Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (1)
 • 10-11-2014 Vandløbsmedarbejder til Center for Teknik og Miljø
  Vi søger en vandløbsmedarbejder til varetagelse af opgaver, primært inden for Vandløbslovens rammer.

  Vandløbsgruppen består af et team på fire personer, der løser opgaver inden for myndighedsbehandling af vandløbsloven, vandløbsvedligeholdelse, restaurerings- og reguleringsprojekter. Vandløbsgruppen indgår som en del af naturgruppen, og der er tæt tværfagligt samarbejde med især kommunens klima- og miljøafdelinger.

  Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte myndighedsbehandling af private drænsager, tilsyn med vandløb, møder med lodsejere og interessenter samt deltagelse i restaurerings- og reguleringsprojekter. Derudover vil du skulle varetage mere administrative opgaver som økonomistyring, koordinering af møder med interessegrupper, udarbejdelse af vandløbsregulativer, forhandling af kontrakter med eksterne rådgivere m.m.

  Vi lægger vægt på dialogen med lodsejerne i opgaveløsningen, og det er vigtigt, at du har gode evner inden for både mundtlig og skriftlig kommunikation. Du kan samarbejde, er resultatorienteret og har et naturligt drive i din arbejdsform. Det forventes, at du har en relevant uddannelse og har et stærkt fagligt fundament. Du har gerne erfaring fra lignende job, og det er en fordel, hvis du er en erfaren bruger af GIS og kan lide at arbejde med det.

  Vi er en værdibaseret organisation i løbende udvikling, hvor faglighed og service overfor borgerne har høj prioritet. Det daglige arbejde udføres i et uformelt og dynamisk miljø, hvor ansvar og kompetencer er uddelegeret til medarbejderne.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • biolog Lars Gaarn, tlf. 58 57 33 29
  • afdelingsleder Christian Schou Rasmussen, tlf. 58 57 33 72

  Frist for ansøgning

  • 10. november 2014

  Vi forventer af afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 18. november 2014.

  Send din ansøgning med relevante bilag til teknik@slagelse.dk

Socialrådgiver/sagsbehandler (2)
 • 24-10-2014 Socialrådgiver til Jobcenter Slagelse
  Slagelse Kommune etablerede i 2013 et Ungehus beliggende  i "Uddannelses firkanten", med henblik på blandt andet at samle den uddannelsesrettede indsats for kommunens unge kontanthjælpsmodtagere i et og samme hus. I forbindelse med etableringen af huset, gennemgår jobcenterets ungeafdeling en større forandringsproces, og vi ønsker blandt andet, at udvikle og afprøve en udekørende myndighedsrolle.

  Derfor søger vi DIG der brænder for et job i løbende udvikling, hvor du hjælper de unge uddannelseshjælpsmodtagere i Slagelse Kommune, der hvor de har behov for det.
  Formår du at tage de vanskelige samtaler med borgeren, lægge klare krav og forventninger frem - og samtidigt række begge hænder ud, for at hjælpe - uanset, hvornår de unge skulle finde på at ringe til dig - for hjælpen skal gives, når der er mest brug for den, er du den rette vi søger.

  Du vil ikke få din egen sagsstamme, men vil blive koblet på de relevante borgere, som 'Sagsbehandler 2' med mandat til at træffe myndighedsbeslutninger, inden for den overordnede ramme, som der er aftalt med den unges egentlige sagsbehandler.

  Dette indebærer at du følger op på aftalerne - og holder den unge 'fast' i de aftaler i har lavet sammen. I din opfølgning strækker du dig fra hjemmebesøg til at du går med til alle samtaler med læger, psykiatrien m.v. - og får ved den tætte kontakt viden om, hvad hun kan forlange af de unge.

  Der lægges vægt på

  • at du er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant faglig uddannelse/erhvervserfaring
  • et solidt kendskab til og erfaring i arbejdet med beskæftigelsesloven
  • kendskab til lov om aktiv socialpolitik - rådighed og sanktioner
  • et bredt kendskab til uddannelsesområdet
  • et bredt kendskab til arbejdsmarkedet både lokalt og regionalt
  • et bredt kendskab til arbejdet med borgere med problemer udover ledighed
  • erfaring med rådgivning og vejledning af unge i aldersgruppen 18-30 år
  • god erfaring i brug af de digitale arbejdsredskaber (KMD sag og Opera)
  • at du er i stand til at arbejde selvstændigt.

