi er en et sporet skole med 175 elever fordelt på 0.-9. klassetrin.

  Vi er en skole med stor fokus på faglighed og trivsel, og vi er en skole der er tæt knyttet til lokalsamfundet.

  Centralt i vores værdier og målsætninger står blandt andet, at det enkelte barn mødes med tolerance, omsorg, ærlighed og hensynsfuldhed.

  Vi søger en skoleleder, der er i stand til at

  • evne både at lede for, ved at gå forrest og vise retningen, og at lede efter, ved at søge sammen med medarbejdere, elever og øvrige aktører, og dermed anvende deres kompetencer i bestræbelserne på at skabe fortsat udvikling - kort sagt en leder der lytter og viser vej
  • sikre synlige mål og klare pædagogiske principper og værdier på alle skolens områder
  • sikre mere af det der virker og mindre af det, der ikke har effekt for elevernes læring, udvikling og trivsel
  • sikre relevant faglig og pædagogisk dialog og tydelig kommunikation, såvel på skolen som i dialogen med forældre og andre samarbejdspartnere i og uden for kommunen og i lokalsamfundet
  • evne at "sælge" Tårnborg Skole, så den gode historie om Tårnborg Skole bliver formidlet
  • være nærværende, og dermed både være tæt på medarbejderne og have "en finger på pulsen" i forhold til elever og forældre.
  • have høje ambitioner på skolens og elevernes vegne
  • fastholde og udvikle det tætte samarbejde mellem skole og SFO - samt gerne være i stand til at tænke kreativt og idérigt, at se nye muligheder i såvel dette samarbejde som i øvrige samarbejdsrelationer og udviklingstiltag
  • sætte sit eget præg på en fantastisk dejlig skole, der har store udviklingsmuligheder.
   
  Som skoleleder i Slagelse Kommune skal man endvidere være indstillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklingsinitiativer. Der vil forsat være fokus på arbejdet med folkeskolereformen, herunder arbejdet med Visible Learning indsatserne i Slagelse Kommunes skolepolitik. I Slagelse Kommune har parterne omkring folkeskolen udarbejdet et forståelsespapir for lærernes arbejdstid, som skolelederen i samarbejde med medarbejderne arbejder med for at sikre det en høj social kapital.

  Yderligere oplysninger

  Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen ved at kontakte
  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

  Interesseret?

  Fortæl os om, hvad du kan tilføre skolen og søg stillingen elektronisk.

  Frist

  • 7. marts 2016


  Søg stillingen Skoleleder Tårnborg ...
 • 10-03-2016 Souschef Sundhedstjenesten
  Er du en erfaren sundhedsplejerske med ledelseserfaring, som har mod og lyst til at være med til at sætte retning i en kommune hvor tidlig indsats, forebyggelse og den gode start på livet står øverst på dagsordenen. Så er det dig vi søger som vores nye souschef!

  I Sundhedstjenesten tilbyder vi en lang række forebyggende sundhedsydelser, der skal være med til at sikre alle børn og unge i kommunen en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

  Vores tilbud omfatter blandt andet graviditetsbesøg til alle førstegangsgravide, særlige graviditetsbesøg til sårbare familier, barselsbesøg, konsulentfunktioner i dagtilbud og skoler samt skolesundhedsplejerskearbejde. Herudover er vi løbende en del af nogle spændende tværfaglige projekter - både i og udenfor kommunen - om eksempelvis rejsehold i rygeforebyggelse og i seksuel sundhed, samt vejledningsforløb for overvægtige børn og deres familier m.m.

  Dine kvalifikationer

  Vi forventer, at du er uddannet sundhedsplejerske og har erfaring inden for området. Herudover lægger vi vægt på, at du har ledererfaring fra dit nuværende job. Da en af dine hovedopgaver er at være med til at koordinere og udvikle det daglige arbejde i sundhedstjenesten, lægger vi vægt på, at du;
  • er synlig og kan sætte retning som skaber resultater
  • er god til at formidle dig og kommunikerer på en tydelig og anerkendende måde
  • er visionær, inspirerende, dynamisk og udadvendt
  • har øje for og kan facilitere et godt arbejdsmiljø med rum for faglig sparring og udvikling
  • er engageret og motiverende i din tilgang til og samarbejde med både medarbejdere, samarbejdspartnere og ledelse.

  Vi arbejder ud fra Marte Meo-principperne og er meget optagede af det udviklingsstøttende samspil i relationer og det vil være en fordel hvis har en Marte Meo-uddannelse - eller anden relevant erfaring med tilgange til udviklingsstøttende samspil.

  Sundhedstjenesten har en central rolle i det tværfaglige samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet i kommunen. Derfor lægger vi vægt på, at du har evner og lyst til at indgå aktivt i dette samarbejde sammen med andre centrale aktører på området.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads præget af værdierne modig, tydelig, kompetent og med glæde, hvor vi insisterer på en ressourceorienteret tilgang - både til arbejdsopgaver og adfærd i hverdagen.
  • en god blanding af både yngre og mere erfarne sundhedsplejersker med mange både faglige og personlige kompetencer, som alle vægter en god, positiv og humoristisk tone i hverdagen.
  • løbende kompetenceudvikling
  • et aktivt og engageret MED-system.

