Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

 

Øvrige (3)
 • 08-08-2016 AC`er Center for Børn og Familie
  Er du en nyuddannet akademiker, der har mod og lyst til at prøve kræfter med forskellige udviklings- og driftsopgaver inden for bl.a. det specialiserede børne- og ungeområde?
  Så er det lige dig vi søger til vores tværgående team 'Udvikling og Understøttelse'!
   
  'Udvikling og understøttelse' er en del af Center for Børn og Familie, som dækker over det specialiserede børne- og ungeområdet, dagtilbudsområdet og dele af voksenområdet. Teamet består af 3 konsulenter og en socialfaglig IT-koordinator, som har til opgave at understøtte og drive en bred vifte af opgaver på tværs af centerets tre områder, i et tæt sammenspil med centerledelsen.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har en relevant akademisk uddannelse. Har du derudover erfaring fra en politisk styret organisation er det et plus, men ikke et krav
  • er metodisk og analytisk stærk
  • er systematik og kan bevare overblikket med mange bolde i luften
  • kan prioritere opgaverne - også når du skal understøtte flere ledere og samarbejdspartnere  på samme tid
  • har gode formidlingsegenskaber både mundtligt og skriftligt
  • er erfaren bruger af Microsoft Word, Powerpoint og Excel - og generelt ikke er bange for at lære nye IT-systemer og databehandlingsprogrammer at kende
  • er iderig, fleksibel og involverer dig i nye tiltag på området
  • kan sprede glæde i hverdagen og kan bidrage til en positiv holdånd.

  Som en del af 'Udvikling og Understøttelse' bliver dine opgave, at understøtte centerledelsen i at udvikle og sætte retning for centeret. Arbejdsopgaverne er både drifts- og udviklingsorienterede og kan bl.a. bestå i at:
  • deltagelse i planlægning og facilitering af centerets igangværende arbejde omkring styrkelse af den faglige styring på det specialiserede børne- og ungeområde
  • deltagelse i udviklingsprojekter omkring tidlig opsporing på 0-8 års-området
  • mødeplanlægning og -booking
  • referent i forskellige mødefora
  • opdatering og vedligehold af centerets indhold på Slagelse Kommunes hjemmeside samt intranet
  • udarbejdelse af diverse skriftlige materialer til både internt og eksternt brug, fx nyhedsbreve, informationsbreve til forældre, sagspunkter til de politiske udvalg m.m.
  • gennemføre spørgeskemaundersøgelser i Enalyzer
  • ajourføring af brevskabeloner og procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser
  • inddatering af data i vores sagsbehandlingssystemer samt afrapportering til fx Ankestyrelsen.

  Vi kan tilbyde

  • et afvekslende og udviklende job i et center med et stort ansvarsområde og stor kontaktflade til kommunens andre centre samt eksterne samarbejdspartnere.
  • stor mulighed for selv at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
  • et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet
  • en arbejdsplads med et åbent og humørfyldt miljø.
   
  Center for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og principperne for 'Ny Løn'.
   
  Der er som udgangspunkt tale om en tidsbegrænset ansættelse på 37 timer om ugen til om med december 2016 - med mulighed for forlængelse.

  Flere oplysninger

  Vil du have flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. eller 58 57 31 38
  • chefkonsulent Peder Bonde, tlf. 58 57 31 88
  • administrativ konsulent Christina Breinbjerg, tlf. 58 57 91 20.

  Frist

  • 8. august 2016 kl. 8.00
   
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 12. august 2016 og at du kan starte hurtigst mulig herefter.

  Søg stillingen AC`er Center for Bør...
 • 08-08-2016 Kultur- og turismemedarbejder Kulturafdelingen
  Vil du være med til at videreudvikle kultur- og turismeområdet i Slagelse Kommune samt understøtte vores kulturinstitutioners og kultur- og turismeforeningers arbejde? Så er du måske den nye medarbejder vi søger i Kulturafdelingen. Du skal sammen med de øvrige medarbejdere skabe udvikling, dynamik og nye muligheder i kommunens kulturliv. Som medarbejder på kultur- og turismeområdet skal du bl.a. udvikle den synergi, der er mellem kultur og turisme. Du skal understøtte kulturinstitutioner og foreninger i at føre idéer og visioner ud i livet med udgangspunkt i den kommende kulturstrategi, som har fokus på turisme og bosætning. Du skal samtidig stå for fundraising, så vi i stigende grad kan supplere kommunale midler med ekstern finansiering.

  Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til to år, men med mulighed for forlængelse.

  I Slagelse Kommune har vi en række spændende kulturinstitutioner og mange engagerede kultur- og turistforeninger. Vi arbejder målrettet på at give foreningslivet de bedste vilkår inden for de givne rammer.

  Dine primære arbejdsområder

  • skabe synergi mellem kultur og turisme og dermed værdi for borgere og turister
  • understøtte kultur- og turistforeninger - herunder Bykontorer
  • understøtte indsatser på baggrund af kulturstrategien sammen med kulturinstitutioner og foreninger
  • ansvarlig for at søge eksterne midler til projekter og indsatser i samarbejde med kulturinstitutionerne
  • sparring på udvikling af hele kultur- og turismeområdet i Slagelse Kommune
  • deltage i relevante netværk - såvel i kommunen som nationalt.

  Kompetencer

  Du
  • brænder for kultur og turisme
  • ved, hvordan man skruer en motiveret ansøgning sammen til fonde og puljer
  • er en stærk formidler med gennemslagskraft såvel skriftligt som mundtligt
  • er udadvendt, opsøgende og igangsættende
  • har et stort engagement og positivt sind
  • har evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater i projekter med mange aktører og høj borgerinddragelse
  • har en velfunderet økonomisk sans
  • kan tænke strategisk og har forståelse for at kunne arbejde i en politisk styret organisation.

  Derudover ønsker vi, at du kan leve op til kommunens fire værdier: Modig, Tydelig, Kompetent og Med glæde. Du vil fysisk være placeret i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, beliggende på Gørtlergade i Slagelse. Du må forvente transport rundt i kommunen til kulturinstitutioner, møder og arrangementer. Der kan også være arrangementer om aftenen og i weekender.  Til gengæld tilbyder vi fleksibilitet i planlægning af din arbejdstid i samarbejde med din leder.

  Om os

  Kulturafdelingen består af 2 faste medarbejdere. Ledelsen varetages af centerchefen. Vi har opgaver inden for børne- og ungekultur, kulturarv, kulturevents og diverse samarbejder med institutioner og frivillige. Vi er i gang med at udvikle en kulturstrategi med fokus på turisme og bosætning. Vi har pr. 1. maj 2016 overtaget turismeområdet, som vi løfter i samarbejde med Visit Vestsjælland.

  Du vil træde ind i et spændende og dynamisk arbejdsmiljø som også tæller idræts- og fritidskonsulenter, idet kultur og fritid arbejder tæt sammen. Vi tager vores arbejde seriøst, men har en uformel og god omgangsform.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • den 8. august kl. 9

  Ansættelsessamtaler afholdes den 18. august 2016.

  Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt, med ansættelsesstart senest den 1. oktober 2016.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og individuel forhandling ud fra erfaring og kompetencer.

  Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til to år, men med mulighed for forlængelse.

  Søg stillingen Kultur- og turismeme...
 • 15-08-2016 Arbejdsmiljøkonsulent
  Vi søger en arbejdsmiljøkonsulent, der kan skabe synlige og mærkbare resultater for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på de mange forskellige arbejdsplader i Slagelse Kommune.
   
  Stillingen er tidsbegrænset til et år.
   
  Du kommer til at arbejde i Center for Innovation og Karriere i afdelingen "Uddannelse og HR" og vil indgå i arbejdsfællesskab med 2 andre arbejdsmiljøkonsulenter om jobbet.

  Arbejdsmiljøkonsulenterne har en bred vifte af opgaver, som relaterer sig til arbejdsmiljøområdet som fx at

  • udarbejde oplæg til Direktion og HovedMED omkring strategiske, tværgående indsatser
  • udøve projektledelse af strategiske, tværgående indsatser
  • yde rådgivning, vejledning og sparring til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter
  • gennemføre kurser og temaarrangementer for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, herunder den årlig arbejdsmiljøkonference for ca. 250 deltagere
  • gennemføre trivselsundersøgelser og rådgive om både fysisk og psykisk APV.