  Personlige egenskaber

  Stillingen kræver af dig som person, at du er
  • omsorgsfuld
  • intuitiv
  • målfast
  • robust
  • har en medmenneskelig indstilling.

  Der er tale om en tidsbegrænset stilling med start 1. december 2014 (eller gerne før) og slutter 31. december 2015, med mulighed for forlængelse.

  Vi kan tilbyde

  Der vil ved ansættelse i jobcentret være et introduktionsforløb individuelt tilpasset dine behov. Jobcenter Slagelse har fokus på løbende uddannelse og opkvalificering af medarbejderne.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Krav

  Du har et gyldigt kørekort og anvender egen bil i jobbet.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Kira Ziethen på telefon 58 57 47 59.

  Frist for ansøgning

  • 24. oktober 2014, kl. 12.00.

  Samtalerne forventes afholdt i uge 44.

  Send din ansøgning med relevante bilag, mærket 'Beskæftigelsesmedarbejder - Ungeafdelingen' til jobcenterloenper@slagelse.dk.

 • 05-11-2014 Beskæftigelsesmedarbejder til sygedagpengeområdet
  Trives du i en travl hverdag i et aktivt miljø, hvor alle hjælper hinanden og hvor fagligheden vægtes højt? Og kan du lide at motivere og inspirere mange forskellige personer i løbet af din arbejdsdag? Så er stillingen som beskæftigelsesmedarbejder på sygedagpengeområdet måske lige noget for dig.

  Vi har fået lov til at besætte en vakant stilling, og Jobcenter Slagelse søger derfor pr. 1. januar 2015 en erfaren socialrådgiver eller socialformidler til en fast stilling på 37 timer, som beskæftigelsesmedarbejder i Team Sygedagpenge & Revalidering.

  Vi lægger meget vægt på, at du

  • kan dokumentere erfaring i sygedagpengeopfølgning
  • som person er engageret, personlig robust, er struktureret og besidder overblik
  • har en naturlig evne til at opbygge og udbygge gode relationer
  • både er skriftligt og mundtligt velformuleret
  • er selvstændig og har gode samarbejdsevner

  Vi arbejder på følgende måde

  Fagligt arbejder vi ud fra en anerkendende metode. Vi forsøger at hjælpe den sygemeldte med at mobilisere egne ressourcer, i arbejdet med at finde vejen tilbage til varig beskæftigelse. Vi arbejder ud fra en holdning om respekt og størst mulig medinddragelse, så motivationen og forandringsprocessen sker hos den enkelte. Vi er også meget optaget af en tidlig indsats. På den måde sikrer vi et holdbart resultat.

  Faglig tryghed

  Vi har faste faglige møder for at sikre, at du får den fornødne hjælp og støtte i dit arbejde. Du kan altid få hjælp til en sag hos en kollega eller hos din teamleder. Desuden bliver du tilbudt supervision ved ekstern psykolog.

  Vores goder

  Vi har et godt arbejdsmiljø og tager os godt af hinanden. Der er meget liv på gangene, og vi kan godt lide åbne døre. Vi har en god kantine, og der er gratis kaffe/te/kakao og frugtordning. Vi har flekstid og mulighed for at holde hjemmearbejdsdage ca. 2 gange om måneden.

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver endvidere indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn. Vi synes selv, at vi har fordelagtige lønforhold.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • onsdag den 5. november 2014 kl. 12.00.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 47.

  Send din ansøgning elektronisk med relevante bilag, herunder CV, dokumentation for uddannelse samt straffeattest, til jobcenterloenper@slagelse.dk, mærket "Beskæftigelsesmedarbejder Sygedagpenge".

Social- og sundhedsassistent (2)
 • 24-10-2014 Social- og sundhedsassistent til Blomstergården
  Pleje- og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger snarest muligt ny kollega.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent på 32 timer/ugentligt til dag/aftenvagter.

  Blomstergården er nyopstartede pleje- og rehabiliteringsboliger og du har derfor en unik mulighed for at være med til at præge din eventuelt kommende arbejdsplads.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe 'et rigtigt hjem' for de ældre borgere og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne.

  Stillingen er med tilknytning til rehabiliteringsboligerne, som er midlertidige boliger for borgere i Slagelse Kommune, der grundet funktionsnedsættelse ikke er i stand til at klare hverdagen i eget hjem.

