Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Tandlæge (1)
 • 21-08-2017 Ledende overtandlæge

  Er du modig og tydelig? Og har du erfaring med at lede dygtige medarbejdere? Så er du måske den rette til at blive vores nye overtandlæge i Slagelse Kommune

   
  Stillingen som ledende overtandlæge bliver ledig, da vores nuværende ledende overtandlæge går på pension til efteråret. Vi ønsker at besætte stillingen pr. 1 oktober eller snarest derefter.
   
  Slagelse Kommunale tandpleje har i de senere år gennemgået en omfattende udvikling med forandret ledelses- og klinikstruktur. En udvikling med fokus på i fællesskab at løfte vores kerneopgave og yde den bedste service. Vi er 48 engagerede medarbejdere, som løser opgaverne i tæt samarbejde og i et godt fagligt stærkt miljø. Tandpleje er primært målrettet forebyggende og behandlende indsatser for børn og unge i alderen 0-18 år. 
   
  Vi søger en overtandlæge, som sammen med tandplejens filialledergruppe og medarbejdere sørger for stabil og effektiv daglig drift - men også har blik for en fortsat udvikling af tandplejens visioner og mål. Vi forventer, at overtandlægen er en kompetent og erfaren personaleleder og har blik for både den faglige og økonomiske styring.
   
  Organisatorisk refererer overtandlægen til centerchefen i Center for Børn og Familie, men vil også indgå i tæt samarbejde med øvrige ledere og interessenter på velfærdsområdet.
   
  Den Kommunale tandpleje er struktureret med otte ny-renoverede klinikker - seks behandlingsklinikker, to tandreguleringsklinikker og en klinik, hvor der alene foregår undersøgelse og forebyggelse. Medarbejdergruppen består af tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og administrative medarbejdere.
   
  Den Kommunale Tandpleje er en værdifuld aktør i det forebyggende arbejde. Der er således et forpligtende samarbejde med blandt andre sundhedsplejen, det specialiserede børne- og ungeområde og det almene dagtilbud- og skoleområde. Slagelse Kommune arbejder efter, at "opgaven sætter holdet". Det betyder, at du som leder går foran, og indgår i relevante tværfaglige sammenhænge - og tilsvarende har blik for, hvornår andre skal inviteres ind i tandplejens virke.
   
  Som ledende overtandlæge skal du være uddannet tandlæge. Du skal kunne dokumentere ledelsesmæssige kompetencer med gode faglige, menneskelige og strategiske resultater.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.

  Den Kommunale Tandpleje har egen hjemmeside, hvor du kan orientere dig yderligere:

  På hjemmesiden kan du både læse om børn og unge tandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen.

  Frist

  Ansøgning skal du sende elektronisk via link senest
  • den 21. august kl. 8.00.

  Vi forventer, at du orienterer dig i "job- og personprofil" for stillingen.
   

  Søg stillingen Ledende overtandlæge
Sygeplejerske (3)
 • 18-08-2017 Sygeplejersker i dag- og aftenvagt

  til Sygeplejen

   
  Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde i fast aftenvagt eller fortrinsvis i dagvagt, så har vi stillingen til dig.
   
  Vi søger sygeplejersker med erfaring.
   
  Sygeplejen triagerer dagligt og udfører indsatser hos borgerne med høj kompleksitet efter vedtagne kvalitetsstandarder samt arbejder tværfagligt med udgangspunkt i Værdighedspolitikken.
   
  Ansættelsesnorm er for aftenvagten 29,75 timer pr. uge, og for dagvagten efter aftale. Du skal have gyldigt kørekort, bil stilles til rådighed. Vi kan tilbyde dig en aftenvagtstilling med weekendarbejde hver 2. uge og for dagvagten weekendvagt hver 4. uge.
   
  Tiltrædelse 1. oktober 2017 eller efter aftale.

  Løn og ansættelse i forhold til gældende overenskomst og ny løndannelse.

  Yderligere oplysninger

  Lyder det interessant, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Gitte Haraszuk på tlf. 58 57 46 65

  Frist

  18. august 2017 kl. 9.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. og 30. august 2017.
   
   

  Søg stillingen Sygeplejersker i dag...
 • 18-08-2017 Sygeplejersker til Akutteamet

  Vi søger to sygeplejersker, der skal indgå i et døgnbemandet akutteam, som dækker hele kommunen.


  Fortrinsvis dagvagt og aftenvagt (teamet har 2 faste nattevagter, men der må indregnes enkelte nattevagter ved ferie og sygdom eller behov for ekstra sygeplejerske) samt vagt hver 3. weekend.

  Specialopgaver samt forventninger til dig

  • har lyst til at indgå i et nyopstartet team
  • iværksætte akut og/eller specialiseret behandling, typisk i borgerens eget hjem - efter ordination af egen læge eller vagtlæge, samt fortsættelse af behandling iværksat på sygehuset
  • koordinering og samarbejde med interne samarbejdspartnere, herunder sygepleje, hjemmepleje, myndighed og hjælpemiddelafdeling
  • koordinering og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder praktiserende læger, lægevagten, apotek og relevante sygehusafdelinger
  • sparring, rådgivning og oplæring ift. komplekse opgaver i den øvrige drift.

  Kvalifikationer

  • uddannelse som sygeplejerske
  • minimum 2 års klinisk erfaring fra hospitalsafdelinger, gerne erfaring fra en akutafdeling, skadestue eller lignende samt erfaring fra primær sektor.
  • relevante diplommoduler, behandleruddannelse eller intensiv uddannelse, eller villig til at tage efteruddannelse.
  • erfaring med tværfagligt samarbejde
  • erfaring med undervisning og vejledning af kolleger og samarbejdspartnere
  • solid erfaring med anlæggelse af iv. adgang, sonde og øvrig instrumentel sygepleje
  • kørekort.

  Personlige kompetencer

  • er robust, kan overskue og handle i akutte situationer, samt udvise tryghedsskabende adfærd
  • kan stå alene i akutte situationer, hvor der skal tages hurtige og selvstændige beslutninger
  • holder sig opdateret i forhold til den nyeste viden indenfor sit fag
  • er god til at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer
  • kan planlægge, koordinere, undervise, samt delegere opgaver.

  Vi tilbyder

  • indflydelse på egen arbejdstid
  • mulighed for at udvikle og sætte dit præg på akutteamets opgaver og funktion
  • mulighed for faglig udvikling og sparring
  • et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden

  Akutfunktionen er organisatorisk placeret som et selvstændigt team i Sygeplejen i Slagelse.

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås hos
  • områdeleder Helle Petersen tlf. 24 83 30 90

  Frist

  • 18. august 2017
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. - 30. august 2017.

  Er du er interesseret i jobbet, så send os en motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV. Ansøgningen sendes elektronisk via Slagelse kommunes hjemmeside: www.slagelse.dk - skriv i søgefeltet Søg Job.
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
  Der skal foreligge en straffeattest.

   

  Søg stillingen Sygeplejersker til A...
 • 22-08-2017 Visitator til Myndighedsafdelingen
  Myndighedsafdelingen søger en visitator med start den 1. oktober 2017. Stillingen er en fast stilling på 37 timer om ugen med placering i visitatorgruppen på Næstvedvej 15, Skælskør.
   
  Myndighedsafdelingens visitatorgruppe er normeret med i alt 21 visitatorer fordelt i 2 grupper med 8 i henholdsvis Slagelse og Skælskør samt 5 udskrivningsvisitatorer.

  Opgaven

  Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til visitation af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje samt diverse hjælpeordninger m.m.

  En del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, derfor skal du påregne kørsel i egen bil. Visitationen har stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Vi vægter professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.

  Kravene

  • uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • bred klinisk erfaring med erfaring fra ældre- og handicapområdet samt visitationserfaring
  • erfaring med selvstændig planlægning og udførelse af opgaver
  • har lyst til og flair for, at have daglig kontakt med alle typer af borgere samt samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse m.fl.
  • kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
  • er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
  • har relevant erfaring med daglig anvendelse af Edb-systemer
  • har godt humør og ikke mindst energi og lyst til et meget travlt, til tider udfordrende og godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden samt giver faglig sparring.

  Vi tilbyder

  En arbejdsplads i udvikling, hvor du sammen med engagerede og kompetente kolleger vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i et arbejdsmiljø, hvor stemningen er uhøjtidelig.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.
   
  Ansættelsessamtaler er planlagt til den 28. august 2017.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du kontakte

  Frist

  • 22. august 2017


  Søg stillingen Visitator til Myndig...
Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 17-08-2017 Fagspecialist til Børn og Unge

  Er du vores nye fagspecialist til ungegruppen i børne- og ungeafdeling?

  Har du socialfaglig specialistviden og erfaring i myndighedsarbejde - og har du mod på at stå i spidsen for en sagsbehandlergruppe, så er du måske vores nye fagspecialist?

