Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Øvrige (1)
 • 10-01-2017 Tre uddannelsesvejledere til UU Vestsjælland
  UU Vestsjælland har brug for tre nye kompetente og engagerede kollegaer til at hjælpe de unge godt på vej til uddannelse. Helt præcist mangler vi en grundskolevejleder på fuld tid til vores Sorø filial. Samtidig er en af vores dygtige kollegaer i lykkelige omstændigheder og skal derfor på barsel. Derudover har vi brug for en vikar i forbindelse med forskellige aktiviteter, hvor kommunerne og gode samarbejdspartnere blandt andet tilkøber vores vejledningsekspertise.

  I alt drejer det sig om

  • Én fast stilling på fuldtid
  • Ét barselsvikariat på fuld tid
  • Ét tidsbegrænset vikariat på 32 timer frem til den 31. december 2017
   
  Stillingerne ønskes besat senest den 1. marts 2017.
   
  UU Vestsjælland varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i Kommunerne Ringsted, Slagelse og Sorø.

  Vi

  • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
  • har stærkt fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
  • møder de unge i en kontekst, der bygger på tillid til den gode intention
  • møder de unge, hvor de er og kvalificerer, udfordrer og udvikler deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse
  • er et hold på 30 medarbejdere, heraf 26 uddannelsesvejledere
  • føler ejerskab til og ansvar for UU's målsætninger og samarbejdet med kommunerne og øvrige aktører
  • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det
  • vil være modige, synlige og tydelige og yder relationel vejledning med glæde
  • føler stort ansvar for trivsel og udvikling. 

  Du

  • har en vejlederuddannelse
  • er engageret og brænder for at hjælpe unge på vej
  • har en videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencer
  • har lyst til at indgå i forpligtende teamsamarbejde
  • Har lyst til ind i mellem at arbejde projektorienteret
  • har erfaring med uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge og i forhold til den faste stilling gerne et kendskab til grundskoleområdet
  • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om uddannelse og erhverv
  • er udviklingsorienteret og kan bevare overblikket
  • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester mv.).
   
  Ansættelse sker i Slagelse Kommune, der har det administrative ansvar for UU Vestsjælland. Som ansat vejleder i UU Vestsjælland får du kørselsbemyndigelse i forhold til vejledningsopgaver. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med bl.a. DLF, HK og principperne for Ny Løn.
   
  UU Vestsjælland ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Der indhentes straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

  Yderligere information

  Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til

  Frist

  • tirsdag den 10. januar kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler finder sted den 19. januar, 24. januar og eventuelt den 26. januar.
   

  Søg stillingen Tre uddannelsesvejle...
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 13-12-2016 Projektmedarbejder til Rusmiddelcenter Slagelse

  Projektmedarbejder til misbrugsbehandling i Jyderup statsfængsel og arrest 

  Vi søger en projektmedarbejder 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. februar 2017.

  I "Projekt Mit Valg" Jyderup statsfængsel og arrest arbejder vi på at skabe de bedst mulige forandringer sammen med de indsatte og arrestanter, der er indskrevet i vores misbrugsbehandling.

  I "Projekt Mit Valg" arbejder vi under en strafferamme, som ofte betyder, at sikkerhed og straffuldbyrdelse kommer før misbrugsbehandling. Vi prioriterer at skabe trygge rammer, tillid og fagpersonlige relationer til de indsatte, der er i behandling hos os. Vi bestræber os på, sammen med de indsatte, at holde fast i positiv forandring under deres frihedsberøvelse, som en del af Kriminalforsorgens tilbud om resocialisering.

  Hovedopgave

  Misbrugsbehandlingen i Jyderup Statsfængsel og arrest har følgende indsatsområder:
  • Skadesreduktion
  • Afklaring
  • Udvikling
  • Motivationsarbejde
   
  Indsatsområderne bruges i forhold til tre primære målgrupper:
  • Indsatte i substitutionsbehandling.
  • Indsatte, som bruger hash, kokain og alkohol.
  • Indsatte, som er blevet stoffri, men fortsat har brug for støtte. 

  Centrale opgaver er    

  • Varetagelse af den individuelle behandling af indsatte med et problematisk forhold til euforiserende stoffer og alkohol.
  • Selvstændigt opsøgende arbejde i fængslet og arrest.
  • Formidling af kontakt mellem indsatte og misbrugsbehandling i deres hjemkommuner.
  • Motivation af indsatte med ingen eller ringe kontakt til behandlingssystemet.
  • Dokumentation af den behandlingsmæssige indsats.
  • Vi tilbyder NADA. 

  Kvalifikationer

  • Du har en mellemlang videregående uddannelse - f.eks. socialrådgiver, socialpædagog, sygeplejerske.
  • Terapeutisk efteruddannelse, gerne systemisk.
  • Vi forventer, at du er bredt funderet med interesse for den terapeutiske og støttende indsats.
  • Du skal kunne arbejde selvstændigt samtidig med, at du indgår i vores kollegiale team.
  • Du evner at skabe en professionel relation og er mentalt robust.
  • Du har erfaring med misbrugsbehandling og kendskab til arbejdet med indsatte.
  • Du kan håndtere det spændende og udfordrende samarbejde mellem forskellige kulturer i og udenfor statsfængslet.
  • Du ønsker at indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer i og rundt om Jyderup Statsfængsel.
  • Du er ansvarsfuld, fleksibel og sætter en ære i at højne dit faglige arbejde.  

  Vi kan tilbyde

  • Engagerede og fagligt kompetente kolleger, der vil støtte positivt op omkring løsning af de udfordringer, du vil møde som misbrugsbehandler i "Projekt Mit Valg".
  • Et job med mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt.
  • Et tværfagligt arbejdsmiljø med faglig udvikling og fast intern supervision.
  • Plads til daglig sparring, begejstring og en humoristisk omgangstone.
  • Projektansættelse.
  • Der vil være mulighed for efteruddannelse. 

  Om os

  Rusmiddelcenter Slagelse er en virksomhed under Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune. Virksomhedens opgave er at tilrettelægge og drive behandlings- og rådgivningstilbud til mennesker med et alkohol- og/eller stofmisbrug. Derudover har vi et særskilt tilbud til unge samt SKP og forskellige andre projekter.
  Du bliver en del af et Rusmiddelcenter med ca. 55 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Organisationen er systemisk funderet, men metoderne kan variere i de enkelte tilbud. Tilbuddene er fordelt på flere adresser. Ledelsen består af centerleder, 3 afdelingsledere og en overlæge. Dit daglige virke vil være i Jyderup Statsfængsel, hvor du vil blive en del af et team på 3. 

  Arbejdstid

  Arbejdstiden tilrettelægges med udgangspunkt i de indsattes behov, med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der vil kunne forekomme skiftende arbejdstider. Projektet er 4-årigt og løber frem til den 31. december 2019.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Lønnen forhandles efter gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Frist

  • tirsdag 13. december 2016 kl. 12.00.
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 20. december 2016. Evt. anden samtalerunde vil finde sted onsdag den 21. december 2016.
   

  Søg stillingen Projektmedarbejder t...
 • 20-12-2016 Familiekonsulent til Integration og Netværk

  Slagelse Kommune - Center for Arbejdsmarked og Integration - Integration og Netværk

  Familiekonsulent til indsats for flygtninge og familiesammenførte søges
   
  Slagelse Kommunes integrationsindsats - Integration og Netværk - søger til nyoprettet stilling en familiekonsulent 37 timer ugentligt. Udvidelsen skyldes øgede flygtningekvoter i 2015, 2016 og 2017 og deraf et øget børneantal.

