Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Sygeplejerske (2)
 • 10-10-2014 sygeplejerske til Sygeplejen

  Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde i fast aftenvagt, så har vi stillingen til dig!

  Sygeplejens mål er kvalitetssikring og høj trivsel.

  Det opnår vi gennem kompetenceudvikling, kontinuerlig udvikling af sygeplejen og ved et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden.

  Sygeplejen har en høj social kapital, vi arbejder udviklingsorienteret, evidensbaseret og deltager fortløbende i udvikling af sygeplejen.

  Sygeplejen udfører indsatser hos borgerne med høj kompleksitet efter vedtagne kvalitetsstandarder.

  Ansættelsesnorm er 29,75 timer pr. uge. Du skal have gyldigt kørekort. Bil stilles til rådighed. Vi kan tilbyde dig en aftenvagtstilling med weekendarbejde hver 2. uge.

  Tiltrædelse 1. december 2014 eller efter aftale. Løn og ansættelse i forhold til gældende overenskomst og ny løndannelse.

  Flere informationer

  Lyder det interessant, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Bitten Beyer, tlf. 58 57 53 58

  Frist

  • 10. oktober 2014 med morgenposten

  Ansættelsessamtaler afholdes 22. oktober 2014.

  Skriftlig ansøgning sendes til

  Områdeleder Tanja Østergaard Gram,
  Linde Alle 56,
  4220 Korsør.

  Eller på mail taoje@slagelse.dk.

 • 20-10-2014 Medarbejder til Rådgivningscentrets mobilt behandlingstilbud – Bilen
  Rådgivningscentret har et mobilt behandlingstilbud - Bilen - for de borger, som af den ene eller anden grund ikke kan eller må komme på Rådgivningscentret. Bilen er et udkørende tilbud, rettet mod de borgere, som ikke kan komme på rådgivningscentret grundet fysiske/psykiske begrænsninger. Ligeledes håndteres borgere, som har fået karantæne fra eget og andre kommuners Rådgivningscentre.

  Bilens arbejdsopgaver varetages af tre medarbejdere. Vi består af et tværfagligt team. Vi søger en medarbejder med en relevant mellemlang uddannelse.

  Vi forventer, at du er omstillingsparat, engageret, loyal og ønsker at arbejde med denne borgergruppe. Du skal også være i stand til at løse opgaver af meget forskellige karakter. Der vil være en grundig oplæring til disse.

  Bilen har pt. 45 borgere i substitutionsbehandling. Antallet af indskrevne kan variere, og være op til 60 borgere. I felten arbejdes med at styrke relationen til borgerne og støtte/guide dem i deres til tider kaotiske hverdag.

  Den daglige drift består bl.a. af rutineprægede opgaver som pakning af medicin, dokumentation og andet administrativt arbejde. Ligeledes arbejdes med borgere i diverse forløb. Der afholdes samtaler med sundhedsfagligt/socialfagligt indhold.

  Brænder du for både at arbejde i felten og hjemme på basen, og har du interesse for mennesker, der lever på kanten af samfundet, så er du den vi søger. Har du erfaring fra misbrugsområdet eller psykiatrien, er det kun et plus.

  Har du samtidig mod og lyst til at præge og udvikle arbejdet med denne målgruppe, i et til tider uforudsigeligt miljø, så er chancen for at indfri mulighederne nu til stede.

  Vi lægger bl.a. vægt på følgende i forhold til kompetencer m.m. Derfor kan du sige ja til følgende

  • kan rumme mennesker der er socialt dårligt stillede
  • er psykisk robust og afklaret ift. dig selv
  • har viljen og evnen til at reflektere/udvikle, såvel fagligt som personligt
  • har kørekort
  • benytter din faglighed/personlige kompetencer konstruktivt
  • kan gribe "nuet" i forhold til brugergruppen.

  Vi kan tilbyde…

  • en arbejdsplads, hvor den enkelte bliver hørt og taget alvorlig
  • mulighed for kurser m.m.
  • to positive og engagerede kollegaer
  • fleksible arbejdstider
  • arbejdstiden ligger fortrinsvis i dagtimerne
  • supervision.
  Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2014.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger i forhold til stillingen får du ved henvendelse til
  • afdelingsleder Anette Kornerup-Nielsen tlf. 40 84 76 29 eller Bilen tlf. 20 85 76 14

  Vil du med, så kører Bilen snart.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med udgangspunkt i ny løn. Stillingen er på 37 timer ugentlig.

  Frist

  • mandag den 20. oktober 2014 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 24. oktober 2014

  Ansøgning mrk. "Medarbejder Bilen" sendes til:

  Misbrugscentret-job2@slagelse.dk

  eller

  Misbrugscentret
  Ingemannsvej 22
  4200 Slagelse

Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 03-10-2014 Erfaren socialfaglig medarbejder til Stofenheden ved Misbrugscentret

  Vil du være med til at gøre en forskel i Misbrugscentrets Dag- og Efterbehandling?

  Stofenheden ved Misbrugscentret, Slagelse Kommune, søger en erfaren socialfaglig medarbejder til at varetage opgaver i forhold til ambulant-, dag- og efterbehandling.

  Opgaven er at skabe mulighed for, at den enkelte bruger arbejder med at ændre sine mønstre, f.eks. reducere sit misbrug, med den hensigt at skabe bedre livskvalitet og bruge egne ressourcer bedre. Vi arbejder ud fra en systemisk, løsningsfokuseret og anerkendende tilgang.

