Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (1)
 • 17-08-2014 Idrætskonsulent til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
  Vil du være med til at understøtte og videreudvikle fritids- og idrætsområdet, samt de frivillige foreninger i Slagelse Kommune?

  Center for Kultur, Fritid og Borgerservice søger en idrætskonsulent til Fritidsafdelingen, som sammen med de øvrige medarbejdere i afdelingen kan skabe udvikling, dynamik og nye muligheder i kommunens fritids- og foreningsliv. Som idrætskonsulent skal du bl.a. videreudvikle de eksisterende fritidstilbud, herunder understøtte foreningslivet i at føre ideer og visioner ud i livet.

  Slagelse Kommune er hjemsted for en række af Danmarks største talenter og eliteidrætsudøvere inden for bl.a. badminton, fodbold, vandpolo, speedskating, vægtløftning, atletik og hockey. I Slagelse Kommune arbejder vi målrettet på at give fritids- og foreningslivet de bedste vilkår, og gennem bl.a. breddeidrætsprojekter og talentudvikling skaber vi de optimale rammer for både bredde- og eliteidrætten.

  Dine primære ansvarsområder

  • skabe en tættere dialog mellem kommunen og foreningerne
  • understøtte foreningerne i arbejdet med talentudvikling
  • projektledelse, herunder overholdelse af fastsatte tidsfrister og budgetter
  • deltage og sparre i kommunens bredde- og elitesatsninger
  • sparringspartner og rådgiver for foreningerne i forhold til f.eks. foreningsudvikling, fundraising og foreningsmæssige spørgsmål
  • betjene politiske udvalg efter behov
  • støtte foreningerne i rekruttering og fastholdelse af frivillige trænere/ledere
  • medvirke til udvikling af eksisterende og nye faciliteter
  • deltage i tværfaglige indsatser og projekter i samarbejde med specialforbund og øvrige centre i kommunen

  Personlige kompetencer

  • du har et solidt kendskab til foreningslivet som træner eller leder
  • du har en idrætsfaglig baggrund, gerne kombineret med erfaring som konsulent
  • du har interesse for idrætspolitiske og organisatoriske forhold
  • du er en stærk formidler med gennemslagskraft, såvel skriftligt som mundtligt
  • du er opsøgende og igangsættende
  • du har et stort engagement og positivt sind
  • du har evnen til at koordinere, skabe sammenhæng, overblik og resultater i projekter med mange aktører og høj brugerinddragelse
  • du har en velfunderet økonomisk sans
  • du kan tænke strategisk og har forståelse for at kunne arbejde i en politisk styret organisation

  Derudover ønsker vi, at du kan leve op til kommunens fire værdier: modig, tydelig, kompetent og med glæde. Du vil fysisk være placeret i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, beliggende tæt på Rådhuspladsen i Slagelse, men skal forvente at meget af din tid bliver brugt ude i foreningerne. Du må forvente aftenarbejde og arbejde i weekender. Til gengæld er der flekstidsordning.

  Om os

  Fritidsafdelingen er involveret i mange tværfaglige projekter i hele kommunen, herunder anlægsprojekter, socialt udsatte børn og unge, breddeidræt mm. Vi er en mindre afdeling med 10 fastansatte medarbejdere, som arbejder med høj selvstændighed i opgavevaretagelsen. Vi tilbyder et spændende og til tider hektisk job i en dynamisk afdeling med gode kolleger, højt til loftet og altid plads til et smil eller en sund latter.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder for Fritidsafdelingen Christian Abildgaard på telefon 58 57 46 47 eller mail chrab@slagelse.dk
  • centerchef Kim Kruse Rasmussen på telefon 58 57 30 52 eller mail kimra@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • 17. august 2014

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 25. august 2014.

  Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår efter nærmere forhandling.

  Send din ansøgning med relevante bilag til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice på fritid@slagelse.dk.

Sygeplejerske (1)
 • 13-08-2014 To sygeplejersker til Plejecenter Smedegade
  Som følge af at vores centersygeplejerske har søgt nye udfordringer, og for at sætte yderligere skub i udviklingen med øget fokus på livskvalitet og rehabilitering, søges to centersygeplejersker med lyst til det nære arbejde tæt på borgerne og blik for det individuelle menneske.