  Opgaver i Integration og Netværk

  Integration og Netværk består af 18 medarbejdere, der arbejder som integrationskonsulenter, tolke, familiekonsulenter, i administrative funktioner, en studentermedhjælper samt en leder.
   
  Integration og Netværk er koordinerende forvaltning på integrationsområdet og har et bredt tværgående samarbejde i hele Slagelse Kommune. Integration og Netværk er ansvarlig for at modtage alle nyankomne udlændinge under Integrationsloven, herunder etablering af det 5-årige integrationsprogram, som indeholder praktikker, løntilskud, IGU og job samt opfølgning på individuelle forløb. Målet er, at alle nyankomne udlændinge bliver hurtigst muligt selvforsørgende og samtidigt består en Danskuddannelse.
   
  Som familiekonsulent skal du hjælpe flygtningefamilier med børn til at få struktur på dagligdagen i Slagelse Kommune, og du skal være med til at sikre en tidlig indsats og sammenhæng i livet for de nye familier, herunder at børnene sikres en god opstart i skole og dagtilbud.
   
  Derudover skal du føre tilsyn med uledsagede flygtningebørn, der ofte er indkvarteret hos familiemedlemmer.
   
  Integrationsindsatsen i Slagelse Kommune har de seneste 3 år placeret sig blandt Danmarks bedste.

  Jobindhold - Familiekonsulent

  Opgaverne vil være meget forskellige, og som del af en tværfaglig gruppe vil du bl.a. skulle:
  • føre tilsyn med uledsagede flygtninge børn og sikre opfølgning i henhold til gældende lovgivning
  • foretage socialfaglige vurderinger, herunder om der er forhold i strid med det enkelte barns tarv
  • finde egnede værger til uledsagede flygtningebørn
  • bistå ved modtagelse af flygtningefamilier og uledsagede flygtningebørn
  • introducere til det danske samfund
  • understøtte samarbejde med dagtilbud, skole, sundhedsplejersker, frivillige - eksempelvis bydelsmødre - og give opbakning til fritidsaktiviteter
  • introducere praktiske forhold i og udenfor hjemmet, herunder medvirke til at der kommer struktur på den nye dagligdag i Danmark. 

  Din profil - du

  • er uddannet socialrådgiver eller har en anden socialfaglig uddannelse og baggrund
  • har lyst til og gerne erfaring med at arbejde med flygtninge
  • navigerer sikkert og med situationsfornemmelse i tværfaglige samarbejder
  • er handlekraftig og god til at reagere, på det du ser
  • er robust og kan løse problemstillinger, der bl.a. opstår pga. kulturelle forskelle
  • kan arbejde selvstændigt og helhedsorienteret
  • er god til formidling og kan omsætte lovgivning til praksis
  • taler eventuelt arabisk, men det er absolut ikke et krav. 

  Vi tilbyder

  • et godt kollegialt fællesskab både internt og med samarbejdspartnere i hele Slagelse Kommune
  • et godt arbejdsmiljø hvor latter, engagement og travlhed går hånd i hånd
  • mulighed for selv at præge indholdet i din stilling, så du bruger dine kompetencer bedst muligt
  • et stærkt fagligt miljø med gode muligheder for at lære nyt
  • flekstid og løn efter gældende overenskomst/principperne i Ny Løn, herunder kørselsgodtgørelse.
   
  Det må forventes, at nogle opgaver skal løses uden for normal arbejdstid.
   
  Det er en fordel, at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed i opgaveløsningen.
   
  Løn og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne i NY LØN efter forhandling med den faglige organisation.

  Yderligere oplysninger

  • leder af Integration og Netværk Helle Sofie Dedenroth Larsen på mail hesla@slagelse.dk

  Frist

  • tirsdag, den 20. december 2016, kl. 12:00.

  Første runde af ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 2, henholdsvis den 10. og den 12. september.
   
  Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
   

  Søg stillingen Familiekonsulent til...
Social- og sundhedshjælper (4)
 • 11-12-2016 Social- og sundhedshjælper Blomstergården

  Plejeboligerne, Hus D, Blomstergården søger snarest muligt 1 ny kollega

  Vi søger en social- og sundhedshjælper på 30 timer ugentligt til dag- og senvagter (14-20) med weekendvagt hver 2. uge i barselsvikariat frem til 31. maj 2017, med mulighed for forlængelse sommeren over.

  Blomstergården er pleje og rehabiliteringsboliger

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgerne støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" og har derfor stor fokus på mad og måltiderne. Vi har netop vundet "Det Gyldne Bestik" i Slagelse Kommune.
   
  I hus D arbejder vi målrettet med Værdighed. Vi ønsker at ændre vores tilgang til arbejdet fra, at vi er styrende til, at borgernes behov og ønsker styrer vores hverdag. Det gør vi ved at arbejde aktivt med livshistorier, relationer, den gode dag, den gode uge, aktiviteter, drømme og succeser. Vi ønsker en hverdag, hvor vores borgere lever det liv de ønsker, og hvor vi bidrager til at det går i opfyldelse.

  Vi ønsker at vores nye kollega

  • er fuld af gode idéer
  • kan indgå i relationer med vores borgere på en respektfuld måde der anerkender den enkelte
  • kan trives på en arbejdsplads, hvor vi arbejder med meningsskabelse i stedet for regler
  • kan og tør bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har lyst til aktiviteter og samvær med borgerne

  Vi tilbyder vores nye kollega at

  • deltage i en spændende og udfordrende proces med stor indflydelse i implementeringen af Værdighedspolitikken
  • arbejde med borgerperspektiv
  • blive en del af en personalegruppe, hvor humor og omsorg for hinanden er grundlæggende
  • blive en del af tværfaglig sparring med sygeplejerske og ergoterapeut
  • deltage i kompetenceudvikling bl.a. via undervisning i sygdomslære og dysfagi. 

  Yderligere information

  har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Christina Aaberg på 29 27 37 82. 

  Frist

  • søndag den 11. december 2016

  Samtaler forventes afholdt i uge 50. Ansøgningen skal sendes elektronisk.

  Søg stillingen Social- og sundhedsh...
 • 15-12-2016 SOSU-medarbejdere til Skælskør
  Hjemmeplejen Slagelse Kommune, område Parkvej og Præstevangen i Skælskør, søger medarbejdere til udekørende dagvagt og aftenvagt, med uddannelse som SOSU-hjælper og SOSU-assistent.
   
  Vi tilbyder vikariater med mulighed for fastansættelse, dagvagtstillinger 30-32 timer. Aftenvagtstillinger 28 timer/uge.
   
  Gældende for alle stillinger er weekend hver anden uge, ledig til besættelse den 1. januar 2017 eller hurtigst muligt.
   
  Slagelse Kommune er en udviklingskommune, hvilket stiller krav om fagligt kompetente, fleksible og omstillingsparate medarbejdere. Vi har brug for medarbejdere som kan lide at arbejde og udvikle sig, i en foranderlig og spændende organisation, hvor vi pt. implementerer hverdagsrehabilitering under overskriften "En borger, En plan". Vi implementerer TOPS (tidlig opsporing)
  Vi arbejder i omsorgssystem Vitae.
  Vi vægter et godt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen. Hvis der er tale om ansættelse i vikariat, kan der aftales at overgå til Vikarteam Slagelse efter vikariatet.

  Vi søger en god kollega, som

  • udviser høj grad af faglighed
  • er modig og tør tage ansvar
  • med glæde, indgår i samarbejdet med kollegaer, såvel som borgere
  • handler kompetent og anvender dine kompetencer fuldt ud
  • har tydelig og anerkendende kommunikation
  • arbejder rehabiliterende, med udgangspunkt i den enkelte borger.