   
  Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie, søger fagspecialist til ungegruppen i Afdelingen for Børn og Unge, da nuværende fagspecialist overgår til souschefstilling på ungeområdet.
   
  Afdelingen for Børn og Unge er rammen for det specialiserede børne- og ungeområde. Afdelingens medarbejdere er socialrådgivere, socialformidlere og juridiske konsulenter. Alle medarbejdere arbejder med afsæt i, at "opgaven sætter holdet". Det gælder på alle niveauer - både internt og i forhold til øvrige centre og eksterne samarbejdspartnere.
   
  Afdelingens opgaver er relateret til forebyggelse og foranstaltninger til børn og unge, der kortere eller længerevarende har behov for særlig tiltag. Afdelingen er organiseret med sagsbehandlergrupper med det formål at sikre høj kvalitet og fremdrift i myndighedsarbejdet. Og ikke mindst at understøtte borgernes oplevelse af kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen.
   
  "Ungegruppen" arbejder med unge fra 12-18 år. Opgaverne er målrettet arbejdet med handleplaner og tilrettelæggelse af de indsatser, som undersøgelsesarbejdet har afdækket af udækkede behov hos den unge. Der er et særligt fokus på kriminalitetsforebyggelse samt parathed til at mestre et ungdoms- og voksenliv. Arbejdet sker i et forpligtende samspil med blandt andre SSP, klubområdet og øvrige aktuelle aktører.
   
  Vores fagspecialist har en stærk faglig kapacitet, er drevet af lysten til sit fag og evnen til at holde "næsen i sporet" - også når det er svært. Du skal kunne holde fuld fokus på myndighedsrollen - og udfylder den med "borgeren i centrum". Kunne facilitere, motivere og skabe følgeskab - og omsætte visioner, mål og strategier til en handlingsorienteret hverdag.
   
  Som fagspecialist skal du varetage den faglige sparring på sagsniveau, afvikle faggruppemøde, bistå med udvikling af fælles serviceniveauer, prioritere og fordele sager blandt gruppens medarbejdere, sikre kvaliteten i myndighedsarbejdet og deltage i tværgående koordineringsmøder.
   
  Du får medansvar for, at mål og intentioner i det løbende udviklingsarbejde bliver omsat og implementeret i gruppens praksis. Arbejdet forudsætter et tæt samspil fagspecialisterne imellem og løbende forandringer, der både relaterer sig til udvikling af fagligheden og organisationskulturen.
   
  Du får også en aktiv rolle i virkeliggørelse af politiske og ledelsesmæssige besluttede prioriteringer på området - og har ligeledes en rolle i at "lede" opad i forhold til udvikling af praksis og diverse beslutningsoplæg.
   
  Fagspecialisten refererer til afdelingsleder for Børn og Unge, og er sideordnet med centrets øvrige fagspecialister.

  Stillingen ønskes besat 1. oktober 2017 - gerne tidligere.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation. Lønniveau for stillingen er trin 41.

  Frist

  Ansøgning skal sendes elektronisk via link senest
  • den 17. august kl. 16.

  Ansøgere bør orientere sig i "job- og personprofil" for stillingen.
   

  Søg stillingen Fagspecialist til Bø...
 • 21-08-2017 Sagsbehandler til Børn og Unge
  Har du lyst til at være med på holdet i en organisation, der er i gang med en positiv faglig udvikling, så er det lige dig vi har brug for i Afdeling for Børn og Unge!

  Vi mangler en uddannet socialrådgiver eller socialformidler til børn og unge, hvor kerneopgaverne er at undersøge og iværksætte foranstaltninger for børnene, herunder foranstaltninger uden samtykke.

  Bliv en del af nogle fagligt stærke grupper
  I Afdeling for Børn og Unge arbejder vi med opgaver lige fra den helt tidlige forebyggelse til de tunge indsatsområder - og vi har fokus på barnets og den unges udækkede behov i samspil med familien. Vi bidrager til at realisere Slagelse Kommunes ambitiøse mål om at understøtte børn og voksne i at mestre eget liv.

  Vi har organiseret os i faggrupper på 8-11 sagsbehandlere, som er fagligt stærke på lige netop deres område, og som lægger stor vægt på faglig stolthed og ordentlighed. Alle grupperne har tilknyttet en fagspecialist.
  Vi bruger IT-systemet DUBU og arbejder efter ICS-metoden.

  Lidt baggrundsviden:
  Det specialiserede børne- og ungeområde har siden sommeren 2016 arbejdet målrettet med et gennemgribende udviklingsforløb. Udviklingsforløbets mål er i essensen at øge kvaliteten og styrke den faglige og økonomiske styring af området. Hertil kommer at udvikle et endnu tættere samspil mellem myndighedsområdet og tilbuddene på almenområdet. Vi er godt på vej, og ønsker os en kollega som kan se sig selv, som en del af holdet i denne proces.

  For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet, er det vigtigt at du
  • er fagligt velfunderet og optaget af at omsætte fælles mål til handling
  • er optaget af myndighedskrav til sagsbehandlingen, herunder journalisering og lovens tidsfrister
  • er fleksibel, nysgerrig og indstillet på at skifte gruppe, afhængig af hvor der er behov for en ekstra hånd
  • er indstillet på, at det er opgaven der sætter holdet, og er god til at samarbejde med andre fagligheder, både på tværs af og uden for organisationen
  • kendskab til DUBU er en fordel
  • med fordel har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område
  Vi tilbyder dig muligheden for at
  • arbejde et sted, hvor vi sætter tydelige mål og prioriterer indsatserne
  • få kompetenceudvikling løbende, både alene og sammen med dine kolleger  
  • få en grundig introduktion til arbejdsgange, metoder og systemer
  • få faglig sparring fra både fagspecialist, engagerede kolleger og ekstern supervision.
  Lidt mere om os og hvor vi "bor"
  Afdeling for Børn og Unge er en del af Center for Børn og Familie, som også består af Afdeling for Dagtilbud og Afdeling for Voksne. Center for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

  Løn og ansættelsesvilkår
  I henhold til gældende overenskomst og principperne for 'Ny Løn'. Ansættelse er med udgangspunkt i løn på trin 37.

  Flere oplysninger
  Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller maile til
  • fagspecialist Rikke Press på telefon 58 57 31 59
  • fagspecialist Mette Jørgensen, telefon 58 57 32 17 eller mail: mfjor@slagelse.dk
  • afdelingsleder for Voksne, Helle Guldager på mail:  hegul@slagelse.dk
  Frist for ansøgning
  Elektronisk ansøgning med dokumentation for uddannelse og andre relevante bilag senest 21. august 2017 kl. 8:00.
  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 24. august 2017.
   

  Søg stillingen Sagsbehandler til Bø...
 • 24-08-2017 Socialrådgiver/pædagog til Rusmiddelcenter Slagelse

  Slagelse Kommunes Rusmiddelcenter søger en socialrådgiver eller pædagog 37 timer ugentligt pr. 1. oktober 2017.

   
  Rådgivningscentret søger en behandler, der har lyst til at arbejde med mennesker, der har misbrug som en udfordring i livet.
  Har du overblik, empati og interesse for mennesker, som primært lever med et stofmisbrug og på kanten af samfundet, så er det dig vi søger.
  Vi lægger vægt på, at du har erfaring med misbrugsområdet og det psykiatriske område. Vi benytter os af FIT i tilgangen til vores borgere.
   
  Du vil få sagsansvaret for ca. 30 borgere i substitutionsbehandling. Vores arbejdsdag stiller krav til en høj grad af fleksibilitet og omstillingsparathed.
  Vi har, i vores åbningstid, en café, hvor der tilbydes morgenmad til borgerne, ligesom der over kalenderåret vil være forskellige aktiviteter med borgerne både i og ude af huset.
  I samtaler med borgerne indgår FIT som tilgang.

  Arbejdet tilbyder ligeledes en del administrative opgaver som journalskrivning, indskrivningsforløb og udarbejdelse af statusskrivelser.
  Du kommer til at være en del af en medarbejdergruppe på 14 medarbejdere, men med en tættere tilknytning til et team af 5 medarbejdere.
  Tværfaglige møder er ofte udgangspunkt for drøftelser, refleksioner og beslutninger ift. borgerne og disses ønsker/udfordringer.
  Borgergruppen er generelt præget af komplekse problemstillinger, som af og til kræver komplekse løsninger.

  Som velfungerende og ambitiøs arbejdsplads søger vi en medarbejder, der udover de socialfaglige basiskompetencer

  • kan rumme mennesker med komplekse psykiske og sociale udfordringer
  • har kendskab/erfaring ift. FIT.
  • er psykisk robust
  • har erfaring med misbrugsområdet og det psykiatriske område
  • er omstillingsparat
  • har viljen og evnen til at udvikle sig
  • kan samarbejde
  • er en udpræget holdspiller
  • har kørekort.