  Om os i Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune er en dynamisk virksomhed med base i Skælskør, bestående af 25 sundhedsplejersker, en administrativ medarbejder, en kostvejleder og en leder.

  Sundhedsplejerskerne arbejder kombineret i distrikter omkring skoler og dagtilbud og er organiseret i 2 teams, som mødes ugentligt til faglig sparring. Der er tilknyttet ekstern supervisor til virksomheden.

  Sundhedstjenesten er organisatorisk forankret som decentral virksomhed under Center for Børn og Familie. Udover Sundhedstjenesten, består centeret også af Tandplejen, Slagelse Familie Center, dagtilbudsområdet, det specialiserede børne- og ungeområde og den del af voksenområdet som vedrører rådgivning og udbetaling i forhold til bl.a. sygedagpenge, pension, kontanthjælp.

  Fælles for meget af det arbejde vi laver på tværs af Center for Børn og Familie er, at vi har et målrettet fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Heri ligger også, at vi hele tiden har blikket rettet imod, hvordan vi kan være med til at understøtte forældrene i og skabe rammerne for, at kommunens børn får en så god start på livet som muligt.

  Udover at arbejde tæt sammen med de andre fagligheder der er i vores eget center, arbejder vi også tæt sammen med motorikkonsulenter, talepædagoger, skoler, psykologer, afdeling for Folkesundhed m.fl.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte
  • leder af Sundhedstjenesten Bodil Bahnsen på tlf. 51 53 95 01

  Du kan få flere oplysninger om os på Sundhedstjenestens hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  • fredag den 10. marts 2016 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 18. marts.

  Søg stillingen Souschef Sundhedstje...
Landinspektør (1)
 • 21-02-2016 Driftsplanlægger Entreprenørservice
  Titlen på din uddannelse er ikke afgørende, men din baggrund, erfaring og interesse for arbejdet med drift af vejområdet er.

  Har du lyst til at arbejde med drift af vejområdet, servicering af borgere og brugere, tilsyn og registrering m.v. i Slagelse Kommune, så er der blevet en plads ledig på holdet.

  Du vil blive en del af

  Du vil blive en del af Center for Teknik & Miljø, i afdelingen der arbejder med driftsplanlægning for veje og grønne områder. Afdelingen er lagt ind i driftsvirksomheden Entreprenørservice, der nu samler driftsforvaltning og driftsudførelse i én virksomhed inden for betegnelsen helhedsorienteret drift.

  Driftsplanafdelingen er et hold på otte medarbejdere, der arbejder med drift af vejnettet, vintertjenesten, stierne, parkerne og strandene, udenomsarealer ved kommunale bygninger samt facilitering af arrangementer i det offentlige rum m.v..

  Vi arbejder for at være en driftsvirksomhed og forvaltningsenhed, som naturligt involveres og som involverer sig i drift og udvikling af det offentlige rum. Det i en arbejdsform, hvor en høj oplevet service skal følge naturligt med.

  Vi har fokus rettet på borgere og brugere i forhold til dialog og involvering samt på at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer.

  Vi forventer, at du

  • har en relevant baggrund som eksempelvis ingeniør, vejtekniker, teknisk designer, landinspektør eller lignende teknisk baggrund
  • kan håndtere borgerhenvendelser serviceorienteret, tydeligt og kompetent både i mødet med borgeren og ved skriftlige besvarelser
  • har kendskab til vejlovgivning, trafiksikkerhed m.v. og har en grundlæggende forståelse for vejens elementer, materialer og funktion samt et godt branchekendskab
  • har erfaring i eller lyst til at lære arbejde med tilbudsindhentning, kontraktstyring og opfølgning og herunder kendskab til relevant lovgivning som fx tilbudsloven, AB92 m.v.
  • har gode kompetencer indenfor tilsyn, registrering og dokumentation og har lyst til at arbejde med GIS, elementregistrering og opmåling af mængder m.v. Herudover lyst til at arbejde med indhentning af tilladelser, ledningsoplysninger, jordflytning m.v.
  • har en struktureret tilgang til opgaveløsningen vi være en fordel.

  Vi tilbyder

  En spændende og forandringsfyldt hverdag, hvor din egen og virksomhedens trivsel og fortsatte udvikling er vigtig. En hverdag hvor det forventes, at du tager ansvar, og hvor de bedste løsninger skabes i samarbejde.

  Du vil have mulighed for at præge jobbets udvikling og indhold og en fleksibel indretning af hverdagen. Du vil opleve, at du træder ind i en dynamisk hverdag med en kultur med højt til loftet og hvor smil og humor er en vigtig ingrediens.

  Entreprenørservice har hovedadresse på Teglværksvej 4, 4220 Korsør, hvor du vil have din base.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Ansættelsen vil være pr. 1. april 2016 eller hurtigst muligt.

  Løn i henhold til gældende overenskomst samt din erfaring og kompetencer.

  Du skal have kørekort til min. kat. B.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  den 21. februar 2016

  Samtaler forventes afholdt sidst i uge 8 (den 25. februar).