  Centersygeplejerske på 32 timer/uge, fortrinsvist somatisk afsnit

  Du vil få det sygeplejefaglige ansvar for 2 somatiske afsnit med hver 16 beboere. Vi forventer du har geriatrisk erfaring eller erfaring fra medicinsk afdeling. Du vil indgå i medarbejderteamet i vores somatiske afsnit - både i praksis og som sparring.

  Centersygeplejerske på 37 timer/uge, fortrinsvist demens afsnit

  Du vil få det sygeplejefaglige ansvar for 3 skærmede afsnit med i alt 24 beboere samt vores daghjem for demente borgere. Vi forventer du bl.a. har erfaring med gerontopsykiatri. Du vil indgå i medarbejderteamet i vores 2 skærmede afsnit - både i praksis og som sparring.

  Centersygeplejerskernes funktion er visitering til ydelser i henhold til Slagelse Kommunes kvalitetsstandard. Ansvarlig for udarbejdelse af døgnrytmeplaner, handleplaner og helhedsbeskrivelser. Tovholder ved den komplekse sygepleje, sparring med personalet og sikre god dialog med både samarbejdspartnere og pårørende. Vi forventer, at vores to centersygeplejersker indgår i tæt samarbejde og afløser for hinanden, samt indgår i teamet med forskellige faggrupper.

  Vi tilbyder et fagligt miljø med fokus på det hele menneske, en faglig opdateret hjælper og assistent gruppe med stort fokus på borgernes livskvalitet. Vi arbejder efter visionen 'lev livet aktivt'.

  Som led i vores løbende faglige udvikling er vi ofte med i store som små projekter og vi giver også gode individuelle udviklingsmuligheder.

  Et andet fokusområde er arbejdsglæde og derfor har vi en forventning om, at alle medarbejdere medvirker til at sikre en god trivsel og et godt arbejdsmiljø

  Stillingerne er fortrinsvist på hverdage i dagtimerne, og ledige fra d. 1. september 2014.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte:
  • virksomhedsleder Helle Junker på telefon 58 57 38 42 efter den 4. august 2014

  Ansøgningsfrist

  • 13. august 2014 kl. 12.00

  Ansættelses samtaler forventes afholdt i uge 34.

  Ansøgning vedlagt relevante oplysninger, samt med angivelse af hvilken stilling du søger, sendes via mail til smedegade.plejecenter@slagelse.dk.

Socialrådgiver/sagsbehandler (4)
 • 12-08-2014 Sociale mentorer til unge under 30 år til Jobcenter Slagelse
  Vi søger sociale mentorer til unge under 30 år, som kan indgå i det Sociale Mentorkorps i Ungeafdelingen, Ungehuset i Slagelse Kommune.

  Som social mentor vil du have base i Ungeafdelingen, der er placeret i Ungehuset, som udgør én indgang til Slagelse Kommune, uddannelsesvejledere og Jobcenter Slagelse. Ungehuset består af mange forskellige samarbejdspartnere og huser b.la. Rådgivning & Udbetaling, Jobcenter Slagelses Ungeafdeling, uddannelsesinstitutioners vejledere og psykologtilbud.

  Du vil typisk blive social mentor for en ung, som i kortere eller længere tid har stået uden for arbejdsmarked og uddannelse af forskellige årsager. Udfordringerne kan være psykiske sygdomme, ringe kendskab til "systemet", dårlige skoleerfaringer, dårligt selvværd, fysiske sygdomme og andet der udgør en barriere for, at den enkelte kan komme videre i livet.

  Vi lægger vægt på, at vi er sociale mentorer og vi skiller os ud ved, at vi indenfor vores faglige og personlige grænser bredt støtter borgerne i at nedbryde de barrierer, der står i vejen for at komme videre i aktivitet, uddannelse eller job. Hvis ikke mentorstøtten er svaret alene, sørger vi for at vejlede videre til et tilbud, der er det rigtige.

  Dine primære funktioner bliver at

  • Støtte og hjælpe unge til at komme videre i livet og i de fleste tilfælde nærmere uddannelse eller job
  • Være tilgængelig for borgerne - også når Slagelse Kommune har lukket.
  • Være rollemodel
  • Arbejde helhedsorienteret
  • Støtte borgerne til møder og samtaler internt og eksternt i Slagelse Kommune, herunder have et tæt samarbejde med den unges sagsbehandler i Jobcenter Slagelse
  • Agere stifinder i det kommunale system, så de unge modtager den rette hjælp.