  Vi kan tilbyde

  • en arbejdsplads, hvor den enkelte bliver hørt og taget alvorlig
  • mulighed for kompetenceudvikling
  • engagerede kollegaer i et tværfagligt miljø
  • sagssupervision
  • til tider en alsidig og uforudsigelig hverdag.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  i forhold til stillingen kan fås ved henvendelse til
  • afdelingsleder Martin Freitag tlf. 40 84 76 29 eller
  • behandler Mia Mørck tlf. 58 57 48 52

  Frist

  • torsdag den 24. august 2017 kl. 9.00.
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 28. august 2017.
  Ansøgning med CV og relevante bilag mrk. " Behandler " sendes via link
   
   
   
   
   

  Søg stillingen Socialrådgiver/pædag...
Social- og sundhedsassistent (1)
 • 27-08-2017 SSA til Rehabiliteringshuset på Blomstergården

  Rehabiliteringshuset på Blomstergården søger ny kollega

   
  Social- og sundhedsassistent søges til aftenvagt 28 timer. Arbejde hver 2. weekend (lige uge)
          
  Tiltrædelse 1. oktober 2017 eller efter aftale.
   
  Blomstergården har 120 pleje og rehabiliterings boliger, samt et rehabiliterings hus: Hus C, hvor stillingen er til besættelse.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren trænes, støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet.

  Borgere der bliver visiteret til C huset, visiteres til midlertidige pladser eller til et rehabiliterings forløb typisk af 3-6 ugers varighed. Vi arbejder aktivt med at styrke sammenhængen på tværs af sektorer og har stor fokus på tværfagligt samarbejde. Enheden har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve - bo miljøer.

  Udover SOSU personale er der til huset tilknyttet sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter samt kommunal læge.
   
  Vi tager udgangspunkt i Slagelse kommunes værdighedspolitik, hvor vi har fokus på den enkelte borgers ønsker for livet.       

  Overordnet forventer vi at du

  • tør tage initiativ og har lyst til samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er fagligt stærk
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • du kan arbejde struktureret med sygeplejefaglig dokumentation
  • du ser Værdighedspolitikken som en mulighed for at skabe en hverdag med livskvalitet for vores borgere
  • du formår at bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

  Vi tilbyder

  • en unik mulighed for at arbejde med målrettede rehabiliterings forløb
  • gode kollegaer der vil introducere dig til huset
  • godt arbejdsmiljø
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver og samarbejdspartnere
  • personlig og faglig udvikling
  • sparring med sygeplejerske, ergoterapeut og ernæringsfagligt personale
  • hjemlige moderne omgivelser, med de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger
  • stor fokus på maden og måltiderne.
  • undervisning i anatomi/fysiologi, sygdomslære, dysfagi o.a.

  Flere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på telefon 58 57 43 66
   
  Samtaler vil blive afholdt uge 35.

  Søg stillingen SSA til Rehabiliteri...
Pædagog (3)
 • 20-08-2017 Audiologopæd/tale-høre-konsulent til Autisme Center Vestsjælland

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • engagerede og imødekommende kolleger, der vægter faglighed højt, men som også tænker, at det gerne må være sjovt at gå på arbejde
  • en høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til, at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven
  • en meget varieret hverdag, både i forhold til opgavearten og -mængden.

  Dine faglige opgaver

  • tilegne og udbrede viden om sprog og autisme
  • foretage sprogundersøgelser af elever og beboere, impressivt, ekspressivt og kommunikativt
  • udarbejde og formidle sproglige rapporter
  • rådgive i forhold til visuel struktur samt alternativ og støttende kommunikation (ASK)
  • rådgive vedrørende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i forhold til en gruppe af nonverbale elever og beboere
  • rådgive personale vedrørende diverse kommunikative og sproglige problematikker, generelt og autismespecifikt
  • undervise elever og beboere
  • deltage i team- og netværksmøder vedrørende elever og beboere
  • kompetenceudvikle medarbejdere, herunder fungere som underviser på uddannelsesforløb (Fagligt Fællesskab) for alle medarbejdere i samarbejde med UCSJ
  • arbejde tværfagligt med flere faggrupper (lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgiver).

  Yderligere kompetencer

  • du evner at arbejde monofagligt såvel som tværfagligt
  • du er god til at kommunikere med alle slags mennesker og vil dagligt have kontakt til børn, unge og voksne borgere
  • du kan begå dig i et miljø med mennesker, der er sårbare, sansesarte og ind imellem udadreagerende
  • din uddannelsesmæssige baggrund er audiologopæd/logopæd eller lærer/pædagog med diplomuddannelse i tale og høre.
   
  Autisme Center Vestsjælland består af døgntilbud til børn, unge og voksne, skole, efterskole og STU samt aktivitets- og samværstilbud.
   
  Rådgivningen er en tværfaglig enhed, bestående af socialrådgivere, psykologer, tale-høre-konsulenter, ergoterapeut og fysioterapeut samt en leder. Vores opgave er at understøtte og udvikle pædagogisk personale i alle tilbud. På Autisme Center Vestsjælland understøtter vi det gode liv med håb, mening og selvbestemmelse for beboere og elever ud fra en recovery-inspireret tilgang. Vi har fokus på at møde børn, unge og voksne med en anerkendelse af, at de er aktører i eget liv, således at der ikke sigtes mod normalisering, men mod deltagelse på egne præmisser med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.
   
  Stillingen er på 32-35 timer.
   
  Vi indhenter børne- og straffeattest.

  Få mere at vide

  Du er velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 20. august 2017.

  Samtaler afholdes i uge 35.

  Stillingen er til besættelse 1. oktober 2017.

  Søg stillingen Audiologopæd/tale-hø...
 • 23-08-2017 Uddannet pædagog til bofællesskabet Stapels Gård

  Center for Psykosocial Udvikling Slagelse søger pædagog til Netværksboligerne 

  Ønsker du at arbejde med en spændende og udfordrende hverdag sammen med 14 yngre borgere med psykisk funktionsnedsættelse - inspirerende og engagerede kollegaer, og med nogle smukke og hyggelige rammer - så er der pr. 1. september 2017 eller efter aftale, en stilling ledig som uddannet pædagog i bofællesskabet Stapels Gård i Korsør. Stillingen er på 30 timer i gennemsnit pr. uge.
   
  Stapels Gård er et botilbud under Netværksboligerne i CPUS Slagelse Kommune, som er beliggende i Korsør centrum, i en fredet tidligere købmandsgård fra 1667.

  De 14 borgere bor alle i egen lejlighed, og er visiteret til støtte og vejledning ud fra Servicelovens § 85.

  Arbejdet består primært i at støtte og vejlede borgerne ud fra mål og aftaler i deres handleplaner, som fx kan være rengøringsopgaver, tøjvask, madlavning, indkøb, ledsagelse til aktiviteter og andre praktiske opgaver, eller det kan være udviklende mål i forhold til at indgå i sociale relationer med andre borgere omkring sig, og udvikling af selvstændighed m.v. 

  Der er administrative opgaver som udarbejdelse af handleplaner, status- og funktionsbeskrivelser samt andre opgaver, der kræver skriftlig dokumentation.

  Vi søger en pædagog som via empatiske og menneskelige egenskaber kan skabe en god kontakt til borgerne, og som kan opbygge et konstruktivt samarbejde med kollegaer samt andre samarbejdspartnere som fx en meget engageret og aktiv forældre/pårørende gruppe. Vi søger en nysgerrig og fleksibel pædagog, der er åben for nye tiltag og forandringer, som løbende vil udvikle sig fagligt, og være med til at præge fremtidens udvikling i Stapels Gård både i forhold til  borgerne, men også den stemning og atmosfære, som stedet er kendt for.

  Der arbejdes efter en 4 ugers vagtplan, hvor der vil være skiftende arbejdstider med morgen- aften- og weekendvagter. Kørekort kræves.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Der skal vedlægges dokumentation på pædagoguddannelse til ansøgningen.

  Frist

  • 23. august 2017

  Vi afholder samtaler tirsdag den 29. august 2017.

   
   

  Søg stillingen Uddannet pædagog til...
 • 28-08-2017 AKT lærer til Antvorskov Skole

  Danmarks skønneste unger venter på dig som AKT lærer på mellemtrinnet eller i overbygningen

   
  • Vil du være kollega med nogle super engagerede lærere og pædagoger, der ved, at vores elever er mere ens end forskellige?
  • Tror du på det forpligtende fællesskab som det bærende fundament for både elever og kollegaer?
  • Ser du muligheder i co-teaching som en af flere metoder til at skabe rammer, vi kan udvikle os positivt i?
  • Forstår du at bringe vores elevers og forældres ressourcer ind i læringsrummet?
  • Ved du, at dine kollegaer også "bare" er mennesker, så vi skal turde sige det højt, når vi har opgaver, der er svære?
   
