Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

 

Øvrige (3)
 • 09-05-2016 Audiologopæd/tale-høre-konsulent til ACV

  Barselsvikariat 35 timer til Autisme Center Vestsjælland


  Forestil dig en arbejdsplads, hvor din personlighed er en styrke!
   
  Bliv en del af et tværfagligt team med socialrådgivere, psykologer, audiologopæd, fysioterapeut og en leder.

  Vi tilbyder nogle meget engagerede og imødekommende kolleger, der vægter faglighed højt, men som også mener, at det gerne må være sjovt at gå på arbejde. Du vil opleve, at hverdagen er meget varieret, både i forhold til opgavearten og -mængden. Du vil møde en arbejdsplads, hvor der er albuerum til at sætte sit eget præg. Endelig vil du opleve, at der blandt de 600 medarbejdere altid findes kolleger med viden/erfaringer, du kan hente inspiration og hjælp hos i forhold til både små og store udfordringer.

  Dine faglige opgaver

  • tilegnelse og udbredelse af viden om sprog og autisme
  • sprogundersøgelser af elever og beboere, impressivt, ekspressivt og kommunikativt
  • udarbejdelse og formidling af sproglige rapporter
  • rådgivning vedrørende IKT i forhold til en gruppe af nonverbale elever og beboere
  • rådgivning af kolleger vedrørende diverse kommunikative og sproglige problematikker, generelt og autismespecifikt
  • undervisning af elever og beboere
  • deltagelse i netværksmøder vedrørende elever og beboere
  • tværfagligt arbejde med flere faggrupper (lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere).

  Yderligere kompetencer

  Du favner at arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt. Vores arbejdsform er i overvejende grad konsultativ. Ud over dine selvstændige, fagspecifikke opgaver indgår du som et aktivt medlem i Rådgivningen. Det betyder også, at du er med til at løse øvrige drift opgaver, som ligger i Rådgivningen.

  Du er god til at kommunikere med alle slags mennesker og vil dagligt have kontakt til børn, unge, lærere, pædagoger, forældre kommuner, med flere.

  Du kan begå dig i et miljø med mennesker, der er sårbare, sansesarte og indimellem udadreagerende. Din uddannelsesmæssige baggrund er enten audiologopæd/logopæd eller lærer/pædagog med diplomuddannelse i tale og høre.

  Stillingen er på 35 timer om ugen.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, derudover er der indgået lokalaftaler med de faglige organisationer. Vi indhenter straffe- og børneattest.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Stillingen søges ved at sende din ansøgning og CV m.v. elektronisk.

  Frist

  • 9. maj 2016

  Samtaler forventes afholdt i uge 21.

  Forventet opstart 1. august 2016 og løber ca. 1 år.

  Søg stillingen Audiologopæd/tale-hø...
 • 10-05-2016 Projektleder til ABC for mental sundhedsfremme

  Vil du være med til at styrke den mentale sundhed hos borgerne?

  Center for Sundhed og Omsorg i Slagelse Kommune søger en tidsbegrænset udviklingskonsulent til at sætte fokus på at fremme skolebørns mentale sundhed.
  I slutningen af 2015 vedtog Byrådet en Sundhedspolitik, hvor visionen er "En sund kommune i udvikling og vækst". Det gennemgående tema er "Sunde rammer hele livet" og der er særligt fokus på trivsel hos børn, unge og borgere med særlige behov. Der er fem overordnede indsatsområder; Trivsel, Bevægelse, Tobak, Alkohol og Misbrug samt Kost.
   
  Med udmøntningen af sundhedspolitikken ønsker vi at skabe en reel forbedring af borgernes sundhed. Derfor sætter vi handlinger bag sundhedspolitikken i samspil med samarbejdspartnere samt interessenter - interne og eksterne - samt selvfølgelig sammen med borgerne.
   
  Som en del af udmøntningen af politikken igangsætter vi et pilotprojekt for særligt at styrke elevernes trivsel på en udvalgt skole. Her skal vi bruge en stærk igangsætter, facilitator og projektleder - en der både kan afprøve metoder og ideer til at fremme den mentale sundhed på skolen og koordinere indsatsen sammen med samarbejdspartnere fx foreningsliv og lokale kræfter.
   
  Vi har indgået et samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed som partner i ABC for mental sundhedsfremme. ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme i praksis. ABC for mental sundhed bliver rammen, som der skal afprøves tiltag indenfor, for at styrke elevernes trivsel i dette pilotprojekt. ABC er en dansk tilpasning og udbredelse af den australske mentale sundhedsfremme indsats Act-Belong-Commit - udviklet af Mentally Healthy WA ved Curtin University.

  Om opgaven

  Dit primære fokus vil bestå i at udvikle og afprøve metoder og ideer til at fremme den mentale sundhed blandt eleverne særligt på en udvalgt skole. Du skal udvikle, planlægge og koordinere indsatsen, samt facilitere og understøtte at der skabes nye mentalt sundhedsfremmende aktiviteter på skolen, i foreninger og i samfundet i øvrigt. Derudover kan der være opgaver i forbindelse med kommunikation f.eks. arrangere events eller andre aktiviteter der kan skabe opmærksomhed om ABC for mental sundhed. Et vigtigt fokus er også at sikre et samspil mellem partnerskabsprojektet og kommunens øvrige indsatser, samt at tage hånd om forankringsperspektivet efter projektets ophør.

  Om dig

  Vi søger en projektleder med erfaring og kompetencer indenfor facilitering, netværksdannelse, skoleområdet og samarbejdet med frivillige. Du skal være igangsættende, have et stort drive og et godt overblik, samtidig med at du formår at være lydhør overfor lokale ønsker og behov. Yderligere er viden om mental sundhed nødvendig samt erfaring med og interesse for kommunikation og planlægning af events.  Du skal kunne skabe synlige resultater på et år indenfor ABC-rammen. Det er derfor også en klar fordel, at du har viden om, eller erfaring med, evaluering.

  Om os

  Folkesundhed er en del af teamet "Projekt og Analyse" i Center for Sundhed og Omsorg. Folkesundhed er involveret i mange tværfaglige projekter både internt og eksternt. Blandt interne samarbejdspartnere kan nævnes uddannelsesinstitutioner og sundhedstjeneste, mens der eksternt samarbejdes med f.eks. Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse og landets øvrige kommuner. Vi har en spændende hverdag med mangeartede opgaver, som hele tiden udvikler sig. Vi tilbyder et interessant arbejde i en dynamisk afdeling med gode kolleger.
   
  Du vil fysisk være tilknyttet Torvegade 15 i Slagelse, men en stor del af din dagligdag vil være på en udvalgt skole.

  Ansættelsesvilkår

  Stillingen er en tidsafgrænset stilling på 1 år med evt. mulighed for forlængelse.
   
  Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med faglige organisation.
   
  Ansættelse hurtigst muligt.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • sekretariatsleder, Randi Mølager, Sundhed og Omsorg, tlf. 58 57 33 05 / 51 44 06 35
  • udviklingskonsulent Tanja Frøling Nielsen tlf. 58 57 40 86 / 61 14 09 29.
   
  Du kan læse mere om konceptet på abc for mental sundheds hjemmeside (nyt vindue)

  Frist

  • 10. maj 2016, kl. 12.00
   
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. maj 2016.

  Søg stillingen Projektleder til ABC...
 • 31-05-2016 Intern bygherrerådgiver

  Arkitekt/Ingeniør

  Arbejdssted

  Bygherrerådgivning, Center for Kommunale ejendomme, Caspar Brands Plads 6, 4220 Korsør.

  Arbejdstid

  37 timer pr. uge med flekstid.

  Ansættelsestidspunkt

  Snarest muligt.

  Vi kan tilbyde

  Vi søger en kompetent bygherrerådgiver der kan påtage sig ansvaret for bygherrerådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver fra programfase til drift, sammen med et lille team af erfarne og dygtige medarbejdere.

  Du kommer til at arbejde i et tværfagligt arbejdsmiljø og får gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
  Vi er en offentlig organisation i en spændende udvikling, hvor medarbejderne har et selvstændigt, ansvarsfuldt og afvekslende job med udstrakt frihed under ansvar.

  Samtidig arbejder vi med at udvikle vores arbejdsmetoder og udvikle nye samarbejdsformer.

  Funktioner

  Udfører bygherrerådgivning i forbindelse med:
  • ideoplæg, valg af rådgiver, brugerinddragelse, byggeprogram, projektering, valg af entreprenør og udførelsesfasen.

  Vi forventer, at du

  • har baggrund som arkitekt eller ingeniør med erfaring indenfor området
  • kan opbygge og vedligehold en stram styring og systematik på vores byggeprojekter
  • har flair for at begå sig i en politisk organisation
  • evner at servicere og understøtte bygherrens behov
  • har evnen til at indgå i en serviceorienteret dialog med politikere, borgere, brugere og håndværkere
  • kan bevare overblikket og humøret med mange bolde i luften
  • har gode evner som projekt- og mødeleder
  • ønsker at være med til at udvikle vores arbejdsplads.

  Hvem er vi?

  Bygherrerådgivning er placeret i Center for Kommunale ejendomme der også omfatter Bygningsdrift, Køb og Salg, Ejendomsstrategi, Boligadministration og Rengøring og Kantiner.

  Bygherrerådgivning varetager bygherrerådgiverrollen i forbindelse med Slagelse Kommunes renoverings- og ombygningsprojekter, nybyggeri og vej- og anlægsprojekter.

  Vi er et team på syv medarbejdere og har de seneste år løst projektopgaver svarende til 200-300 mio. kr.

  Løn

  I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne i Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Kontakt
  • afdelingsleder Henrik Sørensen på tlf. 21 15 21 23 eller på mail: herso@slagelse.dk

  Frist

  • 31. maj 2016.


  Søg stillingen Intern bygherrerådgi...
Sygeplejerske (2)
 • 19-05-2016 Centersygeplejerske til Blomstergården
  Stillingen er på 32 timer primært i dagtjeneste og weekend vagt hver 4. uge.
  Tiltrædelse snarest. Stillingen er et vikariat på 6 måneder.
   
  Blomstergården har 120 faste pleje og rehabiliterings boliger.
   
  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren trænes, støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet.

  Du vil blive tilknyttet de faste plejeboliger, hvor du i samarbejde med Blomstergårdens øvrige sygeplejersker og daglige ledere, skal varetage de sygeplejefaglige opgaver.

  Vi forventer, at du

  • vil lede og koordinere udførelsen af sygepleje
  • udføre komplekse sygepleje opgaver
  • kan arbejde tværfagligt
  • bidrage med sygepleje faglig supervision og undervisning til plejepersonalet
  • sikre høj kvalitet i og dokumentation af den daglige kliniske sygepleje praksis
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • er positiv og robust
  • bidrager til at sikre sammenhængen i det tværsektorielle samarbejde
  • har lyst til udvikling.

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver og samarbejdspartnere
  • tværfaglige triagemøder
  • hjemlige moderne omgivelser, hvor der er stor fokus på maden og måltiderne. 

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Christina Aaberg på tlf. 29 27 37 82

  Frist

  • 19. maj 2016

  Samtaler vil blive afholdt i uge 21
   

  Søg stillingen Centersygeplejerske ...
 • 23-05-2016 Sygeplejerske til Bilen, Rusmiddelcenter Slagelse
  Rusmiddelcenter Slagelse søger en sygeplejerske til Bilen pr. 1. august 2016.  
   
  Vi søger en sygeplejerske 37 timer om ugen, som har lyst til at arbejde med mennesker, der har misbrug som en udfordring i livet. Har du overblik og interesse for mennesker, som primært lever med et stofmisbrug og på kanten af samfundet, så er det dig vi søger.
  Har du erfaring med misbrugsområdet og det psykiatriske område, er det kun et plus.
   
  Du får arbejdsplads på Rådgivningscentret, men arbejdet indebærer, at du hovedsaligt varetager opgaver på Bilen, som er et udekørende tilbud til vores borgere.
  Arbejdsopgaverne varetages pt. af en pædagog og en socialrådgiver.
  Vi varetager behandlingen af borgerne som er tilknyttet Bilen. Arbejdet inkluderer behandlingsplaner, samtaler, relationsarbejde og sundhedsfagligt arbejde som sårpleje, screening for hepatitis m.m.
  En del af arbejdet består i rutineprægede opgaver som pakning og udlevering af medicin, dokumentation og andet administrativt arbejde.
   
