Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

 

Øvrige (1)
 • 25-10-2016 Frisk kontaktperson søges til mand med en høre og synsnedsættelse
  Vi søger en kontaktperson - gerne en mand - til 59 årig mand med en kombineret høre- og synsnedsættelse. Kommunikationen foregår på talt dansk med forudsætning af særlig hensynstagen.
   
  En kontaktpersons særlige opgave er at være øjne og øre for borgeren. Opgaverne er derfor at ledsage, synsbeskrive og bistå med kommunikationsformidling.
   
  Arbejdstiden vil i gennemsnit være 5 timer om ugen i dagtimerne. Herudover vil der være mulighed for flere timer årligt efter aftale.

  Arbejdsopgaver

  At
  • kommunikerer med borgeren om hverdagen, nyhedsbegivenheder.
  • bistå med oversættelse af post, meddelelser og skriftlig korrespondance.
  • støtte ved brug af PC til e-boks, borger.dk og lignende.
  • synsbeskrive ifm. indretning i ny bolig.
  • ledsage på indkøb af dagligvarer, tøj, have redskaber.
  • ledsage til læge, tandlæge, frisør, apotek, bank m.m.
  • ledsage på gode motionsture.
  • ledsage til kulturelle og sociale aktiviteter i lokalsamfundet.
  • ledsage til fx Næstved storcenter og København.
  • ledsage på flere dages kurser og ferier arrangeret af "Foreningen Danske Døvblinde" (www.fddb.dk). 

  Krav

  • Omstillingsparat og psykisk robust
  • Motionsinteresseret - godt helbred
  • Kan tåle hund
  • Fleksibel ift. mødetider
  • Det er en fordel, hvis du har bil
  • Ønsker at deltage i undervisningstilbud

  Der tilbydes

  Efter aftale med Slagelse Kommune tilbyder CFD's døvblindekonsulenter
  • Instruktion, supervision og faglige dage sammen med andre kontaktpersoner.
  • Supervisionsgruppe 3 gange årligt i Næstved.
  • Individuel supervision efter behov. 

  Ansættelse

  Du bliver ansat af Slagelse Kommune og aflønnes efter overenskomst med ca. 120 kr. i timen.

  Yderligere oplysninger


  Send gerne en skriftlig ansøgning til døvblindekonsulent Maria Clauding på mail mc@cfd.dk
   

Sundhedsplejerske (1)
 • 03-11-2016 Sundhedsplejerske/sygeplejerske på dispensation til Sundhedstjenesten

  Har du lyst til at arbejde som sundhedsplejerske i en kommune hvor tidlig indsats, forebyggelse og den gode start på livet står øverst på dagsordenen? Så er det lige dig vi søger som vores nye kollega!

   
  I Sundhedstjenesten varetager vi en lang række forskellige opgaver inden for spæd- og småbørnssundhedspleje, skolesundhedsplejerskearbejde, ligesom vi yder konsulentbistand til dagtilbud og skoler.
   
  Vores tilbud omfatter blandt andet graviditetsbesøg til alle førstegangsgravide, særlige graviditetsbesøg til sårbare familier og barselsbesøg. Herudover er vi løbende en del af spændende tværfaglige projekter - både i og udenfor kommunen - tilbud om eksempelvis rejsehold i forhold til rygning og seksuel sundhed, vejledningsforløb for overvægtige børn og deres familier m.m.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads præget af værdierne modig, tydelig, kompetent og med glæde, hvor vi insisterer på en ressourceorienteret tilgang - både til arbejdsopgaver og adfærd i hverdagen
  • en god blanding af både yngre og mere erfarne sundhedsplejersker med mange både faglige og personlige kompetencer, som alle vægter en god, positiv og humoristisk tone i hverdagen.
  • gode rammer for faglig udvikling og sparring gennem ekstern supervision
  • løbende kompetenceudvikling
  • et individuelt tilpasset introduktionsforløb med tilknyttet mentor
  • et aktivt og engageret MED-system, som giver dig og dine kolleger mulighed for en høj grad af medinddragelse og indflydelse på både hverdagen og visionerne for Sundhedstjenesten, i tæt sammenspil med ledelsen.

  Dine kvalifikationer

  Vi forventer, at du er uddannet sundhedsplejerske eller opfylder kravene til at søge ind på specialuddannelsen, og dermed kan søge dispensation i Sundhedsstyrelsen til at arbejde som sundhedsplejerske.

  Da vi arbejder ud fra Marte Meo principperne og er meget optagede af det udviklingsstøttende samspil i relationer, vil vi lægge vægt på, at du har en Marte Meo-uddannelse - eller anden relevant erfaring med tilgange til udviklingsstøttende samspil.
   
  Sundhedstjenesten har en central rolle i det tværfaglige samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet i kommunen. Derfor lægger vi vægt på, at du har erfaring med og lyst til at indgå i dette samarbejde, sammen med andre centrale aktører på området.

  Om os i Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune er en dynamisk virksomhed med base i Skælskør, bestående af 25 sundhedsplejersker, en administrativ medarbejder, en kostvejleder, en souschef og en leder.
   
  Sundhedstjenesten er organisatorisk forankret som decentral virksomhed under Center for Børn og Familie. Udover Sundhedstjenesten, består centeret også af Tandplejen, Slagelse Familie Center, dagtilbudsområdet, det specialiserede børne- og ungeområde og den del af voksenområdet som vedrører rådgivning og udbetaling i forhold til bl.a. sygedagpenge, pension, kontanthjælp.
   
  Fælles for meget af det arbejde vi laver på tværs af Center for Børn og Familie er, at vi har et målrettet fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Heri ligger også at vi hele tiden har blikket rettet imod hvordan vi kan være med til at understøtte forældrene i og skabe rammerne for, at kommunens børn får en så god start på livet som muligt.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er tilknyttet distrikter i Slagelse og ønskes besat pr. 1. januar 2017.

  Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer, men vi er åbne for dine ønsker til timetallet, hvis du er den rigtige ansøger.
  Alle sundhedsplejersker arbejder som selvtilrettelæggende.
   
  Vi tilbyder barselsbesøg til alle tidligt udskrevne familier. Du skal derfor regne med at du skal deltage i enkelte lørdagsvagter/dækning af helligdage henover året.
   
  Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.        

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • ledende sundhedsplejerske Bodil Bahnsen på tlf. 51 53 95 01 eller
  • souschef Tina Bjerg Jørgensen på tlf. 28 80 14 50.
   
  Du kan få flere oplysninger om vores arbejde på Sundhedstjenestens hjemmeside (nyt vindue)

  Læs mere i stillings- og funktionsbeskrivelsen (nyt vindue)

  Ansøgningen

  Er du er interesseret i stillingerne, så send os en motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV.

  Ansøgningen sendes elektronisk via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Frist

  • torsdag den 3. november 2016 kl. 12.00.
   
  Vi holder ansættelsessamtaler fredag den 11. november 2016 på Næstvedvej 15 i Skælskør.
   
   
   
   
   
   

  Søg stillingen Sundhedsplejerske/sy...
Studiejob (1)
 • 24-10-2016 Studiejob som kommunikationsmedarbejder

  i Stab og Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri

  Torvegade 15 4200 Slagelse.

  Vi søger en frisk person 8 timer ugentligt i 6 måneder som har interesse i et studiejob inden for kommunikation.
  Du kommer til at arbejde i Stab og Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune, hvor vi er 35 faste medarbejdere.

  Vores kerneopgave er at tildele hjælp og støtte inden for Servicelovens rammer til voksne borgere med handicap, sindslidelse og social udsathed.

  Arbejdsopgaver

  Vi vil gerne have mere fokus på vores formidling såvel eksternt som internt. Dette vil vi bl.a. gøre ved at udvikle en ny kommunikationsstrategi som understøtter vores overordnede strategi.

  Arbejdsopgaverne vil primært være opdatering og kvalitetssikring af nyheder til hjemmeside og intranet. Tilretning af indhold og tekst på hjemmeside og intranet samt skrive mindre historier om emner, der relaterer sig til vores kerneopgave.

  Arbejdet udføres i samarbejde med afdelingens kommunikationsansvarlige.

  Du har

  • flair for it, herunder erfaring med relevante it-systemer
  • interesse for og gerne erfaring med ekstern og intern kommunikation
  • talent for at omsætte afdelingens behov for kommunikation til tekster og billeder
  • evner for at formulere dig klart, kort og korrekt på dansk
  • kompetencer der sikrer opgavernes fremdrift.

