Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Sygeplejerske (1)
 • 12-09-2014 Sygeplejerske til Sygeplejen
  Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde i Sygeplejen i Slagelse Kommune, så har vi stillingen til dig.

  Sygeplejens mål er: kvalitetssikring og høj trivsel.

  Det opnår vi gennem kompetenceudvikling, kontinuerlig udvikling af sygeplejen og ved et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden.

  Sygeplejen har en høj social kapital, vi arbejder udviklingsorienteret, evidensbaseret og deltager fortløbende i udvikling af sygeplejen.

  Sygeplejen udfører indsatser hos borgerne med høj kompleksitet efter vedtagne kvalitetsstandarder.

  Ansættelsesnorm og mødetider taler vi om. Du skal have gyldigt kørekort, bil stilles til rådighed. Vi kan tilbyde dig dagvagtsstillinger med weekendarbejde hver 4. uge.

  Tiltrædelse 1. oktober 2014 eller efter aftale. Løn og ansættelse i forhold til gældende overenskomst og ny løndannelse.

  Yderligere oplysninger

  Lyder det interessant, er du velkommen til at kontakte:

  Ansøgningsfrist

  • 12. september 2014

  Skriftlig ansøgning sendes til:

  Virksomhedsleder Bitten Beyer
  Linde Alle 56
  4220 Korsør

  eller på mail bkbey@slagelse.dk.
   
  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 38 og 39 2014.

Social- og sundhedsassistent (1)
 • 31-08-2014 Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Skovvang
  En af vores social- og sundhedshjælpere i somatisk afsnit har søgt i uddannelse som social- og sundhedsassistent og derfor er en stilling 30 timer/uge ledig fra 1. september 2014 eller snarest derefter til ca. april 2016.

  I vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi skaber med vores tilgang til varetagelsen af arbejdsopgaverne et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, har fokus på kerneopgaverne og derved forventes høj faglighed. Arbejdsmiljøet prioriteres og alle bidrager positivt, samt vi har gode rammer for den faglige udvikling.

  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi selv i den enkelte afdeling varetager alt omkring forplejningen. Det varme måltid serveres til aften undtaget de dage, hvor der har været fælles madlavning om dagen. Kostens betydning er vigtig. Vi har meget fokus på de småtspisende beboere og det sociale måltid. Plejecenter Skovvang har det økologiske spisemærke.

  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen og har spændende tilbud til aktiviteter generelt. Vi lever efter visionen om - at leve livet aktivt.

  Endvidere vægter vi de gode relationer, der er med beboere og deres pårørende.

  Kik på vores hjemmeside og lad dig friste. Vi glæder os til at høre fra dig.

  Der arbejdes hver anden weekend.

  Ansøgningsfrist

  • 31. august 2014

  Ansøgning vedlagt relevante dokumentationer sendes via mail til områdeleder Ruth Klein på skovvang@slagelse.dk.

  Samtale forventes afholdt den 3. september 2014.

Rengøring (1)
 • 29-08-2014 Servicemedarbejder til Autisme Center Vestsjælland, 32 timer
  Vi søger en kollega i Service 3 til rengørings-/kostområdet 32 timer om ugen.

  Vi søger en kollega, som har " viljen til at ville" personlig udvikling i samspil med 8 kolleger i et serviceteam.

  Vi har vidt forskellige personligheder og ser dette som en styrke for vores team, og vi arbejder med såvel teamets som den enkeltes udvikling.

  Som serviceteam har vi en vigtig funktion i forhold til at skabe gode liv for alle Autisme Center Vestsjællands beboere. Så det er ikke for sjov, vi er her; men vi vil gerne have det sjovt, mens vi er her!

  Som person er du mødestabil, fleksibel, udadvendt og fuld af gode ideer, som du deler med os. Du vil gerne samarbejde og søge de bedste løsninger sammen med kolleger.

  Du er rimeligt fortrolig med at benytte pc, hvilket er meget centralt for vores videndeling på Autisme Center Vestsjælland og for udførelsen af varebestilling og egenkontrol.

  Vi har brug for en kollega, som kan bruge egen bil i jobbet, da der dagligt vil være transport mellem flere adresser. Kørselsgodtgørelse afregnes efter statens takster.

  Vores nye kollega skal kunne varetage opgaver i rengøring, egenkontrol og varebestilling på Autisme Center Vestsjællands forskellige adresser og indgå i rotation i køkkenet på Anholtvej 3 med varebestilling, produktion og egenkontrol. Vi bespiser dagligt ca. 70 elever og medarbejdere på Anholtvej 3.

  Vi forestiller os, at mødetidspunktet er kl. 6.30 eller 7.00, og den ugentlige arbejdstid er ca. 32 timer, som normalt ligger på hverdage. Enkelte dage i løbet af året kan der forekomme aften- eller weekendarbejde, når vi er på kursus eller lignende.

  Få mere at vide

  Yderligere information og evt. aftale om besøg:
  • teamleder Lene Kring; tlf: 51315760 ( i uge 34-35)
  • servicemedarbejder Anni D. Larsen; tlf: 51 31 57 70


  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn efter gældende overenskomst for rengøringsassistenter.

  Ansættelsestidspunkt

  Snarest muligt

  Frist

  • Fredag 29. august kl. 12.00

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 38.

  Ansøgning med cv og evt. bilag sendes til

  Autisme Center Vestsjælland
  Rosenkildevej 85
  4200 Slagelse
  (Kuverten mærkes "servicemedarbejder service 3")

  Eller på mail: acv@slagelse.dk
  (Emnefelt: servicemedarbejder Service 3)

  Læs mere om Autisme Center Vestsjælland og om Service 3 på vores hjemmeside.