  Dine opgaver som socialfaglig medarbejder er bl.a

  • gruppesamtaler og undervisning
  • individuelle samtaleforløb
  • Kontaktperson-funktion
  • administrativt arbejde som f.eks. ind- og udskrivninger, behandlingsplaner, indstillinger til visitation, journalnotater, statusskrivelser o.a.
  • praktiske aktiviteter med brugerne, f.eks. madlavning, indkøb, sociale aktiviteter
  • samarbejde på tværs internt i Misbrugscentret og med kommunale - og andre interessenter, herunder møder og opsøgende arbejde.

  Vi søger en medarbejder, der

  • er socialfagligt uddannet, f.eks. socialpædagog, socialrådgiver eller lignende.
  • gerne har en relevant efteruddannelse
  • har erfaring med misbrugsbehandling og/eller psykiatri
  • har erfaring med at lede behandlingsgrupper
  • har gennemslagskraft, lyst og evne til at holde fast i mål, give struktur og være tydelig
  • har lyst til og erfaring med administrativt arbejde
  • har kørekor.

  Vi tilbyder, at du

  • bliver en del af et velfungerende team bestående af kompetente, positive og engagerede kolleger
  • får supervision
  • har mulighed for at få efteruddannelse
  • får mulighed for at arbejde udviklingsorienteret

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med udgangspunkt i principperne om Ny løn. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. november 2014 eller snarest.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Mette Plato Spælling på tlf. 40 42 00 67
  • behandler Christina Theil på tlf. 58 57 48 90
  • behandler Jette Hansen på tlf. 58 57 48 90

  Frist

  • 3. oktober kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 9. oktober 2014.

  Ansøgning mrk. "Socialfaglig medarbejder" sendes til
  misbrugscentret-job1@slagelse.dk

  eller

  Misbrugscentret
  Ingemannsvej 22
  4200 Slagelse.

 • 17-10-2014 Vikar til socialfagligt team på Rådgivningscentret Slagelse
  Stofenheden i Slagelse Kommunes Misbrugscenter søger en behandler/socialfaglig medarbejder, 37 timer ugentligt, til at varetage opgaver i forhold til den ambulante behandling i Rådgivningscentret for stabiliseringsbrugere. Stillingen er et barselsvikariat med mulighed for forlængelse.

  Rådgivningscentret består af en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe på 8 personer. De socialfaglige medarbejdere varetager rådgivning, behandlings- og sagsarbejde. De sundhedsfaglige varetager medicinudlevering, sundhedssamtaler og sundhedsklinik. Endvidere er der tilknyttet overlæge, psykiater og psykolog. Alle arbejdsopgaver løses i tæt samarbejde.
  Rådgivningscentret i Misbrugscentrets Stofenhed søger en medarbejder med nedenstående kvalifikationer:

  Arbejdsområde/kerneydelser

  • yde ambulant behandling, herunder rådgivning og behandling som samtaler og udredning
  • udarbejde behandlingsplaner i samarbejde med brugerne, eventuelt med interne og/eller eksterne samarbejdsmøder
  • indstille til dag- og døgnbehandling via visitation og deltage ved møde
  • skrive journalnotater samt behandlingsplaner
  • deltage i faglig udvikling af behandlingstilbuddene
  • indgå i det arbejdsmæssige fællesskab omkring såvel det faglige, som det at få hverdagen til at fungere på Rådgivningscentret
  • deltage i supervision.

  Faglige kvalifikationer

  • uddannelse som socialrådgiver eller socialpædagog
  • viden indenfor misbrugsbehandlingsområdet er en fordel
  • en fordel, at du her kendskab til den systemiske metode
  • evnen til at stå for udarbejdelse af behandlingsplaner i samarbejde med brugerne, opfølgning af behandling samt behandlingsplaner og journalføring i forbindelse med behandlingsforløbene
  • kendskab til EDB på brugerniveau
  • selvstændighed til at kunne planlægge og prioritere arbejdsopgaver
  • psykiatrisk erfaring er en fordel.

  Personlige kvalifikationer

  • du skal have interesse og engagement i at arbejde med borgere med misbrugsproblemer
  • du skal evne at rumme mennesker der til tider står i vanskelige situationer
  • du skal have gode samarbejdsevner og være fleksibel i forhold til at opretholde drift, hvor kerneydelsen er vigtig
  • du skal være indstillet på tværfagligt samarbejde
  • du skal kunne arbejde selvstændigt
  • du skal have flair for det administrative arbejde, der er forbundet med opgaven
  • du skal se løsninger frem for forhindringer.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 23. oktober 2014. Ved ansættelsessamtalen deltager en brugerrepræsentant.

  Løn og ansættelse efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Anette Kornerup-Nielsen på mobil 40 84 76 29
  • socialfaglige medarbejder Lone Simonsen på telefon 58 57 48 26
  • socialfaglige medarbejder Lars Bertelsen på telefon 58 57 48 44

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 17. oktober 2014, kl. 12.00

  Ansøgning mærket 'Socialfaglig medarbejder - Stofenheden/RC' sendes med relevante bilag til:

  Misbrugscentret
  Ingemannsvej 22
  4200 Slagelse

  eller via mail til misbrugscentret-job@slagelse.dk.

 • 20-10-2014 Medarbejder til Rådgivningscentrets mobilt behandlingstilbud – Bilen
  Rådgivningscentret har et mobilt behandlingstilbud - Bilen - for de borger, som af den ene eller anden grund ikke kan eller må komme på Rådgivningscentret. Bilen er et udkørende tilbud, rettet mod de borgere, som ikke kan komme på rådgivningscentret grundet fysiske/psykiske begrænsninger. Ligeledes håndteres borgere, som har fået karantæne fra eget og andre kommuners Rådgivningscentre.

  Bilens arbejdsopgaver varetages af tre medarbejdere. Vi består af et tværfagligt team. Vi søger en medarbejder med en relevant mellemlang uddannelse.

