Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (2)
 • 01-06-2017 Tale-hørelærer/audiologopæd - barselsvikar pr. 1. august
  Den Pædagogiske udviklings- og inklusionsenhed i Slagelse Kommune søger tale-hørelærer/audiologopæd som barselsvikar pr 1. august 2017.

  Opgaven som tale-hørekonsulent indebærer

  • fokus på dobbeltperspektiver, hvor vi ser barnet som individ og i konteksten
  • undersøge børn der er i sproglige og høremæssige vanskeligheder
  • intervention
  • guide/vejlede og supervisere de voksne omkring barnet om understøttende sprogstrategier i forhold til det enkelte barn
  • samskabelse med dagtilbud i forhold til at implementere sprogpakken i dagtilbud. 

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har

  • Uddannelse som audiologopæd/tale-hørelæreruddannelse
  • gode relations kompetencer og erfaring i at arbejde med børn
  • lyst til vekselvirkningen med dels meget tværfagligt samarbejde og dels at arbejde alene i samarbejde med forældre og institution, hvor omdrejningspunktet er barnet i dets daglige omgivelser
  • gode samarbejdsevner og på en naturlig måde er anerkendende, positiv og fleksibel
  • talent for at være yderst selvmotiverende og har flair for at planlægge og prioritere selvstændigt, have mange bolde i luften og samtidig bevare begge ben på jorden. 

  Den pædagogiske udviklings- og inklusionsenhed tilbyder en arbejdsplads

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • mulighed for at arbejde med enkeltsager og udviklingsopgaver i distriktet
  • gode engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven
  • at du også bliver en del af et monofagligt team med tale-hørekonsulenter, hvor der er et højt fagligt niveau. 

  Den pædagogiske udviklings- og inklusionsenhed (PUI) servicerer skoler og dagtilbud i Slagelse Kommune.
  Fokus på PUIs opgave er at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler ved dels at understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis, dels at styrke indsatserne i forhold til de enkelte børn i vanskeligheder.
  Servicen består af traditionelle PPR opgaver, ledelse af udviklingsprojekter, understøttelse af kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler.
  PUI er en tværfaglig enhed, bestående af tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, psykologer, pædagogiske inklusionsmedarbejdere, udviklingskonsulenter, administrative medarbejdere og ledelse.
  Arbejdet i enheden er organiseret i fire geografiske områder, hvor du også som tale-hørelærer er en del af et distriktsteam, hvor der er fokus på udviklingsopgaver.

  Yderligere oplysninger

  gives hos
  • teamleder Anette Holm Larsen, tlf. 24 42 31 79 og
  • leder Bo Clausen tlf. 20 54 50 83.
   
  Stillingen er omfattet af Ny Løn.

  Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Slagelse Kommune indhenter offentlig straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

  Frist

  • 1. juni 2017 kl. 12.00
   
  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24.
   

  Søg stillingen Tale-hørelærer/audio...
 • 06-06-2017 PA-assistent i børnehaven Benediktevej

  Børnehaven Benediktevej søger en PA-assistent på 37 timer pr. uge, fra den 1. august 2017.

   
  Børnehaven er Slagelse Kommunes tilbud til børn i alderen 0-6 år, som har behov for en særlig pædagogisk, fysioterapeutisk og eller talepædagogisk indsats, der ikke kan dækkes gennem et ophold i en almindelig daginstitution. Børnehaven er normeret til 20 børn, som er fordelt i 3 grupper. Alle børnene er udfordrede på deres udvikling og har behov for en tværfaglig helhedsindsats i et lille trygt og overskueligt miljø. 

  Stillingen skal dække alle tre grupper, hvor man primært er i en gruppe om formiddagen og skal være med til at dække eftermiddagstimer, i de øvrige  grupper om eftermiddagen.

  Der arbejdes med en anerkendende tilgang til børnene. Børnene har individuelle handleplaner som der tages udgangspunkt i, når de daglige aktiviteter tilrettelægges.

  Faglige kompetencer

  Du
  • er uddannet PA-assistent med specialpædagogisk erfaring
  • har kendskab til Tegn til tale, støttesystemer f.eks. boardmaker, social story og andre systemer
  • skal have stor skriftlighed da der arbejdes med dokumentation og rapportskrivning omkring børnene
  • er refleksiv og igangsættende, anerkendende, ansvarsfuld og empatisk og kan bevare overblikket i pressede situationer
  • kan samarbejde med forældre, kolleger og øvrige samarbejdspartnere omkring børnene
  • skal kunne lide sang og musik
  • må gerne have kendskab til neuropædagogik
  • har kendskab til it-anvendelse.

  Personlige kompetencer

  Du
  • kan samarbejde og har en åben og ærlig måde at fungere på i en personalegruppe
  • har humor og udstråler livsglæde
  • er fleksibel, ansvarlig og engageret
  • er robust som menneske og forankret i dig selv
  • må gerne være kreativ og musisk anlagt.

  Slagelse Kommunes værdier er: MODIG - TYDELIG - KOMPTENT- MED GLÆDE, og med disse værdier tager vi afsæt i børnene og deres familier og kigger på muligheder sammen med dem, således at det er værdiskabende for alle parter.

  Yderligere oplysninger

  Vi har ikke mulighed for at tilbyde du kan besøge os, men du er velkommen til at ringe til
  • virksomhedsleder Aase Avlund på tlf. 58 52 75 78.

  Frist

  • 6. juni 2017


  Søg stillingen PA-assistent i børne...
Tandlæge (2)
 • 01-06-2017 Ledende overtandlæge

  til Slagelses Kommunale Tandpleje

   
  Stillingen som ledende overtandlæge bliver ledig, da vores nuværende ledende overtandlæge går på pension til sommer. Vi ønsker at besætte stillingen pr. 15. august eller snarest derefter.
   