  Tværfaglige møder er ofte udgangspunkt for drøftelser, refleksioner og beslutninger ift. borgerne og disses ønsker/udfordringer. Brugergruppen er generelt præget af komplekse problemstillinger og bl.a. derfor værdsættes en vis mængde af omstillingsparathed fra ansøgers side. Vi har ligeledes et tæt samarbejde med Rusmiddelcentrets læger.
  FIT er et af vores redskaber i tilgangen til behandlingen af borgerne.

  Som velfungerende og ambitiøs arbejdsplads søger vi en medarbejder, der udover at være sygeplejerske

  • kan rumme mennesker med psykiske og sociale problemer
  • er psykisk robust
  • er omstillingsparat
  • har viljen og evnen til at udvikle sig
  • kan samarbejde
  • er en udpræget holdspiller
  • har kørekort 

  Vi kan tilbyde

  • en arbejdsplads, hvor den enkelte bliver hørt og taget alvorlig
  • mulighed for kurser og kompetenceudvikling
  • positive og engagerede kollegaer
  • supervision

  Yderligere oplysninger

  i forhold til stillingen kan fås ved henvendelse til
  • afdelingsleder Martin Freitag, tlf. 40 84 76 29 eller
  • Bilens personale, tlf. 20 85 76 14 (for Bilens vedkommende tirsdag, onsdag eller fredag)
   
  Løn efter gældende overenskomst.

  Frist

  • mandag den 23. maj 2016 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 7. juni 2016.

  Ansøgning med CV og relevante bilag mrk. "Rådgivningscentret " bedes sendt elektronisk
  eller til Rusmiddelcenter Slagelse, Ingemannsvej 26, 4200 Slagelse.
   
   
   
   
   

  Søg stillingen Sygeplejerske til Bi...
Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 17-05-2016 Sagsbehandlere til Børn og Unge, Center for Børn og Familie

  Er du fagligt velfunderet og tør du udfordre dig selv?

  Så har vi et antal ledige stillinger som sagsbehandler i Børn og Unge afdelingen i Center for Børn og Familie
   
  Lige nu har vi brug for to sagsbehandlere dels til servicering af dagtilbud og skoler i vores Modtagelsesenhed, dels til vores indsatsgruppe for børn i alderen 0-11 år. Vi forventer dog at kunne tilbyde flere stillinger i de forskellige fagområder inden for ganske kort tid.
   
  Under forudsætning af, at Byrådet bevilger et antal stillinger til afdelingen for Børn og Unge, søger vi derfor medarbejdere, som skal bidrage til at opnå Slagelse Kommunes ambitiøse mål om at understøtte børn og voksne i at mestre eget liv.
   
  Kan du se dig selv i et job, hvor du får mulighed for at komme med på holdet, og bruge dine evner i en organisation, der er på vej ind i en spændende udvikling? Så læs videre her.
   
  Center for Børn og Familie søger sagsbehandlere til Børn og Unge, som kan omsætte barnets udækkede behov i et fælles grundlag for indsats, handleplan og opfølgning.
  Du holder fokus på de omstændigheder og mål, der skal opfyldes for, at barnet kan hjemgives, og arbejder tæt sammen med forældre og barnets øvrige netværk.
   
  Center for Børn og Familie har fokus på tidlig indsats, helhed og sammenhæng i barnets og familiernes liv, som afspejler sig sagsbehandlingen.
  Myndighedsområdet for Børn og Unge er midt i en større forandringsproces, hvor vores mål er at løfte kvaliteten og effektiviteten i løsning af kerneopgaven.

  Vores nye medarbejdere er

  • socialrådgivere eller socialformidlere
  • fagligt velfunderede og optagede af, at omsætte fælles mål til handling
  • i stand til at anvende de administrative styringsredskaber systematisk - som en naturlig del, og som en forudsætning for indsatsen
  • styrmand på sager med flere aktører og klar over, at opgaven sætter holdet. Du inddrager relevante faglige kolleger fra andre dele af organisationen, når opgaven tilsiger det
  • insisterende på at udfylde myndighedsrollen og påtage sig det faglige ansvar.

  Vi tilbyder

  • at du kan blive en del af den nye fortælling om Børn og Unge i Slagelse
  • tydelige mål og prioritering af indsatser
  • løbende kompetenceudvikling
  • grundig introduktion til arbejdsgange og metoder
  • mentorordning, faglig sparring med engagerede kolleger og ekstern supervision
  • tæt samarbejde med almen- og voksenområdet.

  Myndighedsområdet for Børn og Unge består af følgende faglige grupper:
  • en undersøgelsesgruppe, som er opdelt i to enheder:
   En modtagelsesenhed, som blandt andet skal vurdere og behandle alle indkomne underretninger samt servicere kommunens dagtilbud og skole, og en undersøgelsesenhed, som blandt andet skal udarbejde alle børnefaglige undersøgelser og foretage børnesamtaler. Hver af de to enheder har tilknyttet en fagspecialist
  • en indsatsgruppe som er opdelt i to enheder:
   En enhed med børn fra 0-11 år og en enhed med unge fra 12-18 år. Begge enheder har til opgave at udarbejde alle handleplaner, samt stå for iværksættelse af relevante indsatser. Herudover ligger opgaven med håndtering af tvangssager også i denne gruppe. Hver af grupperne har tilknyttet fagspecialist
  • en handicapgruppe der varetager sagsbehandling af bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter fra 0-18 år. Gruppen har tilknyttet én fagspecialist. 

  Efterværnssager overdrages løbende til Afdelingen for Voksne, for at holde særligt fokus på bolig, uddannelse, erhverv og forsørgelse.
   
  Center for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen, 50 minutter fra Københavns hovedbanegård og 35 minutter fra Odense.
   
  Slagelse Kommune er en værdibaseret arbejdsplads som arbejder efter værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og Glæde, du kan læse mere på vores hjemmeside.
   
  Center for Børn og Familie vægter faglighed højt, og myndighedsområdet for børn og unge arbejder efter den socialfaglige metode ICS samt i it-systemet DUBU. Vi tilbyder eksternt kursus i ICS og grundig oplæring i DUBU af vores superbrugere.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny løn. Ansættelse er med udgangspunkt i startløn på løntrin 37.

  Yderligere oplysninger

  henvend dig gerne til

  Frist

  Elektronisk ansøgning med dokumentation for uddannelse og relevante bilag sendes senest
  • 17. maj 2016 kl. 10.00.

  Skriv i ansøgningen om du har særlig viden, interesse og forudsætninger for en eller flere faglige grupper.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 19. og 20. maj.
   
   

  Søg stillingen Sagsbehandlere til B...
 • 20-05-2016 Beskæftigelsesmedarbejder/myndighedssagsbehandler Jobcenter Slagelse
  Vi søger en ny beskæftigelsesmedarbejder/myndighedssagsbehandler til vores sygedagpengegruppe i Team Fastholdelse.
   
  Team Fastholdelse består af 32 ansatte, og har myndighedsansvaret for målgrupperne indenfor sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse, samt fastholdelsesindsatsen for sygemeldte lønmodtagere indenfor de nævnte grupper.
   
  Vi søger en ny kollega, som har lyst til at arbejde i et spændende område, hvor trivsel og faglighed vægtes højt. Kan du lide at motivere og inspirere andre, og kan du se dig selv i et job, hvor din indsats har betydning for andre mennesker? Så er stillingen som beskæftigelsesmedarbejder på sygedagpengeområdet måske lige noget for dig.
   
  Der er tale om en ordinær ansættelse på 37 timer med tiltrædelse fredag den 1. juli 2016 (eller før, hvis muligt).
   
  Har du erfaring i forhold til myndighedsarbejde indenfor sygedagpengeområdet, eller har du relevant faglig uddannelse som f.eks. socialrådgiver eller socialformidler, vil det være en fordel, men ikke et krav.

  Vi lægger meget vægt på, at du

  • som person er engageret, personlig robust, er struktureret og besidder overblik
  • har en naturlig evne til at opbygge og udbygge gode relationer
  • både er skriftligt og mundtligt velformuleret
  • er selvstændig og har gode samarbejdsevner. 

  Vi arbejder på følgende måde

  Fagligt arbejder vi ud fra en anerkendende metode. Vi ønsker at hjælpe vores borgere i kontaktforløb med, at mobilisere egne ressourcer i arbejdet, og med at finde vejen tilbage til varig beskæftigelse. Vi arbejder ud fra en holdning om respekt og størst mulig medinddragelse, så motivationen og forandringsprocessen sker hos den enkelte. På den måde, sikrer vi et holdbart resultat. 

  Faglig tryghed

  Vi har faste fag- og dialogmøder, samt inddeling i mindre selvkørende grupper, hvor sagssparring og støtte er højt prioriteret, lige som vi arbejder målrettet og resultatorienteret i forhold til vores indsatser. Du kan altid få hjælp til en sag hos en kollega eller hos din teamleder. Desuden bliver du tilbudt supervision ved ekstern psykolog.

  Vores goder

  Vi har et godt arbejdsmiljø og tager os godt af hinanden. Vores hverdag er præget af høj aktivitet, stort engagement og godt humør.
   
  Vi har en god kantine, og der er gratis kaffe/te/kakao og frugtordning. Desuden har vi mulighed for at få massage én gang om måneden. Vi arbejder efter flekstid, hvor komme- og gåtider styres af den enkelte. VI har fast telefonttid og frihed til at planlægge arbejdstiden selv.
   
  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver endvidere indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder for Team Fastholdelse, Henrik Skov på tlf. 20 33 15 02 eller mail hensk@slagelse.dk 

  Frist

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV, relevante bilag, dokumentation for uddannelse samt straffeattest senest
  • fredag den 20. maj 2016 kl. 12.00.
   
  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 26. maj 2016.

  Søg stillingen Beskæftigelsesmedarb...
Social- og sundhedshjælper (3)
 • 22-05-2016 Social- og sundhedshjælper i nattevagt – Plejecenter Møllebakken
  Fra 1. juni 2016 søger vi en nattevagt til Bakkestien 18,66 timer ugl. med følgende vagtplan: Uge 1, vagter fra torsdag til søndag, uge 2 fri og uge 3, vagter fra mandag til onsdag.
   
  Bakkestien er et leve-bo-miljø, der består af 13 boliger, hvoraf de syv pladser er skærmede.
  Vi søger en social- og sundhedshjælper, der har lyst til at være ved demente beboere, hvor der ikke er to nætter der er ens.
   
  Som nattevagt er du en del af et team, og ud over at passe vores beboere, vil der være forskellige arbejdsopgaver, som ligger i nattevagten, for at få dagligdagen til at fungere.
   
  Plejecenter Møllebakken består af to leve-bo-miljø Møllestien og Bakkestien samt ni centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer. Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.

  Yderligere oplysninger

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed er du velkommen til at kontakte os.
  • teamkoordinator Angelique Nielsen, tlf. 58 57 34 56 eller
  • områdeleder Connie Andersen, tlf. 58 57 34 55

  Frist

  • 22. maj 2016.

  Samtaler 25. maj 2016.
   
   
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh...
 • 22-05-2016 Sommerferieafløsere – Quistgården

  Vi mangler engagerede sommerferieafløsere til Plejecenter Quistgården.

   
  Vores faste medarbejdere skal holde sommerferie, og vi søger derfor gode, stabile og kompetente medarbejdere, som vil arbejde hos os i en nærmere aftalt periode hen over sommeren.
  Vi har brug for tre SSH'ere i blandede vagter i en fast aftalt periode hen over ugerne 25-35.
   
  Quistgården er et skærmet afsnit med plads til 24 svært demente borgere beliggende på Møllebjergvej 12 i Korsør.
  Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og vores mål er, at medarbejdere og beboere oplever stabilitet og trivsel i dagligdagen.

  Du

  • skal være uddannet SSH'er - gerne med erfaring med demente borgere
  • skal være fleksibel i forhold til arbejdstid
  • skal brænde for arbejdet med demente borgere
  • holder ikke ferie i ansættelsesperioden

  Yderligere oplysninger

  kan fås hos
  • daglig leder Karoline Jensen tlf. 61 14 43 33

  Frist

  • 22. maj 2016.

  Der vil blive afholdt samtaler løbende.
   
  Ansøgning fremsendes elektronisk via opslaget på jobnet eller kommunens hjemmeside.

