Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Udskriv stillingsopslag

Sygeplejerske (1)
 • 07-05-2017 Sygeplejerske, SSH og SSA til Levehjemmet Bjergbyparken

   Vil du være med til at skabe høj livskvalitet for mennesker på et midlertidigt ophold?

  Vi søger medarbejdere søges til nyoprettet aflastningstilbud på et veletableret Edenregistreret Levehjem

  Bjergbyparken udvider med midlertidige pladser, og søger i den forbindelse nye kolleger.

  Vi skal bruge

  • sygeplejerske
  • social- og sundhedsassistent
  • fire social- og sundhedshjælpere


  Der er tale om nyoprettede stillinger på 30 - 32 timer i skiftende tjenester samt hver anden weekend, med start hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.

  Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du skal være tæt på beboerne og være med til at skabe et liv der er værd at leve, i hele livet?

  Synes du det vil være spændende, at yde helhedspleje og omsorg for mennesker der har brug for aflastning i en kortere eller længere periode?

  Er du stærk i din egen faglighed? Og vil du tage ligelig og aktiv del i de daglige gøremål?

  Så er det måske dig vi søger.

  Du skal være med til at skabe et nyt aflastningsteam i et tæt samspil med beboere, kollegaer og ledelsen.

  Vi søger profiler, der gerne må være forskellige. Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer indenfor et eller flere af følgende områder:

  • Demensområdet, IT omsorgssystemerne Vitae og Tops, Hygiejne, Sårpleje, Psykiatri, arbejdet med rehabilitering, Palliation


  Det allervigtigste er imidlertid, at du har lyst til, at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe et liv "der er værd at leve" for vores beboere og samtidigt har fokus på kvalitet i arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

  Du kan læse mere om Eden Alternative filosofien på EdenDenmarks hjemmeside (nyt vindue)

  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten. Eventuelle supplerende lønkrav bedes oplyst sammen med ansøgningen

  Vil du vide mere?

  Er du velkommen til at kontakte

  • virksomhedsleder Keld Taaning på tlf. 21 43 31 08 eller på mail kelta@slagelse.dk

  Frist

  • søndag den 7. maj 2016 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler

  Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 19.

  Bilag

  Kompetenceprofiler for  Søg stillingen Sygeplejerske, SSH o...
Sundhedsplejerske (1)
 • 27-04-2017 Sundhedsplejersker til Sundhedstjenesten
  Har du lyst til at arbejde som sundhedsplejerske i en kommune hvor tidlig indsats, forebyggelse og den gode start på livet står øverst på dagsordenen? På en arbejdsplads med masser af dynamik, fleksibilitet og engagement? Så er det lige dig vi søger som vores nye kollega!

  Vi søger

  • En sundhedsplejerske til ansættelse i fast stilling - herudover søger vi
  • En sundhedsplejerske til et tidsbegrænset vikariat:
   Udover vores faste tilbud i Sundhedstjenesten starter vi et 3 årigt projekt "Sundhedsplejersker styrker Integration" og det medfører omlægning af opgaver i Sundhedstjenesten og derfor har vi brug for en sundhedsplejerske, som skal varetage vores faste tilbud, mens vores fastansatte sundhedsplejersker indgår i projektet.

  Vores arbejdsopgaver

  I Sundhedstjenesten varetager vi en lang række forskellige opgaver indenfor spæd- og småbørnssundhedspleje, skolesundhedsplejerskearbejde, ligesom vi yder konsulentbistand til dagtilbud og skoler.
   
  Vi har tilbud der blandt andet omfatter graviditetsbesøg til førstegangsgravide, særlige graviditetsbesøg til sårbare familier og barselsbesøg på 4-5. dagen. Herudover har vi rejsehold i forhold til rygning og seksuel sundhed, vejledningsforløb for overvægtige børn og deres familier

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads præget af værdierne modig, tydelig, kompetent og med glæde, hvor vi insisterer på en ressourceorienteret tilgang - både til arbejdsopgaver og adfærd i hverdagen
  • en god blanding af både yngre og mere erfarne sundhedsplejersker med mange faglige og personlige kompetencer. Alle vægter vi en god, positiv og humoristisk tone i hverdagen.
  • gode rammer for faglig udvikling og sparring gennem ekstern supervision
  • løbende kompetenceudvikling
  • et individuelt tilpasset introduktionsforløb med tilknyttet mentor
  • et aktivt og engageret MED-system, som giver dig og dine kolleger mulighed for en høj grad af medinddragelse og indflydelse på både hverdagen og visionerne for Sundhedstjenesten, i tæt samspil med ledelsen 

  Dine kvalifikationer

  Vi forventer at du er uddannet sundhedsplejerske. Vi arbejder ud fra Marte Meo principperne og er meget optagede af det udviklingsstøttende samspil i relationer. Vi vil derfor lægge vægt på, at du har en Marte Meo-uddannelse - eller anden relevant erfaring med tilgange til det udviklingsstøttende samspil.
   
  Sundhedstjenesten har en central rolle i det tværfaglige samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet i kommunen. Derfor lægger vi vægt på, at du har erfaring med og lyst til at indgå i dette samarbejde, sammen med andre centrale aktører på området.
   
  Idet gruppen er optaget af projekter og tilbud internt og på tværs af kommunen forventer vi, at du er fleksibel og stabil i forhold til varetagelse af Sundhedstjenestens kerneopgaver og tilbud.

  Om os i Sundhedstjenesten

  Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune er en dynamisk virksomhed med base i Skælskør, bestående af 26 sundhedsplejersker, en administrativ medarbejder, en kostvejleder, en souschef og en leder.
   