  Forventninger til dig

  • har lyst til at tage aktiv del i opbygning af en ny og velfungerende organisation
  • tør at tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er personlig og faglig robust
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • er positivt, bevarer roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • fungerer godt i en travl og udfordrende hverdag med skiftende borgere
  • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af arbejdet.

  Vi tilbyder

  • engagerede kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • en udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
  • hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder i rehabiliteringsboligerne Jette Taasing på telefon 29 27 37 82.

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 24. oktober 2014.

  Samtaler forvendtes afholdt onsdag d. 29. oktober 2014.

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes til jettt@slagelse.dk.

  Har man ikke hørt noget senest d. 1. november 2014, er stillingen blevet besat til anden side.

 • 07-11-2014 Plejecenter Lützensvej søger en social- og sundhedsassistent
  En stilling som social- og sundhedsassistent i dagvagt 30 timer om ugen er ledig til besættelse den 1. januar 2015.

  Stillingen er med vagt i "lige" weekender.

  Plejecenter Lützensvej ligger i smukke omgivelser lige ned til Storebælt. Vi har 79 boliger fordelt på 3 huse. Henholdsvis Quistgaardsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.

  Vi arbejder i forhold til visionen "lev livet aktivt" og har fokus på den enkelte borgers livshistorie og tilgang til livet.

  Vi har fokus på arbejdsmiljøet og et af vores mål er at beboere og medarbejdere oplever en aktiv og meningsfuld dagligdag med stabilitet og trivsel.

  Du

  • skal være uddannet social- og sundhedsassistent
  • skal være uddannet som praktikvejleder for social- sundhedsassistentelever eller være interesseret i at tage uddannelsen og have lyst til arbejdet med elever i hverdagen
  • skal brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
  • skal have lyst til at arbejde med handleplaner og dokumentation.

  Vi tilbyder dygtige, engagerede og hjælpsomme kollegaer samt et afvekslende meningsfuldt arbejde.

  Flere informationer

  Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos
  • daglig leder Lene Jul, tlf 58 57 39 75

  Frist

  • 7. november 2014 kl. 8

  Vi holder ansættelsessamtaler fredag den 14. november 2014.

  Ansøgningen sendes til
  Plejecenter Lützensvej,
  Lützensvej 7,
  4220 Korsør
  Att. Lene Jul

  Eller via mail til lenra@slagelse.dk

Pædagog (2)
 • 23-10-2014 Børnehaveklasseleder til specialklasse
  Pr. 1. november 2014 eller snarest herefter er der en stilling som børnehaveklasseleder ledig i specialklassen på Søndermarksskolen. Stillingen er på 37 timer om ugen.

  På Søndermarksskolen har vi 600 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisning og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse.

  Søndermarksskolen er en af de førende skoler i Danmark i arbejdet med at gøre læring synligt for eleverne. Alle skolens medarbejdere deltager i et uddannelsesprogram, planlagt i samarbejde med Challenging Learning. Uddannelsesprogrammet er tilrettelagt ud fra John Hatties metaanalyser. Dette giver et øget fokus på læring, udarbejdelse af succeskriterier og fastsættelse af tydelige læringsmål.

  Eleverne i specialklassen skal gennem individuelt tilrettelagt undervisning og pædagogisk indsats tilegne sig faglige, personlige og sociale kompetencer, således at de opnår mulighed for at indgå i almenmiljøet.

  Du vil indgå i specialklasserækkens indskolingsteam, som har et tæt samarbejde med øvrige lærere og børnehaveklasseledere fra såvel specialklasser som distriktsklasser.

  Dine arbejdsopgaver vil primært være i indskolingen i specialklasserne hvor eleverne indgår i mindre grupper og undervisningen tilpasses elevernes individuelle behov.

  Vi forventer, at du

  • er pædagoguddannet - faglig dygtig og kompetent
  • vil indgå i et positivt samarbejde med engagerede kolleger om det tværfaglige samarbejde
  • ser skriftlighed og dokumentation som en naturlig del af dagligdagen
  • arbejder anerkendende og inkluderende
  • har vilje og evne til at udvikle og bidrage til skolens indsatsområder.

  Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde med medarbejdere fra SFO, for at sikre barnet en helhed i den pædagogiske indsats.

  Klasselokalet ligger i skolens indskoling, i forbindelse med SFO'ens fællesrum. Vi arbejder på, at udvikle en særlig base for børn fra specialklasserne, som benytter sig af SFO. Det forventes, at du indgår i udviklingen og opbygningen af dette.

