Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

 

Øvrige (6)
 • 03-08-2016 Udviklingskonsulent / specialkonsulent / chefkonsulent

  - Vi søger blot den rette person til jobbet!

  Baggrund

  Slagelse Kommune søger en udviklingsorienteret, kompetent og erfaren konsulent til Center for Børn og Familie. Stillingen ønskes besat så hurtigt som muligt - og gerne senest 1. oktober 2016.

  Organisationen Slagelse Kommune

  Slagelse Kommune, med godt 78.000 indbyggere, er administrativt organiseret med direktion, 12 centre og et større antal decentrale virksomheder.
  Organisationsdiagram kan ses via Slagelse Kommunes organisation (nyt vindue)

  Organisationen Center for Børn og Familie

  Center for Børn og Familie består af tre afdelinger - Afdelingen for Børn og Unge, Afdeling for Dagtilbud og Afdeling for Voksne. Centrets decentrale virksomheder består af; dagplejen, integrerede daginstitutioner, særlige dagtilbud, videnscenter for integration, tandplejen, sundhedstjenesten og Slagelse Familie Center.
   
  Udviklingskonsulenten er tilknyttet enheden "Udvikling og Understøttelse", der organisatorisk er en del af Afdelingen for Dagtilbud. Enheden relaterer sig til hele centrets virke. Den vakante stilling har et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde - men i lige så høj grad på helhed og sammenhæng med de almene tilbud - eksempelvis sundhedstjeneste, dagtilbud og skoler.

  Udviklingskonsulentens profil

  Udviklingskonsulenten har en relevant faglig baggrund og gerne viden om det specialiserede børneområde. Erfaringerne er dokumenterede og kan omsættes i ny sammenhæng.
   
  Udviklingskonsulenten
  • har solid projektledererfaring fra store tværgående projekter og kan dokumentere opnåede resultater
  • er en stærk kommunikator - både mundtligt og skriftligt og er i stand til at kommunikere målgruppespecifikt og på tværs af fagligheder
  • har erfaring med at udarbejde dagsordner og politiske sagsfremstillinger
  • er drevet af opgavens nødvendighed og kan med sin energi og drive inspirere andre.  
   
  Ansøgere bør orientere sig i "job- og personprofil" for stillingen (nyt vindue)

  Løn- og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Henvend dig gerne til
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. 58 57 31 38 / mail mathy@slagelse.dk (er tilbage fra ferie i uge 30), hvis du har spørgsmål.

  Frist

  Elektronisk ansøgning med dokumentation for uddannelse og relevante bilag sendes senest
  • 3. august 2016 kl. 12.00.
   
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 11. august og anden runde den 17. august 2016.
   
   

  Søg stillingen Udviklingskonsulent ...
 • 08-08-2016 AC`er Center for Børn og Familie
  Er du en nyuddannet akademiker, der har mod og lyst til at prøve kræfter med forskellige udviklings- og driftsopgaver inden for bl.a. det specialiserede børne- og ungeområde?
  Så er det lige dig vi søger til vores tværgående team 'Udvikling og Understøttelse'!
   
  'Udvikling og understøttelse' er en del af Center for Børn og Familie, som dækker over det specialiserede børne- og ungeområdet, dagtilbudsområdet og dele af voksenområdet. Teamet består af 3 konsulenter og en socialfaglig it-koordinator, som har til opgave at understøtte og drive en bred vifte af opgaver på tværs af centerets tre områder, i et tæt sammenspil med centerledelsen.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har en relevant akademisk uddannelse. Har du derudover erfaring fra en politisk styret organisation er det et plus, men ikke et krav
  • er metodisk og analytisk stærk
  • er systematik og kan bevare overblikket med mange bolde i luften
  • kan prioritere opgaverne - også når du skal understøtte flere ledere og samarbejdspartnere  på samme tid
  • har gode formidlingsegenskaber både mundtligt og skriftligt
  • er erfaren bruger af Microsoft Word, Powerpoint og Excel - og generelt ikke er bange for at lære nye IT-systemer og databehandlingsprogrammer at kende
  • er iderig, fleksibel og involverer dig i nye tiltag på området
  • kan sprede glæde i hverdagen og kan bidrage til en positiv holdånd.

  Som en del af 'Udvikling og Understøttelse' bliver dine opgave, at understøtte centerledelsen i at udvikle og sætte retning for centeret. Arbejdsopgaverne er både drifts- og udviklingsorienterede og kan bl.a. bestå i at:
  • deltagelse i planlægning og facilitering af centerets igangværende arbejde omkring styrkelse af den faglige styring på det specialiserede børne- og ungeområde
  • deltagelse i udviklingsprojekter omkring tidlig opsporing på 0-8 års-området
  • mødeplanlægning og -booking
  • referent i forskellige mødefora
  • opdatering og vedligehold af centerets indhold på Slagelse Kommunes hjemmeside samt intranet
  • udarbejdelse af diverse skriftlige materialer til både internt og eksternt brug, fx nyhedsbreve, informationsbreve til forældre, sagspunkter til de politiske udvalg m.m.
  • gennemføre spørgeskemaundersøgelser i Enalyzer
  • ajourføring af brevskabeloner og procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser
  • inddatering af data i vores sagsbehandlingssystemer samt afrapportering til fx Ankestyrelsen.

  Vi kan tilbyde

  • et afvekslende og udviklende job i et center med et stort ansvarsområde og stor kontaktflade til kommunens andre centre samt eksterne samarbejdspartnere.
  • stor mulighed for selv at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
  • et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet
  • en arbejdsplads med et åbent og humørfyldt miljø.
   
  Center for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og principperne for 'Ny Løn'.
   
  Der er som udgangspunkt tale om en tidsbegrænset ansættelse på 37 timer om ugen til om med december 2016 - med mulighed for forlængelse.

  Flere oplysninger

  Vil du have flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. eller 58 57 31 38
  • chefkonsulent Peder Bonde, tlf. 58 57 31 88
  • administrativ konsulent Christina Breinbjerg, tlf. 58 57 91 20.

  Frist

  • 8. august 2016 kl. 8.00
   
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 12. august 2016 og at du kan starte hurtigst mulig herefter.

  Søg stillingen AC`er Center for Bør...
 • 08-08-2016 Kultur- og turismemedarbejder Kulturafdelingen
  Vil du være med til at videreudvikle kultur- og turismeområdet i Slagelse Kommune samt understøtte vores kulturinstitutioners og kultur- og turismeforeningers arbejde? Så er du måske den nye medarbejder vi søger i Kulturafdelingen. Du skal sammen med de øvrige medarbejdere skabe udvikling, dynamik og nye muligheder i kommunens kulturliv. Som medarbejder på kultur- og turismeområdet skal du bl.a. udvikle den synergi, der er mellem kultur og turisme. Du skal understøtte kulturinstitutioner og foreninger i at føre idéer og visioner ud i livet med udgangspunkt i den kommende kulturstrategi, som har fokus på turisme og bosætning. Du skal samtidig stå for fundraising, så vi i stigende grad kan supplere kommunale midler med ekstern finansiering.

  Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til to år, men med mulighed for forlængelse.

  I Slagelse Kommune har vi en række spændende kulturinstitutioner og mange engagerede kultur- og turistforeninger. Vi arbejder målrettet på at give foreningslivet de bedste vilkår inden for de givne rammer.

  Dine primære arbejdsområder

  • skabe synergi mellem kultur og turisme og dermed værdi for borgere og turister
  • understøtte kultur- og turistforeninger - herunder Bykontorer
  • understøtte indsatser på baggrund af kulturstrategien sammen med kulturinstitutioner og foreninger
  • ansvarlig for at søge eksterne midler til projekter og indsatser i samarbejde med kulturinstitutionerne
  • sparring på udvikling af hele kultur- og turismeområdet i Slagelse Kommune
  • deltage i relevante netværk - såvel i kommunen som nationalt.

  Kompetencer

  Du
  • brænder for kultur og turisme
  • ved, hvordan man skruer en motiveret ansøgning sammen til fonde og puljer
  • er en stærk formidler med gennemslagskraft såvel skriftligt som mundtligt
  • er udadvendt, opsøgende og igangsættende
  • har et stort engagement og positivt sind
  • har evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater i projekter med mange aktører og høj borgerinddragelse
  • har en velfunderet økonomisk sans
  • kan tænke strategisk og har forståelse for at kunne arbejde i en politisk styret organisation.

  Derudover ønsker vi, at du kan leve op til kommunens fire værdier: Modig, Tydelig, Kompetent og Med glæde. Du vil fysisk være placeret i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, beliggende på Gørtlergade i Slagelse. Du må forvente transport rundt i kommunen til kulturinstitutioner, møder og arrangementer. Der kan også være arrangementer om aftenen og i weekender.  Til gengæld tilbyder vi fleksibilitet i planlægning af din arbejdstid i samarbejde med din leder.

  Om os

  Kulturafdelingen består af 2 faste medarbejdere. Ledelsen varetages af centerchefen. Vi har opgaver inden for børne- og ungekultur, kulturarv, kulturevents og diverse samarbejder med institutioner og frivillige. Vi er i gang med at udvikle en kulturstrategi med fokus på turisme og bosætning. Vi har pr. 1. maj 2016 overtaget turismeområdet, som vi løfter i samarbejde med Visit Vestsjælland.

  Du vil træde ind i et spændende og dynamisk arbejdsmiljø som også tæller idræts- og fritidskonsulenter, idet kultur og fritid arbejder tæt sammen. Vi tager vores arbejde seriøst, men har en uformel og god omgangsform.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • den 8. august kl. 9.00

  Ansættelsessamtaler afholdes den 18. august 2016.

  Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt, med ansættelsesstart senest den 1. oktober 2016.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og individuel forhandling ud fra erfaring og kompetencer.

  Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til to år, men med mulighed for forlængelse.

  Søg stillingen Kultur- og turismeme...
 • 12-08-2016 Sundhedsfaglig aktivitetsmedarbejder

  Sundhedsfaglig aktivitetsmedarbejder

  Sundhedstilbud i Slagelse Kommune, søger en sundhedsfaglig aktivitetsmedarbejder til Aktivitetscentrene. Arbejdspladsen vil primært være i Aktivitetscenter Midgård, Skolegade 8, 4200 Slagelse.
   
  Du skal have en sundhedsfaglig uddannelse. Gerne erfaring med vejledning og formidling af træning og vedligeholdelse til seniorer.

  Arbejdsopgaver

  Fagområderne primært: Gymnastik, dans og indsigt i styrketræning og anvendelse af træningsredskaber.
   
  Endvidere vil det være ønskværdigt at du har kreative færdigheder.
   
  Du skal kunne arbejde selvstændigt og i team, samt samarbejde med mange frivillige.
  Du indgår i det tværfaglige samarbejder indenfor Sundhed og Omsorg, og skal have lyst og faglighed til at deltage i projekter der bevirker, at man i perioder har arbejdssted på et af kommunens 4 øvrige aktivitetscenter. 

  Vi tilbyder

  En god arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på trivsel, godt arbejdsmiljø og arbejder forebyggende og sundhedsfremmende.
   
  Den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid er 33 timer - med start 1. oktober 2016.
   
  Er du en glad og udadvendt person, som har nemt ved at samarbejde, kan tage ansvar og syntes, at det kunne være spændende at arbejde med frivillige? så glæder vi os til at høre fra dig!

  Yderligere oplysninger

  Frist

  • 12. august 2016, kl.12.00
  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 17. august 2016, på Aktivitetscentret Midgård.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
   

  Søg stillingen Sundhedsfaglig aktiv...
 • 15-08-2016 Arbejdsmiljøkonsulent
  Vi søger en arbejdsmiljøkonsulent, der kan skabe synlige og mærkbare resultater for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på de mange forskellige arbejdsplader i Slagelse Kommune.
   
  Stillingen er tidsbegrænset til et år.
   
  Du kommer til at arbejde i Center for Innovation og Karriere i afdelingen "Uddannelse og HR" og vil indgå i arbejdsfællesskab med 2 andre arbejdsmiljøkonsulenter om jobbet.

  Arbejdsmiljøkonsulenterne har en bred vifte af opgaver, som relaterer sig til arbejdsmiljøområdet som fx at

  • udarbejde oplæg til Direktion og HovedMED omkring strategiske, tværgående indsatser
  • udøve projektledelse af strategiske, tværgående indsatser
  • yde rådgivning, vejledning og sparring til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter
  • gennemføre kurser og temaarrangementer for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, herunder den årlig arbejdsmiljøkonference for ca. 250 deltagere
  • gennemføre trivselsundersøgelser og rådgive om både fysisk og psykisk APV.

  I den kommende periode har vi særligt fokus på gennemførelse af en sygefraværsindsats, fokus på analyse og forebyggelse af arbejdsulykker, hygiejne, sundhedsfremme, stress og udbrændthed. Afhængig af dine kompetencer vil du blive tilknyttet en eller flere af disse opgaver.

  Kvalifikationer

  Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har en relevant uddannelse og meget gerne erfaring med arbejdsmiljøarbejdet på strategisk niveau.
   
  Det vil også være en fordel, hvis du har kendskab til at arbejde i en offentlig organisation, hvor MED-systemet indtager en vigtig rolle. Du skal være stærk til både skriftlig og mundtlig kommunikation og kunne omsætte strategiske indsatser til organisatoriske processer, der skaber konkrete resultater.
   
  Det forventes, at du er rutineret i Office-pakken.