  Slagelses Kommunale Tandpleje er primært målrettet forebyggende og behandlende indsatser for børn og unge i alderen 0-18 år. Der er ligeledes ønske om, at den Kommunale Tandpleje på kortere sigt varetager behandlende opgaver i omsorgstandplejen.
   
  Den Kommunale Tandpleje har egen hjemmeside, hvor du kan orientere dig yderligere. På hjemmesiden kan du både læse om børn og unge tandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen.
     
  Organisatorisk er Slagelses Kommunale Tandpleje en decentral virksomhed under Center for Børn og Familie. Det betyder, at du refererer til centerchefen. At du har selvstændigt budget- og personaleansvar, og skal varetage den samlede ledelse af Tandplejens virke og fortsatte udvikling. Du kommer til at indgå i tæt samarbejde med øvrige ledere på velfærdsområdet, og på tilsvarende vis med øvrige interessenter på området.
   
  Den Kommunale tandpleje er struktureret med 8 moderniserede klinikker - 5 behandlingssteder, 2 tandreguleringssteder og 2 steder, hvor der alene foregår undersøgelse og forebyggelse. Medarbejdergruppen repræsenterer tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og administrative medarbejdere. Den decentrale struktur er velfungerende og udgør en faglig og driftsmæssig helhed.
   
  Den Kommunale Tandpleje er en værdifuld aktør i det forebyggende arbejde. Der er således et forpligtende samarbejde med blandt andre sundhedsplejen, det specialiserede børne- og ungeområde og det almene dagtilbud- og skoleområde. Slagelse Kommune arbejder efter, at "opgaven sætter holdet". Det betyder, at du som leder går foran og indgår i relevante tværfaglige sammenhænge - og tilsvarende har blik for, hvornår andre skal inviteres ind i tandplejens virke.
   
  Som ledende overtandlæge skal du være uddannet tandlæge. Du skal kunne dokumentere ledelsesmæssige kompetencer med gode faglige, menneskelige og strategiske resultater.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.

  Frist

  Ansøgning skal du sende elektronisk via link senest den
  • 1. juni kl. 10.00

  Vi forventer, at du orienterer dig i "job- og personprofil" for stillingen (nyt vindue)
   
   
   

  Søg stillingen Ledende overtandlæge
 • 16-06-2017 Tandlæge/filialleder til Slagelse Kommunale tandpleje

  Desuden søges tandlæge til deltidsstilling 2-3 dage pr. uge


  Har du lyst til bl.a. at byde ind med høj faglighed og godt humør, så kan vi tilbyde en fast fuldtidsstilling 15. august 2017 samt en fast deltidsstilling.
   

  Til filiallederstillingen søger vi erfaren tandlæge, som kan indgå i ledergruppen

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i forandring, med mulighed for at præge denne udvikling
  • udviklings- og uddannelsesmuligheder
  • engagerede kollegaer med mulighed for faglig sparring
  • elektronisk journal (TK2) og digital røntgen (Digora) SMS-modul, borgerbooking.

  Vi forventer, at du er

  • faglig kompetent og kvalitetsbevidst
  • har gode samarbejdsevner, samt er fleksibel og åben
  • har mod på løbende omstilling og udvikling
  • er positiv, har et godt humør og er tydelig i din kommunikation
  • har interesse for tværfagligt samarbejde og teamsamarbejde
  • har erfaring og lyst til at arbejde med børn og deres forældre.

  I Slagelse Tandpleje er der otte kliniksteder fordelt i hele kommunen, som varetager tandbehandlingen af ca. 15.500 dejlige børn/unge.
  Vi arbejder efter en tandplejeplan, som giver øget fokus på forebyggelse og behovstandpleje.
  Tandregulering foregår med fastansatte specialtandlæger.

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principper for lokal løndannelse.

  Se mere om tandplejen og Slagelse Kommune på Tandplejens hjemmeside (nyt vindue)

  For yderligere oplysninger

  kontakt gerne
  • overtandlæge Lone Mahnfeldt på tlf. 58 38 28 55 / 24 80 74 84 eller mail: lomah@slagelse.dk.

  Frist

  • fredag den 16. juni 2017.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 26. juni 2017.
   

  Søg stillingen Tandlæge/filialleder...
Studiejob (1)
 • 15-06-2017 Studentermedarbejder i Slagelse Musikhus

  Studentermedarbejder til kommunikation.

  Vi leder efter...

  • du er studerende, og beskæftiger dig med kommunikation - vi har brug for din hjælp i 10 timer/ugentlig, fordelt på både dag, aften og weekend.

  Opgaver

  • Administration af vores facebook/ Instagram, annonce- og kommunikationsopgaver
  • fotografering ved koncerter
  • planlægning af "meet and greet" med udvalgte bands/kunstnere og lignende.

  Hvem er vi

  Slagelse Musikhus og Badeanstalten er to koncerthuse, hvor der er en fast stab på fire medarbejdere, en studentermedarbejder samt et frivilligt hjælperkorps. Vi er et meget aktivt sted med 80-100 koncerter og arrangementer årligt og vi lejer også ud til andres koncerter, foredrag, møder m.v.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  Frist
  15. juni 2017.
   

  Søg stillingen Studentermedarbejder...
Social- og sundhedshjælper (1)
 • 28-05-2017 SSH - Ferieafløsere til Plejecenter Quistgården

  Vil du være på en arbejdsplads, hvor nærvær og tilstedeværelse er vigtige elementer i dagligdagen - så læs videre!!

  Vi søger engagerede sommerferieafløsere til Plejecenter Quistgården 

  Vores faste medarbejdere skal holde sommerferie, og vi søger derfor gode, stabile og kompetente medarbejdere, som vil arbejde hos os i en nærmere aftalt periode hen over sommeren.
   
  Antallet af timer og vagttyper aftales med dig.
   