  Vi tilbyder

  • et alsidigt job med afveksling i opgaverne
  • rare og engagerede kollegaer i en afdeling med en uhøjtidelig omgangstone
  • en arbejdsplads, der lægger vægt på gensidig fleksibilitet, hvor du kan planlægge dit arbejde i forhold til dit studie.

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås ved henvendelse til

  Frist

  24. oktober 2016

  Søg stillingen Studiejob som kommun...
Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 24-10-2016 Skolesocialrådgiver

  Broskolen søger skolesocialrådgiver

  Broskolen søger 1 skolesocialrådgiver eller en person med tilsvarende kompetencer, der brænder for det forebyggende arbejde med børn og unge.

  Broskolen er en skole i et plan med 410 elever fra 0.-9. klasse, en SFO, en Junior- og Ungdomsklub, og en Heldagsskole. Vi holder til i nyrenoverede lokaler i grønne områder tæt på Storebæltsbroen og Korsør Station.

  Du får mulighed for at arbejde på en skole, der

  • har et godt samarbejdsklima
  • er nytænkende og udviklingsorienteret
  • er organiseret omkring teamsamarbejde
  • sætter fokus på det forebyggende arbejde blandt vores børn og unge
  • vægter et godt og tæt skole/hjem samarbejde meget højt.

  Vi forventer, at du

  • arbejder forebyggende i forhold til udsatte familier
  • arbejder med målrettede indsatser ift. enkelte elever
  • observerer og superviserer ift. klasser eller elever
  • yder konsultativ bistand til skolens lærere og pædagoger
  • deltager i "Den svære samtale"
  • støtter personalet i udarbejdelse af statusudtalelser og andet skriftligt arbejde
  • optimerer brobygning mellem daginstitution og skole.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte
  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomster om Ny Løn.

  Frist

  24. oktober 2016
   

  Søg stillingen Skolesocialrådgiver
 • 26-10-2016 Socialrådgiver/socialformidler til Center for Børn og Familie

  Center for børn og familie  i afd. børn og unge søger 2 nye socialrådgivere /-formidlere

  Vi styrker indsatsen på børn og ungeområdet og er i fuld sving med at opnormere området. Har du lyst til at være med på holdet i en organisation, der er på vej i en ny retning - så er det dig vi har brug for i Afdelingen for Børn og Unge.

  Vi søger

  • 1 socialrådgiver/-formidler til handicapgruppen
  • 1 socialrådgiver/-formidler til øvrige børn/unge

  Begge stillinger er på 37 timer ugentligt. Arbejdspladsen er i Center for Børn og Familie, Torvegade 24, 4200 Slagelse.

  Hvem er vi?

  I afdelingen for Børn og Unge, arbejder vi med opgaver lige fra den helt tidlige forebyggelse, til de mest indgribende indsatsområder. Vi har fokus på barnet og den unges udækkede behov og vi løser opgaven i samspil med familien og netværket.

  Hvor bor vi?

  Afdelingen for Børn og Unge er en del af Center for Børn og Familie, som udover børn og unge afdelingen også består af Afdelingen for dagtilbud og Afdelingen for Voksne. Hele centret er placeret i Slagelse centrum, tæt på offentlig transport, ca. 30 min. fra Odense og under 1 time fra København.

  Hvordan er vi organiseret?

  Vi er organiseret i 5 grupper, som alle er fagligt stærke på hver deres område og har fokus på sammenhæng mellem grupperne
  • Modtagelsesgruppen
  • Undersøgelsesgruppen 
  • Indsatsgruppe børn 0-11 år
  • Indsatsgruppe unge 12-18 år
  • Handicapgruppen
  Hver gruppe har tilknyttet en fagspecialist
  Vi anvender DUBU og ICS

  Hvad har vi gang I?

  Afdelingen for Børn og Unge har i foråret 2016 fået foretaget en sagsgennemgang ved rådgivnings - og revisionsfirmaet BDO. Rapporten har udmøntet sig i en række anbefalinger i forhold til:
  • Øget kvalitet i sagsbehandlingen
  • Faglig styring
  • Økonomisk styring
  • Øgede personale ressourcer

  Hvem er du?

  Som handicaprådgiver forventer vi at du er uddannet socialrådgiver/formidler og gerne med interesse og erfaring fra området.

  Som rådgiver inden for det øvrige børn og unge område skal du have interesse og gerne erfaring med arbejdet som socialrådgiver/-formidler på myndighedsfeltet fra 0 - 18 år.

  For begge stillinger forventer vi, en kollega der har gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kan arbejde systematisk i en travl hverdag.

  Vi forventer gode samarbejdsevner, fleksibilitet, at du er nysgerrig og med fokus på at det er opgaven der sætter holdet.

  Vi forventer en kollega der løser opgaverne med fokus på en naturlig inddragelse af samarbejdspartnere og familien som helhed.

  Hvad tilbyder vi?

  • at du er med til at sætte den fremtidige retning for arbejdet i børn og unge
  • at det er en arbejdsplads hvor vi sætter tydelige mål og prioriterer indsatsen
  • løbende kompetenceudvikling indenfor området børn og unge
  • grundig introduktion til arbejdet i børn og unge afdelingen
  • faglig sparring og understøttelse fra ledelse, fagspecialist, kolleger og ekstern supervision.

  Løn og Ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principper for "Ny Løn" med udgangspunkt i grundløn trin 37

  Hvis du vil høre mere?

  Så kan du ringe eller sende en mail til:

  Ansøgning

  Hvis du er interesseret i stillingen, så send os en kort motiveret ansøgning (max en A4 side) og dit CV.
   
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen på den mailadresse, ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Frist

  • Onsdag den 26. oktober 2016
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 45.

  Søg stillingen Socialrådgiver/socia...
 • 10-11-2016 Integrationskonsulent - Integration og Netværk

  Center for Arbejdsmarked og Integration

  Integrationskonsulent til den virksomhedsrettede indsats

  Integration og Netværk søger en integrationskonsulent 37 timer om ugen. Udvidelsen skyldes forhøjede flygtningekvoter, samt Integrationslovens nye bestemmelser om, at alle flygtninge og familiesammenførte skal i et virksomhedsrettet forløb.

  Opgaver i Integration og Netværk

  Integration og Netværk er koordinerende forvaltning på integrationsområdet og har et bredt tværgående samarbejde i hele Slagelse Kommune. Integration og Netværk består af 18 medarbejdere, der arbejder som integrationskonsulenter, tolke, familiekonsulenter, i administrative funktioner, en studentermedhjælper samt en leder.

  Jobindhold - Integrationskonsulent

  Som integrationskonsulent har du 2 primære kerneopgaver, som du selvstændigt skal kunne varetage
  • den ene kerneopgave er at sikre det virksomhedsnære samarbejde i integrationsprogrammet. Vi skal sørge for at nyankomne udlændinge kommer i praktik, løntilskud eller ordinært arbejde hurtigst muligt efter ankomst til Slagelse Kommune - og senest efter en måned 
  • den anden kerneopgave er at varetage myndighedsfunktionen. Det indebærer at udføre en række administrative opgaver efter Integrationslovens bestemmelser om integrationskontrakter, samtaler, opfølgning på Danskuddannelse, partshøringer, iværksættelse af tilbud mv. 

  Din profil i forhold til kerneopgaverne

  • der lægges stor vægt på, du kan bidrage til den høje standard for service til vores virksomheder i Slagelse Kommune og omegn, der er helt afgørende for integrationsindsatsens succes
  • virksomhederne kommer i første række, og de skal opleve, at vi følger op på aftaler, at vi medvirker til at løse deres udfordringer, og at de altid kan komme i kontakt med os. Af den grund lægger vi også vægt på din mobilitet i forhold til at opsøge og besøge virksomhederne
  • det er et krav, at du har god udadvendt erfaring med at kontakte virksomheder, ligesom det vil være en stor hjælp for dig i jobbet, hvis du allerede har et virksomhedsnetværk og er vant til at lave aftaler om virksomhedsbesøg med efterfølgende opfølgning, således at vores lokale virksomheder bliver serviceret kompetent og professionelt
  • myndighedsfunktionen forudsætter, at du har erfaring med denne rolle (f.eks. gerne fra beskæftigelsesområdet eller et andet nært beslægtet område) og en uddannelse, der gør dig kvalificeret til at varetage myndighedsfunktionen. 