  Vi forventer, at du er omstillingsparat, engageret, loyal og ønsker at arbejde med denne borgergruppe. Du skal også være i stand til at løse opgaver af meget forskellige karakter. Der vil være en grundig oplæring til disse.

  Bilen har pt. 45 borgere i substitutionsbehandling. Antallet af indskrevne kan variere, og være op til 60 borgere. I felten arbejdes med at styrke relationen til borgerne og støtte/guide dem i deres til tider kaotiske hverdag.

  Den daglige drift består bl.a. af rutineprægede opgaver som pakning af medicin, dokumentation og andet administrativt arbejde. Ligeledes arbejdes med borgere i diverse forløb. Der afholdes samtaler med sundhedsfagligt/socialfagligt indhold.

  Brænder du for både at arbejde i felten og hjemme på basen, og har du interesse for mennesker, der lever på kanten af samfundet, så er du den vi søger. Har du erfaring fra misbrugsområdet eller psykiatrien, er det kun et plus.

  Har du samtidig mod og lyst til at præge og udvikle arbejdet med denne målgruppe, i et til tider uforudsigeligt miljø, så er chancen for at indfri mulighederne nu til stede.

  Vi lægger bl.a. vægt på følgende i forhold til kompetencer m.m. Derfor kan du sige ja til følgende

  • kan rumme mennesker der er socialt dårligt stillede
  • er psykisk robust og afklaret ift. dig selv
  • har viljen og evnen til at reflektere/udvikle, såvel fagligt som personligt
  • har kørekort
  • benytter din faglighed/personlige kompetencer konstruktivt
  • kan gribe "nuet" i forhold til brugergruppen.

  Vi kan tilbyde…

  • en arbejdsplads, hvor den enkelte bliver hørt og taget alvorlig
  • mulighed for kurser m.m.
  • to positive og engagerede kollegaer
  • fleksible arbejdstider
  • arbejdstiden ligger fortrinsvis i dagtimerne
  • supervision.
  Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2014.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger i forhold til stillingen får du ved henvendelse til
  • afdelingsleder Anette Kornerup-Nielsen tlf. 40 84 76 29 eller Bilen tlf. 20 85 76 14

  Vil du med, så kører Bilen snart.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med udgangspunkt i ny løn. Stillingen er på 37 timer ugentlig.

  Frist

  • mandag den 20. oktober 2014 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 24. oktober 2014

  Ansøgning mrk. "Medarbejder Bilen" sendes til:

  Misbrugscentret-job2@slagelse.dk

  eller

  Misbrugscentret
  Ingemannsvej 22
  4200 Slagelse

Social- og sundhedsassistent (2)
 • 15-10-2014 Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Møllebakken
  Vi søger en frisk social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt, 32 timer ugentligt med weekendvagt hver 2. weekend.

  Plejecenter Møllebakken er et lille plejecenter med 27 beboere fordelt i 2 afdelinger. Der er 7 skærmede pladser integreret i den ene afdeling, derudover servicerer medarbejdere fra plejecentret 10 centernære ældreboliger.

  Plejepersonalet arbejder i hele huset.

  Plejecentret er omgivet af en lukket have med udsigt over de åbne marker.

  Vi arbejder ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang og inddrager beboerne i så mange dagligdags aktiviteter, som de kan.

  Vi er uddannelsessted for sosu-elever.

  Vi søger en god kollega, som har

  • lyst til at arbejde med ældre borgere ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang
  • godt humør
  • gode faglige kompetencer
  • fleksibel og samarbejdsvillig
  • evne til nye tiltag og opfølgning af disse
  • gerne uddannelse som praktikvejleder, men ikke et krav.

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer
  • et dejligt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og sparring
  • godt samarbejde i hele huset.

  Tiltrædelse 1. november eller efter aftale.

  Flere informationer

  Ønsker du flere oplysninger, kan du ringe til
  • Connie Agnethe Hergott Andersen på 58 57 34 10 eller 58 57 34 55

  Frist

  • 15. oktober 2014

  Samtaler forventes afholdt i uge 43.

  Send din ansøgning til coand@slagelse.dk

  Eller til
  Plejecenter Møllebakken,
  Borgbjergvej 5,
  4242 Boeslunde

 • 24-10-2014 Social- og sundhedsassistent til Blomstergården
  Pleje- og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger snarest muligt ny kollega.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent på 32 timer/ugentligt til dag/aftenvagter.

  Blomstergården er nyopstartede pleje- og rehabiliteringsboliger og du har derfor en unik mulighed for at være med til at præge din eventuelt kommende arbejdsplads.

  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe 'et rigtigt hjem' for de ældre borgere og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne.

  Stillingen er med tilknytning til rehabiliteringsboligerne, som er midlertidige boliger for borgere i Slagelse Kommune, der grundet funktionsnedsættelse ikke er i stand til at klare hverdagen i eget hjem.

  Forventninger til dig

  • har lyst til at tage aktiv del i opbygning af en ny og velfungerende organisation
  • tør at tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er personlig og faglig robust
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikations evner
  • er positivt, bevarer roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • fungerer godt i en travl og udfordrende hverdag med skiftende borgere
  • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af arbejdet.

  Vi tilbyder

  • engagerede kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • en udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
  • hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder i rehabiliteringsboligerne Jette Taasing på telefon 29 27 37 82.

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 24. oktober 2014.

  Samtaler forvendtes afholdt onsdag d. 29. oktober 2014.

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes til jettt@slagelse.dk.

  Har man ikke hørt noget senest d. 1. november 2014, er stillingen blevet besat til anden side.

Pædagog (2)
 • 08-10-2014 Børnehaveklasseleder til Flakkebjerg Skole
  Vi søger en dygtig og engageret børnehaveklasseleder med tiltrædelse pr. 1. november 2014.