Pædagog (3)
 • 26-08-2014 Socialpædagog til VASAC med erfaring inden for voksenspecialområdet

  Tør du være med?

  VASAC er i gang med projekt "Gør produktion til læring", hvor vi arbejder med implementering af nye pædagogiske arbejdsmetoder, herunder også dokumentation, i forhold til eksisterende og nye læringsmiljøer. Du bliver en del af et kreativt team af pædagoger og værkstedsassistenter, der er i gang med at nytænke indholdet i Erhvervscentrets arbejdstilbud.

  Derfor søger VASAC Slagelse pr. 1. oktober 2014 en socialpædagog med erfaring inden for voksenspecialområdet, 37 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset i 12 måneder med mulighed for efterfølgende fastansættelse.

  Stillingen er primært lokaliseret på Industrivej 7 i Slagelse, hvor der pt. er administration, cafe, montageafdeling og metalværksted. Du må påregne, at dit arbejdssted og arbejdsplan kan variere, hvis der er behov for afløsning i VASACs øvrige afdelinger i Slagelse, Korsør og Skælskør.

  Vi forventer at du

  • er uddannet socialpædagog - gerne med nogle års erfaring
  • er god til at formulere dig skriftligt og har godt IT kendskab
  • har skruet hænderne godt på til praktiske opgaver
  • har let ved at få gode ideer, har personlig gennemslagskraft og er vedholdende i pædagogisk praksis
  • prioriterer samarbejdsrelationer og tør tage dialogen i hverdagen
  • er fleksibel og påtager dig gerne både ansvar og nye opgaver
  • kan rumme mange forskellige mennesker med meget forskellige behov
  • har humoristisk sans og positiv tilgang til din omverden
  • er god til at kommunikere og informere
  • spreder arbejdsglæde
  • har kørekort, B.

  Løn efter overenskomst mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund.

  Frist

  • 26 august 2014 kl. 12.00

  Der vil være ansættelsessamtaler den 28. august 2014.

  Flere informationer

  Vil du vide mere om projekt "Gør produktion til læring" eller har du andre spørgsmål til stillingen, så kontakt
  • afdelingsleder i Erhvervscentret Hanne Moess tlf: 20 49 90 59 i tidsrummet 9.00-10.00

  Ansøgning sendes på mail til vasac@slagelse.dk

  VASAC Slagelse er et socialt arbejdsmarkedscenter til personer, som ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked på normale vilkår.

  Vores hjemmeside er under opbygning.

 • 29-08-2014 Tale-høre-lærer/audiologopæd til Center for Dagtilbud
  To af vores tale-høre-lærere har valgt at gå på pension.

  Center for Dagtilbud søger to tale-hørelærere/audiologopæder pr. 1. oktober 2014 eller snarest derefter.

  Vi er en dynamisk tale-høre-motorikgruppe, der består af 4 motorikkonsulenter 12 tale-høre-lærere, en pædagog og en teamleder.

  Vi er en del af Center for Dagtilbud. Du kan læse mere om vores center på hjemmesiden.

  Vore værdiord er tydelig, kompetent og modig- med glæde. Slagelse Kommune arbejder ud fra en værdibaseret tilgang på alle niveauer.

  Den enkelte tale-hørelærer arbejder primært i et distrikt, hvor der er skoler og daginstitutioner. Der er mulighed for at specialisere sig inden for en bestemt fagdisciplin. Vi vil fortsat have fokus på inklusion og arbejder både på individniveau og med at understøtte barnet i dets kontekst.

  Vi har gruppetilbud til børn, der har sproglige og hørermæssige vanskeligheder af vidtgående art. Vi har tæt tværfagligt samarbejde - herunder med psykologer.

  Vi holder interne tema- og kursusdage, ligesom der tilbydes efteruddannelsesforløb. Vi er en gruppe af faglige, dynamiske og fleksible medarbejdere. Vi arbejder selvstændigt ude i vore distrikter, men også sammen både monofagligt og tværfagligt.

  Du tilbydes et spændende, selvstændigt job, i en stor organisation med plads til og forventninger om udvikling og udfoldelse. Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor egen faglighed og tværfaglighed følges ad.

  Det overordnede mål i vores organisation er inklusion. Der er fokus på trivsel og læring samt på rettidig indsats.

  Vi forventer:

  • at du har uddannelse som tale-høre-lærer/audiologopæd,
  • at du har gode relationskompetencer og erfaring i at arbejde med børn,
  • at du har lyst til vekselvirkningen med dels meget tværfagligt samarbejde og dels at arbejde alene i samarbejde med forældre og institution, hvor omdrejningspunktet er barnet i dets daglige omgivelser.
  • at du har gode samarbejdsevner og på en naturlig måde er anerkendende, positiv og fleksibel.
  • at du er yderst selvmotiverende og har flair for at planlægge og prioritere selvstændigt, have mange bolde i luften og samtidig bevare begge ben på jorden.

  Frist

  • 29. august 2014 kl. 12

  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 36 eller 37.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger fås hos:
  • teamleder Anette Holm Larsen, tlf.: 24 42 31 79

  Stillingen er omfattet af Ny Løn.

  Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Slagelse Kommune indhenter børneattest ved alle nyansættelser.