  Søg stillingen Driftsplanlægger Ent...
Kontor og administration (2)
 • 21-02-2016 Collegekoordinator Slagelse Talent- og Elite (STE)
  Vil du være med til at skabe Danmarks bedste talent- og eliteordning samt udmønte den mest ambitiøse strategi for talent og elite inden for idrætsområdet? Center for Kultur, Fritid og Borgerservice søger en stærk koordinator med entreprenørånd og med stor lyst til at arbejde med talenter inden for idræt i samarbejde med væsentlige interessenter og Fritidsafdelingens relevante medarbejdere. Som Collegekoordinator bliver du en væsentlig medspiller i tilblivelsen og indretningen af Sportscollege i Slagelse Kommune samt den efterfølgende udvikling.

  Slagelse Kommune er hjemsted for en række af Danmarks største talenter og eliteidrætsudøvere inden for bl.a. badminton, fodbold, vandpolo, speedskating, vægtløftning, atletik og hockey. Vi har en spritny idrætspolitik samt en omfattende handleplan på trapperne, som vi kommer til at arbejde målrettet efter. I Slagelse Kommune arbejder vi målrettet på at give fritids- og foreningslivet de bedste vilkår, og gennem bl.a. breddeidrætsprojekter og talentudvikling skaber vi de optimale rammer for både bredde- og eliteidrætten. Slagelse Kommune arbejder målrettet på at blive Team Danmark Kommune i 2016.

  Dine primære arbejdsområder

  • koordinere elevernes hverdag, primært beboere men også elever på STE-ordningen bosiddende andetsteds
  • koordinere træning i samarbejde med foreningerne herunder brugen af faciliteterne
  • medansvarlig for videreudviklingen af STE eliteboard
  • koordinere og udvikle et godt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, foreninger og andre væsentlige interessenter
  • ansvarlig for planlægning og afvikling af kommunens uddannelsestilbud indenfor idræt
  • skabe indtægtsgivende produkter hvor Sportscollege er omdrejningspunktet
  • sparringspartner og rådgiver for foreningerne i forhold til talent- og elitearbejde
  • støtte foreningerne i uddannelse af trænere og ledere
  • deltage i relevante indsatser og projekter i samarbejde med specialforbund og Team Danmark
  • søge relevante fonde
  • daglig drift og administration.

  Personlige kompetencer

  • du har et solidt kendskab til talent- og eliteidræt som udøver, træner eller leder
  • du har en idrætsfaglig uddannelse gerne kombineret med erfaring inden for uddannelsesområdet
  • du har god forretningsmæssig forståelse samt en velfunderet økonomisk sans
  • du er en stærk formidler med gennemslagskraft såvel skriftligt som mundtligt
  • du har entreprenørånd, er udadvendt, opsøgende og igangsættende
  • du har et stort engagement og positivt sind og er omsorgsfuld
  • du har evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater i større projekter med mange aktører
  • du har forståelse for at kunne arbejde i en politisk styret organisation.

  Derudover ønsker vi, at du kan leve op til kommunens fire værdier: modig, tydelig, kompetent og med glæde. Indtil Sportscollege er færdigbygget vil du fysisk være placeret i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, beliggende tæt på Rådhuspladsen i Slagelse. Du skal forvente at en del af din tid bliver brugt ude hos samarbejdspartnere, så grundlaget for en succesfuld opstart skabes. Du må forvente aftenarbejde og arbejde i weekender, til gengæld er der flekstidsordning.

  Om os

  Fritidsafdelingen er involveret i mange tværfaglige projekter i hele kommunen, herunder anlægsprojekter, socialt udsatte børn og unge, breddeidræt m.m. Vi har en væsentlig driftsopgave ift. aktivitet i haller, svømmehaller og på udearealer. Vi er en afdeling med 10 medarbejdere, som arbejder med høj selvstændighed i opgavevaretagelsen. Vi tilbyder et spændende og til tider hektisk job i en dynamisk afdeling med gode kolleger, højt til loftet og altid plads til et smil eller en sund latter.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder for Fritidsafdelingen Christian Abildgaard, ca@slagelse.dk, 58 57 46 47
  • idrætskonsulent Puk Kirkeskov Hvistendal, pukhv@slagelse.dk, 58 57 44 04. 

  Ansøgning

  • Ansøgningsfristen er søndag 21. februar

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 26. februar.

  Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt, med ansættelsesstart senest 1. april. Løn og ansættelsesvilkår efter nærmere forhandling ud fra en lønramme på 336.000-372.000 kr. årligt plus pension.

  Send din ansøgning med relevante bilag til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på fritid@slagelse.dk 

 • 22-02-2016 Udviklingskonsulent Folkesundhed
  Center for Sundhed og Omsorg i søger en udviklingskonsulent i et barselsvikariat.