  Flakkebjerg Skole er en ambitiøs og udviklingsorienteret skole med 134 elever i 0.-6. klasse. Vi lægger stor vægt på bevægelse som en integreret del af undervisningen og arbejder med udeundervisning som en naturlig del af hverdagen. Vi har et nært samarbejde med forældrene, som indgår som et stort aktiv i skolens arbejdsfællesskab.

  Vi forventer, at du er uddannet pædagog - gerne med erfaring som børnehaveklasseleder.

  Vi lægger vægt på, at du har gode relationskompetencer og arbejder anerkendende og inkluderende.

  Vi har i det kommende skoleår især fokus på skolereformen, på Visible Learning og på arbejdet med de nye fælles mål.

  Vi kan tilbyde dig en fast stilling i et tæt samarbejde med professionelle og engagerede kolleger, der prioriterer faglighed, samarbejde og trivsel højt.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
  • konstitueret skoleleder Lisbeth Bergstedt på telefon 58 18 61 86

  Ansøgningsfrist

  • 8. oktober 2014 kl. 12.00

  Ansøgningen skal sendes elektronisk til flakkebjergskole@slagelse.dk.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 43.

 • 20-10-2014 Medarbejder til Rådgivningscentrets mobilt behandlingstilbud – Bilen
  Rådgivningscentret har et mobilt behandlingstilbud - Bilen - for de borger, som af den ene eller anden grund ikke kan eller må komme på Rådgivningscentret. Bilen er et udkørende tilbud, rettet mod de borgere, som ikke kan komme på rådgivningscentret grundet fysiske/psykiske begrænsninger. Ligeledes håndteres borgere, som har fået karantæne fra eget og andre kommuners Rådgivningscentre.

  Bilens arbejdsopgaver varetages af tre medarbejdere. Vi består af et tværfagligt team. Vi søger en medarbejder med en relevant mellemlang uddannelse.

  Vi forventer, at du er omstillingsparat, engageret, loyal og ønsker at arbejde med denne borgergruppe. Du skal også være i stand til at løse opgaver af meget forskellige karakter. Der vil være en grundig oplæring til disse.

  Bilen har pt. 45 borgere i substitutionsbehandling. Antallet af indskrevne kan variere, og være op til 60 borgere. I felten arbejdes med at styrke relationen til borgerne og støtte/guide dem i deres til tider kaotiske hverdag.

  Den daglige drift består bl.a. af rutineprægede opgaver som pakning af medicin, dokumentation og andet administrativt arbejde. Ligeledes arbejdes med borgere i diverse forløb. Der afholdes samtaler med sundhedsfagligt/socialfagligt indhold.

  Brænder du for både at arbejde i felten og hjemme på basen, og har du interesse for mennesker, der lever på kanten af samfundet, så er du den vi søger. Har du erfaring fra misbrugsområdet eller psykiatrien, er det kun et plus.

  Har du samtidig mod og lyst til at præge og udvikle arbejdet med denne målgruppe, i et til tider uforudsigeligt miljø, så er chancen for at indfri mulighederne nu til stede.

  Vi lægger bl.a. vægt på følgende i forhold til kompetencer m.m. Derfor kan du sige ja til følgende

  • kan rumme mennesker der er socialt dårligt stillede
  • er psykisk robust og afklaret ift. dig selv
  • har viljen og evnen til at reflektere/udvikle, såvel fagligt som personligt
  • har kørekort
  • benytter din faglighed/personlige kompetencer konstruktivt
  • kan gribe "nuet" i forhold til brugergruppen.

  Vi kan tilbyde…

  • en arbejdsplads, hvor den enkelte bliver hørt og taget alvorlig
  • mulighed for kurser m.m.
  • to positive og engagerede kollegaer
  • fleksible arbejdstider
  • arbejdstiden ligger fortrinsvis i dagtimerne
  • supervision.
  Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2014.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger i forhold til stillingen får du ved henvendelse til
  • afdelingsleder Anette Kornerup-Nielsen tlf. 40 84 76 29 eller Bilen tlf. 20 85 76 14

  Vil du med, så kører Bilen snart.

  Løn og ansættelsesforhold

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med udgangspunkt i ny løn. Stillingen er på 37 timer ugentlig.

  Frist

  • mandag den 20. oktober 2014 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 24. oktober 2014

  Ansøgning mrk. "Medarbejder Bilen" sendes til:

  Misbrugscentret-job2@slagelse.dk

  eller

  Misbrugscentret
  Ingemannsvej 22
  4200 Slagelse

Lærer (4)
 • 02-10-2014 Stillinge Skole søger lærer til fast stilling på fuld tid
  Stillinge Skole er kendetegnet ved høj faglighed, imødekommenhed og plads til alle. Skolen har gode fysiske rammer og er det naturlige skolevalg for oplandets elever. I kommende skoleår vil vi have fokus på Synlig Læring, Innovation samt øget trivsel. Derudover har vi et stort fokus på it og inklusion.

  Skolen består af en 1-2 sporet hovedskole med 300 elever og tilhørende SFO. Der ud over har skolen en autistklasserække med 39 elever fra 0.-9.klasse.

  Vi søger en lærer til skolens autistklasserække - udskolingen

  • Gerne undervisningskompetencer indenfor engelsk og geografi
  • Erfaring i at arbejde med autistiske eleverne eller anden specialpædagogisk erfaring
  • Ser en udfordring i at arbejde med inklusion
  • Har gode relationskompetencer.

  Vi forventer, at du

  • Er faglig dygtig
  • Lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • Er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • Har lyst og evne til at arbejde i tæt forpligtende teamsamarbejde.