  Sundhedstjenesten er organisatorisk forankret som decentral virksomhed under Center for Børn og Familie. Udover Sundhedstjenesten, består centeret også af Tandplejen, Slagelse Familie Center, dagtilbudsområdet, det specialiserede børne- og ungeområde og den del af voksenområdet som vedrører rådgivning og udbetaling i forhold til bl.a. sygedagpenge, pension, kontanthjælp.
   
  Fælles for det arbejde vi laver på tværs af Center for Børn og Familie er, at vi har et målrettet fokus på tidlig opsporing og forebyggelse. Heri ligger, at vi har blikket rettet mod, hvordan vi kan være med til at understøtte forældrene og skabe rammerne for, at kommunens børn får en så god start på livet som muligt.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er tilknyttet forskellige distrikter i kommunen og ønskes besat pr. 1. august 2017 eller efter aftale.
  Alle stillinger er i udgangspunktet på 37 timer, men vi er åbne for dine ønsker til timetallet, hvis du er den rigtige ansøger.
  Alle sundhedsplejersker arbejder som selvtilrettelæggende.
   
  Vi tilbyder barselsbesøg til alle tidligt udskrevne familier. Du skal derfor regne med at du skal deltage i enkelte lørdagsvagter/dækning af helligdage henover året.
   
  Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.        

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • ledende sundhedsplejerske Bodil Bahnsen på tlf. 51 53 95 01 eller
  • souschef Tina Bjerg Jørgensen på tlf. 28 80 14 50.
   
  Du kan få flere oplysninger om Sundhedstjenestens arbejde på Sundhedstjenestens hjemmeside (nyt vindue).
   

  Frist

  Torsdag den 27. april 2017 kl. 11.00.

  Er du er interesseret i stillingerne, så send os en motiveret ansøgning (max. en A4 side) og CV.

  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
  Der skal foreligge en straffe og børneattest attest ved alle ansættelser i Sundhedstjenesten.
   
  Vi holder ansættelsessamtaler fredag den 5. maj 2017 på Næstvedvej 15 i Skælskør.
   
   
   

  Søg stillingen Sundhedsplejersker t...
Studiejob (1)
 • 07-05-2017 Sommerferievikar/studierelevant fritidsjob

  Søger du feriejob eller studierelevant fritidsjob? Så er denne stilling måske noget for dig

  Pleje og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger snarest muligt sommerferieafløseren til perioden uge 25-35.

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, studerende eller i gang med en uddannelse som sygeplejerske? Vi søger nye kolleger til at dække sommerferie.

  Vi forventer at du kan arbejde minimum hver anden weekend samt dagvagter og aftenvagter (samt tidsrummet kl 14-20)
   
  Blomstergården er indrettet som leve-bo-miljøer i smukke og hjemlige omgivelser. Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere, og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne.

  Vi forventer, at du

  • tager udgangspunkt i borgerens hverdag og situation
  • tør at tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • kan bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • er positiv, stabil og nysgerrig.

  Vi tilbyder

  • studierelevant fritidsjob eller blot et ferie job
  • engagerede kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder, Karoline Jensen på tlf. 58 57 43 71
  • daglig leder, Kirsten Meilvang på tlf. 58 57 43 66
  • eller læs mere på vores hjemmeside (åbner i nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  • søndag den 7. maj 2017.


  Søg stillingen Sommerferievikar/stu...
Social- og sundhedshjælper (5)
 • 04-05-2017 Tre SSH`er til ferieafløsning på Skælskør Plejecenter
   
  De faste medarbejdere på Skælskør Plejecenter vil gerne have sommerferie, og derfor mangler vi dig, der har lyst til at bruge din sommer sammen med vores dejlige beboere og de kollegaer som ikke holder ferie.

  Har du lyst til at indgå i nære relationer, arbejde i beboernes hjem, kan du rumme og se værdi i samarbejde med familiemedlemmer og har du hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig vi søger.
   
  Skælskør Plejecenter er et leve bo hjem, hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus. Plejecenteret i Skælskør er under ombygning, hvilket betyder at beboere og personale er midlertidigt "genhuset" i Slagelse. Vi bor til leje på Blomstergården, indtil at vi kan flytte hjem til Skælskør i maj 2018.  
   
  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

  Vi søger

  • 3 social og sundhedshjælpere 30 timer pr. uge
  Stillingerne er tidsbegrænset gældende fra 1. juli til 31. august 2017 evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.

  Bemærk at der er kort ansøgningsfrist.

  Om dig

  • du har en høj faglighed
  • du brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien - se mere på EdenDanmarks hjemmeside (nyt vindue)
  • du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje.
  • det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens
  • du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • du skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.

  Om os

  • faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • kollegaer som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • en arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet
  • værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.

  Flere informationer

  Har du yderlige spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • torsdag den 4 maj 2017 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. maj 2017.

  Ansættelse pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem.  

  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

  Søg stillingen Tre SSH`er til ferie...
 • 07-05-2017 Sygeplejerske, SSH og SSA til Levehjemmet Bjergbyparken

   Vil du være med til at skabe høj livskvalitet for mennesker på et midlertidigt ophold?

  Vi søger medarbejdere søges til nyoprettet aflastningstilbud på et veletableret Edenregistreret Levehjem

  Bjergbyparken udvider med midlertidige pladser, og søger i den forbindelse nye kolleger.

  Vi skal bruge

  • sygeplejerske
  • social- og sundhedsassistent
  • fire social- og sundhedshjælpere


  Der er tale om nyoprettede stillinger på 30 - 32 timer i skiftende tjenester samt hver anden weekend, med start hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.

  Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du skal være tæt på beboerne og være med til at skabe et liv der er værd at leve, i hele livet?

  Synes du det vil være spændende, at yde helhedspleje og omsorg for mennesker der har brug for aflastning i en kortere eller længere periode?