  Vi tilbyder

  • gode, glade og imødekommende kollegaer
  • et godt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og samarbejde.

  Yderligere oplysninger

  Tiltrædelse 1. januar 2015 eller efter aftale.

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Ansøgning skal være os i hænde senest 15. december 2016.
  Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 51.

  Vedhæftet CV og eksamensbevis.
  Mærk ansøgningen "aftenvagt" eller "dagvagt".

  Søg stillingen SOSU-medarbejdere ti...
 • 15-12-2016 SSA/SSH Korsør hjemmepleje

  Social- og sundhedsassistent/-hjælper til Korsør hjemmepleje i dagvagt og aftenvagt

  Brænder du for at gøre en forskel og holder du af at arbejde med mennesker?

  Kan vi i Korsør hjemmepleje tilbyde

  • glade og imødekommende borgere, der bare venter på dig
  • en stor gruppe af erfarne og dygtige kolleger, der glæder sig til at møde dig og introducere dig til at arbejde med borgere i eget hjem med værdighed som omdrejningspunkt
  • faglig udvikling ved daglig sparring med sygeplejerske og SSA'er
  • teammøder hver måned
  • arbejde hver anden weekend
  • mulighed for 30-35 timer.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent
  • er imødekommende og har en anerkendende tilgang til både borgere, kolleger og samarbejdspartnere
  • er faglig kompetent, tydelig og nysgerrig på at udvikle dig inden for dit felt
  • trives med udfordringer
  • er modig og fleksibel i en foranderlig hverdag
  • glædes ved at arbejde med mennesker.

  Yderligere oplysninger

  • Anne-Mette Pedersen 58 57 53 73
  • Stine Abel 58 57 53 72
  • Annette Juul Jessen 58 57 47 38

  Frist

  15. december 2016

  Søg stillingen SSA/SSH Korsør hjemm...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
Social- og sundhedsassistent (7)
 • 11-12-2016 SSA til Rehabiliterings huset på Blomstergården

  Rehabiliteringshuset på Blomstergården søger ny kollega

  Social- og sundhedsassistent søges til stilling på 32 timer primært i dagvagt (enkelte 14-20 vagter). Arbejde hver 2. weekend

  Tiltrædelse 1. januar 2017.

  Blomstergården har 120 pleje og rehabiliterings boliger, samt et rehabiliterings hus: Hus C, hvor stillingen er til besættelse.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren trænes, støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet.

  Borgere der bliver visiteret til C huset, visiteres til midlertidige pladser eller til et rehabiliterings forløb typisk af 3-6 ugers varighed. Vi arbejder aktivt med at styrke sammenhængen på tværs af sektorer og har stor fokus på tværfagligt samarbejde. Enheden har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve - bo miljøer.

  Udover SOSU-personale er der til huset tilknyttet sygeplejersker, fysio- og ergo terapeuter, kommunal læge og udskrivningsvisitator.

  Overordnet forventer vi, at du

  Har fingeren på pulsen og har lyst til aktivt at engagere dig i borgere der typisk har været udsat for en drastisk ændring i livet, og hvor din indsats og dit engagement har afgørende betydning for hvordan og hvor god fremtiden for borgeren tegner sig.

  Og, at du
  • tør tage initiativ og har lyst til samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • har styr på din faglighed
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • er positiv og robust
  • ser handleplaner, elektronisk dokumentation og evaluering som en naturlig del af dit arbejde.

  Vi tilbyder

  • en unik mulighed for at arbejde med målrettede rehabiliterings forløb
  • gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver og samarbejdspartnere
  • personlig og faglig udvikling
  • hjemlige moderne omgivelser, med de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger
  • stor fokus på maden og måltiderne.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang, tlf. 58 57 43 66

  Frist

  • 11. december 2016

  Samtaler vil blive afholdt i uge 50.

  Søg stillingen SSA til Rehabiliteri...
 • 15-12-2016 SOSU-medarbejdere til Skælskør
  Hjemmeplejen Slagelse Kommune, område Parkvej og Præstevangen i Skælskør, søger medarbejdere til udekørende dagvagt og aftenvagt, med uddannelse som SOSU-hjælper og SOSU-assistent.
   
  Vi tilbyder vikariater med mulighed for fastansættelse, dagvagtstillinger 30-32 timer. Aftenvagtstillinger 28 timer/uge.
   
  Gældende for alle stillinger er weekend hver anden uge, ledig til besættelse den 1. januar 2017 eller hurtigst muligt.
   
  Slagelse Kommune er en udviklingskommune, hvilket stiller krav om fagligt kompetente, fleksible og omstillingsparate medarbejdere. Vi har brug for medarbejdere som kan lide at arbejde og udvikle sig, i en foranderlig og spændende organisation, hvor vi pt. implementerer hverdagsrehabilitering under overskriften "En borger, En plan". Vi implementerer TOPS (tidlig opsporing)
  Vi arbejder i omsorgssystem Vitae.
  Vi vægter et godt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen. Hvis der er tale om ansættelse i vikariat, kan der aftales at overgå til Vikarteam Slagelse efter vikariatet.

  Vi søger en god kollega, som

  • udviser høj grad af faglighed
  • er modig og tør tage ansvar
  • med glæde, indgår i samarbejdet med kollegaer, såvel som borgere
  • handler kompetent og anvender dine kompetencer fuldt ud
  • har tydelig og anerkendende kommunikation
  • arbejder rehabiliterende, med udgangspunkt i den enkelte borger.

  Vi tilbyder

  • gode, glade og imødekommende kollegaer
  • et godt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og samarbejde.

  Yderligere oplysninger

  Tiltrædelse 1. januar 2015 eller efter aftale.

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Ansøgning skal være os i hænde senest 15. december 2016.
  Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 51.

  Vedhæftet CV og eksamensbevis.
  Mærk ansøgningen "aftenvagt" eller "dagvagt".

  Søg stillingen SOSU-medarbejdere ti...
 • 15-12-2016 Social- og sundhedsassistent Smedegade Plejecenter

  Beboerne i Christinehaven på Smedegade Plejecenter mangler en engageret og faglig social- og sundhedsassistent i dagvagt

  De har brug for netop dig, til at hjælpe dem med at udfolde det levede liv og her ud fra planlægge den pleje og omsorg, der er behov for hos den enkelte.

  Vi arbejder ud fra den individuelles livshistorie og støtter borgeren i dennes opfattelse af hvad der er livskvalitet. Vi søger derfor medarbejdere som af natur er nysgerrige og spørgelystne - medarbejdere som ved hjælp af nærvær og tilstedeværelse ønsker en tæt relation til borgerne.

  Ved hjælp af din indlevelse i andre mennesker har du en forståelse for at vi alle har været barn, teenager, ægtefælle, forældre og at livet kan leves indenfor, udenfor, stille eller højlydt og at det har betydning for det indhold der er brug for i alderdommen.

  Vores kerneopgave er at skabe livsglæde i livets efterår, særligt ved at skabe meningsfulde aktiviteter sammen med beboerne. Det betyder at vi vil finde ind til kernen i den enkeltes borgers liv og derudfra skabe aktivitet eller stunder som er betydningsfulde for hver borger. For dig betyder det helt konkret, at du får rig mulighed for at udvikle dig - både på det faglige og det personlige plan, og finde tilbage til den kraft som oprindeligt motiverede dig til jobbet.

  Du skal have den røde tråd i planerne med borgerne og sikre opfølgning her af, her under at udarbejde handleplaner, både pædagogiske og sygeplejefaglige, samt sikre evaluering heraf. Du skal kunne skabe overblik i afdelingen og kunne tilrettelægge dagen, så den bliver god for både beboere og personale.