  I den kommende periode har vi særligt fokus på gennemførelse af en sygefraværsindsats, fokus på analyse og forebyggelse af arbejdsulykker, hygiejne, sundhedsfremme, stress og udbrændthed. Afhængig af dine kompetencer vil du blive tilknyttet en eller flere af disse opgaver.

  Kvalifikationer

  Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har en relevant uddannelse og meget gerne erfaring med arbejdsmiljøarbejdet på strategisk niveau.
   
  Det vil også være en fordel, hvis du har kendskab til at arbejde i en offentlig organisation, hvor MED-systemet indtager en vigtig rolle. Du skal være stærk til både skriftlig og mundtlig kommunikation og kunne omsætte strategiske indsatser til organisatoriske processer, der skaber konkrete resultater.
   
  Det forventes, at du er rutineret i Office-pakken.

  Personlig profil

  Du er opsøgende og evner at skabe kontakt og netværk på alle niveauer i en stor organisation. Du er nysgerrig af natur og går gerne nye veje for at skabe værdi og resultater. Du er en god formidler, så du kan sikre, at aktuel viden om arbejdsmiljøområdet gøres tilgængelig for ledere og medarbejdere i kommunen.
   
  Det er vigtigt, at du evner at skabe engagement, ejerskab og motivation på alle niveauer i organisationen for at arbejde med at fremme arbejdsmiljøet, samt du evner at etablere løsninger og processer, som er afstemt med de lokale behov og ønsker. Du formår at stå i spidsen for at udvikle målrettede og til tider innovative processer for at nå vores mål.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. september eller snarest derefter. Løn og ansættelsesvilkår efter nærmere forhandling og i henhold til relevant overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte
  • arbejdsmiljøkonsulent Anni Nørgaard Jensen på tlf. 58 57 90 89
  • arbejdsmiljøkonsulent Anne Mette Søndergaard Jensen på tlf. 58 57 90 89
  • afdelingsleder Linette Sørensen på tlf. 58 57 31 12.

  Frist

  • Mandag den 15. august 2016
   
  1. samtale forventes gennemført den 18. august 2016. Evt. 2. samtale forventes gennemført den 24. august 2016.

  Om Center for Innovation og Karriere

  Centret har til formål at give politiske og strategiske processer liv, bredt i organisationen. Gennem robuste kompetencer inden for organisationsudvikling, lederudvikling, arbejdsmiljø, læring, kompetence- og talentudvikling og personalejuridisk bistand sikrer centret, at kommunens kerneopgaver bliver understøttet processuelt og administrativt.
   
  I afdelingen "Uddannelse og HR" arbejder vi med arbejdsmiljø, MED-organisationen, vores lokale MED-aftale og med tværgående personalepolitiske indsatser i tæt samarbejde med centrets øvrige afdelinger. Herudover varetager vi også uddannelse og administration af vores erhvervsuddannelseselever.


  Søg stillingen Arbejdsmiljøkonsulen...
Teknisk servicepersonale (1)
 • 29-07-2016 Livredder/eventkoordinator Slagelse Kommunes Svømmehaller
  Til Slagelse Kommunes Svømmehaller søges en teknisk servicemedarbejder (livredder) til damesiden. Stillingen er på 37 timer. Ansættelsen er til tiltrædelse den 15. august 2016 eller snarest derefter.

  Din profil

  Du
  • er 18 år eller der over
  • er i god fysisk form
  • er indforstået med at tage Erhvervslivredderprøven. Prøven tages i Korsør Svømmehal og fornyes hvert år
  • er god til at gøre rent
  • er god til at undervise og udføre events
  • er god til at formulere dig i skrift og tale. Du er fortrolig med Office pakken
  • kan strukturere og organisere, samt udvise overblik og gennemslagskraft
  • har gode samarbejdsevner, samt et positivt menneskesyn
  • er god til at rådgive og inspirere andre
  • er indstillet på fleksibel arbejdstid inklusiv weekendarbejde.                                                                                                                                          

  Du får i samarbejde med øvrige livreddere ansvar for at tilrettelægge og forestå

  • den daglige sikkerhedsmæssige drift, samt rengøring og vedligeholdelse af anlægget
  • koordinering og udvikling af fremtidige events
  • servicering af brugere/gæster
  • billetsalg, samt andet salg.

  Vi tilbyder dig

  • en udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med en velfungerende medarbejderstab får mulighed for at udvikle svømmehallerne som fremtidens samlingspunkt for de mange brugere
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde med kollegaer og brugere
  • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
  • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst imellem KL. og FOA. 

  Yderligere oplysninger

  Du placeres fysisk i Korsør Svømmehal. Men du skal være indforstået med, at skulle kunne møde ind i Slagelse Svømmehal, efter behov.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og individuel forhandling ud fra erfaring og kompetencer.

  Kontakt

  Frist

  • fredag den 29. juli 2016 kl. 12.00.

  Vi forventer, at der bliver afholdt jobsamtale i uge 32/2016.

  Søg stillingen Livredder/eventkoord...
Sygeplejerske (1)
 • 30-06-2016 Sygeplejerske – Plejecenter Bjergbyparken

  Vil du være med til at skabe høj livskvalitet for ældre i et Eden hjem?

  Sygeplejerske søges til et Eden certificeret hjem. Der er tale om en stilling på 32 timer i dagtjeneste, med weekendvagt hver anden weekend.

  Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du kan være tæt på de ældre og være med til at skabe et liv, der er værd at leve - også i alderdommen? Synes du det vil være spændende, både at arbejde med forebyggelse, oprustning af sygeplejefagligheden - og samtidig være deltagende i den grundlæggende pleje og omsorg for ældre, der bor i Levehjemmet Bjergbyparken?

  Vi søger en sygeplejerske til et af vores tre "huse", der sammen med vores social- og sundhedsuddannede personale skal gå vejen i de kommende år, i forhold til at skabe selvstyrende team med det fokus at:

  • fortsætte vores vigtige arbejde med at skabe høj faglighed
  • skabe høj grad af medindflydelse på hvordan arbejdet planlægges og udføres
  • skabe et hverdagsliv, som opleves meningsfyldt for vores ældre
  • skabe et arbejdsliv for hinanden, hvor vi bruger vores kompetencer på den bedste måde


  Indtil nu, har der været én centersygeplejerske til 36 plejeboliger, som er delt i tre huse: Rosen, Violen og Syrenen. I takt med øget krav til dokumentation og andre administrative funktioner er det vores oplevelse, at sygeplejen er kommet for "langt væk" fra den enkelte beboer. Vi mener, at vores beboere får et bedre liv, hvis fagligheden øges, og vi har et større fokus på tværfagligt samarbejde og deling af viden.

  Den nye organisering er formuleret som et projekt, med en arbejdsgruppe og en styregruppe. Vi er optaget af, at forandringerne skal mærkes positivt for både beboere, deres familier og personalet.

  Du skal være klar til, at gå konstruktivt og åbent ind i udfordringen og forandringerne. Du skal med andre ord være med til at skabe fremtiden i et tæt samspil med beboere, kollegaer og ledelsen.

  Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer inden for et eller flere af følgende områder:

  • demensområdet
  • it-omsorgssystemet Vitae
  • hygiejne
  • sårpleje
  • psykiatri
  • viden om, eller erfaring med, at arbejde med hverdagshabilitering og rehabilitering
  • palliation


  Det allervigtigste er imidlertid, at du har lyst til, at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe et "liv der er værd at leve" for vores ældre og samtidigt har fokus på kvalitet i arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten samt forhåndsaftalen indgået mellem Slagelse Kommune og DSR.

  Vil du vide mere?

  Er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 30. juni 2016

  Ansættelsessamtaler

  Afholdes i uge 27.

  Bilag  Søg stillingen Sygeplejerske – Plej...
Studiejob (1)
 • 15-08-2016 Studentermedarbejdere til kulturformidling og udvikling af bylivet for unge
  • Vil du være med til at skabe kulturaktiviteter for især unge og samtidig styrke bylivet i Slagelse Kommune?
  • Vil du udvikle dine kompetencer inden for kommunikation, projektudvikling og -styring?
  • Vil du have relevant erhvervserfaring på dit CV?
   