  Er du stærk i din egen faglighed? Og vil du tage ligelig og aktiv del i de daglige gøremål?

  Så er det måske dig vi søger.

  Du skal være med til at skabe et nyt aflastningsteam i et tæt samspil med beboere, kollegaer og ledelsen.

  Vi søger profiler, der gerne må være forskellige. Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer indenfor et eller flere af følgende områder:

  • Demensområdet, IT omsorgssystemerne Vitae og Tops, Hygiejne, Sårpleje, Psykiatri, arbejdet med rehabilitering, Palliation


  Det allervigtigste er imidlertid, at du har lyst til, at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe et liv "der er værd at leve" for vores beboere og samtidigt har fokus på kvalitet i arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

  Du kan læse mere om Eden Alternative filosofien på EdenDenmarks hjemmeside (nyt vindue)

  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten. Eventuelle supplerende lønkrav bedes oplyst sammen med ansøgningen

  Vil du vide mere?

  Er du velkommen til at kontakte

  • virksomhedsleder Keld Taaning på tlf. 21 43 31 08 eller på mail kelta@slagelse.dk

  Frist

  • søndag den 7. maj 2016 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler

  Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 19.

  Bilag

  Kompetenceprofiler for  Søg stillingen Sygeplejerske, SSH o...
 • 07-05-2017 Sommerferievikar/studierelevant fritidsjob

  Søger du feriejob eller studierelevant fritidsjob? Så er denne stilling måske noget for dig

  Pleje og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger snarest muligt sommerferieafløseren til perioden uge 25-35.

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, studerende eller i gang med en uddannelse som sygeplejerske? Vi søger nye kolleger til at dække sommerferie.

  Vi forventer at du kan arbejde minimum hver anden weekend samt dagvagter og aftenvagter (samt tidsrummet kl 14-20)
   
  Blomstergården er indrettet som leve-bo-miljøer i smukke og hjemlige omgivelser. Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere, og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne.

  Vi forventer, at du

  • tager udgangspunkt i borgerens hverdag og situation
  • tør at tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • kan bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • er positiv, stabil og nysgerrig.

  Vi tilbyder

  • studierelevant fritidsjob eller blot et ferie job
  • engagerede kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder, Karoline Jensen på tlf. 58 57 43 71
  • daglig leder, Kirsten Meilvang på tlf. 58 57 43 66
  • eller læs mere på vores hjemmeside (åbner i nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  • søndag den 7. maj 2017.


  Søg stillingen Sommerferievikar/stu...
 • 22-05-2017 Sommerferievikarer til Plejecenter Solbakken, Korsør
  Plejecenter Solbakken i Korsør søger sommerferievikarer.
   
  Har du lyst til at arbejde som vikar og til at give beboerne i Plejecenter Solbakken et liv, der er værd at leve - hver dag?
  - så kan vi tilbyde dig ansættelse som vikar i perioden juni - september.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet SSH eller anden relevant uddannelse
  • har mulighed for at tage vagter både dag/aften og nat
  • er bevidst om dit ansvar, tager initiativ og har lyst til at indgå i samarbejdet med beboere, familier og kolleger
  • er positiv, stabil og nysgerrig
  • ikke holder længerevarende ferie i juli og august måned. 

  Vi tilbyder

  • relevant introduktion.
  • engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
  • personlig og faglig udvikling.
  • en arbejdsplads med fokus værdig ældrepleje og respekt for den enkelte beboer og hvor arbejdsglæde er en naturlig del af hverdagen. 

  Du brænder for at arbejde med mennesker og har "dit hjerte med på arbejde". Du kan lide at have nære relationer til beboerne, give dem et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i deres liv.
   
  Du er mødestabil, visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.
  Værdierne: Modig - Tydelig - Kompetent og - med glæde, er bærende i vores arbejde.
   
  Plejecenteret er delt op i mindre leve-bo miljøer hvor beboerne støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med fokus på god livskvalitet for den enkelte beboer

  Yderligere oplysninger

  For at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • centerleder Ingelise Holm på tlf. 23 39 11 99 eller koordinator
  • Jane Andersen på tlf. 58 38 01 77.
   
  Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning med kopi af uddannelsesbevis og relevant dokumentation for tidligere beskæftigelse og erfaring.

  Ansøgningsfrist

  • 2. maj 2017 
   
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
   

  Søg stillingen Sommerferievikarer t...
 • 28-05-2017 SSH - Ferieafløsere til Plejecenter Quistgården

  Vil du være på en arbejdsplads, hvor nærvær og tilstedeværelse er vigtige elementer i dagligdagen - så læs videre!!

  Vi søger engagerede sommerferieafløsere til Plejecenter Quistgården 

  Vores faste medarbejdere skal holde sommerferie, og vi søger derfor gode, stabile og kompetente medarbejdere, som vil arbejde hos os i en nærmere aftalt periode hen over sommeren.
   
  Antallet af timer og vagttyper aftales med dig.
   
  Quistgården er et skærmet afsnit med plads til 24 svært demente borgere beliggende på Møllebjergvej 12 i Korsør. Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og vores mål er, at medarbejdere og beboere oplever stabilitet og trivsel i dagligdagen.

  Du

  • skal være uddannet social- og sundhedshjælpere - gerne med erfaring med demente borgere
  • skal være fleksibel i forhold til arbejdstid
  • skal brænde for arbejdet med demente borgere
  • holder ikke ferie i ansættelsesperioden.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger kan fås hos
  • centerleder Lene Henriksen tlf. 24 25 32 89

  Frist

  • 28. maj 2017

  Der vil blive afholdt samtaler løbende.