  Quistgården er et skærmet afsnit med plads til 24 svært demente borgere beliggende på Møllebjergvej 12 i Korsør. Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og vores mål er, at medarbejdere og beboere oplever stabilitet og trivsel i dagligdagen.

  Du

  • skal være uddannet social- og sundhedshjælpere - gerne med erfaring med demente borgere
  • skal være fleksibel i forhold til arbejdstid
  • skal brænde for arbejdet med demente borgere
  • holder ikke ferie i ansættelsesperioden.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger kan fås hos
  • centerleder Lene Henriksen tlf. 24 25 32 89

  Frist

  • 28. maj 2017

  Der vil blive afholdt samtaler løbende.

  Søg stillingen SSH - Ferieafløsere ...
Social- og sundhedsassistent (2)
 • 25-05-2017 SSA til Elisabethaven - genopslag

  Beboerne i Elisabethaven mangler en engageret og faglig dygtig social og sundhedsassistent 35-37 timer ugentligt.


  De har brug for netop dig, til at hjælpe dem med at udfolde det levede liv og her ud fra planlægge den pleje og omsorg, der er behov for hos den enkelte.

  Vi arbejder ud fra den individuelles livshistorie og støtter borgeren i dennes opfattelse af hvad der er livskvalitet. Vi støtter borgere med demens i deres rejse i livet.

  Vi søger derfor medarbejdere som af natur er nysgerrige og spørgelystne - medarbejdere som ved hjælp af nærvær og tilstedeværelse ønsker en tæt relation til borgerne.

  Du skal have den røde tråd i planerne med borgerne og sikre opfølgning her af. Du er ansvarlig for at udarbejde handleplaner, både pædagogiske og sygeplejefaglige, samt sikre evaluering heraf.

  Du skal kunne skabe overblik i afdelingen og kunne tilrettelægge dagen, så den bliver god for både beboere og personale.

  Vi er et stabilt team med en god tone og respekt for hinanden, så du vil opleve et livligt og givende arbejdsmiljø. Vi har brug for en kollega der er villig til at bringe sig selv i spil i relationen mellem borgere, pårørende og kollegaer.

  Som kollega byder du ind med

  • en indstilling så arbejdet er en leg 
  • at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • et nærvær i det du gør og
  • dine farverige personlige kvalifikationer

  Til gengæld tilbyder vi

  • en arbejdsplads med stor fleksibilitet
  • gode kollegaer
  • frihed til udførelse af arbejdet
  • personlig udvikling

  Arbejdstiden vil være 35-37 timer pr. uge gennemsnitligt, vagt hver 2. weekend i ulige uger, aftenvagter vil forekomme lejlighedsvis.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • centerleder Tatjana Frimurer tlf. 24 89 12 35

  Frist

  25. maj 2017.

  Der vil holdes samtaler tirsdag den 30. maj kl. 11-15 ca.


   

  Søg stillingen SSA til Elisabethave...
 • 09-06-2017 SSA til rehabiliteringshus på Blomstergården, aftenvagt

  Rehabiliteringshuset på Blomstergården søger ny kollega

   
  Social- og sundhedsassistent søges til aftenvagt 28 timer. Arbejde hver 2. weekend (lige uge)
          
  Tiltrædelse 1. august 2017 eller efter aftale.
   
  Blomstergården har 120 pleje og rehabiliterings boliger, samt et rehabiliterings hus: Hus C, hvor stillingen er til besættelse.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren trænes, støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet.

  Borgere der bliver visiteret til C huset, visiteres til midlertidige pladser eller til et rehabiliterings forløb typisk af 3-6 ugers varighed. Vi arbejder aktivt med at styrke sammenhængen på tværs af sektorer og har stor fokus på tværfagligt samarbejde. Enheden har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve-bo miljøer.

  Udover SOSU personale er der til huset tilknyttet sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter samt kommunal læge.
   
  Vi tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdighedspolitik, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ønsker for livet.      

  Overordnet forventer vi at du

  • tør tage initiativ og har lyst til samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er fagligt stærk
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • kan arbejde struktureret med sygeplejefaglig dokumentation
  • ser Værdighedspolitikken som en mulighed for at skabe en hverdag med livskvalitet for vores borgere
  • formår at bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • en unik mulighed for at arbejde med målrettede rehabiliterings forløb
  • gode kollegaer der vil introducere dig til huset
  • godt arbejdsmiljø
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver og samarbejdspartnere
  • personlig og faglig udvikling
  • sparring med sygeplejerske, ergoterapeut og ernæringsfagligt personale
  • hjemlige moderne omgivelser, med de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger
  • stor fokus på maden og måltiderne.
  • undervisning i anatomi/fysiologi, sygdomslære, dysfagi o.a.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang tlf. 58 57 43 66

  Frist

  • 9. juni 2017

  Samtaler vil blive afholdt uge 24.
   

  Søg stillingen SSA til rehabiliteri...
Pædagogmedhjælper (2)
 • 23-05-2017 Pædagogmedhjælper til Storebæltskolens ASK-tilbud

  Attraktiv stilling som pædagogmedhjælper til Storebæltskolens ASK-tilbud


  Storebæltskolen i Korsør søger en pædagogmedhjælper til vores ene ASK-klasse (Alternativ Supplerende Kommunikation) som er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser. Hver ASK klasse har pt. fem elever og til dem er tilknyttet to pædagogmedhjælpere en pædagog og en lærer. Derudover har skolens talepædagoger, fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.

  Læs mere på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue).

  I ASK-klasserne arbejders der ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation, - og specielt det sociale aspekt i kommunikation, skal have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 70 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og humor og faglig stolthed
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag, hvor der ofte er mange praktiske opgaver
  • har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
  • har mod på et udvidet samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • har mod på personlig pleje, sondeernæring, forflytninger og epilepsi. 