  Skriftlig ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere kvalifikationer vedlagt
  sendes til:
  Center for Dagtilbud,
  Torvegade 24.,
  4200 Slagelse

  Eller på mail: dagtilbud@slagelse.dk

 • 12-09-2014 Borgerstøtte i Socialpsykiatrisk Center Slagelse søger socialpædagogisk uddannet medarbejder
  Vi søger en socialpædagogisk uddannet medarbejder med relevant erfaring til Borgerstøtte i Socialpsykiatrisk Center Slagelse. Med ansættelse pr. 1. november 2014. Ansættelsen er på 37 timer pr. uge med skiftende arbejdstider. I udgangspunkt med funktion i og fra værestedet "Birkehuset" som ligger i Korsør by, men også med løsning af opgaver på tværs i hele Slagelse Kommune.

  Opgaverne

  Ydelser og opgaver inden for SEL §§ 85 og 104, samt en kommende større omlægning af støtte til borgerne fra Individuel til støtte i Grupper. Deltagelse i supervision, møder m.v. og i SCS øvrige arbejde på tværs af afdelinger og team med udvikling, opgaveløsninger og samarbejde. Disse med resonans fra vores grundtænkninger i Centret, Borgerinddragelse, Mindste indgreb, Recovery, Netværk og Bevægelse.

  Muligheder

  Deltagelse i SCS høje uddannelses og udviklingsarbejde på tværs af afdelinger og team. Høj grad af ansvar og medindflydelse i tilrettelæggelse og udførelse af det daglige arbejde, med stort fokus på teamsamarbejde og ansvar. Mulighed for specialisering inden for udvalgte områder. Udlevering af relevante it-hjælpemidler som telefon og iPad.

  Uddannelse, viden og erfaring

  Relevant erfaring inden for det socialpsykiatriske område. Kendskab til støtte i Grupper. Kendskab og afsæt i Recovery tænkning og gerne en systemisk tilgang til fagligheden, samarbejde, udvikling og menneskesyn. Kendskab til og erfaring fra løsning af §§ 85 og 104 opgaver eller lignende. Er mundtlig og skriftlig kompetent og håndterer it og elektronisk journal og dokumenthåndtering på brugerniveau. Gerne uddannet Praktikvejleder. Har gyldigt kørekort.

  Personlig profil

  Troværdig og oprigtig. I balance med sig selv og sine omgivelser. Evner ind i teamsamarbejde og teambaserede opgaveløsninger. En stærk faglig, selvstændig, personlig robust og nuanceret tilgang til livet og opgaverne inden for det socialpsykiatriske område. Et fremadrettet blik på udfordringer, udvikling og opgaveløsning. En fleksibel tænkning ind i dilemmaer omkring ressourcer og opgaver, samt kreative evner når der skal skabes nye tiltag, idéer og løsninger.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du den 3. september 2014 kontakte
  • afdelingsleder Thomas Rubin på mobil.: 51 44 25 14 i tidsrummet Kl. 09.00- 15.00

  Yderligere oplysninger og information om Borgerstøtte og SCS kan fås ved at besøge vores hjemmeside

  Løn og ansættelse efter gældende overenskomster. Ansættelsesudvalget vil bestå af afdelingsleder, souschef, to medarbejdere og to borgere.

  Frist

  • fredag den 12. september 2014. kl. 24.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. september 2014 , og tiltrædelse den 1. november 2014 eller snarest derefter.

  Ansøgninger med relevante bilag sendes alene elektronisk til SCSBorgerstotte@slagelse.dk 

Lærer (9)
 • 22-08-2014 Lærer til CSU-Slagelse
  På CSU STU har vi en spændende stilling ledig pr. 1. oktober 2014.

  Stillingen vil være i tilknytning til STU Ungdom, som er et tilbud under den samlede vifte af STU-tilbud på CSU.

  Læs mere om STU-tilbud her

  CSU-Slagelse tilbyder ungdomsuddannelser til unge under 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

  Eleverne i STU Ungdom er unge udviklingshæmmede, unge med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD m.fl., unge med socio- emotionelle vanskeligheder, unge med psykiske og fysiske handicap. Fælles for dem alle er at de har brug for et dagligt genkendeligt skema og har det bedst med trygge og velkendte rammer og fast struktur.

  Målet er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en aktiv og meningsfuld tilværelse.

  Uddannelsens elementer består af undervisning, træning og praktiske aktiviteter. Der arbejdes i overvejende grad med kommunikation, social forståelse og almen viden.

  Der undervises på forskellige linjer/projekter og værksteder. Disse vil være forskellige for hvert år, men altid tage udgangspunkt i bo-arbejde-fritid-samfund.

  Vi søger en lærer, der kan undervise i en bred vifte af fag; naturfag, samfundsfag, musik, idræt mv.

  Du

  • er læreruddannet
  • må meget gerne have specialundervisningserfaring og også meget gerne erfaring med STU. Du har en bred og velfunderet pædagogisk tilgang til de daglige arbejdsopgaver
  • kan arbejde selvstændigt, struktureret og forudsigeligt og du er omstillingsparat.
  • kan omsætte din faglighed til vejledning og differentieret undervisning af elever med forskellige forudsætninger.
  • er et åbent, positivt, fleksibelt og energisk menneske, der møder de unge, hvor de er.
  • er kreativ, idérig, initiativrig og ser muligheder frem for begrænsninger både hos den enkelte og i organisationen.
  • er en robust og tydelig person.