  Søg stillingen SSH - Ferieafløsere ...
Social- og sundhedsassistent (4)
 • 04-05-2017 SSA til Skælskør Plejecenter
  Er det DIG der skal være vores nye kollega?
  Har du lyst til at indgå i nære relationer, arbejde i beboernes hjem, kan du rumme og se værdi i samarbejde med familiemedlemmer og har du hjertet med på arbejde, så er det måske lige dig vi søger.
   
  Skælskør Plejecenter er et leve bo hjem hvor den enkelte beboer og familiemedlemmer er i fokus. Plejecenteret i Skælskør er under ombygning, hvilket betyder at beboere og personale er midlertidigt "genhuset" i Slagelse. Vi bor til leje på Blomstergården, indtil vi kan flytte hjem til Skælskør i maj 2018.  
   
  Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette. 
   

  Vi søger

  1 social- og sundhedsassistent på 30 timer pr. uge
  Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.
  Bemærk at der er kort ansøgningsfrist.
   

  Om dig

  • Du har en høj faglighed
  • Du brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien, se mere på Eden Danmarks hjemmeside (nyt vindue)
  • Du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
  • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens
  • Du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
  • Du skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.
   

  Om os

  • Faglige dygtige og engagerede kollegaer
  • Kollegaer som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
  • En arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.
  • Værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.
   

  Flere informationer

   

  Frist

  • torsdag den 4 maj 2017 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. maj 2017
  Ansættelse pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter.


  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem.  
   
  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.
   

  Søg stillingen SSA til Skælskør Ple...
 • 07-05-2017 Sygeplejerske, SSH og SSA til Levehjemmet Bjergbyparken

   Vil du være med til at skabe høj livskvalitet for mennesker på et midlertidigt ophold?

  Vi søger medarbejdere søges til nyoprettet aflastningstilbud på et veletableret Edenregistreret Levehjem

  Bjergbyparken udvider med midlertidige pladser, og søger i den forbindelse nye kolleger.

  Vi skal bruge

  • sygeplejerske
  • social- og sundhedsassistent
  • fire social- og sundhedshjælpere


  Der er tale om nyoprettede stillinger på 30 - 32 timer i skiftende tjenester samt hver anden weekend, med start hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.

  Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du skal være tæt på beboerne og være med til at skabe et liv der er værd at leve, i hele livet?

  Synes du det vil være spændende, at yde helhedspleje og omsorg for mennesker der har brug for aflastning i en kortere eller længere periode?

  Er du stærk i din egen faglighed? Og vil du tage ligelig og aktiv del i de daglige gøremål?

  Så er det måske dig vi søger.

  Du skal være med til at skabe et nyt aflastningsteam i et tæt samspil med beboere, kollegaer og ledelsen.

  Vi søger profiler, der gerne må være forskellige. Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer indenfor et eller flere af følgende områder:

  • Demensområdet, IT omsorgssystemerne Vitae og Tops, Hygiejne, Sårpleje, Psykiatri, arbejdet med rehabilitering, Palliation


  Det allervigtigste er imidlertid, at du har lyst til, at arbejde et sted, hvor vi værner om at skabe et liv "der er værd at leve" for vores beboere og samtidigt har fokus på kvalitet i arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

  Du kan læse mere om Eden Alternative filosofien på EdenDenmarks hjemmeside (nyt vindue)

  Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten. Eventuelle supplerende lønkrav bedes oplyst sammen med ansøgningen

  Vil du vide mere?

  Er du velkommen til at kontakte

  • virksomhedsleder Keld Taaning på tlf. 21 43 31 08 eller på mail kelta@slagelse.dk

  Frist

  • søndag den 7. maj 2016 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler

  Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 19.

  Bilag

  Kompetenceprofiler for  Søg stillingen Sygeplejerske, SSH o...
 • 07-05-2017 Sommerferievikar/studierelevant fritidsjob

  Søger du feriejob eller studierelevant fritidsjob? Så er denne stilling måske noget for dig

  Pleje og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger snarest muligt sommerferieafløseren til perioden uge 25-35.

  Er du uddannet social- og sundhedshjælper, studerende eller i gang med en uddannelse som sygeplejerske? Vi søger nye kolleger til at dække sommerferie.

  Vi forventer at du kan arbejde minimum hver anden weekend samt dagvagter og aftenvagter (samt tidsrummet kl 14-20)
   
  Blomstergården er indrettet som leve-bo-miljøer i smukke og hjemlige omgivelser. Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere, og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne.

  Vi forventer, at du

  • tager udgangspunkt i borgerens hverdag og situation
  • tør at tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • kan bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • er positiv, stabil og nysgerrig.

  Vi tilbyder

  • studierelevant fritidsjob eller blot et ferie job
  • engagerede kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder, Karoline Jensen på tlf. 58 57 43 71
  • daglig leder, Kirsten Meilvang på tlf. 58 57 43 66
  • eller læs mere på vores hjemmeside (åbner i nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  • søndag den 7. maj 2017.


  Søg stillingen Sommerferievikar/stu...
 • 22-05-2017 Sommerferievikarer til Plejecenter Solbakken, Korsør
  Plejecenter Solbakken i Korsør søger sommerferievikarer.
   
  Har du lyst til at arbejde som vikar og til at give beboerne i Plejecenter Solbakken et liv, der er værd at leve - hver dag?
  - så kan vi tilbyde dig ansættelse som vikar i perioden juni - september.

  Vi forventer, at du

  • er uddannet SSH eller anden relevant uddannelse
  • har mulighed for at tage vagter både dag/aften og nat
  • er bevidst om dit ansvar, tager initiativ og har lyst til at indgå i samarbejdet med beboere, familier og kolleger
  • er positiv, stabil og nysgerrig
  • ikke holder længerevarende ferie i juli og august måned. 