  Vi kan tilbyde

  • Et godt arbejdsmiljø med egen fast arbejdsplads
  • Flekstid
  • Egen Pc
  • Faglige udfordringer
  • Mulighed for efteruddannelse
  • Personlig udvikling
  • Et skolemiljø hvor trivsel og læring følges ad
  • Gode fysiske rammer - både inde og ude
  • Fagligt velfunderede og hjælpsomme kolleger.

  Tiltrædelse hurtigst muligt.

  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier 
  • viceskoleleder Malene Wendelboe på telefon 58 54 70 58

  Frist

  • 2. oktober kl. 12.00

  Samtalerne afholdes i uge 41.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:
  Stillinge Skole
  Bildsøvej 80 B
  4200 Slagelse

  Eller via mail til stillingeskole@slagelse.dk

 • 07-10-2014 Spændende lærerstilling på Nymarkskolen - kombinationsstilling
  Pr. 1. november 2014 er der en lærerstilling ledig på Nymarkskolen, i en kombination mellem undervisning i vores funktionsklasse, Satellitklassen og i almenområdet, primært i idræt.

  Satellitklassen har p.t. 24 elever fra 0.- 9. klassetrin.

  Elever, der visiteres til Satellitklassen, er karakteriseret ved at være normalt begavede
  børn primært med neuropsykologiske dysfunktioner, eksekutive og socio-emotionelle vanskeligheder.

  Målet for Satellitklassen er

  • at sikre hver enkelt af eleverne et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, som tager udgangspunkt i netop denne elevs særlige forudsætninger og vanskeligheder
  • at sikre elevens tilhørsforhold til en social gruppe, som fungerer sammen under overskuelige forhold og i trygge kendte rammer med få faste lærere tilknyttet.

  Det er derfor vigtigt, at du er en fagligt kompetent og tydelig voksen med erfaring inden for området.

  Der tilbydes fast supervision til Satellitklassens team.

  Forældresamarbejde indgår som en integreret del af skolens virksomhed og tager sigte på at skabe en bedre funktion for barnet og familien - en praksis, som er baseret på tæt dialog med elever og forældre om den enkelte elevs læring og udvikling.

  Nymarkskolen er en tosporet byskole med 500 elever og 40 lærere.

  Nymarkskolen er en af de førende skoler i Danmark i arbejdet med at gøre læring synlig for eleverne. Alle skolens medarbejdere deltager i et uddannelsesprogram. Dette er tilrettelagt ud fra John Hatties analyser. Dette giver et stærkt fokus på læring og læringsmål. Vi har de seneste år haft stor fokus på elevernes trivsel og faglige udbytte ud fra den systemiske tilgang. Målet er at skabe et bedre miljø i og uden for klasselokalerne med fokus på synlig læring. Her spiller teamsamarbejde og kollegial respons en afgørende rolle for lærernes kompetenceudvikling.

  Endelig prioriterer vi sundhed og bevægelse meget højt og har i de seneste år igangsat mange forskellige indsatsområder.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger fås ved at kontakte skolens
  • pædagogiske afdelingsleder Tina Ellekjær på telefon 23 22 50 52 eller til Nymarkskolen på telefon 20 18 44 00

  Du kan læse mere på skolens hjemmeside .

  Frist

  • den 7. oktober 2014 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 8. oktober 2014.

  Send din ansøgning til

  Nymarkskolen
  Østre Alle 67
  4200 Slagelse

  eller på mail til nymarkskolen@slagelse.dk.

 • 08-10-2014 Børnehaveklasseleder til Flakkebjerg Skole
  Vi søger en dygtig og engageret børnehaveklasseleder med tiltrædelse pr. 1. november 2014.

  Flakkebjerg Skole er en ambitiøs og udviklingsorienteret skole med 134 elever i 0.-6. klasse. Vi lægger stor vægt på bevægelse som en integreret del af undervisningen og arbejder med udeundervisning som en naturlig del af hverdagen. Vi har et nært samarbejde med forældrene, som indgår som et stort aktiv i skolens arbejdsfællesskab.

  Vi forventer, at du er uddannet pædagog - gerne med erfaring som børnehaveklasseleder.

  Vi lægger vægt på, at du har gode relationskompetencer og arbejder anerkendende og inkluderende.

  Vi har i det kommende skoleår især fokus på skolereformen, på Visible Learning og på arbejdet med de nye fælles mål.

  Vi kan tilbyde dig en fast stilling i et tæt samarbejde med professionelle og engagerede kolleger, der prioriterer faglighed, samarbejde og trivsel højt.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
  • konstitueret skoleleder Lisbeth Bergstedt på telefon 58 18 61 86

  Ansøgningsfrist

  • 8. oktober 2014 kl. 12.00

  Ansøgningen skal sendes elektronisk til flakkebjergskole@slagelse.dk.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 43.

 • 28-10-2014 Lærer til Xclass - 10. klassecentret

  Kunne du tænke dig at blive lærer på danmarks største 10. klassecenter Xclass i Slagelse, hvor skoleåret er spændende og afvekslende?


  Vi mangler en lærer pr. 1. november 2014, som kan undervise på en af vores temalinjer (samfundsfaglige-idrætslige eller kreative)

  Desuden skal læreren kunne undervise i matematik og gerne i enten engelsk, dansk eller tysk.

  På Xclass arbejdes der i selvstyrende team.

  Læreren, vi søger, brænder for at undervise eleverne i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, er pligtopfyldende, entusiastisk, idérig, kreativ, innovativ, samarbejdsvillig, empatisk, har humor, er selvstændigt arbejdende og har gode IT- og faglige kompetencer.

  Vi ser meget gerne, at du kommer og besøger os, inden du søger.

  Vi har ca. 370 og 31 lærere.