  Derudover ser vi gerne, at du

  • er tillidsskabende, samarbejdende og forstår betydningen af et højt serviceniveau
  • er en teamplayer med blik for helhed og samarbejde både eksternt og internt
  • har kendskab til målgruppen, fx betydningen af tæt opfølgning og samtaler via tolk
  • har flair for it-systemer - eventuelt kendskab til KMD Opera og KMD Sag
  • er tålmodig, rolig, vedholdende - og kan stå fast når det kræves
  • har en veludviklet humoristisk sans.

  Vi tilbyder

  • et godt kollegialt fællesskab både internt og med samarbejdspartnere i hele Slagelse Kommune
  • et godt arbejdsmiljø hvor latter, engagement og travlhed går hånd i hånd
  • mulighed for selv at præge indholdet i din stilling så du bruger dine kompetencer bedst muligt
  • et stærkt fagligt miljø med gode muligheder for at lære nyt
  • flekstid og løn efter gældende overenskomst/principperne i Ny Løn, herunder kørselsgodtgørelse. 

  Det er en fordel, at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed i opgaveløsningen.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne i Ny Løn efter forhandling med den faglige organisation.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte
  • leder af Integration og Netværk Helle Sofie Dedenroth Larsen på mail hesla@slagelse.dk 

  Frist

  • torsdag den 10. november 2016, kl. 12.00.
   
  Første runde af ansættelsessamtalerne forventes afholdt torsdag den 24. november 2016.
   
  Anden samtalerunde afholdes mandag den 28. november 2016.
   
  Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
   

  Søg stillingen Integrationskonsulen...
Social- og sundhedshjælper (4)
 • 23-10-2016 SSH og SSA til Hjemmeplejen Alliancen og Kalundborgvej

  Vi mangler kollegaer!

  Hjemmeplejen Alliancen og Kalundborgvej mangler dygtige kollegaer snarest muligt.

  Vi mangler især to social- og sundhedsassistenter i aftenvagt, men har også  social- og sundhedshjælpervikariater til dag- og aftenvagter.

  Vi er 2 team der bor på Alliancehaven, dækker den indre by i Slagelse. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag modig, tydelig, kompetent og med glæde.

  Vi har brug for

  • to social- og sundhedsassistenter i aftenvagt 28 timer
  • vikariat social- og sundhedshjælper aftenvagt 24.5 og 28 timer
  • vikariat i dagvagt

  Vi forventer at du

  •  er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent
  • kan medvirke aktivt i det nære samarbejde om den enkelte borger, i form af rehabilitering og tidlig opsporing
  • er fleksibel og kreativ i forhold til opgavernes tilrettelæggelse.

  Vi tilbyder

  • tværfagligt samarbejde
  • fast vagtplan - med mulighed for ekstravagter
  • medindflydelse på egne arbejdsopgaver
  • tæt sparring med kollegaer og ledelse
  • gode Kollegaer
  • højt humør og god trivsel.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA. Der skal forevises straffeattest samt gyldigt førerbevis ved ansættelse.

  Mere information

  Ansættelse

  Snarest muligt eller pr. 1. december 2016.

  Frist

  •  23 oktober 2016 kl. 24.00

  Ansættelsessamtaler finder sted i uge 43.

  Søg stillingen SSH og SSA til Hjem...
 • 25-10-2016 Social- og sundhedshjælpere Bjergbyparken

  Vil du være med til at skabe høj livskvalitet for beboerne i et Eden hjem?

  Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du kan være tæt på beboerne og være med til at skabe et liv, der er værd at leve, også i alderdommen?
  Synes du, det vil være spændende at være deltagende i den grundlæggende pleje og omsorg for ældre, der bor i Levehjemmet Bjergbyparken?

  Bjergbyparken er et hyggeligt og varmt levehjem i udkanten af Slagelse. Det var det første hjem på Sjælland til at blive Eden certificeret.
  Du skal kunne trives med at tilbringe din arbejdstid med vores 36 beboere, der ind imellem har brug for en hånd til at bevare deres færdigheder.
  Vi tror på, at stort set alt er muligt, og du skal være med til at skabe rammerne for, at det kan blive til noget.

  Vi søger social- og sundhedshjælpere til to af vores tre "Teams".

  Der er tale om
  • en stilling på 32 timer, primært i dagtjeneste og med tjeneste hver anden weekend, og
  • en midlertidig stilling frem til den 28 februar 2017

  Vi søger kolleger, der sammen med os har fokus på, at

  • skabe et hverdagsliv, som opleves meningsfyldt for vores beboere
  • skabe et arbejdsliv for hinanden, hvor vi bruger vores kompetencer på den bedste måde
  • skabe høj grad af medindflydelse på, hvordan arbejdet planlægges og udføres til gavn for vores beboere
  • fortsætte vores vigtige arbejde med at skabe høj faglighed.

  Vi forventer, at du

  • brænder for arbejdet med beboerne og har lyst til at indgå i et dynamisk team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
  • er fleksibel og omstillingsparat
  • trives med nye udfordringer hver dag
  • skal have lyst og evne til at arbejde med handleplaner og dokumentation
  • er uddannet social- og sundhedshjælper.

  Det allervigtigste er imidlertid, at du har lyst til at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe et "liv der er værd at leve" for vores beboere og samtidigt har fokus på kvalitet i arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

  Du kan læse mere om Eden Alternative filosofien på Eden Danmarks hjemmeside (nyt vindue).

  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten samt forhåndsaftalen indgået mellem Slagelse Kommune og FOA.

  Vil du vide mere?

  Er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Keld Taaning på tlf. 58 57 40 80 eller på mail kelta@slagelse.dk

  Frist

  • torsdag den 25. oktober 2016.

  Ansættelsessamtaler forventes Afholdt i uge. 43

  Søg stillingen Social- og sundhedsh...
 • 01-11-2016 SSH og SSA til Holbækvej/Grønningen

  Vil du være vores nye aftenvagts kollega?

  Vi er to plejegrupper Holbækvej og Grønningen som står og mangler dig til en fast aftenvagt stilling.

  Vores mødested er Hjemmeplejen, Smedegade 32, 2 sal i Slagelse. Vi samarbejder på tværs af grupperne, vi har kommunebiler til rådighed og vi arbejder ud fra Borger i centrum.

  En aftenvagt er på 28 timer med weekend vagt hver 2 uge.

  Vi har brug for en SSH samt en SSA da vi har uddelegeret sygeplejeydelser og yder helhedspleje.

  Kørekort kræves.

  Vi er en gruppe af engagerede SSA'er og SSH'er som savner faste kollegaer så skynd dig at søge.

  Yderligere oplysninger

  Du kan kontakte
  • områdeleder Petra van Kleef på tlf. 21 43 32 16
  • områdeleder Beate Arnsted på tlf. 21 12 42 49

  Frist

  • 1. november 2016.

   

  Søg stillingen SSH og SSA til Holbæ...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Social- og sundhedsassistent (4)
 • 23-10-2016 SSH og SSA til Hjemmeplejen Alliancen og Kalundborgvej

  Vi mangler kollegaer!

  Hjemmeplejen Alliancen og Kalundborgvej mangler dygtige kollegaer snarest muligt.

  Vi mangler især to social- og sundhedsassistenter i aftenvagt, men har også  social- og sundhedshjælpervikariater til dag- og aftenvagter.

  Vi er 2 team der bor på Alliancehaven, dækker den indre by i Slagelse. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag modig, tydelig, kompetent og med glæde.

  Vi har brug for

  • to social- og sundhedsassistenter i aftenvagt 28 timer
  • vikariat social- og sundhedshjælper aftenvagt 24.5 og 28 timer
  • vikariat i dagvagt

  Vi forventer at du

  •  er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent
  • kan medvirke aktivt i det nære samarbejde om den enkelte borger, i form af rehabilitering og tidlig opsporing
  • er fleksibel og kreativ i forhold til opgavernes tilrettelæggelse.

  Vi tilbyder

  • tværfagligt samarbejde
  • fast vagtplan - med mulighed for ekstravagter
  • medindflydelse på egne arbejdsopgaver
  • tæt sparring med kollegaer og ledelse
  • gode Kollegaer
  • højt humør og god trivsel.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA. Der skal forevises straffeattest samt gyldigt førerbevis ved ansættelse.

  Mere information

  Ansættelse

  Snarest muligt eller pr. 1. december 2016.

  Frist

  •  23 oktober 2016 kl. 24.00

  Ansættelsessamtaler finder sted i uge 43.