  Stillingen er på 35 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte
  Der afholdes rundvisning for interesserede ansøgere fredag den 19. maj kl. 14.00.

  Ansøgningsfrist

  • 23. maj 2017 kl. 12.00   

  Ansættelsessamtale afholdes den 30. maj 2017.
   

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti...
 • 26-05-2017 Pædagogmedhjælpere til Skovbrynet

  Den integrerede daginstitution Skovbrynet - Kirkerupvej 18 Sørbymagle søger snarest muligt to-tre pædagogmedhjælpere.


  Arbejdstiden vil være i tidsrummet 13-17 eller 6.00 til 8.30. alle ugens dage, mellem 10 og 20 timer ugentligt.

  Stillingerne vil fortrinsvis være som en del af en børnehavegruppe eller fritidshjemsgruppe - med en meget vigtig lukkefunktion - hver dag.

  Du bliver en del af en meget frisk og venlig medarbejdergruppe, så det kan du glæde dig til. Jobbet kan evt. kombineres med studie, efterløn o.lign.

  Løn og arbejdstidsregler efter gældende overenskomst. Der indhentes straffe og børneattest ved alle ansættelser.

  Vi er en meget bredt sammensat medarbejdergruppe i alle aldre og begge køn.

  Du skal derfor være en meget stabil og ansvarsbevidst medarbejder - til et meget vigtigt job.

  Vi glæder os til at se dig til en evt. samtale hvor vi kan fortælle dig mere om jobbets mangfoldige og spændende indhold.

  Frist

  • 26. maj 2017.
   
   

  Søg stillingen Pædagogmedhjælpere t...
Pædagog (4)
 • 23-05-2017 Barselsvikar - pædagog

  Nymarkskolen i Slagelse

   
  Vi søger en pædagog på fuld tid i et barselsvikariat fra 1. august 2017. Vikariatet forventes at vare 1 år.
   
  Stillingen indeholder støttefunktioner for elever i indskolingen. Vi søger en pædagog, der vil arbejde selvstændigt med socialtræning i klassen med eleverne i tæt tværfagligt samarbejde med både skolens personale og vores eksterne samarbejdspartnere.
  Vi vægter, at du er indstillet på at arbejde med handleplaner og evaluering af disse.
   
  Nymarkskolen er en to-tre sporet byskole med 525 elever og 40 lærere.
   
  Nymarkskolen har fokus på elevernes læring og forudsætninger for læring. Derfor overgik vi til at være idrætsskole fra 1. august 2015. Det betyder, at eleverne har 5 lektioner idrætsundervisning om ugen, som tager udgangspunkt i aldersrelateret træning og en idrætspædagogik, der fremmer læring.

  Ligeledes er Slagelse Kommunes eliteidrætsklasse placeret på Nymarkskolen.

  Vi prioriterer sundhed, bredt forstået, meget højt og har i de seneste år igangsat flere forskellige indsatsområder, herunder en sundhedspolitik.
   
  Udover idrætsfokus har vi gennem flere år arbejdet med at gøre læring synlig for eleverne, hvilket giver et stærkt fokus på læring og læringsmål. Vi har opnået gode resultater og et godt læringsmiljø i skolens klasser.

  Som nyansat på Nymarkskolen vil du indgå i et uddannelsesforløb.
   
  Vi har de seneste år haft stor fokus på elevernes trivsel og faglige udbytte ud fra den systemiske tilgang. Målet er at skabe et bedre miljø i og udenfor klasselokalerne med fokus på synlig læring. Her spiller teamsamarbejde og kollegial respons en afgørende rolle for lærernes kompetenceudvikling.

  Yderligere oplysninger

  fås ved at kontakte
  • afdelingsleder Tina Lykke Hansen, tlf. 23 22 50 53
  • viceskoleleder Gitte Kjærsgaard, tlf. 23 22 50 51 eller
  • til Nymarkskolen, tlf. 20 18 44 00.
   
  Du kan læse mere om skolen på Nymarkskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest den
  • 23. maj 2017 kl. 12.00
   
  Ansættelsessamtaler afholdes senest 31. maj 2017.

  Søg stillingen Barselsvikar - pædag...
 • 23-05-2017 Pædagog til Storebæltskolen

  Attraktiv stilling som pædagog til Storebæltskolen

  Grundet elevtilgang søger Storebæltskolen i Korsør to pædagoger til vores indskoling.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Læs mere på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 70 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og humor og faglig stolthed
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en attraktiv løn.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov og at du er stærk i relationsarbejdet
  • er kreativ og fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er robust fysisk og psykisk og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • er god til tværfagligt samarbejde, da vi arbejder teambaseret
  • er uddannet pædagog og gerne med erfaring inden for specialundervisningsområdet
  • har mod på et udvidet forældresamarbejde, da det er en del af vores hverdag
  • kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
  • har mod på et udvidet samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere.
   
  Stillingen er på 35 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Der afholdes rundvisning for interesserede ansøgere fredag den 19. maj kl. 15.00.

  Frist

  • 23. maj 2017 kl. 12.00

  Ansættelsessamtale afholdes den 30. maj 2017.
   

  Søg stillingen Pædagog til Storebæl...
 • 23-05-2017 Pædagog til Storebæltskolens ASK-tilbud

  Attraktiv stilling som pædagog til Storebæltskolens ASK-tilbud

  Grundet elevtilgang søger Storebæltskolen i Korsør en pædagog til vores ene ASK-klasse (Alternativ Supplerende Kommunikation) som er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser. Hver ASK klasse har pt. fem elever og til dem er tilknyttet to pædagogmedhjælpere en pædagog og en lærer. Derudover har skolens talepædagoger, fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.