  Interesserer du dig for forebyggelse samt sundhedsfremme? - og er du god til at omsætte politikker til konkrete initiativer? …

  I slutningen af 2015 vedtog Byrådet i Slagelse Kommune en Sundhedspolitik - hvor visionen er "En sund kommune i udvikling og vækst". Det gennemgående tema er "Sunde rammer hele livet" og der er særligt fokus på trivsel hos børn, unge og borgere med særlige behov. Der er fem overordnede indsatsområder; Trivsel, Bevægelse, Tobak, Alkohol og Misbrug samt Kost.

  Udmøntningen af Sundhedspolitikken sker i samspil med samarbejdspartnere samt interessenter - interne og eksterne - samt selvfølgelig sammen med borgerne. Sundhedspolitikkens indsatser og aktiviteterne udvikles løbende undervejs. Hertil kommer, at der løbende skal ske en opfølgning på målene, ligesom værdi, effekt og gevinster skal beskrives og dokumenteres.

  Vi søger en barselsvikar, som brænder for Folkesundhedsområdet og som, med udgangspunkt i det ovenfor beskrevne, kan se sig selv som en kompetent og iderig del af teamet. Din primære opgave vil være, at omsætte Sundhedspolitikken til levende og nærværende indsatser, til gavn for borgerne. Dette skal ske gennem udvikling, igangsættelse og evaluering af konkrete aktiviteter primært på børne- og ungeområdet, i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere.

  Dine primære arbejdsopgaver vil være

  • at koordinere, understøtte, facillitere processer og projekter i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • vejledning, rådgivning og vidensformidling til samarbejdspartnere
  • at udvikle nye initiativer og aktiviteter med udgangspunkt i Sundhedspolitikkens indsatsområder
  • øvrige tværgående opgaver ad hoc.

  Vi forventer, at du

  • har lyst, kompetencer, vilje og ideer til, at udmønte Sundhedspolitikken
  • kan omsætte en politik og strategier til handlinger i hverdagen, til gavn for borgerne
  • er en stærk koordinator og evner at sikre ejerskab når nye initiativer iværksættes
  • har erfaring med projektledelse og gerne en projektlederuddannelse eller som minimum kendskab til projektmodeller og - værktøjer til dette formål
  • er ansvarsbevidst og god til at følge op på aftaler og planer samt "holde tov"
  • som person sætter pris på det gode samarbejde og bidrager til det positive arbejdsmiljø
  • er en fleksibel teamplayer, der kæmper for holdindsatsen
  • kan arbejde meget selvstændigt
  • har en relevant akademisk uddannelse
  • er en skarp formidler med sans for arbejdet i en politisk ledet organisation, gerne med kommunal erfaring.

  Om os

  Folkesundhedsområdet er organiseret i Center for Sundhed og Omsorg. De udviklingskonsulenter, som arbejder med Folkesundhed er en del af Teamet Projekter og Analyse i Sekretariatet. Sundhedspolitikken dækker hele kommunens sundhedsindsats og samarbejdspartnerne er derfor oftest kommunens andre fagcentre m.fl. Blandt interne samarbejdspartnere kan nævnes uddannelsesinstitutioner og sundhedstjeneste, mens der eksternt samarbejdes med f.eks. Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse og landets øvrige kommuner. Vi har en spændende hverdag med mangeartede opgaver, som hele tiden udvikler sig. Vi arbejder med høj selvstændighed i opgavevaretagelsen, men bruger hinanden til sparring. Vi tilbyder et interessant arbejde i en dynamisk afdeling med gode kolleger.

  Du vil fysisk være placeret på Torvegade 15 i Slagelse, som ligger 5. minutters gang fra stationen.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • sekretariatsleder Randi Mølager, Sundhed og Omsorg, tlf. 58 57 33 05 / mail: ranmo@slagelse.dk eller
  • udviklingskonsulent Tanja Frøling Nielsen, tlf. 58 57 40 86 / mail: tanjf@slagelse.dk

  Frist

  • den 22. februar 2016, kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. februar 2016.

  Ansættelse snarest muligt derefter eller pr. 1.april 2016.

  Stillingen er tidsbegrænset i 1½ år. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og individuel forhandling med den faglige organisation.
   

  Bilag

  Sundhedspolitikken (nyt vindue)

   

  Søg stillingen Udviklingskonsulent ...
Kantine og køkken (1)
 • 26-02-2016 Kok eller en ernæringsassistent - tilkaldevikar Rengøring og Kantiner
  Rengøring og Kantiner i Slagelse Kommune søger en kok eller en ernæringsassistent til kommunens kantiner. Vikaren skal afløse ved sygdom, ferie og lignende.
   
  Arbejdsopgaverne varierer og kan bl.a. være tilberedning af mad, opstilling af buffet samt opvask og rengøring af køkkenet.

  Vi forventer, at du

  • har dokumenteret uddannelse/erfaring inden for kantineområdet
  • som minimum har det lovpligtige hygiejnecertifikat
  • er serviceminded og smilende
  • er fleksibel og kan lide at arbejde i et miljø med mange mennesker
  • er god til at samarbejde både med dine kolleger i køkkenet og med husets øvrige personale
  • kan arbejde med mange bolde i luften og bevare overblikket i pressede situationer.

  Du kan forvente

  • et job med frihed under ansvar
  • attraktive arbejdstider
  • at blive en del af et engageret team med gode kolleger
  • en arbejdsplads i bevægelse og udvikling.
   