  Vi tilbyder

  • relevant introduktion.
  • engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
  • personlig og faglig udvikling.
  • en arbejdsplads med fokus værdig ældrepleje og respekt for den enkelte beboer og hvor arbejdsglæde er en naturlig del af hverdagen. 

  Du brænder for at arbejde med mennesker og har "dit hjerte med på arbejde". Du kan lide at have nære relationer til beboerne, give dem et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i deres liv.
   
  Du er mødestabil, visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.
  Værdierne: Modig - Tydelig - Kompetent og - med glæde, er bærende i vores arbejde.
   
  Plejecenteret er delt op i mindre leve-bo miljøer hvor beboerne støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med fokus på god livskvalitet for den enkelte beboer

  Yderligere oplysninger

  For at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • centerleder Ingelise Holm på tlf. 23 39 11 99 eller koordinator
  • Jane Andersen på tlf. 58 38 01 77.
   
  Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning med kopi af uddannelsesbevis og relevant dokumentation for tidligere beskæftigelse og erfaring.

  Ansøgningsfrist

  • 2. maj 2017 
   
  Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgningen er afsendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og tovholder i resten af ansættelsesprocessen.
   

  Søg stillingen Sommerferievikarer t...
Pædagog (5)
 • 28-04-2017 Pædagog til barselsvikariat i mellemgruppen - Børnegården

  Uddannet pædagog til barselsvikariat på 31 timer søges pr. 1. august til en af vores mellemgrupper

   
  Stillingen er begivenhedsbegrænset til ca. 1. februar 2018.

  Besøg os inden du søger!
   
  Vi søger en pædagog, der kan og vil indgå i et team med i alt to pædagoger og en medhjælper i mellemgruppen (3-4,5 år).
  Vi søger særligt efter en pædagog, der har en holdning til pædagogisk ledelse på stuen.

  Vi forventer bl.a. at du

  • har dokumenteret Marte Meo uddannelse/erfaring og/eller dokumenteret uddannelse/erfaring i inklusion, og at du kan udmønte dette i praksis
  • kan bidrage med pædagogisk viden, refleksion og innovativ tankegang til Børnegårdens fortsatte udvikling
  • er fortrolig med at arbejde pædagogisk med sanse-motorik og motoriske udfoldelser
  • er fortrolig med Læse Leg samt øvrig sprogstimulering
  • har erfaring med Fri For Mobberi
  • kan arbejde selvstændigt samt være fokuseret, struktureret, målrettet og nærværende i dit arbejde
  • har erfaring med at arbejde målrettet og struktureret med fokusskemaer, brobygningsskemaer internt
  • er fortrolig med at beskrive og arbejde med pædagogiske læreplaner
  • er fagligt stærk, saglig og velfunderet
  • kan arbejde inkluderende og fagligt professionelt, samt agerer som rollemodel
  • har stærke samarbejdsevner - også på tværs af stuer og afdelinger
  • er anerkendende, omsorgsfuld og positiv i din tilgang til det enkelte barn, forældre og kolleger
  • er anerkendende og sikker i forældresamtaler - også de vanskelige
  • kan begrunde og italesætte dit pædagogiske arbejde
  • har en holdning til, hvad Slagelse Kommunes værdiord betyder for dig.
  • har pædagogisk erfaring, lyst og evne til at arbejde med børn fra 3-4,5 år
  • er mødestabil, robust og har fokus på opgaven frem for voksenrelationer 

  Børnegården er en stor institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 basispladser.
  Aften- og natpasningen er til børn, hvis forældre har et arbejdsbetinget pasningsbehov efter kl. 17.
   
  I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de 3-ca. 4,5 årige, samt en afdeling med to Storbørnsgrupper for de ca. 4,5-6 årige.
   
  Vi arbejder målrettet og struktureret både med vores pædagogik og skriftlige arbejde. Som pædagog i Børnegården er du rollemodel for vores børn. Det er vores opgave at guide og vejlede børn SAMT forældre.
   
  Børnegården arbejder professionelt og målrettet, og vi har et anerkendende og inkluderende børnesyn. Vi arbejder efter Slagelse Kommunes værdiord.

  For Børnegården betyder det, at vi

  • er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter - også de svære ting.
  • er tydelige - fordi vi er professionelle.
  • er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed.
  • arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde. 

  Se desuden mere på Børnegårdens hjemmeside (nyt vindue).

  Yderligere oplysninger

  Henvendelse for aftale om besøg kan ske til
  • leder Anders Kaae eller souschef Jeanne Kok på tlf. 58 52 29 79 lokal 1.
  For at komme i betragtning til stillingen, forventer vi, at du har besøgt os inden du søger stillingen.

  Ansøgningsfrist

  • 28. april kl. 12.00.
   
  Vi forventer at afholde 2 samtaler for de endelige kandidater.
  1. samtale forventes afholdt den 11. maj i tidsrummet 9-16.
  2. samtale forventes afholdt den 17. maj i tidsrummet 9-14.
   
  Ansøgning udelukkende digitalt.
   

  Søg stillingen Pædagog til barselsv...
 • 01-05-2017 Dagplejepædagog til Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger en dagplejepædagog på 30 timer ugentligt fra 1. juli 2017 eller snarest derefter.

  Arbejdssted

  Dagplejekontoret har base på Merkurvej 2, 1.tv. i Slagelse
   
  Arbejdet består primært i at udøve pædagogisk vejledning og rådgivning i dagplejehjemmene og supervisere den enkelte dagplejer samt visitation af børn på venteliste til dagplejen. Derudover skal du medvirke til et godt og positivt forældresamarbejde, samt arbejde med diverse administrative opgaver.
  Tilsynsbesøgene hos dagplejerne foregår i egen bil, der udbetales kørselsgodtgørelse efter Statens takster.