  Så er en stilling som AKT-lærer hos os, måske noget for dig, hvis du også kan nikke ja til følgende.

  Du skal

  • have erfaring med undervisning af elever i udfordringer
  • kunne skabe motivation, arbejdsglæde og resultater for alle dine elever
  • kunne arbejde både selvstændigt og i samspil med kollegaer
  • være robust med en positiv energi og livssyn
  • have tålmodighed
  • være skarp på klasseledelse herunder at kunne sætte passende krav
  • være tydelig i kommunikation både over for elever og kollegaer
  • være struktureret både i arbejdsform og dokumentation.

  Yderligere oplysninger

  Hvis vi stadig har din interesse, har du sikkert lyst til at læse mere om, hvem vi er på henholdsvis
  Antvorskov Skoles hjemmeside (nyt vindue) og
  LearningTechLabs hjemmeside (nyt vindue)

  Hvis ovenstående svarer til din profil, så skriv til os for et møde om, hvad vi kan tilbyde samt afstemning af fælles forventninger på

  Frist

  • 28. august 2017 kl. 12.00

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.
   
   
   

  Søg stillingen AKT lærer til Antvor...
Psykolog (1)
 • 18-08-2017 Psykologer - primært til kompetenceudvikling inden for autismeområdet og relationskompetence

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed (PUI) i Slagelse søger psykologer med tiltrædelse den 1. oktober 2017

  Opgaven som psykolog indebærer

  • kompetence- og organisationsudvikling af medarbejdere i skoler og dagtilbud (ca. 75% af arbejdstiden)
  • konsultativt PPR arbejde i dagtilbud og skole (ca. 25 % af arbejdstiden)
  • deltagelse i PUIs autismesupportteam
  • deltagelse i opbygning af kommunens NEST klasser
  • udvikling af medarbejdernes relationskompetence (ICDP)
  • rådgivning af ledelser og ressourcepersoner 

  Vi ønsker at supplere staben med to medarbejdere der har

  • uddannelse som psykolog (cand.psyk. eller cand.pæd.psyk.)
  • erfaringer med og viden om udvikling af børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser
  • erfaringer med og viden om udvikling af medarbejdernes relationskompetence (meget gerne i form af en certificering i ICDP programmet)
  • gode samarbejds- og formidlingsevner 

  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed tilbyder en arbejdsplads med

  • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven
  • gode kolleger og et alsidigt fagligt fællesskab 

  Slagelse Kommune satser de kommende år på at styrke kompetencen til at give børn inden for autismespektret et godt tilbud i de almene skoler. Dette skal ske gennem dels en generel styrkelse af de almene skoletilbud, dels etablering af en NEST klasserække på en af kommunens skoler. Etablering af NEST klasserne sker i samarbejde med Katrinebjergskolen i Århus og PPR Århus.
  Derudover er der behov for at styrke relationskompetencen som en professionel kompetence i dagtilbud og skoler. Dette skal ske i form af uddannelse i ICDP.
   
  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed servicerer Slagelse Kommunes dagtilbud, skoler og to centre (forvaltninger) for 0 - 18 årsområdet. Servicen består af traditionelle PPR opgaver, ledelse af udviklingsprojekter, understøttelse af kompetenceudvikling, samt supervision og almindelig vejledning af medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler.
  Den Pædagogiske Udviklings- og Inklusionshed er en tværfaglighed enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, faglige skolekonsulenter, tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, pædagogiske IT supportere, samt administrative medarbejdere og ledelse.

  Yderligere informationer

  om stillingen som psykolog fås ved henvendelse til

  Frist

  • fredag den 18. august 2017.

  Samtaler afholdes onsdag den 23. august 2017
   
   

  Søg stillingen Psykologer - primært...
Lærer (8)
 • 20-08-2017 Audiologopæd/tale-høre-konsulent til Autisme Center Vestsjælland

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
  • engagerede og imødekommende kolleger, der vægter faglighed højt, men som også tænker, at det gerne må være sjovt at gå på arbejde
  • en høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til, at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven
  • en meget varieret hverdag, både i forhold til opgavearten og -mængden.

  Dine faglige opgaver

  • tilegne og udbrede viden om sprog og autisme
  • foretage sprogundersøgelser af elever og beboere, impressivt, ekspressivt og kommunikativt
  • udarbejde og formidle sproglige rapporter
  • rådgive i forhold til visuel struktur samt alternativ og støttende kommunikation (ASK)
  • rådgive vedrørende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i forhold til en gruppe af nonverbale elever og beboere
  • rådgive personale vedrørende diverse kommunikative og sproglige problematikker, generelt og autismespecifikt
  • undervise elever og beboere
  • deltage i team- og netværksmøder vedrørende elever og beboere
  • kompetenceudvikle medarbejdere, herunder fungere som underviser på uddannelsesforløb (Fagligt Fællesskab) for alle medarbejdere i samarbejde med UCSJ
  • arbejde tværfagligt med flere faggrupper (lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgiver).

  Yderligere kompetencer

  • du evner at arbejde monofagligt såvel som tværfagligt
  • du er god til at kommunikere med alle slags mennesker og vil dagligt have kontakt til børn, unge og voksne borgere
  • du kan begå dig i et miljø med mennesker, der er sårbare, sansesarte og ind imellem udadreagerende
  • din uddannelsesmæssige baggrund er audiologopæd/logopæd eller lærer/pædagog med diplomuddannelse i tale og høre.
   
  Autisme Center Vestsjælland består af døgntilbud til børn, unge og voksne, skole, efterskole og STU samt aktivitets- og samværstilbud.
   
  Rådgivningen er en tværfaglig enhed, bestående af socialrådgivere, psykologer, tale-høre-konsulenter, ergoterapeut og fysioterapeut samt en leder. Vores opgave er at understøtte og udvikle pædagogisk personale i alle tilbud. På Autisme Center Vestsjælland understøtter vi det gode liv med håb, mening og selvbestemmelse for beboere og elever ud fra en recovery-inspireret tilgang. Vi har fokus på at møde børn, unge og voksne med en anerkendelse af, at de er aktører i eget liv, således at der ikke sigtes mod normalisering, men mod deltagelse på egne præmisser med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.
   
  Stillingen er på 32-35 timer.
   
  Vi indhenter børne- og straffeattest.

  Få mere at vide

  Du er velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 20. august 2017.

  Samtaler afholdes i uge 35.

  Stillingen er til besættelse 1. oktober 2017.

  Søg stillingen Audiologopæd/tale-hø...
 • 20-08-2017 Lærer til Rosenkilde Skole

  Her er livet lidt anderledes.


  Rosenkilde Skole søger en engageret og forandringsberedt lærer, der har lyst til at gøre en stor forskel for vores elever.

  Vi forventer, at du

  • evner at gribe idéer og initiativer, når de opstår, og du evner at give dem liv, så de bliver til virkelighed.
  • har lyst til og evner at arbejde med relationsdannelse og en høj grad af individualisering.
  • kan og vil arbejde i et team, hvor alle har høje og afstemte forventninger til hinanden.
  • gerne må have kendskab til arbejdet med børn med autismespektrumforstyrrelser i den skolepligtige alder.
  • har interesse for naturfag og IT.
  • er spontan i en struktureret hverdag.
  • er omstillingsparat.
   
  Vi tilbyder arbejde på en specialskole, der er en del af Autisme Center Vestsjælland.
  Strukturen er for nylig blevet ændret; fire skoleteams er lagt sammen til en skole med samlet ledelse.
  Skolen har ca. 125 dejlige og forskellige elever, der som udgangspunkt, går i klasser med mellem fire og otte elever. Alle klasser har mindst tre faste medarbejdere, som dækker klassens skema.

  Du får ansvar. Du får sparring. Du får dygtige kollegaer.

   
  Vi er i gang med et omfangsrigt videre- og efteruddannelsesforløb af alle medarbejdere.
   
  Stillingen er på 37 timer.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.
   
  Ønsket opstart den 1. oktober 2017 eller snarest muligt.

  Lyder det som en spændende udfordring, og har du lyst til at vide mere?

  • Så er du velkommen til at kontakte teamleder Martin Visby på telefon 30 85 50 48 eller på mail mavis@slagelse.dk.
  Du kan også læse mere om os på www.a-c-v.dk.
  .

  Ansøgningsfrist

  • Søndag den 20. august 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 35.
   
   
   

  Søg stillingen Lærer til Rosenkilde...
 • 23-08-2017 Lærere til Dagbehandlingsskolen Klostermarken

  pr. 1. oktober 2017 - Genopslag

   
  Klostermarken Skole er et specialundervisningstilbud med dagbehandling, der drives som en virksomhed under Center for Skole og Fritid i Slagelse Kommune. Eleverne er kendetegnet ved at være børn og unge i alderen 6-17 år, med så omfattende indlærings, trivsels-, kontakt- og/eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole.