  Stillingen ønskes besat snarest. 

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen, er du velkomme til at kontakte
  • kantinechef Jim Klitgaard Hasgaard på tlf. 23 20 40 62 eller på mail jimkh@slagelse.dk

  Frist

  • fredag den 26. februar 2016 kl. 12.00
   

  Send din ansøgning med relevante bilag og helst på mail til lissi@slagelse.dk
  eller til:
   
  Slagelse Kommune
  Rengøring og Kantiner
  Dahlsvej 3
  4220 Korsør

  Att. Lissi Rasmussen
   

Ingeniører (1)
 • 21-02-2016 Driftsplanlægger Entreprenørservice
  Titlen på din uddannelse er ikke afgørende, men din baggrund, erfaring og interesse for arbejdet med drift af vejområdet er.

  Har du lyst til at arbejde med drift af vejområdet, servicering af borgere og brugere, tilsyn og registrering m.v. i Slagelse Kommune, så er der blevet en plads ledig på holdet.

  Du vil blive en del af

  Du vil blive en del af Center for Teknik & Miljø, i afdelingen der arbejder med driftsplanlægning for veje og grønne områder. Afdelingen er lagt ind i driftsvirksomheden Entreprenørservice, der nu samler driftsforvaltning og driftsudførelse i én virksomhed inden for betegnelsen helhedsorienteret drift.

  Driftsplanafdelingen er et hold på otte medarbejdere, der arbejder med drift af vejnettet, vintertjenesten, stierne, parkerne og strandene, udenomsarealer ved kommunale bygninger samt facilitering af arrangementer i det offentlige rum m.v..

  Vi arbejder for at være en driftsvirksomhed og forvaltningsenhed, som naturligt involveres og som involverer sig i drift og udvikling af det offentlige rum. Det i en arbejdsform, hvor en høj oplevet service skal følge naturligt med.

  Vi har fokus rettet på borgere og brugere i forhold til dialog og involvering samt på at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer.

  Vi forventer, at du

  • har en relevant baggrund som eksempelvis ingeniør, vejtekniker, teknisk designer, landinspektør eller lignende teknisk baggrund
  • kan håndtere borgerhenvendelser serviceorienteret, tydeligt og kompetent både i mødet med borgeren og ved skriftlige besvarelser
  • har kendskab til vejlovgivning, trafiksikkerhed m.v. og har en grundlæggende forståelse for vejens elementer, materialer og funktion samt et godt branchekendskab
  • har erfaring i eller lyst til at lære arbejde med tilbudsindhentning, kontraktstyring og opfølgning og herunder kendskab til relevant lovgivning som fx tilbudsloven, AB92 m.v.
  • har gode kompetencer indenfor tilsyn, registrering og dokumentation og har lyst til at arbejde med GIS, elementregistrering og opmåling af mængder m.v. Herudover lyst til at arbejde med indhentning af tilladelser, ledningsoplysninger, jordflytning m.v.
  • har en struktureret tilgang til opgaveløsningen vi være en fordel.

  Vi tilbyder

  En spændende og forandringsfyldt hverdag, hvor din egen og virksomhedens trivsel og fortsatte udvikling er vigtig. En hverdag hvor det forventes, at du tager ansvar, og hvor de bedste løsninger skabes i samarbejde.

  Du vil have mulighed for at præge jobbets udvikling og indhold og en fleksibel indretning af hverdagen. Du vil opleve, at du træder ind i en dynamisk hverdag med en kultur med højt til loftet og hvor smil og humor er en vigtig ingrediens.

  Entreprenørservice har hovedadresse på Teglværksvej 4, 4220 Korsør, hvor du vil have din base.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Ansættelsen vil være pr. 1. april 2016 eller hurtigst muligt.

  Løn i henhold til gældende overenskomst samt din erfaring og kompetencer.

  Du skal have kørekort til min. kat. B.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  den 21. februar 2016

  Samtaler forventes afholdt sidst i uge 8 (den 25. februar).

  Søg stillingen Driftsplanlægger Ent...
Ergoterapeut (3)
 • 18-02-2016 Ergoterapeut Aktiverende Team

  Plejecenter Lützensvej søger en ergoterapeut til Det Aktiverende Team

  En stilling som ergoterapeut 37 timer om ugen er ledig til besættelse 1. marts eller snarest derefter.
   
  Aktiverende Team er et tværgående Team, som understøtter kommunens 11 plejecentre i at udvikle nye metoder og faglighed i aktivering af målgruppen med henblik på at højne livskvalitet og trivsel hos beboerne. Aktivering i denne sammenhæng skal forstås bredt i relation til sociale, fysiske og mentale færdigheder og stimulation heraf.
   
  Teamet er foreløbig oprettet for en periode på 2 år - frem til 1. august 2017. Herefter vil indsatsen og funktionen blive evalueret med henblik på om ordningen skal gøres permanent.

  Teamet består af tre medarbejdere med kompetencer indenfor ergoterapi, musikterapi og neuropædagogik.
   