  En række af Slagelse Kommunes kulturinstitutioner ønsker at ansætte studentermedarbejdere, der kan afholde arrangementer, igangsætte initiativer og løse opgaver, der går på tværs af kulturinstitutionerne. Disse kulturaktiviteter skal især rettes mod unge og medvirke til at styrke bylivet i kommunen. De opgaver, der går på tværs af de forskellige kulturinstitutioner, koordineres af en fælles styregruppe bestående af kulturinstitutionerne og Slagelse Kommunes kulturafdeling.

  Derudover indgår studentermedarbejderne i de enkelte kulturinstitutioners daglige arbejde. Den enkelte studentermedarbejder vil derfor være tilknyttet én af kulturinstitutionerne og have sin daglige gang i denne, og ansættelsesforholdet knytter sig til denne.

  Projektet er en videreførelse af det allerede etablerede succesfulde projekt Ungedreven Udvikling/Kulturcyklen. Projektet har høje ambitioner og aktivitetsniveau, og du har i høj grad mulighed for at påvirke og udvikle dine egne arbejdsopgaver.

  Der er stillinger tilknyttet følgende kulturinstitutioner

  • Slagelse Bibliotekerne
  • Slagelse Musikhus
  • Slagelse Museum - en del af Museum Vestsjælland
  • Gerlev Idrætshøjskole og Legepark
  • Vikingeborgen Trelleborg - en del af Nationalmuseet 

  Hvad bliver dine arbejdsopgaver?

  • Udvikle aktiviteter rettet specielt mod unge med udgangspunkt i Slagelse Kommunes kulturinstitutioner
  • Formidle kulturinstitutionernes aktiviteter til unge
  • Indgå i et team af studentermedarbejdere fra forskellige kulturinstitutioner
  • Indgå i kulturinstitutionens almindelige drift. 

  Lidt om dig

  • Du er fuld af gode idéer
  • Du er god til at samarbejde og skabe netværk
  • Men kan samtidig arbejde selvstændigt
  • Du brænder for formidling og kultur

  Du er i gang med en mellemlang eller længere videregående uddannelse, og du skal have minimum 2 år tilbage af din uddannelse. 

  Løn og arbejdstid

  Arbejdstiden er fleksibel og aftales nærmere, men vil være på ca. 14 timer ugentlig. Du skal være indstillet på at aften- og weekendarbejde kan forekomme.

  Du ansættes på én af de deltagende kulturinstitutioner under dennes retningslinjer for ansættelse af studentermedarbejdere.

  Stillingen er med ansættelse 1. september 2016 og tidsbegrænset til 1. juli 2018.

  Sådan søger du

  Send et CV og en motiveret ansøgning. Beskriv hvorfor du gerne vil være med til at udvikle kulturaktiviteter for unge i Slagelse Kommune og lidt om dig selv. I din ansøgning skal du liste de fem kulturinstitutioner i en prioriteret rækkefølge efter hvilken du helst vil arbejde på. Begrund dit førstevalg.
   
  Der skal gives tilladelse til indhentning af børneattest.

  Du kan læse mere om kommunen på Slagelse Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue) 

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • Kulturmedarbejder Pernille Andersen på telefon 58 57 44 55.  

  Frist

  • 15. august 2016 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler vil blive afholdt tirsdag den 23. august.

  Søg stillingen Studentermedarbejder...
Socialrådgiver/sagsbehandler (1)
 • 22-07-2016 Sagsbehandler til Team Opkvalificering - Jobcenter Slagelse
  Team Opkvalificering arbejder med aktivitetsparate borgere, som er over 30 år, på kontanthjælp og som har behov for en helhedsorienteret indsats.

  Der er 35 medarbejdere i afdelingen for opkvalificering opdelt på 5 driftsenheder.

  Vi arbejder innovativt og er ved at implementere metoden empowerment i teamet.

  Arbejdsopgaver, der udføres i Team Opkvalificering er følgende

  • være den koordinerende sagsbehandler, somhar overblikket over borgerens samlede sagsbehandling og sikrer, at indsatserne er koordineret på tværs af forvaltninger og andre institutioner
  • styrke borgerens oplevelse af helhed i forløbet og at indsatserne understøtter hinanden
  • involvere borgeren i planlægning og opfølgning på progression (evt. i samarbejde med borgerens mentor)
  • udarbejdelse af jobplaner, som sikrer en helhedsorienteret indsats
  • koordinere og tilrettelægge parallelindsatser
  • vurdere helbredsmæssige og sociale forhold i relation til behov for understøttende indsatser, herunder behandlingsmuligheder
  • afholde de foreskrevne kontaktforløb og justere jobplanen efter behov
  • varetage øvrige myndighedsopgaver iht. Beskæftigelsesloven og Aktivloven - herunder udredning i forhold til beskæftigelse på særlige vilkår og fremstilling af sager til Rehabiliteringsteamets vurdering.

  Personprofil

  • uddannet socialrådgiver eller socialformidler
  • gerne arbejdserfaring indenfor den kommunale forvaltning med særligt fokus på arbejdsmarkedsområdet
  • kan arbejde tværfagligt og samtidigt være en god teamplayer
  • kan selvstændigt strukturere, planlægge og organisere hverdagens arbejdsopgaver
  • har den fornødne ro og overblikket til at være koordinerende sagsbehandler i komplekse sager
  • kan tage "den svære samtale"
  • kan beskrive og argumentere skriftligt og mundtligt på et højt fagligt niveau
  • har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til de mennesker du møder
  • er fleksibel i arbejdstiden og måden at arbejde på
  • har en faglig, professionel optimisme og tror på positiv forandring for borgerne.

  Vi kan tilbyde

  • et udviklende og dynamisk team med højt drive og engagement
  • under ansvar stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet med gode muligheder for personlig og faglig sparring
  • mulighed for ekstern supervision
  • et team, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • vi arbejder ud fra kærneværdierne "modig, tydelig, kompetent - med glæde"
  • årlig TUS (team-udviklingssamtale) og MUS (medarbejder-udviklingssamtale)
  • årlig Kultur og Vidensdeling konference for hele Jobcenter Slagelse
  • fleksordning
  • gode kantineforhold, frugtordning og mulighed for massage.
   
  Du bliver ansat efter gældende overenskomst med udgangspunkt i en grundlønsindplacering på trin 37, kvalifikationstrin efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  leder Jørgen Rau Hansen, telefon 58 57 42 06 (inden 1. juli 2016) 
  sagsbehandler Tina Grønnebech telefon 58 57 35 12 (efter 1. juli 2016).

  Frist

  • fredag den 22. juli 2016 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. juli 2016.

  Søg stillingen Sagsbehandler til Te...
Social- og sundhedshjælper (2)
 • 17-07-2016 SSH Plejecenter Lützensvej

  To social- og sundhedshjælpere i dagvagt 32 timer ugentlig

  Stillingerne er alle, til besættelse 1. september 2016.
   
  • en social- og sundhedshjælperne med vagt i ulige weekender
  • en social- og sundhedshjælperne med vagt i lige weekender.
   
  Plejecenter Lützensvej er "Plejecenteret med udsigt over Storebælt". Vi har 79 boliger fordelt i 3 huse - henholdsvis Quistgårdsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.
   
  Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og et af vores mål er, at medarbejdere og beboere oplever stabilitet og trivsel i dagligdagen. Med visionen "lev livet aktivt" har vi fokus på den enkelte borgers livshistorie og tilgang til livet.

  Vi forventer

  Du
  • er uddannet social- og sundhedshjælper
  • er omstillingsparat og fleksibel
  • trives med nye udfordringer hver dag
  • skal brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et dynamisk team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
  • skal have lyst til at arbejde med handleplaner og dokumentation.

  Vi tilbyder

  • et afvekslende og meningsfuldt arbejde
  • dygtige og engagerede kolleger der arbejdes målrettet på at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø
  • en arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling er en del af hverdagen
  • grundig introduktion
  • beklædning/uniformer i henhold til beklædningsregulativet for Slagelse Kommune
  • introduktion i IT-arbejdsredskaber
  • en røgfri arbejdsplads.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • mandag den 17. juli 2016 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler

  Der vil blive holdt ansættelsessamtaler i uge 31.

  Søg stillingen SSH Plejecenter Lütz...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Social- og sundhedsassistent (4)
 • 30-06-2016 SSA / SSH til Kr. Stillinge plejehjem

  Kr. Stillinge plejehjem søger ferie-/sygdomsafløsere på 30 timer blandet vagter.

   
  Kr. Stillinge er et lille hyggeligt plejehjem lidt uden for Slagelse.
  Vi har et demens afsnit med 8 pladser.
  Somatisk med plads til 14 samt hjemmeplejen.
  Hjemmepleje.
   