  Vil du vide mere

  Yderligere information om stillingen kan opnås ved henvendelse til
  • skoleleder Henrik Hallig eller afdelingsleder Anne-Dorthe Humlebæk Larsen på telefon 58 52 76 11

  Læs mere om Søndermarksskolen på vores hjemmeside

  Frist

  • 23. oktober 2014 kl. 12.00

  Vi forventer, at afholde samtaler i uge 44.

  Ansøgningen sendes til sondermarksskolen@slagelse.dk.

 • 28-10-2014 Pædagog til Børnegården
  Pædagog i barselsvikariat på 31 timer søges pr. 1. december 2014 til en af vores mellemgrupper.

  Stillingen er tidsbegrænset til ½ år med mulighed for forlængelse for den rette.

  Vi søger en pædagog, der kan og vil indgå i et team med i alt 2 pædagoger og en pædagogmedhjælper.
  Vi søger særligt efter en pædagog, der kan og vil tage lederskab i teamet og videreføre de processer, der allerede er i gangsat.

  Vi forventer bl.a. at du

  • har dokumenteret Marte Meo uddannelse og/eller dokumenteret uddannelse i inklusion - og kan udmønte dette i praksis
  • kan bidrage med pædagogisk viden, refleksion og innovativ tankegang til Børnegårdens fortsatte udvikling
  • kan arbejde selvstændigt, samt være fokuseret og nærværende i dit arbejde
  • er struktureret og målrettet i dit arbejde
  • har erfaring med at arbejde målrettet med fokus skemaer, brobygnings-skemaer og overleveringssamtaler med skoler
  • er faglig stærk og velfunderet
  • kan arbejde inkluderende og fagligt professionelt, samt agerer som rollemodel
  • har stærke samarbejdsevner, også på tværs af stuer og afdelinger
  • er anerkendende, omsorgsfuld og positiv i din tilgang til det enkelte barn, forældre og kolleger
  • kan formidle og udmønte institutionens pædagogik, samt begrunde og italesætte dit pædagogiske arbejde
  • har en holdning til, hvad Slagelse Kommunes værdiord betyder for dig
  • har pædagogisk erfaring, lyst og evne til at arbejde med børn fra 3 - ca. 4,5 år
  • er faglig, saglig og brænder for dit fag
  • er mødestabil og har en sund livsførelse.

  Børnegården er en stor institution med 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.
  Derudover har vi et døgnafsnit til børn, hvis forældrene har et arbejdsbetinget pasningsbehov efter kl. 17.

  I Børnegården har vi valgt at arbejde aldersopdelt. Vi har afdeling med to vuggestuegrupper, en afdeling med tre mellemgrupper for de 3 - ca. 4,5 årige, samt en afdeling med to storebørnsgrupper for de ca. 4,5 - 6 årige.

  Vi arbejder målrettet både med vores pædagogik og skriftlige arbejde. Som pædagog i Børnegården er du rollemodel for vores børn. Det er vores opgave at guide og vejlede både børnene og forældrene. Vi arbejder for at styrke deres naturlige udvikling.

  Børnegården arbejder professionelt og målrettet og har et anerkendende og inkluderende børnesyn. Vi arbejder efter Slagelse Kommunes værdiord.

  For Børnegården betyder det

  • vi er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter - også de svære ting
  • vi er tydelige - fordi vi er professionelle
  • vi er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed
  • vi arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • leder Anders Kaae eller souschef Jeanne Kok på telefon 58 52 29 79

  Ansøgningsfrist

  • 28. oktober 2014 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde samtaler d. 30. oktober i tidsrummet 10-18.

  Vi forventer, at du har besøgt os inden du søger.

  Ansøgning med relevante bilag kan sendes til: bornegarden@slagelse.dk.

Psykolog (1)
 • 17-11-2014 Psykolog til Autisme Center Vestsjælland
  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke.

  Er du psykolog med vilje?

  • er du realistisk og i stand til at undersøge synspunkter fra alle sider?
  • kan du få nye idéer, omsætte dem til hverdagen og bevare overblikket når der er mange opgaver i gang?
  • ser du muligheder frem for begrænsninger og går til en opgave med åbent sind?
  • kan du give og modtage feedback med udgangspunkt i ærlighed og tillid?
  • anerkender du andres meninger, og kan skabe hele løsninger, hvor alle aspekter indgår?