  Læs mere på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)


  I ASK-klasserne arbejders der ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation, - og specielt det sociale aspekt i kommunikation, skal have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 70 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og humor og faglig stolthed
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en attraktiv løn.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov og at du er stærk i relationsarbejdet
  • er kreativ og fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er robust fysisk og psykisk og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • er god til tværfagligt samarbejde, da vi arbejder teambaseret
  • er uddannet pædagog og gerne med erfaring inden for specialundervisningsområdet
  • har mod på et udvidet forældresamarbejde, da det er en del af vores hverdag.
  • kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
  • har mod på et udvidet samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • har mod på sondeernæring, forflytninger og epilepsi.
   
  Stillingen er på 35 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Benjamin Ejlertsen på tlf. 51 18 57 55 eller på mail: beejl@slagelse.dk

  Der afholdes rundvisning for interesserede ansøgere fredag den 19. maj kl. 15.00.

  Frist

  • 23. maj 2017 kl. 12:00

  Ansættelsessamtale afholdes den 30. maj 2017.

  Søg stillingen Pædagog til Storebæl...
 • 29-05-2017 Specialpædagogisk konsulent til Storebæltskolen

  Visionær specialpædagogisk konsulent

  Er du en viden person, med faglig ekspertise på det specialpædagogiske område? Er du interesseret i arbejde med pædagogisk udvikling i en innovativ virksomhed? Er du interesseret i vejledningsopgaver i skolens kompetencecenter som arbejder på tværs i Slagelse Kommune?
   
  Så bliv den nye specialpædagogiske konsulent på Storebæltskolen!
   
  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø der er præget af faglighed samt 70 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på ordentlighed, glæde, tillid, humor og faglig stolthed
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en attraktiv løn. 

  Arbejdsopgaver

  • kompetenceudvikling af skolernes medarbejdere
  • procesleder for projekt- og arbejdsgrupper der bl.a. omfatter udvikling/indsamling af testmateriale, udvikling af skolernes læringsmiljøer, opbygning af "high performance teams"
  • udviklings- og analyseopgaver, herunder løfte rollen som procesfacilitator
  • diverse kommunikationsopgaver så som nyhedsformidling og branding
  • indgå i Slagelse Kommunes kompetencecenter som vejleder/Co-teacher.

  Du har følgende kvalifikationer

  • erfaring med specialundervisningsområdet
  • en relevant pædagogisk uddannelse på kandidatniveau
  • gode samarbejds- og formidlingsevner (såvel skriftligt som mundtligt)
  • evne til at danne og vedligeholde netværk
  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov herunder stærk i relations arbejdet
  • gerne erfaring i at arbejde i en politisk organisation.

  Der er tale om fuldtidsstillinger med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte

  Frist

  29. maj kl. 12.00.

  1. ansættelsessamtale afholdes den 31. maj 2017.
   

  Søg stillingen Specialpædagogisk ko...
Lærer (7)
 • 23-05-2017 Engageret lærer til Hashøjskolen pr 1. august
  Hashøjskolen er en 1-sporet skole med ca. 120 elever fordelt på 0.- 6. klasse, og er en god lille lokalt forankret skole med et dejligt naturområde, der bare venter på at blive brugt. Derfor har vi sat bevægelse på som et af vores indsatsområder for skolen. Vi bruger bevægelse i vores undervisning, og derfor ser man ofte en flok glade elever der løber, springer, undersøger og spiller på skolens område.

  Vi har et tæt samarbejde med idrætsforeninger og ikke mindst Gerlev idrætshøjskole, der giver værdifuld inspiration til alle på skolen, ligesom vi har et tæt samarbejde med lokalsamfundet generelt.

  Vi har fokus på implementering af Visible Learning samt udvikling af innovative, teknologiske og digitale kompetencer med høj faglighed i og på tværs af fag.

  Hashøjskolen deltager i de kommende år i et spændende A. P. Møller-forløb, hvor vi understøtter VL med databaseret læringsledelse i dansk og matematik.

  Vi har en samarbejdsaftale med Beijing Dongchen Huimin Primary School, hvor vi de næste år skal udveksle læring og viden, og vi får besøg af en kinesisk klasse i august.

  Vi vil have en skole, hvor trivsel, faglighed og kreativitet går hånd i hånd, fordi vi tror på, at det giver glade medarbejdere og elever, der kompetent kan møde omverdenen. Vi griner meget sammen, og giver plads for hinandens forskelligheder.

  Vil du være en aktiv rollemodel for vores elever, og være med til at tage ansvar for fremtidens undervisnings- og aktivitetsmiljø, så er du den lærer, vi søger. Du skal være med til, at skolen bliver et typeeksempel på, hvordan man opbygger et lokalt forankret
  innovativt læringsmiljø.

  Bedst placeret skole i Danmark 2015 omkring Mobning i den Nationale trivselsmåling.

  Fagkombinationer og kompetencer, vi har brug for

  Lærerstilling:
  • Matematik
  • NT
  • Håndværk og design, med udgangspunkt i sløjd
  • Idræt

  Selvom din fagkombination ikke helt matcher vores ønsker, er du velkommen til at sende din ansøgning til skolen.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  Du er også meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen. Du kan også besøge os på Facebook.

  Frist

  • 23. maj 2017.


  Søg stillingen Engageret lærer til ...
 • 28-05-2017 Matematiklærer til Tårnborg Skole
  Hvis du er åben og nysgerrig - og hvis du brænder for at være med til at skabe et godt og anerkendende professionelt fællesskab, og du ved, at trivsel og faglighed går hånd i hånd, så er Tårnborg Skole stedet for dig.

  Vi søger en lærer til at varetage undervisningen i matematik og natur/teknik. Lige nu i indskoling og på mellemtrin, men eventuelt senere i udskoling, og så ville fysik/kemi også kunne blive en mulighed. Hvis du tilmed har sløjd (håndværk og design), så ville det være perfekt. Ellers kan der suppleres med almene fag i de klasser, du eventuelt skal varetage matematikundervisning i.