  Vi søger en dygtig og forandringsparat medarbejdere.
  Vi arbejder med rehabilitering, borgeren i centrum.
  Vi vægter et højt samarbejde på tværs.
   
  Løn efter overenskomst med FOA.
   

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte:
   
  • Leder Lilian Nielsen
   

  Ansøgningsfrist

  • 30. juni 2016 2014. kl. 10.00


  Søg stillingen SSA / SSH til Kr. St...
 • 10-07-2016 Medarbejder Plejecenter Solbakken

  Plejecenter Solbakken søger medarbejder til "aktivitetsområdet" 

  Værdighedsmidlerne har givet os mulighed for at slå en stilling op til aktivitetsområdet på 35 timer om ugen til besættelse snarest muligt. Arbejdstiden er primært hverdage. Du skal dog på regne arbejdstid sen eftermiddag/aften samt enkelte weekends efter planlægning.
   
  Aktivitetsmedarbejderen skal i samarbejde med medarbejderne, beboerne, deres familier og vores eksterne konsulent højne værdighed i ældrelivet herunder øge beboernes livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen.

  Aktivering i denne sammenhæng skal forstås bredt i relation til sociale, fysiske og mentale færdigheder og stimulation heraf.
   
  Aktivitetsindsatsen tager afsæt i Værdighedspolitikken godkendt af Byrådet den 30. maj 2016.
   
  Stillingen er foreløbig tidsbegrænset frem til udgangen af 2016.

  Aktivitetsmedarbejdernes opgaver er bl.a. at

  • opstarte og understøtte aktiviteter for enkelte eller grupper af beboere ud fra en rehabiliterende og aktiverende tilgang
  • inspirere, understøtte og videreudvikle allerede igangværende aktiviteter
  • udvikle og igangsætte nye aktiviteter, så beboerne oplever aktivitetstilbud, der svarer til deres behov
  • inspirere og integrere plejemedarbejderne i aktiviteterne, således at aktiviteterne bliver en naturlig del af hverdagen
  • medvirke til at gøre Værdighedspolitikken levende. 

  Vi forventer, at du

  • er uddannet ergoterapeut, pædagog, social- og sundhedsassistent eller andet med erfaring indenfor aktivitetsområdet
  • har lyst og gerne erfaring med at arbejde med demente borgere
  • er ansvarsbevidst og god til at følge op på aftaler og planer
  • har hjertet på rette sted, er mødestabil, kan give et kram og bidrager til nære relationer til beboerne
  • er visionær, fleksibel, besidder gode samarbejdsevner og med glæde bidrager til et positivt arbejdsmiljø
  • brænder for at arbejde med afsæt i Eden filosofien. Læs mere på Eden Danmarks hjemmeside (åbner i nyt vindue) 

  Vi er

  • en arbejdsplads i konstant forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling. Aktuelt har vi fokus på samspillet mellem beboere, pårørende og personalet samt læring i hverdagen for at skabe Værdighed i ældrelivet
  • 30 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere som glæder os til at skabe et værdigt liv for beboere og familier.
   
  Værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde er bærende i vores hverdag.

  Plejecenter Solbakken er

  • et hjem hvor beboerne, deres familie og medarbejderne lever at værdigt liv
  • ligger tæt ved stationen og motorvejen på Motalavej 129-131 i Korsør.
   
  Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår.  

  Yderligere oplysninger

  • centerleder Ingelise Holm tlf. 23 39 11 99/ 58 57 46 10

  Frist

  • 10. juli 2016. 

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 28.

  Søg stillingen Medarbejder Plejecen...
 • 17-07-2016 SSA Plejecenter Lützensvej

  Social- og sundhedsassistenter, i dagvagt 32 timer ugentlig, med vagt i lige weekender 

  Stillingen er til besættelse 1. september 2016.
   
  Plejecenter Lützensvej er "Plejecenteret med udsigt over Storebælt". Vi har 79 boliger fordelt i 3 huse - henholdsvis Quistgårdsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.
   
  Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og et af vores mål er, at medarbejdere og beboere oplever stabilitet og trivsel i dagligdagen. Med visionen "lev livet aktivt" har vi fokus på den enkelte borgers livshistorie og tilgang til livet.

  Vi forventer

  Du
  • er uddannet social- og sundhedsassistent
  • er omstillingsparat og fleksibel
  • trives med nye udfordringer hver dag
  • skal brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et dynamisk team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
  • skal have lyst til at arbejde med handleplaner og dokumentation.

  Vi tilbyder

  • et afvekslende og meningsfuldt arbejde
  • dygtige og engagerede kolleger der arbejdes målrettet på at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø
  • en arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling er en del af hverdagen
  • grundig introduktion
  • beklædning/uniformer i henhold til beklædningsregulativet for Slagelse Kommune.
  • introduktion i IT-arbejdsredskaber
  • en røgfri arbejdsplads.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  daglig leder Linda Dahl, tlf. 58 57 39 91 eller mail: lidah@slagelse.dk

  Frist

  • mandag den 17. juli 2016 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler

  Der vil blive holdt ansættelsessamtaler i uge 31.
   

  Søg stillingen SSA Plejecenter Lütz...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Pædagogmedhjælper (2)
 • 01-07-2016 Pædagogmedhjælper Nygården

  37 timers pædagogmedhjælper til Nygården i Dagtilbud Vemmelev

  Vi søger en stabil, robust, erfaren og fleksibel medarbejder, som kan varetage praktiske opgaver i forbindelse med indkøring af 2 kronisk syge børn, så den uddannede pædagog kan koncentrere sig om det pædagogfaglige arbejde med hele børnegruppen.
   
  Desuden vil stillingen indeholde en del andre praktiske opgaver for hele huset, så det er vigtigt du har overblik, er fleksibel og omstillingsparat.
   
  Det er en midlertidig stillingen på 37 timer fra den 1. august 2016, eller snarest herefter og til den 31. december 2016.
   
  Du skal møde i fast daglig arbejdstid mellem kl. 6.00 - 18.00, og skal påregne 1 - 2 aftenmøder hver 3. uge, samt være parat til ændrede arbejdstider.
   
  I Nygården arbejder vi i familiegrupper, hvor børnene er fuldt integreret fra 0 - 6 år, og vi bor på Borgergade 153 B, 4241 Vemmelev, og der kører busser næsten til døren, hver halve time fra Slagelse og Korsør.

  Flere oplysninger

  Er du blevet nysgerrig og vil høre mere om stillingen, så kontakt

  Frist

  • 1. juli 2016 kl. 12.00
   
  Samtaler vil finde sted i uge 27.

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper Ny...
 • 01-07-2016 Pædagogmedhjælper Vejsgården

  Pædagogmedhjælper, 25 timer om ugen til Vejsgårdparkens Børneinstitution i Dagtilbud Vemmelev

  Vi søger en pædagogmedhjælper 25 timer om ugen, til en midlertidig stilling fra den 1. august eller snarest herefter og til den 31. december 2016.
   
  Vejsgården er aldersopdelt i vuggestue, og børnehave samt en storegruppe.

  Stillingen vil være i vuggestuen. Da vi gerne vil optimere brugen af udeliv i vuggestuen, har vi brug for en person med flair for udepædagogik. Vi ønsker en person, som kan sætte sit præg i et udviklende læringsmiljø, med fokus på individet i fællesskabet.
   
  Du skal kunne møde fleksibelt i tidsrummet mellem kl. 6.00 - 17.00, og skal påregne aftenmøder hver 3. uge.

  Flere oplysninger

  Er du blevet nysgerrig og vil høre mere om stillingen, så kontakt
  Vi bor Vejsgårdparken 4, 4241 Vemmelev og du kan tage bussen næsten til døren. Den kører fra Slagelse og Korsør hver ½ time. 

  Frist

  • 1. juli 2016 kl. 12.00

  Samtaler vil finde sted i uge 27.

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper Ve...
Pædagog (3)
 • 30-06-2016 Pædagog til Boeslunde Børnehus
  Boeslunde Børnehus søger en uddannet pædagog på 25 timer pr. uge fra 1. september 2016, Stillingen er tidsbegrænset indtil 30.juni 2017.
   