  Du vil således indgå i et team sammen med en musikterapeut og en neuropædagog. Arbejdstiden forventes væsentligst at ligge i dagtimerne på hverdage.
   
  Teamets funktion og indsatser er i høj grad pionerarbejde og det er derfor vigtigt, at du trives med udviklingsarbejde, der løbende kan ændre sig i takt med, at vi gør erfaringer.

  Teamets opgaver er bl.a. at

  • udvikle og følge op på forløb med enkelte eller grupper af beboere ud fra en rehabiliterende, terapeutisk og aktiverende tilgang
  • inspirere, understøtte og udvikle (se med "nye øjne") medarbejdere og beboere med fokus på nye fagligheder, værktøjer og metoder
  • igangsætte indsatser i samarbejde med medarbejderne på de enkelte plejecentre samt følge op og evaluere
  • sikre implementering af de igangsatte aktiviteter
  • etablere løbende erfaringsudveksling på tværs af plejecentrene.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet ergoterapeut - gerne med erfaring i Marte Meo metoden
  • har lyst og gerne erfaring med at arbejde med demente borgere
  • kan arbejde individuelt og i grupper og spille på mange strenge
  • er ansvarsbevidst og god til at følge op på aftaler og planer
  • sætter pris på det gode samarbejde og bidrager til et positivt arbejdsmiljø
  • har erfaring med tværfagligt samarbejde og kan sparre på tværs af forskellige fagforståelser
  • er teamplayer, der kæmper for holdindsatsen og kan understøtte personalet således, at der skabes bevidsthed og løsninger i udfordrende borgerrelationer
  • har kørekort.

  Det Aktiverende Team er organisatorisk placeret på plejecenter Lützensvej i Korsør.
   
  Stillingen besættes på overenskomstmæssige vilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos
  • leder af plejecenter Lützensvej Lene Henriksen, mobil 24 25 32 89

  Frist

  • torsdag den 18. februar 2016 kl. 8.00

  Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 26. februar 2016.

  Søg stillingen Ergoterapeut Aktiver...
 • 18-02-2016 Medarbejdere Socialpsykiatrisk Center Slagelse
  Vi søger fire medarbejdere til vores botilbud Århusvej, en sygeplejeske, en ergoterapeut/pædagog, to nattevagter med rådighed fra vagtværelse

  Ansættelserne er på 37 timer pr uge med skiftende arbejdstider også weekender.

  Derudover søger vi en ergoterapeut/pædagog til VoksenLiv på 37 timer i skiftende vagter dag/aften/nat og weekender.
   
  Botilbuddet Århusvej er et botilbud efter serviceloven §85/107 /abl 105 for både unge og modne borgere i aldersgruppen 18-65 år hvor der i tillæg til individuel støtte tilbydes aktiviteter i fællesarealer.

  VoksenLiv er et §85 døgntilbud til unge i udgangspunkt mellem 18-35 år, hvor støtten ligeledes foregår i borgerens egen bolig, samt i gruppetilbud.

  Uddannelse, viden og erfaring

  Specifikt for de enkelte stillinger gælder:
  • en sygeplejeske med kompetencer fra sundhedssektoren så som medicin håndtering o.l. og som nyder at være formidler af sin faglighed til både borgere og kollegaer
  • to ergoterapeuter/pædagoger med kompetencer i ADL i et habiliteringsperspektiv, der er formidlings- og samtale-teknisk stærke
  • to nattevagter med høj grad af handlekraft, der kan arbejde selvstændigt, reflekterende, er fleksible og som kan holde hovedet koldt.
   
  Generelt for alle stillingerne er der brug for relevant erfaring inden for det socialpsykiatriske område. Kendskab til støtte i Grupper. Kendskab og afsæt i Recovery tænkning og gerne en systemisk tilgang til faglighed, samarbejde, udvikling og menneskesyn. Kendskab til og erfaring med løsning af § 85 opgaver eller lignende. Er mundtlig og skriftlig kompetent og håndterer IT og elektronisk journal og dokumenthåndtering på brugerniveau. Har gyldigt kørekort.

  Opgaverne

  Ydelser og opgaver inden for SEL § 85. Deltagelse i supervision, møder m.v. medvirke i SCS øvrige arbejde på tværs af afdelinger og teams med udvikling, opgaveløsninger og samarbejde. Disse med resonans fra vores grundtænkning i Centret, Borgerinddragelse, Mindste indgreb, Recovery, Netværk og Fysisk aktivitet.

  Personlig profil

  Troværdig og oprigtig. I balance med sig selv og sine omgivelser. Evner ind i teamsamarbejde og teambaserede opgaveløsninger. En stærk faglig, selvstændig, personlig og nuanceret tilgang til livet og opgaverne inden for det socialpsykiatriske område. Et fremadrettet blik på udfordringer, udvikling og opgaveløsning. En fleksibel tænkning ind i dilemmaer omkring ressourcer og opgaver, samt kreative evner når der skal skabes nye tiltag, idéer og løsninger.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du den 12. februar 2016 kontakte
  • områdeleder Thomas Rubin på mobil 51 44 25 14 i tidsrummet Kl. 11.00- 13.00
  • teamleder Pia Linke den 16. februar 2016 mellem 12.00-14.00 på tlf. 28 10 14 76

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger og information om Århusvej/Voksenliv og SCS kan fås ved at besøge SCS`hjemmeside (åbner i nyt vindue)
   
  Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og med aflønning efter principperne for Ny Løn.