  Personlig profil

  Du er opsøgende og evner at skabe kontakt og netværk på alle niveauer i en stor organisation. Du er nysgerrig af natur og går gerne nye veje for at skabe værdi og resultater. Du er en god formidler, så du kan sikre, at aktuel viden om arbejdsmiljøområdet gøres tilgængelig for ledere og medarbejdere i kommunen.
   
  Det er vigtigt, at du evner at skabe engagement, ejerskab og motivation på alle niveauer i organisationen for at arbejde med at fremme arbejdsmiljøet, samt du evner at etablere løsninger og processer, som er afstemt med de lokale behov og ønsker. Du formår at stå i spidsen for at udvikle målrettede og til tider innovative processer for at nå vores mål.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. september eller snarest derefter. Løn og ansættelsesvilkår efter nærmere forhandling og i henhold til relevant overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte
  • arbejdsmiljøkonsulent Anni Nørgaard Jensen på tlf. 58 57 90 89
  • arbejdsmiljøkonsulent Anne Mette Søndergaard Jensen på tlf. 58 57 90 89
  • afdelingsleder Linette Sørensen på tlf. 58 57 31 12.

  Frist

  • Mandag den 15. august 2016
   
  1. samtale forventes gennemført den 18. august 2016. Evt. 2. samtale forventes gennemført den 24. august 2016.

  Om Center for Innovation og Karriere

  Centret har til formål at give politiske og strategiske processer liv, bredt i organisationen. Gennem robuste kompetencer inden for organisationsudvikling, lederudvikling, arbejdsmiljø, læring, kompetence- og talentudvikling og personalejuridisk bistand sikrer centret, at kommunens kerneopgaver bliver understøttet processuelt og administrativt.
   
  I afdelingen "Uddannelse og HR" arbejder vi med arbejdsmiljø, MED-organisationen, vores lokale MED-aftale og med tværgående personalepolitiske indsatser i tæt samarbejde med centrets øvrige afdelinger. Herudover varetager vi også uddannelse og administration af vores erhvervsuddannelseselever.


  Søg stillingen Arbejdsmiljøkonsulen...
 • 16-08-2016 Virksomhedskonsulent til Virksomhedsservice
  Jobcenter Slagelse søger en virksomhedskonsulent på fuld tid til ansættelse den 1. oktober 2016.  
   
  Du vil indgå som medarbejder i Virksomhedsservice, der består af 14 kompetente og engagerede kolleger med meget forskellige baggrunde og kompetencer.
   
  Virksomhedskonsulenterne er opsøgende over for virksomhederne og har alle typer af private og offentlige virksomheder, som deres kernekunder. 
   
  Virksomhedsservice arbejder målrettet mod resultater, der fastlægges i den årlige beskæftigelsesplan. Vi arbejder med myndighedsopgaver ud fra den givne lovgivning på beskæftigelsesområdet og har samtidig stort fokus på service overfor virksomhederne.

  Virksomhedskonsulentens arbejdsopgaver

  • samarbejde med virksomhederne om blandt andet rekruttering, fastholdelse, opkvalificering af medarbejdere og virksomhedernes sociale engagement
  • vedligeholde, udvide og udvikle det systematiske samarbejde med både offentlige og private virksomheder, gennem Partnerskabsaftaler. Læs mere på Partnerskabs hjemmeside (nyt vindue)
  • vejlede virksomhederne om rekruttering og de virksomhedsrettede tilbud; jobrotation, ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlingepladser mv.
  • tæt tværfagligt samarbejde med Jobcenter Slagelses øvrige enheder for at koordinere virksomhedsindsatsen
  • Udføre administrative opgaver der relaterer sig til dit virksomhedsopsøgende arbejde, bl.a. journalisering, registrering, bevillinger, blanketgange, opfølgning m.v.
  • arrangere og deltage i virksomhedsrettede projekter, kampagner o.l.
  • samarbejde med Slagelse Kommunes øvrige centre, Slagelse Erhvervscenter A/S, eksterne aktører, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og andre samarbejdspartnere for at koordinere de virksomhedsrettede indsatser
  • arbejde med at fremme ligestilling og mindske forskelsbehandling i den beskæftigelsespolitiske indsats.  

  Virksomhedskonsulentens profil

  • har erfaring med opsøgende virksomhedskontakt - det er naturligt for dig at åbne døre og vedligeholde relationer
  • er udadvendt og stærk til kommunikation og formidling - både mundtligt og skriftligt
  • har datadisciplin og administrative evner
  • har viden om og interesse for arbejdsmarkedsområdet
  • er teamplayer og tager del i de fælles driftsopgaver, men kan også arbejde selvstændigt og struktureret med dine opgaver
  • kan arbejde projektorienteret, målrettet og motiveres af udviklingsprocesser
  • har let ved at sætte dig ind i lovgivning og omsætte den til praksis i dialogen med virksomheder, borgere, kolleger og samarbejdspartnere
  • er fortrolig med it som et væsentligt understøttende redskab
  • har gyldigt B-kørekort. 

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, humor, travlhed, masser af udfordringer og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring, hvor du kan være med til at præge din egen hverdag
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke.
  • afvekslende opgaver og et højt fagligt niveau
  • et unikt partnerskabssamarbejde, der har 10 års jubilæum i 2017 - og nu tæller over 350 lokale virksomheder
  • et grundigt introduktionsforløb
  • flexordning
  • frugt- og massageordning. 
   
  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til "Overenskomst for kontor og IT-personale mellem KL og HK kommunal". Lønnen fastsættes i henhold til 4 stk. 4. Indplacering sker efter princippet om lokal løndannelse.
   
  Der skal fremvises en straffeattest ved ansættelsen.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Virksomhedsservice Bjarne Mikkelsen på tlf. 20 93 78 37 eller på mail: bjami@slagelse.dk
  • virksomhedskonsulent Anja Nordby på tlf. 29 12 42 40 eller på mail: annoc@slagelse.dk

  Frist

  Send din ansøgning med relevante bilag senest
  • tirsdag den 16. august 2016 kl. 12.00.
   
  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 35.
   

  Søg stillingen Virksomhedskonsulent...
Teknisk servicepersonale (1)
 • 29-07-2016 Livredder/eventkoordinator Slagelse Kommunes Svømmehaller
  Til Slagelse Kommunes Svømmehaller søges en teknisk servicemedarbejder (livredder) til damesiden. Stillingen er på 37 timer. Ansættelsen er til tiltrædelse den 15. august 2016 eller snarest derefter.

  Din profil

  Du
  • er 18 år eller der over
  • er i god fysisk form
  • er indforstået med at tage Erhvervslivredderprøven. Prøven tages i Korsør Svømmehal og fornyes hvert år
  • er god til at gøre rent
  • er god til at undervise og udføre events
  • er god til at formulere dig i skrift og tale. Du er fortrolig med Office pakken
  • kan strukturere og organisere, samt udvise overblik og gennemslagskraft
  • har gode samarbejdsevner, samt et positivt menneskesyn
  • er god til at rådgive og inspirere andre
  • er indstillet på fleksibel arbejdstid inklusiv weekendarbejde.                                                                                                                                          

  Du får i samarbejde med øvrige livreddere ansvar for at tilrettelægge og forestå

  • den daglige sikkerhedsmæssige drift, samt rengøring og vedligeholdelse af anlægget
  • koordinering og udvikling af fremtidige events
  • servicering af brugere/gæster
  • billetsalg, samt andet salg.

  Vi tilbyder dig

  • en udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med en velfungerende medarbejderstab får mulighed for at udvikle svømmehallerne som fremtidens samlingspunkt for de mange brugere
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde med kollegaer og brugere
  • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
  • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst imellem KL. og FOA. 

  Yderligere oplysninger

  Du placeres fysisk i Korsør Svømmehal. Men du skal være indforstået med, at skulle kunne møde ind i Slagelse Svømmehal, efter behov.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og individuel forhandling ud fra erfaring og kompetencer.

  Kontakt

  Frist

  • fredag den 29. juli 2016 kl. 12.00.

  Vi forventer, at der bliver afholdt jobsamtale i uge 32/2016.

  Søg stillingen Livredder/eventkoord...
Sygeplejerske (3)
 • 27-07-2016 Planlæggere til Hjemmeplejen
  Slagelse Kommunes Hjemmepleje søger planlæggere til at varetage den daglige tilrettelæggelse af ruter i Hjemmeplejen.

  Vi er et team af planlæggere der i fællesskab løser de planlægningsopgaver der er, med ansvar for en plejegruppe.

  Vi planlægger ud fra borgeren i centrum, og skaber omsorg, tryghed og trivsel for såvel borgere, pårørende og medarbejdere.

  Med udgangspunkt i Slagelse kommunes værdier gør vi en forskel i hvert eneste område i kommunen.

  Vi arbejder med Vitae omsorgssystem og Silkeborg data vagtplansystem.

  Læs mere i stillingsbeskrivelsen her

  Slagelse kommunens interne vikarbureau vil også have brug for afløsning og der kan påregnes oplæring i deres system.

  Stillingen er på 37 timer og foregår i dagtimerne.

  Vi forventer, at du

  • har en anerkendende og positiv kommunikation
  • er god til at strukturere og koordinere de daglige opgaver
  • faglig opdateret og omstillingsparat.

  Vi kræver, at du

  • har SSA uddannelsen, eller er uddannet Sygeplejerske
  • it-kendskab

  Vi tilbyder

  • at du bliver del af et engageret team hvor humor og ansvar er centrale elementer
  Lønnen til stillingen er forhandlet.

  Kontakt

  Du er velkommen til at ringe,hvis du har spørgsmål til stillingen.
  Ring til
  • områdeleder Petra van Kleef på tlf. 2143 3216

  Frist

  • 27. juli 2016 kl. 12.00


  Søg stillingen Planlæggere til Hjem...
 • 01-08-2016 Centersygeplejerske Plejecenter Quistgården

  Stillingen vil være på 32-37 timer om ugen primært i dagtimerne på hverdage

   
  Quistgården er et skærmet afsnit med plads til 24 demente borgere beliggende på Møllebjergvej 12 i Korsør. Boligerne er placeret i 3 "leve- bo miljøer" med 8 boliger i hver.
   
  Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og vores mål er, at medarbejdere og beboere oplever stabilitet og trivsel i dagligdagen.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring inden for demensområdet
  • vil lede og koordinere udførelsen af sygeplejen
  • kan arbejde tværfagligt
  • kan bidrage med sygeplejefaglig supervision og undervisning til personalet
  • vil medvirke til at sikre høj kvalitet i dokumentationen af den daglige kliniske sygepleje praksis
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • er positiv og robust
  • har lyst til udvikling.

  Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer indenfor et eller flere af nedenstående områder

  • IT- omsorgssystemet Vitae
  • Psykiatri
  Det allervigtigste er imidlertid, at du har lyst til at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe et "liv der er værd at leve" trods demenssygdom.

  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst samt forhåndsaftale indgået mellem Slagelse Kommune og DSR.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte
  • centerleder Lene Henriksen tlf. 24 25 32 89

  Frist

  • Mandag den 1. august 2016 kl. 08.00
   
  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 9. august 2016
   

  Søg stillingen Centersygeplejerske ...
 • 19-08-2016 Sygeplejerske - Den kommunale sygepleje

  Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde i den kommunale sygepleje, så har vi stillingen til dig.

  Vi kan tilbyde fast stilling, primært som aftenvagt. Stillingen er i Korsør.

  Ansættelsesnormen er 29,75 timer pr. uge, hvor du arbejder i et fast rul med arbejdsweekend hver 2. uge.
   
  Tiltrædelse hurtigst muligt, og løn og ansættelse i forhold til gældende overenskomst og ny løndannelse. Du skal have gyldigt kørekort, bil stilles til rådighed.
   
  Sygeplejen udfører indsatser hos borgerne med høj kompleksitet efter vedtagne kvalitetsstandarder.

  Sygeplejens mål er: Kvalitetssikring og Høj trivsel

  Det opnår vi gennem:
  • kompetenceudvikling
  • kontinuerlig udvikling af sygeplejen
  • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden.
  • Sygeplejen arbejder udviklingsorienteret, evidensbaseret og deltager fortløbende i udvikling af sygeplejen.

  Kontakt

  Lyder det interessant, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Bodil Weinreich 30 44 36 29
  • områdeleder Peter Tramborg 20 53 66 77

  Frist

  • Torsdag den 19. august 2016.

  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 35.

  Søg stillingen Sygeplejerske - Den ...
Studiejob (2)
 • 15-08-2016 Studentermedarbejdere til kulturformidling og udvikling af bylivet for unge
  • Vil du være med til at skabe kulturaktiviteter for især unge og samtidig styrke bylivet i Slagelse Kommune?
  • Vil du udvikle dine kompetencer inden for kommunikation, projektudvikling og -styring?
  • Vil du have relevant erhvervserfaring på dit CV?
   
  En række af Slagelse Kommunes kulturinstitutioner ønsker at ansætte studentermedarbejdere, der kan afholde arrangementer, igangsætte initiativer og løse opgaver, der går på tværs af kulturinstitutionerne. Disse kulturaktiviteter skal især rettes mod unge og medvirke til at styrke bylivet i kommunen. De opgaver, der går på tværs af de forskellige kulturinstitutioner, koordineres af en fælles styregruppe bestående af kulturinstitutionerne og Slagelse Kommunes kulturafdeling.

  Derudover indgår studentermedarbejderne i de enkelte kulturinstitutioners daglige arbejde. Den enkelte studentermedarbejder vil derfor være tilknyttet én af kulturinstitutionerne og have sin daglige gang i denne, og ansættelsesforholdet knytter sig til denne.