  Stillingen er en 37 timers stilling. Løn efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til
  • afdelingsleder Helle Brun, hb@csu-slagelse.dk

  Frist

  • 22. august kl. 12
  Jobsamtaler afholdes i uge 35.

  Ansøgningen sendes til hb@csu-slagelse.dk

 • 22-08-2014 Specialundervisningslærer til Storebæltskolen
  Storebæltskolen søger pr. 1. oktober en lærer til vores 10. klassetilbud.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, begrundet i udviklingshæmning.

  Vi kan tilbyde:

  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 80 engagerede medarbejdere fordelt på 11 personalegrupper
  • stor frihed til at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på, at det er sjovt at være på arbejde
  • en skole med gode tilkørselsforhold der tæt beliggende på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en innovativ skole der bl.a. lægger stor vægt stor vægt på at brugen af IKT

  Vi forventer at du:

  • vil være med til at give eleverne i 10. klasse det allerbedste brobygningstilbud
  • har interesse for motion og bevægelse og undervisningserfaring i faget idræt
  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • er uddannet lærer, gerne med erfaring inde for specialundervisningsområdet

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på 37 timer.

  Yderligere oplysninger

  Du er meget velkommen til at kontakte os via nedenstående mailadresse, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, eller hvis du ønsker en rundvisning.

  Du også finde flere oplysninger på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist:

  • fredag den 22. august 2014 kl. 13.00

  Ansøgning sendes til via mail til storebaeltskolen@slagelse.dk, att. skoleleder Benjamin Ejlertsen.

  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 27. august 2014.

 • 25-08-2014 Barselsvikar for lærer til Hashøjskolen
  Hashøjskolen er en 1-sporet skole med ca. 120 elever fordelt på 0.- 6. klasse, og er en lille lokalt forankret skole med et dejligt naturområde, der bare venter på at blive brugt. Derfor har vi sat bevægelse på som et af vores indsatsområder for skolen. Vi bruger bevægelse i vores undervisning, og derfor ser man ofte en flok glade elever der løber, springer og spiller på skolens område.
  Vi har et tæt samarbejde med idrætsforeninger og ikke mindst Gerlev idrætshøjskole, der giver værdifuld inspiration til alle på skolen.

  Vi har også fokus på yderligere implementering af visible learning.

  Vi vil have en skole, hvor trivsel, faglighed og kreativitet går hånd i hånd, fordi vi tror på, at det giver glade medarbejdere og elever, der kompetent kan møde omverdenen.

  Vil du være en aktiv rollemodel for vores elever, og være med til at tage ansvar for fremtidens undervisnings- og aktivitetsmiljø, så er du den lærer, vi søger til vores skole. Du skal være med til at skolen bliver et typeeksempel på, hvordan man opbygger et lokalt forankret innovativt læringsmiljø.

  Den ledige stilling er et barselsvikariat.

  Fagkombinationer og kompetencer, vi har brug for:

  • idræt mellemtrin
  • kristendom og historie i indskoling og mellemtrin
  • musik og bevægelse mellemtrin
  • understøttende undervisning i indskoling og mellemtrin
  • det vil også være en hjælp, hvis du kan dække to tysklektioner

  Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2014.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen er du velkommen til at kontakte:

  Du kan også læse mere på vores hjemmeside, eller besøge skolen efter aftale.

  Ansøgningsfrist

  • 25. august 2014, kl. 12.00

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 26. og 27. august.

  Send din ansøgning med relevante bilag til: Hashøjskolen, Brovej 1, 4200 Slagelse eller på mail pogud@slagelse.dk.

 • 25-08-2014 Fysik- og kemilærer til Havrebjerg Heldagsskole
  Ved Havrebjerg Heldagsskole er der en ledig stilling på fuld tid til besættelse 1. oktober 2014 eller snarest derefter.

  Målgruppen er normaltbegavede børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer i aldersgruppen 7 - 16 år. Skolen har p.t. 24 elever. Undervisningen foregår normalt i grupper af 5 elever. Personalet består af såvel lærere som pædagoger. Desuden er der fast tilknyttet psykolog. Endvidere arbejder vi tæt sammen med sagsbehandlere fra børne-, unge- og familieafdelingen omkring børne- og familiearbejdet. Under Havrebjerg Heldagsskole er tilknyttet en skoleafdeling med ca. 16 elever

  Vi kan tilbyde:

  • et selvstændigt, afvekslende og udfordrende job, hvor der arbejdes med individuelle mål og handleplaner
  • teamsamarbejde i en engageret personalegruppe
  • en heldagsskole i fortsat udvikling
  • en skole hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen
  • kurser og videreuddannelse

  Vi forventer at du:

  • er læreruddannet med undervisningserfaring på de ældste klassetrin
  • linjefag i fysik/kemi
  • er god til at formulere dig i skrift som i tale
  • har erfaring/interesse for arbejdet med børn med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer
  • er god til at samarbejde
  • er ansvarlig og selvstændig
  • er rammesættende og konsekvent i arbejdet med børn
  • er robust og kan håndtere konfliktsituationer
  • har evne for at gå ind i familiearbejde

  Stillingen er tillagt et heldagsskoletillæg på ca. 2.700 kr. pr. måned. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om skolen og om stillingen, kan fås ved henvendelse til:
  • skoleleder Lars Frost Jensen på telefon 58 86 90 05, privat 60 90 73 30

  Ansøgningsfrist

  • 25. august 2014 kl. 12.00

  Ansøgning med oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse samt anbefalinger, eksamensbeviser m.v. sendes til:

  Havrebjerg Heldagsskole
  Krænkerupvej 54
  4200 Slagelse

  Ansættelsessamtaler finder sted i uge 35.