  Boeslunde Børnehus er en børnehave beliggende i landsbyen Boeslunde. Vi samdrifter med Boeslunde Skole. Børnehaven er normeret til 35 børn fordelt på 2 stuer, stillingen er på stuen med 3 - 4 årige børn. Åbningstiden er 6.00 - 17.30 (fredag16:30).

  I kommende periode arbejder vi med

  • tidlig opsporing af børn i udsatte positioner
  • trivsel i uderummet
  • sproglig udvikling
  • læring i fællesskabet. 

  Vi forventer, at du

  • er pædagogisk velfundret
  • forholder sig/efterlever institutionens pædagogiske praksis
  • trives med struktur
  • er psykisk og fysisk robust
  • kan tage ledelse af børnegruppen
  • bruger de digitale platforme kommunen tilbyder
  • er en tydelig og imødekommen person
  • bidrager til godt personalesamarbejde
  • er fleksibel ift. arbejdsopgaver og arbejdstider
  • bakker op om det tætte forældresamarbejde. 

  Yderligere information

  Frist

  • 30. juni 2016

  Ansættelsessamtaler i uge 31.

  Søg stillingen Pædagog til Boeslund...
 • 01-07-2016 Vuggestuepædagog, 33 timer - Søbjerggård Børnehus
  Søbjerggård Børnehus søger en uddannet vuggestuepædagog på 33 timer opstart den 10. august. Mulighed for flere timer i opstarten.

  Vi er en helt nystartet vuggestue, så du skal være med til at etablere et godt og trygt vuggestuemiljø. Du skal være med til at skabe rammerne, traditionerne og opbygge det gode forældresamarbejde fra starten.

  Er du en fagligt dygtig pædagog, anerkendende, nærværende og brænder du for at give vuggestuebørn en oplevelsesrig, udviklende og tryg hverdag, så er det måske dig, vi søger.

  Du skal brænde for vuggestuepædagogik, og være en faglig stærk vuggestuepædagog. Det er vigtigt, at du er dygtig til pædagogisk sparring og har en stor viden om vuggestuepædagogik.
  Du skal kunne tilrettelægge aktiviteterne efter børnenes alder og deres nærmeste udviklingszone.

  Det er af stor vigtighed, at du er yderst mødestabil, nærværende, er rigtig god til konstruktivt forældresamarbejde og er nysgerrig på vores børnegruppe.
  At du møder børn og forældre i en anerkendende relation, hvor omdrejningspunktet er barnets udvikling og trivsel. 

  Vi ser gerne, at du har efteruddannelse i vuggestuebørns sansemotoriske udvikling og/eller et grundkursus i Marte Meo.

  Yderligere oplysninger

  Vi ser gerne, at du kommer på besøg inden du sender din ansøgning.
  Kontakt

  Frist

  • fredag den 1. juli kl. 12.00.

  Samtaler finder sted fredag den 8. juli i tidsrummet 9.00-16.00.

   

  Søg stillingen Vuggestuepædagog, 33...
 • 10-07-2016 Medarbejder Plejecenter Solbakken

  Plejecenter Solbakken søger medarbejder til "aktivitetsområdet" 

  Værdighedsmidlerne har givet os mulighed for at slå en stilling op til aktivitetsområdet på 35 timer om ugen til besættelse snarest muligt. Arbejdstiden er primært hverdage. Du skal dog på regne arbejdstid sen eftermiddag/aften samt enkelte weekends efter planlægning.
   
  Aktivitetsmedarbejderen skal i samarbejde med medarbejderne, beboerne, deres familier og vores eksterne konsulent højne værdighed i ældrelivet herunder øge beboernes livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen.

  Aktivering i denne sammenhæng skal forstås bredt i relation til sociale, fysiske og mentale færdigheder og stimulation heraf.
   
  Aktivitetsindsatsen tager afsæt i Værdighedspolitikken godkendt af Byrådet den 30. maj 2016.
   
  Stillingen er foreløbig tidsbegrænset frem til udgangen af 2016.

  Aktivitetsmedarbejdernes opgaver er bl.a. at

  • opstarte og understøtte aktiviteter for enkelte eller grupper af beboere ud fra en rehabiliterende og aktiverende tilgang
  • inspirere, understøtte og videreudvikle allerede igangværende aktiviteter
  • udvikle og igangsætte nye aktiviteter, så beboerne oplever aktivitetstilbud, der svarer til deres behov
  • inspirere og integrere plejemedarbejderne i aktiviteterne, således at aktiviteterne bliver en naturlig del af hverdagen
  • medvirke til at gøre Værdighedspolitikken levende. 

  Vi forventer, at du

  • er uddannet ergoterapeut, pædagog, social- og sundhedsassistent eller andet med erfaring indenfor aktivitetsområdet
  • har lyst og gerne erfaring med at arbejde med demente borgere
  • er ansvarsbevidst og god til at følge op på aftaler og planer
  • har hjertet på rette sted, er mødestabil, kan give et kram og bidrager til nære relationer til beboerne
  • er visionær, fleksibel, besidder gode samarbejdsevner og med glæde bidrager til et positivt arbejdsmiljø
  • brænder for at arbejde med afsæt i Eden filosofien. Læs mere på Eden Danmarks hjemmeside (åbner i nyt vindue) 

  Vi er

  • en arbejdsplads i konstant forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling. Aktuelt har vi fokus på samspillet mellem beboere, pårørende og personalet samt læring i hverdagen for at skabe Værdighed i ældrelivet
  • 30 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere som glæder os til at skabe et værdigt liv for beboere og familier.
   
  Værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde er bærende i vores hverdag.

  Plejecenter Solbakken er

  • et hjem hvor beboerne, deres familie og medarbejderne lever at værdigt liv
  • ligger tæt ved stationen og motorvejen på Motalavej 129-131 i Korsør.
   
  Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår.  

  Yderligere oplysninger

  • centerleder Ingelise Holm tlf. 23 39 11 99/ 58 57 46 10

  Frist

  • 10. juli 2016. 

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 28.

  Søg stillingen Medarbejder Plejecen...
Psykolog (1)
 • 14-08-2016 Psykolog Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed

  Psykolog - med tiltrædelse 1. oktober 2016

  Opgaven som psykolog indebærer

  • konsultativt arbejde i dagtilbud og skole
  • undersøgelser af børn
  • støtte til ledelser og andre ressourcepersoner
  • tværfagligt samarbejde
  • udviklingsaktiviteter i skoler og dagtilbud.

  Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder, der har

  • uddannelse som psykolog (cand.psyk., cand.pæd.psyk.)
  • erfaringer med eller lyst til konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
  • erfaringer med eller lyst til udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer
  • god relationskompetence.

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udviklingsopgaver i projekter
  • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven.

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed (PUI) servicerer Slagelse Kommunes dagtilbud, skoler og forvaltninger. Servicen består af traditionelle PPR-opgaver, ledelse af udviklingsprojekter, understøttelse af kompetenceudvikling, samt supervision og almindelig vejledning af medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler.

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed er en tværfaglig enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, faglige konsulenter, tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, samt administrative medarbejdere og ledelse.

  Arbejdet i enheden er organiseret i fire geografiske områder, hvor man som psykolog vil indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et fagligt fællesskab sammen med alle psykologerne i de fire distrikter.

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed har til huse centralt i Slagelse med ca. 10 minutters gang til stationen.

  Yderligere oplysninger

  Er der yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
  • psykologfaglig teamleder Erik Bo Jacobsen, tlf. 30 68 42 61, mail ebjac@slagelse.dk

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • 14. august 2016.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 17. august 2016.

  Interesseret?

  Fortæl os om, hvad du kan tilføre enheden og søg stillingen elektronisk via Slagelse Kommunes hjemmeside.

  Søg stillingen Psykolog Den Pædagog...
Lærer (2)
 • 30-06-2016 Lærer Antvorskov Skole
  Tror du på alle elevers muligheder, og har du lyst til at være en del af en skole med meget på hjerte og meget at tilbyde? Er du fagligt velfunderet og har store ambitioner? Har du lyst til at arbejde i teams og at være en del af et bredt miljø? Så er du måske vores nye kollega på Antvorskov Skole - Slagelses største skole.

  Om os

  På Antvorskov Skole er vi udviklingsorienterede, og vi prioriterer, at alle vores medarbejdere deltager aktivt i skolens indsatsområder. Vi arbejder med Visible Learning med det formål at udvikle eleven til at være bevidst lærende.
   