  Søg stillingen SSH og SSA til Hjem...
 • 27-10-2016 SSA til plejecenter Solbakken

  Har du lyst til nye udfordringer og til at være en del af vores team på Plejecenter Solbakken?

   
  En af vores SSA'er på vej på barsel. Vi søger derfor en vikar i hendes stilling som SSA 32 t./uge i gerne med tiltrædelse medio november 2016. Arbejdet er primært i dagvagt med vagt hver 2. weekend. Du skal være villig til fleksibel arbejdstid herunder arbejde aftenvagt i særlige situationer.

  Vi har brug for dig med høj faglighed

  Du
  • brænder for at arbejde rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje. Det er en fordel, hvis du har viden om og erfaring fra demensarbejde
  • har hjertet på rette sted, er mødestabil og kan lide at have nære relationer til beboerne, give dem et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i deres liv, så det er værd at leve. Det er nødvendigt, at du finder livsfilosofien Eden Alternativ spændende, da vi lige er påbegyndt implementering af principperne i vores plejecenter
  • er visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.
   
  Vi arbejder intenst med Værdig Ældrepleje herunder at højne beboernes livskvalitet og deres selvbestemmelse.
   
  Vi tilbyder en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling. Vi forventer, at du tager ansvar og er aktiv med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.
  Værdierne Modig - Tydelig - Kompetent og Glæde vægter højt i vores organisation.
   
  Du vil blive introduceret efter dine kompetencer og efter individuelt behov til både dag- og aftenvagter.
   
  Solbakken er et hjem for 29 beboere i plejeboliger, en aflastningsbolig og  en selvstændig enhed med 21 ældreboliger.

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte

  Frist

  Du søger stillingen elektronisk via linket i annoncen senest
  • 27. oktober kl. 8.00.
   
  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag uploader du separat med din ansøgning.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 31. oktober

  Søg stillingen SSA til plejecenter ...
 • 01-11-2016 SSH og SSA til Holbækvej/Grønningen

  Vil du være vores nye aftenvagts kollega?

  Vi er to plejegrupper Holbækvej og Grønningen som står og mangler dig til en fast aftenvagt stilling.

  Vores mødested er Hjemmeplejen, Smedegade 32, 2 sal i Slagelse. Vi samarbejder på tværs af grupperne, vi har kommunebiler til rådighed og vi arbejder ud fra Borger i centrum.

  En aftenvagt er på 28 timer med weekend vagt hver 2 uge.

  Vi har brug for en SSH samt en SSA da vi har uddelegeret sygeplejeydelser og yder helhedspleje.

  Kørekort kræves.

  Vi er en gruppe af engagerede SSA'er og SSH'er som savner faste kollegaer så skynd dig at søge.

  Yderligere oplysninger

  Du kan kontakte
  • områdeleder Petra van Kleef på tlf. 21 43 32 16
  • områdeleder Beate Arnsted på tlf. 21 12 42 49

  Frist

  • 1. november 2016.

   

  Søg stillingen SSH og SSA til Holbæ...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Pædagog (3)
 • 11-11-2016 Pædagog til vuggestuegruppen i Askehavegård Børnehus
  Her er en oplagt mulighed for at blive en del af vores personalegruppe i en selvejende institution i Slagelse!
   
  Vi søger en pædagog til vores vuggestuegruppe på 35 timer ugentligt.
  Tiltrædelse 1. februar 2017.
   
  Askehavegård er et gårdbørnehus, der ligger i naturskønne omgivelser i den lille landsby Øster Stillinge, cirka 5 km udenfor Slagelse. Vi har et mindre dyrehold, en stor naturlegeplads og udsigt til store landbrugsarealer, her kan du føle dig hensat til ren "Morten Korch-idyl".

  Vores normering af børn er i gennemsnitlig 40 børnehavebørn i alderen 3-6 år svarende til en 1 leder, 3 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere.
  Børnene er opdelt på 2 stuer henholdsvis Høloftet og Laden, der arbejdes i følgende aldersopdelte grupper på tværs af stuerne. Myrer: 3-4 år; Græshopper 4-5 år og Krudtugler 5-6 år.

  I 2016 har vi udvidet med en vuggestuegruppe der lige nu er på 6 børn, men da behovet er stigende, har vi åbnet op for yderligere 6 børn, så det er til denne gruppe vi mangler en engageret pædagog, der brænder for, at arbejde med vuggestuebørn.
   
  Den nye pædagog bliver ansat i huset.

  Vi ønsker en pædagog, der har følgende kvalifikationer/kompetencer

  Du
  • er ansvarlig og synlig
  • er udadvendt, smilende og har humor
  • er energisk og fuld af gode, sjove, skæve ideer
  • er omsorgsfuld og har indlevelsesevne overfor børn, forældre og kollegaer
  • tør stå ved dig selv og dine meninger
  • har en pædagogisk uddannelse og   viden om at arbejde efter lærerplaner
  • er visionær og kan bidrage til faglig udvikling
  • er loyal i dit samarbejde med og om børn, forældre, personale og bestyrelse
  • har et positivt menneskesyn, hvor du ser muligheder
  • vil fokusere på udviklingen af legepladsliv og udeliv. 
   
  Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og aftale om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  kan fås ved henvendelse hos
  • leder Bonnie Skovgaard Petersen, tlf. 58 54 47 44.

  Ansøgningsfrist

  • 11. november 2016

  Samtaler afholdes i uge 47.

  Har du ikke hørt fra os inden er stillingen besat til anden side.

   

  Søg stillingen Pædagog til vuggestu...
 • 13-11-2016 Pædagog til børneteam ved Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Er du pædagog med vilje?

  • Er du god til at sætte i gang?
  • Kan du få nye idéer og omsætte dem i hverdagen?
  • Ser du kreativitet som en del af dit pædagogiske arbejde?
  • Ser du muligheder frem for begrænsninger, og går du til opgaver med åbent sind?
  • Er du kontaktskabende og villig til at bruge dig selv i relationen til både beboere og kollegaer?
  • Bruger du aktivitet som en mulighed for at opbygge relation?
  • Er du entusiastisk, livlig og spontan?
  Så er du måske den kollega, vi leder efter.

  Vores nye kollega er naturligvis fagligt dygtig og skal kunne dække fagpaletten bredt. Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde. Du har lyst til at arbejde sammen med dine kollegaer og ledelse om at videreudvikle vores arbejdsplads, og tør udfordre det eksisterende. Du har en positiv tilgang til samarbejdet med forældre og kollegaer.

  Døgn Børn 3 er et døgntilbud til fem børn/unge mennesker, der er tildelt mellem og stort støttebehov. Vi tillægger samarbejdet med børnenes pårørende stor værdi og involverer forældrene i børnenes dagligdag med den overbevisning, at vores viden tilsammen giver børnene de bedste udviklingsbetingelser.

  Vi er et erfarent og engageret team. Vi værdsætter humor og godt humør og skaber udvikling ved bl.a. relationsfremmende samvær, oplevelser og aktiviteter.

  Du bliver en del af en virksomhed, der er i gang med en omfattende omorganisering. Så du vil blive en del af en spændende udvikling, hvor vi som virksomhed vil have fokus på at styrke faglighed, skriftlighed og samarbejdet på tværs af børneteams.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, ønsker at se teamet eller vil vide mere om, hvem vi er, kan du læse mere om os eller henvende dig til
  Stillingen er på 30 timer om ugen. Aflønning sker efter gældende overenskomst samt fastholdelses-/rekrutteringstillæg.

  Ønsket opstartsdato

  • 1. januar 2017.

  Frist

  • 13. november 2016.

  Samtaler forventes afholdt 24. november.

  Søg stillingen Pædagog til børnetea...
 • 13-11-2016 Pædagoger til Autisme Center Vestsjælland
  Døgn Voksen 18 er et specialiseret tilbud efter servicelovens § 108, for voksne med autisme og Cornelia de lange-syndrom.