  Så vil du passe perfekt ind i vores team.

  Vores nye psykolog er naturligvis faglig dygtig, og skal kunne dække fagpaletten bredt.

  Du har kompetencer og erfaring med test, supervision, og gerne erfaring med arbejde inden for autismespekteret. Du er velorganiseret og struktureret; En rigtig "afslutter". Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde, og du har lyst til at arbejde sammen med dine kolleger om at videreudvikle vores tilbud og arbejdsplads.

  Teamet, du bliver en del af

  Rådgivningen består af 2 psykologer, 2 socialrådgivere, 1 psykologisk konsulent, 2 audiologopæder, 1 udviklingskonsulent og 1 teamleder. Rådgivningen foretager visitationer til vores tilbud. Vi varetager tværfaglig rådgivning, supervision, og sparring af medarbejdere.Vi tilbyder interne kurser og oplæg, og ekstern rådgivning, samt undersøgelse af Sproglig udredning og Psykologisk udredning inden for autismespektret og kognitivt funktionsniveau.

  Stillingen er på 30 timer og aflønnes efter gældende overenskomst samt fastholdelsestillæg. Det er et krav, at du har minimum 3-5 års erfaring.

  Yderligere oplysninger

  Du er velkommen til at ringe og få en snak med teamleder Gitte Kruse på tlf. 58 55 27 97. Du kan også se meget mere om os på vores hjemmeside.

  Frist

  • 17. november 2014 kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt den 3. december. Forventet opstart 1. februar 2015.

  Ansøgning og CV skal sendes til acv@slagelse.dk, mærket "Psykolog".

  Autisme Center Vestsjælland
  Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse
  Telefon 58 50 27 09
  e-mail: acv@slagelse.dk
  www.a-c-v.dk

  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismesoektret. Vi er organiseret i 40 teams med 570 ansatte, med visionen 'Danmarks faglige fyrtårn'. Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune

Lærer (3)
 • 24-10-2014 Lærere til Eggeslevmagle Skole

  Vi har

  • søde og dygtige elever samt forældre, der er positive og bakker op om skolen
  • høj prioritering af undervisning i linjefag og fagligt velfunderede lærere
  • aktionslæring og hjælpsomme kolleger
  • laptop, smartphone og fast arbejdsplads på skolen til alle lærere
  • gode fysiske rammer både inde og ude.

  Du er

  • linjefagsuddannet i tysk, musik, geografi og/eller dansk
  • engageret, dynamisk og fagligt dygtig
  • fortrolig med IT til undervisning
  • et menneske, der lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • i besiddelse af en sund humor og et godt humør.

  Eggeslevmagle Skole har 675 elever og 80 udviklingsorienterede medarbejdere og er bl.a. kendt for:

  • faglighed og et godt arbejdsmiljø for børn og voksne
  • internationalt Comenius-projekt med skoler i Tyskland, Østrig, Spanien og Norge.

  Indskolingen, 0.-3. klasse

  • engelsk fra 0. klasse
  • en af Sjællands smukkeste legepladser
  • værksteder om eftermiddagen i SFO Guldminen.

  Mellemtrinnet, 4.-6. klasse

  • valgmuligheder i de praktisk/musiske fag - eleverne kan f.eks. vælge mere idræt eller musik. Eleverne kan også vælge ekstra science med LEGO-robotter eller IT
  • stor boldbane, multibane og grønne områder.

  Udskolingen, linjer i 7.-9. klasse

  • sportslinje for elever, der godt kan lide at røre sig og gerne vil lære om kroppen, psyken og den menneskelige natur
  • sciencelinje for elever, der godt kan lide matematik og natur/teknik samt ønsker at få kompetencer, som samfundet efterspørger allerede nu
  • international linje for elever, der godt kan lide engelsk og andre sprog, samt fremmede landes kulturer.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole.

  Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 29. oktober 2014 kl. 16-22.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du besøge skolens hjemmeside eller kontakte:
  • skoleleder John Larsen på telefon 58 57 97 50

  Ansøgningsfrist

  • 24. oktober 2014 kl. 12.00

  Mail din ansøgning, CV og bevis for lærereksamen til eggeslevmagle.skole@slagelse.dk.

 • 28-10-2014 Lærer til Xclass - 10. klassecentret

  Kunne du tænke dig at blive lærer på Danmarks største 10. klassecenter Xclass i Slagelse, hvor skoleåret er spændende og afvekslende?