  Projektet er en videreførelse af det allerede etablerede succesfulde projekt Ungedreven Udvikling/Kulturcyklen. Projektet har høje ambitioner og aktivitetsniveau, og du har i høj grad mulighed for at påvirke og udvikle dine egne arbejdsopgaver.

  Der er stillinger tilknyttet følgende kulturinstitutioner

  • Slagelse Bibliotekerne
  • Slagelse Musikhus
  • Slagelse Museum - en del af Museum Vestsjælland
  • Gerlev Idrætshøjskole og Legepark
  • Vikingeborgen Trelleborg - en del af Nationalmuseet 

  Hvad bliver dine arbejdsopgaver?

  • Udvikle aktiviteter rettet specielt mod unge med udgangspunkt i Slagelse Kommunes kulturinstitutioner
  • Formidle kulturinstitutionernes aktiviteter til unge
  • Indgå i et team af studentermedarbejdere fra forskellige kulturinstitutioner
  • Indgå i kulturinstitutionens almindelige drift. 

  Lidt om dig

  • Du er fuld af gode idéer
  • Du er god til at samarbejde og skabe netværk
  • Men kan samtidig arbejde selvstændigt
  • Du brænder for formidling og kultur

  Du er i gang med en mellemlang eller længere videregående uddannelse, og du skal have minimum 2 år tilbage af din uddannelse. 

  Løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på ca. 14 timer ugentlig. Du skal være indstillet på at aften- og weekendarbejde kan forekomme.

  Du ansættes på én af de deltagende kulturinstitutioner under dennes retningslinjer for ansættelse af studentermedarbejdere.

  Stillingen er med ansættelse 1. september 2016 og tidsbegrænset til 1. juli 2018.

  Sådan søger du

  Send et CV og en motiveret ansøgning. Beskriv hvorfor du gerne vil være med til at udvikle kulturaktiviteter for unge i Slagelse Kommune og lidt om dig selv. I din ansøgning skal du liste de fem kulturinstitutioner i en prioriteret rækkefølge efter hvilken du helst vil arbejde på. Begrund dit førstevalg.
   
  Der skal gives tilladelse til indhentning af børneattest.

  Du kan læse mere om kommunen på Slagelse Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue) 

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • Kulturmedarbejder Pernille Andersen på telefon 58 57 44 55.  

  Frist

  • 15. august 2016 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler vil blive afholdt tirsdag den 23. august.

  Søg stillingen Studentermedarbejder...
 • 21-08-2016 Studentermedhjælper til Udviklingssekretariatet

  Vi søger en studerende til et studiejob i Udviklingssekretariatet

  Vi er en afdeling med otte ansatte, som arbejder med udviklingsprojekter i kommunen, bl.a. udvikling af Campusområdet i Slagelse by, landdistriktsudvikling, bosætning, væksttiltag inden for uddannelse og erhverv. Vi arbejder meget tværfagligt og med mange kontaktflader.

  Dine arbejdsopgaver

  Opgaverne kan udvikle sig undervejs, og afhængig af dine kompetencer, kan der også komme nye opgaver til. Du vil blive introduceret til opgaverne og oplært. Som udgangspunkt vil dine opgaver være følgende:
  • administration og sagsbehandling af driftstilskud til lokalråd
  • administration og sagsbehandling af ansøgninger til landdistriktspuljen
  • udarbejdelse af pressemeddelelser, invitationer, tekster og markedsføring, primært indenfor bosætning og tilflytning
  • håndtering af tilmeldinger til events, dialogmøder, konferencer mm
  • praktiske opgaver i forbindelse med events og arrangementer for tilflyttere, lokalråd og repræsentanter for erhverv og uddannelse.

  Hvem er du

  • vi har brug for en studerende, gerne med en baggrund i kommunikation og som er serviceminded og frisk på at have en bred kontaktflade til både lokalråd, frivillige ildsjæle, uddannelsesinstitutioner, afdelinger og centre i kommunen, erhvervsforeninger m.fl.
  • du er udadvendt, kan kommunikere klart og præcist både mundtligt og skriftligt
  • du kan arbejde selvstændigt og har ikke noget imod skiftende opgaver
  • du er i gang med en mellemlang eller længere videregående uddannelse.

  Løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på ca. 8 timer ugentligt. Du skal være indstillet på at aften- og weekendarbejde kan forekomme.
   
  Stillingen er med ansættelse fra 1. september 2016 og er foreløbig tidsbegrænset til 28. februar 2017.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regler i Slagelse Kommune.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen eller om Udviklingssekretariatet er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 21. august 2016

  Send et CV og en motiveret ansøgning samt dokumentation for din uddannelse via linket.

  Søg stillingen Studentermedhjælper ...
Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 15-08-2016 Jobkonsulent med fokus på fleksjob
  Til den virksomhedsrettede indsats søger Jobcenter Slagelse en Jobkonsulent til Jobteam. Stillingen er normeret til 37 timer om ugen.

  Det er ønsket at finde en ny kollega, som har lyst til at være i felten, hvor du arbejder med at finde nye veje og skabe jobmuligheder for borgere med komplekse udfordringer.

  Du vil have mulighed for at øge og styrke det tværfaglige samarbejde internt og eksternt med særlig fokus på nye og innovative løsninger.

  Der er tale om et nyt team i Jobcenter Slagelse, og indsatsen er under løbende udvikling, hvor du får mulighed for at bidrage til at udforme praksis og metoder, samt til at udvikle den tværfaglige indsats. Dine kollegaer i Jobteamet beskæftiger sig med virksomheds- og fleksjobindsats, primært med kandidater over 30 år.

  Du skal være indstillet på, at jobfunktionen indeholder meget administrativt arbejde, og at vi vægter at dokumentationspligten overholdes.

  Du vil arbejde sammen med kollegaer med mange forskellige faglige baggrunde. Vi lægger vægt på et godt og fagligt stærkt arbejdsmiljø og muligheden for at præge egen hverdag.

  Dine primære opgaver vil være at

  • hjælpe fleksjobvisiterede til at komme i fleksjob
  • informere virksomheder om fleksjobordning, både ved at tage kontakt til virksomheder og besvare spørgsmål fra virksomheder, der har behov for råd og vejledning om fleksjob
  • være opsøgende over for nye jobmarkeder, hvor det også er muligt at etablere fleksjob ned til få timer
  • klæde ledige på til selv at være aktive og skarpe i jobsøgningsprocessen ved at sparre, rådgive og støtte undervejs med det, den enkelte ledige har brug for
  • formidle kontakt mellem virksomheder og personer på ledighedsydelse, herunder lave det rigtige match mellem virksomhed og den ledige
  • bistå virksomheder med at udarbejde job- og funktionsbeskrivelse til fleksjobbet og aftale skånehensyn
  • etablere og følge op på aftaler mellem borgere og arbejdsgivere, herunder f.eks. virksomhedspraktikaftaler og mentoraftaler
  • medvirke til at skabe en helt ny tilgang til inddragelse af de ledige i løsningen af deres beskæftigelsesmæssige udfordringer
  • afholde kontaktforløbssamtaler samt revurderinger med ledige fleksjobbere
  • deltage i udviklingen af den tværfaglige og helhedsorienterede indsats
  • samarbejde løsningsorienteret med eksterne samarbejdspartnere omkring jobindsatsen
  • medvirke til vidensopsamling og vidensdeling indenfor det jobfaglige område og holde sig ajour med relevant lovgivning. 

  Vi søger følgende kompetencer

  • indgående kendskab til arbejdsmarkedet og til relevant lovgivning - gerne specifikt på fleksjobområdet
  • praktisk erfaring fra fleksjobområdet eller fra det virksomhedsrettede område
  • praktisk erfaring med at gå ud i virksomheder og fremskaffe fleksjob
  • formidling af viden om fleksjobområdet til virksomheder på et seriøst og fagligt professionelt niveau
  • løbende udarbejdelse af socialfaglige vurderinger og beskrivelser af borgernes progression i forløbene
  • forståelse for sagsbehandling også i komplekse sager, samt et ønske om at indgå i dialog med borgerne
  • struktur til at navigere på egen hånd også i pressede situationer og evnen til at planlægge egen hverdag
  • kendskab til KMD Opera er en fordel
  • kreativt tænkende (turde binde an med skæve vinkler og utraditionelle løsninger)
  • god til at skabe kontakt til såvel ledige som til kollegaer og samarbejdspartnere
  • lyst til teamwork med faglighed i højsædet
  • kan trives i et miljø, hvor der til stadighed foregår udvikling og forandring - undertiden med kort varsel.

  Vi tilbyder

  • en afvekslende og spændende arbejdsdag, med mulighed for selv at præge den
  • et professionelt arbejdsmiljø, hvor de ledige er i fokus
  • et team med dygtige kolleger i et dynamisk miljø
  • et rummeligt og anerkende team med plads til forskelligheder. 

  Krav

  Du har gyldigt kørekort og anvender egen bil i jobbet

  Yderligere oplysninger

  Vil du have yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder Hanne Lind Jensen, tlf. 23 82 20 03.

  Frist

  Ansøgning samt relevante bilag skal være os i hænde senest
  • mandag den 15. august 2016 kl. 12.00.
   
  Samtaler forventes afholdt onsdag den 24. august 2016.
   
   
   

  Søg stillingen Jobkonsulent med fok...
 • 15-08-2016 Jobkonsulent til Jobcenter Slagelse
  Til den virksomhedsrettede indsats søger Jobcenter Slagelse en jobkonsulent til Jobteam. Stillingen er på 37 timer om ugen.

  Det er ønsket at finde en ny kollega, som har lyst til at være i felten, hvor du arbejder med at finde nye veje og skabe jobmuligheder for borgere med komplekse udfordringer. Du vil have mulighed for at øge og styrke det tværfaglige samarbejde internt og eksternt med særlig fokus på nye og innovative løsninger.

  Der er tale om et nyt team i Jobcenter Slagelse, og indsatsen er under løbende udvikling, hvor du får mulighed for at bidrage til at udforme praksis og metoder, samt til at udvikle den tværfaglige indsats. Dine kollegaer i Jobteamet beskæftiger sig med virksomhedsrettet indsats, primært med kandidater over 30 år på kontanthjælp.

  Du vil arbejde sammen med kollegaer med mange forskellige faglige baggrunde. Vi lægger vægt på et godt og fagligt stærkt arbejdsmiljø og muligheden for at præge egen hverdag.

  Vi søger en jobkonsulent, som kan og vil skabe virksomhedspraktikker for ledige med et bredt spænd af udfordringer - samt medvirke til, at kandidaten gennemfører en virksomhedspraktik.

  Vi forestiller os, at du har en baggrund som

  uddannet socialrådgiver, socialformidler med erfaring inden for den virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen.

  Dine primære opgaver vil være at

  • selvstændigt skabe jobåbninger hos virksomhederne samt afstemme forventninger til borgernes evner
  • matchning af borgeren og virksomheden ud fra jobplanen
  • skabe jobmuligheder for kandidater med komplekse udfordringer
  • oprettelse af VP og løntilskud
  • formidling og udbredelse af jobåbningerne
  • opfølgning og vedligeholdelse af samarbejde hos virksomhederne
  • arbejde aktivt og motiverende med kandidatens opkvalificering eller afklaring med jobplanen som omdrejningspunkt
  • sikre, at der er sammenhæng og progression for kandidaten i tilbuddet
  • løbende udarbejdelse af socialfaglige vurderinger og beskrivelser af kandidatens progression i forløbene. 

  Vi forventer, at du har erfaring med at

  • skabe jobåbninger hos virksomhederne
  • vejlede med henblik på beskæftigelse - og uddannelse
  • det arbejdsmarkedspolitiske område
  • sociale - og faglige udfordringer, som kandidaten står overfor
  • metoder og teknikker til at motivere kandidaterne
  • anvendelse af internet samt Office pakken, Opera og KMD
  • udarbejdelse af socialt faglige beskrivelser af forløbene, til brug i den videre sagsbehandling. Herunder afklaring og belysning af kandidatens muligheder for opstart i arbejde samt uddannelse. 

  Vi søger følgende kompetencer

  • indgående kendskab til arbejdsmarkedet og til relevant lovgivning
  • praktisk erfaring fra det virksomhedsrettede område
  • praktisk erfaring med at gå ud i virksomheder og fremskaffe fleksjob
  • løbende udarbejdelse af socialfaglige vurderinger og beskrivelser af borgernes progression i forløbene
  • forståelse for sagsbehandling også i komplekse sager, samt et ønske om, at indgå i dialog med borgerne
  • struktur til at navigere på egen hånd også i pressede situationer og evnen til at planlægge egen hverdag
  • kendskab til KMD Opera er en fordel
  • kreativt tænkende (turde binde an med skæve vinkler og utraditionelle løsninger)
  • god til at skabe kontakt til såvel ledige som til kollegaer og samarbejdspartnere
  • lyst til teamwork med faglighed i højsædet
  • kan trives i et miljø, hvor der til stadighed foregår udvikling og forandring - undertiden med kort varsel. 

  Vi tilbyder

  • en afvekslende og spændende arbejdsdag, med mulighed for selv at præge den
  • et professionelt arbejdsmiljø, hvor de ledige er i fokus
  • et team med dygtige kolleger i et dynamisk miljø
  • et rumligt og anerkende team med plads til forskelligheder.

  Krav

  Du har gyldigt kørekort og anvender egen bil i jobbet.