  Flere informationer

  Hvis du vil have flere oplysninger, kan du kontakte

  Du kan også besøge vores hjemmeside.

  Frist

  • tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 12.00

  Der forventes afholdt ansættelsessamtaler først i uge 44, 2014.

  Ansøgningerne bilagt relevante dokumenter sendes til

  Xclass,
  Willemoesvej 2 b,
  4200 Slagelse.

  Eller send på mail til xclass@slagelse.dk

Leder (1)
 • 03-10-2014 Afdelingsleder for det specialpædagogiske område ved Vemmelev Skole og SFO
  Vemmelev Skole og SFO søger pr. 1. december 2014 en afdelingsleder for det specialpædagogiske område. 

  Vemmelev Skole er en velfungerende folkeskole med ca. 55 medarbejdere og 500 elever. Skolen er faseopdelt, tosporet fra 0.-9.klassetrinn og har ca. 30 specialklasselever med generelle indlæringsvanskeligheder fordelt på 3 samlæste klasser. Skolefritidsordningen har ca. 175 tilmeldte børn.

  Vi har implementeret LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) og teamsamarbejde samt videndeling er en naturlig del af hverdagen.

  Vi har fokus på den nye reform, "Visible Learning", de nye forenklede fælles mål, og fortsætter med at styrke anvendelsen af it og bevægelse i hverdagen.

  Afdelingslederen har medansvar for den strategiske ledelse i skolens ledelsesteam sammen med skoleleder, viceskoleleder, SFO-leder og souschef.

  Afdelingslederen forventes primært at varetage den pædagogiske ledelse af specialklasserækken, skolens ressourcecenter og AKT-tilbud (Adfærd, Kontakt og Trivsel).
  • Du skal være læreruddannet
  • Du skal have kompetencer inden for det specialpædagogiske felt - herunder kendskab til lovgivning samt undervisnings- og evalueringsværktøjer for området
  • Du skal have interesse og flair for ledelse generelt
  • Stillingen er tillagt en undervisningsforpligtelse på ca. 10 ugentlige lektioner.

  Ledelsesteamet giver sparring og kvalificeret med- og modspil til hinanden og til medarbejderne inden for alle ledelsesområder.

  Derfor lægges der også vægt på, at du

  • har relationskompetence
  • er en god kommunikator
  • kan skabe forandring og sikre fælles udvikling
  • kan omsætte strategi til handling
  • kan medinddrage og uddelegere
  • kan være en faglig inspirator, give sparring og feedback
  • kan holde mange bolde i luften.

  Flere informationer

  Ønsker du at vide mere om skolen og jobbet, så er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • fredag den 3. oktober kl. 12

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 7. oktober.

  Ansøgningen med relevante bilag skal sendes til
  Vemmelev Skole,
  Skolevej 2,
  4241 Vemmelev

  Eller på mail: k-skvem@slagelse.dk

Kontor og administration (1)
 • 19-10-2014 Alsidig fritidsmedarbejder til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
  Vil du være med til at understøtte fritids- og idrætsområdet i Slagelse Kommune? Center for Kultur, Fritid og Borgerservice søger en alsidig medarbejder til Fritidsafdelingen, som sammen med de øvrige medarbejdere i centret kan skabe udvikling, dynamik og nye muligheder i kommunens fritids- og foreningsliv. I Fritidsafdelingen løfter vi i flok!

  I Slagelse Kommune arbejder vi målrettet på at give fritids- og foreningslivet de bedste vilkår, og gennem bl.a. breddeidrætsprojekter og talentudvikling skaber vi de optimale rammer for både bredde- og eliteidrætten. Dette i tæt samarbejde med foreningerne og andre relevante samarbejdspartnere.

  Dine primære arbejdsområder

  • sags- og dagsordenproduktion til Kultur, Fritid og Turismeudvalget
  • behandling og sagsfremstilling af ansøgninger til politiske udvalg
  • bidrage til udarbejdelse af projektansøgninger
  • afvikle events og arrangementer i samarbejde med foreninger og øvrige samarbejdspartnere
  • planlægge og afvikle idrætshonoreringer
  • kommunikative opgaver og tekstproduktion såsom nyhedsbreve
  • daglig drift og administrative opgaver.

  Personlige kompetencer

  • solidt kendskab til foreningslivet som leder eller træner/instruktør
  • gode formuleringsevner
  • gode administrative kompetencer og lyst til at kaste dig ud i en bred vifte af forvaltningsmæssige opgaver
  • evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater
  • kan tænke strategisk og har forståelse for at kunne arbejde i en politisk styret organisation
  • stort engagement og positivt sind.

  Derudover ønsker vi, at du kan leve op til kommunens fire værdier: modig, tydelig, kompetent og med glæde. Du vil fysisk være placeret i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, beliggende tæt på Rådhuspladsen i Slagelse og tæt på stationen.

  Om os

  Fritidsafdelingen er involveret i mange tværfaglige projekter i hele kommunen, herunder anlægsprojekter, socialt udsatte børn og unge, breddeidræt mm. Vi er en mindre afdeling med 9 fastansatte medarbejdere, som arbejder med høj selvstændighed i opgavevaretagelsen. Vi tilbyder et spændende og til tider hektisk job i en dynamisk afdeling med gode kolleger, højt til loftet og altid plads til et smil eller en sund latter.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • søndag den 19. oktober

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 27. oktober. Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt, med ansættelsesstart mandag 1. december.

  Løn ift. gældende overenskomst og forhandles inden for rammen 28.000-32.000 kr./måned. Hertil pension.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:
  Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på fritid@slagelse.dk

Ingeniører (1)
 • 07-10-2014 Projektmedarbejder til trafiksikkerhedsopgaver i Vej- og Trafik-gruppen
  Slagelse Kommune, Vej og Trafik søger en ny kollega med en stærk faglig profil med gode samarbejds- og kommunikationskompetencer til trafiksikkerhedsområdet. Vores nye kollega skal blandt andet varetage opgaven med udarbejdelse af en ny trafiksikkerhedsplan for kommunen, samt generelt sætte fokus på trafiksikkerhed i kommunen.