  Børnene og de unge er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv.
  Fælles for børnene og de unge er, at deres aktuelle situation og de vanskeligheder de forstyrres af, bevirker, at de ikke profiterer af undervisningen i det almene undervisnings system eller i tilknytning til det almene undervisningssystem. De har brug for et omfattende og længerevarende specielt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  Derfor er det centralt, at undervisningen og hele tilbuddet tilrettelægges tværfagligt og i samarbejde med forældrene, således at der tages udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer. På denne måde kan eleven opnå tillid til egne evner, styrke sit selvværd og mulighederne for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor alle kompetenceområder - personligt, socialt såvel som fagligt

  Arbejdsområde

  På nuværende tidspunkt har vi 48 elever i alderen 6-16 år. Som udgangspunkt skal du kunne se dig selv undervise indenfor hele aldersgruppen, da skema og opgaver altid tilrettelægges ud fra, hvad der giver bedst mening for elevgruppen. Udover ansvaret for undervisningen skal du indgå aktivt i behandlingsarbejdet, forældresamarbejdet, teamsamarbejdet, supervision m.v.

  Du
  • er fleksibel, stabil og robust
  • kan bidrage til at udvikle kompetente, kreative og innovative læringsmiljøer inde og ude, tilpasset vores elevers behov
  • kan navigere i en hektisk hverdag
  • er en kompetent relationsmedarbejder
  • er skriftlig velfunderet
  • har indblik i it-hjælpemidler - bl.a. smartboard
  • har gerne erfaring med målgruppen
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever.

  Løn

  Løn efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • skole/dagbehandlingsleder Jens H. Løhndorf på tlf. 20 31 87 03 eller
  • viceskoleleder Mads H. Møller på tlf. 21 58 03 29.

  Herudover kan yderligere beskrivelse af Klostermarken Skole og dagbehandling findes på Klostermarken Skoles hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  23. august 2017 kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt onsdag den 28 august og 29 august.
   

  Søg stillingen Lærere til Dagbehand...
 • 24-08-2017 Lærer til Baggesenskolen

  Engageret natur og teknik lærer søges til Baggesenskolen


  Brænder du for natur og teknik er det dig vi søger. Vi søger en kompetent og engageret lærer til en fast fuldtidsstilling med natur og teknik som hovedfag. Du skal være uddannet lærer, og gerne med uddannelsesfag i et eller flere af følgende fag: Natur og teknik, både drenge- og pigeidræt eller håndværk og design med sløjdkundskaber.

  Baggesenskolen er en 2-3 sporet byskole midt i Korsør. Vi har ca. 560 elever fordelt på 0.-9. klasse. I tilknytning til skolen hører SFO Baggesen. Der er i kommende skoleår tilknyttet 43 lærere, 3 bh. klasseledere, 9 pædagoger og 3 ledere til skolen.

  Vi er en skole i rivende udvikling og vi har særlig fokus på  trivsel, det forpligtende teamsamarbejde og klasserumsledelse. Synlig læring (Visible Learning) er en stor del af vores hverdag, og vi søger derfor lærere, der har lyst til at indgå i et innovativt og udviklende samarbejde med henblik på at skabe et positivt læringsmiljø såvel for den enkelte elev, klassen og for hele skolen.

  Vi kan tilbyde

  • en skole der er fuld af skønne elever og megen aktivitet
  • dygtige og positive kollegaer, der lægger vægt på teamsamarbejde omkring de enkelte klasser/årgange
  • vi prioriterer en høj grad af faglighed med plads til fordybelse, hvor det kreative i undervisningen er en del af fagligheden
  • vi lægger vægt på et godt skole/hjemsamarbejde
  • vi prioriterer trivsel højt, både for eleverne men også for alle skolens ansatte
  • vi arbejder i forpligtende team med udgangspunkt i Synlig Læring
  • tutorordning/mentor for alle nye medarbejdere

  Vi forventer, at du

  • er læreruddannet
  • positiv og anerkende i din tilgang til elever, forældre og kollegaer
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • er fagligt dygtig og ambitiøs, samt ser muligheder frem for begrænsninger
  • ønsker at være en del af en arbejdsplads, hvor dialog og humor er et par af nøgleordene
  • er engageret og fyldt med gå på mod
  • kan strukturere, planlægge, arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
  • har lyst og vilje til at være med til at skabe et fundament for den enkelte elevs trivsel og læring med udgangspunkt i Visible Learning.

  Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og er betinget af en tilfredsstillende straffeattest og børneattest.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Christine Borup Gad på tlf. 58 30 21 20

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • torsdag den 24 . august 2017

  Der forventes afholdt ansættelsessamtaler mandag den 28. august 2017.

  Søg stillingen Lærer til Baggesensk...
 • 24-08-2017 Lærer til Skælskør Skole

  Vi søger fra 1. oktober 2017 en lærer til Skælskør Skole.

   
  Skælskør Skole har 405 elever fra bh. - 9. kl. og i alt 35 ansatte inkl. skolens fritidsordning.
  Vi har let adgang til attraktive naturområder med skov og strand.
  Skolen er i en løbende udviklingsproces med plads til nytænkning og eksperimenter og lægger især vægt på pædagogisk udvikling, kollegialt samarbejde og tæt forældresamarbejde.
   
  Vi har i øjeblikket behov for en lærer, der kan påtage sig undervisningen eller dele af den på mellemtrinnet i matematik, N/T, og gerne engelsk samt de humanistiske fag i overbygningen.

  Skælskør Skole arbejder for

  • at skabe en hverdag, der er præget af tryghed, nysgerrighed og gensidig tillid, hvor den enkelte elev føler sig set og værdsat. Vi har en plads til alle, der selv vil være en del af fællesskabet og selv kan give plads til andre
  • at udvikle skolen og derved tilbyde en god, professionel undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og potentialer, og hvor målet er, at den enkelte elev udvikler sig til det højeste mulige niveau i faglig, social, kreativ og dannelsesmæssig henseende.

  Skælskør Skole tilbyder

  • meget engagerede medarbejdere og en meget aktiv skolebestyrelse
  • et tæt samarbejde med SFO og vellykket lærer/pædagogsamarbejde
  • en udviklingsorienteret skole, der tør udfordre det eksisterende og gå nye veje
  • en positiv og uformel omgangstone og god stemning på skolen, som en vigtig nøgle til elevers og medarbejderes motivation, tillid og succes i dagligdagen.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, eller ønsker du at se skolen, er du velkommen til at kontakte
  • viceskoleleder Poul Kjær Sørensen på tlf. 61 24 81 51 eller
  • TR Stine Leschly Schultz tlf. 40 58 16 81.

  Du vil få stillet din egen lærerarbejdsplads, pc og arbejdsmobil til rådighed.

  Ansættelse og løn mv. i henhold til gældende overenskomst.

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børne- og straffeattest.

  Frist

  Ansøgningen skal være os i hænde senest
  • torsdag 24. august 2017.

  Samtalerunde mandag 28. august 2017.
   

  Søg stillingen Lærer til Skælskør S...
 • 28-08-2017 AKT lærer til Antvorskov Skole

  Danmarks skønneste unger venter på dig som AKT lærer på mellemtrinnet eller i overbygningen

   
  • Vil du være kollega med nogle super engagerede lærere og pædagoger, der ved, at vores elever er mere ens end forskellige?
  • Tror du på det forpligtende fællesskab som det bærende fundament for både elever og kollegaer?
  • Ser du muligheder i co-teaching som en af flere metoder til at skabe rammer, vi kan udvikle os positivt i?
  • Forstår du at bringe vores elevers og forældres ressourcer ind i læringsrummet?
  • Ved du, at dine kollegaer også "bare" er mennesker, så vi skal turde sige det højt, når vi har opgaver, der er svære?
   
  Så er en stilling som AKT-lærer hos os, måske noget for dig, hvis du også kan nikke ja til følgende.

  Du skal

  • have erfaring med undervisning af elever i udfordringer
  • kunne skabe motivation, arbejdsglæde og resultater for alle dine elever
  • kunne arbejde både selvstændigt og i samspil med kollegaer
  • være robust med en positiv energi og livssyn
  • have tålmodighed
  • være skarp på klasseledelse herunder at kunne sætte passende krav
  • være tydelig i kommunikation både over for elever og kollegaer
  • være struktureret både i arbejdsform og dokumentation.

  Yderligere oplysninger

  Hvis vi stadig har din interesse, har du sikkert lyst til at læse mere om, hvem vi er på henholdsvis
  Antvorskov Skoles hjemmeside (nyt vindue) og
  LearningTechLabs hjemmeside (nyt vindue)

  Hvis ovenstående svarer til din profil, så skriv til os for et møde om, hvad vi kan tilbyde samt afstemning af fælles forventninger på

  Frist

  • 28. august 2017 kl. 12.00

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.
   