  Yderligere oplysninger

  Vil du have yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder Hanne Lind Jensen, tlf. 23 82 20 03 (træffes ikke uge 30-32 pga. ferie.)

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag og straffeattest fremsendes senest
  • mandag den 15. august 2016 kl. 12.00.
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 26. august 2016.
   
   
   
   

  Søg stillingen Jobkonsulent til Job...
 • 22-08-2016 Socialfaglig behandler - Rusmiddelcenter Slagelse

  Vil du være med til at gøre en forskel i Rusmiddelcenter Slagelses Dag- og Efterbehandling?

   
  Da en af vores kollegaer har søgt nye udfordringer, søger Stof 1 Dag- og efterbehandlingen en erfaren socialfaglig behandler fra 1. oktober 2016 eller før.
   
  Stof 1's målgruppe er voksne over 25 år, som har et overforbrug eller et misbrug af hash, kokain, amfetamin og/eller fest stoffer. Opgaven er at skabe mulighed for, at den enkelte bruger arbejder med at ændre sine mønstre og arbejder hen imod, opnår og bevarer stoffrihed. Vi arbejder ud fra en systemisk, løsningsfokuseret og anerkendende tilgang. Som behandlingsredskab og effektmåling anvender vi Feedback Informed Treatment.

  Dine opgaver som socialfaglig behandler er bl.a.

  • gruppebehandling og undervisning - i 16 ugers dagbehandlingsforløb og 26 ugers efterbehandlingsforløb
  • individuelle samtaleforløb
  • kontaktpersonfunktion
  • administrativt arbejde som ind og udskrivninger, behandlingsplaner, journalnotater, statusskrivelser, basis screening og FIT
  • samarbejde på tværs internt i Rusmiddelcentret og med andre kommunale og private aktører
  • deltagelse i fortsat udviklingsarbejde af vores dag og efterbehandlingstilbud.

  Vi søger en medarbejder, der

  • er socialfagligt uddannet, f.eks. socialpædagog, socialrådgiver eller lignende
  • gerne har en relevant terapeutisk efteruddannelse
  • har erfaring med misbrugsbehandling
  • har erfaring med at lede behandlingsgrupper
  • har gennemslagskraft og energi, har lyst og evne til at holde fast i mål, give struktur og være tydelig.
  • har lyst til og erfaring med administrativt arbejde
  • har en positiv og engageret tilgang og har lyst til at arbejde med udvikling
  • har kørekort

  Vi tilbyder, at du

  • bliver en del af et team bestående af kompetente, positive og engagerede kolleger
  • får supervision
  • har mulighed for at få efteruddannelse
  • får mulighed for at arbejde udviklingsorienteret 

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med udgangspunkt i principperne om Ny Løn.

  Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse den 1. oktober 2016 eller snarest.

  For yderligere oplysninger

  om stillingen er du er velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Mette Plato Spælling tlf. 40 42 00 67
  • behandler Jette Hansen eller behandler Marianne Sørensen på tlf. 58 57 48 90

  Frist

  • 22. august 2016 kl. 9.00.  

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. august 2016.
   
  Ansøgning mrk. "Socialfaglig behandler" søges via link
  eller sendes til Rusmiddelcenter Slagelse, Ingemannsvej 26, 4200 Slagelse.
   

  Søg stillingen Socialfaglig behandl...
Social- og sundhedshjælper (4)
 • 04-08-2016 Social- og sundhedshjælpere Bjergbyparken

  Vil du være med til at skabe høj livskvalitet for beboerne i et Eden hjem? 

  • Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du kan være tæt på beboerne og være med til at skabe et liv, der er værd at leve, også i alderdommen?
  • Synes du, det vil være spændende at være deltagende i den grundlæggende pleje og omsorg for ældre, der bor i Levehjemmet Bjergbyparken?
   
  Bjergbyparken er et hyggeligt og varmt levehjem i udkanten af Slagelse. Det var det første hjem på Sjælland til at blive Eden certificeret.
  Du skal kunne trives med at tilbringe din arbejdstid med vores 36 beboere, der ind imellem har brug for en hånd til at bevare deres færdigheder. Vi tror på, at stort set alt er muligt, og du skal være med til at skabe rammerne for, at det kan blive til noget.
   
  Vi søger social- og sundhedshjælpere til to af vores tre "Teams".
  Der er tale om stillinger på 32 timer, primært i dagtjeneste og med tjeneste hver anden weekend.

  Vi søger kolleger, der sammen med os har fokus på, at

  • skabe et hverdagsliv, som opleves meningsfyldt for vores Beboere
  • skabe et arbejdsliv for hinanden, hvor vi bruger vores kompetencer på den bedste måde
  • skabe høj grad af medindflydelse på, hvordan arbejdet planlægges og udføres til gavn for vores beboere
  • fortsætte vores vigtige arbejde med at skabe høj faglighed. 

  Vi forventer, at du

  • er fleksibel og omstillingsparat
  • trives med nye udfordringer hver dag
  • brænder for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et dynamisk team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
  • har lyst og evne til at arbejde med handleplaner og dokumentation
  • er uddannet social- og sundhedshjælper.
   
  Det allervigtigste er imidlertid, at du har lyst til at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe et "liv der er værd at leve" for vores beboere og samtidigt har fokus på kvalitet i arbejdet og et godt arbejdsmiljø.
   
  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten samt forhåndsaftalen indgået mellem Slagelse Kommune og FOA.

  Vil du vide mere?

  Er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • Torsdag den 4. august 2016.
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 32.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh...
 • 05-08-2016 SSA'er / SSH'er til Plejecenter Smedegade

  Ledige stillinger på Plejecenter Smedegade til fastansættelse 1. oktober eller før.

   
  • en social- og sundhedsassistent eller -hjælper i dagvagt 35 timer til Dorotheahaven,et hus med 16 somatiske og/eller demente borgere
  • en social- og sundhedsassistent eller -hjælper i aftenvagt 28 timer til Elisabeth og Feodorahaven, et hus med 16 demente borgere.

  For begge stillinger gælder

  • der lægges vægt på at du har erfaring med demente borgere og at du er uddannet inden for området
  • weekendvagt hver 2. uge

  Vi lægger stor vægt på høj faglighed og at du brænder for at arbejde med mennesker, og har lyst til at indgå i et team, med forskellige faggrupper, bl.a. sygeplejersker og ergoterapeuter.

  Vi arbejder efter visionen "Lev livet aktivt" og "Livskvalitet". Vi lægger derfor stor vægt på borgernes oplevelse af livskvalitet og har fokus på aktiviteter for vores borgere. Det forventes derfor, at du også har lyst til at arbejde efter denne vision.

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kollegaer, en meningsfyldt arbejdsdag og fokus på personlig udvikling.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • plejecentret på tlf. 58 57 38 42 - virksomhedsleder Helle Junker, eller
  • daglig leder Henrik Pedersen på tlf. 20 40 71 08

  Frist

  senest 5.august 2016 kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt i uge 33.
   

  Søg stillingen SSA'er / SSH'er til ...
 • 05-08-2016 SSH Plejecenter Smedegade

  Social- og sundhedshjælper søges til fast dagvagt på Plejecenter Smedegade

  til fastansættelse pr. 1. oktober eller før i dagvagt 32 timer til Elisabeth- og Feodorahaven, et hus med 16 somatiske og/eller demente borgere.

  Der lægges vægt på, at du har erfaring med demente borgere og at, du er uddannet indenfor området. 
   
  For stillingen gælder weekendvagt hver 2. uge.

  Vi lægger stor vægt på høj faglighed og at du brænder for at arbejde med mennesker, og har lyst til at indgå i et team, med forskellige faggrupper, bl.a. sygeplejersker og ergoterapeuter.

  Vi arbejder efter visionen "Lev livet aktivt" og "Livskvalitet". Vi lægger derfor stor vægt på borgernes oplevelse af livskvalitet og har fokus på aktiviteter for vores borgere. Det forventes derfor, at du også har lyst til at arbejde efter denne vision.

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kollegaer, en meningsfyldt arbejdsdag og fokus på personlig udvikling.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • plejecentret på tlf. 58 57 38 42 
  • virksomhedsleder Helle Junker eller daglig leder Henrik Pedersen på tlf. 20 40 71 08

  Frist

  • 5. august 2016 kl. 12.00

  Samtaler forventes afholdt i uge 33
   

  Søg stillingen SSH Plejecenter Smed...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Social- og sundhedsassistent (4)
 • 27-07-2016 Planlæggere til Hjemmeplejen
  Slagelse Kommunes Hjemmepleje søger planlæggere til at varetage den daglige tilrettelæggelse af ruter i Hjemmeplejen.

  Vi er et team af planlæggere der i fællesskab løser de planlægningsopgaver der er, med ansvar for en plejegruppe.

  Vi planlægger ud fra borgeren i centrum, og skaber omsorg, tryghed og trivsel for såvel borgere, pårørende og medarbejdere.

  Med udgangspunkt i Slagelse kommunes værdier gør vi en forskel i hvert eneste område i kommunen.

  Vi arbejder med Vitae omsorgssystem og Silkeborg data vagtplansystem.

  Læs mere i stillingsbeskrivelsen her

  Slagelse kommunens interne vikarbureau vil også have brug for afløsning og der kan påregnes oplæring i deres system.

  Stillingen er på 37 timer og foregår i dagtimerne.

  Vi forventer, at du

  • har en anerkendende og positiv kommunikation
  • er god til at strukturere og koordinere de daglige opgaver
  • faglig opdateret og omstillingsparat.

  Vi kræver, at du

  • har SSA uddannelsen, eller er uddannet Sygeplejerske
  • it-kendskab

  Vi tilbyder

  • at du bliver del af et engageret team hvor humor og ansvar er centrale elementer
  Lønnen til stillingen er forhandlet.

  Kontakt

  Du er velkommen til at ringe,hvis du har spørgsmål til stillingen.
  Ring til
  • områdeleder Petra van Kleef på tlf. 2143 3216

  Frist

  • 27. juli 2016 kl. 12.00


  Søg stillingen Planlæggere til Hjem...
 • 29-07-2016 SSA'ere - Sygeplejen Slagelse
  Slagelse Kommune søger to social- og sundhedsassistenter for at styrke arbejdet med en værdig ældrepleje

  Vi søger social- og sundhedsassistenter med lyst til en fleksibel arbejdsplads og opgavetyper

  • social- og sundhedsassistent til 28 timers stilling i aftenvagt søges med tiltrædelse 1. september 2016
  • social- og sundhedsassistent til 28 timers stilling i nattevagt søges med tiltrædelse 1. september 2016

  Ansættelserne oprettes som følge af Slagelse Kommune første Værdigheds politik for kommunens ældrepleje, der lige er godkendt. Værdigheds politikken er den overordnede værdimæssige ramme for Byrådets prioriteringer i ældreplejen.

  Stillingerne er organisatorisk placeret i Sygeplejen Slagelse, og rette kandidater skal samarbejde tæt med sygeplejersker i vagt men vil herudover have et stort netværk af samarbejdspartnere på tværs af kommunens plejecentre og områder i Hjemmeplejen.

  Hensigten med opnormeringen er blandt andet at forebygge forebyggelige indlæggelser og herudover sikre, at det fx kan arrangeres, at ældre enlige fremadrettet kan tilbydes ledsagelse i forbindelse med hospitalsindlæggelse, undersøgelser m.m.

  Vi forventer af dig, at du

  • tør tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er personlig og faglig robust
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikationsevner samt har lyst til at tage aktiv del i opbygning af en ny og velfungerende struktur og kultur
  • er positiv, bevarer roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • anvender handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af arbejdet.

  Vi tilbyder

  • et arbejde hvor værdighed og ordentlighed er i fokus
  • en udfordrende og kompleks hverdag med forskelligartede opgaver indenfor servicelov- og sundhedslovsydelser
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
  • en spændende og uforudsigelig dynamisk arbejdsplads.

  Flere oplysninger

  Frist

  • fredag den 29. juli 2016,  kl 09.00

  Samtaler forventes afholdt onsdag den 3. august 2016.

  Søg stillingen SSA'ere - Sygeplejen...
 • 05-08-2016 SSA'er / SSH'er til Plejecenter Smedegade

  Ledige stillinger på Plejecenter Smedegade til fastansættelse 1. oktober eller før.

   
  • en social- og sundhedsassistent eller -hjælper i dagvagt 35 timer til Dorotheahaven,et hus med 16 somatiske og/eller demente borgere
  • en social- og sundhedsassistent eller -hjælper i aftenvagt 28 timer til Elisabeth og Feodorahaven, et hus med 16 demente borgere.

  For begge stillinger gælder

  • der lægges vægt på at du har erfaring med demente borgere og at du er uddannet inden for området
  • weekendvagt hver 2. uge

  Vi lægger stor vægt på høj faglighed og at du brænder for at arbejde med mennesker, og har lyst til at indgå i et team, med forskellige faggrupper, bl.a. sygeplejersker og ergoterapeuter.

  Vi arbejder efter visionen "Lev livet aktivt" og "Livskvalitet". Vi lægger derfor stor vægt på borgernes oplevelse af livskvalitet og har fokus på aktiviteter for vores borgere. Det forventes derfor, at du også har lyst til at arbejde efter denne vision.

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kollegaer, en meningsfyldt arbejdsdag og fokus på personlig udvikling.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • plejecentret på tlf. 58 57 38 42 - virksomhedsleder Helle Junker, eller
  • daglig leder Henrik Pedersen på tlf. 20 40 71 08

  Frist

  senest 5.august 2016 kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt i uge 33.
   