 • 25-08-2014 Lærer til Vemmelev Skole

  Lærerstilling - dansk, musik og drengeidræt i indskolingen på Vemmelev Skole

  Vi søger en engageret lærer til vores indskolingsteam pr. 1. oktober 2014.

  Er du glad for at være lærer og trives i fællesskaber med at udvikle gode læringsmiljøer for eleverne - så er det lige dig vi har brug for.

  Stillingen indeholder primært dansk, musik og drengeidræt på 3. årgang, men andre fag - herunder eks. idræt i udskolingen - kan komme på tale.

  Vemmelev Skole er en velfungerende folkeskole med ca. 500 elever, heraf ca. 30 elever i skolens specialklasserække. Vi har implementeret LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) og teamsamarbejde som en naturlig del af hverdagen. I det kommende skoleår sætter vi fokus på den nye reform, "Visible Learning", de nye forenklede fælles mål, og fortsætter med at styrke anvendelse af it og bevægelse i hverdagen.

  Vi lægger vægt på at du

  • har lærereksamen med linjefag i et eller flere af flg.fag: dansk, musik, idræt
  • er robust med gode relationskompetencer
  • har en anerkendende og resurseorienteret tilgang til eleverne og deres forældre samt til kolleger
  • kan reflektere over egen pædagogisk praksis.

  Vi tilbyder
  • et tæt og forpligtende teamsamarbejde med dygtige og engagerede kolleger
  • positive og interesserede elever og forældre.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
  • skoleleder Rikke Sørensen
  • viceskoleleder Peder Helveg Pedersen tlf. 58 38 33 31

  Se også skolens hjemmeside.

  Frist

  • 25. august kl. 12.00

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 27. august.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til Vemmelev skole, Skolevej 2, 4241 Vemmelev, eller på mail k-skvem@slagelse.dk

 • 25-08-2014 Lærere til Marievangsskolen
  Da en af vores lærere går på pension og vi derudover har en lærer på barsel, har Marievangsskolen i Slagelse to ledige stillinger til besættelse pr. 1. oktober.

  Begge stillinger indeholder fag fra indskoling og mellemtrin.

  Stilling 1

  Indeholder følgende fag
  (Denne stilling er tidsbegrænset til 1. januar)
  Musik i indskolingen og mellemtrin, dansk, engelsk samt understøttende undervisning og pigeidræt.

  Stilling 2

  Indeholder følgende fag
  Musik i indskolingen, pigeidræt, engelsk i indskolingen og understøttende undervisning.

  Lærere der er kompetente inden for musik foretrækkes - du er dog velkommen til at søge, selvom du ikke har dele af hele fagrækken.

  Marievangsskolen er en afdelingsopdelt 4-sporet skole med ca. 900 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Herudover har skolen tilknyttet en SFO og en klub.

  I skoleåret 2014 - 15 er vores indsatsområder den videre implementering af folkeskolereformen, styrket faglighed, og vi er tilmeldt et projekt under Slagelse Kommune der handler om "synlig læring".

  Flere informationer

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte

  På vores hjemmeside kan du læse mere om skolen. Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.

  Frist

  • mandag den 25. august kl. 10

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 35.

  Send din ansøgning med relevante bilag til
  Marievangsskolen,
  Holmstrupvej 7,
  4200 Slagelse

  Eller på mail marievangsskolen@slagelse.dk

 • 25-08-2014 Lærere til Nymarkskolen
  Pr. 1. september 2014 er der fire lærerstillinger ledige på Nymarkskolen, to i en kombination mellem undervisning i vores Satellitklasse/Stjerneskud og i almenområdet samt to barselsvikariater med almindelige skolefag.

  Vi søger primært lærere, der kan undervise i: Idræt, sløjd. matematik, engelsk, biologi og DSA

  Satellitklassen er netop udvidet, så vi nu har 23 elever fra 0.- 9. klassetrin fordelt på tre grupper. Elever, der visiteres til Satellitklassen, er karakteriseret ved at være normalt begavede børn primært med neuropsykologiske dysfunktioner, eksekutive og socio-emotionelle vanskeligheder med mulighed for integration i normalklasse.

  Stjerneskuddet er en miniklasse, hvor enkeltintegrerede elever har mulighed for at arbejde i et mindre fællesskab 15 lektioner ugentligt.

  Det er vigtigt, at du er en fagligt kompetent og tydelig voksen med erfaring indenfor området. Der tilbydes fast supervision.

  Nymarkskolen er en tosporet byskole med godt 500 elever og 40 lærere. Nymarkskolen er en af de førende skoler i Danmark i arbejdet med at gøre læring synlig for eleverne. Alle skolens medarbejdere deltager i et uddannelsesprogram. Dette er tilrettelagt ud fra John Hatties analyser. Dette giver et stærkt fokus på læring og læringsmål. Vi har de seneste år haft stor fokus på elevernes trivsel og faglige udbytte ud fra den systemiske tilgang.

  Målet er at skabe et bedre miljø i og udenfor klasselokalerne med fokus på synlig læring. Her spiller teamsamarbejde og kollegial respons en afgørende rolle for lærernes kompetenceudvikling.

  Endelig prioriterer vi sundhed og bevægelse meget højt og har i de seneste år igangsat mange forskellige indsatsområder.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger fås ved at kontakte 
  • pædagogiske afdelingsleder Tina Ellekjær på tlf. 23 22 50 52  
  • Nymarkskolen på tlf. 20 18 44 00 eller 20 18 45 00

  Du kan læse mere om skolen her

  Frist

  • 25. august 2014 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 27. august 2014.