   
   

  Søg stillingen AKT lærer til Antvor...
 • 28-08-2017 Lærer til Antvorskov Skole i fysik/kemi og matematik

  Danmarks bedste Naturfagshus venter på dig som lærer i fysik/kemi og matematik

   
  • Vil du være kollega med nogle super engagerede naturfagslærere?
  • Ser du muligheder i de nye tværfaglige naturfagsområder både faglige og kollegialt?
  • Vil du være med til at udvikle vores arbejde hen imod "Unge Forskere", hvor vi gennem flere år har haft mange hold i finalen?
  • Vil du skabe rammer så eleverne kan arbejde projektorienteret med teknologiinddragelse og programmering både i den daglige undervisning og når de i 7. klasse er med i "Projekt Edison"?
  • Vil du være en del af et 3 årigt A. P. Møller projekt om "Databaseret Læringsledelse i dansk og matematik", hvor vi selv er projektejere og kan tilbyde fælles udvikling og understøttelse af egen læringskonsulent i matematik?
  • Kan du skabe motivation, arbejdsglæde og resultater for alle dine elever?
  • Er du engageret, struktureret og tydelig i undervisningen?
  • Kan du føre ide til handling ikke bare med dine kollegaer, men også med samarbejdspartnere som DTU, SDU og vores lokale aktører?
  • Kan du reflektere over egen praksis og bidrage til dit teams faglige og sociale udvikling?
  • Kan du arbejde fleksibelt og være i stand til at yde en ekstra indsats, når opgavernes karakter og aktualitet kræver det?
  • Har du linjefag i fysik/kemi og matematik?

  Hvis vi stadig har din interesse

  har du sikkert lyst til at læse mere om, hvem vi er på henholdsvis

  Hvis ovenstående svarer til din profil

  så skriv til os for et møde om, hvad vi kan tilbyde samt afstemning af fælles forventninger på

  Frist

  Ansøgning sendes senest den
  • 28. august 2017 kl. 12.00

  Vii forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.
   
   
   

  Søg stillingen Lærer til Antvorskov...
 • 29-08-2017 Spændende lærerjob på Hashøjskolen

  pr. 1. oktober.


  Hashøjskolen er en 1-sporet skole med ca. 120 elever fordelt på 0.- 6. klasse, og er en god lille lokalt forankret skole med et dejligt naturområde, der bare venter på at blive brugt. Derfor har vi sat bevægelse på som et af vores indsatsområder for skolen. Vi bruger bevægelse i vores undervisning, og derfor ser man ofte en flok glade elever der løber, springer, undersøger og spiller på skolens område.

  Vi har et tæt samarbejde med idrætsforeninger og ikke mindst Gerlev idrætshøjskole, der giver værdifuld inspiration til alle på skolen, ligesom vi har et tæt samarbejde med lokalsamfundet generelt.

  Vi har fokus på implementering af Visible Learning samt udvikling af innovative, teknologiske og digitale kompetencer med høj faglighed i og på tværs af fag.

  Hashøjskolen deltager i de kommende år i et spændende A. P. Møller-forløb, hvor vi understøtter VL med databaseret læringsledelse i dansk og matematik.
   
  Vi har en samarbejdsaftale med Beijing Dongchen Huimin Primary School, hvor vi de næste år skal udveksle læring og viden, og vi får besøg af en kinesisk klasse i august.

  Vi vil have en skole, hvor trivsel, faglighed og kreativitet går hånd i hånd, fordi vi tror på, at det giver glade medarbejdere og elever, der kompetent kan møde omverdenen. Vi griner meget sammen, og giver plads for hinandens forskelligheder.

  Vil du være en aktiv rollemodel for vores elever, og være med til at tage ansvar for fremtidens undervisnings- og aktivitetsmiljø, så er du den lærer, vi søger. Du skal være med til, at skolen bliver et typeeksempel på, hvordan man opbygger et lokalt forankret innovativt læringsmiljø.

  Fagkombinationer og kompetencer, vi har brug for

  Lærerstilling:
  • Matematik
  • NT
  • Håndværk og design, med udgangspunkt i sløjd
  • Idræt
   
  Selvom din fagkombination ikke helt matcher vores ønsker, er du velkommen til at sende din ansøgning til skolen.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  Du er også meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen. Du kan også besøge os på Facebook.

  Frist

  • 29. august 2017


  Søg stillingen Spændende lærerjob p...
Leder (3)
 • 17-08-2017 Afdelingsleder Børn og Unge

  Det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune søger ny afdelingsleder. Har du et stærkt fokus på udvikling og læring - og et endnu skarpere blik på vedvarende høj kvalitet i myndighedsarbejdet, så er du måske vores nye afdelingsleder?

   
  Stillingen som afdelingsleder for det specialiserede børne- og ungeområde bliver ledig, da nuværende afdelingsleder har søgt nye udfordringer.
   
  Afdelingen for Børn og Unge er rammen for det specialiserede børne- og ungeområde. Afdelingens medarbejdere er socialrådgivere, socialformidlere og juridiske konsulenter. Alle medarbejdere arbejder med afsæt i, at "opgaven sætter holdet". Det gælder på alle niveauer - både internt og i forhold til øvrige centre og eksterne samarbejdspartnere.
   
  Afdelingens opgaver er relateret til forebyggelse og foranstaltninger til børn og unge, der kortere eller længerevarende har behov for særlig tiltag. Afdelingen er organiseret med sagsbehandlergrupper med det formål at sikre høj kvalitet og fremdrift i myndighedsarbejdet. Og ikke mindst at understøtte borgernes oplevelse af kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen.
   
  Center for Børn og Familie har - som Slagelse Kommune i øvrigt - et stærkt fokus på løbende udvikling og læring. Udviklingsarbejdet sker med afsæt i - og vedvarende blik for - hverdagens opgaver. Afdelingsleder skal derfor kunne forene udviklingsresultater med ledelsen af myndighedsarbejdet. Der er brug for holdbare løsninger, der øger kvaliteten.
   
  Afdelingsleder har myndigheds- og budgetansvar for det specialiserede områdes foranstaltninger. Ansvaret rækker fra den mindst foregribende til den mest vidtgående foranstaltning, herunder alle tvangsmæssige beslutninger. Ansvaret skal udmøntes i tæt samspil med centerchef og skal ske i sammenhæng med de aktiviteter, der er implicit i Slagelse Kommunes styringskoncept. Styringslogikken er, at faglighed og økonomi er hinandens forudsætninger og derfor skal indgå afbalanceret i hele ledelsesgerningen.
   
  Det specialiserede børne- og ungeområde har siden sommeren 2016 arbejdet målrettet med et gennemgribende udviklingsforløb. Udviklingsforløbets mål er i essensen at øge kvaliteten og styrke den faglige og økonomiske styring af området. Hertil kommer at udvikle et endnu tættere samspil mellem myndighedsområdet og tilbuddene på almenområdet.
  Udviklingsforløbet har på nuværende tidspunkt givet mange positive resultater. Afdelingsleder skal kunne træde ind i dette arbejde, og gennem sin ledelsesgerning kunne understøtte og være drivende for den fortsatte udvikling. Det er forventningen, at afdelingsleder arbejder i et tæt samspil med centerchef, afdelingslederkolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere.
   
  Afdelingsleder refererer til Centerchefen for Børn og Familie, og er sideordnet med centrets to andre afdelingsledere. Relationel koordinering samt samarbejde på tværs af organisationen og med eksterne interessenter er helt central i funktionen.
   
  Afdelingsleder forventes at kunne tiltræde 1. oktober 2017.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.
  Lønniveau for stillingen er 580.000-600.000 kr. årligt eksklusiv pension.

  Frist

  Ansøgning skal sendes elektronisk via link senest
  • den 17. august kl. 16.00.

  Ansøgere bør orientere sig i "Job- og personprofil" for stillingen.
   
   
   

  Søg stillingen Afdelingsleder Børn ...
 • 17-08-2017 Fagspecialist til Børn og Unge

  Er du vores nye fagspecialist til ungegruppen i børne- og ungeafdeling?

  Har du socialfaglig specialistviden og erfaring i myndighedsarbejde - og har du mod på at stå i spidsen for en sagsbehandlergruppe, så er du måske vores nye fagspecialist?

   
  Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie, søger fagspecialist til ungegruppen i Afdelingen for Børn og Unge, da nuværende fagspecialist overgår til souschefstilling på ungeområdet.
   
  Afdelingen for Børn og Unge er rammen for det specialiserede børne- og ungeområde. Afdelingens medarbejdere er socialrådgivere, socialformidlere og juridiske konsulenter. Alle medarbejdere arbejder med afsæt i, at "opgaven sætter holdet". Det gælder på alle niveauer - både internt og i forhold til øvrige centre og eksterne samarbejdspartnere.
   