  Som kollega byder du ind med

  • indstilling så arbejdet er en leg 
  • skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • nærvær i det du gør og
  • dine farverige personlige kvalifikationer.

  Til gengæld tilbyder vi

  • en arbejdsplads i udvikling
  • gode kollegaer
  • frihed til udførelse af arbejdet
  • og mange andre gode ting

  Arbejdstiden vil være 32 timer pr. uge gennemsnitligt, weekendvagt hver 2. weekend i ulige weekender, enkelte aftenvagter vil forekomme lejlighedsvis.

  Yderligere information

  Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner, er du velkommen til at kontakte
  • Centerleder Tatjana Frimurer tlf. 24 89 12 35

  Frist

  Vil du være beboernes nye samarbejdspartner og de andre medarbejders sparringspartner, så upload relevante eksamenspapirer
  Senest
  • torsdag den 15. december 2016
   Der vil være ansættelses samtaler onsdag den 21. december 2016

  Søg stillingen Social- og sundhedsa...
 • 15-12-2016 SSA/SSH Korsør hjemmepleje

  Social- og sundhedsassistent/-hjælper til Korsør hjemmepleje i dagvagt og aftenvagt

  Brænder du for at gøre en forskel og holder du af at arbejde med mennesker?

  Kan vi i Korsør hjemmepleje tilbyde

  • glade og imødekommende borgere, der bare venter på dig
  • en stor gruppe af erfarne og dygtige kolleger, der glæder sig til at møde dig og introducere dig til at arbejde med borgere i eget hjem med værdighed som omdrejningspunkt
  • faglig udvikling ved daglig sparring med sygeplejerske og SSA'er
  • teammøder hver måned
  • arbejde hver anden weekend
  • mulighed for 30-35 timer.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent
  • er imødekommende og har en anerkendende tilgang til både borgere, kolleger og samarbejdspartnere
  • er faglig kompetent, tydelig og nysgerrig på at udvikle dig inden for dit felt
  • trives med udfordringer
  • er modig og fleksibel i en foranderlig hverdag
  • glædes ved at arbejde med mennesker.

  Yderligere oplysninger

  • Anne-Mette Pedersen 58 57 53 73
  • Stine Abel 58 57 53 72
  • Annette Juul Jessen 58 57 47 38

  Frist

  15. december 2016

  Søg stillingen SSA/SSH Korsør hjemm...
 • 19-12-2016 Social- og sundhedsassistent Plejecenter Møllebakken - aftenvagt
  Da vores aftenvagt har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1. januar 2017 eller snarest derefter en social- og sundhedsassistent i aftenvagt 28 timer ugl. på Møllebakken.

  Du er uddannet social- og sundhedsassistent og har lyst til sammen med 3 kollegaer at være i aftenvagt på et lille plejehjem på landet. Der vil være weekendvagt i ulige uger.
   
  På Møllebakken er der 27 beboere i 2 leve-bo-miljøer Møllestien med 14 beboere og Bakkestien med 13 beboere, hvoraf de 7 er skærmede pladser, derudover er der 10 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.
   
  Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, og arbejder ud fra visionen "at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere".

  Som social- og sundhedsassistent vil du komme til at arbejde både i Møllestien og Bakkestien på skift med den anden assistent.
   
  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.

  Gennem det sidste halve år har vi arbejdet med værdighed og livskvalitet for beboerne, og vi bruger beboernes livshistorie for at give dem en god hverdag på Møllebakken.
   
  Vi søger en medarbejder, der har lyst til at være med til at give vores beboere en god hverdag, hvor der er glæde og livskvalitet, og hvor to dage ikke er ens.

  Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer

  • Faglig dygtig
  • Erfaring med demente borgere
  • God til samarbejde med pårørende og kollegaer
  • Fleksibel og omstillingsparat
  • Kan bevare overblikket i pressede situationer
  • Godt humør 

  Yderligere oplysninger

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed er du velkommen til at kontakte
  • centerleder Connie Andersen, tlf. 58 57 34 55 eller 58 57 34 10  

  Frist

  • 19. december 2016 

  Samtaler forventes at blive afholdt den 28. december 2016.

  Søg stillingen Social- og sundhedsa...
 • 31-12-2016 SSA eller SSH Intern vikarteam

  Vil du selv bestemme over dit arbejdsliv?

  Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

  Ønsker du

  • arbejdstider der passer til dig og dit liv, netop nu
  • mulighed for at fravælge vagter i weekenderne
  • mulighed for opsparing af timer til frihed - til afholdelse, når du har brug for det. 

  Dette kan faktisk lade sig gøre i "Slagelse Kommunes interne vikarteam". Og trives du med forandringer? Så er det netop dig vi søger.
   
  Vi dækker vagter hele i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

  Vi tilbyder

  • stilling med fast månedsløn og pensionsordning jf. overenskomsten. Timetal efter aftale
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • at du kan veksle mellem: Dag-, aften- og nattevagter
  • ajourføring af kompetencer
  • teammøder hver måned
  • bred introduktion
  • kompetente og hjælpsomme kolleger
  • evt. timelønsansættelse, hvis du kun ønsker enkelte vagter pr. måned.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
  • elsker dit arbejde
  • er faglig dygtig
  • er nysgerrig og fleksibel
  • trives med udfordringer
  • er smilende og imødekommende
  • har kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til stillingerne:
  • områdeleder Helle Petersen på 58 57 46 53

  Frist

  • 31. december 2016


  Søg stillingen SSA eller SSH Intern...
 • 15-01-2017 Planlæggere til Slagelse hjemmepleje
  Har du et godt overblik og kan du lide at arbejde med organisering og tilrettelæggelse i et til tider hektisk miljø, så er det dig vi søger:

  Du

  • skal kunne stå for planlægning af besøg hos borgere der har behov for hjemmepleje
  • skal kunne få planlægningen til at gå op i en højere enhed i samarbejde med borgere, pårørende og medarbejdere.

  Dette kræver, at du kan se muligheder og arbejder løsningsorienteret frem for at se begrænsninger.

  Vi forventer, at du

  • har evnen til at kommunikere anerkendende også i pressede situationer
  • kan arbejde struktureret i en foranderlig hverdag
  • har evnen til at tænke i optimal ressourceudnyttelse
  • har gode it-kundskaber.

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsfællesskab
  • en flok glade og erfarne medarbejdere
  • et godt introduktionsforløb
  • en attraktiv løn.

  Funktionsbeskrivelse (åbner i nyt vindue)

  Flere informationer

  Yderligere spørgsmål til stillingen kan fås ved henvendelse til
  • Anne-Mette Pedersen, telefon 58 57 53 73
  • Christina Lysdal, telefon 58 57 33 84 
  • Annette Juul Jessen, telefon 58 57 47 38.

  Frist

  • 15. januar 2017


  Søg stillingen Planlæggere til Slag...
Pædagogmedhjælper (1)
 • 19-12-2016 Pædagogmedhjælper til vuggenstuen på Søbjerggård Børnehus

  Søbjerggård Børnehus søger en pædagogmedhjælper på 35 timer til vores vuggestue.

  Opstart den 2. januar

  Hvem er vi?

  Vuggestuen er en utrolig dejlig arbejdsplads, for os som er ansat her. Vi er glade og stolte af vores vuggestue. Vi brænder alle for vores arbejde med vuggestueliv og det forventer vi også vore nye pædagogmedhjælper gør.
  Vi forventer, at du har et godt overblik, at du er struktureret og kan arbejde målrettet og anerkendende (både i børne- og voksenhøjde).
  For os er børnenes trivsel og udvikling, samt et trygt og godt forældresamarbejde grundstenene for et godt børneliv. Forudsætningen for at det kan lade sig gøre, ligger i et gensidigt, nysgerrigt og humoristisk kollegialt samarbejde.