  Søg stillingen Sommerferieafløsere ...
 • 31-12-2016 Uddannet SSH eller SSA til Vikar Team Slagelse

  TRIVES DU SOM VIKAR? - så se her...


  Center for Sundhed og Omsorg søger uddannet personale til faste stillinger i Vikar Team Slagelse.
   
  Vikar Team Slagelse er i rivende udvikling, og derfor har vi brug for netop dig, hvis du trives med en fast stilling, men ikke et daglig fast mødested.
   
  Vi er det interne vikar team i Slagelse Kommune, som dækker vagter på både plejecentre samt hjemmeplejen i hele Slagelse Kommune. Vikarteamet består 1 leder, 4 bookere og ca. 62 fastansatte og ca. det samme antal timelønnede. Vi holder til på Smedegade 32, 2 sal i Slagelse.

  Vi tilbyder

  • fast månedsløn
  • Kørselsgodtgørelse til og fra arbejdsstedet
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • ajourføring af kompetencer
  • beklædning/uniformer gældende beklædningsregulativet for Slagelse Kommune
  • faste månedlige teammøder
  • introduktion til IT arbejdsredskaber
  • super kompetente og hjælpsomme kollegaer J
  • timelønsansættelse kan også komme på tale, hvis du kun ønsker enkelte vagter om måneden.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedshjælper eller assistent
  • er omstillingsparat. serviceminded og fleksibel
  • trives med nye daglige udfordringer og kunne bevare overblikket
  • kan arbejde i minimum 2 vagtlag
  • har kørekort
  • meget gerne har erfaring med at arbejde som vikar.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Løn efter gældende overenskomst og arbejdstid pr. uge (30 - 35 timer efter aftale).

  Ansøgning kan kun ske via digital selvbetjening

  Ansøg via digital selvbetjening på Slagelse Kommunes hjemmeside eller via Jobnet.
   
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
   
  Stillingerne ønskes besat så hurtigt som muligt.

  Ansøgningsfrist

  • løbende

  Ansættelsessamtaler

  Ansøgere der indkaldes til samtale, vil løbende blive kontaktet, på den mail de oplyser i forbindelse med ansøgningen.

  Vil du vide mere ?

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt
  • områdeleder Helle Petersen, telefon 58 57 46 53
   
   
   

  Søg stillingen Uddannet SSH eller S...
Social- og sundhedsassistent (5)
 • 06-05-2016 SSA til aftenvagt Hjemmepleje Slagelse Grønningen
  Hjemmepleje Slagelse Grønningen søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt på 28 timer ugentligt.

  Der køres med vagter hver 2. weekend samt arbejdes der 5/2.

  Vi

  • stiller kommune bil til rådighed i vagten
  • tilbyder engagerede kollegaer der indgår i god dialog med øvrige vagtlag
  • har borger i centrum og arbejder ud fra Slagelse Kommunens værdier
  • er forandringsparate og er igang med flere tiltag i øjeblikket som vil medvirke til øget inddragelse af medarbejderne.

  Vi forventer, at du er er i besiddelse af gyldigt kørekort.

  Frist

  • 6. maj 2016

   

  Søg stillingen SSA til aftenvagt Hj...
 • 19-05-2016 SSA aftenvagt Blomstergården
  Pleje og rehabiliteringsboligerne, Hus D, Blomstergården søger social- og sundhedsassistent - 28 timer/ugentligt til fast aftenvagt med weekendvagt hver 2. uge.
   
  Da vores dygtige kollega har fået dagvagt i samme hus, søger vi en social- og sundhedsassistent til aftenvagt. Arbejdstiden vil være 15-23 med weekendvagt i ulige uge, vi arbejder 2-3-2.
   
  Blomstergården er pleje og rehabiliteringsboliger.
  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne.
   
  Hus D er Blomstergårdens nyeste hus, med en personalegruppe, der er forholdsvis nyansat. Det betyder, at der er stor mulighed for at have indflydelse på, hvordan hverdagens opgaver skal løses.
   
  "Vi er glade, friske, søde og gode til rehabilitering. Vi har en god og fri stemning, hvor der er plads til forskelligheder. Vi ønsker en kollega der kan bidrage med glæde og samarbejde og desuden har gode robuste sko, der kan holde tempo når der er tryk på". Medarbejdere i Hus D.

  Forventninger til dig

  • tør tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er personlig og faglig robust
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikationsevner
  • er positivt, kan bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • ser sygeplejefaglig dokumentation som en naturlig del af arbejdet.

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
  • hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Christina Aaberg på tlf. 29 27 37 82.

  Frist

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest
  • søndag den 19. maj 2016

  Samtaler forventes afholdt i uge 21.
   

  Søg stillingen SSA aftenvagt Blomst...
 • 22-05-2016 Social- og sundhedsassistent – Plejecenter Møllebakken
  1. juni 2016 søger vi en frisk social- og sundhedsassistent til Møllestien, Plejecenter Møllebakken i fortrinsvis dagvagt, 30 timer ugl. med weekendvagt hver 2. weekend i ulige uge.
   
  Møllestien er et leve-bo-miljø, der består af 14 boliger.
  Vi søger en social- og sundhedsassistent, der har lyst til at give vores beboere livskvalitet i hverdagen, og hvor to dage ikke er ens.
  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår, og ud fra visionen "Lev livet aktivt" arbejdes der med hverdagsrehabilitering, hvor beboerne medinddrages i de daglige aktiviteter, så godt de kan.
   
  Plejecenter Møllebakken er et lille plejecenter med 27 pladser fordelt i 2 leve-bo-miljø Møllestien og Bakkestien samt 9 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.
   
  På Møllebakken er der også et Daghjem for demente hjemmeboende borgere.
   
  Vi er et travlt hus, hvor vi hjælper hinanden, og vi arbejder ud fra visionen at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere.
   
  Plejecentret er omgivet af en lukket have med udsigt over de åbne marker.
   
  Vi er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever.

  Vi søger en god kollega, som har

  • lyst til at arbejde med ældre borgere ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang
  • godt humør
  • gode faglige kompetencer
  • fleksibel og samarbejdsvillig
  • evne til nye tiltag og opfølgning af disse.

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer
  • et dejligt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og sparring
  • godt samarbejde i hele huset.

  Tiltrædelse 1. juni 2016 eller efter aftale.

  Yderligere oplysninger

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, er du velkommen til at kontakte
  • teamkoordinator Ann-Barbara Leerhoff, tlf. 58 57 34 10 eller
  • centerleder Connie Andersen, tlf. 58 57 34 55

  Frist

  • 22. maj 2016
   
  Samtaler forventes afholdt den 27. maj 2016.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsa...
 • 06-06-2016 SSA dagvagt – Q4
  Plejecenter Lützensvej søger en social- og sundhedsassistent i dagvagt 32 timer om ugen er ledig til besættelse den 1. august 2016
  Stillingen er med vagt i "lige" weekender.
   
  Plejecenter Lützensvej ligger i smukke omgivelser lige ned til Storebælt. Vi har 79 boliger fordelt på 3 huse. Henholdsvis Quistgaardsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.
   
  Vi arbejder rehabiliterende i forhold til visionen "lev livet aktivt" og har fokus på den enkelte borgers livshistorie og tilgang til livet.

  Vi har fokus på arbejdsmiljøet og et af vores mål er at beboere og medarbejdere oplever en aktiv og meningsfuld dagligdag med stabilitet og trivsel.

  Du skal

  • være uddannet social- og sundhedsassistent
  • være uddannet som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever eller have lyst til at tage uddannelsen og arbejde med elever i hverdagen
  • brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt på tværs af faggrupper og afdelinger
  • have lyst til og flair for at arbejde med fokusområder og faglig dokumentation 

  Vi tilbyder dygtige, engagerede og hjælpsomme kollegaer med godt humør samt et afvekslende meningsfuldt arbejde.

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås hos
  • daglig leder Lene Jul, tlf. 58 57 39 75

  Frist

  • den 6. juni 2016 kl. 8.00.

  Vi holder ansættelsessamtaler torsdag den 16. juni 2016.

  Ansøgningen fremsendes elektronisk via kommunens hjemmeside eller Jobnet.
   

  Søg stillingen SSA dagvagt – Q4
 • 31-12-2016 Uddannet SSH eller SSA til Vikar Team Slagelse

  TRIVES DU SOM VIKAR? - så se her...


  Center for Sundhed og Omsorg søger uddannet personale til faste stillinger i Vikar Team Slagelse.
   
  Vikar Team Slagelse er i rivende udvikling, og derfor har vi brug for netop dig, hvis du trives med en fast stilling, men ikke et daglig fast mødested.
   
  Vi er det interne vikar team i Slagelse Kommune, som dækker vagter på både plejecentre samt hjemmeplejen i hele Slagelse Kommune. Vikarteamet består 1 leder, 4 bookere og ca. 62 fastansatte og ca. det samme antal timelønnede. Vi holder til på Smedegade 32, 2 sal i Slagelse.

  Vi tilbyder

  • fast månedsløn
  • Kørselsgodtgørelse til og fra arbejdsstedet
  • selvtilrettelæggende vagtplan
  • ajourføring af kompetencer
  • beklædning/uniformer gældende beklædningsregulativet for Slagelse Kommune
  • faste månedlige teammøder
  • introduktion til IT arbejdsredskaber
  • super kompetente og hjælpsomme kollegaer J
  • timelønsansættelse kan også komme på tale, hvis du kun ønsker enkelte vagter om måneden.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet social- og sundhedshjælper eller assistent
  • er omstillingsparat. serviceminded og fleksibel
  • trives med nye daglige udfordringer og kunne bevare overblikket
  • kan arbejde i minimum 2 vagtlag
  • har kørekort
  • meget gerne har erfaring med at arbejde som vikar.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Løn efter gældende overenskomst og arbejdstid pr. uge (30 - 35 timer efter aftale).

  Ansøgning kan kun ske via digital selvbetjening

  Ansøg via digital selvbetjening på Slagelse Kommunes hjemmeside eller via Jobnet.
   
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
   
  Stillingerne ønskes besat så hurtigt som muligt.

  Ansøgningsfrist

  • løbende

  Ansættelsessamtaler

  Ansøgere der indkaldes til samtale, vil løbende blive kontaktet, på den mail de oplyser i forbindelse med ansøgningen.

  Vil du vide mere ?

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt
  • områdeleder Helle Petersen, telefon 58 57 46 53
   
   
   

  Søg stillingen Uddannet SSH eller S...
Pædagog (1)
 • 24-05-2016 Børnehaveklasseleder til Søndermarksskolen
  Vi søger en børnehaveklasseleder fra 1. august 2016.
   
  På Søndermarksskolen har vi 575 elever fordelt fra 0. - 9.klasse. Der ud over har vi vores specialklasserække med elever med generelle indlærings vanskeligheder.
   
  Vi søger en børnehaveklasseleder til vores ene distriktsbørnehaveklasse. Du vi indgå i et tæt samarbejde med skolens anden børnehaveklasseleder og de SFO-pædagoger, der er en del af teamet omkring 0. årgang.
   
  På Søndermarksskolen lægger vi vægt på elevernes trivsel og læring. Vi har fokus på bevægelse i løbet af skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem.
   
  Vi har et godt samarbejde med børnehaverne i vores skoledistrikt og gør meget ud af brobygningsarbejdet, hvor vi har et stort fokus på at skabe en tryg overgang fra børnehave til skolen og SFO.

  Vi forventer, at du er

  • pædagoguddannet
  • faglig dygtig og kompetent
  • og har gode samarbejdsevner og er udviklingsorienteret.

  Du vil møde en skole, der

  • er meget udviklingsorienteret
  • har gode fysiske rammer
  • har engagerede medarbejdere
  • prioriterer samarbejde, faglighed og trivsel højt.

  Yderligere oplysninger

  Læs mere om os på Søndermarkens hjemmeside (nyt vindue)

  Desuden kan du rette henvendelse på
  • tlf. 24 29 68 01 til viceskoleleder Pia Haugaard
   
  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og aftaler.

  Frist

  Vi skal have din ansøgning sammen med relevante oplysninger om uddannelse, CV og anbefalinger senest
  • 24. maj 2016.

  Stillingen søges via www.slagelse.dk.
   