  Afdelingens opgaver er relateret til forebyggelse og foranstaltninger til børn og unge, der kortere eller længerevarende har behov for særlig tiltag. Afdelingen er organiseret med sagsbehandlergrupper med det formål at sikre høj kvalitet og fremdrift i myndighedsarbejdet. Og ikke mindst at understøtte borgernes oplevelse af kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen.
   
  "Ungegruppen" arbejder med unge fra 12-18 år. Opgaverne er målrettet arbejdet med handleplaner og tilrettelæggelse af de indsatser, som undersøgelsesarbejdet har afdækket af udækkede behov hos den unge. Der er et særligt fokus på kriminalitetsforebyggelse samt parathed til at mestre et ungdoms- og voksenliv. Arbejdet sker i et forpligtende samspil med blandt andre SSP, klubområdet og øvrige aktuelle aktører.
   
  Vores fagspecialist har en stærk faglig kapacitet, er drevet af lysten til sit fag og evnen til at holde "næsen i sporet" - også når det er svært. Du skal kunne holde fuld fokus på myndighedsrollen - og udfylder den med "borgeren i centrum". Kunne facilitere, motivere og skabe følgeskab - og omsætte visioner, mål og strategier til en handlingsorienteret hverdag.
   
  Som fagspecialist skal du varetage den faglige sparring på sagsniveau, afvikle faggruppemøde, bistå med udvikling af fælles serviceniveauer, prioritere og fordele sager blandt gruppens medarbejdere, sikre kvaliteten i myndighedsarbejdet og deltage i tværgående koordineringsmøder.
   
  Du får medansvar for, at mål og intentioner i det løbende udviklingsarbejde bliver omsat og implementeret i gruppens praksis. Arbejdet forudsætter et tæt samspil fagspecialisterne imellem og løbende forandringer, der både relaterer sig til udvikling af fagligheden og organisationskulturen.
   
  Du får også en aktiv rolle i virkeliggørelse af politiske og ledelsesmæssige besluttede prioriteringer på området - og har ligeledes en rolle i at "lede" opad i forhold til udvikling af praksis og diverse beslutningsoplæg.
   
  Fagspecialisten refererer til afdelingsleder for Børn og Unge, og er sideordnet med centrets øvrige fagspecialister.

  Stillingen ønskes besat 1. oktober 2017 - gerne tidligere.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation. Lønniveau for stillingen er trin 41.

  Frist

  Ansøgning skal sendes elektronisk via link senest
  • den 17. august kl. 16.

  Ansøgere bør orientere sig i "job- og personprofil" for stillingen.
   

  Søg stillingen Fagspecialist til Bø...
 • 21-08-2017 To daglige ledere til Plejecentret Smedegade

  Vil du være med til, at videreudvikle Smedegade i en positiv retning og har du en sygeplejefaglig baggrund?  


  Beboere, pårørende og personale på Smedegade Plejecenter i Slagelse, søger 2 nye daglige ledere.
   
  Smedegade Plejecenter er midt i en kulturforandringsproces, som de nye daglige ledere skal stå i spidsen for at forsætte, sammen med plejecenterlederen. Vi flytter os fra plejekultur til omsorgskultur, med værdighed som guideline.
   
  Værdighedspolitikken for ældreplejen i Slagelse Kommune giver et fornyet fokus på livskvalitet og selvbestemmelse. Alle beboerne på Smedegade skal opleve, at have direkte indflydelse på egen hverdag. Med dette afsæt arbejder vi ud fra den enkeltes livshistorie og døgnrytme, samt støtte i, hvad den enkelte beboer oplever som livskvalitet.
   
  For dig som leder, betyder det et nyt "mindset". Ud fra mottoet; "Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig og jeg ved du kan … derfor forstår jeg dig", arbejdes der i praksis med, at få dette til at "leve" i hverdagen på plejecentret. Opgaven sætter holdet af fagligheder omkring den enkelte beboer. Samtidig med at det betyder, at der er behov for en stor grad af tilpasnings- og fagligt dygtige medarbejdere, der har stort fokus på omstillingsmuligheder i hverdagen.
   
  I denne virkelighed skal du som ny leder navigere naturligt, med robusthed og samtidig være inspirator for medarbejderne. Involvering af medarbejdere, beboerne samt pårørende er en naturlig del af hverdagen.
   
  Til stillingen er der udarbejdet en Job- og Personprofil. Du kan rekvirere denne ved at henvende dig til centerleder, Tatjana Frimurer på mail tafri@slagelse.dk

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling.
   

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt Virksomhedsleder for Plejecenter Smedegade; Tatjana Frimurer på mail tafri@slagelse.dk, med dit telefonnummer og du vil blive ringet op.
   

  Ansøgningsfrist

  Mandag den 21. august 2017, kl. 9.

  Ansøgning sendes elektronisk via link på kommunens hjemmeside.
  Venligst mærk ansøgning "Daglig leder på Plejecenter Smedegade".
   

  Ansættelsessamtaler

  Afholdes tirsdag den 29. august 2017.

  Tiltrædelse forventes den 1. oktober 2017, eller gerne tidligere.
   

  Bilag  Søg stillingen To daglige ledere ti...
Kontor og administration (1)
 • 21-08-2017 Personalekonsulent til PersonaleJura

  Center for HR

  En af vores kollegaer har valgt at gå på efterløn, vi søger derfor en personalekonsulent.
   
  Har du lyst til at arbejde med personalejura, lønforhandlinger og fortolkninger, så kan vi tilbyde dig et udfordrende og alsidigt job.
   
  Vi søger en kollega, der brænder for at arbejde med den ansættelsesretslige personalejura og som samtidig motiveres af overenskomstfortolkninger, lønforhandlinger, forhandlinger i øvrigt, samt ikke mindst rådgivning og vejledning til vores ledere.

  Har du lyst til og har du erfaring med at arbejde med personalejura, lønforhandlinger og overenskomstfortolkninger, så kan vi tilbyde dig et udfordrende og alsidigt job.
   
  Stillingen er organisatorisk placeret i Center for HR, der har til huse på Slagelse Rådhus. PersonaleJura er et team på 5 medarbejdere + en leder.

  Vi lægger vægt på at du

  • har relevant uddannelse fx cand.jur., cand.merc.jur. eller en kommunal administrativ baggrund med relevant efteruddannelse
  • har erfaring inden for kommunal personalejura samt offentlig ansættelsesret
  • har indsigt i kommunale overenskomster og ansættelsesforhold, gerne tjenestemandsansættelse
  • har erfaring med ledelsesrådgivning, personalesagsbehandling og forhandling med de faglige organisationer
  • har erfaring med ESDH - gerne KMD
  • er serviceminded og har en høj grad af ansvarlighed
  • er tillidsskabende og kan samarbejde på alle niveauer i organisationen
  • er robust og arbejder systematisk og struktureret
  • som udgangspunkt ser flere muligheder end begrænsninger og trives med deadlines og kvalitetskrav.

  Hovedopgaver i stillingen

  • rådgivning og sparring af ledere i personalesager og overenskomstmæssige spørgsmål
  • sagsbehandling, fx tjenstlige sager, omplaceringer og afskedigelser
  • lønforhandlinger under ansættelse
  • Forhandlinger med de faglige organisationer
  • Forhandling og indgåelse af forhåndsaftaler
  • Fortolkning og formidling af centrale aftaler, overenskomster m.v.
  • Udarbejdelse af notater, sagsfremstillinger og retningslinjer inden for personaleområdet

  Vi tilbyder

  En uformel arbejdsplads med gode kollegaer, fagligt engagement, højt til loftet og plads til et godt grin.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  • Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

  Flere informationer

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til
  • teamleder Anette Nielsen på telefon 29 32 57 30 

  Frist

  Uploade din ansøgning, CV, relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere ansættelser senest
  • 21. august kl. 9.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.
   

  Søg stillingen Personalekonsulent t...
Kantine og køkken (1)
 • 24-08-2017 Køkkenleder/kok til Søndermarksskolen
  Søndermarksskolen åbner en ny kantine for skolens elever.
   
  Har du en relevant faglig baggrund og erfaring med at kunne lave et sundt, varieret og børnevenligt måltid?
   
  Vi søger en 37 timers kostfaglig ansvarlig kok/køkkenleder pr. 1. oktober.
   
  I oktober måned åbner Søndermarksskolen sin kantine med tilhørende nyt produktionskøkken, hvor skolens elever skal kunne købe sund mad til en fornuftig pris. Der skal dagligt laves et lunt frokostmåltid til ca. 150 elever. I formiddagspausen skal de kunne købe boller og sunde snaks.

  Du skal være drivkraften i opstarten af et helt nyt tilbud til vores elever og skal have lyst til at udvikle skolens nye kantine samt selvstændigt stå for den daglige drift.
   