  Kvalifikationer

  • Du er energisk, glad og positiv.
  • Har erfaringer med at arbejde med vuggestuebørn.
  • Interesse og forståelse for vuggestuebarnets basale behov
  • Indgå i et anerkendende samarbejde med kolleger.
  • Mødestabil samt fleksibel med arbejdsopgaver og mødetider.
  • Er anerkendende, omsorgsfuld og positiv i din tilgang til det enkelte barn, forældre og kolleger.
  • Skal kunne indgå i nuværende team bestående af to pædagoger og en medhjælper. Du vil så være vores 4. mand.

  Frist

  • 19. december 2016. Inden klokken 12.00

  Samtaler finder sted torsdag den 22. december mellem klokken 9.30 - 16.00

  Søg stillingen Pædagogmedhjælper ti...
Pædagog (2)
 • 09-12-2016 Pædagog Firkløveren - barselsvikar
  I vores nyetablerede vuggestue er der 14 dejlige børn, 3 dygtige pædagoger og en lønnet studerende. Vi har nu brug for en nærværende og faglig kompetent barselsvikar 1. februar 2017, på 32 timer, da en af pædagogerne skal på barsel.   

  Vi forventer, at du

  • er positiv og oprigtigt interesseret i at arbejde med børn i alderen 0-3 år.
  • har erfaring med og er fagligt opdateret i forhold til det pædagogiske arbejde i en vuggestue
  • har gode samarbejdsevner og kan lede børnegrupper i samarbejde med dine kolleger
  • er god til at opbygge relationer og har en anerkendende tilgang til dine medmennesker
  • kan bidrage med kreative ideer i forhold til at arbejde med vuggestuebørn
  • kan være fysisk aktiv sammen med mindre børn og mestrer at kunne gå i øjenhøjde med børnene
  • kan finde mening i at gå ud i alt slags vejr og har gode kompetencer i forhold til at kunne finde på pædagogiske aktiviteter i uderummet for børn i alderen 0-3 år
  • har erfaring med og mestrer at kunne et dialogisk forældresamarbejde
  • har gode skriftlige kompetencer; kan formulere dig på skrift i forhold til nyhedsbreve til forældre, referater fra diverse møder, udviklingsbeskrivelser på børn og evt. statusudtalelser
  • har gode IT-kompetencer.
   
  Vi er en kommunal 0-6 års institution i Slagelse N. Institutionen ligger i rolige omgivelser for enden af en blind vej.  
   
  Vores institution består af 4 huse med god plads inde og en fantastisk legeplads med mange muligheder for leg, fordybelse og bevægelse.
   
  Vi er medlem af Grønne Spirer (Friluftsrådet) og har fokus på at inddrage naturen i vores pædagogik. Vi er 10 medarbejdere, som alle brænder for vores fag, et godt børnemiljø og et godt arbejdsmiljø.  

  Yderligere information

  • Leder Jette Landsvig, tlf: 58 50 20 56 

  Frist

  • fredag den 9. december kl. 12.00
   Vi forventer at holde samtaler torsdag den 15. december mellem 14.00-17.00
   

  Søg stillingen Pædagog Firkløveren ...
 • 16-12-2016 Pædagog Stillinge Skole - Autismeklasserne

  Stillinge Skole søger en pædagog til Autismeklasserne - fastansættelse på 37 timer.

  Vi søger en pædagog, der ønsker at arbejde med normalt begavede børn inden for autismespektret.
   
  Stillinge Skole er organiseret som en samlet skole. Almenskolen med 320 elever og en autistklasserække med 50 elever. Der er ansat ca. 65 medarbejdere på skolen fordelt på lærere og pædagoger.
   
  Austismetilbuddets elever er fordelt på 0.-9. klassetrin. Målet er at alle elever føres til afgangsprøve i 9.klasse, samt opnår sociale færdigheder, der kan bruges i deres videre skolegang.
   
  Undervisningen er organiseret i team, hvilket medfører tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

  Eleverne inkluderes så vidt muligt i normalområdet, og der er derfor også et tæt kollegialt samarbejde med skolens øvrige lærere og pædagoger.

  Vi mangler dig, hvis du kan sige ja til en del af nedenstående

  • Ser en udfordring i at arbejde med børn med autisme
  • Har erfaring med autismeområdet.
  • Kan skabe og fastholde forudsigelighed, genkendelighed, struktur og faste rammer.
  • Har evne og lyst til at arbejde i et tæt forpligtende teamwork.
  • Kan se dig selv som pædagogisk støtte i undervisningen.
  • Kan stå for socialfag og 1:1 (pædagogisk arbejde med en enkelt elev ad gangen)
  • Ønsker at arbejder med børn i alderen 10-13 år. 

  Vi kan tilbyde dig

  • stærke teams, hvor du vil have mulighed for både faglig sparring og dialog om pædagogik og faglig udvikling
  • mulighed for at blive en del af en god og velfungerende arbejdsplads
  • gode muligheder for efteruddannelse
  • egen Pc. 

  Ansættelsesvilkår m.v.

  Stillingen er på 37 timer med ansættelse fra 1. januar 2017 eller snarest derefter. Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  • skoleleder Martin Meier på telefon 58 54 70 58   

  Frist

  • 16. december 2016 kl. 12.00
  Samtalerne forventes afholdt mandag den 19. december 2016.
   

  Søg stillingen Pædagog Stillinge Sk...
Lærer (5)
 • 12-12-2016 1-2 lærere til Baggesenskolen

  Baggesenskolen i Korsør søger 1 - 2 lærere hurtigst muligt - men vi er klar til at vente på den rette!

  Baggesenskolen søger 1-2 kompetente og engagerede lærere til faste fuldtidsstillinger. Vi søger dedikerede uddannede lærere, som har uddannelsesfag i et eller flere af følgende fag: Håndværk og design, billedkunst, biologi, N/T, tysk, engelsk, dansk og dansk som andet sprog.

  Baggesenskolen er en 2-3 sporet byskole midt i Korsør. Vi har ca. 560 elever fordelt på 0. - 9. klasse. I tilknytning til skolen hører SFO Baggesen. Der er i indeværende skoleår tilknyttet 43 lærere, 2 bh. klasseledere, 9 pædagoger og 3 ledere til skolen.

  Vi er en skole i rivende udvikling og har særlig fokus på det trivsel og det forpligtende teamsamarbejde, klasserumsledelse og synlig læring (Visible Learning) er en stor del af vores hverdag. Derfor søger vi en lærer, der har lyst og kompetence til at indgå i et innovativt og udviklende samarbejde med henblik på at skabe et positivt læringsmiljø såvel for den enkelte elev, klassen og hele skolen.

  Vi kan tilbyde

  • en skole der er fuld af gode elever og megen aktivitet
  • dygtige og positive kollegaer, der lægger vægt på teamsamarbejde omkring de enkelte klasser/årgange
  • vi prioriterer en høj grad af faglighed med plads til fordybelse, og hvor det kreative i undervisningen er en del af fagligheden
  • vi lægger vægt på et godt skole/hjemsamarbejde
  • vi prioriterer trivsel højt, både for eleverne men også for alle skolens ansatte
  • vi arbejder i forpligtende team med udgangspunkt i Visible Learning
  • tutorordning/mentor for alle nye medarbejdere.