  Der er tale om en projektansættelse frem til 31. december 2017.

  Vej og Trafik

  Vej og Trafik er en del af kommunens Center for Teknik og Miljø. Vej og Trafik varetager alle vejmyndighedsopgaver vedrørende kommunens vejnet. Vi er 10 kollegaer, som varetager opgaver i forbindelse med myndighedsarbejde vedrørende offentlige veje og private fællesveje, trafiksikkerhedsarbejde samt planlægning af den kollektive bustrafik.

  Vi forventer, at du

  • har en relevant uddannelse som ingeniør eller anden beslægtet uddannelse
  • gennem din uddannelse eller tidligere jobs har arbejdet med trafiksikkerhed
  • har kendskab til lovgivningsområdet for skilte og afmærkning
  • har et positivt sind og et smil på læben, selv i situationer hvor presset kan være stort
  • kan bevare overblikket
  • har erfaring med projektledelse
  • kan formulere dig klart og sikkert og være i stand til at formidle et budskab
  • er løsningsorienteret i forhold til henvendelser fra både borgere og kollegaer
  • er analytisk anlagt og er skarp til at planlægge og gennemføre analyser og undersøgelser
  • kan arbejde sammen med andre for at nå et fælles mål
  • tidligere har arbejdet med et eller flere GIS programmer
  • kan tiltræde stillingen senest den 1. december 2014 dog gerne før, hvis det er muligt.

  Vi tilbyder

  • et krævende job med store muligheder for at præge vejmyndigheds- og trafiksikkerhedsområdet og tilrettelægge egen arbejdsdag
  • en række gode kolleger, der altid er parate til at give en hjælpende hånd og et godt råd, når det kræves
  • gode muligheder for efter- og videreuddannelse
  • en god arbejdsplads med mange muligheder
  • 37 timers arbejdsuge med flekstid
  • en løn der tager udgangspunkt i gældende overenskomst samt naturligvis dine kompetencer og kvalifikationer.

  Vej- og Trafikafdelingen holder til på Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • Marianne Højland Larsen på tlf. 58 57 45 59
  • afdelingsleder Christian Schou Rasmussen på tlf. 21 29 06 99

  Frist

  • tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 12.00

  Vi forventer at holde samtaler torsdag den 16. oktober 2014.

  Du bedes fremsende din ansøgning samt CV til: teknik@slagelse.dk

Fysioterapeut (1)
 • 10-10-2014 Tre træningsterapeuter til Sundhed og Træning

  Vi søger nye kollegaer

  Som træningsterapeut i Sundhed og Træning skal du arbejde med genoptræningsopgaver under Sundhedsloven § 140, samt genoptræning og vedligeholdende træning under serviceloven § 86.

  Vi søger tre nye kollegaer til at varetage opgaver inden for følgende specialer

  Ergoterapeut, barselsvikariat på 37 timer. Tiltrædelse snarest

  Du har erfaring med genoptræningsområdet. Vi vægter erfaring/interesse for det håndkirurgiske, men ser det også som en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med geriatri og/eller neurologi.

  Fysioterapeut, fast stilling på 37 timer inden for neurologiområdet. Tiltrædelse 1. december 2014

  Du bliver en af 3 fysioterapeuter på området og varetager i tæt samarbejde med ergoterapeuterne i afdelingen, samt andre fagligheder i kommunen, den neurologiske genoptræning. Du har erfaring med området fra tidligere ansættelser, men kan også byde ind på andre genoptræningsopgaver.

  Fysioterapeut, fast stilling på 37 timer inden for det ortopædkirurgiske område. Tiltrædelse 1. december 2014

  Du kommer til at varetage genoptræningen af diverse UE problematikker som TKA, THA, UE brud og ankel/fod problemstillinger. Erfaring fra området vægtes.

  For alle stillingerne gælder, at vi forventer, at du

  • kan identificere dig med at arbejde ud fra Sundhed og Trænings grundprincipper
  • kan jonglere med mange bolde og stadig holde overblikket
  • trives i en travl hverdag og formår at arbejde selvstændigt, men samtidig også har mod til at se og vide hvornår du skal bede om hjælp.

  Og vi vil vægte, at du har

  • viden og erfaring med genoptræningsområdet og meget gerne inden for det specialeområde du søger stilling
  • gode samarbejdsevner
  • fleksibilitet, omstillingsparat og mod på at dagene ikke altid er til at forudsige.

  I Sundhed og Træning arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • understøttelse af at mestre eget liv
  • én borger - én plan
  • det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • ændre vaner varigt, varig effekt
  • mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • let tilgængelighed.

  Vi tilbyder

  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og mod på at dele ud af denne
  • værdibaseret organisation
  • godt arbejdsklima, hvor mangfoldighed og glæde er vigtige nøgleord
  • faglige udfordringer og udviklingsmuligheder

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge. Din arbejdsplads vil primært være på Linde Allé 56 i Korsør, men der kan også være opgaver i Slagelse-afdelingen.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Sundhed og Træning Therese Gjerde Jensen på mail tgjen@slagelse.dk eller telefon 58 57 53 30

  Ansøgningsfrist

  For ergoterapeut

  • 25. september  2014
  Samtaler afholdes den 29. september 2014, mærk ergo

  For fysioterapeut, neurologi

  • 10. oktober 2014
  Samtaler afholdes den 21 - 22. oktober 2014, mærk fys. neuro

  For fysioterapeut ortopædkirurgi

  • 10. oktober 2014
  Samtaler afholdes den 21 - 22. oktober 2014, mærk fys.ort.