  Der bor på nuværende tidspunkt to unge mænd i teamet. De er i starten af 20'erne, og fælles for begge unge mænd er, at de i høj grad har brug for struktur og forudsigelighed i deres hverdag. Begge borgere kan reagere voldsomt og personrettet ved frustrationer. Det karakteriserer begge borgere, at de er meget afhængige af deres relation til de medarbejdere, der er omkring dem. Relationen hjælper dem med at skabe tryghed, og de har derfor bedre forudsætninger for at kunne løse de udfordringer, der opstår i hverdagen. Vi arbejder ud fra en struktureret og anerkendende til gang med udgangspunkt i Low Arousal for at forebygge, håndtere og udvikle de udfordringer, borgerne møder. Vi har et særligt fokus på at arbejde på en konfliktnedtrappende måde med særligt fokus på sanseintegration og stressreducering.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet pædagog
  • kan gøre en forskel for voksne, der grundet deres komplekse udfordringer har brug for at blive mødt med empati og forståelse for deres særlige problemstillinger
  • som medarbejder indgår i døgndækningen med skiftende arbejdstider, i hverdagen og weekenden. Der arbejdes bl.a. med rådighedsvagter, som er en sovende nattevagt, der kan kombineres med aftenarbejde   
  • kan fokusere på, at borgerne oplever kvalitet og inddragelse i eget liv
  • kan bevare roen og overblikket i konfliktsituationer
  • kan samarbejde med forskellige faggrupper i hverdagen og bringe observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring
  • er loyal mod fælles beslutninger
  • kan sætte grænser og samtidig etablere relationer
  • kan sætte ord på din faglige tilgang og praksis.

  Stillingerne fordeler sig således

  • en pædagog i Døgn Voksen 18 på 34 timer om ugen, så hurtigt som muligt
  • en pædagog i Døgn Voksen 18 på 34 timer om ugen med opstart 1. januar 2017

  Løn- og ansættelsesvilkår

  efter gældende overenskomst samt et lokalt fastsat tillæg.
   

  Få mere at vide

  Hvis du har spørgsmål til stillingerne og vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue)
   

  Frist

  • 13. november 2016.

  Samtaler forventes afholdt i uge 47.

  Søg stillingen Pædagoger til Autism...
Psykolog (1)
 • 01-11-2016 Psykolog/psykologisk konsulent til Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor din personlighed er en styrke

  • Kan du skabe hele løsninger, hvor alle aspekter indgår?
  • Ser du styrken i at arbejde i et tværfagligt team?
  • Er du nysgerrig, velorganiseret og struktureret, og går du til opgaven med et åbent sind?
  • Ser du det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke fagligheden?
  • Har du talent for at sige din mening, så andre ikke er i tvivl, samtidigt med at du anerkender andres meninger?
   
  Så kunne du sagtens være den person, som vi leder efter til at være med til at underbygge vores pædagogiske virksomhed, der bl.a. består af døgntilbud til børn og voksne, skoletilbud og STU. På Autisme Center Vestsjælland arbejder vi med at understøtte det gode liv med håb, mening og selvbestemmelse for beboere og elever ud fra en recovery-inspireret tilgang. Vi ønsker en nytænkende autismetilgang, hvor der ikke sigtes mod normalisering, men mod deltagelse på egne præmisser med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og med anerkendelse af borgeren som ekspert i eget liv.  

  Vi forventer, at du

  • kan anvende din psykologiske viden og arbejde selvstændigt
  • kan arbejde med pædagogisk psykologi
  • kan afholde interne kurser og temadage relateret til autisme
  • kan supervisere med udgangspunkt i den enkelte borgers udfordringer i tæt samarbejde med medarbejderne i de enkelte team.
   
  Vores nye kollega må gerne have nogle års erfaring og er naturligvis fagligt velfunderet inden for det psykologiske felt. Og så har du kompetencer og erfaring med supervision. Erfaring med arbejde inden for autismeområdet er en fordel, men ikke et krav.

  Teamet du bliver en del af ...

  Rådgivningen består af psykologer/psykologisk konsulent, socialrådgivere, audiologopæd, pædagog og fysioterapeut samt en leder.
  Vi varetager tværfaglig rådgivning, supervision og sparring samt undervisning til medarbejdere.
  Vi tilbyder sproglig samt psykologisk udredning inden for autismespektret og kognitivt funktionsniveau.

  Stillingen er på 37 timer om ugen.
  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Derudover er der indgået lokalaftaler med de faglige organisationer. Vi indhenter straffe- og børneattest.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Såfremt du har særlige lønkrav, skal de fremsendes sammen med ansøgningen.

  Frist

  • 1. november 2016.

  Samtaler forventes afholdt i uge 46/47.
  Ønsket opstart 1. januar 2017. 
   

  Søg stillingen Psykolog/psykologisk...
Lærer (4)
 • 23-10-2016 Matematiklærer til indskolingen, Søndermarksskolen
  Søndermarksskolen har en ledig stilling, som skal besættes snarest muligt eller senest 1. december.
   
  På Søndermarksskolen har vi 575 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisningen og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse.
   
  Søndermarksskolen og Slagelse Kommune er meget optaget af arbejdet med visible learning. Visible learning giver et øget fokus på læring, udarbejdelse af succeskriterier og fastsættelse af tydelige læringsmål. 

  Fag

  Vi søger en lærer, der kan undervise i matematik i indskolingen. Der vil i dit kommende skema også være andre fag som skal læses, men det sammensætter vi i fællesskab, da alle fagkombinationer kan sættes i spil.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet - faglig dygtig og kompetent
  • vil indgå i et positivt samarbejde med engagerede kolleger
  • arbejder anerkendende og inkluderende
  • har vilje og evner til at udvikle og bidrage til skolens indsatsområder.

  Du vil møde en skole med

  • stort fokus på skoleudvikling
  • gode fysiske rammer
  • engagerede kolleger, der prioriterer faglighed, samarbejde og trivsel højt
  • glade og motiverede elever.

  Vil du vide mere

  Yderligere information om stillingerne kan opnås ved henvendelse til
  • skoleleder Henrik Hallig eller viceskoleleder Pia Haugaard på tlf. 24 29 68 01

  Læs mere om os på Søndermarksskolens hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  • Søndag den 23. oktober 2016.


  Søg stillingen Matematiklærer til i...
 • 24-10-2016 Viceskoleleder Klostermarken Skole

  Klostermarken Skole og dagbehandling søger viceskoleleder pr. 1. december 2016

  Klostermarken Skole er en specialskole med dagbehandling. Vi er en arbejdsplads, hvor vores værdier er i fokus i alt, hvad vi laver. Vi har fagligt høje ambitioner for det skolefaglige og specialpædagogiske område. Vi har og ønsker et arbejdsmiljø fyldt med humor og plads til at lege. Vi tilbyder fagligt udfordrende, men gode arbejdsvilkår.

  Fælles for eleverne er, at deres aktuelle situation og vanskeligheder bevirker, at de ikke kan modtage undervisning i det almene skolesystem. De har brug for et omfattende individuelt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  På nuværende tidspunkt har vi 43 elever fra 0. - 9. klasse.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre udvikling og en høj faglig kvalitet i både undervisning og behandling af skolens elever.

  Stillingen indbefatter i øvrigt

  • Skemalægning
  • Vikardækning
  • Faglig sparring til personalet
  • Deltagelse i mødeaktiviteter
  • Ledelse af skolens SFO- og klubtilbud
  • Stedfortræderfunktion for skolelederen
  • Udmøntning af arbejdstidsaftaler og regler indgået med de faglige organisationer
  • Tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • Administrative opgaver

  Du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske undervisning
  • har erfaring med it - bl.a. skoleintra, Ipads og brug af hjemmeside m.m.
  • har erfaring med at arbejde i TRIO, TEA m.fl.
  • kan udvikle kompetente, kreative og innovative læringsmiljøer inde og ude
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • kan levere faglig sparring til personalet af høj kvalitet
  • kan få vikardækning og skemalægning ifht. undervisnings- og SFO til at gå op i en højere enhed
  • har en relevant efteruddannelse - eksempelvis en PD i specialpædagogik
  • har Diplomuddannelsen i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse eller ønske om at påbegynde en sådan uddannelse.

  Vi tilbyder en løn på lederniveau og efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 24. oktober 2016 kl. 9.00
  Der kan indgå test og -interviews i rekrutteringsforløbet.
  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 43. Der kan blive tale om to samtalerunder.

  Søg stillingen Viceskoleleder Klost...
 • 25-10-2016 Lærer til Antvorskov Skole
  På Antvorskov Skole er vi udviklingsorienterede. Vi arbejder med udviklingen af motiverende læringsmiljøer, hvor vores satsning på teknologiinddragelse i alle fag er et af flere værktøjer. Vi drømmer om at være en skole, eleverne ikke vil hjem fra.
   