  Tårnborg er en lille skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 150 elever fra 0. - 9. klasse. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende. Vi arbejder strategisk, men asfalterer, mens vi kører, for vi er få om mange spændende opgaver. Vi har en forholdsvis ny ledelse og mange nye kolleger, men også nogle der har været på skolen en del år. Vi er ved at opbygge en kultur, så hvis du ser dig selv bidrage i sådan en proces, så er det måske hos os, du skal være.

  På Tårnborg Skole er den sociale kapital høj, og vi arbejder under fleksible arbejdsvilkår.

  Vi søger en uddannet lærer som

  • ser samarbejdet med kolleger som en gevinst
  • mestrer klasserumsledelse og relationsarbejde
  • kan planlægge og strukturere god undervisning
  • har stor faglighed, og brænder for at motivere og inspirere børn og kolleger
  • har nærvær og vil investere i din arbejdsplads
  • har humor og en anerkendende tilgang

  Løn og ansættelsesvilkår

  Vi ønsker stillingen besat pr. 1. august 2017.

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte
  • skoleleder Anne Mikkelsen på tlf. 58 38 03 59 / 23 70 34 03 for at høre nærmere om stillingen.

  Frist

  • søndag den 28. maj 2017.

  Samtaler vil blive i uge 23.

  Ansøgning sendes elektronisk via "Søg stillingen"
   
   

  Søg stillingen Matematiklærer til T...
 • 29-05-2017 Specialpædagogisk konsulent til Storebæltskolen

  Visionær specialpædagogisk konsulent

  Er du en viden person, med faglig ekspertise på det specialpædagogiske område? Er du interesseret i arbejde med pædagogisk udvikling i en innovativ virksomhed? Er du interesseret i vejledningsopgaver i skolens kompetencecenter som arbejder på tværs i Slagelse Kommune?
   
  Så bliv den nye specialpædagogiske konsulent på Storebæltskolen!
   
  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø der er præget af faglighed samt 70 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på ordentlighed, glæde, tillid, humor og faglig stolthed
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en attraktiv løn. 

  Arbejdsopgaver

  • kompetenceudvikling af skolernes medarbejdere
  • procesleder for projekt- og arbejdsgrupper der bl.a. omfatter udvikling/indsamling af testmateriale, udvikling af skolernes læringsmiljøer, opbygning af "high performance teams"
  • udviklings- og analyseopgaver, herunder løfte rollen som procesfacilitator
  • diverse kommunikationsopgaver så som nyhedsformidling og branding
  • indgå i Slagelse Kommunes kompetencecenter som vejleder/Co-teacher.

  Du har følgende kvalifikationer

  • erfaring med specialundervisningsområdet
  • en relevant pædagogisk uddannelse på kandidatniveau
  • gode samarbejds- og formidlingsevner (såvel skriftligt som mundtligt)
  • evne til at danne og vedligeholde netværk
  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov herunder stærk i relations arbejdet
  • gerne erfaring i at arbejde i en politisk organisation.

  Der er tale om fuldtidsstillinger med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte

  Frist

  29. maj kl. 12.00.

  1. ansættelsessamtale afholdes den 31. maj 2017.
   

  Søg stillingen Specialpædagogisk ko...
 • 29-05-2017 Specialundervisningslærere på Storebæltskolen

  Attraktive stillinger på Storebæltskolen specialundervisningslærere.

  Grundet elevtilgang søger Storebæltskolen i Korsør tre specialundervisningslærere til vores mellemtrin.
   
  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.

  Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue).

  Vi kan tilbyde

  • n innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • eet godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 70 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på: ordentlighed, glæde, humor og faglig stolthed
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
  • en attraktiv løn.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov og at du er stærk i relationsarbejdet
  • er kreativ og fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er robust fysisk og psykisk og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • er god til tværfagligt samarbejde, da vi arbejder teambaseret
  • er uddannet lærer og gerne med erfaring inde for specialundervisningsområdet
  • har mod på et udvidet forældresamarbejde, da det er en del af vores hverdag.
   
  Der er tale om fuldtidsstillinger med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Stillingerne ønskes besat pr. 1. august 2017

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte

  Frist

  • 29. maj kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes d. 31. maj 2017.

   

  Søg stillingen Specialundervisnings...
 • 30-05-2017 Lærer til Søndermarksskolen
  Søndermarksskolen søger en engageret lærer, der vil være med til at videreudvikle skolen, så vi forbliver en attraktiv skole for elever, forældre og medarbejdere. En skole, hvor der er fokus på et højt læringsudbytte i et miljø, hvor alle trives. Vi har 550 elever fordelt fra 0.-9. kl. Derudover 35 specialklasseelever fra 0.-9. kl. Søndermarksskolen er placeret i Slagelse Østby tæt på motorvejsfrakørsel.
   

  Vi mangler en lærer, der kan undervise i et eller flere af følgende fag

  • matematik i indskoling/mellemtrin, madkundskab, tysk, musik eller håndværk og design.
  Der vil i dit kommende skema være mulighed for andre fag, men det sammensætter vi i fællesskab, da alle fagkombinationer kan sættes i spil.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet
  • arbejder anerkendende og inkluderende
  • kan undervise med synlige læringsmål
  • trives i et forpligtende samarbejde
  • brænder efter at arbejde med pædagogisk udvikling. 

  Vi ser os selv som en

  • Spændende skole med et godt arbejdsmiljø.
  • Skole, hvor både kollegial og ledelsesmæssig sparring og opbakning prioriteres.
  • Arbejdsplads med et godt fællesskab og en faglig stolthed med plads til forskellighed. 

  Vil du vide mere

  Yderligere information om stillingen kan opnås ved henvendelse til
  • skoleleder Henrik Hallig, tlf. 20 11 68 73 eller
  • viceskoleleder Pia Haugaard, tlf. 23 83 21 01

  Læs mere om os på Søndermarksskolens hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  • onsdag den 30. maj 2017.
   