  Vi mangler en lærer pr. 1. november 2014, som kan undervise på en af vores temalinjer (samfundsfaglige-idrætslige eller kreative)

  Desuden skal læreren kunne undervise i matematik og gerne i enten engelsk, dansk eller tysk.

  På Xclass arbejdes der i selvstyrende team.

  Læreren, vi søger, brænder for at undervise eleverne i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, er pligtopfyldende, entusiastisk, idérig, kreativ, innovativ, samarbejdsvillig, empatisk, har humor, er selvstændigt arbejdende og har gode IT- og faglige kompetencer.

  Vi ser meget gerne, at du kommer og besøger os, inden du søger.

  Vi har ca. 370 og 31 lærere.

  Flere informationer

  Hvis du vil have flere oplysninger, kan du kontakte

  Du kan også besøge vores hjemmeside.

  Frist

  • tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 12.00

  Der forventes afholdt ansættelsessamtaler først i uge 44, 2014.

  Ansøgningerne bilagt relevante dokumenter sendes til

  Xclass,
  Willemoesvej 2 b,
  4200 Slagelse.

  Eller send på mail til xclass@slagelse.dk

 • 31-10-2014 Lærere til Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Er du lærer med vilje? Er du realistisk og god til at undersøge synspunkter fra alle sider? God til at sætte i gang, få nye idéer og multitaske? Har du talent for at sige din mening, så andre ikke er i tvivl? Anerkender du andres meninger, og kan du skabe hele løsninger, hvor alle aspekter indgår? Så vil du passe perfekt ind i vores team.

  Vores nye lærerkollegaer er naturligvis fagligt dygtige og skal kunne dække fagpaletten bredt. Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde, og du har lyst til at arbejde sammen med dine kollegaer og skolens ledelse om at videreudvikle vores undervisning og arbejdsplads. Du har en positiv tilgang til samarbejdet med elever, forældre og kollegaer.

  Rosenkilde Skole/Fritidstilbud 3 består af seks lærere, seks pædagoger, to pædagogmedhjælpere, fire vikarer og en teamleder.

  Rosenkilde Skole/Fritidstilbud 4 består af fem lærere, tre medhjælpere, otte pædagoger, fire vikarer og en teamleder.

  Rosenkilde Skole/Fritidstilbud er en intern helhedsskole for børn og unge med diagnosen autismespektrumforstyrrelser eller tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. Rosenkilde Skole/fritidstilbud tilbyder vidtgående specialundervisning efter § 20.2 til børn og unge mellem 6-18 år. Vi tager udgangspunkt i folkeskolens fag og indhold, og nogle elever tilbydes folkeskolens test og prøver.

  Rosenkilde Skole/Fritidstilbud 3 og 4 er for elever med mellem/stort støttebehov. Vores undervisning foregår i små klasser med typisk 3-7 elever. Vores udgangspunkt er almindelig klasseundervisning med individuel tilpasning og hensyntagen.

  Som lærer vil du ligeledes indgå i vores fritidstilbud, hvor vi tager udgangspunkt i socialiserende og lystbetonede aktiviteter i det omfang, eleverne rummer dette.

  Stillingerne er på 37 timer og aflønnes efter gældende overenskomst, samt et lokaltillæg.

  Flere informationer

  Du er velkommen til at ringe og få en snak med
  • teamleder Martin Visby, på tlf. 58 55 27 30 
  • Michael Simonsen, på tlf. 58 55 27 34
  Du kan også se meget mere om os på vores hjemmeside.

  Vi afholder informationsmøde på Rosenkildevej 57, 4200 Slagelse den 28. oktober kl. 11-13. Du skal tilmelde dig senest den 27. oktober på acv@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 31. oktober 2014 kl. 12.00

  Samtaler forventes afholdt i uge 47.

  Forventet opstart 1. januar 2015 eller efter nærmere aftale.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, samt relevante bilag, som du sender til acv@slagelse.dk mærket "Lærer til Skole 3 eller 4".

Leder (1)
 • 16-11-2014 Skoleleder til Flakkebjerg Skole
  Flakkebjerg Skole søger en skoleleder pr. 1. januar 2015.

  Vi er en lille landsbyskole med 135 elever i 0. - 6. klasse. Vi er 14 medarbejdere - heraf 9 lærere. Vi er en skole med stor fokus på faglighed og trivsel, og vi er en skole med dybe rødder i lokalsamfundet. Som skole lægger vi vægt på idræt og bevægelse i undervisningen samt de praktisk-musiske undervisningsformer.