  Vi arbejder for høje faglige resultater. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

  Vi har brug for dig, hvis du

  • er uddannet lærer med høj faglighed i matematik, engelsk, samfundsfag eller historie
  • har interesse i at inddrage it-værktøjer eller teknologi i din undervisning
  • har mod på gensidig sparring i klasseledelse og didaktik
  • har stærk relationskompetence
  • vil være med til at sætte den didaktiske professionalisme på dagsordenen. 

  Vi kan tilbyde

  • ledige lektioner overvejende i overbygning
  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • stærke teams, hvor du vil have mulighed for både faglig og pædagogisk sparring
  • fokus på faglig og personlig udvikling
  • egen arbejdsplads og bærbar pc
  • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. 

  Yderligere oplysninger

  Frist

  • 25. oktober kl. 12.00

  Vi forventer at afholde samtaler den 26. oktober.
   
  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffeattest og børneattest.

  Søg stillingen Lærer til Antvorskov...
 • 25-10-2016 Lærer til Nymarkskolen

  Nymarkskolen, lærer til mellemtrinnet - stillingsopslag uden tillægsord


  På Nymarkskolen arbejder vi med indsigt giver udsigt.
  Vi har fokus på synliglæring, idræt og sundhed.
  Vi er en idrætsskole og har Slagelse Kommunes eliteidrætsklasser. Hos os går alle elever til afgangsprøver i idræt. Vi er en byskole med 500 elever og 55 ansatte.

  Du skal søge hos os hvis du

  • er læreruddannet
  • vil undervise på mellemtrinnet i et eller flere af følgende fag; dansk, engelsk, musik og håndværk & design
  • er synlig og tydelig også i din undervisning

  Vi kan tilbyde

  • egen arbejdsplads og pc
  • forberedelseslokaler, hvor du sidder sammen med dit primære team
  • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
  • tutorordning
  • fokus på samarbejde, fællesskab og kultur, både blandt elever, forældre og kollegaer.

  Yderligere oplysninger

  eller kontakt
  • skoleleder René Nielsen tlf. 23 22 50 50 eller
  • afdelingsleder Anette Petersen tlf. 23 22 50 52

  Frist

  • 25. oktober 2016 kl. 12.00

  Forventet samtaler: 27. oktober 2016.

  Tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. december 2016.
   

  Søg stillingen Lærer til Nymarkskol...
Leder (4)
 • 23-10-2016 Teamleder til Autisme Center Vestsjællands Voksenområde - genopslag

  Autisme Center Vestsjælland søger teamleder til voksenområdet - genopslag

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Vi søger en teamleder til vores voksenområde

  Om os

  Autisme Center Vestsjælland er en af ni virksomheder indenfor 'Handicap og psykiatri' i Slagelse Kommune. Vi har et stærkt politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske med at være den mest centrale person i eget liv.

  På Autisme Center Vestsjælland er ledelse et fag, der er i stadig bevægelse. Det ledelsesmæssige afsæt er narrativt inspireret, hvor der er plads til forskelligheder og til, at vi kan lede med udgangspunkt i de fortællinger vi hver især bærer og skaber sammen. Dette både i forhold til borgere og os som ansatte. Vi har stor respekt for fortællinger. Vi lytter til det, der er væsentligt for den enkelte, for, at vi sammen kan løse vores primære opgave; at understøtte det enkelte menneskes gode liv. Som teamleder referer du direkte til områdelederen af det respektive område. Det er nødvendigt, at du er i stand til at lede i forskellige rum, hvor du skal være autentisk og kunne lede medarbejdere, hvor nærvær, entusiasme og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

  Vi tilstræber at være velorganiserede, således vi hver især kan bruge energi på at arbejde med kerneopgaven ud fra de opgaver, vi hver især skal varetage. Vi bevæger os konstant og tilpasser os den omskiftelige hverdag, de politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i teams værdifuldt, både i pædagogiske teams, i undervisningsmæssige teams, administrativt team, serviceteams, rådgivningsteams og lederteams. Du vil blive en del af et nyetableret lederteam i det område, du bliver ansat i.

  På Autisme Center Vestsjælland har vi forskellige lederfora. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af teamlederne i tæt samarbejde med områdelederen for området. Du skal vægte ledelse i disse forskellige fora og have blik for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i større sammenhænge. Som leder skal du have blik for nødvendigheden og værdien i at have kolleger. Disse vil være gode sparringspartnere i din hverdagspraksis, og de vil også være en del af den pædagogiske/undervisningsmæssige praksis.

  Vores overordnede fokus for at understøtte gode liv er faglig udvikling. Det er en proces, vi er i gang med at gøre levende i praksis. Du vil få en stor rolle i forhold til at sætte faglig udvikling på dagsordenen samt i forhold til at være med til at give det faglige udviklingsfokus indhold. Vi har store forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.

  Om dig

  Voksenområdet søger en teamleder med erfaring inden for forandrings- og procesledelse til at understøtte den kontinuerlige udvikling inden for den pædagogiske praksis omkring voksne borgere. Som teamleder vil du blive tilknyttet fire voksenteams, der geografisk er placeret således, at pædagogiske metoder, etiske tilgange og sparring kan ske på tværs af teams i hverdagspraksis.

  Du skal kunne oversætte relevant lovgrundlag og skabe refleksion hos både medarbejdere, kolleger og dig selv ift. pædagogisk praksis. Idet du vil blive en del af et specialiseret pædagogisk miljø, er det vigtigt, at du har en pædagogisk grunduddannelse samt kendskab til arbejdet med voksne mennesker med udviklingsforstyrrelser.

  Vi søger en teamleder der er nysgerrig, struktureret, udadvendt, empatisk, initiativrig og er i stand til at sige sin mening og samtidig er åben for at andres input, således vi sammen kan skabe den bedste praksis.

  Du er motiverende og understøtter medarbejderne i at løfte opgaverne i teamet, med et organisatorisk blik, hvor du er tydelig i skrift og tale.

  Vi prioriterer efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere. Vi forventer det samme af dig.

  Flere oplysninger

  • www.a-c-v.dk
  • Teamleder Heidi Klingenberg på tlf: 30 85 50 11.

  Stillingen er på 37 timer.
  Ønsket opstart: 1. januar 2017 eller snarest muligt.

  Frist

  • 23. oktober 2016
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt 1. november. Ansøgere må forvente at blive indkaldt til flere samtaler.
   

  Søg stillingen Teamleder til Autism...
 • 24-10-2016 Viceskoleleder Klostermarken Skole

  Klostermarken Skole og dagbehandling søger viceskoleleder pr. 1. december 2016

  Klostermarken Skole er en specialskole med dagbehandling. Vi er en arbejdsplads, hvor vores værdier er i fokus i alt, hvad vi laver. Vi har fagligt høje ambitioner for det skolefaglige og specialpædagogiske område. Vi har og ønsker et arbejdsmiljø fyldt med humor og plads til at lege. Vi tilbyder fagligt udfordrende, men gode arbejdsvilkår.

  Fælles for eleverne er, at deres aktuelle situation og vanskeligheder bevirker, at de ikke kan modtage undervisning i det almene skolesystem. De har brug for et omfattende individuelt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  På nuværende tidspunkt har vi 43 elever fra 0. - 9. klasse.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre udvikling og en høj faglig kvalitet i både undervisning og behandling af skolens elever.

  Stillingen indbefatter i øvrigt

  • Skemalægning
  • Vikardækning
  • Faglig sparring til personalet
  • Deltagelse i mødeaktiviteter
  • Ledelse af skolens SFO- og klubtilbud
  • Stedfortræderfunktion for skolelederen
  • Udmøntning af arbejdstidsaftaler og regler indgået med de faglige organisationer
  • Tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
  • Administrative opgaver

  Du

  • stiller store krav til dig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af den specialpædagogiske undervisning
  • har erfaring med it - bl.a. skoleintra, Ipads og brug af hjemmeside m.m.
  • har erfaring med at arbejde i TRIO, TEA m.fl.
  • kan udvikle kompetente, kreative og innovative læringsmiljøer inde og ude
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever
  • kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • kan levere faglig sparring til personalet af høj kvalitet
  • kan få vikardækning og skemalægning ifht. undervisnings- og SFO til at gå op i en højere enhed
  • har en relevant efteruddannelse - eksempelvis en PD i specialpædagogik
  • har Diplomuddannelsen i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse eller ønske om at påbegynde en sådan uddannelse.

  Vi tilbyder en løn på lederniveau og efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 24. oktober 2016 kl. 9.00
  Der kan indgå test og -interviews i rekrutteringsforløbet.
  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 43. Der kan blive tale om to samtalerunder.