  Ansøgningen sendes til
  Nymarkskolen,
  Østre Alle 67,
  4200 Slagelse.

  Eller på mail til nymarkskolen@slagelse.dk

 • 01-09-2014 Lærer til UngSlagelses Heltidsundervisning
  Da en af lærerne i Ungdomsskolens heltidsundervisning i Korsør har valgt at gå på pension 1. oktober, søger vi en lærer, der har lyst og energi til arbejdet med 14 - 17 årige, der 'har gjort et større indtryk på Folkeskolen, end den har gjort på dem'.

  Du skal kunne undervise på udskolingsniveau i dansk - og meget gerne også i enten engelsk eller matematik. Kan du desuden noget i forhold til meget svage læsere, er det også et stort plus.

  Vi tror ikke meget på 'mere af det samme - pædagogik', så vi har en praktisk tilgang til meget af undervisningen.
  Friluftsliv, værksted, idræt, lejrskoler og madlavning er i vekslende grad vigtige elementer i heltidsundervisningen.

  Stillingen er en fuldtidsstilling, men har du andre ønsker - også i forhold til fagene - er vi imødekommende. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

  Du er en tydelig voksen, med personlighed, ansvarlighed og masser af humor.
  Du har lyst til de nære relationer og skæve vinkler, og du har overskud og udpræget teamspirit.
  Du kan holde fokus på de unges ressourcer, planlægge differentierede forløb og formulere dine observationer og refleksioner både skriftligt og mundtligt.

  Først og sidst har du en stor trang til at gøre en forskel!

  Du kan regne med at komme til at fylde en hel del, for vi fokuserer meget på at sætte de enkelte ansattes kompetencer i spil, ligesom vi kan tilbyde en stor grad af fleksibilitet i jobbet.

  'Eventen' har p.t. hjemme på Kulturhuset i Korsør, og der visiteres normalt - hen over året - godt 20 elever til skoletilbuddet.

  Yderligere oplysninger

  Du kan få meget mere at vide, hvis du kontakter afdelingsleder Kim Stendorf på 51 53 74 25, ligesom du er særdeles velkommen til at aftale et besøg på skolen

  Ansøgningsfrist

  • 1. september 2014

  Ansøgning med bilag og dokumentation sendes til UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse eller ksjen@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 8. september kl. 16 - 18.

 • 15-09-2014 SK4LSK8R SK0L3 S8G3R L4R3R3
  Fra 1. november 2014 eller tidligere søger vi 1 - 2 dygtige lærere, der ser mulighederne i skolereformen og ønsker at være en del af et rigtigt godt kollektiv af dygtige og positive medarbejdere.

  Vi mangler primært at få besat dansk- og klasselærerfunktion for 6. klasse, matematik i 4. klasse og madkundskab i 6. klasse. Skemaerne er naturligvis lagt, men de kan kombineres og tilpasses.

  Ud over ovennævnte fagområder er, pædagogisk IT-vejledning, entreprenørskab/innovation, inklusion og DSA fokusområder, vi ønsker styrket og udviklet. Har du kompetencer i forhold til ovenstående vil det være en fordel.

  Vi ved, at elever lærer bedst, når de har gode relationer, arbejder aktivt og udfordres på det niveau, de er på.

  Det er alle medarbejderes pædagogiske mål.

  Du skal i din ansøgning redegøre for, hvordan du vil arbejde med de nye krav om læringsmål. Endvidere skal du komme ind på, hvordan du forbereder og evaluerer din undervisning. Gerne med helt konkrete bud.

  Har du kompetencer indenfor:

  • pædagogisk IT - vejledning, bedes du helt konkret beskrive en vision for, hvordan du kunne tænke IT på Skælskør Skole praktiseret uden nogen hensyntagen til begrænsninger
  • inklusion, bedes du forholde dig til, hvordan du som lærer med specialpædagogisk kompetence kan facilitere en faglig og social inklusion af elever, med særlige behov i folkeskolens fællesskab
  • DSA, bedes du skrive om dit syn på andetsprogspædagogik, kulturforståelse og sprogtilegnelse
  • entreprenørskab/innovation bedes du redegøre for, hvordan du indtænker området i folkeskolen, gerne med praktiske eksempler

  Om reformen:

  Vi har erstattet lektionsbegrebet på 45 minutter med undervisning i hele klokketimer. Det giver en mere rolig og sammenhængende hverdag med færre skift. Det giver også mere enkelhed i forberedelsen af undervisningen.

  I gennemsnit undervises 20 klokketimer.

  Skoleåret er organiseret i et grundskema i 30 uger med klokketimeundervisning samt 50 fagdage, hvor vi går endnu mere i dybden, og hvor eleverne kan arbejde med kobling af teori og praksis og med langt større mulighed for at arbejde varieret. Alle dele er elementer, som er kendetegnende ved den nye lov.

  Alle dansk- og matematiklærere har en time pr. klasse om ugen til elevsamtaler og læringsmålsætninger.

  Vi tilbyder en udviklingsorienteret arbejdsplads med fokus på såvel organisationens, teamets og den enkelte medarbejders udvikling. Dialog, åbenhed og en anerkendende tilgang er væsentlige værdier i skolens møde med elever, forældre og internt med hinanden.