  Vi forventer, at du

  • har en pædagogisk uddannelse
  • er god som inspirator, vejleder og igangsætter for dygtige ansvarlige dagplejere
  • er en faglig dygtig, inspirerende, positiv og visionær medarbejder i personalegruppen
  • er god til at arbejde med it
  • er frisk til at deltage i morgenvagtsordning på dagplejekontoret
  • er demokratisk tænkende og åben over for kulturforskelle
  • er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer
  • er indstillet på at arbejde i et krydspres
  • kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og modigt
  • er dygtig til at organisere administrative opgaver
  • har en udpræget assertiv kommunikationsform
  • er en god konfliktløser og øvet i "den nødvendige samtale"
  • lægger vægt på et godt forældresamarbejde
  • er fleksibel, omstillingsparat og team orienteret
  • har indblik i at vejlede voksne mennesker
  • har en professionel og anerkende tilgang til andre mennesker.

  Vi tilbyder, at du

  • må bruge andre sider af dig selv, end i et traditionelt pædagogjob
  • i høj grad får brug for dine menneskelige kvalifikationer
  • i høj grad får indflydelse på din egen hverdag
  • møder livsglade og udviklingsorienterede kollegaer, i en kultur som er fasttømret og med humor som en af de grundlæggende værdier
  • bliver aktør på en arbejdsplads med masser af udfordringer og i stadig udvikling
  • er fleksibel og kan acceptere, at dagen ikke altid bliver som du har planlagt.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du lyst til at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
  • dagplejeledelsen på tlf. 58 57 36 36, på hverdage mellem kl. 9.00-13.00.
   
  Du kan læse mere om dagplejen på Dagplejens hjemmeside (nyt vindue).

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 1. maj 2017, kl. 12.00.
   
  Samtaler afholdes onsdag den 10. maj 2017.
   
  Der indhentes straffe- og børneattest ved alle ny ansættelser i Slagelse Dagpleje.
   

  Søg stillingen Dagplejepædagog til ...
 • 16-05-2017 Pædagog til Storbørnsgruppen i Børnegården

  Pædagog på 32 timer søges pr. 1. august til en af vores Storbørnsgrupper

   
  Besøg os inden du søger stillingen!

  Vi søger en pædagog, der kan og vil indgå i et team med i alt to pædagoger og en pædagogmedhjælper.
  Vi søger særligt efter en pædagog, der har en holdning til pædagogisk ledelse på stuen.

  Vi forventer bl.a. at du

  • har dokumenteret Marte Meo uddannelse/erfaring og/eller dokumenteret uddannelse/erfaring i inklusion, og at du kan udmønte dette i praksis
  • kan bidrage med pædagogisk viden, refleksion og innovativ tankegang til Børnegårdens fortsatte udvikling
  • har erfaring med skoleforberedende arbejde
  • er fortrolig med at arbejde pædagogisk med sanse - motorik og motoriske udfoldelser
  • har kendskab til (eller ønsker) at arbejde pædagogisk med slåskultur/tigertræning
  • er fortrolig med at arbejde med Læse-Leg samt øvrig sprogstimulering
  • har interesse for og kendskab til pædagogisk arbejde med musik og teater
  • kan arbejde selvstændigt samt være fokuseret, struktureret, målrettet og nærværende i dit arbejde
  • har erfaring med at arbejde målrettet og struktureret med fokusskemaer, brobygningsskemaer og overleveringssamtaler med skoler
  • er fagligt stærk, saglig og velfunderet
  • kan arbejde inkluderende og fagligt professionelt, samt agere som rollemodel
  • har stærke samarbejdsevner - også på tværs af stuer og afdelinger
  • er anerkendende, omsorgsfuld og positiv i din tilgang til det enkelte barn, forældre og kolleger
  • er anerkendende og sikker i forældresamtaler - også de vanskelige
  • kan begrunde og italesætte dit pædagogiske arbejde
  • har en holdning til, hvad Slagelse Kommunes værdiord betyder for dig.
  • har pædagogisk erfaring, lyst og evne til at arbejde med børn fra ca. 4,5-6 år
  • er mødestabil, robust og har fokus på opgaven frem for voksenrelationer 

  Børnegården er en stor institution med 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning.
  Aften- og natpasningen er til børn, hvis forældre har et arbejdsbetinget pasningsbehov efter kl. 17.
   
  I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har en afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de 3-ca. 4,5 årige, samt en afdeling med to Storbørnsgrupper for de ca. 4,5-6 årige.
   
  Vi arbejder målrettet og struktureret både med vores pædagogik og skriftlige arbejde. Som pædagog i Børnegården er du rollemodel for vores børn. Det er vores opgave at guide og vejlede børn SAMT forældre.
   
  Børnegården arbejder professionelt og målrettet, og vi har et anerkendende og inkluderende børnesyn. Vi arbejder efter Slagelse Kommunes værdiord.

  For Børnegården betyder det, at vi

  • er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter - også de svære ting
  • er tydelige - fordi vi er professionelle
  • er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed
  • arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde. 

  Se desuden Børnegårdens hjemmeside (nyt vindue).

  Yderligere oplysninger

  Henvendelse for aftale om besøg kan ske til
  • leder Anders Kaae eller souschef Jeanne Kok på tlf. 58 52 29 79

  For at komme i betragtning til stillingen, forventer vi, at du har besøgt os inden du søger stillingen.

  Ansøgningsfrist

  • 16. maj kl. 12.00.
   
  Vi forventer at afholde 2 samtaler for de endelige kandidater.
  1. samtale forventes afholdt den 8. juni i tidsrummet 9-16.
  2. samtale forventes afholdt den 13. juni i tidsrummet 9-15.
   
  Ansøgning udelukkende digitalt.
   