  Søg stillingen Viceskoleleder Klost...
 • 06-11-2016 Leder til Team Fastholdelse

  Vi søger en erfaren leder, som kan stå i spidsen for fastholdelsesteamet i Center for Arbejdsmarked og Integration

  Som leder for Team Fastholdelse skal du kunne skabe sammenhæng mellem de lovgivningsmæssige rammer og faglige indsatser og sikre, at det er de rigtige løsninger, der bliver bragt i spil for den enkelte borger.
   
  Team Fastholdelse omfatter dels myndighedssagsbehandlere, som løser opgaver i forhold til borgere på sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering samt borgere på jobafklaringsforløb. Teamet består derudover af fastholdelseskonsulenter og en administrativ gruppe - i alt ca. 30 kompetente og engagerede medarbejdere.
   
  Vi er et dynamisk og udviklingsorienteret jobcenter med fokus på både dialog og samarbejde samt en effektiv og resultatorienteret indsats. Vi har fokus på det der virker og er bevidste om, at udvikle os løbende i en branche, der stiller store krav til omstillingsparathed.
   
  Som leder får du ansvar for budgettet på dit område, og du bliver en del af en dynamisk ledergruppe, som er repræsenteret af alle områderne indenfor Center for Arbejdsmarked og Integration.

  Som leder får du følgende opgaver

  • Økonomiansvar
  • Ansvar for den daglige ledelse
  • Tilrettelæggelse af den daglige drift
  • Indgå i sagsbehandlingen af komplekse sager og yde faglig sparring
  • Give input til og arbejde efter beskæftigelsesplanens mål og jobcenterets aktiveringsstrategi
  • Sikre høj faglighed (herunder lovgivning) og rettidighed
  • Medvirke til trivsel og samarbejde
  • Stå for medarbejderudvikling, herunder afholdelse af MUS-samtaler og omsorgssamtaler
  • Udarbejde ledelsestilsyn
  • Kontakt til leverandører og samarbejdspartnere i forhold til den daglige drift
  • Indgå i aftaler om snitflader internt i Slagelse Kommune. 

  Vi har brug for dig, hvis du

  • har erfaring med personaleledelse
  • kan delegere opgaver og sætte mål
  • kan vurdere indsats og give feedback på præstationer, herunder sikre faglig sparring
  • kan samarbejde og skabe sammenhold på tværs
  • har et godt kendskab til beskæftigelsesområdet
  • har en relevant uddannelse. 

  Løn og ansættelsesvilkår

  Lønnen fastsættes på baggrund af gældende overenskomst og efter kompetencer.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingens indhold er du velkommen til at kontakte
  • Arbejdsmarkedschef Jens Højlund, tlf. 58 57 94 10 / 20 18 07 23 eller mail jenhj@slagelse.dk
  • Sekretariatsleder Henrik Skov, tlf. 58 57 41 24 / 20 33 15 02 eller mail hensk@slagelse.dk  

  Frist

  • søndag den 6. november 2016.
   
  Første samtalerunde afholdes onsdag den 16. november 2016. Anden samtalerunde afholdes torsdag den 24. november 2016.
   
  Stillingen forventes besat pr. 1. januar 2017 eller hurtigst muligt.

  Søg stillingen Leder til Team Fasth...
 • 21-11-2016 Viceskoleleder til Storebæltskolen
  Da vores viceskoleleder efter mange års tro tjeneste går på pension søges, pr. 1. januar 2017, en viceskoleleder til vores fantastiske skole. 
  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.

  Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Vi søger en viceskoleleder der

  • evner både at lede for, ved at gå forrest og vise retningen, og at lede efter, ved at søge sammen med medarbejdere, elever og øvrige aktører, og dermed anvende deres kompetencer i bestræbelserne på at skabe fortsat udvikling - kort sagt en leder der lytter og viser vej
  • sikre synlige mål og klare pædagogiske principper og værdier på skolens områder
  • hviler i dig selv og som har store kompetencer inde for faglig-, administrativ- og personaleledelse
  • er nærværende, og som både kan være tæt på medarbejderne og have "en finger på pulsen" i forhold til elever og forældre
  • sikre relevant faglig og pædagogisk dialog og tydelig kommunikation, såvel på skolen som i dialogen med forældre og andre samarbejdspartnere i og uden for kommunen
  • har høje ambitioner på skolens og elevernes vegne
  • stiller store krav til sig selv og de ansatte i forhold til kvaliteten af det specialpædagogiske arbejde
  • har erfaring med at arbejde med Skoleintra, TRIO, TEA m.fl.
  • er i stand til at have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket og overskuddet
  • kan varetage den daglige ledelse af skolens udskoling samt skolens to ASK-klasser
  • er er god til at skabe relationer
  • er uddannet lærer og har en relevant efteruddannelse - eksempelvis en PD i specialpædagogik, Diplomuddannelsen i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse. 

  Vi kan tilbyde en

  • innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • arbejdsplads med et meget højt fagligt niveau
  • godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 70 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og humor
  • skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen.

  Stillingen er på 37 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte

  Frist

  • mandag den 21. november 2016 kl. 12.00.  

  1. ansættelsessamtale afholdes mandag den 28 november 2016.

  Ansøgning skal sendes via slagelse.dk
   
   

  Søg stillingen Viceskoleleder til S...
Kontor og administration (1)
 • 28-10-2016 Sekretær (begivenhedsbegrænset) til Stillinge skole
  Stillingen er begivenhedsbegrænset, men der sikres minimum ansættelse til 1. juli 2017.

  Stillinge Skole er kendetegnet ved høj faglighed, imødekommenhed og plads til alle. Skolen har gode fysiske rammer og er det naturlige skolevalg for oplandets elever. Skolen består af en 1-2 sporet hovedskole med 320 elever og tilhørende SFO. Derudover har skolen en autistklasserække med 50 elever fra 0.-9.klasse.

  Vi søger en sekretær med kendskab til skoleverden og som har erfaring med programmerne Tabulex, Trio og Forældre- og PersonaleIntra. Du skal desuden kunne varetage skolens vikardækning fra kl. 6.15 alle hverdage.

  Vi forventer, at du

  • er engageret, dynamisk og faglig dygtig
  • kan arbejde effektivt i et miljø med mange forstyrrelser
  • har flair for skriftlig dansk
  • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • har lyst og evne til at arbejde i tæt forpligtende teamsamarbejde. 

  Du skal administrere/styre og arbejde med

  • personaleadministration
  • vikardækning af lærere og pædagoger
  • test og prøver
  • vikarløn
  • indberetninger
  • taxabefordring.

  Du kan/vil gerne lære følgende it-systemer

  • løn i SD
  • vikardækning i Trio
  • Tabulex
  • oprettelse af brugere i TEA.

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø
  • faglige udfordringer 
  • personlig udvikling
  • fagligt velfunderede og hjælpsomme kolleger.
   
  Stillingen er på 37 timer pr. uge og arbejdstiden starter kl. 6.15 med vikardækning - Sluttid aftales og kan eventuelt flekses.

  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier eller viceskoleleder Malene Wendelboe på tlf. 58 54 70 58.

  Frist

  • 28. oktober kl. 12.00.

  Samtalerne afholdes mandag den 31. oktober 2016.

   

  Søg stillingen Sekretær (begivenhed...
Elevstillinger (1)
 • 01-11-2016 SSA - elever - primo 2017

  Social og Sundhedsassistent-uddannelse 2017

  Ønsker du at uddanne dig til social- og sundhedsassistent?
   
  Du har nu mulighed for en spændende karriere indenfor sundhed og omsorg.

  Har du lyst til

  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor høj faglighed, relations skabelse og kvalitetsudvikling er centrale begreber?
  • en uddannelse der veksler mellem teori og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået grundforløb 2 eller være uddannet social- og sundhedshjælper
  • hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.

  Slagelse Kommune tilbyder

  Som social- og sundhedsassistent elev får du mulighed for at arbejde med helhedsorienteret omsorg, pleje og sygepleje ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov. Uddannelsen har fokus på, at du opnår kompetencer i at arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer.

  Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores social- og sundhedsuddannelsesside (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, eventuel kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Søg stillingen SSA - elever - primo...
Dagplejer (1)
 • 29-12-2017 Dagplejere Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger dagplejere i Slagelse by

  Villas, Rose, Mohammed og Julie søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
   
  Så kunne du tænke dig en dagligdag med glæde, smil, sjov og udfordringer med børn i alderen fra ½-3 år kunne jobbet som kommunal dagplejer i Slagelse kommune være noget for dig.