  Vi søger derfor 1- 2 lærere, der …

  • er læreruddannet
  • positiv og anerkende i sin tilgang til elever og lærere
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • er fagligt dygtig og ambitiøs, samt ser muligheder frem for begrænsninger
  • ønsker at være en del af en arbejdsplads, hvor dialog og humor er et par af nøgleordene
  • er engageret og fyldt med gå på mod
  • kan strukturere, planlægge, arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
  • har lyst og vilje til at være med til at skabe et fundament for den enkelte elevs trivsel og læring med udgangspunkt i Visible Learning.

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 12. december 2016 kl. 12.00

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte

  • skoleleder Christine Borup Gad på tlf. 58 30 21 20


  Der forventes afholdt ansættelsessamtaler mandag den 19. december 2016 mellem kl. 13.00-16.00

  Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og er betinget af en tilfredsstillende straffeattest og børneattest.  Søg stillingen 1-2 lærere til Bagge...
 • 14-12-2016 Lærer til Søndermarksskolen - specialklasserækken

  Lærer til elever med generelle indlæringsvanskeligheder

  Pr. 1. januar 2017 er der en ledig lærerstilling i specialklasserækken på Søndermarksskolen, Slagelse. Stillingen ønskes besat 1. januar eller snarest muligt herefter.
   
  På Søndermarksskolen har vi 575 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Specialklasserækken er et undervisningstilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisningen og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe.
   
  Vi søger en lærer, som har særlig interesse i og gerne erfaring med at indgå i undervisning af vores elever i specialklasserækken som alle har generelle indlæringsvanskeligheder. En lærer der har hjertet på rette sted og som altid er på jagt efter det bedste i os alle, og som giver det bedste af sig selv til vores elever.
   
  Eleverne i specialklassen skal gennem individuelt tilrettelagt undervisning og pædagogisk indsats tilegne sig faglige, personlige og sociale kompetencer, således at de opnår mulighed for at indgå i almenmiljøet. Der er et tæt i team- og forældresamarbejde for at sikre eleverne en helhed i deres skolegang i forhold til læring og trivsel.

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet - faglig dygtig og kompetent
  • har gode relations kompetencer
  • vil indgå i et positivt samarbejde med engagerede kolleger om det tværfaglige samarbejde. Er fleksibel i samarbejdet med alle faggrupper på skolen og med vores interne og eksterne samarbejdspartnere
  • vil prioritere samarbejdet med elevernes forældre
  • kan være tålmodig og vedholdende i arbejdet på at etablere relationer til eleverne
  • vil reflektere, sammen med kolleger, ledelse og PPR, over egne og andres praksis
  • ser skriftlighed og dokumentation som en naturlig del af dagligdagen
  • arbejder anerkendende og inkluderende
  • har vilje og evne til at udvikle og bidrage til skolens indsatsområder.

  Du vil møde en skole med

  • stort fokus på skoleudvikling
  • gode fysiske rammer
  • engagerede kolleger, der prioriterer faglighed, samarbejde og trivsel højt
  • glade og motiverede elever. 

  Yderligere information

  Frist

  • 14. december 2016 


  Søg stillingen Lærer til Søndermark...
 • 16-12-2016 Lærer til Klostermarken Skole - dagbehandling

  Klostermarken Skole søger en lærer 37 timer om ugen snarest eller pr. 1. februar 2016.

  Klostermarken Skole er en specialskole med dagbehandling. Vi er en arbejdsplads, hvor vores værdier hele tiden er i fokus i alt, hvad vi laver. Vi har fagligt høje ambitioner for det specialpædagogiske område og et arbejdsmiljø fyldt med humor og plads til at lege. Vi tilbyder fagligt udfordrende, men gode arbejdsvilkår.

  Fælles for vores elever er, at deres aktuelle situation - og de vanskeligheder de forstyrres af - bevirker, at de ikke profiterer af undervisningen i det almene skolesystem. De har brug for et omfattende og længerevarende specielt tilrettelagt undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  På nuværende tidspunkt har vi 43 elever fra 0. - 9. klasse. Som udgangspunkt skal du kunne se dig selv undervise indenfor hele aldersgruppen og i mange fag, da skema og opgaver altid tilrettelægges ud fra, hvad der giver bedst mening for elevgruppen.
  Udover ansvaret for undervisningen skal du indgå aktivt i forældresamarbejdet, teamsamarbejdet, supervision m.v.

  Du

  • er fleksibel, stabil og særdeles robust
  • kan navigere i en hektisk og foranderlig hverdag
  • har mod på specialundervisning.
  • er en kompetent relationsmedarbejder
  • er skriftlig velfunderet
  • har gerne erfaring med målgruppen
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 16. december kl. 10.

  Samtaler forventes afholdt den 19. december.

  Søg stillingen Lærer til Klostermar...
 • 16-12-2016 Lærer til Stillinge Skole - fastansættelse
  Ved Stillinge Skole er en ledig stilling pr. 1. januar. Stillingen er en fastansættelse på fuld tid.

  Stillinge Skole er organiseret som én samlet skole. Almenskolen med 320 elever og en autistklasserække med 50 elever. Der er ansat 65 medarbejdere på skolen fordelt på lærere og pædagoger. Stillinge Skole har gode udeområder og arbejder systematisk med at øge trivslen og fagligheden for alle skolens elever. Vi er kendt for høj faglighed og der er stor opbakning til skolen fra forældrene og det omliggende lokalsamfund.

  Vi søger en uddannet lærer med undervisningserfaring i matematik, idræt og samfundsfag i udskolingen, men du er også velkommen til at søge, såfremt du har andre kompetence indenfor andre fag og aldersgrupper. Der vil både være mulighed for undervisning i almenskolen og autistklasserække.

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø med egen fast arbejdsplads
  • flekstid
  • faglige udfordringer
  • mulighed for efteruddannelse
  • personlig udvikling
  • et skolemiljø hvor trivsel og læring følges ad
  • 65 fagligt velfunderede og hjælpsomme kolleger.

  Vi forventer, at du

  • er faglig dygtig og har gode relations kompetencer
  • lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • har lyst og evne til at arbejde med at implementere målene i folkeskolereformen.
   
  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier på tlf. 58 54 70 58
  • viceskoleleder Malene Wendelboe på tlf. 58 54 70 58

  Frist

  • 16. december kl. 12.00
  Samtalerne afholdes mandag den 19. december.
   

  Søg stillingen Lærer til Stillinge ...
 • 06-01-2017 Lærere til Rosenkilde Skole
  Her er livet lidt anderledes.
   
  Rosenkilde Skole søger tre engagerede og forandringsberedte lærere, der har lyst til at gøre en stor forskel for vores dejlige elever.

  For alle tre stillinger gælder det, at du

  • evner at gribe idéer og initiativer, når de opstår, og du evner at give dem liv, så de bliver til virkelighed
  • har lyst til og evner at arbejde med relationsdannelse og en høj grad af individualisering
  • kan og vil arbejde i et team, hvor alle har høje og afstemte forventninger til hinanden
  • må gerne have et kendskab til arbejdet med børn i den skolepligtige alder med autismespektrumforstyrrelser.

  Personalet i Rosenkilde Skole, team 3 ønsker sig en kollega, der

  • er vant til at arbejde i indskolingen
  • kan undervise i de fleste fag
  • har stor tålmodighed. 

  Personalet i Rosenkilde Skole, team 5 ønsker sig en kollega, der

  • har interesse for naturfag og it
  • er spontan i en struktureret hverdag
  • er omstillingsparat. 

  Personalet i Rosenkilde Skole, team 7 ønsker sig en kollega, der

  • har naturfagskompetencer
  • er velorganiseret og struktureret
  • er aktiv og har udelivs-kompetencer
  • evt. har erfaring med naturfagsprøven. 

  Vi tilbyder arbejde på en specialskole, der er en del af Autisme Center Vestsjælland. Strukturen er for nylig blevet ændret. Fire skoleteams er lagt sammen til en skole med samlet ledelse.