  Søg stillingen Børnehaveklasseleder...
Lærer (14)
 • 09-05-2016 Audiologopæd/tale-høre-konsulent til ACV

  Barselsvikariat 35 timer til Autisme Center Vestsjælland


  Forestil dig en arbejdsplads, hvor din personlighed er en styrke!
   
  Bliv en del af et tværfagligt team med socialrådgivere, psykologer, audiologopæd, fysioterapeut og en leder.

  Vi tilbyder nogle meget engagerede og imødekommende kolleger, der vægter faglighed højt, men som også mener, at det gerne må være sjovt at gå på arbejde. Du vil opleve, at hverdagen er meget varieret, både i forhold til opgavearten og -mængden. Du vil møde en arbejdsplads, hvor der er albuerum til at sætte sit eget præg. Endelig vil du opleve, at der blandt de 600 medarbejdere altid findes kolleger med viden/erfaringer, du kan hente inspiration og hjælp hos i forhold til både små og store udfordringer.

  Dine faglige opgaver

  • tilegnelse og udbredelse af viden om sprog og autisme
  • sprogundersøgelser af elever og beboere, impressivt, ekspressivt og kommunikativt
  • udarbejdelse og formidling af sproglige rapporter
  • rådgivning vedrørende IKT i forhold til en gruppe af nonverbale elever og beboere
  • rådgivning af kolleger vedrørende diverse kommunikative og sproglige problematikker, generelt og autismespecifikt
  • undervisning af elever og beboere
  • deltagelse i netværksmøder vedrørende elever og beboere
  • tværfagligt arbejde med flere faggrupper (lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere).

  Yderligere kompetencer

  Du favner at arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt. Vores arbejdsform er i overvejende grad konsultativ. Ud over dine selvstændige, fagspecifikke opgaver indgår du som et aktivt medlem i Rådgivningen. Det betyder også, at du er med til at løse øvrige drift opgaver, som ligger i Rådgivningen.

  Du er god til at kommunikere med alle slags mennesker og vil dagligt have kontakt til børn, unge, lærere, pædagoger, forældre kommuner, med flere.

  Du kan begå dig i et miljø med mennesker, der er sårbare, sansesarte og indimellem udadreagerende. Din uddannelsesmæssige baggrund er enten audiologopæd/logopæd eller lærer/pædagog med diplomuddannelse i tale og høre.

  Stillingen er på 35 timer om ugen.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, derudover er der indgået lokalaftaler med de faglige organisationer. Vi indhenter straffe- og børneattest.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  Stillingen søges ved at sende din ansøgning og CV m.v. elektronisk.

  Frist

  • 9. maj 2016

  Samtaler forventes afholdt i uge 21.

  Forventet opstart 1. august 2016 og løber ca. 1 år.

  Søg stillingen Audiologopæd/tale-hø...
 • 13-05-2016 Engagerede ø-lærere til Omø Skole

  Danmarks bedste lærerjob er ledigt!

  Har du mod på et lærerliv i tæt kontakt med elever, en engageret forældrekreds og et aktivt ø-samfund?

  Vil du have indflydelse på din egen hverdag og tid til fordybelse i dejlige omgivelser midt i naturen og tæt på havet?


  Så er muligheden der nu! Fra 1. august er der en fuldtidslærerstilling (stedfortræder) og en deltidslærerstilling (gerne lærerpar) ledig på Omø Skole.

  Vi er en lille aktiv ø-skole beliggende midt i den gamle landsby. Skolen benytter aktivt naturen og øen som det tredje klasselokale.
  Vi søger alsidige, selvstændige og ansvarlige lærere, der er parat til at varetage et bredt skema med varierende fag i samlæste klasser. Særligt har vi behov for dansk, matematik, naturteknik og musik fortrinsvis på mellemtrinnet. Derudover forudsættes gode it-kundskaber, da alle elever har iPads.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  i henhold til gældende overenskomst.
  Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Omø Skole
  Fin og rummelig tjenestebolig kan anvises.

  Kontakt os for yderligere oplysninger

  • Konst. skoleleder Dorthe Winther, tlf. 58 19 91 80 / 61 70 52 49 eller
  • formand for skolebestyrelsen Jesper Hansen, tlf. 24 41 29 48.

  Læs mere om Omø og Omø Skole på vores hjemmeside (åbner nyt vindue)

  Du er meget velkommen til at besøge skolen og øen.

  Frist

  • fredag den 13. maj 2016 kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt i uge 21.
   
   

  Søg stillingen Engagerede ø-lærere ...
 • 24-05-2016 2-3 lærere til Baggesenskolen

  - pr. 1. august 2016.

  Baggesenskolen søger 2-3 kompetente og engagerede lærere til faste fuldtidsstillinger. Vi søger dedikerede uddannede lærere, som har linjefag i og interesse for et eller flere af følgende fag:
  • matematik, natur/teknologi og musik i indskolingen
  • håndværk & Design og idræt på mellemtrinnet. For den rette vil der desuden være mulighed for AKT eller modtageklasse.

  Baggesenskolen er en 2-3 sporet byskole midt i Korsør. Vi har ca. 560 elever fordelt på 0.-9. klasse. I tilknytning til skolen hører SFO Baggesen. Der er i indeværende skoleår tilknyttet 40 lærere, 2 bh. klasseledere, ni pædagoger og tre ledere til skolen.

  Vi er en skole i udvikling og midt i et spændende udviklingsforløb med afsæt læringsmålstyret undervisning i samarbejde med læringskonsulenterne fra undervisningsministeriet samt et fortsat udviklingsarbejde omkring synlig læring, som sker i samarbejde med Challenging learning og Slagelse kommune.

  Vi har gennem de sidste 3 år, arbejdet med et udviklings- og implementeringsforløb omkring at gøre læring synlig for elever, lærere og forældre (Visible Learning). Derfor søger vi lærere, der har lyst og kompetence til at indgå i et innovativt og udviklende samarbejde med henblik på at skabe et positivt læringsmiljø såvel for den enkelte elev som for hele klassen.

  Vi er en af de førende skoler i landet i forhold til at arbejde med synlig læring og progression og du vil som medarbejder her på skolen blive understøttet i dette arbejde qua vores VL-coaches og faglige vejledere.

  Vi kan tilbyde en skole der

  • har et godt samarbejdsklima, der lægger vægt på teamsamarbejde omkring de enkelte klasser/årgange - og som har en formaliseret mødestruktur, der understøtter mulighederne for dette
  • prioriterer en høj grad af faglighed med plads til fordybelse, og hvor det kreative i undervisningen er en del af fagligheden
  • lægger vægt på elevernes, forældrenes og medarbejdernes ansvarlighed
  • prioriterer at skole og hjem mødes i et åbent og gensidigt forpligtende, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde
  • gode og moderne forhold til individuel forberedelse på skolen
  • arbejder i forpligtende team med udgangspunkt i Visible Learning
  • gode forhold for nyuddannede lærere blandt andet mentorordning
  • i kommende skoleår har vi et gennemsnitligt ugentligt undervisningstal på 25 lektioner pr. lærer.

  Vi søger derfor 2-3 lærere, der …

  • er læreruddannet
  • har forståelse for betydningen af et tæt skole/hjem samarbejde med omdrejningspunkt i det forpligtende fællesskab.
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • er fagligt dygtig og ambitiøs, samt ser muligheder frem for begrænsninger
  • ønsker at være en del af en arbejdsplads, hvor dialog og humor er et par af nøgleordene
  • er engageret og fyldt med gå på mod
  • kan strukturere, planlægge, arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
  • har lyst og vilje til at være med til at skabe et fundament for den enkelte elevs trivsel og læring med udgangspunkt i Visible Learning.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • konstitueret skoleleder Thomas Dvinge Baun på tlf. 58 30 21 20 / 51 15 77 07

  Frist

  • tirsdag den 24. maj 2016 kl. 12.00  

  Send din ansøgning med relevante bilag til:
  Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør, Att: Thomas Dvinge Baun.

  Eller via mail til baggesenskolen@slagelse.dk
   

 • 24-05-2016 Afdelingsleder/Lærer til specialklasserækken Søndermarksskolen

  En mulighed for at kombinere ledelse og undervisning

  Søndermarksskolen er beliggende i den østlige del af Slagelse. Vi har fire specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen er en tosporet skole med 575 elever fordelt fra 0. kl - 9. kl.
   
  Vi søger fra 1. august 2016 en afdelingsleder til specialklasserækken. Stillingen er en pædagogisk lederstilling kombineret med undervisning.
   
  Som afdelingsleder for specialklasserækken skal du finde balancen i at være kollega med de øvrige lærere og pædagoger i afdelingen samtidig med, at du skal påtage dig ledelsesansvar. Du vil indgå i skolens ledelsesteam og være med til at udvikle vores tilbud i samarbejde med den øvrige ledelse.
   
  Du skal gennem dialog og i tæt samarbejde med det pædagogiske personale i vores specialklasser medvirke til at omsætte vores visioner, mål og ambitioner til pædagogisk handling.
   
  Vi forventer, at du har et højt fagligt niveau i forhold til elever med særlige behov, eventuelt en uddannelsesmæssig overbygning, at du har erfaring fra tidligere arbejde i specialundervisning, og at du har lyst til at afprøve opgaven som leder i en mindre ramme.

  Dine opgaver vil primært være

  Samle personalets fokus på elevernes faglige og sociale udvikling ved hjælp af 
  • tydelig målsætning, evaluering og ny målsætning
  • specialpædagogisk viden og tænkning i afdelingen og på skolen generelt
  • inddragelse af forældrene i beslutninger og initiativer omkring eleverne.

  Planlægge og koordinere møder

  • mellem afdelinger på skolen i forhold til samarbejde mellem distriktsklasser og specialklasser
  • med PPR - socialrådgiver - visitationsudvalget (statusmøder og ind/udslusningsmøder).

  Medvirke til at specialklasserne fortsat bliver en fuldt integreret del af Søndermarksskolen

  • styrke kommunikationen internt og eksternt.

  Information 

  Hvis du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte

  Frist

  •  24. maj
    
   

  Søg stillingen Afdelingsleder/Lærer...
 • 24-05-2016 Kombinationsstilling Skælskør Skole

  Spændende nyoprettet kombinationsstilling pr. 1. august som koordinator/underviser for kunsttalentklassen

  Fra august 2016 placeres Slagelse Kommunes nye eliteklasserække på Skælskør Skole.

  Kunsttalentklassen er et unikt uddannelsestilbud til de mange talentfulde unge skoleelever, der findes på Slagelse kommunes skoler. Kunsttalentklassen starter i skoleåret 2016/2017 med 7. årgang (24 elever) og udvides i 2017/2018 til 7. og 8. årgang og fra 2018/2019 til 7., 8. og 9. årgang.
   
  Slagelse Kommune og Skælskør Skoles mål med kunstklassen er, i samarbejde med professionelle udøvere, at udvikle en unik ramme og et inspirerende miljø for unge, der kan og vil fordybe sig inden for kunstneriske områder. 

  Kunsttalentklassen skal give eleverne en mulighed for at dygtiggøre sig inden for følgende fagområder:
  • Kunst- og design
  • Musik/sang

  Vi søger en medarbejder, der kan varetage

  • kontakten til samarbejdspartnere. Slagelse Musikskole, Skælskør Billedskole, Guldagergaard og kunstnerlaget KIT, m.fl.
  • kontaktlærerfunktionen for eleverne i kunstklassen herunder bindeled mellem eleven, hjemmet, skolen samt stå for kommunikation og daglig formidling ift. nyhedsbreve, aflysninger, ferier m.v.
  • undervisning af klassen
  • flere af følgende fag på udskolingsniveau: Dansk, matematik, tysk, engelsk, naturfag, idræt.
   
  Stillingen er en kombination af koordination (20 %) og undervisning (80%).

  Skælskør Skole arbejder for

  • at skabe en hverdag, der er præget af tryghed, nysgerrighed og gensidig tillid, hvor den enkelte elev føler sig set og værdsat. Vi har en plads til alle, der vil være en del af fællesskabet
  • faglighed på mange måder, udvikle skolen og tilbyde en god, professionel undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og potentialer, og hvor målet er, at den enkelte elev udvikler sig til det højeste mulige niveau i faglig, social, kreativ og  dannelsesmæssig henseende.