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med

  • en hjemme arbejdsplads
  • mange dejlige oplevelser med børn fra alle kulturer
  • indflydelse på din egen arbejdsdag
  • mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
  • et godt samarbejde med kollegaer og forældre
  • en del af et stærkt team bestående af 165 kollegaer
  • faglig vejledning og rådgivning fra dagplejepædagoger.

  Vi søger DIG, der

  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • kan accepterer dagplejens værdigrundlag
  • ikke er bange for at arbejde med it.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det man som menneske lærer i løbet af et helt liv.
   
  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 6 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 54% af den skattepligtige del af lønnen.

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til

  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 58 57 30 50
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 58 57 36 41
   
  Lige nu har vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by.
   
  Send din ansøgning digital gennem Slagelse kommunes hjemmeside.
   
  Der ansættes dagplejere løbende og efter behov.
   
  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.
   
  Det forventes du har gennemført et godkendt 1. hjælps kursus, inden opstart som dagplejer.
   
  Læs mere om os på dagplejens hjemmeside (nyt vindue).
   

  Søg stillingen Dagplejere Slagelse ...
Beredskabspersonale (2)
 • 09-11-2016 Taktisk forebyggelsesmedarbejder

  Center for Beredskab i Slagelse Kommune søger en ny engageret medarbejder til vores forebyggende område med tiltrædelse snarest muligt.


  Slagelse kommunes beredskab består af et forebyggende og et operativt område, med både kommunalt beredskab og entrepriseberedskab, samt et frivilligt redningsberedskab. Herudover varetager vi et helt særligt beredskab på Storebæltsforbindelsen. Vi har vores eget rednings- og sikkerhedscenter, hvor vi udnytter vores samlede kompetencer til at udbyde uddannelse primært til andre offentlige virksomheder, ligesom vi benytter faciliteterne til at uddanne vores eget beredskab.

  Beredskabet består i alt af ca. 20 fuldtidsansatte og ca. 170 deltidsansatte / frivillige heri indregnet mandskab hos Falck.

  Vores nye medarbejder skal særligt medvirke til at løfte beredskabets taktiske forebyggelsesindsats, som har et stort politisk fokus, samt indgå i områdets øvrige forebyggende aktiviteter, herunder den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn m.m.

  Vi forventer herudover, at du indgår i løsning af beredskabets samlede opgavesæt indenfor de forskellige områder.

  Du ansættes som vice- eller beredskabsinspektør og der vil være mulighed for at indgå i beredskabets indsatsledervagt, såfremt du kan overholde kravene til udrykningstiderne.

  Opgaver

  • planlægning, tilrettelæggelse og udmøntning af taktiske forebyggelsestiltag
  • deltage i brandteknisk byggesagsbehandling og rådgivning
  • behandling af diverse tilladelser og medvirke i tilsyn
  • evt. varetagelse af beredskabsplanlægningsopgaver
  • evt. indgå i varetagelse af frivilligberedskabet
  • evt. indgå i undervisningen på vores sikkerhedscenter.

  Kvalifikationer

  • uddannelsen Brandteknisk Grunduddannelse eller tilsvarende
  • uddannelsen Brandteknisk Videreuddannelse eller tilsvarende
  • erfaring med det forebyggende arbejde
  • en bred beredskabsfaglig uddannelse
  • evt. uddannet som indsatsleder
  • innovativ og fyldt med gåpåmod
  • analytisk og struktureret.

  Vi tilbyder

  • et job i et mindre beredskab med meget alsidige opgaver
  • stor mulighed for at præge egen og andres dagligdag og jobområde
  • relevant efteruddannelse
  • løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
  • beredskabschef John Olesen, tlf. 21 62 95 25 eller
  • beredskabsinspektør Henrik B. Vibits, tlf. 22 88 54 53

  Frist

  • 9. november 2016.

  Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 46.

  Søg stillingen Taktisk forebyggelse...
 • 15-11-2016 Kontorassistent, 20-30 timer ugentligt - Slagelse Kommunes Beredskab
  Slagelse Kommunes Center for Beredskab søger en administrativ medarbejder på deltid med tiltrædelse 1. januar 2017 eller efter nærmere aftale.

  Slagelse Kommunes Beredskab består af et brandforebyggende og et operativt område (brandvæsen). Vi har endvidere vores eget rednings- og sikkerhedscenter, hvor vi udbyder en række forskellige adfærds- og sikkerhedskurser til offentlige og private virksomheder.

  Vores administration ligger på Slagelse Landevej 3 i Korsør.

  Vores nye medarbejder skal medvirke til at løse de forskellige administrative opgaver i Beredskabet, herunder varetage den daglig kontakt med vore kunder på vores sikkerhedscenter.

  Arbejdet planlægges i tæt samarbejde med vores to øvrige administrative medarbejdere, hvoraf en er ansat på deltid. Du får derfor mulighed for at planlægge din arbejdstid i samarbejde med de øvrige ansatte.

  Opgaver

  • telefonbetjening og daglig kundekontakt
  • udarbejdelse af kursusmapper m.v.
  • diverse kursusadministration
  • debitor/kreditor, fakturering
  • evt. lønindberetning, registrering af sygdom og fravær
  • øvrige administrative opgaver.

  Kvalifikationer

  • uddannelsen og gerne erfaring som kontorassistent eller lignende
  • erfaring med kundekontakt
  • flair for EDB og erfaren bruger af Office pakken
  • erfaring med fakturering og diverse bogholderi
  • kendskab til Microsoft C5, Prisme, Silkeborg Data er en fordel
  • behersker flydende dansk i skrift og tale
  • gode engelskkundskaber er en fordel.

  Personlige egenskaber

  • du har en høflig, udadvendt og imødekommende personlighed
  • du befinder dig godt i et hektisk miljø med en ligefrem omgangstone
  • du er fleksibel og samarbejdsvillig

  Vi tilbyder

  • et job i et mindre beredskab med meget alsidige opgaver
  • indflydelse på planlægning af egen arbejdstid
  • relevant efteruddannelse
  • løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst (H/K).

  Ansøgning og yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
  • Nanna K. Møller 58 57 97 12

  Frist

  • senest den 15. november

  Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 47.

  Søg stillingen Kontorassistent, 20-...
AC-personale (1)
 • 09-11-2016 Natursagsbehandler til § 3

  Erfaren sagsbehandler søges til naturområdet

  Center for Teknik og Miljø søger hjælp til § 3-sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven.

  Stillingen er midlertidig svarende til et ½ årsværk, så erfaring og hurtig tilgang til fagområdet bliver foretrukket. Ansættelsen kan strækkes til mere end et ½ år, såfremt den afvikles på deltid.

  Du vil sammen med otte kollegaer indgå i naturgruppen, der arbejder med natur, vandløb og kystbeskyttelse.
   
  Dine opgaver vil være sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, primært § 3

  Kompetenceprofil

  Du har 
  • en akademisk baggrund som biolog, landskabsarkitekt eller lignende
  • solid erfaring med sagsbehandling indenfor naturbeskyttelsesloven, særligt § 3-området, herunder håndhævelse
  • erfaring med vurderinger i forhold til habitatdirektivets bilag IV og Natura 2000
  • dine biologiske værktøjer i orden - og du er dus med din flora og vandhulsbiologien
  • juridisk erfaring i forhold til forvaltningslov, naturbeskyttelseslov og  håndhævelse
  • rutine i at bruge Miljøportalen, journalsystemer og GIS
  • gode samarbejdsevner og er velformuleret.

  Vi tilbyder dig

  Ansættelse i en organisation
  • hvor faglighed og service overfor borgerne har høj prioritet
  • hvor værdierne er "modig, tydelig, kompetent og med glæde"
  • hvor du har stor indflydelse på dit daglige arbejde
  • med et stærkt fagligt team, hvor samarbejde og sparring prioriteres højt.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling med den relevante faglige organisation.

  Stillingen er midlertidig og svarer til et ½ årsværk. Arbejdstiden kan være deltid og varieres mellem 2-5 arbejdsdage pr. uge med flekstid.

  Tiltrædelse snarest muligt.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Christian Schou Rasmussen, tlf. 58 57 33 72
  • biolog Charlotte Jørgensen, tlf. 58 57 45 38

  Frist

  Vi skal have modtaget din ansøgning senest
  • 9. november 2016 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde samtaler i uge 46.
   

  Søg stillingen Natursagsbehandler t...