  Vi lægger vægt på at være en anerkendende og inkluderende skole. Gennem motiverende læringsmiljøer arbejder vi for høje faglige resultater. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre. Læs mere om skolen på Antvorskov Skoles hjemmeside (åbner i nyt vindue)

  Vi har brug for dig, hvis du

  • er uddannet lærer med høj faglighed
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • kan give sparring til kolleger i klasseledelse og didaktik
  • har stærk relations kompetence
  • er struktureret skriftligt såvel som i praksis
  • har længevarende erfaring fra skole/behandlingshjem eller lign.
  • ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere
  • vil være med til at sætte den didaktiske professionalisme på dagsordenen. 

  Vi kan tilbyde

  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • stærke teams, hvor du vil have mulighed for både faglig sparring og dialog om pædagogik m.m.
  • fokus på faglig og personlig udvikling
  • egen arbejdsplads og bærbar pc
  • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. 

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Søren Ranthe på telefon 58 56 54 00
  • souschef Britta Thomsen på telefon 58 56 54 00.

  Frist

  • 30. juni 2016

  Vi forventer at afholde samtaler løbende og efter behov.

  Søg stillingen Lærer Antvorskov Sko...
 • 03-08-2016 Dansklærer - Eggeslevmagle Skole

  Dansklærer til skønne elever i 2. klasse

  - 22 dejlige og dygtige børn mangler professionel mor/far

  Vi har

  • høj prioritering af undervisning i linjefag, fagligt velfunderede lærere
  • gode undervisningsmaterialer
  • aktionslæring og hjælpsomme kolleger, laptop, Smart Phone og fastarbejdsplads på skolen til alle lærere
  • fantastiske fysiske rammer både inde og ude.

  Du er

  • linjefagsuddannet i dansk og har lyst til 14 ugentlige lektioner med dansk i 2.a
  • interesseret i internationalisering i skolen
  • engageret, dynamisk og fagligt dygtig
  • et menneske, der lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • i besiddelse af en sund humor og et godt humør.

  Indskolingen 0.-3. Klasse

  • engelsk fra 0. klasse
  • en af Sjællands smukkeste legepladser
  • værksteder om eftermiddagen i SFO Guldminen.

  Mellemtrinnet 4.-6. Klasse

  • valgmuligheder i de praktisk/musiske fag - eleverne kan fx vælge mere idræt eller musik. Eleverne kan også vælge ekstra science med LEGO-robotter eller IT
  • stor boldbane, multibane og grønne områder.

  Udskolingen - Linjer i 7.- 9. Klasse

  • sportslinje for elever, der godt kan lide at røre sig og gerne vil lære om kroppen, psyken og den menneskelige natur
  • sciencelinje for elever, der godt kan lide matematik og natur/teknik samt ønsker at få kompetencer, som samfundet efterspørger allerede nu
  • international Linje for elever, der godt kan lide engelsk og andre sprog samt fremmede landes kulturer.

  Interesseret?

  Du er velkommen til høre nærmere om stillingen ved at kontakte

  Frist

  • den 3. august 2016 kl. 8.00.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole.

  Stillingen ønskes besat snarest muligt.

  Søg stillingen Dansklærer - Eggesle...
Leder (1)
 • 04-08-2016 Leder til Budget, Analyse og Data

  Kan du understøtte sikker økonomisk styring og samtidig sætte en klar retning for den fortsatte udvikling af Slagelse Kommunes styring

  Budget, Analyse og Data er en del af Center for Økonomi, og sammen med vores kollegaer og samarbejdsparter arbejder vi for at skabe god økonomisk styring i Slagelse Kommune.
   
  Som afdelingsleder får du det ledelsesmæssige ansvar for 16 medarbejdere. Vi arbejder bl.a. budget og budgetopfølgning, controlling, analyser og udvikling af den økonomiske styring.
   
  Du skal derfor både kunne koordinere og prioritere den daglige drift, have blik for kvaliteten i de økonomiske sager til det politiske niveau og rette fokus på, hvad morgendagen kalder på at nye initiativer.
   
  Det kræver stærke analytiske kompetencer, ligesom vi forventer en faglig indsigt i økonomistyring og kendskab til den offentlige sektors særlige styringsvilkår.
   
  Det forudsætter også stærke relationelle og kommunikative kompetencer, så du formår at skabe et godt samarbejde til de øvrige afdelinger i Center for Økonomi og ud i resten af organisationen.
   
  Men ikke mindst kan du med din ledelse skabe rammevilkår for medarbejderne som skaber engagement og fremmer den interne videndeling, koordinering og faglig sparring. Så er vi egentlig ret sikre på, at vi nok skal lykkes med at skabe god styring i Slagelse Kommune.

  Hvis du vil vide mere…

  Du er velkommen til fortroligt at kontakte
  • økonomichef Anders Bjældager på tlf. 24 25 34 85
  • læse vores job- og personprofil og vores organisationsbeskrivelse, der er vedhæftet nederst i opslaget

  Ansøgningsfrist

  • den 4. august 2016

  Send CV, dokumentation for uddannelse og relevante bilag sammen med din ansøgning.

  Bilag  Søg stillingen Leder til Budget, An...
Kontor og administration (3)
 • 04-08-2016 Leder til Budget, Analyse og Data

  Kan du understøtte sikker økonomisk styring og samtidig sætte en klar retning for den fortsatte udvikling af Slagelse Kommunes styring

  Budget, Analyse og Data er en del af Center for Økonomi, og sammen med vores kollegaer og samarbejdsparter arbejder vi for at skabe god økonomisk styring i Slagelse Kommune.
   
  Som afdelingsleder får du det ledelsesmæssige ansvar for 16 medarbejdere. Vi arbejder bl.a. budget og budgetopfølgning, controlling, analyser og udvikling af den økonomiske styring.
   
  Du skal derfor både kunne koordinere og prioritere den daglige drift, have blik for kvaliteten i de økonomiske sager til det politiske niveau og rette fokus på, hvad morgendagen kalder på at nye initiativer.
   
  Det kræver stærke analytiske kompetencer, ligesom vi forventer en faglig indsigt i økonomistyring og kendskab til den offentlige sektors særlige styringsvilkår.
   
  Det forudsætter også stærke relationelle og kommunikative kompetencer, så du formår at skabe et godt samarbejde til de øvrige afdelinger i Center for Økonomi og ud i resten af organisationen.
   
  Men ikke mindst kan du med din ledelse skabe rammevilkår for medarbejderne som skaber engagement og fremmer den interne videndeling, koordinering og faglig sparring. Så er vi egentlig ret sikre på, at vi nok skal lykkes med at skabe god styring i Slagelse Kommune.

  Hvis du vil vide mere…

  Du er velkommen til fortroligt at kontakte
  • økonomichef Anders Bjældager på tlf. 24 25 34 85
  • læse vores job- og personprofil og vores organisationsbeskrivelse, der er vedhæftet nederst i opslaget

  Ansøgningsfrist

  • den 4. august 2016

  Send CV, dokumentation for uddannelse og relevante bilag sammen med din ansøgning.

  Bilag  Søg stillingen Leder til Budget, An...
 • 08-08-2016 AC`er Center for Børn og Familie
  Er du en nyuddannet akademiker, der har mod og lyst til at prøve kræfter med forskellige udviklings- og driftsopgaver inden for bl.a. det specialiserede børne- og ungeområde?
  Så er det lige dig vi søger til vores tværgående team 'Udvikling og Understøttelse'!
   
  'Udvikling og understøttelse' er en del af Center for Børn og Familie, som dækker over det specialiserede børne- og ungeområdet, dagtilbudsområdet og dele af voksenområdet. Teamet består af 3 konsulenter og en socialfaglig IT-koordinator, som har til opgave at understøtte og drive en bred vifte af opgaver på tværs af centerets tre områder, i et tæt sammenspil med centerledelsen.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har en relevant akademisk uddannelse. Har du derudover erfaring fra en politisk styret organisation er det et plus, men ikke et krav
  • er metodisk og analytisk stærk
  • er systematik og kan bevare overblikket med mange bolde i luften
  • kan prioritere opgaverne - også når du skal understøtte flere ledere og samarbejdspartnere  på samme tid
  • har gode formidlingsegenskaber både mundtligt og skriftligt
  • er erfaren bruger af Microsoft Word, Powerpoint og Excel - og generelt ikke er bange for at lære nye IT-systemer og databehandlingsprogrammer at kende
  • er iderig, fleksibel og involverer dig i nye tiltag på området
  • kan sprede glæde i hverdagen og kan bidrage til en positiv holdånd.