  Søg stillingen SSA'er / SSH'er til ...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Psykolog (3)
 • 08-08-2016 Psykolog - Socialpsykiatrisk Center i Slagelse
  Socialpsykiatrisk Center i Slagelse (SCS) Kommune søger en psykolog gerne autoriseret til det netværksorienteret ambulante behandlingstilbud LivsMestring, som er centralt beliggende i Slagelse.

  Om stillingen

  I Socialpsykiatrien i Slagelse ønsker vi at udvikle på behandlingsdimensionen i vores tilbud og har, efter en nylig ledelses- og tilbuds omorganisering, brug for yderligere kompetencer til at udvikle i den retning. Etableringen af behandlingstilbud i SCS hænger bl.a. sammen med, at borgernes udfordringer er blevet mere komplekse og kalder på flere og forskellige faglige kompetencer.

  Vi er en organisation, som tager afsæt i en generel recovery tænkning, som er funderet i systemisk, og for LivsMestrings vedkommende, narrativ teori, men som i praksis også arbejder med afsæt i andre tilgange og metoder.

  I LivsMestring, som er et etableret behandlingstilbud igennem ca. 7 år, vil der være tale om overvejende kliniske opgaver - individuelt, i grupper og i forhold til borgerens netværk (typisk familien). Der vil være en forventning om, at du kobler dig på "kulturen" i tilbuddet og den måde, vi praktiserer på, men selvfølgelig også sætter dit præg på tilbuddets fortsatte udvikling. "Kulturen" består bl.a. i en ikke institutionel indretning, et uhøjtideligt miljø med "højt til loftet", hvor alle skal føle sig godt tilpas, en tro på det gode liv på trods af diagnoser, uden at bagatellisere den enkeltes personlighedsmæssige og psykiske udfordringer.

  FIT har de sidste 4 år været et gennemgående værktøj og udgjort grundlaget for samarbejdet med borgeren og dennes netværk i behandlingsarbejdet. Vi er meget optaget af at samarbejde med borgeren ud fra en kontekstuel forståelse (i tråd med FIT), og det er borgerens egne formulerede arbejdspunkter, vi tilrettelægger indsatsen ud fra. Devisen: "Hvad virker for den enkelte" er helt afgørende, og vi har derfor et stort fokus på relationen og på kreative løsninger mere end én tilgang og bestemte metoder. Målgruppen er 16-30-årige borgere med ikke psykotiske sindslidelser, og vi opererer med 18 årspladser.

  Om dig

  Vi søger en psykolog, der ønsker at indgå i et team som kliniker i LivsMestring, og som brænder for at skabe udvikling for de borgere, som udgør målgruppen. Du skal være udadvendt og kreativ i opgaveløsningen og turde og kunne bringe dig selv i spil i tværfaglige sammenhænge og ift. målgruppen. Du skal ikke have svar på alting, men have modet til at gå foran og være en inspirator for borgerne. Det afgørende er, at du formår at bruge dine personlige forudsætninger og faglige viden afstemt efter situationen, opgaven, og de mennesker du står overfor.

  Du skal derudover have

  • psykolog gerne med autorisation
  • erfaring med målgruppen psykisk sårbare, psykiatriske diagnoser og netværksarbejde
  • indgående kendskab til systemisk og narrativ teori og terapi
  • minimum viden om, og gerne erfaring med FIT (Feedback Informed Treatment)
  • forståelse for, og tilslutning til det menneskesyn og den Recovery tænkning, der er i Socialpsykiatrisk regi
  • pædagogisk flair

  Om os

  Du vil blive en del af et forankret og velrenommeret tilbud, som høster anerkendelse for at skabe udvikling for borgerne, et mindre team bestående af en socialpædagog, en psykolog og pt. tre frivillige, som tidligere har været i behandling i LivsMestring.

  Der er desuden tale om et fagligt område, som har stor politisk bevågenhed - i en dynamisk organisation, som altid er i faglig og opgavemæssig udvikling, drevet af engagement, seriøsitet, kreativitet, hjertelighed, en god portion humor og faglighed. Som organisation understøtter vi din ansættelse og fortsatte udvikling med efteruddannelsesmuligheder via en udviklingspulje, interne faglige fora og ekstern supervision.

  Socialpsykiatrisk Center består af ca. 110 medarbejdere fordelt på flere tilbud og matrikler. I centeret er der flere initiativer, som sigter mod at styrke fællesskabet. Der er bl.a. en tradition for to årlige samlinger med såvel fagligt som socialt indhold, og med inspiration fra både eksterne og interne oplægsholdere.

  Stillingsvilkår

  Stillingen er på 37 timer per uge, med en vis fleksibilitet arbejdstidsmæssigt, og ønskes besat med virkning fra 1. oktober 2016. Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

  Lønnen fastsættes efter principperne for Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Du kan få yderligere informationer om stillingen mandag den 1. august 2016 i tidsrummet kl. 9-12 ved at kontakte:
  • områdeleder Thomas Rubin på 51 44 25 14
  • faglig leder og psykolog aut. René Essom på 24 89 30 02
  • Læs mere på SCS`s hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  • mandag den 8. august 2016 kl. 8.

  Ansættelsessamtaler finder sted: torsdag den 11. august 2016.
   

  Søg stillingen Psykolog - Socialpsy...
 • 14-08-2016 Psykolog Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed

  Psykolog - med tiltrædelse 1. oktober 2016

  Opgaven som psykolog indebærer

  • konsultativt arbejde i dagtilbud og skole
  • undersøgelser af børn
  • støtte til ledelser og andre ressourcepersoner
  • tværfagligt samarbejde
  • udviklingsaktiviteter i skoler og dagtilbud.

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder, der har

  • uddannelse som psykolog (cand.psyk., cand.pæd.psyk.)
  • erfaringer med eller lyst til konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
  • erfaringer med eller lyst til udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer
  • god relationskompetence.

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udviklingsopgaver i projekter
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven.

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed (PUI) servicerer Slagelse Kommunes dagtilbud, skoler og forvaltninger. Servicen består af traditionelle PPR-opgaver, ledelse af udviklingsprojekter, understøttelse af kompetenceudvikling, samt supervision og almindelig vejledning af medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler.

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed er en tværfaglig enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, faglige konsulenter, tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, samt administrative medarbejdere og ledelse.

  Arbejdet i enheden er organiseret i fire geografiske områder, hvor man som psykolog vil indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et fagligt fællesskab sammen med alle psykologerne i de fire distrikter.

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed har til huse centralt i Slagelse med ca. 10 minutters gang til stationen.

  Yderligere oplysninger

  Er der yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
  • psykologfaglig teamleder Erik Bo Jacobsen, tlf. 30 68 42 61, mail ebjac@slagelse.dk

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • 14. august 2016.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 17. august 2016.

  Interesseret?

  Fortæl os om, hvad du kan tilføre enheden og søg stillingen elektronisk via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Søg stillingen Psykolog Den Pædagog...
 • 15-08-2016 Psykolog, Cand. Psych. til Rusmiddelcenter Slagelse
  Da vi har rigtig travlt som VISO leverandør søger vi autoriseret psykolog med tiltrædelse den 1. oktober 2016.
   
  Du bliver en del af et Rusmiddelcenter med 55 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Organisationen er systemisk funderet, men metoderne kan variere i de enkelte tilbud. Tilbuddene er fordelt på flere adresser. Ledelsen består af centerleder, 3 afdelingsledere og en overlæge.

  Om os

  Rusmiddelcenter Slagelse er en virksomhed under Center for Handicap og psykiatri i Slagelse Kommune. Virksomhedens opgave er at tilrettelægge og drive behandlings- og rådgivningstilbud til mennesker med et alkohol- og stofmisbrug. Endvidere driver vi den nationale hjemmeside Netstof. Som behandlingsredskab og effektmåling anvender vi Feedback Informed Treatment.

  Centrale arbejdsopgaver

  • VISO opgaver - opgaver i hele landet som specialist/leverandør til Socialstyrelsen
  • screening- og udredningsopgaver
  • deltagelse i behandlingskonferencer
  • behandlingsforløb
  • undervisning og gruppeforløb
  • udviklingsopgaver på tværs af centret 

  Kvalifikationer

  • psykolog, Cand. Psych., har autorisation og erfaring inden for rusmiddelbehandling og gerne psykiatri
  • erfaring med screening- og udredningsværktøjer
  Vi forventer, at du
  • er bredt funderet med interesse for psykologfaglig indsats overfor både unge og voksne
  • både kan arbejde tværfagligt og på tværs i hele Rusmiddelcenter Slagelse
  • kan arbejde selvstændigt, men også være en "holdspiller"
  • er ansvarsfuld, fleksibel og sætter en ære i at højne dit faglige arbejde 

  Vi kan tilbyde

  • engagerede og fagligt kompetente kolleger, der vil støtte positivt op omkring løsning af de udfordringer, du vil møde som psykolog i Rusmiddelcenter Slagelse
  • et job med mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt
  • et tværfagligt arbejdsmiljø med faglig udvikling og supervision
  • plads til kollegial sparring, begejstring og en humoristisk omgangstone 

  Arbejdstid

  Arbejdstiden vil gennemsnitlig være 37 timer. Der vil kunne forekomme skiftende arbejdstider.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Lønnen forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
  • afdelingsleder Mette Plato Spælling, tlf. 40 42 00 67
  • afdelingsleder Michael Huntley, tlf. 30 52 37 74
  • psykolog Eric Allouche, tlf. 40 40 64 38.  
   
  Læs evt. også på Rusmiddelcenter Slagelses hjemmesider:

  Frist

  Vi skal modtage din ansøgning senest
  • 15. august 2016 kl. 12.00
   
  Ansøgningen sendes til:
  Mærk ansøgningen "Psykolog Rusmiddelcenter Slagelse" og send den via link
  eller pr. post til Rusmiddelcenter Slagelse, Ingemannsvej 26, 4200 Slagelse.
   
  Ansættelsessamtalerne forventes afholdt tirsdag den 23. august 2016.

   

  Søg stillingen Psykolog, Cand. Psyc...
Lærer (2)
 • 03-08-2016 Dansklærer - Eggeslevmagle Skole

  Dansklærer til skønne elever i 2. klasse

  - 22 dejlige og dygtige børn mangler professionel mor/far

  Vi har

  • høj prioritering af undervisning i linjefag, fagligt velfunderede lærere
  • gode undervisningsmaterialer
  • aktionslæring og hjælpsomme kolleger, laptop, Smart Phone og fastarbejdsplads på skolen til alle lærere
  • fantastiske fysiske rammer både inde og ude.

  Du er

  • linjefagsuddannet i dansk og har lyst til 14 ugentlige lektioner med dansk i 2.a
  • interesseret i internationalisering i skolen
  • engageret, dynamisk og fagligt dygtig
  • et menneske, der lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • i besiddelse af en sund humor og et godt humør.

  Indskolingen 0.-3. Klasse

  • engelsk fra 0. klasse
  • en af Sjællands smukkeste legepladser
  • værksteder om eftermiddagen i SFO Guldminen.

  Mellemtrinnet 4.-6. Klasse

  • valgmuligheder i de praktisk/musiske fag - eleverne kan fx vælge mere idræt eller musik. Eleverne kan også vælge ekstra science med LEGO-robotter eller IT
  • stor boldbane, multibane og grønne områder.

  Udskolingen - Linjer i 7.- 9. Klasse

  • sportslinje for elever, der godt kan lide at røre sig og gerne vil lære om kroppen, psyken og den menneskelige natur
  • sciencelinje for elever, der godt kan lide matematik og natur/teknik samt ønsker at få kompetencer, som samfundet efterspørger allerede nu
  • international Linje for elever, der godt kan lide engelsk og andre sprog samt fremmede landes kulturer.

  Interesseret?

  Du er velkommen til høre nærmere om stillingen ved at kontakte

  Frist

  • den 3. august 2016 kl. 8.00.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole.

  Stillingen ønskes besat snarest muligt.

  Søg stillingen Dansklærer - Eggesle...
 • 07-08-2016 Lærer til Heldagsskolen under Broskolen
  Heldagsskolen under Broskolen i Korsør søger lærer pr. 1. september 2016 - eller snarest muligt.

  Broskolen

  er en skole i ét plan med 420 elever fra 0.-9. klasse, en SFO, en Junior- og ungdomsklub og en heldagsskole. Skolen ligger i grønne områder tæt på Storebæltsbroen og Korsør Station.
   
  Vi har et velfungerende teamsamarbejde med fokus på faglighed gennem bl.a. relationspædagogik og trivsel. Vi er en LP-skole og arbejder målrettet med læringsledelse, mål og evaluering med afsæt i Visible Learning tankegangen. Vi har et ressourcecenter, der understøtter den pædagogiske udvikling på skolen. Vi er et pædagogisk personale sammensat af erfarne og nyuddannede lærere og pædagoger og vil glæde os meget til at byde vores nye kollega velkommen.

  Heldagsskolen (HDS) ligger fysisk placeret i egne lokaler som en integreret del af Broskolen. HDS har ved skolestart 2016 18 elever fra 0.- ca. 7. årg. fordelt på to grupper. Målgruppen er normalt begavede elever med adfærdsrelaterede udfordringer. Der er ansat tre lærere og tre pædagoger på HDS.

  Stillingen

  Vi søger en lærer med solid erfaring fra specialområdet, eventuelt fra andet specialiseret tilbud eller med erfaring fra lignende funktioner f.eks. inden for omfattende AKT arbejde.