  Vi søger en skoleleder, der

  • kan være en god sparringspartner for hele skolens personale, forældre, skolebestyrelse mv.
  • har flair og overblik for økonomi og regnskabsstyring
  • har mål og visioner som leder af skolen
  • er tydelig og synlig
  • vægter social kapital højt
  • har erfaring som leder og meget gerne uddannelse i ledelse.

  Vi tilbyder en skole med højt engagement - både hos medarbejdere og forældre. Vi sætter stor pris på nærhed til alle børn, hvilket er muligt på en relativt lille folkeskole.

  Vi søger en leder, der kan hjælpe med at styre os og vores børn mod den bedst tænkelige fremtid. Vi ønsker os en skoleleder, der vil bidrage til et samlet skolevæsen i Slagelse Kommune.

  Som skoleleder i Slagelse Kommune skal man endvidere være indstillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklingsinitiativer. I det kommende skoleår vil implementeringen af den nye folkeskolereform blive et indsatsområde, som i særlig grad vil blive omdrejningspunktet i samarbejdet med såvel personale, skolebestyrelse og Center for Skole.

  Yderligere oplysninger

  Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen, ved at kontakte:
  • skolechef Per Kensø på telefon 58 57 31 30
  • lærer/tillidsrepræsentant Jacob Seersholm på mobil 29 11 11 91

  Du kan også læse mere om skolen på vores hjemmeside.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

  Ansøgningsfrist

  • 16. november 2014

  Interesseret?

  Fortæl os om, hvad du kan tilføre skolen og send din ansøgning til:

  Center for Skole
  Langes Gård 10
  4200 Slagelse

  eller via mail til centerforskole@slagelse.dk.

Kontor og administration (1)
 • 30-10-2014 Projekt – og udviklingskonsulent til Jobcenter Slagelse

  Jobcenter Slagelse søger ny medarbejder til innovativt team

  Som projekt - og udviklingskonsulent skal du kunne forestå udvikling af projekter, samarbejdsformer og initiativer, der tilgodeser de behov der opstår grundet nye reformer eller andre ændringer på beskæftigelsesområdet. Samtidig skal du kunne udarbejde fondsansøgninger og sikre, at de mange nye puljer søges og styres.

  Dine arbejdsopgaver vil derudover være

  • udarbejdelse af projektansøgninger
  • udarbejdelse af business cases
  • udvikling af socialøkonomiske virksomheder
  • sikre udvikling- og opfølgning på indsatser
  • sikre beregninger og økonomistyring for projekter og udviklingsopgaver
  • sikre at aftaler overholdes i forhold til interessenter/samarbejdspartnere
  • følge op på aftaler - afrapportering i forhold til interessenter/samarbejdspartnere
  • sikre aftaler med økonomikonsulenten overholdes i forhold til afrapportering/evaluering af projekter m.v.
  • ad hoc opgaver i forhold til projekter, udvikling og samarbejdsfora
  • sikre højt informationsniveau til alle interessenter.

  Vi forventer at du

  • har viden og erfaring med økonomi, projekter, ansøgninger m.v.
  • har indblik i den beskæftigelsespolitiske indsats og virkemidler.
  • har kendskab til udviklingen på arbejdsmarked
  • har gode samarbejdsevner og lyst til teamarbejde
  • har evnen til at være omstillingsparat i en travl hverdag
  • er god til at formulere dig i skrift og tale.

  Vi tilbyder

  • engagerede og kompetente kolleger
  • en arbejdsplads med fokus på brug af den anerkendende metode
  • en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling
  • mulighed for at præge dit job
  • økologisk kantine, frugtordning og mulighed for massage.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2014 og gerne før.

  Vi tilbyder løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • 30. oktober 2014 kl. 12.00

  Ansøgning sendes til jobcenterloenper@slagelse.dk mrk. projekt- og udviklingskonsulent.

Ergoterapeut (1)
 • 28-10-2014 Ergoterapeut til Storebæltskolen
  Er du uddannet ergoterapeut og har du lyst til at arbejde med børn og unge med nedsat funktionsevne? Har du lyst til at være del af en dynamisk arbejdsplads, hvor der er plads til at afprøve nye ideer, og mulighed for faglig og personlig udvikling? Så har vi på Storebæltskolen det helt rigtige job til dig!