  Frist

  • torsdag den 18. februar 2016. kl. 08.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. og 24. februar 2016, tiltrædelse den 1. april 2016 eller snarest derefter.

  Ansøgninger med relevante bilag sendes alene elektronisk til scsunge@slagelse.dk  
   

 • 06-03-2016 Ergoterapeut på Blomstergården
  Stillingen er til besættelse 1. maj 2016 og er på 32 timer
   
  Der arbejdes på Blomstergården ud fra visionen "lev livet aktivt", hvor borgeren støttes og motiveres til, at klare hverdagens opgaver. Hvor borgeren kan opnå en tilværelse, der, på trods af alder og/eller sygdom, leves med fokus på deltagelse og god livskvalitet. På Blomstergården har vi stor fokus på ernæring, mad og måltider og arbejder målrettet med optimering af borgernes ernæringstilstand.
   
  Som ergoterapeut vil du være tilknyttet Blomstergårdens 96 permanente plejeboliger, der er organiseret som leve-bo miljøer med 12 boliger i hver. Jobbet som ergoterapeut på Blomstergården fordrer en høj grad af selvstændighed, hvor dine nærmeste samarbejdspartnere har anden sundhedsfaglig baggrund.

  Funktioner i jobbet

  • dysfagiudredning, opfølgning samt samarbejde med ernæringsfaglig leder. Herunder deltagelse i spisesituationer i leve-bo miljøerne. Det vil være en fordel, hvis du har F.O.T.T. uddannelsen
  • deltage i indflytningssamtalerne hos nye borgere på Blomstergården, hvor din rolle er at identificere hverdagsrehabiliteringspotentiale og igangsætte handlinger
  • igangsætte og deltage i forskellige aktiviteter i hverdagslivet, f.eks. etablering af en "herreklub", udendørs motionsklub, etc
  • undervisning og vidensdeling i områderne dysfagi, hverdagsrehabilitering samt korrekt brug af hjælpemidler

  Vi tilbyder

  • unik mulighed for at præge arbejdspladsen med stor indflydelse på egne opgaver.
  • en arbejdsplads med engagerede medarbejdere.
  • en spændende hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • et tæt samarbejde med pårørende
  • stor fokus på maden og måltiderne
  • arbejdstid hovedsagligt i dagtimerne mandag-fredag.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Christina Aaberg på tlf. 58 57 43 78

  Frist

  • søndag den 6. amrts 2016.

  Samtaler vil blive afholdt i uge 10.

  Stillingen søges via Slagelse kommunes hjemmeside.

   
   

  Søg stillingen Ergoterapeut på Blom...
Elevstillinger (4)
 • 29-02-2016 Kontorelev

  Kickstart din karriere som kontorelev

  Få en spændende karriere som kontorelev - læs her, hvorfor netop DU skal søge!

  Har du lyst til

  • en spændende elevtid der som udgangspunkt varer 2 år med udfordrende opgaver?
  • en studietur til Bruxelles, et valgfag du bliver tilmeldt?
  • arbejde i forskellige arbejdskulturer?
  • arbejde i Slagelse, Korsør og Skælskør?
  • et godt sammenhold med de andre kontorelever?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • bevidst om service og kvalitet?
  • initiativrig og selvstændig, men stadig glad for at samarbejde?
   
  For at komme i betragtning til elevstillingen skal du have gennemført et adgangsgivende grundforløb på enten gammel eller ny uddannelsesordning som f.eks. gennemført en EUX Business (kontor), HHX (med 5 ugers grundforløb), HF, STX (med 10 ugers grundforløb) eller HG2 med kvalifikation til offentlig administration (inden den 1. september 2016).
   
  Så er du måske vores nye elev i Slagelse Kommune - Vi tager dig og din uddannelse seriøst og tilrettelægger uddannelsen i samarbejde med dig, så den også passer til dine ønsker og forventninger - uden at lade dig tabe balancen. Skriv til os, og fortæl, hvorfor du skal være vores nye kontorelev!

  Vi tilbyder

  Du får mulighed for at prøve mange forskellige og spændende opgaver i forhold til administration. Du kommer i praktik i forskellige centre, f.eks. Kultur, Fritid og Borgerservice, Børn og Familie, Økonomi, Innovation og Karriere, Sundhed og Omsorg, Administrativ Service og Jobcentret.
  I løbet af elevtiden vil du være tilknyttet tre forskellige centre i Slagelse Kommune, så du får prøvet lidt af hvert.
   
  Elever aflønnes efter HK's overenskomst. Lønnen pr. 1. januar 2016: 1. års elev 13.189,23 kr. og 2. års elev 13.881,61 kr. om måneden for elever under 25 år og 19.806,34 kr. om måneden for elever over 25 år.

  Info

  Slagelse Kommune søger kontorelever med start den 1. september 2016.
   