  Skolen har ca. 125 dejlige og forskellige elever, som går i klasser med mellem 4 og 8 elever som udgangspunkt. Alle klasser har mindst tre faste medarbejdere, som dækker klassens skema i tidsrummet 9 - 16.
   
  Du får ansvar. Du får sparring. Du får dygtige kollegaer. Vi er i gang med et omfangsrigt videre- og efteruddannelsesforløb af alle medarbejdere.

  Alle stillinger er på 37 timer.

  Ønsket opstart 1. marts 2017 eller snarest muligt.

  Lyder det som en spændende udfordring, og har du lyst til at vide mere?
  Klik ind på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue), hvis du vil vide mere om os.
   

  Yderligere oplysninger

  om stillingen i Rosenkilde Skole
  • team 3, kan du kontakte teamleder Lis Emil Husa på tlf. 61 24 05 09
  • team 5, kan du kontakte teamleder Martin Visby på tlf. 30 85 50 48
  • team 7, kan du kontakte teamleder Henrik Storm Andersen på tlf. 51 59 32 73.
   

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 6. januar 2017.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3.
   

  Søg stillingen Lærere til Rosenkild...
Leder (1)
 • 09-12-2016 Sekretariatschef til Slagelse Kommune

  Ledelsessekretariatet

  Ledelsessekretariatet er en ny enhed, som er sammensat af to tidligere afdelinger, med det formål at styrke en koordineret understøttelse af byråd og direktion samt tværgående indsatser.   
   
  Ledelsessekretariatet har en bred vifte af spændende opgaver, såsom betjening af byråd og Økonomiudvalg samt borgmester og direktion. Herudover varetager sekretariatet hovedparten af kommunikationen omkring tværgående indsatser, juridisk sparring med alle dele af organisationen samt understøtter diverse tilsyn og nævn. Endvidere indtager sekretariatet en central rolle i forbindelse med valg.
   
  Ledelsessekretariatet er en selvstændig stabsenhed med direkte reference til kommunaldirektøren og består af 12 medarbejdere - 2 direktionskonsulenter, 2 jurister, 4 kommunikationsmedarbejdere samt 4 sekretærer.

  Jobbet

  Det er sekretariatschefens ansvar at sikre driften og udviklingen af sekretariatet, herunder at lede serviceringen af byråd, Økonomiudvalg, direktion og chefforum samt sikre solid generel juridisk rådgivning. Sekretariatschefen har endvidere det ledelsesmæssige og koordinerende ansvar for håndteringen af pressen samt kommunikationsopgaver for både borgmester, fagudvalg, direktion og de kommunale centre.

  Sekretariatschefen skal fastholde og udbygge de gode samarbejdsrelationer med centre og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere, ligesom chefen spiller nøglerolle i at sikre tæt koordination mellem direktion og fagcentre. Endelig er sekretariatet centralt for samarbejdet mellem kommunen og en række af det omgivende samfunds centrale organisationer, såsom lokale interessenter, erhvervsforeninger, virksomheder, KL og andre kommuner.

  Kvalifikationer

  Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har en relevant akademisk uddannelse eller tilsvarende.
  Erfaring:
  • Du har solid ledelsesmæssig erfaring fra lignende stillinger i større offentlige organisationer tæt på det politiske niveau, herunder erfaring med direkte politisk betjening.

  Personlig profil - du

  • har politisk tæft og stor viden om kommuner og kommunalpolitik
  • er opsøgende og evner at skabe tillid og netværk på alle niveauer internt og eksternt
  • er vant til at håndtere presse og medier og trives med det
  • er udadvendt og har særdeles gode kommunikationsevner
  • har fokus på den sikre drift - og at udvikling sker med udgangspunkt i driften
  • har personlig gennemslagskraft og naturlig autoritet
  • har stort overblik og kan arbejde under tidspres og have mange bolde i luften på én gang
  • har en indlevende og åben ledelsesstil og kan motivere og delegere
  • går gerne nye veje for at skabe værdi og resultater.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter nærmere forhandling. Tiltrædelse pr. 1. februar 2017 eller hurtigere, hvis muligt.

  Yderligere information

  HR Chef Danni Wulff på telefon 29 31 51 30
  Slagelse Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue)

  Frist

  • fredag den 9. december 2016.

  Samtaler forventes gennemført i uge 50. Ansøgere vil i forbindelse med ansættelsesprocessen gennemføre en test.

  Om Slagelse Kommune

  Slagelse Kommune er en kommune med en klar vækststrategi og med stigende befolkningstal. 1. marts 2016 havde kommunen 78.291 indbyggere.
   
  Slagelse Kommune er placeret i den vestlige del af Sjælland og har mindre end en times transport til Odense og København. Geografisk er Slagelse Kommune præget af de tre købstæder; Slagelse, Korsør og Skælskør samt landområder med omkring 100 landsbyer, øer, attraktive rekreative områder, herunder sommerhusområder.
   
  Man har stor opmærksomhed på udviklingen af også de mindre samfund uden for købstæderne.
   


  Søg stillingen Sekretariatschef til...
Kantine og køkken (1)
 • 16-12-2016 Smørrebrød/cater til diætkøkken, Blomstergården
  Pleje og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger pr. 1. februar 2017 en smørrebrød/cater eller lignende til en 32 timers stilling i plejecentrets ernæringsteam - Team Diæt.
   
  Blomstergården er et nybygget pleje- og rehabiliteringscenter med 12 leve-bo enheder, hvor der i alt er plads til 144 beboere.
   
  På Blomstergården har vi stor fokus på ernæring, mad og måltider og arbejder målrettet med optimering af borgernes ernæringstilstand. Vi laver det meste af vores mad selv i leve-bo enhederne, hvor der tages hensyn til beboernes individuelle behov og ønsker. Vores værdistatements omkring måltiderne er: Høj kulinarisk kvalitet, økologiske råvarer og måltider med værdighed.
   
  Som Smørrebrød/cater skal du indgå i Team Diæt, som er et nyetableret ernæringsteam, som bl.a. tilbereder måltiderne til beboere med behov for særlige diæter. Teamet består desuden af en ernæringsassistent samt en husassistent. Det er bl.a. beboere der lider af tygge-/synkebesvær (dysfagi), som hver dag skal have tilbud om smørrebrød i gratinkonsistens. Du vil komme til at arbejde meget med mad i modificerede konsistenser især gratinkonsistensen. Det er vore mål, at udvikle disse måltider, så de ligner, og smager som, maden med almindelig konsistens mest muligt.
  Vi har desuden et specielt tilbud om "kræsekost" til borgerne med den lille appetit, det er derfor også teamets opgave, at tilberede små energirige mellemmåltider.
   
  Du vil udover arbejdet i diætkøkkenet være tilknyttet 2 leve-bo enheder i vores korttids-/rehabiliteringsafsnit. Her er opgaverne almindelige madopgaver såsom klargøring til frokost, tilberedning af biretter, bagning etc.

  Forventninger til dig

  Du
  • er kreativ og har lyst til at udvikle specieldiæter med modificeret konsistens
  • er faglig stærk indenfor dit ernæringsområde
  • har gode kommunikationsevner og lyst til at bruge elektroniske værktøjer
  • vil varetage elektronisk indkøb af fødevarer
  • har ansvar for egenkontrol
  • er interesseret i økologi.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • ernæringsfaglig leder Jane Meng Kaae på tlf. 58 57 43 61

  Frist

  • 16. december 2016
   
  Samtaler vil blive afholdt i uge 51.
   
