Om Kommunen

Pædagogisk assistentelev

Som pædagogisk assistent (PA) vil du kunne arbejde i daginstitutioner, på skoler samt i bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En pædagogisk assistent har kompetencer inden for disse områder:

  • udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver
  • kulturelle og aktiverende opgaver
  • fysisk udviklende aktiviteter
  • sundhedsfremmende og forebyggende indsats
  • omsorgsrelaterede opgaver
  • koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver

Læs mere

Hvordan bliver jeg PA-elev?

Her kan du læse om, hvordan du søger ind på uddannelsen som pædagogisk assistentelev.

Uddannelsens opbygning

Her kan du læse om, hvordan uddannelsen er opbygget i forhold til længde, praktikker og skoleophold.

Hvor kommer jeg i praktik?

Her kan du læse om, hvilke praktikmuligheder og institutionstyper der er i Slagelse Kommune samt mødetider m.m. i praktikken.

Hvad får jeg i løn?

Her kan du læse om lønnen under uddannelsen som pædagogisk assistentelev.

Hvad er mine muligheder?

Her kan du læse om dine muligheder for videreuddannelse, når du er færdig som pædagogisk assistentelev.

Siden er sidst opdateret 16. december 2014