  Skælskør Skole tilbyder

  • meget engagerede medarbejdere og en meget aktiv skolebestyrelse
  • et tæt samarbejde med SFO og vellykket lærer/pædagogsamarbejde
  • en udviklingsorienteret skole, der tør udfordre det eksisterende og gå nye veje
  • en positiv og uformel omgangstone og god stemning på skolen, som en vigtig nøgle til elevers og medarbejderes motivation, tillid og succes i dagligdagen.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du besøge Skælskør Skoles hjemmeside (nyt vindue)

  Vil du vide mere, eller ønsker du at se skolen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Henrik Meyer 61 24 81 20
  • viceskoleleder Poul Kjær Sørensen 61 24 81 51
  • TR Stine Leschly Schultz 61 24 81 22.

  Du vil få stillet din egen lærerarbejdsplads, pc og IPhone til rådighed.

  Ansættelse og løn m.v. i henhold til gældende overenskomst.

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børne- og straffeattest

  Frist

  • tirsdag 24. maj 2016 kl. 12.00

  Samtalerunde torsdag 26. maj 2016.

  Søg stillingen Kombinationsstilling...
 • 24-05-2016 Lærer Flakkebjerg Skole

  Barsels- og uddannelsesstilling

  Da én af vores lærere skal på barsel og en anden lærer læser linjefag i det kommende skoleår, har vi en ledig stilling i perioden fra 1. august 2016 og frem til ca. 1. juni 2017.

  Flakkebjerg Skole er en ambitiøs, udviklingsorienteret og inkluderende skole, som prioriterer afvekslende- og kreative undervisningsformer samt innovative læringsmiljøer højt. Skolen har ca. 135 elever i 0.-6. klasse og en aktiv forældrekreds.

  Vi forventer, at du

  • kan undervise i matematik og natur og teknologi i indskoling og på mellemtrin
  • kan undervise i idræt - drenge
  • kan undervise i almindelige skolefag i indskolingen og på mellemtrinnet
  • er en dygtig klasseleder med gode relations-kompetencer
  • arbejder anerkendende og inkluderende
  • er en engageret og energisk "hold-spiller".

  Vi er en skole, der

  • prioriterer faglighed, samarbejde og arbejdsglæde højt
  • arbejder med læringsmålstyret undervisning
  • har en stærk kreativ/ musisk profil
  • arbejder innovativt med inddragelse af teknologi og digitalisering i undervisningen.

  Vi ser gerne, at du har en læreruddannelse, men ansøgere, der i kraft af anden relevant uddannelse og undervisningserfaring har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer  opfordres også til at søge.

  Vi glæder os til at høre fra dig!

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere, bedes du kontakte
  • skoleleder Lisbeth Bergstedt på tlf. 58 18 61 86 eller 20 41 58 93.

  Frist

  • 24. maj 2016.


  Søg stillingen Lærer Flakkebjerg Sk...
 • 24-05-2016 Lærer Hvilebjergskolen
  Vi søger en lærer fra 1. august 2016.

  Vi er en velfungerende skole i Sørbymagle - 8 km fra Slagelse - med 222 elever fra 0. til 6. klasse. Der er 16 lærere og to ledere, dejlige omgivelser med fritidshjem, skov og idrætshal som nærmeste naboer.

  Her knokles af alle kræfter med den nye skolereform, som vi ser mange gode muligheder i. Som de øvrige skoler i Slagelse deltager vi alle i et flerårigt skoleudviklingsforløb med synlig læring.  Vi har travlt, men synes det er spændende. Vi ser, at det er med til at udvikle, det i forvejen rigtig gode samarbejde og arbejdsklima, vi har på skolen med forældrene og med fritidshjemmet - Skolen lægger vægt på den praktiskmusiske dimension.

  Vi søger en lærer, der er interesseret i klasselærerfunktion og dansk i indskolingen - andre fagkombinationer har også vores interesse. Stillingen er en fastansættelse på fuld tid.  

  Flere oplysninger

  Er du interesseret, kan du kontakte os     
  Kom på besøg og fornem atmosfæren på stedet - vi glæder os til at høre fra dig! Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse indhentes børne- og straffeattest.  

  Frist

  • 24. maj

  Vi forventer at afholde samtaler den 26. maj.

  Søg stillingen Lærer Hvilebjergskol...
 • 24-05-2016 Lærer til Hashøjskolen

  Hashøjskolen søger en lærer pr. 1. august.

  Hashøjskolen er en 1-sporet skole med ca. 120 elever fordelt på 0.- 6. klasse, og er en god lille lokalt forankret skole med et dejligt naturområde, der bare venter på at blive brugt. Derfor har vi sat bevægelse på som et af vores indsatsområder for skolen. Vi bruger bevægelse i vores undervisning, og derfor ser man ofte en flok glade elever der løber, springer, undersøger og spiller på skolens område.

  Vi har et tæt samarbejde med idrætsforeninger og ikke mindst Gerlev idrætshøjskole, der giver værdifuld inspiration til alle på skolen, ligesom vi har et tæt samarbejde med lokalsamfundet generelt.

  Vi har fokus på implementering af Visible Learning samt udvikling af innovative, teknologiske og digitale kompetencer med høj faglighed i og på tværs af fag.

  Som det nyeste har vi netop indgået en samarbejdsaftale med Beijing Dongchen Huimin Primary School, hvor vi de næste år skal udveksle læring og viden.
   
  Vi vil have en skole, hvor trivsel, faglighed og kreativitet går hånd i hånd, fordi vi tror på, at det giver glade medarbejdere og elever, der kompetent kan møde omverdenen. Vi griner meget sammen, og giver plads for hinandens forskelligheder.
   
  Vil du være en aktiv rollemodel for vores elever, og være med til at tage ansvar for fremtidens undervisnings- og aktivitetsmiljø, så er du den lærer, vi søger. Du skal være med til, at skolen bliver et typeeksempel på, hvordan man opbygger et lokalt forankret innovativt læringsmiljø.

  Fagkombinationer og kompetencer, vi har brug for

  Lærerstilling:
  • dansk indskoling, gerne læsevejlederuddannelse
  • idræt og musisk/kreative fag indskoling og mellemtrin.
   
  Selvom din fagkombination ikke helt matcher vores ønsker, er du velkommen til at sende din ansøgning til skolen.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  Du er også meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen. Du kan også besøge os på Facebook.

  Frist

  • 24. maj 2016


  Søg stillingen Lærer til Hashøjskol...
 • 24-05-2016 Lærer til indskolingen – Vemmelev Skole
  En lærer søges til indskolingen på Vemmelev Skole pr. 1. august 2016.
   
  Stillingen er en fast stilling på fuld tid tilknyttet indskolingsteamet. Vi ønsker os en lærer med linjefag i dansk, matematik og gerne engelsk, men også andre fag kan være relevante: Fortæl os om dine kompetencer!
   
  Vi søger inspirerede og engagerede lærere, der brænder for kreativ og udviklende undervisning. Det er vigtigt, at du trives i fællesskabet og teamsamarbejdet, da vi lægger stor vægt på åbenhed, samarbejde og kommunikation. Du skal være klar til at give og modtage feedback om din undervisning - både fra kollegaer og elever. Pædagogerne i SFO er en integreret del af undervisningen i indskolingen bl.a. med trivselstimer, og I skal i fællesskab planlægge den understøttende undervisning. Du kan også forvente støtte- og trivselstimer i klassen.
   
  Vemmelev skole er en velfungerende folkeskole med ca. 500 elever, heraf ca. 30 elever i skolens specialklasserække (elever med generelle indlæringsvanskeligheder). Vi har implementeret LP og teamsamarbejdet er en naturlig del af hverdagen. Vi har stort fokus på arbejdet med "Visible Learning", så det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde med læringsmål og succeskriterier. Du kan forvente god sparring fra vores dygtige coaches i arbejdet med dette. 

  Vi lægger vægt på, at du

  • har lærereksamen med linjefag i bl.a. dansk og matematik og gerne engelsk
  • er robust med gode relationskompetencer
  • har en anerkendende og resurseorienteret tilgang til eleverne og deres forældre samt til kolleger
  • kan sætte synlige mål for eleverne og kan reflektere over egen pædagogisk praksis
  • kan bidrage med kreative vinkler i læringsforløb.

  Vi tilbyder

  • et tæt og forpligtende teamsamarbejde med dygtige og engagerede kolleger
  • sparring af coaches ift. "Visible Learning"
  • positive og interesserede elever og forældre
  • fleksible arbejdsrammer med egen PC og arbejdsplads
  • god offentlig transport og meget nem adgang til motorvejen
  • løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  kan fås ved henvendelse til
  • skoleleder Rikke Sørensen eller viceskoleleder Peder Helveg Pedersen tlf. 58 38 33 31.

  Se også Vemmelevs skoles hjemmeside (nyt vindue).

  Frist

  • tirsdag den 24. maj

  Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

  Stillingen søges elektronisk via Slagelse Kommunes hjemmeside.
   

  Søg stillingen Lærer til indskoling...
 • 24-05-2016 Lærere Marievangsskolen
  Vil du arbejde med didaktiske og pædagogiske udfordringer i et spændende og udviklende læringsmiljø - så skal du søge et job hos os på Marievangsskolen.

  Nogle af vores lærere har efter et langt arbejdsliv valgt at gå på pension og derfor søger vi lærere til næste skoleår.

  Du er naturligvis faglig dygtig og kompetent i din undervisning og er motiveret for at skabe gode relationer til eleverne, da vi vægter relationer og meningsgivende fællesskaber højt.

  Vi har brug for lærere, der kan varetage timer i bl.a. dansk indskoling, musik, tysk, engelsk, naturfag, idræt, sløjd samt sprog 2 undervisning og støtte til enkeltintegrerede elever.

  Du er meget velkommen til at søge, selvom du ikke har dele af denne fagrække.

  Marievangsskolen er en afdelingsopdelt skole med ca. 840 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Herudover har skolen tilknyttet 4 modtageklasser og en SFO. I skoleåret 2016 - 17 er vores indsatsområder den videre implementering af folkeskolereformen og styrket faglighed gennem arbejdet med "Visible Learning".

  Du får mulighed for sparring og faglig udvikling fra mange kolleger. Derudover har vi en personalegruppe, som tager sig godt af hinanden.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
  Marievangsskolens hjemmeside (åbner i nyt vindue) kan du læse mere om skolen. Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.   

  Frist

  Ansøgningerne skal være os i hænde senest
  • tirsdag den 24. maj kl. 12 

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 21.

  Send din ansøgning med relevante bilag til

  Marievangsskolen, Holmstrupvej 7, 4200 Slagelse eller på mail marievangsskolen@slagelse.dk
   

 • 24-05-2016 Lærere Skælskør Skole

  To lærere til nytænkende og kreativ skole i Skælskør

  Vi søger fra 1. august 2016 2 lærere til undervisning på Skælskør Skole.

  I den ene stilling kan der indgå en funktion som koordinator/underviser for kunsttalentklassen. Se særskilt stillingsopslag.  
   
  Fra august 2016 placeres Slagelse Kommunes nye eliteklasserække på Skælskør Skole.

  Kunsttalentklassen er et unikt uddannelsestilbud til de mange talentfulde unge skoleelever, der findes på Slagelse Kommunes skoler. Kunsttalentklassen starter i skoleåret 2016/2017 med 7. årgang (24 elever) og udvides i 2017/2018 til 7. og 8. årgang og fra 2018/2019 til 7., 8. og 9. årgang.
   
  Skælskør Skole har 380 elever fra børnehave - 9. klasse og i alt 35 ansatte inklusiv skolens fritidsordning. Vi har let adgang til attraktive naturområder med skov, strand og naturskole. Skolen er i en løbende udviklingsproces med plads til nytænkning og eksperimenter og lægger især vægt på pædagogisk udvikling, kollegialt samarbejde og forældresamarbejde.
   
  Vi har i øjeblikket behov for undervisere, der kan påtage sig undervisningen i ét eller flere af fagene; dansk, tysk, engelsk, matematik, musik, billedkunst, idræt/svømning og naturfag (udskolingsniveau).
   

  Skælskør Skole arbejder for

  • at skabe en hverdag, der er præget af tryghed, nysgerrighed og gensidig tillid, hvor den enkelte elev føler sig set og værdsat. Vi har en plads til alle, der vil være en del af fællesskabet
  • faglighed på mange måder, udvikle skolen og tilbyde en god, professionel undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og potentialer, og hvor målet er, at den enkelte elev udvikler sig til det højeste mulige niveau i faglig, social, kreativ og dannelsesmæssig henseende.