  Som en del af 'Udvikling og Understøttelse' bliver dine opgave, at understøtte centerledelsen i at udvikle og sætte retning for centeret. Arbejdsopgaverne er både drifts- og udviklingsorienterede og kan bl.a. bestå i at:
  • deltagelse i planlægning og facilitering af centerets igangværende arbejde omkring styrkelse af den faglige styring på det specialiserede børne- og ungeområde
  • deltagelse i udviklingsprojekter omkring tidlig opsporing på 0-8 års-området
  • mødeplanlægning og -booking
  • referent i forskellige mødefora
  • opdatering og vedligehold af centerets indhold på Slagelse Kommunes hjemmeside samt intranet
  • udarbejdelse af diverse skriftlige materialer til både internt og eksternt brug, fx nyhedsbreve, informationsbreve til forældre, sagspunkter til de politiske udvalg m.m.
  • gennemføre spørgeskemaundersøgelser i Enalyzer
  • ajourføring af brevskabeloner og procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser
  • inddatering af data i vores sagsbehandlingssystemer samt afrapportering til fx Ankestyrelsen.

  Vi kan tilbyde

  • et afvekslende og udviklende job i et center med et stort ansvarsområde og stor kontaktflade til kommunens andre centre samt eksterne samarbejdspartnere.
  • stor mulighed for selv at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
  • et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet
  • en arbejdsplads med et åbent og humørfyldt miljø.
   
  Center for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og principperne for 'Ny Løn'.
   
  Der er som udgangspunkt tale om en tidsbegrænset ansættelse på 37 timer om ugen til om med december 2016 - med mulighed for forlængelse.

  Flere oplysninger

  Vil du have flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. eller 58 57 31 38
  • chefkonsulent Peder Bonde, tlf. 58 57 31 88
  • administrativ konsulent Christina Breinbjerg, tlf. 58 57 91 20.

  Frist

  • 8. august 2016 kl. 8.00
   
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 12. august 2016 og at du kan starte hurtigst mulig herefter.

  Søg stillingen AC`er Center for Bør...
 • 15-08-2016 Arbejdsmiljøkonsulent
  Vi søger en arbejdsmiljøkonsulent, der kan skabe synlige og mærkbare resultater for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på de mange forskellige arbejdsplader i Slagelse Kommune.
   
  Stillingen er tidsbegrænset til et år.
   
  Du kommer til at arbejde i Center for Innovation og Karriere i afdelingen "Uddannelse og HR" og vil indgå i arbejdsfællesskab med 2 andre arbejdsmiljøkonsulenter om jobbet.

  Arbejdsmiljøkonsulenterne har en bred vifte af opgaver, som relaterer sig til arbejdsmiljøområdet som fx at

  • udarbejde oplæg til Direktion og HovedMED omkring strategiske, tværgående indsatser
  • udøve projektledelse af strategiske, tværgående indsatser
  • yde rådgivning, vejledning og sparring til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter
  • gennemføre kurser og temaarrangementer for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, herunder den årlig arbejdsmiljøkonference for ca. 250 deltagere
  • gennemføre trivselsundersøgelser og rådgive om både fysisk og psykisk APV.

  I den kommende periode har vi særligt fokus på gennemførelse af en sygefraværsindsats, fokus på analyse og forebyggelse af arbejdsulykker, hygiejne, sundhedsfremme, stress og udbrændthed. Afhængig af dine kompetencer vil du blive tilknyttet en eller flere af disse opgaver.

  Kvalifikationer

  Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har en relevant uddannelse og meget gerne erfaring med arbejdsmiljøarbejdet på strategisk niveau.
   
  Det vil også være en fordel, hvis du har kendskab til at arbejde i en offentlig organisation, hvor MED-systemet indtager en vigtig rolle. Du skal være stærk til både skriftlig og mundtlig kommunikation og kunne omsætte strategiske indsatser til organisatoriske processer, der skaber konkrete resultater.
   
  Det forventes, at du er rutineret i Office-pakken.

  Personlig profil

  Du er opsøgende og evner at skabe kontakt og netværk på alle niveauer i en stor organisation. Du er nysgerrig af natur og går gerne nye veje for at skabe værdi og resultater. Du er en god formidler, så du kan sikre, at aktuel viden om arbejdsmiljøområdet gøres tilgængelig for ledere og medarbejdere i kommunen.
   
  Det er vigtigt, at du evner at skabe engagement, ejerskab og motivation på alle niveauer i organisationen for at arbejde med at fremme arbejdsmiljøet, samt du evner at etablere løsninger og processer, som er afstemt med de lokale behov og ønsker. Du formår at stå i spidsen for at udvikle målrettede og til tider innovative processer for at nå vores mål.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. september eller snarest derefter. Løn og ansættelsesvilkår efter nærmere forhandling og i henhold til relevant overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte
  • arbejdsmiljøkonsulent Anni Nørgaard Jensen på tlf. 58 57 90 89
  • arbejdsmiljøkonsulent Anne Mette Søndergaard Jensen på tlf. 58 57 90 89
  • afdelingsleder Linette Sørensen på tlf. 58 57 31 12.

  Frist

  • Mandag den 15. august 2016
   
  1. samtale forventes gennemført den 18. august 2016. Evt. 2. samtale forventes gennemført den 24. august 2016.

  Om Center for Innovation og Karriere

  Centret har til formål at give politiske og strategiske processer liv, bredt i organisationen. Gennem robuste kompetencer inden for organisationsudvikling, lederudvikling, arbejdsmiljø, læring, kompetence- og talentudvikling og personalejuridisk bistand sikrer centret, at kommunens kerneopgaver bliver understøttet processuelt og administrativt.
   
  I afdelingen "Uddannelse og HR" arbejder vi med arbejdsmiljø, MED-organisationen, vores lokale MED-aftale og med tværgående personalepolitiske indsatser i tæt samarbejde med centrets øvrige afdelinger. Herudover varetager vi også uddannelse og administration af vores erhvervsuddannelseselever.


  Søg stillingen Arbejdsmiljøkonsulen...
Ergoterapeut (1)
 • 10-07-2016 Medarbejder Plejecenter Solbakken

  Plejecenter Solbakken søger medarbejder til "aktivitetsområdet" 

  Værdighedsmidlerne har givet os mulighed for at slå en stilling op til aktivitetsområdet på 35 timer om ugen til besættelse snarest muligt. Arbejdstiden er primært hverdage. Du skal dog på regne arbejdstid sen eftermiddag/aften samt enkelte weekends efter planlægning.
   
  Aktivitetsmedarbejderen skal i samarbejde med medarbejderne, beboerne, deres familier og vores eksterne konsulent højne værdighed i ældrelivet herunder øge beboernes livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen.

  Aktivering i denne sammenhæng skal forstås bredt i relation til sociale, fysiske og mentale færdigheder og stimulation heraf.
   
  Aktivitetsindsatsen tager afsæt i Værdighedspolitikken godkendt af Byrådet den 30. maj 2016.
   
  Stillingen er foreløbig tidsbegrænset frem til udgangen af 2016.

  Aktivitetsmedarbejdernes opgaver er bl.a. at

  • opstarte og understøtte aktiviteter for enkelte eller grupper af beboere ud fra en rehabiliterende og aktiverende tilgang
  • inspirere, understøtte og videreudvikle allerede igangværende aktiviteter
  • udvikle og igangsætte nye aktiviteter, så beboerne oplever aktivitetstilbud, der svarer til deres behov
  • inspirere og integrere plejemedarbejderne i aktiviteterne, således at aktiviteterne bliver en naturlig del af hverdagen
  • medvirke til at gøre Værdighedspolitikken levende. 

  Vi forventer, at du

  • er uddannet ergoterapeut, pædagog, social- og sundhedsassistent eller andet med erfaring indenfor aktivitetsområdet
  • har lyst og gerne erfaring med at arbejde med demente borgere
  • er ansvarsbevidst og god til at følge op på aftaler og planer
  • har hjertet på rette sted, er mødestabil, kan give et kram og bidrager til nære relationer til beboerne
  • er visionær, fleksibel, besidder gode samarbejdsevner og med glæde bidrager til et positivt arbejdsmiljø
  • brænder for at arbejde med afsæt i Eden filosofien. Læs mere på Eden Danmarks hjemmeside (åbner i nyt vindue) 

  Vi er

  • en arbejdsplads i konstant forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling. Aktuelt har vi fokus på samspillet mellem beboere, pårørende og personalet samt læring i hverdagen for at skabe Værdighed i ældrelivet
  • 30 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere som glæder os til at skabe et værdigt liv for beboere og familier.
   
  Værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde er bærende i vores hverdag.

  Plejecenter Solbakken er

  • et hjem hvor beboerne, deres familie og medarbejderne lever at værdigt liv
  • ligger tæt ved stationen og motorvejen på Motalavej 129-131 i Korsør.
   
  Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår.  

  Yderligere oplysninger

  • centerleder Ingelise Holm tlf. 23 39 11 99/ 58 57 46 10

  Frist

  • 10. juli 2016. 

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 28.

  Søg stillingen Medarbejder Plejecen...
Elevstillinger (2)
 • 01-07-2016 Ernæringsassistentelev Produktionskøkkenet Skovvang
  Produktionskøkken Skovvang søger en ernæringsassistentelev pr. 1. september 2016.

  Arbejdsopgaver

  Vi producerer dagligt ca. 300 portioner varmeholdt mad til om aftenen, der leveres til 10 plejecenter i Slagelse Kommune. Vi har i dag certifikat i madspild og økologisk bronze spisemærke.

  Dine opgaver vil være at medvirke til fremstilling af hovedret samt biret, produktionsplanlægning, desuden deltage i oprydning og rengøring af køkkenet efter endt produktion samt opvask.

  Hvem er vi?

  Vi er et velfungerende team på 10 personer.

  Arbejdstid

  Arbejdstiden er mandag - fredag mellem kl. 7.30 - 16.00. Der skal påregnes weekend og helligdagsarbejde.

  Vi ønsker

  At give vores elev den bedste uddannelse, og har derfor forventninger til dig.
   
  Om du er 18 eller 24 år er ligegyldigt, bare du har et brændende ønske om at tage uddannelsen som ernæringsassistent. Du skal være robust og klar til læring, når du møder om morgenen. Vi forventer, at du har en positiv tilgang til din uddannelse og er iderig.

  Til gengæld

  Får du en af de bedste muligheder for en uddannelse med engageret faglært personale.

  Er du interesseret?

  Tænker du, det er lige mig, så fat en pc, og send en ansøgning.

  Frist

  • fredag den 1. juli 2016. kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 28.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Katja Nymann, tlf. 58 57 34 72 mellem kl. 12.00-14.00 mandag til torsdag.


  Søg stillingen Ernæringsassistentel...
 • 02-09-2016 SSH - elever januar 2017

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere inden for sundhed og omsorg.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
  • hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med omsorg og pleje opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet to forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelserne i Slagelse (nyt vindue).

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
   
   

  Søg stillingen SSH - elever januar ...
AC-personale (2)
 • 04-08-2016 Leder til Budget, Analyse og Data

  Kan du understøtte sikker økonomisk styring og samtidig sætte en klar retning for den fortsatte udvikling af Slagelse Kommunes styring

  Budget, Analyse og Data er en del af Center for Økonomi, og sammen med vores kollegaer og samarbejdsparter arbejder vi for at skabe god økonomisk styring i Slagelse Kommune.
   
  Som afdelingsleder får du det ledelsesmæssige ansvar for 16 medarbejdere. Vi arbejder bl.a. budget og budgetopfølgning, controlling, analyser og udvikling af den økonomiske styring.
   
  Du skal derfor både kunne koordinere og prioritere den daglige drift, have blik for kvaliteten i de økonomiske sager til det politiske niveau og rette fokus på, hvad morgendagen kalder på at nye initiativer.
   
  Det kræver stærke analytiske kompetencer, ligesom vi forventer en faglig indsigt i økonomistyring og kendskab til den offentlige sektors særlige styringsvilkår.
   
  Det forudsætter også stærke relationelle og kommunikative kompetencer, så du formår at skabe et godt samarbejde til de øvrige afdelinger i Center for Økonomi og ud i resten af organisationen.
   
  Men ikke mindst kan du med din ledelse skabe rammevilkår for medarbejderne som skaber engagement og fremmer den interne videndeling, koordinering og faglig sparring. Så er vi egentlig ret sikre på, at vi nok skal lykkes med at skabe god styring i Slagelse Kommune.

  Hvis du vil vide mere…

  Du er velkommen til fortroligt at kontakte
  • økonomichef Anders Bjældager på tlf. 24 25 34 85
  • læse vores job- og personprofil og vores organisationsbeskrivelse, der er vedhæftet nederst i opslaget

  Ansøgningsfrist

  • den 4. august 2016

  Send CV, dokumentation for uddannelse og relevante bilag sammen med din ansøgning.

  Bilag  Søg stillingen Leder til Budget, An...
 • 08-08-2016 AC`er Center for Børn og Familie
  Er du en nyuddannet akademiker, der har mod og lyst til at prøve kræfter med forskellige udviklings- og driftsopgaver inden for bl.a. det specialiserede børne- og ungeområde?
  Så er det lige dig vi søger til vores tværgående team 'Udvikling og Understøttelse'!
   
  'Udvikling og understøttelse' er en del af Center for Børn og Familie, som dækker over det specialiserede børne- og ungeområdet, dagtilbudsområdet og dele af voksenområdet. Teamet består af 3 konsulenter og en socialfaglig IT-koordinator, som har til opgave at understøtte og drive en bred vifte af opgaver på tværs af centerets tre områder, i et tæt sammenspil med centerledelsen.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har en relevant akademisk uddannelse. Har du derudover erfaring fra en politisk styret organisation er det et plus, men ikke et krav
  • er metodisk og analytisk stærk
  • er systematik og kan bevare overblikket med mange bolde i luften
  • kan prioritere opgaverne - også når du skal understøtte flere ledere og samarbejdspartnere  på samme tid
  • har gode formidlingsegenskaber både mundtligt og skriftligt
  • er erfaren bruger af Microsoft Word, Powerpoint og Excel - og generelt ikke er bange for at lære nye IT-systemer og databehandlingsprogrammer at kende
  • er iderig, fleksibel og involverer dig i nye tiltag på området
  • kan sprede glæde i hverdagen og kan bidrage til en positiv holdånd.

  Som en del af 'Udvikling og Understøttelse' bliver dine opgave, at understøtte centerledelsen i at udvikle og sætte retning for centeret. Arbejdsopgaverne er både drifts- og udviklingsorienterede og kan bl.a. bestå i at:
  • deltagelse i planlægning og facilitering af centerets igangværende arbejde omkring styrkelse af den faglige styring på det specialiserede børne- og ungeområde
  • deltagelse i udviklingsprojekter omkring tidlig opsporing på 0-8 års-området
  • mødeplanlægning og -booking
  • referent i forskellige mødefora
  • opdatering og vedligehold af centerets indhold på Slagelse Kommunes hjemmeside samt intranet
  • udarbejdelse af diverse skriftlige materialer til både internt og eksternt brug, fx nyhedsbreve, informationsbreve til forældre, sagspunkter til de politiske udvalg m.m.
  • gennemføre spørgeskemaundersøgelser i Enalyzer
  • ajourføring af brevskabeloner og procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser
  • inddatering af data i vores sagsbehandlingssystemer samt afrapportering til fx Ankestyrelsen.

  Vi kan tilbyde

  • et afvekslende og udviklende job i et center med et stort ansvarsområde og stor kontaktflade til kommunens andre centre samt eksterne samarbejdspartnere.
  • stor mulighed for selv at præge og tilrettelægge din arbejdsdag
  • et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet
  • en arbejdsplads med et åbent og humørfyldt miljø.
   
  Center for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og principperne for 'Ny Løn'.
   
  Der er som udgangspunkt tale om en tidsbegrænset ansættelse på 37 timer om ugen til om med december 2016 - med mulighed for forlængelse.

  Flere oplysninger

  Vil du have flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Maj-Britt Thy, tlf. eller 58 57 31 38
  • chefkonsulent Peder Bonde, tlf. 58 57 31 88
  • administrativ konsulent Christina Breinbjerg, tlf. 58 57 91 20.

  Frist

  • 8. august 2016 kl. 8.00
   
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 12. august 2016 og at du kan starte hurtigst mulig herefter.

  Søg stillingen AC`er Center for Bør...