   

  Søg stillingen Pædagog til Storbørn...
 • 23-05-2017 Pædagog til Storebæltskolen

  Attraktiv stilling som pædagog til Storebæltskolen

  Grundet elevtilgang søger Storebæltskolen i Korsør to pædagoger til vores indskoling.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Læs mere på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 70 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og humor og faglig stolthed
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en attraktiv løn.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov og at du er stærk i relationsarbejdet
  • er kreativ og fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er robust fysisk og psykisk og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • er god til tværfagligt samarbejde, da vi arbejder teambaseret
  • er uddannet pædagog og gerne med erfaring inden for specialundervisningsområdet
  • har mod på et udvidet forældresamarbejde, da det er en del af vores hverdag
  • kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
  • har mod på et udvidet samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere.
   
  Stillingen er på 35 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Der afholdes rundvisning for interesserede ansøgere fredag den 19. maj kl. 15.00.

  Frist

  • 23. maj 2017 kl. 12.00

  Ansættelsessamtale afholdes den 30. maj 2017.
   

  Søg stillingen Pædagog til Storebæl...
 • 23-05-2017 Pædagog til Storebæltskolens ASK-tilbud

  Attraktiv stilling som pædagog til Storebæltskolens ASK-tilbud

  Grundet elevtilgang søger Storebæltskolen i Korsør en pædagog til vores ene ASK-klasse (Alternativ Supplerende Kommunikation) som er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser. Hver ASK klasse har pt. fem elever og til dem er tilknyttet to pædagogmedhjælpere en pædagog og en lærer. Derudover har skolens talepædagoger, fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.Læs mere på Stoebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)

  I ASK-klasserne arbejders der ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation, - og specielt det sociale aspekt i kommunikation, skal have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.

  Vi kan tilbyde

  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 70 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og humor og faglig stolthed
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en attraktiv løn.

  Vi forventer, at du

  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov og at du er stærk i relationsarbejdet
  • er kreativ og fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er robust fysisk og psykisk og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • er god til tværfagligt samarbejde, da vi arbejder teambaseret
  • er uddannet pædagog og gerne med erfaring inden for specialundervisningsområdet
  • har mod på et udvidet forældresamarbejde, da det er en del af vores hverdag.
  • kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
  • har mod på et udvidet samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • har mod på sondeernæring, forflytninger og epilepsi.
   
  Stillingen er på 35 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Benjamin Ejlertsen på tlf. 51 18 57 55 eller på mail: beejl@slagelse.dk

  Der afholdes rundvisning for interesserede ansøgere fredag den 19. maj kl. 15.00.

  Frist

  • 23. maj 2017 kl. 12:00

  Ansættelsessamtale afholdes den 30. maj 2017.

  Søg stillingen Pædagog til Storebæl...
Leder (2)
 • 08-05-2017 Skoleleder til Marievangsskolen

  Vi søger dig, der er visionær og kan fortsætte udviklingen af Marievangsskolens faglighed og meningsskabende fællesskaber.

  Kan du "tænke på kanten af boksen"?

  Vi søger en skoleleder, som ser et udviklingspotentiale i både at fastholde og videreudvikle vores kultur og værdisæt. Du kan motivere, engagere og sætte retning for hele skolen.
   
  Du vil få mulighed for at bruge alle dine ledelsesværktøjer på en skole med en anerkendende og traditionsrig kultur, hvor udviklingen skabes i samspil mellem ledelse og personale.
   
  Vi er en stor skole med et nært forpligtende samarbejde med børn og forældre. Det er vigtigt, at du er en god kommunikator og gennem dialog formår at skabe tillid blandt forældregruppen, så Marievangsskolen er vores skole.

  Strategisk, pædagogisk og administrativt overblik

  Vi forventer, at du har erfaring med ledelse og kan udvikle skolen ved at inddrage skolens ledelsesteam, personale og forældre. Du skal kunne agere i det politiske system og være en tydelig samlende person.
   
  Vi er en mangfoldig og velfungerende skole, hvor trivsel og faglighed vægtes lige højt. Vi har fokus på udviklingen af differentierede læringsmiljøer, så alle elever udvikler deres fulde læringspotentiale og sociale kompetencer.

  Vi vægter følgende personlige egenskaber

  • være synlig, gå forrest og give plads i en flad ledelsesstruktur
  • formidle skolens kultur og værdisæt
  • begejstre og motivere og fortsætte den gode historie
  • tydelig, lyttende, imødekommende kommunikation og refleksion
  • inddrage og udvikle i samarbejde med personale.

  Vi vægter følgende faglige kvalifikationer

  • Erfaring med skoleledelse og ledelse af ledere
  • Lederuddannelse
  • Erfaring med økonomisk styring og strategisk ressourceanvendelse.

  Skolen

  Marievangsskolen er Slagelses næststørste skole med 750 elever fordelt på 0. - 9. årgang inkl. 4 modtagerklasser, sprogbørnehaveklasse og 240 børn i SFO. Ledelsesteamet består af 4 ledere, 2 administrative medarbejdere og 74 medarbejdere.

  Slagelse Kommune

  Som skoleleder i Slagelse Kommune skal man være indstillet på, at bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklingsinitiativer. Der vil forsat være fokus på arbejdet med folkeskolereformen, herunder arbejdet med synlig læring indsatserne i Slagelse Kommunes skolepolitik.
   
  I Slagelse Kommune har parterne omkring folkeskolen udarbejdet et forståelsespapir for lærernes og pædagogernes arbejdstid, som skolelederen i samarbejde med medarbejderne arbejder med for at sikre det en høj social kapital.

  Yderligere information

  Slagelse Kommune samarbejder med konsulentvirksomheden CareMatch om denne ansættelse. Er der yderligere spørgsmål, er du velkommen til, at kontakte
  • chefkonsulent Stefan Førster-Christensen på tlf. 30 95 09 57 eller sfc@carematch.dk.