  Skælskør Skole tilbyder

  • meget engagerede medarbejdere og en meget aktiv skolebestyrelse
  • et tæt samarbejde med SFO og vellykket lærer/pædagogsamarbejde
  • en udviklingsorienteret skole, der tør udfordre det eksisterende og gå nye veje
  • en positiv og uformel omgangstone og god stemning på skolen, som en vigtig nøgle til elevers og medarbejderes motivation, tillid og succes i dagligdagen. 

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere, eller ønsker du at se skolen, er du velkommen til at kontakte
  Du vil få stillet din egen lærerarbejdsplads, pc og IPhone til rådighed.

  Ansættelse og løn mv. i henhold til gældende overenskomst.
   

  Frist

  • tirsdag 24. maj 2016 kl. 12.00.

  Samtalerunde torsdag 26. maj 2016.
   

  Søg stillingen Lærere Skælskør Skol...
 • 24-05-2016 Lærere Stillinge Skole

  Stillinge Skole søger to lærere

  Ved Stillinge Skoler er der to ledige stillinger pr. 1.august. Den ene stilling er en fastansættelse på fuld tid og den anden en midlertidig stilling fra 1. august - 1. marts 2017.

  Stillinge Skole er organiseret som én samlet skole. Almenskolen med 300 elever og en autistklasserække med 50 elever. Der er ansat ca. 60 medarbejdere på skolen fordelt på lærere og pædagoger. Stillinge Skole har gode udeområder og arbejder systematisk med at øge trivslen og fagligheden for alle skolens elever. Vi er kendt for høj faglighed og der er stor opbakning til skolen fra forældrene og det omliggende lokalsamfund.

  Vi søger to lærere gerne med undervisningserfaring i udskolingen og gerne i de naturfaglige fag, men du er også velkommen til at søge, såfremt du har andre kompetence inden for andre fag og aldersgrupper. Der vil både være mulighed for undervisning i almenskolen og autistklasserække.

  Vi forventer, at du

  • er faglig dygtig
  • lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • har lyst og evne til at arbejde med at implementere målene i folkeskolereformen. 

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø med egen fast arbejdsplads
  • flekstid
  • egen Pc
  • faglige udfordringer 
  • mulighed for efteruddannelse
  • personlig udvikling
  • et skolemiljø hvor trivsel og læring følges ad
  • fagligt velfunderede og hjælpsomme kolleger.
   
  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier på telefon 58 54 70 58 . 

  Frist

  • 24. maj kl. 12.

  Samtalerne afholdes i uge 21.
   

  Søg stillingen Lærere Stillinge Sko...
 • 24-05-2016 To lærere til stor byskole i Skælskør

  - dansklærer til udskoling og matematiklærer til 1. klasse/5. klasse - andre fag kan også være interessante

  Vi har

  • søde og dygtige elever samt forældre, der er positive og bakker op om skolen
  • høj prioritering af undervisning i linjefag og fagligt velfunderede lærere
  • aktionslæring og hjælpsomme kolleger
  • laptop, Smart Phone og fast arbejdsplads på skolen til alle lærere
  • gode fysiske rammer både inde og ude.

  Du er

  • linjefagsuddannet i dansk eller matematik
  • interesseret i internationalisering i skolen
  • engageret, dynamisk og fagligt dygtig
  • fortrolig med IT til undervisning
  • et menneske, der lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • i besiddelse af en sund humor og et godt humør.

  Eggeslevmagle Skole har 630 elever og 60 udviklingsorienterede medarbejdere og er bl.a. kendt for
  • faglighed og et godt arbejdsmiljø for børn og voksne
  • internationalt Erasmus Plus med skoler i Italien, Tyrkiet, Rumænien, Letland, Finland, Wales og England.

  Indskolingen 0.-3. klasse

  • Engelsk fra 0. klasse
  • En af Sjællands smukkeste legepladser
  • Værksteder om eftermiddagen i SFO Guldminen.

  Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

  • Valgmuligheder i de praktisk/musiske fag - eleverne kan fx vælge mere idræt eller musik. Eleverne kan også vælge ekstra science med LEGO-robotter eller IT
  • Stor boldbane, multibane og grønne områder.

  Udskolingen - linjer i 7. - 9. klasse

  • Sportslinje for elever, der godt kan lide at røre sig og gerne vil lære om kroppen, psyken og den menneskelige natur
  • Sciencelinje for elever, der godt kan lide matematik og natur/teknik samt ønsker at få kompetencer, som samfundet efterspørger allerede nu
  • International Linje for elever, der godt kan lide engelsk og andre sprog samt fremmede landes kulturer.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

  Flere informationer

  Du er velkommen til høre nærmere om stillingen ved at kontakte

  Interesseret?

  Send din ansøgning, CV og bevis for lærereksamen 
  • senest den 24. maj 2016 kl. 8.00


  Søg stillingen To lærere til stor b...
 • 30-06-2016 Lærer Antvorskov Skole
  Tror du på alle elevers muligheder, og har du lyst til at være en del af en skole med meget på hjerte og meget at tilbyde? Er du fagligt velfunderet og har store ambitioner? Har du lyst til at arbejde i teams og at være en del af et bredt miljø? Så er du måske vores nye kollega på Antvorskov Skole - Slagelses største skole.

  Om os

  På Antvorskov Skole er vi udviklingsorienterede, og vi prioriterer, at alle vores medarbejdere deltager aktivt i skolens indsatsområder. Vi arbejder med Visible Learning med det formål at udvikle eleven til at være bevidst lærende.
   
  Vi lægger vægt på at være en anerkendende og inkluderende skole. Gennem motiverende læringsmiljøer arbejder vi for høje faglige resultater. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre. Læs mere om skolen på Antvorskov Skoles hjemmeside (åbner i nyt vindue)

  Vi har brug for dig, hvis du

  • er uddannet lærer med høj faglighed
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • kan give sparring til kolleger i klasseledelse og didaktik
  • har stærk relations kompetence
  • er struktureret skriftligt såvel som i praksis
  • har længevarende erfaring fra skole/behandlingshjem eller lign.
  • ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere
  • vil være med til at sætte den didaktiske professionalisme på dagsordenen. 

  Vi kan tilbyde

  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • stærke teams, hvor du vil have mulighed for både faglig sparring og dialog om pædagogik m.m.
  • fokus på faglig og personlig udvikling
  • egen arbejdsplads og bærbar pc
  • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. 

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Søren Ranthe på telefon 58 56 54 00
  • souschef Britta Thomsen på telefon 58 56 54 00.

  Frist

  • 30. juni 2016
  Vi forventer at afholde samtaler løbende og efter behov.

  Søg stillingen Lærer Antvorskov Sko...
Livredder (1)
 • 13-05-2016 Livredder med teamkoordinator funktion
  Til Slagelse Kommunes Svømmehaller søges en livredder/teamkoordinator til herreafdelingen (37 timer). Ansættelsen er til tiltrædelse den 1. juni 2016.

  Din profil

  Du
  • er livredder og indgår i livredderteamet
  • er god til at formulere dig i skrift og tale. Du er fortrolig med office pakken
  • kan strukturere og organisere, samt udvise overblik og gennemslagskraft
  • har gode samarbejdsevner samt et positivt menneskesyn
  • er god til at rådgive og inspirere andre
  • er indstillet på fleksibel arbejdstid inklusiv weekendarbejde. 

  Du får i samarbejde med virksomhedslederen ansvar for at tilrettelægge og forestå

  • koordinering af den praktiske drift i Korsør Svømmehal, herunder tilkalde vikar efter behov, holde tilsyn med rengøringen, lave plan for rengøring, vagtplan mv.
  • servicering af brugere/gæster, hvor du indgår i eventteam, der forestår saunagus, AquaPunkt, m.v.
  • bookning af svømmebaner mv., planlægge træningslejr, svømmestævner, mv.
  • kontakt og dialog med klubber, foreninger mv.
  • bilagsbehandling, samt salg og genbestilling af varer/produkter. 

  Vi tilbyder dig

  • en udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med en velfungerende medarbejderstab får mulighed for at udvikle svømmehallerne som fremtidens samlingspunkt for de mange brugere
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde med kollegaer og brugere
  • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst imellem KL og FOA.

  Yderligere oplysninger

  Som teamkoordinator placeres du i Korsør Svømmehal. Men du skal være forberedt på, at skulle kunne møde ind i begge svømmehaller efter behov.

  Der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelse.
   
  Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  Vi skal have modtaget din ansøgning vedlagt relevante bilag og CV senest
  • fredag den 13. maj 2016 kl. 12.00.

  Der er jobsamtale i uge 21/2016. Send din ansøgning til jibjo@slagelse.dk eller med posten til Slagelse Svømmehal,  Antvorskov Allé 133, 4200 Slagelse.
   

Leder (4)
 • 06-05-2016 Skoleleder Hvilebjergskolen

  Vi søger skoleleder pr. 1. august 2016


  Hvilebjergskolen er en landsbyskole beliggende i et naturskønt område tæt ved skov.

  Skolen har

  • 225 elever på to spor i 0. - 6.kl og 18 engagerede lærere
  • et velfungerende samarbejde med vores fritidshjem Skovbrynet, dets personale og det øvrige lokalsamfund
  • gode og velholdte faciliteter med inspirerende læringsmiljøer
  • overgang til Antvorskov skole efter 6. klasse.

  Vi søger en

  • læreruddannet skoleleder med erfaring, gerne med diplom i ledelse, der har lyst til at være en del af skolens kultur. En person, der vil videreudvikle skolen i et samarbejde med personalet
  • synlig leder, der giver plads til medarbejderne i en flad ledelsesstruktur.

  Dine kvalifikationer

  Du
  • tager del i ledelsesteamet og de undervisningsopgaver, der ligger hos ledelsen
  • har gode samarbejdsevner med alle skolens interessenter
  • er klar til at være medspiller i et velfungerende lokalsamfund
  • værdsætter trivsel for børn og ansatte
  • har pædagogisk, administrativt og økonomisk overblik.

  Vi tilbyder en

  • skole med højt fagligt niveau og gode resultater
  • engageret og stabil medarbejderstab
  • skole der er udviklingsorienteret; vi har deltaget i projekter omkring bevægelse, digitale kompetencer i alle fag, Synlig Læring, CL, LP og klasserumsledelse.

  Som skoleleder i Slagelse Kommune skal man endvidere være indstillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklingsinitiativer. Der vil forsat være fokus på arbejdet med folkeskolereformen, herunder arbejdet med Visible Learning indsatserne i Slagelse Kommunes skolepolitik. I Slagelse Kommune har parterne omkring folkeskolen udarbejdet et forståelsespapir for lærernes arbejdstid, som skolelederen i samarbejde med medarbejderne arbejder med for at sikre det en høj social kapital.

  Yderligere oplysninger

  Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen ved at kontakte
  • skolechef Per Kensø på tlf. 23 70 63 30
  • skolebestyrelsesformand Maibritt Kantsø tlf. 50 58 43 44
  • konstitueret souschef Per Rohde Hansen tlf. 30 12 50 29.

  Du kan læse mere om skolen på Hvilebjergskolens hjemmeside (nyt vindue).
   
  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Interesseret? Fortæl os om, hvad du kan tilføre skole og søg stillingen elektronisk.

  Frist

  • 6. maj 2016


   
   

  Søg stillingen Skoleleder Hvilebjer...
 • 18-05-2016 Daglig leder til somatikken
  Plejecenter Smedegade søger daglig leder i en nyoprettet stilling.
   
  Plejecenter Smedegade består af 64 plejeboliger fordelt i fem huse.
  Vi søger en daglig leder til 32 plejeboliger, fordelt på to bo-enheder med hver 16 somatiske boliger.
   
  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet.

  Vi forventer, at du har

  • sundhedsfaglig mellemlang videregående
  • diplom i ledelse
  • erfaring med ledelse
  • entusiasme og begejstring
  • mod til at gå forrest
  • evne til at fastholde, motivere og udvikle det aktive liv for beboerne
  • robusthed - kan arbejde i et til tider hektisk miljø
  • evner at samarbejde og bevæge medarbejdere, også i team. 

  Vi tilbyder

  • et centralt beliggende by plejecenter
  • mulighed for reel indflydelse på jobbet
  • flerfaglig medarbejderstab
  • en spændende hverdag tæt på medarbejdere og borgere
  • sparring i leder team bestående af daglig leder for demens husene og virksomhedsleder. 
   