   

  Søg stillingen Lærer til Søndermark...
 • 01-06-2017 Lærer til Slagelse Heldagsskole

  Vi har fået flere elever og har derfor brug for en engageret lærer til en fast stilling på fuld tid til besættelse 1. august 2017.


  Målgruppen er normaltbegavede børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer i aldersgruppen 7-16 år. Skolen har p.t. 46 elever. Undervisningen foregår normalt i grupper af 5-10 elever. Personalet består af såvel lærere som pædagoger. Desuden er der fast tilknyttet psykolog. Endvidere arbejder vi tæt sammen med sagsbehandlere fra børne-, unge- og familieafdelingen omkring børne- og familiearbejdet.

  Vi kan tilbyde

  • et selvstændigt, afvekslende og udfordrende job, hvor der arbejdes med individuelle mål og handleplaner
  • teamsamarbejde i en engageret personalegruppe
  • en heldagsskole i fortsat udvikling
  • en skole hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen
  • kurser og videreuddannelse.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet, gerne med undervisningserfaring inden for specialområdet
  • har linjefag i dansk og/eller matematik
  • er god til at formulere dig i skrift som i tale
  • har erfaring/interesse for arbejdet med børn med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer
  • er god til at samarbejde
  • er ansvarlig og selvstændig
  • er rammesættende og konsekvent i arbejdet med børn
  • er robust og kan håndtere konfliktsituationer
  • har evne for at gå ind i familiearbejde.

  Yderligere oplysninger

  om skolen og om stillingen kan fås ved henvendelse til
  • skoleleder Lars Frost Jensen, tlf. 58 86 90 05 / privat tlf. 60 94 73 30

  Stillingen er tillagt et heldagsskoletillæg på ca. 2.900 kr. pr. måned.
  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Frist

  Ansøgning med oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse samt anbefalinger, eksamensbeviser m.v. skal være skolen i hænde senest
  • 1. juni kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler finder sted i uge 22/23.

  Søg stillingen Lærer til Slagelse H...
 • 05-06-2017 Lærere til Tårnborg Skole

  Lærere og læsevejleder søges til Tårnborg Skole

  Hvis du er åben og nysgerrig - og hvis du brænder for at være med til at skabe et godt og anerkendende professionelt fællesskab, og du ved, at trivsel og faglighed går hånd i hånd, så er Tårnborg Skole stedet for dig.

  Vi søger to lærere til at varetage undervisningen i dansk, matematik og natur/teknik. Lige nu i indskoling og på mellemtrin, senere evt. i udskoling - gerne udvidet med fysik/kemi og naturfag i udskolingen. Hvis du tilmed har sløjd (håndværk og design), så ville det være perfekt. Ellers kan der suppleres med almene fag i de klasser, du eventuelt skal varetage dansk- og/eller matematikundervisningen i.

  Vi har brug for en læsevejleder og testlærer i dansk også. Vi er ved at opbygge et nyt ressourcecenter, så denne proces vil du kunne blive en aktiv og medskabende del af.

  Tårnborg er en lille skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 150 elever fra 0. - 9. klasse. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende. Vi arbejder strategisk, men asfalterer, mens vi kører, for vi er få om mange spændende opgaver. Vi har en forholdsvis ny ledelse og mange nye kolleger, men også nogle der har været på skolen en del år og med meget erfaring. Vi er ved at opbygge en kultur, så hvis du ser dig selv bidrage i sådan en proces, så er det måske hos os, du skal være.

  På Tårnborg Skole er den sociale kapital høj, og vi arbejder under fleksible arbejdsvilkår.

  Vi søger en uddannet lærer som

  • ser samarbejdet med kolleger som en gevinst
  • mestrer klasserumsledelse og relationsarbejde
  • kan planlægge og strukturere god undervisning
  • har stor faglighed, og brænder for at motivere og inspirere børn og kolleger
  • har nærvær og vil investere i din arbejdsplads
  • har humor og en anerkendende tilgang

  Løn og ansættelsesvilkår

  Vi ønsker stillingerne besat pr. 1. august 2017.

  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte
  • skoleleder Anne Mikkelsen på tlf. 58 38 03 59 / 23 70 34 03 for at høre nærmere om stillingen.

  Frist

  • mandag den 5. juni 2017.

  Samtaler vil blive i uge 23.

  Søg stillingen Lærere til Tårnborg ...
Livredder (1)
 • 04-06-2017 Livreddere til Slagelse Kommunes svømmehaller
   Slagelse Kommunes Svømmehaller byder dig velkommen i et varmt miljø som livredder. Din hverdag kommer til at bestå af en række forskellige opgaver med kontakt til et bredt udsnit af borgere og foreninger.
   
  Stillingerne er både på fuldtid og på deltid med tiltrædelse snarest muligt. Slagelse Svømmehaller indbefatter svømmehallerne i Korsør og Slagelse.

  Vores forventninger til dig

  Det vigtigste er, at du er serviceminded og har lyst til at hjælpe andre. Du skal kunne holde hovedet koldt og være indstillet på at smøge ærmerne op og løse de rengøringsopgaver, der ligger i jobbet.

  Vi forventer yderligere, at du

  • er i god fysisk form
  • kan svømme og lave lettere dyk
  • skal tage Erhvervslivredderprøven - prøven tages i Korsør eller Slagelse Svømmehal, hvor du vil blive trænet inden - se videoen om erhvervslivredderprøven (nyt vindue)
  • er god til rengøring
  • kan strukturere, organisere, udvise overblik og gennemslagskraft
  • er god til at samarbejde og har et positivt menneskesyn
  • er indstillet på vekslende arbejdstider herunder også weekendarbejde.
                                                                                                                                        

  Du har derfor i samarbejde med de øvrige livreddere ansvaret for

  • den daglige sikkerhed for brugerne og personalet
  • servicering af brugerne/gæsterne
  • rengøringen og vedligeholdelsen af anlægget
  • test af vandkvaliteten
  • billetsalg m.m.