   

  Søg stillingen Smørrebrød/cater til...
Elevstillinger (1)
 • 31-12-2016 Anlægsgartnerelev

  Bliv anlægsgartnerelev hos os

  En eftertragtet plads som anlægsgartnerelev er ledig hos Entreprenørservice i Slagelse Kommune.

  Starttidspunkt

  16. januar 2017 eller snarest derefter.

  Entreprenørservice er en virksomhed, som tager elevens læring og udvikling seriøst. Det stiller krav til os og i lige så høj grad til dig som ny elev.

  Forventninger til dig

  • Du er engageret - i både virksomheden og i din læring
  • Du har gode samarbejdsevner, godt humør og er omstillingsparat, da tværgående samarbejde er et nøglebegreb hos os
  • "Hvor der er vilje er der vej" - så har du viljen, har vi lærepladsen
  • Straffeattest skal foreligge
  • Kørekort min. kategori B er en fordel
  • Du vil blive ansat efter gældende overenskomst

  Om Entreprenørservice

  Vores opgaver favner alt fra grå opgaver med belægningsarbejde (fortove, trapper, granit, brolægning og asfalt mv.) til et bredt udsnit af opgaver i det grønne (natur, vandløb, idrætsfaciliteter, parker, strande, torve og pladser mv.). Desuden renholder vi kommunens offentlige rum og salter/rydder sne.
  • Vi bruger mange entreprenørmaskiner, som du naturligvis vil få erfaring med under din uddannelse
  • Vi arbejder med Helhedsorienteret drift - HOD. Vi ønsker at engagere os i faglig udvikling, i dialogen med borgerne og i arbejdet med at udvikle og koble metode, økonomi og elementbeskrivelser
  • Vi samarbejder med et bredt felt af private entreprenører som en fast og naturlig del af vores hverdag
  • Vi har ca. 100 kollegaer, som venter på at byde dig velkommen
  • Vi har to primære mødesteder i Korsør og Slagelse. I mange tilfælde vil mødestedet følge opgaven, og du kan derfor forvente skiftende mødested
  • Vi har fire anlægsgartnerelever på forskellige stadier i uddannelsen

  Yderligere information

  • Anlægsgartner/elevkoordinator Anders Bo Knudsen, tlf. 24 26 65 10 - kl. 8-14 på hverdage

  Frist

  • 31. december 2016

  Samtaler forventes afholdt i uge 1 i 2017.

  Søg stillingen Anlægsgartnerelev
Dagplejer (1)
 • 29-12-2017 Dagplejere Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger dagplejere i Slagelse by

  Villas, Rose, Mohammed og Julie søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
   
  Så kunne du tænke dig en dagligdag med glæde, smil, sjov og udfordringer med børn i alderen fra ½-3 år kunne jobbet som kommunal dagplejer i Slagelse kommune være noget for dig.

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med

  • en hjemme arbejdsplads
  • mange dejlige oplevelser med børn fra alle kulturer
  • indflydelse på din egen arbejdsdag
  • mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
  • et godt samarbejde med kollegaer og forældre
  • en del af et stærkt team bestående af 165 kollegaer
  • faglig vejledning og rådgivning fra dagplejepædagoger.

  Vi søger DIG, der

  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • kan accepterer dagplejens værdigrundlag
  • ikke er bange for at arbejde med it.

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det man som menneske lærer i løbet af et helt liv.
   
  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 6 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 54% af den skattepligtige del af lønnen.

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til

  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 58 57 30 50
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 58 57 36 41
   
  Lige nu har vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by.
   
  Send din ansøgning digital gennem Slagelse kommunes hjemmeside.
   
  Der ansættes dagplejere løbende og efter behov.
   
  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.
   
  Det forventes du har gennemført et godkendt 1. hjælps kursus, inden opstart som dagplejer.
   
  Læs mere om os på dagplejens hjemmeside (nyt vindue).
   

  Søg stillingen Dagplejere Slagelse ...
AC-personale (1)
 • 03-01-2017 Juridisk konsulent til Center for Børn og Familie

  Vil du være med til at styrke og udvikle myndighedsarbejdet på det specialiserede børne og unge område i Slagelse Kommune?

  Vi søger en erfaren juridisk konsulent til Center for Børn og Familie i Slagelse Kommune.

  Hvem er vi?

  Center for Børn og Familie består af tre afdelinger; afdeling for Dagtilbud, afdeling for Børn og Unge og afdeling for Voksne. I afdelingen for Børn og Unge er myndighedsområdet forankret.

  Vores målsætning er at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor børn, unge og deres familier. Det gælder både internt i centret, sammen med centrets decentrale virksomheder og via et tæt samspil med øvrige centre i Slagelse Kommune.

  Centret har et stærkt fokus på høj kvalitet i driftsopgaverne og på videreudvikling af praksis til gavn for vores målgrupper. I dette arbejde ønsker vi øget opmærksomhed på den juridiske kvalitetsudvikling af vores myndighedsarbejde.

  Center for Børn og Familie arbejder vedvarende med at styrke myndighedsindsatsen overfor udsatte børn og unge. Der er gennem et omfattende udviklingsforløb fokus på kultur, kvalitet, systematik og udvikling af styringsredskaber, der understøtter denne udvikling. Kort sagt er der et stærkt fokus på løbende udvikling og læring.

  Slagelse Kommune er i lighed med mange andre kommuner udfordret af høj kompleksitet i de sociale sager samtidig med, at proceskravene til sagsbehandlingen løbende er blevet ændret og skærpet.

  Dine opgaver

  Som juridisk konsulent får du en central rolle i arbejdet med videreudvikling af kvalitet og praksis. Du får ansvaret for den juridiske rådgivning og kvalitetsudvikling.

  Som juridisk konsulent skal du

  • sikre at juridisk viden er til stede og bliver anvendt optimalt i myndighedsarbejdet
  • sikre juridisk kvalitet i anbringelsessager - herunder deltage i og have tovholderrollen og ansvaret for afvikling af møder i "Børn og Ungeudvalget"
  • yde juridisk rådgivning og sparring med fokus på serviceloven, forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og lov om socialtilsyn
  • koordinere - og varetage - opgaver med redegørelser og klagesagsbesvarelser i samspil med input fra sagsbehandlere - herunder til borgmester og fagudvalg
  • koordinere - og besvare - henvendelser fra Slagelse Kommunes borgerrådgiver
  • kontakt til Ankestyrelsen og Socialstyrelsen i juridiske spørgsmål
  • fortolkning og formidling af afgørelser fra ankeinstanser
  • undervisning i juridiske temaer og praksisafgørelser for centrets medarbejdere
  • bidrage til at kvalificere centrets øvrige myndighedsopgaver i komplekse sager
  • bidrage med juridisk kvalificering i udvikling af nye tværfaglige indsatsområder. 

  Kvalifikationer og kompetencer

  Vi søger en juridisk konsulent med solid og dokumenteret viden og erfaring inden for det sociale område, gerne børne- og ungeområdet.
  • Du skal kunne indgå ubesværet i et læringsmæssigt samspil med centrets øvrige medarbejdere og interessenter.
  • Du skal kunne levere selvstændig juridisk rådgivning og sagsbehandle komplicerede sager på et højt fagligt niveau. Hertil kommer, at du skal kunne navigere i en politisk ledet organisation på en relationel kompetent måde.

  Ansættelsesvilkår

  Stillingen er på 37 timer om ugen - og ønskes besat så hurtigt som muligt - gerne 1. februar 2017.
  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.

  Yderligere oplysninger

  Frist

  • 3. januar 2017 kl. 10.00.

  Vi forventer at holde første samtalerunde 11. januar 2017 og anden samtalerunde den 19. januar 2017.

  Søg stillingen Juridisk konsulent t...