  Tiltrædelse 1. juli 2016.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Helle Junker, tlf. 58 57 38 42

  Frist

  • onsdag den 18. maj kl. 12.00
   
  Samtaler afholdes den 25. maj.
   

  Søg stillingen Daglig leder til som...
 • 24-05-2016 Afdelingsleder/Lærer til specialklasserækken Søndermarksskolen

  En mulighed for at kombinere ledelse og undervisning

  Søndermarksskolen er beliggende i den østlige del af Slagelse. Vi har fire specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen er en tosporet skole med 575 elever fordelt fra 0. kl - 9. kl.
   
  Vi søger fra 1. august 2016 en afdelingsleder til specialklasserækken. Stillingen er en pædagogisk lederstilling kombineret med undervisning.
   
  Som afdelingsleder for specialklasserækken skal du finde balancen i at være kollega med de øvrige lærere og pædagoger i afdelingen samtidig med, at du skal påtage dig ledelsesansvar. Du vil indgå i skolens ledelsesteam og være med til at udvikle vores tilbud i samarbejde med den øvrige ledelse.
   
  Du skal gennem dialog og i tæt samarbejde med det pædagogiske personale i vores specialklasser medvirke til at omsætte vores visioner, mål og ambitioner til pædagogisk handling.
   
  Vi forventer, at du har et højt fagligt niveau i forhold til elever med særlige behov, eventuelt en uddannelsesmæssig overbygning, at du har erfaring fra tidligere arbejde i specialundervisning, og at du har lyst til at afprøve opgaven som leder i en mindre ramme.

  Dine opgaver vil primært være

  Samle personalets fokus på elevernes faglige og sociale udvikling ved hjælp af 
  • tydelig målsætning, evaluering og ny målsætning
  • specialpædagogisk viden og tænkning i afdelingen og på skolen generelt
  • inddragelse af forældrene i beslutninger og initiativer omkring eleverne.

  Planlægge og koordinere møder

  • mellem afdelinger på skolen i forhold til samarbejde mellem distriktsklasser og specialklasser
  • med PPR - socialrådgiver - visitationsudvalget (statusmøder og ind/udslusningsmøder).

  Medvirke til at specialklasserne fortsat bliver en fuldt integreret del af Søndermarksskolen

  • styrke kommunikationen internt og eksternt.

  Information 

  Hvis du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte

  Frist

  •  24. maj
    
   

  Søg stillingen Afdelingsleder/Lærer...
 • 26-05-2016 Områdeleder Hjemmeplejeområdet Kalundborgvej

  Vil du være med på vores lederhold? … Vi "dyrker ledelse som hold sport"

  Med det mål at virkeliggøre vores vision

  "Lev livet aktivt - i samarbejde med og om borgeren".

  Center for Sundhed og Omsorg ønsker at styrke ledelsen tæt på borgerne. Dette betyder nye krav til ledelseskompetencer og roller. Øget kompleksitet, stigende krav til ressourceudnyttelse samt løbende udvikling forudsætter øget fokus på nærværende ledelse, der hvor det er vigtigst - i hverdagen, hvor kerneopgaven udvikles, formidles og leveres.

  Den kommende tid byder på spændende udfordringer for områdelederne hvor Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS) skal implementeres. Center for Sundheds og Omsorg arbejder med visionsproces, hvor indsatsområderne er; "Borgeren i centrum", sammenhængende indsats med et rehabiliterende fokus og tværfagligt samarbejde.

  Vi ønsker en områdeleder med sygeplejefaglig uddannelse, og en solid ledelseserfaring. En leder som både "kan, vil og tør" sætte sin egen forforståelse i spil til gavn for helheden. Du går i front med en anerkendende lederstil i relation til medarbejderne. De øvrige områdeledere vil blive dine tætteste sparrings- og samarbejdspartnere ift. bl.a. optimering af ressourceudnyttelsen.

  Ansættelsesvilkår

  Plejeområde Kalundborgvej holder til på adressen Sdr. Stationsvej 6, 4200 Slagelse.

  Aflønning sker på lederoverenskomst og efter kvalifikationer. Den konkrete løn fastsættes efter individuel forhandling med de faglige organisationer.

  Stillingen er placeret i Center for Sundhed og Omsorg med reference til Virksomhedslederen for Hjemmeplejen, Sygeplejen  og Vikarteamet.

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt
  • virksomhedsleder Helle Bangsborg på tlf. 58 57 53 51.

  Alle henvendelser behandles fortroligt.
   

  Frist

  • torsdag den 26. maj 2016 kl. 12.00.

  Ansøgning og ansættelsesprocessen

  Vedlæg dokumentation for sygeplejefaglig uddannelse, diplom i ledelse og ledererfaring.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.

  Ansættelsessamtaler
  Samtaler forventes afholdt den 10. juni 2016.

  Bilag


   

  Søg stillingen Områdeleder Hjemmepl...
Landinspektør (1)
 • 16-05-2016 Byplanlægger

  Skal du være byplanlægger i Slagelse Kommune?

  Kan du se dig selv være en del af udviklingen i en af landets store kommuner, hvor du kommer til at arbejde med både vores kommuneplan og kommende lokalplaner? Og har du lyst til at være en del af et stærkt hold, der består af 7 planlæggere og 3 tekniske designere med meget forskellige fagligheder? Så skal du bare sende os en ansøgning!

  Om jobbet

  Vi forestiller os i så fald, at du har en relevant planfaglig uddannelse, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med arbejdet i en kommune. Det går stærkt her hos os, og derfor vil det være godt hvis du har prøvet at lave lokalplanarbejde før - og at du er rimelig selvkørende! Men vi har før haft held med at ansætte superdygtige, nyuddannede planlæggere, så selv om du måske endnu ikke har fået den store erfaring, er du velkommen til at forsøge dig alligevel.
   
  Ud over de almindelige planopgaver, som kommune- og lokalplanlægning, arbejder vi med en række udviklingsprojekter, både i de tre købstæder og i landområderne. Vi forbereder et nyt campusområde med uddannelsesinstitutioner og boliger omkring Slagelse Station, et område til 500 bæredygtige boliger i Slagelses udkant, en Aqua Park i Slagelse, et maritimt center på land og i vand i Halsskov Færgehavn, et oplevelses- og videncenter på vikingeborgen Trelleborg, en ny multifunktionsplads til leg og oplevelser i Korsør bymidte og meget andet. Afdelingens brede portefølje af opgaver forudsætter derfor mange kompetencer - planfaglige, arkitektfaglige, samfundsfaglige og sociale. Vi glæder os til at høre, hvad du kan byde ind med.
   
  Vi lægger vægt på, at du kan formulere dig tydeligt og fejlfrit på skrift, og du skal have flair for at præsentere dine projekter både mundtligt og visuelt. Til gengæld kan vi tilbyde dig spændende opgaver, nye udfordringer og et udviklende arbejdsmiljø i en fuldtidsstilling. Hos os er der plads til forskellighed - og humor er vores brændstof i de fleste situationer. Samskabelse er et nøgleord og et højt serviceniveau over for både borgere og erhvervsliv er i fokus ud fra devisen om 'mere service, mindre myndighed'.

  Godt at vide

  Du får selvfølgelig løn efter kvalifikationer, men derudover rummer en ansættelse mulighed for efteruddannelse og fleksible arbejdsforhold. Planområdet ligger i Center for Teknik og Miljø, og vi har en bred samarbejdsflade. Vi har kontorer på Slagelse Rådhus lige midt i byen, kun få minutters gang fra stationen.
   
  Vi holder ansættelsessamtaler mandag, den 23. maj 2016. Vi forventer, at du har forberedt et 5 minutters oplæg, hvor du præsenterer dig selv og dine kompetencer - og yderligere 5 minutter, hvor du præsenterer en opgave eller et projekt, du har lavet og er stolt af. Vi glæder os til, at vores nye kollega starter den 1. juli.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

  Frist

  • 16. maj
   
  I Slagelse Kommune bor der 78.000 indbyggere, og kommunen dækker et samlet areal på 567 km2. Kommunen omfatter købstæderne Slagelse, Korsør og Skælskør, et stort landområde og ca. 180 km kyst. Slagelse er en sygehusby men også en universitetsby, der nu styrkes med et stort campus-område. Korsør skal kendetegnes ved et nyt maritimt center i den gamle færgehavn, mens Skælskør er byen, hvor især kunst og kultur spirer. Fælles for hele kommunen er, at det er let at komme hertil - og naturen, både skovene og strandene, ligger lige uden for døren.

  Søg stillingen Byplanlægger
Kontor og administration (2)
 • 13-05-2016 Økonomisk administrativ medarbejder Slagelse Sprogcenter

  Stillingens hovedområder

  • Ansvar for sprogcentrets elektroniske opkrævning og betaling, bogføring samt regnskabsopfølgning
  • Administrativ beregning og styring af personalemæssige forhold, bl.a løn, tillæg, sygdom, ferie, ansættelser/afskedigelser samt lærertimer
   
  Som økonomisk administrativ medarbejder servicerer du sprogcentrets forstander med bl.a. analyser og statistikker, elektronisk arkivering samt information om kommunale procedurer og deadlines. Du samarbejder også med tre administrative kolleger, lærere og den pædagogiske leder.
   
  Stillingen indebærer derudover et tæt samarbejde med kommunens økonomi-, løn- og personaleafdeling.

  Kompetencer

  • erfaring i udformning og brug af komplekse regneark
  • fortrolighed med følgende programmer: Prisme, Silkeborg Data, Ludus/Ludusweb, KMD-emnesag samt Skolekom
  • erhvervserfaring fra en uddannelsesinstitution (gerne et sprogcenter) og/eller en kommunal administration
  • kan kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk. 

  Desuden forventer vi, at du

  • arbejder selvstændigt, struktureret og systematisk
  • er serviceminded og samarbejdsorienteret. 

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingen er på fuld tid og aflønnes i henhold til gældende overenskomst for HK-kommunal.

  Yderligere oplysninger

  Henvendelse til

  Frist

  • fredag den 13. maj kl 12.00

  Tiltrædelse

  • senest 1. august 2016  

  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 18. maj og torsdag den 19. maj efter kl 12.

  Vi modtager kun elektroniske ansøgninger, som skal mailes til margh@slagelse.dk

  Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvilken erfaring du har med hver af de nævnte it-programmer.
   

  Slagelse Sprogcenter er en selvstændig, decentral kommunal institution, der refererer til arbejdsmarkedschefen. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station.
   
  Sprogcentret har 46 medarbejdere, 655 DU kursister, og vi tilbyder undervisning på hverdage (dag- og aftenhold) samt på lørdage (9-13).

   

 • 16-05-2016 Byplanlægger

  Skal du være byplanlægger i Slagelse Kommune?

  Kan du se dig selv være en del af udviklingen i en af landets store kommuner, hvor du kommer til at arbejde med både vores kommuneplan og kommende lokalplaner? Og har du lyst til at være en del af et stærkt hold, der består af 7 planlæggere og 3 tekniske designere med meget forskellige fagligheder? Så skal du bare sende os en ansøgning!

  Om jobbet

  Vi forestiller os i så fald, at du har en relevant planfaglig uddannelse, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med arbejdet i en kommune. Det går stærkt her hos os, og derfor vil det være godt hvis du har prøvet at lave lokalplanarbejde før - og at du er rimelig selvkørende! Men vi har før haft held med at ansætte superdygtige, nyuddannede planlæggere, så selv om du måske endnu ikke har fået den store erfaring, er du velkommen til at forsøge dig alligevel.
   
  Ud over de almindelige planopgaver, som kommune- og lokalplanlægning, arbejder vi med en række udviklingsprojekter, både i de tre købstæder og i landområderne. Vi forbereder et nyt campusområde med uddannelsesinstitutioner og boliger omkring Slagelse Station, et område til 500 bæredygtige boliger i Slagelses udkant, en Aqua Park i Slagelse, et maritimt center på land og i vand i Halsskov Færgehavn, et oplevelses- og videncenter på vikingeborgen Trelleborg, en ny multifunktionsplads til leg og oplevelser i Korsør bymidte og meget andet. Afdelingens brede portefølje af opgaver forudsætter derfor mange kompetencer - planfaglige, arkitektfaglige, samfundsfaglige og sociale. Vi glæder os til at høre, hvad du kan byde ind med.
   