  I forbindelse med rekrutteringsforløbet vil vi anvende personlighedstest med tilbagemelding.
   
  Ønsker du at vide mere om skolen og aftale et besøg, er du velkommen til at kontakte
  • skolens ledelse på tlf. 58 52 29 94 eller
  • skolechef Per Kensø på tlf. 23 70 63 30.
   
  Mere information om skolen findes på Marievangsskolens hjemmeside (nyt vindue) eller på Facebook.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

  Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

  Ansøgningsfrist

  • 8. maj 2017.

  Tidsplan

  Første samtalerunde den 16. maj 2017.
  Anden samtalerunde den 23. maj 2017.

  Tiltrædelse

  Den 1. august 2017.
   
   
   


   

  Søg stillingen Skoleleder til Marie...
 • 15-05-2017 Områdeledere til Hjemme- og sygeplejen - Center for Sundhed og Ældre
  Center for Sundhed og Ældre søger to områdeledere til Sygeplejen hvoraf den ene vil få det overordnede sygeplejefaglige ansvar for den samlede sygepleje samt specifikt ansvar for tværgående faglige udvikling. Samtidig søges en områdeleder til Hjemmeplejen. 

  Sygeplejen og Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken de nye områdeledere skal stå i spidsen for at forsætte. Med afsæt i Slagelse Kommunes Værdighedspolitik for ældre, betyder det et fornyet fokus på borgernes livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen. Samtidig skal borgerne opleve sammenhæng i den pleje og omsorg de modtager, så det giver mening og størst værdi for den enkelte, ud fra dennes ønsker og behov.

  For medarbejderne betyder det et nyt "mindset". Ud fra mottoet; "Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig og jeg ved du kan … derfor forstår jeg dig" - der arbejdes i praksis med, at få dette til at "leve" i hverdagens relationer til borgerne. Det betyder blandt andet, at opgaven "sætter holdet" af fagligheder omkring den enkelte borger. Forudsætningen er tilpasningsdygtige og fagligt dygtige medarbejdere, der har stort fokus på omstillingsmuligheder i hverdagen.

  I denne virkelighed skal de nye ledere navigere naturligt, med robusthed og samtidig være inspirator for medarbejderne.

  I Center for Sundhed og Ældre ønsker vi at dyrke ledelse som holdsport, for derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser.  Målet med denne tilgang til ledelse er, at virkeliggøre vores vision "Lev livet aktivt - i samarbejde med og om borgeren".

  Til stillingen er udarbejdet en Job- og Personprofil. Du finder henvisning til bilag nederst i opslaget.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt
  • virksomhedsleder for Sygeplejen og Hjemmeplejen Helle Bangsborg på mobil 21 13 09 09

  Ansøgningsfrist

  • Mandag den 15. maj 2017 kl. 12.00

  Venligst mærk ansøgning "Områdeleder i Sygeplejen" eller "Områdeleder i Hjemmeplejen".

  Ansættelsessamtaler

  Afholdes mandag den 22. maj 2017 (Sygeplejen) og tirsdag den 23. maj 2017 (Hjemmeplejen).

  Tiltrædelse forventes 1. juli 2017 eller snarest derefter.

  De ansøgere, der udvælges til samtale, vil blive kontaktet telefonisk. Det er derfor vigtigt, at telefonnummer oplyses i ansøgningen. Forud for samtalen vil de udvalgte ansøgere blive bedt om, at gennemføre en profiltest. Dette vil ske elektronisk.

  Bilag  Søg stillingen Områdeledere til Hje...
Dagplejer (1)
 • 29-12-2017 Dagplejere til Slagelse Dagpleje

  Slagelse Dagpleje søger dagplejere i byerne Slagelse eller Korsør

   
  Villas, Rose, Mohammed og Julie søger en voksen at dele hverdagens små og store oplevelser med.
   
  Så kunne du tænke dig en dagligdag med glæde, smil, sjov og udfordringer med børn i alderen fra ½-3 år kunne jobbet som kommunal dagplejer i Slagelse kommune være noget for dig.

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med

  • en hjemme arbejdsplads
  • mange dejlige oplevelser med børn fra alle kulturer
  • indflydelse på din egen arbejdsdag
  • mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
  • et godt samarbejde med kollegaer og forældre
  • en del af et stærkt team bestående af 165 kollegaer
  • faglig vejledning og rådgivning fra dagplejepædagoger 

  Vi søger DIG, der

  • har forståelse og erfaring med børns udvikling og behov
  • kan skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene
  • har en egnet bolig i stueplan, hvor der gives plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor din familie er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
  • tør gå foran og ikke er bange for at stille trav til dig selv og dine omgivelser
  • kan accepterer dagplejens værdigrundlag
  • ikke er bange for at arbejde med IT 

  At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
  Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det man som menneske lærer i løbet af et helt liv.
   
  Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 6 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 54% af den skattepligtige del af lønnen.

  Har du lyst til at hører mere om jobbet, så ring til

  • dagplejechef Lis Wichers på tlf. 58 57 30 50
  • afdelingsleder Pia Tramborg på tlf. 58 57 36 41

  Lige nu har vi brug for dagplejere der bor i Slagelse by eller Korsør by.

   
  Send din ansøgning digital gennem Slagelse Kommunes hjemmeside.
   
  Der ansættes dagplejere løbende og efter behov.
   
  Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.
   
  Det forventes du har gennemført et godkendt førstehjælpskursus, inden opstart som dagplejer.
   
  Læs mere om dagplejen på Dagplejens hjemmeside (nyt vindue)
   
   

  Søg stillingen Dagplejere til Slage...