  Vi tilbyder dig

  • en udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med kollegaerne er med til at opretholde svømmehallerne som et vigtigt samlingspunkt
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde med kollegaerne og brugerne
  • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling og uddannelse
  • på sigt at varetage holdundervisningen af f.eks. AquaPunkt eller AquaFitness for offentlige besøgende
  • en arbejdsplads i et varmt miljø med mulighed for at komme i vandet
  • løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst imellem KL. og FOA.

  Yderligere oplysninger

  Dit arbejdssted vil blive i både Korsør og Slagelse Svømmehaller efter vagtplanlægningens behov.

  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der fremvises straffeattest.  Der vil derudover blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.
   
  Vi ønsker, at du kan leve op til kommunens fire værdier: modig, tydelig, kompetent og med glæde.

  Flere informationer

  Har du ønske om flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • Dennis Larsen (Slagelse Svømmehal, tlf. 20 11 62 31
  • Ronni Erling Børgesen, Korsør Svømmehal, tlf.  22 46 66 21

  Frist

  Vi skal have modtaget din ansøgning vedlagt relevante bilag og CV
  • senest søndag den 4. juni 2017

  Vi forventer at holde ansættelsessamtalerne mandag den 12. juni. 

  Søg stillingen Livreddere til Slage...
Leder (1)
 • 15-06-2017 Souschef til værestedet Rosenkildegården
  Vi søger en fagligt velfunderet souschef til værestedet Rosenkildegården i Slagelse Kommune

  Center for Skole søger pr. 1. august 2017 en souschef til værestedet Rosenkildegården. Rosenkildegården er et værested henvendt til børn og unge i Slagelse Kommune. Målgruppen er børn og unge i alderen 10-18 år. Rosenkildegården er fordelt på to matrikler - en i Slagelse by og en i Korsør (Basen), hvor souschefen vil have sit primære virke.

  Rosenkildegården og Basen er væresteder med en integreret gadeplansindsats, hvor hovedopgaverne er følgende

  • den daglige drift af værestederne - med og uden tag
  • iværksættelse og afholdelse af aktiviteter med henblik på at opnå og fastholde kontakt til de unge med fokus på at skabe tillid og tryghed i lokalområdet
  • brobygning til lokalsamfundet.

  Souschefens hovedopgaver vil være

  • daglig ledelse af Basen, koordinering og prioritering af opgaver og ressourcer
  • i samarbejde med den øvrige ledelse udvikling af Rosenkildegården som en samlet virksomhed
  • særligt fokus på samarbejdet SSP, politiet og boligorganisationerne
  • faglig sparring af de pædagogiske medarbejdere
  • administration og organisering af tilbud og aktiviteter
  • samarbejde med tværfaglige aktører
  • kvalitetssikring og udvikling af praksis i den faglige dokumentation.

  Vi kan tilbyde

  • fagligt udfordrende opgaver i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere
  • et fagligt kompetent miljø
  • gode kollegaer i virksomheden og distriktet samt på tværs i organisationen
  • mulighed for efteruddannelse
  • en ambitiøs arbejdsplads i udvikling og høj grad af medindflydelse.

  Vi forventer, at du

  • er udviklingsorienteret i din ledelsesmæssige tilgang
  • er fleksibel i forhold til din måde at arbejde på
  • er vedholdende, insisterende og opsøgende
  • tror på, at det enkelte menneske altid rummer muligheder samt tror på, at selv de mest udsatte børn/unge kan inkluderes i fællesskabet
  • har en anerkendende og systemisk tilgang (troen på at omstændigheder for den unge kan ændres)
  • er faglig dygtig og gerne vil udvikle dig yderligere
  • har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde tværfagligt
  • besidder en stærk relations kompetence
  • har en pædagogisk eller socialfaglig baggrund.                               

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
  Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  For yderligere information

  Har du yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret leder af Rosenkildegården Rene Lind på tlf. 23 65 30 30 eller på renel@slagelse.dk 
  • Center for Skole ved afdelingsleder Dorthe Christiansen på tlf. 20 14 35 13 eller på dorch@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 15. juni 2017

  Tidsplan

  • første samtale 23. juni 2017.
  • eventuel anden samtale 28. juni 2017.

  Tiltrædelse

  • 1. august 2017.
   
   

  Søg stillingen Souschef til væreste...
Dagplejer (1)
 • 31-12-2017 Dagplejere til Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger dagplejere i Slagelse by

  Villas, Rose, Mohammed og Julie søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
   
  Så kunne du tænke dig en dagligdag med glæde, smil, sjov og udfordringer med børn i alderen fra ½-3 år kunne jobbet som kommunal dagplejer i Slagelse Kommune være noget for dig.

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med

  • en hjemmearbejdsplads
  • mange dejlige oplevelser med børn fra alle kulturer
  • indflydelse på din egen arbejdsdag
  • mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
  • et godt samarbejde med kollegaer og forældre
  • en del af et stærkt team bestående af 165 kollegaer
  • faglig vejledning og rådgivning fra dagplejepædagoger.

  Vi søger DIG, der

  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • kan accepterer dagplejens værdigrundlag
  • ikke er bange for at arbejde med it.
   
  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling. Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.
   
  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 6 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 54% af den skattepligtige del af lønnen.

  Flere informationer

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til  
  Lige nu har vi brug for dagplejere, der bor i Slagelse by.
   
  Der ansættes dagplejere løbende og efter behov.
   
  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.
   
  Vi forventer, at du har gennemført et godkendt førstehjælpskursus, inden opstart som dagplejer.

  Søg stillingen Dagplejere til Slage...