  Vi lægger vægt på, at du kan formulere dig tydeligt og fejlfrit på skrift, og du skal have flair for at præsentere dine projekter både mundtligt og visuelt. Til gengæld kan vi tilbyde dig spændende opgaver, nye udfordringer og et udviklende arbejdsmiljø i en fuldtidsstilling. Hos os er der plads til forskellighed - og humor er vores brændstof i de fleste situationer. Samskabelse er et nøgleord og et højt serviceniveau over for både borgere og erhvervsliv er i fokus ud fra devisen om 'mere service, mindre myndighed'.

  Godt at vide

  Du får selvfølgelig løn efter kvalifikationer, men derudover rummer en ansættelse mulighed for efteruddannelse og fleksible arbejdsforhold. Planområdet ligger i Center for Teknik og Miljø, og vi har en bred samarbejdsflade. Vi har kontorer på Slagelse Rådhus lige midt i byen, kun få minutters gang fra stationen.
   
  Vi holder ansættelsessamtaler mandag, den 23. maj 2016. Vi forventer, at du har forberedt et 5 minutters oplæg, hvor du præsenterer dig selv og dine kompetencer - og yderligere 5 minutter, hvor du præsenterer en opgave eller et projekt, du har lavet og er stolt af. Vi glæder os til, at vores nye kollega starter den 1. juli.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

  Frist

  • 16. maj
   
  I Slagelse Kommune bor der 78.000 indbyggere, og kommunen dækker et samlet areal på 567 km2. Kommunen omfatter købstæderne Slagelse, Korsør og Skælskør, et stort landområde og ca. 180 km kyst. Slagelse er en sygehusby men også en universitetsby, der nu styrkes med et stort campus-område. Korsør skal kendetegnes ved et nyt maritimt center i den gamle færgehavn, mens Skælskør er byen, hvor især kunst og kultur spirer. Fælles for hele kommunen er, at det er let at komme hertil - og naturen, både skovene og strandene, ligger lige uden for døren.

  Søg stillingen Byplanlægger
Elevstillinger (2)
 • 20-05-2016 SSA - elever - oktober 2016

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker? 

  Du har nu mulighed for at fortsætte en spændende karriere indenfor sundhed og omsorg.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen
  • hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning. Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedsassistentelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver på sygehus, i psykiatrien og på plejecenter. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet 3 forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.


  Social- og sundhedsassistent elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

  Læs mere på uddannelsen til social- og sundhedsassistents egen web side (nyt vindue)

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 20. maj


  Søg stillingen SSA - elever - oktob...
 • 20-05-2016 SSH - elever oktober 2016

  Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

  Du har nu mulighed for at starte en spændende karriere indenfor sundhed og omsorg. Uddannelsen starter den 25. oktober 2016.

  Har du lyst til

  • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
  • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
  • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
  • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

  Er du

  • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
  • god til at begejstre og lade dig begejstre?
  • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
  • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
  • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

  Forudsætninger for optagelse

  • du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
  • hvis du er over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, som skal vedlægges din ansøgning.

  Realkompetencevurderingen kan blandt andet udarbejdes af SOSUSjælland.

  Vi tilbyder

  Som social- og sundhedshjælperelev i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med omsorg og pleje opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet to forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

  Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA`s overenskomst.

  Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelserne i Slagelse (åbner nyt vindue).

  Søg elevpladsen her

  I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering, hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

  Frist

  • 20. maj 2016


  Søg stillingen SSH - elever oktober...
Beredskabspersonale (2)
 • 09-05-2016 Viceberedskabschef Center for Beredskab

  Center for Beredskab søger en ny visionær viceberedskabschef med tiltrædelse snarest muligt

  Beredskabet varetager beredskabs- og myndighedsopgaver inden for det forebyggende område, samt brand- og redningsberedskabet, som løses af Falck og et kommunalt brandvæsen suppleret af vores frivillige. Herudover varetager vi et helt særligt beredskab på Storebæltsforbindelsen. Vi har vores eget brandskole / rednings- og sikkerhedscenter (Resc).

  Beredskabet består i alt af ca. 20 fuldtidsansatte og 170 deltidsansatte / frivillige.

  Til at bistå med at løse beredskabets mange administrative opgaver søges en beredskabsfaglig leder, der både kan indgå selvstændigt i den konkrete sagsbehandling, samt kan medvirke i ledelsen af det samlede beredskab i tæt samarbejde med beredskabschefen.

  Dine primære opgaver

  • planlægning, udarbejdelse og koordinering af beredskabsplaner og samarbejdsaftaler
  • ledelse af det samlede operative kommunale beredskab, herunder tilsyn med entrepriseberedskaber
  • planlægning og koordinering af kommunens indsatsledelse
  • ledelse og koordinering af Storebæltsberedskabet
  • deltage i diverse forebyggelsesopgaver, evt. i brandsyn og taktisk forebyggelse m.m.
  • diverse udviklingsprojekter, dimensionering, udarbejdelse af kontrakter, tilbud m.m.

  Kvalifikationer

  • en bred beredskabsfaglig uddannelse og /eller anden relevant videregående uddannelse
  • en lederuddannelse på minimum diplomniveau eller villig til at gennemføre uddannelsen
  • erfaring med projektarbejde og sagsfremstilling, udarbejdelse af rapporter m.m
  • analytisk og struktureret
  • empatisk og meningsskabende.

  Vi tilbyder

  • et job i et fagligt stærkt beredskab med meget alsidige opgaver
  • stor mulighed for at præge egen og andres dagligdag og jobområde
  • særdeles gode kollegaer og samarbejdspartnere
  • relevant efteruddannelse
  • løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.

  Frist

  • den 9. maj kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler og evt. test forventes gennemført i uge 20.

  Ansøgning og yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

  • beredskabschef John Olesen som kan kontaktes på telefon 21 62 95 25, eller på e-mail: Johno@slagelse.dk


  Send din ansøgning med relevant dokumentation på e-mail til: nannk@slagelse.dk • 19-05-2016 Instruktør ved Resc, Rednings- og sikkerhedscenter
  Resc, Rednings- og sikkerhedscenter i Slagelse Kommune søger en instruktør med tiltrædelse pr. 1. august.

  Din hovedopgave vil være undervisning på Resc, hvor du skal supplere vores erfarne team af instruktører og medvirke til forsat udvikling ved Resc. Herudover deltager du i afdelingens daglige drift.

  Resc er organisatorisk placeret i kommunens center for beredskab, som tillige omfatter Redningsberedskabet, der består af både kommunalt og entreprise beredskab, mange engagerede frivillige, samt Storebæltsberedskabet.

  Resc gennemfører kurser inden for brand- og redningsområdet, søfarts- og offshore branchen, transportsikkerhed for tankvogns- og jernbanebranchen, førstehjælp, faldsikring, højderedning, samt skræddersyer og gennemfører flere andre relevante sikkerhedskurser.

  Resc er en ISO 9001 certificeret virksomhed.

  Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være

  • deltagelse i teoretisk og praktisk undervisning inden for brandvæsen, søfart, on/off-shore, højderedning, sea survival herunder GWO-kurser
  • klargøringsopgaver i forbindelse med kurser
  • medvirke i udvikling af undervisningsmateriel og kurser
  • medvirke til løsning af alle andre forefaldne opgaver. 

  Vi forventer, at du

  • har de fornødne forudsætninger til at varetage arbejdsopgaverne
  • er uddannet førstehjælpsinstruktør
  • har kendskab til vindmøllebranchen eller søfart/off-shore
  • er i fysisk god form og kan gennemføre et helbredstjek med tilfredsstillende resultat
  • kan arbejde selvstændigt, er fleksibel, samarbejds- og serviceorienteret
  • skal kunne deltage i undervisning uden for normal arbejdstid og i weekender, herunder accepterer evt. rejsedage i forbindelse med eksterne kurser, både ind og udland.
  • kan undervise på engelsk
  • eventuelt er uddannet højderedningsinstruktør, inden for f.eks. Miller, Skylotec, Irata eller tilsvarende
  • behersker MS PowerPoint og andre Office programmer
  • eventuelt er uddannet inden for brand- og redningsområdet
  • kan arbejde ud fra og overholde kravene i vores kvalitetsstyring
  • evt. har en holdleder brand uddannelse. 

  Vi tilbyder

  • et afvekslende job med store udfordringer og udviklingsmuligheder
  • mulighed for at vedligeholde og udvikle egne faglige og personlige egenskaber
  • et frisk instruktørteam og gode kollegaer
  • løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for beredskabspersonel (Ny Løn). 

  Vil du vide mere?

  Du kan kontakte

  Frist

  • Senest den 19. maj 2016 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 21.

  Send din ansøgning elektronisk på email: beredskab@slagelse.dk
   

AC-personale (1)
 • 16-05-2016 Byplanlægger

  Skal du være byplanlægger i Slagelse Kommune?

  Kan du se dig selv være en del af udviklingen i en af landets store kommuner, hvor du kommer til at arbejde med både vores kommuneplan og kommende lokalplaner? Og har du lyst til at være en del af et stærkt hold, der består af 7 planlæggere og 3 tekniske designere med meget forskellige fagligheder? Så skal du bare sende os en ansøgning!

  Om jobbet

  Vi forestiller os i så fald, at du har en relevant planfaglig uddannelse, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med arbejdet i en kommune. Det går stærkt her hos os, og derfor vil det være godt hvis du har prøvet at lave lokalplanarbejde før - og at du er rimelig selvkørende! Men vi har før haft held med at ansætte superdygtige, nyuddannede planlæggere, så selv om du måske endnu ikke har fået den store erfaring, er du velkommen til at forsøge dig alligevel.
   
  Ud over de almindelige planopgaver, som kommune- og lokalplanlægning, arbejder vi med en række udviklingsprojekter, både i de tre købstæder og i landområderne. Vi forbereder et nyt campusområde med uddannelsesinstitutioner og boliger omkring Slagelse Station, et område til 500 bæredygtige boliger i Slagelses udkant, en Aqua Park i Slagelse, et maritimt center på land og i vand i Halsskov Færgehavn, et oplevelses- og videncenter på vikingeborgen Trelleborg, en ny multifunktionsplads til leg og oplevelser i Korsør bymidte og meget andet. Afdelingens brede portefølje af opgaver forudsætter derfor mange kompetencer - planfaglige, arkitektfaglige, samfundsfaglige og sociale. Vi glæder os til at høre, hvad du kan byde ind med.
   
  Vi lægger vægt på, at du kan formulere dig tydeligt og fejlfrit på skrift, og du skal have flair for at præsentere dine projekter både mundtligt og visuelt. Til gengæld kan vi tilbyde dig spændende opgaver, nye udfordringer og et udviklende arbejdsmiljø i en fuldtidsstilling. Hos os er der plads til forskellighed - og humor er vores brændstof i de fleste situationer. Samskabelse er et nøgleord og et højt serviceniveau over for både borgere og erhvervsliv er i fokus ud fra devisen om 'mere service, mindre myndighed'.

  Godt at vide

  Du får selvfølgelig løn efter kvalifikationer, men derudover rummer en ansættelse mulighed for efteruddannelse og fleksible arbejdsforhold. Planområdet ligger i Center for Teknik og Miljø, og vi har en bred samarbejdsflade. Vi har kontorer på Slagelse Rådhus lige midt i byen, kun få minutters gang fra stationen.
   
  Vi holder ansættelsessamtaler mandag, den 23. maj 2016. Vi forventer, at du har forberedt et 5 minutters oplæg, hvor du præsenterer dig selv og dine kompetencer - og yderligere 5 minutter, hvor du præsenterer en opgave eller et projekt, du har lavet og er stolt af. Vi glæder os til, at vores nye kollega starter den 1. juli.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

  Frist

  • 16. maj
   
  I Slagelse Kommune bor der 78.000 indbyggere, og kommunen dækker et samlet areal på 567 km2. Kommunen omfatter købstæderne Slagelse, Korsør og Skælskør, et stort landområde og ca. 180 km kyst. Slagelse er en sygehusby men også en universitetsby, der nu styrkes med et stort campus-område. Korsør skal kendetegnes ved et nyt maritimt center i den gamle færgehavn, mens Skælskør er byen, hvor især kunst og kultur spirer. Fælles for hele kommunen er, at det er let at komme hertil - og naturen, både skovene og strandene, ligger lige uden for døren.

  Søg stillingen Byplanlægger