  Du vil få stillet din egen lærerarbejdsplads, PC og arbejdsmobil til rådighed.

  Tiltrædelse pr. 1. november 2014.

  Stillingerne er på fuld tid og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger:

  Du kan få mere at vide om stillingerne og skolen ved at kontakte:
  • skoleleder Henrik Meyer på telefon 61 24 81 20
  • konstitueret viceskoleleder Poul Kjær Sørensen på telefon 61 24 81 51
  • TR Stine Leschly Schultz på telefon 61 24 81 27
  • AMR Ida Garsaae på telefon 61 24 81 46

  Ansøgningsfrist

  • mandag d. 15. september 2014

  Vi modtager kun elektroniske ansøgninger, som skal mailes til pksor@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 22. september 2014 på Skælskør Skole.

Kontor og administration (3)
 • 25-08-2014 Økonomimedarbejder til Jobcenter Slagelse
  Til administrationsafdelingen søger vi hurtigst muligt en resultatorienteret økonomimedarbejder, i en 37 timers stilling, som har lyst arbejde afregninger til borgere og virksomheder på fleksjob området.

  Der lægges vægt på

  • At du er uddannet indenfor kontorfaget eller har anden relevant faglig uddannelse/ erhvervserfaring på økonomiområdet
  • Har erfaring med løsning af afregnings- og udbetalingsopgaver
  • Et solidt kendskab til og erfaring i arbejdet med i en kommunal forvaltning
  • Solid erfaring med rådgivning af borgere
  • God erfaring i brug af de digitale arbejdsredskaber (KMD sag, KMD Opera, KMD Aktiv og Prisme).
  • At du er i stand til at omsætte lovgivningen på området til praksis
  • At du er i stand til at arbejde selvstændigt og strukturere en travl hverdag
  • Gode samarbejdsevner og lyst til teamarbejde

  Som Økonomimedarbejder er du bl.a. ansvarlig for

  • Ansvarlig udbetaling af fleksløntilskud til borgerne
  • Ansvarlig betaling af tilskud vedrørende fleksjob til virksomheder
  • Betaling af fakturaer og bogføring
  • Udarbejde materiale til brug ved budgetopfølgning og regnskab
  • Afløsning indenfor andre tilskudsområder

  Vi kan tilbyde

  Der vil ved ansættelse i Jobcentret være et introduktionsforløb individuelt tilpasset dine behov. Jobcenter Slagelse har fokus på løbende uddannelse og opkvalificering af medarbejderne.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Tove Popelsky tlf. 58 57 94 11

  Frist for ansøgning

  • mandag den 25. august 2014, kl. 8.00

  Samtaler forventes afholdt i uge 35.

  Send din ansøgning med relevante bilag " mrk. Økonomimedarbejder " til:

  Jobcenter Slagelse
  Kalundborgvej 59
  4200 Slagelse
  Att. Personalegruppen

  Eller send din ansøgning på mail til jobcenterloenper@slagelse.dk

 • 07-09-2014 Administrativ medarbejder med flair for it-support til Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Trives du med at arbejde i en moderne administration med fokus på glade og tilfredse kunder? Har du viljen til personlig og faglig udvikling? Er du rutineret it-bruger, muligvis med en kontoruddannelse? Så er du måske vores nye medarbejder i Administrationen, der servicerer vores 570 kollegaer.

  Vi arbejder i team

  Vi er ret unikke, hvis vi skal sige det selv. Vi kan selv, må selv og gør det selv i vores team.

  Vi løfter i flok og forventer, at du har selvindsigt og situationsfornemmelse.

  Vi er velorganiserede og arbejder for en fælles vision og forventer stor loyalitet af alle - også på tværs af vores mange team. Vi ønsker os derfor en selvstændig og konstruktiv problem-
  løser med gode kommunikative evner samt en høj arbejdsmoral.

  Sammen flytter vi grænser

  Du får stort råderum og frihed til at forme din dagligdag. Ansvaret følger naturligvis med den udstrakte grad af selvbestemmelse.

  Vi er fagligt kompetente

  Og forventer naturligvis det samme af dig.
  Vi forventer, at du:
  • muligvis er kontoruddannet med viden om og interesse for it-administration og it-support
  • er god til at kunne koncentrere dig om den enkelte opgave - vi arbejder i et storrumskontor, der til tider kan minde om Hovedbanegården
  • trives med mange samtidige opgaver og stadig evner at prioritere den enkelte opgave.

  Din dagligdag er ofte uforudsigelig og består bl.a. af følgende opgaver: administration og udvikling af fagsystemer, vedligeholdelse af netværk, opsætning og support af pc'er, printere og kopimaskiner, opsætning af mobile platforme, vedligehold af hjemmeside, implementering og drift af diverse systemer, support af skole-it, pasning af reception, allround kontoropgaver samt udkørende it-opgaver. Det er derfor et krav, at du har kørekort.

  Vi vægter personlighed højere end erfaring og forestiller os, at du er bevidst om, at viljen til at lære giver evnen.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Vi aflønner efter HK's overenskomst. Herudover tilbyder vi et lokalt tillæg + 2 % ekstra i pension.

  Autisme Center Vestsjælland indhenter din straffe- og børneattest ved ansættelsen.

  Vedlæg dine uddannelsesbeviser og evt. andre relevante papirer ved din ansøgning.

  Få mere at vide

  Kontakt teamleder
  Se også vores hjemmeside

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du sender til acv@slagelse.dk, mærket: Administrativ medarbejder.