  Vi ønsker at ansætte en lærer, som kan arbejde struktureret i et komplekst felt, som hele tiden er i forandring, dels pga. skiftende rammer og vilkår, dels pga. løbende visitation af nye elever.

  Vi har behov for en lærer, som formår på samme tid at være tydelig og rummelig, kan danne relationer med et professionelt sigte, og som kan undervise i de fleste grundskolefag.

  Du får mulighed for at arbejde på en skole, der

  • har et godt samarbejdsklima
  • er organiseret omkring teamsamarbejde
  • prioriterer en høj grad af faglighed med plads til fordybelse
  • betragter tværfaglighed og holddeling som en naturlig del af undervisningen
  • arbejder bevidst og vedvarende med vores værdier.

  Og vi forventer, at du

  • er engageret og ser muligheder frem for begrænsninger
  • er faglig dygtig og ambitiøs
  • værdsætter værdierne modig, tydelig, kompetent og med glæde
  • kan strukturere, planlægge, arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
  • vægter et godt og tæt skole/hjem samarbejde meget højt.

  Flere oplysninger

  • kontakte afdelingsleder Ellen Randi Larsen på tlf. 58 37 00 12 eller 30 56 51 50.
   
  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomster om Ny Løn.

  Frist

  • senest den 7. august 2016.

  Se eventuelt mere om Broskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Søg stillingen Lærer til Heldagssko...
Leder (1)
 • 04-08-2016 Leder til Budget, Analyse og Data

  Kan du understøtte sikker økonomisk styring og samtidig sætte en klar retning for den fortsatte udvikling af Slagelse Kommunes styring

  Budget, Analyse og Data er en del af Center for Økonomi, og sammen med vores kollegaer og samarbejdsparter arbejder vi for at skabe god økonomisk styring i Slagelse Kommune.
   
  Som afdelingsleder får du det ledelsesmæssige ansvar for 16 medarbejdere. Vi arbejder bl.a. budget og budgetopfølgning, controlling, analyser og udvikling af den økonomiske styring.
   
  Du skal derfor både kunne koordinere og prioritere den daglige drift, have blik for kvaliteten i de økonomiske sager til det politiske niveau og rette fokus på, hvad morgendagen kalder på at nye initiativer.
   
  Det kræver stærke analytiske kompetencer, ligesom vi forventer en faglig indsigt i økonomistyring og kendskab til den offentlige sektors særlige styringsvilkår.
   
  Det forudsætter også stærke relationelle og kommunikative kompetencer, så du formår at skabe et godt samarbejde til de øvrige afdelinger i Center for Økonomi og ud i resten af organisationen.
   
  Men ikke mindst kan du med din ledelse skabe rammevilkår for medarbejderne som skaber engagement og fremmer den interne videndeling, koordinering og faglig sparring. Så er vi egentlig ret sikre på, at vi nok skal lykkes med at skabe god styring i Slagelse Kommune.

  Hvis du vil vide mere…

  Du er velkommen til fortroligt at kontakte
  • økonomichef Anders Bjældager på tlf. 24 25 34 85
  • læse vores job- og personprofil og vores organisationsbeskrivelse, der er vedhæftet nederst i opslaget

  Ansøgningsfrist

  • den 4. august 2016

  Send CV, dokumentation for uddannelse og relevante bilag sammen med din ansøgning.

  Bilag  Søg stillingen Leder til Budget, An...
Kontor og administration (6)
 • 04-08-2016 Leder til Budget, Analyse og Data

  Kan du understøtte sikker økonomisk styring og samtidig sætte en klar retning for den fortsatte udvikling af Slagelse Kommunes styring

  Budget, Analyse og Data er en del af Center for Økonomi, og sammen med vores kollegaer og samarbejdsparter arbejder vi for at skabe god økonomisk styring i Slagelse Kommune.
   
  Som afdelingsleder får du det ledelsesmæssige ansvar for 16 medarbejdere. Vi arbejder bl.a. budget og budgetopfølgning, controlling, analyser og udvikling af den økonomiske styring.
   
  Du skal derfor både kunne koordinere og prioritere den daglige drift, have blik for kvaliteten i de økonomiske sager til det politiske niveau og rette fokus på, hvad morgendagen kalder på at nye initiativer.
   
  Det kræver stærke analytiske kompetencer, ligesom vi forventer en faglig indsigt i økonomistyring og kendskab til den offentlige sektors særlige styringsvilkår.
   
  Det forudsætter også stærke relationelle og kommunikative kompetencer, så du formår at skabe et godt samarbejde til de øvrige afdelinger i Center for Økonomi og ud i resten af organisationen.
   
  Men ikke mindst kan du med din ledelse skabe rammevilkår for medarbejderne som skaber engagement og fremmer den interne videndeling, koordinering og faglig sparring. Så er vi egentlig ret sikre på, at vi nok skal lykkes med at skabe god styring i Slagelse Kommune.

  Hvis du vil vide mere…

  Du er velkommen til fortroligt at kontakte
  • økonomichef Anders Bjældager på tlf. 24 25 34 85
  • læse vores job- og personprofil og vores organisationsbeskrivelse, der er vedhæftet nederst i opslaget

  Ansøgningsfrist

  • den 4. august 2016

  Send CV, dokumentation for uddannelse og relevante bilag sammen med din ansøgning.

  Bilag  Søg stillingen Leder til Budget, An...
 • 08-08-2016 AC`er Center for Børn og Familie
  Er du en nyuddannet akademiker, der har mod og lyst til at prøve kræfter med forskellige udviklings- og driftsopgaver inden for bl.a. det specialiserede børne- og ungeområde?
  Så er det lige dig vi søger til vores tværgående team 'Udvikling og Understøttelse'!
   
  'Udvikling og understøttelse' er en del af Center for Børn og Familie, som dækker over det specialiserede børne- og ungeområdet, dagtilbudsområdet og dele af voksenområdet. Teamet består af 3 konsulenter og en socialfaglig it-koordinator, som har til opgave at understøtte og drive en bred vifte af opgaver på tværs af centerets tre områder, i et tæt sammenspil med centerledelsen.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har en relevant akademisk uddannelse. Har du derudover erfaring fra en politisk styret organisation er det et plus, men ikke et krav
  • er metodisk og analytisk stærk
  • er systematik og kan bevare overblikket med mange bolde i luften
  • kan prioritere opgaverne - også når du skal understøtte flere ledere og samarbejdspartnere  på samme tid
  • har gode formidlingsegenskaber både mundtligt og skriftligt
  • er erfaren bruger af Microsoft Word, Powerpoint og Excel - og generelt ikke er bange for at lære nye IT-systemer og databehandlingsprogrammer at kende
  • er iderig, fleksibel og involverer dig i nye tiltag på området
  • kan sprede glæde i hverdagen og kan bidrage til en positiv holdånd.

  Som en del af 'Udvikling og Understøttelse' bliver dine opgave, at understøtte centerledelsen i at udvikle og sætte retning for centeret. Arbejdsopgaverne er både drifts- og udviklingsorienterede og kan bl.a. bestå i at:
  • deltagelse i planlægning og facilitering af centerets igangværende arbejde omkring styrkelse af den faglige styring på det specialiserede børne- og ungeområde
  • deltagelse i udviklingsprojekter omkring tidlig opsporing på 0-8 års-området
  • mødeplanlægning og -booking
  • referent i forskellige mødefora
  • opdatering og vedligehold af centerets indhold på Slagelse Kommunes hjemmeside samt intranet
  • udarbejdelse af diverse skriftlige materialer til både internt og eksternt brug, fx nyhedsbreve, informationsbreve til forældre, sagspunkter til de politiske udvalg m.m.
  • gennemføre spørgeskemaundersøgelser i Enalyzer
  • ajourføring af brevskabeloner og procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser
  • inddatering af data i vores sagsbehandlingssystemer samt afrapportering til fx Ankestyrelsen.

  Vi kan tilbyde

  • et afvekslende og udviklende job i et center med et stort ansvarsområde og stor kontaktflade til kommunens andre centre samt eksterne samarbejdspartnere.
  • stor mulighed for selv at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
  • et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet
  • en arbejdsplads med et åbent og humørfyldt miljø.
   
  Center for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og principperne for 'Ny Løn'.
   
  Der er som udgangspunkt tale om en tidsbegrænset ansættelse på 37 timer om ugen til om med december 2016 - med mulighed for forlængelse.

  Flere oplysninger

  Vil du have flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. eller 58 57 31 38
  • chefkonsulent Peder Bonde, tlf. 58 57 31 88
  • administrativ konsulent Christina Breinbjerg, tlf. 58 57 91 20.

  Frist

  • 8. august 2016 kl. 8.00
   
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 12. august 2016 og at du kan starte hurtigst mulig herefter.

  Søg stillingen AC`er Center for Bør...
 • 15-08-2016 Administrativ assistent til Slagelse Sprogcenter
  Tiltrædelse: 1. oktober 2016.

  Stillingens hovedområder

  • telefon- og skrankebetjening af sprogcentrets brugere og kommunale samarbejdspartnere
  • kursistadministration, herunder fravær og evt. ophør
  • administrative opgaver i forbindelse med officielle test og prøver 

  Som administrativ assistent bidrager du desuden med bl.a. indkøb og administration af forbrugsvarer, support til kopimaskiner, elektronisk arkivering samt udarbejdelse af administrative vejledninger og mødereferater.
  Du bliver en del af sprogcentrets dynamiske kontorteam, som har et tæt samarbejde med sprogcentrets ledere, vejledere og undervisere.

  Kompetencer

  • superbruger af Word, Excel og KMD - og meget gerne erfaring med Ludus/Ludusweb
  • erfaring i arbejdsmæssig anvendelse af digital post og elektronisk arkivering
  • kan kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk 

  Desuden forventer vi, at du:
  • arbejder selvstændigt, struktureret og systematisk
  • er serviceminded og samarbejdsorienteret
  • mestrer hurtige skift mellem forskellige opgaver i en til tider uforudselig og travl hverdag  

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingen er på fuld tid og aflønnes i henhold til gældende overenskomst for HK-kommunal.

  Yderligere oplysninger

  Efter 1. august henvendelse til
  • forstander Margot Hansen tlf. 58 57 55 30 / 24 63 95 39

  Frist

  • mandag den 15. august kl. 12.00
   
  Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 19. og mandag den 22. august
   
   
  Slagelse Sprogcenter er en selvstændig, decentral kommunal institution, der refererer til arbejdsmarkedschefen. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station.
   
  Sprogcentret har 46 medarbejdere, 655 DU kursister, og vi tilbyder undervisning på hverdage (dag- og aftenhold) samt på lørdage (9-13).


  Søg stillingen Administrativ assist...
 • 15-08-2016 Arbejdsmiljøkonsulent
  Vi søger en arbejdsmiljøkonsulent, der kan skabe synlige og mærkbare resultater for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på de mange forskellige arbejdsplader i Slagelse Kommune.
   
  Stillingen er tidsbegrænset til et år.
   
  Du kommer til at arbejde i Center for Innovation og Karriere i afdelingen "Uddannelse og HR" og vil indgå i arbejdsfællesskab med 2 andre arbejdsmiljøkonsulenter om jobbet.

  Arbejdsmiljøkonsulenterne har en bred vifte af opgaver, som relaterer sig til arbejdsmiljøområdet som fx at

  • udarbejde oplæg til Direktion og HovedMED omkring strategiske, tværgående indsatser
  • udøve projektledelse af strategiske, tværgående indsatser
  • yde rådgivning, vejledning og sparring til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter
  • gennemføre kurser og temaarrangementer for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, herunder den årlig arbejdsmiljøkonference for ca. 250 deltagere
  • gennemføre trivselsundersøgelser og rådgive om både fysisk og psykisk APV.

  I den kommende periode har vi særligt fokus på gennemførelse af en sygefraværsindsats, fokus på analyse og forebyggelse af arbejdsulykker, hygiejne, sundhedsfremme, stress og udbrændthed. Afhængig af dine kompetencer vil du blive tilknyttet en eller flere af disse opgaver.

  Kvalifikationer

  Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har en relevant uddannelse og meget gerne erfaring med arbejdsmiljøarbejdet på strategisk niveau.
   
  Det vil også være en fordel, hvis du har kendskab til at arbejde i en offentlig organisation, hvor MED-systemet indtager en vigtig rolle. Du skal være stærk til både skriftlig og mundtlig kommunikation og kunne omsætte strategiske indsatser til organisatoriske processer, der skaber konkrete resultater.
   
  Det forventes, at du er rutineret i Office-pakken.

  Personlig profil

  Du er opsøgende og evner at skabe kontakt og netværk på alle niveauer i en stor organisation. Du er nysgerrig af natur og går gerne nye veje for at skabe værdi og resultater. Du er en god formidler, så du kan sikre, at aktuel viden om arbejdsmiljøområdet gøres tilgængelig for ledere og medarbejdere i kommunen.
   
  Det er vigtigt, at du evner at skabe engagement, ejerskab og motivation på alle niveauer i organisationen for at arbejde med at fremme arbejdsmiljøet, samt du evner at etablere løsninger og processer, som er afstemt med de lokale behov og ønsker. Du formår at stå i spidsen for at udvikle målrettede og til tider innovative processer for at nå vores mål.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. september eller snarest derefter. Løn og ansættelsesvilkår efter nærmere forhandling og i henhold til relevant overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte
  • arbejdsmiljøkonsulent Anni Nørgaard Jensen på tlf. 58 57 90 89
  • arbejdsmiljøkonsulent Anne Mette Søndergaard Jensen på tlf. 58 57 90 89
  • afdelingsleder Linette Sørensen på tlf. 58 57 31 12.