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.

  Skolen har i alt 88 elever, fordelt fra 0. - 10. klasse.

  Skolens elever kendetegnes ved deres behov for et vidtgående specialundervisnings- og fritidstilbud. En stor del af børnene har komplekse handicaps, som også kræver ekstra opmærksomhed på motorisk træning og udvikling.

  Arbejdsområde

  Som ergoterapeut vil du primært arbejde i skolens to ASK-klasser. Derudover vil der være opgaver i skolens kompetencecenter.

  I ASK-klasserne skal du som ergoterapeut samarbejde med en fysioterapeut, to lærere, to pædagoger samt fire pædagogiske medhjælpere, samt to talepædagoger og en ergoterapeut.

  Arbejdsopgaverne vil bestå i undervisningsrelateret ergoterapi

  • observation, vurdering og i mindre grad undersøgelse af eleverne og igangsætning af aktiviteter relateret hertil og til undervisningen
  • rådgivning og vejledning af det pædagogiske personale på skolen og i skolens kompetencecenter
  • udarbejdning af forflytningsplaner og anden ergonomisk vejledning
  • anskaffelse og tilpasning af hjælpemidler på skolen
  • medvirke i forhold omkring ADL og personlig hygiejne omkring eleverne i ASK.

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 80 engagerede medarbejdere fordelt på 11 personalegrupper
  • stor frihed til at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på, at det er sjovt at være på arbejde
  • en skole med gode tilkørselsforhold der tæt beliggende på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en innovativ skole der bl.a. lægger stor vægt stor vægt på at brugen af IKT.

  Vi forventer at du

  • er uddannet ergoterapeut
  • har evner og lyst til at arbejde med vejledning og rådgivning omkring målgruppen
  • har stor viden om understøttende kommunikation
  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på 35 timer

  Yderligere oplysninger

  Se flere oplysninger om Storebæltskolen på vores hjemmeside. Du er derudover meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen.

  Ansøgningsfrist

  • tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 13.00

  Ansøgning sendes til storebaeltskolen@slagelse.dk, att. skoleleder Benjamin Ejlertsen.

  Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 30. oktober 2014.

Bibliotekar (1)
 • 23-10-2014 Bibliotekar til Slagelse Bibliotekerne
  Slagelse Bibliotekerne søger en nytænkende fleksibel bibliotekar, som kan være med til at implementere vores strategi om at styrke og engagere borgerne, samt udvikle vores service.

  Dine opgaver

  Dine opgaver vil være omkring servicering af voksne borgere. Du kan komme til at betjene borgere i biblioteket, deltage i planlægning og afholdelse af arrangementer, styrke borgerne blandt andet gennem IT-undervisning, samt udvikle nye former for samvær omkring litteraturen.

  Fælles for alle dine opgaver er, at vi ønsker, at du er villig til at prøve nye ting af og bringe dig selv i spil. Sammen med dine nye kolleger skal du skabe rammerne for, at borgerne får lyst til at tage del i bibliotekernes aktiviteter, som tager udgangspunkt i samfundsrelevant formidling og læring samt engagerende aktiviteter.

  Forventninger

  Vi forventer af dig, at du er fleksibel - både i betjeningen af borgerne og i omgangen med dine kollegaer, let at omgås og går til opgaverne med entusiasme. Vi ønsker samtidig at du har lyst til at prøve dig selv af i mange forskellige sammenhænge og gerne på uprøvet grund. Samtidig forventer vi, at du generelt har en god indsigt i udviklingen i vores samfund og følger med i den digitale udvikling.

  Stillingen er på fuld tid med base på Korsør Bibliotek, men du kan også forvente opgaver i Skælskør og Slagelse. Løn efter nærmere forhandling. Ved ansættelsen beder Slagelse Kommune om såvel straffe- som børneattest. Stillingen skal besættes hurtigst muligt.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • bibliotekschef René Birkemark Olesen på telefon 58 57 39 01

  Ansøgningsfrist

  • 23. oktober 2014 kl. 12.00

  Ansøgning med bilag stiles til bibliotekschefen og sendes til:

  Slagelse Bibliotekerne
  Stenstuegade 3
  4200 Slagelse

  eller via mail til bibliotek@slagelse.dk.

  Der forventes afholdt samtaler den 27. oktober 2014.

Siden er sidst opdateret 18. september 2014