  • Har du lyst til at bruge din kulinariske virkelyst til at lave sund og spændende skolemad?
  • Vil du gerne være med til at give eleverne lækre og sunde måltider, der både skaber tryghed og mod på at smage ny mad?
  • Kan du tilbyde at lave attraktiv mad for børn i alderen 8-16 år inden for et behersket budget?
  • Har et godt humør og lyst til at arbejde i et miljø med børn.   

  Dine opgaver bliver at

  • stå for menuplanlægning, indkøb, arbejdstilrettelæggelse og økonomisk styring af kantinen
  • være ansvarlig for den daglige produktion, der vil i perioder være elever der kan hjælpe til
  • sikre, at maden både er sund, attraktiv og med til at skabe nye madvaner hos skolens elever
  • skabe et pædagogisk rum, hvor omdrejningspunktet er mad. 

  Dine kvalifikationer

  • køkkenfaglig uddannelse eller dokumenteret erfaring med madproduktion til mange
  • erfaring og interesse for at samarbejde med børn og unge
  • kan arbejde selvstændigt. 

  Vi tilbyder

  • et godt arbejdsmiljø og spændende udfordringer i forbindelse med at udvikle vores nye tilbud til skolens elever
  • familievenlige arbejdstider
  • mulighed for at præge og være med til at udvikle en sundhedsfremmende pædagogik på vores skole
  • et nyt køkken med moderne faciliteter
  • en professionel holdning til vores arbejde, men med en uformel tone i dagligdagen. 

  Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Er du interesseret i flere informationer eller ønske om muligt besøg, så ring til
  • Pia Haugaard, viceskoleleder på mobil 23 83 21 01

  Frist

  • 24. august

  Ansættelsessamtaler bliver holdt den 28. august


   
   

  Søg stillingen Køkkenleder/kok til ...
Fysioterapeut (1)
 • 21-08-2017 Fysioterapeut til rehabilitering og træning indenfor geriatrien

  - Sundhed og Træning i Slagelse Kommune


  Vi søger en engageret fysioterapeut som brænder for rehabilitering og træning indenfor det geriatriske område. Erfaring og/eller interesse for genoptræning af benamputerede borgere vil også være efterspurgt.

  Som fysioterapeut

  Skal du primært arbejde inden for det geriatriske speciale samt området med benamputerede borgere. Derudover skal du også være åben over for, at hverdagen kan byde på andre arbejdsområder. Du skal være kontaktperson og ansvarlig for individuelle forløb, deltage i tværfagligt samarbejde med og omkring borgerne, samt ansvarlig for hold- og gruppetræning.

  Al vores træning ydes under følgende lovgivninger: Sundhedsloven §140 serviceloven §86 og i mindre grad §119.

  I Sundhed og Træning arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • understøttelse af mestring af eget liv
  • én borger - én plan
  • det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • ændre vaner varigt, varig effekt
  • mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • let tilgængelighed

  Vi arbejder ud fra borgerens behov og målsætning, og med udgangspunkt i det sammensætter vi forløb på tværs af lovgivningerne.

  Vi vil vægte, at du

  • har en baggrund som fysioterapeut
  • kan identificere dig med at arbejde ud fra Sundhed og Trænings grundprincipper
  • har solid kendskab til og erfaring med genoptræningsområdet.
  • har erfaring med det geriatriske område, og erfaring/interesse for at arbejde med benamputerede borgere. I Sundhed og Træning arbejder vi specialeopdelt
  • har evnen til at fordybe dig uden at miste blikket for helheden
  • trives i en travl hverdag og formår at arbejde selvstændigt og struktureret
  • som person er åben, lyttende og forstår at se tingene fra flere vinkler
  • har gode samarbejdsevner på tværs af lovgivninger, specialer og faggrupper.

  Vi tilbyder

  • værdibaseret organisation
  • godt arbejdsklima, hvor plads til den enkelte og glæde er vigtige nøgleord
  • en udviklingsorienteret arbejdsplads
  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og mod på at dele ud af denne og blive inspireret af nye tanker og ideer
  • faglige udfordringer og udviklingsmuligheder.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge med ansættelse pr. 1. oktober 2017 og med arbejdssted på Linde Allé i Korsør.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Sundhed og Træning Louise Moess Overlade på mail louov@slagelse.dk eller tlf. 29 74 48 92.

  Frist

  • mandag den 21. august 2017 kl. 12.00

  Samtalerne afholdes tirsdag d. 29. august 2017 på Linde Allé 56, 4220 Korsør.

  Hvis du udvælges til samtale gives der så vidt det er muligt besked tirsdag den 22. august 2017

  Ved alle ansættelser i Sundhed og Træning skal der foreligge straffe- og børneattest.

   

   

   

  Søg stillingen Fysioterapeut til re...
Dagplejer (1)
 • 31-12-2017 Dagplejere til Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger dagplejere i Slagelse by

  Villas, Rose, Mohammed og Julie søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
   
  Så kunne du tænke dig en dagligdag med glæde, smil, sjov og udfordringer med børn i alderen fra ½-3 år kunne jobbet som kommunal dagplejer i Slagelse Kommune være noget for dig.

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med

  • en hjemmearbejdsplads
  • mange dejlige oplevelser med børn fra alle kulturer
  • indflydelse på din egen arbejdsdag
  • mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
  • et godt samarbejde med kollegaer og forældre
  • en del af et stærkt team bestående af 165 kollegaer
  • faglig vejledning og rådgivning fra dagplejepædagoger.

  Vi søger DIG, der

  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • kan accepterer dagplejens værdigrundlag
  • ikke er bange for at arbejde med it.
   
  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling. Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man som menneske lærer i løbet af et helt liv.
   
  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 6 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 54% af den skattepligtige del af lønnen.

  Flere informationer

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til  
  Lige nu har vi brug for dagplejere, der bor i Slagelse by.
   
  Der ansættes dagplejere løbende og efter behov.
   
  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.
   
  Vi forventer, at du har gennemført et godkendt førstehjælpskursus, inden opstart som dagplejer.

  Søg stillingen Dagplejere til Slage...
AC-personale (1)
 • 21-08-2017 Personalekonsulent til PersonaleJura

  Center for HR

  En af vores kollegaer har valgt at gå på efterløn, vi søger derfor en personalekonsulent.
   
  Har du lyst til at arbejde med personalejura, lønforhandlinger og fortolkninger, så kan vi tilbyde dig et udfordrende og alsidigt job.
   
  Vi søger en kollega, der brænder for at arbejde med den ansættelsesretslige personalejura og som samtidig motiveres af overenskomstfortolkninger, lønforhandlinger, forhandlinger i øvrigt, samt ikke mindst rådgivning og vejledning til vores ledere.

  Har du lyst til og har du erfaring med at arbejde med personalejura, lønforhandlinger og overenskomstfortolkninger, så kan vi tilbyde dig et udfordrende og alsidigt job.
   
  Stillingen er organisatorisk placeret i Center for HR, der har til huse på Slagelse Rådhus. PersonaleJura er et team på 5 medarbejdere + en leder.

  Vi lægger vægt på at du

  • har relevant uddannelse fx cand.jur., cand.merc.jur. eller en kommunal administrativ baggrund med relevant efteruddannelse
  • har erfaring inden for kommunal personalejura samt offentlig ansættelsesret
  • har indsigt i kommunale overenskomster og ansættelsesforhold, gerne tjenestemandsansættelse
  • har erfaring med ledelsesrådgivning, personalesagsbehandling og forhandling med de faglige organisationer
  • har erfaring med ESDH - gerne KMD
  • er serviceminded og har en høj grad af ansvarlighed
  • er tillidsskabende og kan samarbejde på alle niveauer i organisationen
  • er robust og arbejder systematisk og struktureret
  • som udgangspunkt ser flere muligheder end begrænsninger og trives med deadlines og kvalitetskrav.

  Hovedopgaver i stillingen

  • rådgivning og sparring af ledere i personalesager og overenskomstmæssige spørgsmål
  • sagsbehandling, fx tjenstlige sager, omplaceringer og afskedigelser
  • lønforhandlinger under ansættelse
  • Forhandlinger med de faglige organisationer
  • Forhandling og indgåelse af forhåndsaftaler
  • Fortolkning og formidling af centrale aftaler, overenskomster m.v.
  • Udarbejdelse af notater, sagsfremstillinger og retningslinjer inden for personaleområdet

  Vi tilbyder

  En uformel arbejdsplads med gode kollegaer, fagligt engagement, højt til loftet og plads til et godt grin.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  • Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

  Flere informationer

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til
  • teamleder Anette Nielsen på telefon 29 32 57 30 

  Frist

  Uploade din ansøgning, CV, relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere ansættelser senest
  • 21. august kl. 9.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.
   

  Søg stillingen Personalekonsulent t...