  Frist

  • Mandag den 15. august 2016
   
  1. samtale forventes gennemført den 18. august 2016. Evt. 2. samtale forventes gennemført den 24. august 2016.

  Om Center for Innovation og Karriere

  Centret har til formål at give politiske og strategiske processer liv, bredt i organisationen. Gennem robuste kompetencer inden for organisationsudvikling, lederudvikling, arbejdsmiljø, læring, kompetence- og talentudvikling og personalejuridisk bistand sikrer centret, at kommunens kerneopgaver bliver understøttet processuelt og administrativt.
   
  I afdelingen "Uddannelse og HR" arbejder vi med arbejdsmiljø, MED-organisationen, vores lokale MED-aftale og med tværgående personalepolitiske indsatser i tæt samarbejde med centrets øvrige afdelinger. Herudover varetager vi også uddannelse og administration af vores erhvervsuddannelseselever.


  Søg stillingen Arbejdsmiljøkonsulen...
 • 16-08-2016 Virksomhedskonsulent til Virksomhedsservice
  Jobcenter Slagelse søger en virksomhedskonsulent på fuld tid til ansættelse den 1. oktober 2016.  
   
  Du vil indgå som medarbejder i Virksomhedsservice, der består af 14 kompetente og engagerede kolleger med meget forskellige baggrunde og kompetencer.
   
  Virksomhedskonsulenterne er opsøgende over for virksomhederne og har alle typer af private og offentlige virksomheder, som deres kernekunder. 
   
  Virksomhedsservice arbejder målrettet mod resultater, der fastlægges i den årlige beskæftigelsesplan. Vi arbejder med myndighedsopgaver ud fra den givne lovgivning på beskæftigelsesområdet og har samtidig stort fokus på service overfor virksomhederne.

  Virksomhedskonsulentens arbejdsopgaver

  • samarbejde med virksomhederne om blandt andet rekruttering, fastholdelse, opkvalificering af medarbejdere og virksomhedernes sociale engagement
  • vedligeholde, udvide og udvikle det systematiske samarbejde med både offentlige og private virksomheder, gennem Partnerskabsaftaler. Læs mere på Partnerskabs hjemmeside (nyt vindue)
  • vejlede virksomhederne om rekruttering og de virksomhedsrettede tilbud; jobrotation, ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlingepladser mv.
  • tæt tværfagligt samarbejde med Jobcenter Slagelses øvrige enheder for at koordinere virksomhedsindsatsen
  • Udføre administrative opgaver der relaterer sig til dit virksomhedsopsøgende arbejde, bl.a. journalisering, registrering, bevillinger, blanketgange, opfølgning m.v.
  • arrangere og deltage i virksomhedsrettede projekter, kampagner o.l.
  • samarbejde med Slagelse Kommunes øvrige centre, Slagelse Erhvervscenter A/S, eksterne aktører, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og andre samarbejdspartnere for at koordinere de virksomhedsrettede indsatser
  • arbejde med at fremme ligestilling og mindske forskelsbehandling i den beskæftigelsespolitiske indsats.  

  Virksomhedskonsulentens profil

  • har erfaring med opsøgende virksomhedskontakt - det er naturligt for dig at åbne døre og vedligeholde relationer
  • er udadvendt og stærk til kommunikation og formidling - både mundtligt og skriftligt
  • har datadisciplin og administrative evner
  • har viden om og interesse for arbejdsmarkedsområdet
  • er teamplayer og tager del i de fælles driftsopgaver, men kan også arbejde selvstændigt og struktureret med dine opgaver
  • kan arbejde projektorienteret, målrettet og motiveres af udviklingsprocesser
  • har let ved at sætte dig ind i lovgivning og omsætte den til praksis i dialogen med virksomheder, borgere, kolleger og samarbejdspartnere
  • er fortrolig med it som et væsentligt understøttende redskab
  • har gyldigt B-kørekort. 

  Vi tilbyder

  • et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger, humor, travlhed, masser af udfordringer og engagement
  • gode muligheder for faglig og personlig sparring, hvor du kan være med til at præge din egen hverdag
  • et samarbejdsmiljø, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke.
  • afvekslende opgaver og et højt fagligt niveau
  • et unikt partnerskabssamarbejde, der har 10 års jubilæum i 2017 - og nu tæller over 350 lokale virksomheder
  • et grundigt introduktionsforløb
  • flexordning
  • frugt- og massageordning. 
   
  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til "Overenskomst for kontor og IT-personale mellem KL og HK kommunal". Lønnen fastsættes i henhold til 4 stk. 4. Indplacering sker efter princippet om lokal løndannelse.
   
  Der skal fremvises en straffeattest ved ansættelsen.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Virksomhedsservice Bjarne Mikkelsen på tlf. 20 93 78 37 eller på mail: bjami@slagelse.dk
  • virksomhedskonsulent Anja Nordby på tlf. 29 12 42 40 eller på mail: annoc@slagelse.dk

  Frist

  Send din ansøgning med relevante bilag senest
  • tirsdag den 16. august 2016 kl. 12.00.
   
  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 35.
   

  Søg stillingen Virksomhedskonsulent...
 • 17-08-2016 Koordinator til styring af bilflåde

  Dygtig administrator med driftserfaring søges til nyoprettet stilling

  Kørselskoordinator

  Slagelse Kommune ønsker at optimere anvendelsen af den kommunale bilflåde.

  Der er netop vedtaget fire overordnede koncernprincipper for denne optimering, og i den forbindelse er det vedtaget, at ansætte en kørselskoordinator der skal føre de vedtagne principper ud i livet.

  Det er samtidigt fastlagt, at flådestyringsopgaverne skal udføres i tæt samarbejde med indkøbs- og forsikringsområdet, der i dag varetager en række opgaver på området.

  Stillingen er nyoprettet og er organisatorisk placeret i Indkøb og Forsikring, der er en afdeling i Center for Økonomi.

  Du får følgende opgaver

  Det er især opgaver der har med optimering af bilanvendelsen der skal varetages af kørselskoordination. Det kunne eksempelvis være følgende rationaliserings- og optimeringsopgaver, hvor du skal planlægge og sikre:
  • udnyttelse af køretøjer på tværs hvor det er muligt og giver mening
  • udnytte koordinering og mulighederne for at 'bytte/skifte ejer' af køretøj
  • styre fælles bilpuljer, herunder bookning, nøglestyring osv.
  • planlægge og anskaffe it-løsninger, til brug for styring, kørselsregistrering, bookingsystem, nøglestyring, og udgiftsregistreringer for biler der anvendes i fælles bilpuljer osv.
  • opbygge database over bilparken
  • sørge for drift af fælles bilpuljer, herunder service, vedligehold, pleje, syn, sommer/vinterdæk
  • understøtte en rationel fælles anvendelse af køretøjerne, hvor det er muligt og giver mening
  • etablere et samlet overblik på bilflåden
  • hjælpe og understøtte den daglige drift i på skoler og institutioner i forhold til syn, skift sommer/vinterdæk
  • sørge for hensigtsmæssig anvendelse af kommunens aftaler på brændstof
  • øge indsatsen i forhold til skadesbehandling samt sikre korrekte værkstedsregninger
  • søge muligheder for udskiftning af konventionelle køretøjer til alternative energiformer (el, brint, hybrid, gas mv.)
  • gennemføre skadesminimerende tiltag i form af køretekniske kurser osv. 

  Listen er bestemt ikke udtømmende.

  Din profil

  Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre væsentlig, men vi forestiller os, at du
  • har erfaring med administration og med driftsarbejde, gerne fra lignende funktioner
  • har analytisk sans og interesse for økonomi og it
  • kan arbejde konkret med it-værktøjer, regneark mv. som understøtter flådearbejdet
  • har nogen viden og/eller erfaring med leverandør- og kontraktstyring
  • kan formulere dig, i både skrift og tale, så det rykker hos modtagerne
  • er en åben person, der kan kommunikere med kollegaer og øvrige samarbejdsparter
  • målrettet, proaktiv, initiativrig og struktureret i dit arbejde
  • er en erfaren bruger af Office-pakken
  • er udadvendt, selvstændig og har gode samarbejdsevner.

  Vi tilbyder

  • høj grad af selvstændighed i opgavetilrettelæggelse og varetagelsen
  • mange spændende og forskelligartede opgaver med rig mulighed for faglig udvikling og ansvar
  • vide muligheder og stor indflydelse på opbygningen af en helt ny opgave i Slagelse Kommune
  • fleksibel arbejdstid hvor opgaveløsningen, i højere grad end klokken, sætter rammen
  • gode kollegaer og et uhøjtideligt og humoristisk arbejdsklima, hvor vi vægter det kollegiale samarbejde og sparring med hinanden højt
  • mange kontakter til decentrale 'bilejere', brugergrupper, netværk, erfa-grupper og eksterne leverandører.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingen er en fuldtidsstilling.
  Tiltrædelse 1. oktober 2016. (Gerne tidligere).
  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.

  Kørekort

  B er et krav, idet der sagtens kan tænkes praktiske opgaver i arbejdet, hvor der kræves kørekort.

  Vil du vide mere

  Kontakt
  • indkøbs- og forsikringschef Henrik K. Larsen, tlf. 58 57 90 02, fra uge 32.

  Frist

  • 17. august 2016 kl. 12.00.

  Send CV, dokumentation for uddannelse og relevante bilag sammen med din ansøgning.

  Vi forventer at afholder samtaler i uge 34.
   

  Andet

  Der er udarbejdet oplæg til den politiske beslutning. Dette kan rekvireres ved
  • kontakt på tlf. 58 57 90 02.

  Slagelse Kommune har over 600 køretøjer indregistreret. Jobbet som kørselskoordinator vil primært omhandler personbiler, varebiler og busser, hvor antallet er ca. 400 enheder.

  Nedenfor vises de fire koncernprincipper i forkortet form.

  Indkøb, udbud og kontraktuelle forhold
  Alle fremtidige indkøb af køretøjer kan kun ske efter et forudgående udbud, tilbudsindhentning, annoncering el. andet foretaget af eller i samarbejde med indkøbsafdelingen.

  Risikostyring og skadesminimerende tiltag
  Alle fremtidige tiltag med henblik på nedbringelse af skader, kørselsmetoder osv. gennemføres af Risiko/forsikringsenheden.

  Serviceaftaler, reparationer, plejeaftaler
  Serviceaftaler og evt. reparationsaftaler etableres på et konkurrencemæssigt grundlag. Dvs. at sådanne tjenesteydelser er baseret på konkrete udbud, annonceringer, tilbudsindhentninger el. andet og det foretages af eller i samarbejde med Indkøbsafdelingen.

  Kørselsoptimering
  Den daglige drift af køretøjer, bl.a. i forhold til bookning, anvendelse, vedligehold, pasning, pleje mv. forbliver en decentral opgave, jf. dog de 3 andre overordnede koncern principper.

  Der etableres en flådestyringsenhed. Flådestyringsenheden placeres organisatorisk i Center for Økonomi, Indkøb og Forsikring. Flådestyringsenhedens opgaver bliver overordnet at sørge for koordinering, optimering, skabe overblik samt sørge for hjemtagelse af besparelser til gavn for organisationen. Endvidere at sikre effektiv anvendelse af fællesbiler i bilpuljer.
   

  Søg stillingen Koordinator til styr...
Fysioterapeut (1)
 • 03-08-2016 Fysioterapeut til Sundhed og Træning

  - vikariat

   
  Sundhed og Træning søger en fysioterapeut til et vikariat på 37 timer om ugen, med ansættelse snarest muligt og frem til 31. januar 2017.
  Stillingen har primært tilknytning til Linde alle 56, 4220 Korsør.

  For stillingen gælder

  At du skal være kontaktperson og ansvarlig for individuelle forløb, samt ansvarlig for hold- og gruppetræning under lovgivningerne: Sundhedsloven §140 og §119 samt serviceloven §86.
  Derudover skal du aktivt indgå i det tværfaglige samarbejde omkring den enkelte borger og være en del af vores rehabiliteringsforløb - En Borger En Plan.
   
  Du skal varetage genoptræning inden for det ortopædkirurgiske og geriatriske speciale - primært i centret, men også i borgers eget hjem.

  Sundhed og Træning arbejder ud fra følgende grundprincipper

  • understøttelse i mestring af eget liv
  • én borger - én plan
  • det hele menneske - i samspil med andre tilbud
  • vejledning og understøttelse af varig vaneændring
  • mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • individuelle og differentierede forløb med fokus på den enkeltes behov
  • let tilgængelighed og åbenhed
  • vi arbejder ud fra den enkelte borgers behov og målsætning, og sammensætter med dette udgangspunkt, et individuelt tilrettelagt forløb til den enkelte borger.

  Vi vil vægte, at du

  • har en baggrund som fysioterapeut
  • kan identificere dig med at arbejde ud fra Sundhed og Trænings grundprincipper
  • har evnen til at fordybe dig uden at miste blikket for helheden
  • trives i en travl hverdag og formår at arbejde selvstændigt og struktureret, men samtidig tør at spørge om hjælp
  • som person er åben, lyttende og forstår at se tingene fra flere vinkler
  • har evnen til at samarbejde på tværs af lovgivninger og specialer
  • meget gerne har erfaring med forebyggende arbejde inden for folkesygdommene
  • har et solidt kendskab til og erfaring med genoptræningsområdet, specielt ortopædkirurgiske specialer (UE) og det geriatriske område.
  • har gode samarbejdsevner.