  Din ansøgning og CV sendes til ansogning-gc@slagelse.dk.

Ergoterapeut (1)
 • 10-10-2014 Tre træningsterapeuter til Sundhed og Træning

  Vi søger nye kollegaer

  Som træningsterapeut i Sundhed og Træning skal du arbejde med genoptræningsopgaver under Sundhedsloven § 140, samt genoptræning og vedligeholdende træning under serviceloven § 86.

  Vi søger tre nye kollegaer til at varetage opgaver inden for følgende specialer

  Ergoterapeut, barselsvikariat på 37 timer. Tiltrædelse snarest

  Du har erfaring med genoptræningsområdet. Vi vægter erfaring/interesse for det håndkirurgiske, men ser det også som en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med geriatri og/eller neurologi.

  Fysioterapeut, fast stilling på 37 timer inden for neurologiområdet. Tiltrædelse 1. december 2014

  Du bliver en af 3 fysioterapeuter på området og varetager i tæt samarbejde med ergoterapeuterne i afdelingen, samt andre fagligheder i kommunen, den neurologiske genoptræning. Du har erfaring med området fra tidligere ansættelser, men kan også byde ind på andre genoptræningsopgaver.

  Fysioterapeut, fast stilling på 37 timer inden for det ortopædkirurgiske område. Tiltrædelse 1. december 2014

  Du kommer til at varetage genoptræningen af diverse UE problematikker som TKA, THA, UE brud og ankel/fod problemstillinger. Erfaring fra området vægtes.

  For alle stillingerne gælder, at vi forventer, at du

  • kan identificere dig med at arbejde ud fra Sundhed og Trænings grundprincipper
  • kan jonglere med mange bolde og stadig holde overblikket
  • trives i en travl hverdag og formår at arbejde selvstændigt, men samtidig også har mod til at se og vide hvornår du skal bede om hjælp.

  Og vi vil vægte, at du har

  • viden og erfaring med genoptræningsområdet og meget gerne inden for det specialeområde du søger stilling
  • gode samarbejdsevner
  • fleksibilitet, omstillingsparat og mod på at dagene ikke altid er til at forudsige.

  I Sundhed og Træning arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • understøttelse af at mestre eget liv
  • én borger - én plan
  • det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • ændre vaner varigt, varig effekt
  • mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • let tilgængelighed.

  Vi tilbyder

  • mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og mod på at dele ud af denne
  • værdibaseret organisation
  • godt arbejdsklima, hvor mangfoldighed og glæde er vigtige nøgleord
  • faglige udfordringer og udviklingsmuligheder

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge. Din arbejdsplads vil primært være på Linde Allé 56 i Korsør, men der kan også være opgaver i Slagelse-afdelingen.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Sundhed og Træning Therese Gjerde Jensen på mail tgjen@slagelse.dk eller telefon 58 57 53 30

  Ansøgningsfrist

  For ergoterapeut

  • 25. september  2014
  Samtaler afholdes den 29. september 2014, mærk ergo

  For fysioterapeut, neurologi

  • 10. oktober 2014
  Samtaler afholdes den 21 - 22. oktober 2014, mærk fys. neuro

  For fysioterapeut ortopædkirurgi

  • 10. oktober 2014
  Samtaler afholdes den 21 - 22. oktober 2014, mærk fys.ort.

  Din ansøgning og CV sendes til ansogning-gc@slagelse.dk.

Bibliotekar (1)
 • 23-10-2014 Bibliotekar til Slagelse Bibliotekerne
  Slagelse Bibliotekerne søger en nytænkende fleksibel bibliotekar, som kan være med til at implementere vores strategi om at styrke og engagere borgerne, samt udvikle vores service.

  Dine opgaver

  Dine opgaver vil være omkring servicering af voksne borgere. Du kan komme til at betjene borgere i biblioteket, deltage i planlægning og afholdelse af arrangementer, styrke borgerne blandt andet gennem IT-undervisning, samt udvikle nye former for samvær omkring litteraturen.

  Fælles for alle dine opgaver er, at vi ønsker, at du er villig til at prøve nye ting af og bringe dig selv i spil.
  Sammen med dine nye kolleger skal du skabe rammerne for, at borgerne får lyst til at tage del i bibliotekernes aktiviteter, som tager udgangspunkt i samfundsrelevant formidling og læring samt engagerende aktiviteter.

  Forventninger

  Vi forventer af dig, at du er fleksibel - både i betjeningen af borgerne og i omgangen med dine kollegaer, let at omgås og går til opgaverne med entusiasme. Vi ønsker samtidig at du har lyst til at prøve dig selv af i mange forskellige sammenhænge og gerne på uprøvet grund. Samtidig forventer vi, at du generelt har en god indsigt i udviklingen i vores samfund og følger med i den digitale udvikling.

  Stillingen er på fuld tid med base på Korsør Bibliotek, men du kan også forvente opgaver i Skælskør og Slagelse. Løn efter nærmere forhandling. Ved ansættelsen beder Slagelse kommune om såvel straffe- som børneattest. Stillingen skal besættes hurtigst muligt.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • bibliotekschef René Birkemark Olesen på telefon 58 57 39 01

  Ansøgningsfrist

  • 23. oktober 2014 kl. 12.00

  Ansøgning med bilag stiles til bibliotekschefen og sendes til:

  Slagelse Bibliotekerne
  Stenstuegade 3
  4200 Slagelse

  eller via mail til bibliotek@slagelse.dk.

  Der forventes afholdt samtaler den 27. oktober 2014.

Siden er sidst opdateret 18. september 2014