  Du kan her læse meget mere om at være elev i kommunen (ny vindue).
   
  Ring til 1.års-elev Malou Gade 58 57 90 40 eller uddannelseskonsulent Solveig Frausing på 58 57 40 73, hvis du vil høre mere om livet som elev.

  Hvis alt dette lige er dig, så

  Ansøg nu!
  Husk, at det i din ansøgning er vigtigt at forklare, hvorfor det lige netop er DIG, der skal være elev i Slagelse Kommune.

  Frist

  Ansøg om elevpladsen på linket herunder
  • senest den 29. februar 2016

  - og lad os skabe din fremtid sammen.
   
  Inde i systemet skal du vedhæfte dine eksamenspapirer og eventuelle udtalelsespapirer. Sendes ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb, er det ikke muligt, at komme i betragtning til elevstillingerne.

  Vi forventer at holde samtaler i ugerne 13 til 15. Vi glæder os til at høre fra dig
   

  Søg stillingen Kontorelev
 • 01-04-2016 Pædagogisk assistentelever - august 2016

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere inden for det pædagogiske område. Uddannelsen starter den 1. august 2016.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2-prøven
  • hvis du er over 25 år, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Læs mere om uddannelsen til pædagogiske assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse (nyt vindue) 

  Frist

  • 1. april 2016

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Søg stillingen Pædagogisk assistent...
 • 01-04-2016 SSH - elever - august 2016

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere inden for sundhed og omsorg. Uddannelsen starter den 1. august 2016.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
  • hvis du er over 25 år, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning
  • realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.
    
  Vi tilbyder
  Som social- og sundhedshjælperelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med omsorg og pleje opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet to forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.


  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Læs mere om uddannelsen til Social og Sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse (nyt vindue)

  Frist

  • 1. april 2016
   

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til Social og Sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Søg stillingen SSH - elever - augus...
 • 20-05-2016 SSA - elever - oktober 2016

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker? 

  Du har nu mulighed for at fortsætte en spændende karriere indenfor sundhed og omsorg.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen
  • hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver på sygehus, i psykiatrien og på plejecenter. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.


  Social- og sundhedsassistent elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Læs mere på uddannelsen til social- og sundhedsassistents egen web side (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 20. maj


   
   

  Søg stillingen SSA - elever - oktob...
AC-personale (1)
 • 01-03-2016 Koordinator for Materialeflow Slagelse Bibliotekerne
  Slagelse Bibliotekerne har fokus på at styrke og engagere borgerne gennem en lang række aktiviteter og tiltag på bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør, som sammen udgør Slagelse Bibliotekerne.
   
  For at kunne gøre det, er det vigtigt, at vi har et højt niveau i vores materialeflow og i vores infrastruktur, og at vi konstant har fokus på høj kvalitet og effektiv opgaveløsning.
   
  Vores hidtidige koordinator for Materialeflow har søgt nye udfordringer, hvorfor vi søger en ny engageret kollega, som kan fortsætte det gode arbejde.
   
  Som koordinator for Materialeflow skal du være fagligt stærk i et biblioteks infrastruktur og have erfaring med at arbejde med materialeflow. Du har det faglige ansvar for en lang række opgaver, som på mange måder udgør kernen i et bibliotek, herunder:
  • bibliotekssystemet
  • indgåelse af materialer
  • materialevalg (både digitalt og fysisk)
  • læsekredse
  • bogen Kommer
  • regninger
  • lydavis
  • fjernlån
  • revidering
   
  Opgaverne løses af dygtige kolleger, men du vil være fagligt ansvarlig for udviklingen og planlægningen af opgaverne, ligesom du selv vil indgå i opgaveløsningen.
   
  Du skal samtidig være kommunens projektleder på indførelsen af nyt bibliotekssystem i 2017, ligesom vi forventer, at du sammen med vores dygtige systemadministrator indgår i et systemadministratorteam.
   
  Du skal desuden forvente at have vagt i 5-10 timer om ugen samt enkelte lørdagsvagter om året på et af vores biblioteker.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring med at arbejde med lignende opgaver fra andet bibliotek
  • er god til at samarbejde og planlægge
  • er uddannet bibliotekar og har stor faglig interesse for området
  • har gode dokumenterede projektlederkompetencer
  • har et indgående kendskab til modulerne i bibliotekssystemet DDElibra.
   
  Vi kan tilbyde et job, hvor der er mange muligheder for at præge udviklingen på området. Kommandovejene er korte, og der er rig mulighed for at indgå i tæt samspil med kolleger og ledelse om udviklingen af Slagelse Bibliotekerne.
   
  Der er tale om en stilling på 37 timer. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
  • bibliotekschef René Birkemark Olesen på telefon 58 57 39 01.
   
  Læs mere på Slagelse Bibliotekernes hjemmeside (åbner i nyt vindue)

  Frist

  • tirsdag den 1. marts 2016 kl. 12.00, og der afholdes samtaler mandag den 7. marts.
   
  Ansøgning stiles til bibliotekschefen og sendes til Slagelse Bibliotekerne på mail: admbib@slagelse.dk