  Vi tilbyder

  • en organisation med stærke værdier
  • et godt arbejdsklima, hvor mangfoldighed og glæde er vigtige nøgleord
  • en udviklingsorienteret arbejdsplads
  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og mod på at dele ud af denne.
  • faglige udfordringer og udviklingsmuligheder
  • Sundhed og Træning er en arbejdsplads med ca. 40 medarbejdere fordelt på tre matrikler og organisatorisk liggende under Sundhedstilbud
  • vi har et tæt samarbejde med Aktivitetscentrene omkring udslusning og fastholdelse af borgerne i en aktiv hverdag. Generelt har vi fokus på at samarbejde på tværs - både i eget center (center for sundhed og omsorg) og kommunen i øvrighed, da vi derved sikrer sammenhængende koordinerede forløb med fokus på borgernes individuelle behov og målsætninger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettiget organisation efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos
  • Therese Gjerde Jensen, leder af Sundhed og Træning på tlf. 29 72 98 23

  Frist

  • 3. august kl. 12.00.

  Der afholdes samtaler den 8. august.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
   
   

  Søg stillingen Fysioterapeut til Su...
Ergoterapeut (1)
 • 03-08-2016 Ergoterapeut til Sundhed og Træning - barselsvikariat
  Sundhed og Træning søger en ergoterapeut til barselsvikariat 37 timer om ugen, med ansættelse fra 1. september 2016, Varighed minimum 8 måneder med mulighed for forlængelse til et års ansættelse.
  Stillingen har primær tilknytning til Grønningen 3, Slagelse.

  For stillingen gælder

  At du skal være kontaktperson og ansvarlig for individuelle forløb, samt ansvarlig for hold- og gruppetræning under lovgivningerne: Sundhedsloven §140 og §119 samt serviceloven §86.
  Derudover skal du aktivt indgå i det tværfaglige samarbejde og være en del af vores rehabiliteringsforløb - En Borger En Plan.
   
  Du skal varetage træning inden for det håndkirurgiske speciale, samt træning af geriatriske og neurologiske borgere - både i centret og i borgers eget hjem. Træningen under det neurologiske speciale vil primært være under serviceloven §86.
   
  Du skal have erfaring/kendskab til at arbejde med arbejdsprocesmodellen OTIPM. Derudover skal du have kendskab/erfaring med ergoterapeutiske redskaber som COPM og FOTT.

  Sundhed og Træning arbejder ud fra følgende grundprincipper

  • understøttelse af mestring af eget liv
  • én borger - én plan
  • det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • ændre vaner varigt, varig effekt
  • mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • let tilgængelighed

  Vi arbejder ud fra borgerens behov og målsætning, og med dette udgangspunkt, sammensætter vi et individuelt tilpasset forløb til den enkelte borger.

  Vi vil vægte, at du

  • har en baggrund som ergoterapeut
  • kan identificere dig med at arbejde ud fra Sundhed og Trænings grundprincipper
  • har evnen til at fordybe dig uden at miste blikket for helheden
  • trives i en travl hverdag og formår at arbejde selvstændigt og struktureret
  • som person er åben, lyttende og forstår at se tingene fra flere vinkler
  • har evnen til at samarbejde på tværs af lovgivninger og specialer
  • har et solidt kendskab til og erfaring med genoptræningsområdet
  • meget gerne har erfaring med forebyggende arbejde inden for folkesygdommene
  • har gode samarbejdsevner.

  Vi tilbyder

  • en værdibaseret organisation
  • et godt arbejdsklima, hvor mangfoldighed og glæde er vigtige nøgleord
  • en udviklingsorienteret arbejdsplads
  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og mod på at dele ud af denne
  • faglige udfordringer og udviklingsmuligheder.

  Sundhed og Træning er en arbejdsplads med ca. 40 medarbejdere fordelt på tre matrikler og organisatorisk liggende under Sundhedstilbud.

  Vi har et tæt samarbejde med Aktivitetscentrene omkring udslusning og fastholdelse af borgerne. Generelt har vi fokus på at samarbejde på tværs - både i eget center (center for sundhed og omsorg) og kommunen i øvrighed, da vi derved sikrer sammenhængende koordinerede forløb med fokus på borgernes individuelle behov og målsætninger.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. september 2016 eller snarest muligt. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos
  • Therese Gjerde Jensen, leder af Sundhed og Træning på tlf. 29 72 98 23.

  Frist

  • 3. august kl. 12.00.

  Der afholdes samtaler den 10. august.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
   
  Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk.
   

  Søg stillingen Ergoterapeut til Sun...
Elevstillinger (2)
 • 02-09-2016 Pædagogisk assistentelever - januar 2017

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker? 

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere inden for det pædagogiske område.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse- der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber, hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2-prøven
  • hvis du er over 25 år, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som pædagogisk assistentelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med børn inden for almenområdet og børn, unge og voksne inden for specialområdet. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Pædagogisk assistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA`s overenskomst.

  Du kan læse mere om ansøgningsfrister og krav til optagelse på Pædagogiske Assistentuddannelsens hjemmeside (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 2. september 2016

   
   
   
   
   

  Søg stillingen Pædagogisk assistent...
 • 02-09-2016 SSH - elever januar 2017

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere inden for sundhed og omsorg.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
  • hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med omsorg og pleje opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet to forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelserne i Slagelse (nyt vindue).

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
   
   

  Søg stillingen SSH - elever januar ...
AC-personale (3)
 • 03-08-2016 Udviklingskonsulent / specialkonsulent / chefkonsulent

  - Vi søger blot den rette person til jobbet!

  Baggrund

  Slagelse Kommune søger en udviklingsorienteret, kompetent og erfaren konsulent til Center for Børn og Familie. Stillingen ønskes besat så hurtigt som muligt - og gerne senest 1. oktober 2016.

  Organisationen Slagelse Kommune

  Slagelse Kommune, med godt 78.000 indbyggere, er administrativt organiseret med direktion, 12 centre og et større antal decentrale virksomheder.
  Organisationsdiagram kan ses via Slagelse Kommunes organisation (nyt vindue)

  Organisationen Center for Børn og Familie

  Center for Børn og Familie består af tre afdelinger - Afdelingen for Børn og Unge, Afdeling for Dagtilbud og Afdeling for Voksne. Centrets decentrale virksomheder består af; dagplejen, integrerede daginstitutioner, særlige dagtilbud, videnscenter for integration, tandplejen, sundhedstjenesten og Slagelse Familie Center.
   
  Udviklingskonsulenten er tilknyttet enheden "Udvikling og Understøttelse", der organisatorisk er en del af Afdelingen for Dagtilbud. Enheden relaterer sig til hele centrets virke. Den vakante stilling har et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde - men i lige så høj grad på helhed og sammenhæng med de almene tilbud - eksempelvis sundhedstjeneste, dagtilbud og skoler.

  Udviklingskonsulentens profil

  Udviklingskonsulenten har en relevant faglig baggrund og gerne viden om det specialiserede børneområde. Erfaringerne er dokumenterede og kan omsættes i ny sammenhæng.
   
  Udviklingskonsulenten
  • har solid projektledererfaring fra store tværgående projekter og kan dokumentere opnåede resultater
  • er en stærk kommunikator - både mundtligt og skriftligt og er i stand til at kommunikere målgruppespecifikt og på tværs af fagligheder
  • har erfaring med at udarbejde dagsordner og politiske sagsfremstillinger
  • er drevet af opgavens nødvendighed og kan med sin energi og drive inspirere andre.  
   
  Ansøgere bør orientere sig i "job- og personprofil" for stillingen (nyt vindue)

  Løn- og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Henvend dig gerne til
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. 58 57 31 38 / mail mathy@slagelse.dk (er tilbage fra ferie i uge 30), hvis du har spørgsmål.

  Frist

  Elektronisk ansøgning med dokumentation for uddannelse og relevante bilag sendes senest
  • 3. august 2016 kl. 12.00.
   
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 11. august og anden runde den 17. august 2016.
   
   

  Søg stillingen Udviklingskonsulent ...
 • 04-08-2016 Leder til Budget, Analyse og Data

  Kan du understøtte sikker økonomisk styring og samtidig sætte en klar retning for den fortsatte udvikling af Slagelse Kommunes styring

  Budget, Analyse og Data er en del af Center for Økonomi, og sammen med vores kollegaer og samarbejdsparter arbejder vi for at skabe god økonomisk styring i Slagelse Kommune.
   
  Som afdelingsleder får du det ledelsesmæssige ansvar for 16 medarbejdere. Vi arbejder bl.a. budget og budgetopfølgning, controlling, analyser og udvikling af den økonomiske styring.
   
  Du skal derfor både kunne koordinere og prioritere den daglige drift, have blik for kvaliteten i de økonomiske sager til det politiske niveau og rette fokus på, hvad morgendagen kalder på at nye initiativer.
   
  Det kræver stærke analytiske kompetencer, ligesom vi forventer en faglig indsigt i økonomistyring og kendskab til den offentlige sektors særlige styringsvilkår.
   
  Det forudsætter også stærke relationelle og kommunikative kompetencer, så du formår at skabe et godt samarbejde til de øvrige afdelinger i Center for Økonomi og ud i resten af organisationen.
   
  Men ikke mindst kan du med din ledelse skabe rammevilkår for medarbejderne som skaber engagement og fremmer den interne videndeling, koordinering og faglig sparring. Så er vi egentlig ret sikre på, at vi nok skal lykkes med at skabe god styring i Slagelse Kommune.

  Hvis du vil vide mere…

  Du er velkommen til fortroligt at kontakte
  • økonomichef Anders Bjældager på tlf. 24 25 34 85
  • læse vores job- og personprofil og vores organisationsbeskrivelse, der er vedhæftet nederst i opslaget

  Ansøgningsfrist

  • den 4. august 2016

  Send CV, dokumentation for uddannelse og relevante bilag sammen med din ansøgning.

  Bilag  Søg stillingen Leder til Budget, An...
 • 08-08-2016 AC`er Center for Børn og Familie
  Er du en nyuddannet akademiker, der har mod og lyst til at prøve kræfter med forskellige udviklings- og driftsopgaver inden for bl.a. det specialiserede børne- og ungeområde?
  Så er det lige dig vi søger til vores tværgående team 'Udvikling og Understøttelse'!
   
  'Udvikling og understøttelse' er en del af Center for Børn og Familie, som dækker over det specialiserede børne- og ungeområdet, dagtilbudsområdet og dele af voksenområdet. Teamet består af 3 konsulenter og en socialfaglig it-koordinator, som har til opgave at understøtte og drive en bred vifte af opgaver på tværs af centerets tre områder, i et tæt sammenspil med centerledelsen.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har en relevant akademisk uddannelse. Har du derudover erfaring fra en politisk styret organisation er det et plus, men ikke et krav
  • er metodisk og analytisk stærk
  • er systematik og kan bevare overblikket med mange bolde i luften
  • kan prioritere opgaverne - også når du skal understøtte flere ledere og samarbejdspartnere  på samme tid
  • har gode formidlingsegenskaber både mundtligt og skriftligt
  • er erfaren bruger af Microsoft Word, Powerpoint og Excel - og generelt ikke er bange for at lære nye IT-systemer og databehandlingsprogrammer at kende
  • er iderig, fleksibel og involverer dig i nye tiltag på området
  • kan sprede glæde i hverdagen og kan bidrage til en positiv holdånd.

  Som en del af 'Udvikling og Understøttelse' bliver dine opgave, at understøtte centerledelsen i at udvikle og sætte retning for centeret. Arbejdsopgaverne er både drifts- og udviklingsorienterede og kan bl.a. bestå i at:
  • deltagelse i planlægning og facilitering af centerets igangværende arbejde omkring styrkelse af den faglige styring på det specialiserede børne- og ungeområde
  • deltagelse i udviklingsprojekter omkring tidlig opsporing på 0-8 års-området
  • mødeplanlægning og -booking
  • referent i forskellige mødefora
  • opdatering og vedligehold af centerets indhold på Slagelse Kommunes hjemmeside samt intranet
  • udarbejdelse af diverse skriftlige materialer til både internt og eksternt brug, fx nyhedsbreve, informationsbreve til forældre, sagspunkter til de politiske udvalg m.m.
  • gennemføre spørgeskemaundersøgelser i Enalyzer
  • ajourføring af brevskabeloner og procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser
  • inddatering af data i vores sagsbehandlingssystemer samt afrapportering til fx Ankestyrelsen.

  Vi kan tilbyde

  • et afvekslende og udviklende job i et center med et stort ansvarsområde og stor kontaktflade til kommunens andre centre samt eksterne samarbejdspartnere.
  • stor mulighed for selv at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
  • et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet
  • en arbejdsplads med et åbent og humørfyldt miljø.
   
  Center for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og principperne for 'Ny Løn'.
   
  Der er som udgangspunkt tale om en tidsbegrænset ansættelse på 37 timer om ugen til om med december 2016 - med mulighed for forlængelse.

  Flere oplysninger

  Vil du have flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. eller 58 57 31 38
  • chefkonsulent Peder Bonde, tlf. 58 57 31 88
  • administrativ konsulent Christina Breinbjerg, tlf. 58 57 91 20.

  Frist

  • 8. august 2016 kl. 8.00
   
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 12. august 2016 og at du kan starte hurtigst mulig herefter.

  Søg stillingen AC`er Center for Bør...