  Frist

  • 7. september 2014

  Samtaler forventes afholdt 25. september 2014.

  Opstartsdato: 1. november eller efter aftale.

  Autisme Center Vestsjælland
  Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse
  Telefon 58 50 27 09
  e-mail: acv@slagelse.dk
  www.a-c-v.dk

  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismesoektret. Vi er organiseret i 40 teams med 570 ansatte, med visionen 'Danmarks faglige fyrtårn'. Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune

 • 11-09-2014 Jobkonsulent til Jobcenter Slagelse
  Slagelse Kommune søger en jobkonsulent til området for nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

  Nyoprettet stilling

  Vi søger en jobkonsulent 37 timer om ugen, der brænder for at arbejde med udlændinge. Vi opretter stillingen, fordi vi gennem de seneste år har oplevet en stigning i antallet at flygtninge og familiesammenførte og har brug for flere hænder til at løfte opgaven.

  Integration og Netværk

  Slagelse Kommune modtager hvert år et antal flygtninge, fastsat efter en landsdækkende kvote. Flygtningene kommer direkte fra asylcentre i Danmark eller fra FN-flygtningelejre rundt omkring i verden. Vi modtager også familiesammenførte til herboende flygtninge, udlændinge og danske statsborgere. Alle skal have tilbud om aktiviteter efter Integrationsloven med fokus på Danskuddannelse, kulturforståelse og selvforsørgelse gennem ordinært arbejde eller uddannelse.

  Afdelingen Integration og Netværk, har ansvaret for at modtage nyankomne udlændinge. Vi skal koordinere modtagelserne på tværs af centrene i Slagelse Kommune og sørge for at flest mulige gennemfører det 3-årige Integrationsprogram.

  Jobindhold

  Som jobkonsulent skal du:
  • afklare kompetencer og muligheder på det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem (afklaring af udenlandske uddannelser)
  • introducere til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem
  • lave aftaler om praktik, løntilskud, mentorordning, ordinært arbejde og ordinær uddannelse
  • være i tæt dialog med de arbejdsgivere vi samarbejder med og følge tæt op på de indgåede aftaler
  • hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med flygtningemodtagelserne

  Din profil

  Det er en fordel hvis du har erfaring med målgruppen. Desuden ser vi gerne at du:
  • har et godt kendskab og netværk til lokale virksomheder
  • har stærk fingerspidsfornemmelse for andres behov og grænser
  • tør udfordre og tale om forskellige kulturopfattelser, med fokus på at finde fællesnævnere
  • har en god forståelse for at arbejde i en stor organisation, hvor vi er mange der deler de gode resultater
  • har kørekort og kan stille egen bil til rådighed
  • har relevant faglig uddannelse

  Vi tilbyder:

  • et stærkt kollegialt fællesskab på tværs af hele Slagelse Kommune
  • et godt arbejdsmiljø, hvor latter og travlhed går hånd i hånd
  • mulighed for selv at præge din stilling, så du bruger dine kompetencer bedst muligt
  • et stærkt fagligt miljø
  • flekstid og løn efter gældende overenskomst/principperne i Ny Løn, herunder kørselsgodtgørelse

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte:
  • leder af Integration og Netværk Helle Sofie Larsen på telefon 24 79 04 80
  • integrationskonsulent Leif Sørensen på telefon 58 57 32 92

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 11. september 2014 kl. 12.00

  Ansøgning med relevante bilag sendes til Center for Arbejdsmarked og Integration på mailadressen jobcenterloenper@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 24. og 25. september 2014.

Ergoterapeut (1)
 • 24-08-2014 Rehabiliteringsterapeut til fire plejecentre
  4 Plejecentre i den nordlige del af Slagelse kommune søger barselsvikar for vores fælles rehabiliteringsterapeut. Du skal arbejder 37 t./uge fra 1. oktober 2014.

  Du vil have din base i Skovvang. Vi forventer, at du har bil og er villig til at stille den til rådighed for at kunne komme rundt til de 4 plejecentre.

  Dine arbejdsopgaver vil være:

  • med særligt fokus på nyindflyttede borger
  • løbende vurdere beboernes funktionsniveau
  • udarbejde mål og handleplaner for rehabilitering
  • støtte og motivere borgerne i at være aktiv deltagende i hverdagen
  • vejlede og undervise samarbejdspartnere i emner, der er relevante for indsatsen
  • indgå i det tætte tværfaglige samarbejde

  Vi forventer, at du vil:

  • være synlig og opsøgende, samt deltage i teammøder
  • sparre og deltage i Slagelse kommunes netværk af rehabiliterende terapeuter
  • kan arbejde selvstændigt, planlægge og være fleksibel - du har 4 arbejdssteder

  For yderligere oplysninger om de enkelte plejecentre henvises til Slagelse kommunes hjemmeside

  Slagelse kommune arbejder efter visionen " Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren" Vores fokus er at støtte beboeren i plejecentrene i at mester de daglige opgaver og med at opnå øget livskvalitet.

  Vi deltager i mange forskellige udviklingsopgaver og projekter og har stort fokus på at udvikle den faglige tilgang til den enkelte medarbejders kerneopgave.

  Vi giver løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  For flere informationer skal du kontakte:
  • virksomhedsleder Ruth Klein, tlf. 58 57 34 62

  Frist

  • 24. august 2014

  Ansættelsessamtale onsdag den 27. august, formiddag.

  Du sender din ansøgning med relevante oplysninger til skovvang@slagelse.dk

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Siden er sidst opdateret 7. juli 2014