  Som social mentor kræves det at du

  • Har en relevant socialfaglig uddannelse
  • Brænder for at arbejde relationsorienteret med unge og har lyst til at støtte dem i at kunne klare sig i uddannelse
  • Kender til det sociale arbejdsområde
  • Er empatisk, handlingsorienteret og anerkendende
  • Kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge din arbejdsdag
  • Er stabil og vedholdende i arbejdet
  • Kender dine grænser - både personligt og fagligt
  • Søger supervision og støtter dig op af kollegaer, når der er brug for det.
  • Kan trives i et miljø, hvor der til stadighed foregår udvikling og forandring - undertiden med kort varsel.

  Vi tilbyder

  • En afvekslende og spændende arbejdsdag
  • Et hyggeligt og professionelt arbejdsmiljø, hvor de unge er i fokus
  • Mobil arbejdsplads i Ungehuset
  • Supervision og faglig sparring.

  Krav

  • Du har gyldigt kørekort og kan anvende egen bil i jobbet
  • Du skal betale multimedieskat.

  Der er tale om to typer stillinger, hvoraf den ene type er ordinære stillinger mens den anden type er stillinger, der indgår i et 2 årigt projekt "Det gode ressourceforløb" - projektet tager udgangs punkt i empowermenttankegangen. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken type stilling du søger.

  Flere informationer

  For yderligere oplysninger kan du kontakte
  • afdelingschef Anne Bahn Eghøje på telefon 51 50 82 42

  Fra tirsdag den 29. juli 2014 skal al henvendelse ske til teamleder Kira Ziethen på telefon 58 57 47 59 eller mobil 21 32 27 46.

  Frist

  • tirsdag den 12. august 2014 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34/35 2014.

  Ansøgning og CV samt relevante bilag sendes til jobcenterloenper@slagelse.dk

  Stillingen aflønnes efter overenskomst og principperne i Ny Løn. Slagelse Kommunes medarbejdere har flekstid.

  Pga. sommerferie vil du først kunne forvente at modtage svar på din ansøgning i uge 33.

 • 12-08-2014 Sociale mentorer til voksne til Jobcenter Slagelse
  Vi søger sociale mentorer, som kan indgå i Team Østre Skole - et mentorkorps med fokus på beskæftigelse for voksne i Slagelse Kommune.

  Østre Skole er vores dynamiske hus, idet der her på forskellig vis arbejdes på at hjælpe borgeren i virksomhedsrettet tilbud eller anden foranstaltning for at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

  Din kontaktflade vil blive stor, idet vi har private, offentlige og hele Slagelse Kommune som samarbejdspartnere, og derfor har tæt kontakt til f.eks. Rådgivning & Udbetaling, Misbrugscentret, psykologer, sagsbehandlere og Slagelse Kommunes øvrige forskellige støtteaktiviteter. Herudover indgår mentoren ad hoc i diverse projekter, der løbende igangsættes.

  Du vil typisk blive social mentor for en borger, som i længere tid har stået uden for arbejdsmarked og uddannelse af forskellige årsager. Udfordringerne kan være psykiske sygdomme, ringe kendskab til "systemet", dårlige skoleerfaringer, dårligt selvværd, fysiske sygdomme og andet der udgør en barriere for, at den enkelte kan komme videre i livet.

  Vi lægger vægt på, at vi er sociale mentorer. Det vil sige, at vi markerer os ved, at vi indenfor vores faglige og personlige grænser bredt støtter borgerne i at nedbryde de barrierer, der står i vejen for at komme videre i aktivitet, uddannelse eller job.

  Vi arbejder med mentorstøtte på forskellige niveauer, hvor den sociale mentor er første skridt på en stige i vores koncentrerede og aktive borgerindsats. Du vil således være opsøgende i kontakten til borgeren.

  Dine primære funktioner bliver at

  • Støtte og hjælpe voksne til at komme videre i livet og i de fleste tilfælde nærmere uddannelse eller job
  • Være tilgængelig for borgerne - også når Slagelse Kommune har lukket.
  • Være rollemodel
  • Arbejde helhedsorienteret
  • Støtte borgerne til møder og samtaler internt og eksternt i Slagelse Kommune, herunder have et tæt samarbejde med borgerens sagsbehandler i Jobcenter Slagelse
  • Agere stifinder i det kommunale system, så borgeren modtager den rette hjælp.

  Som social mentor kræves det at du

  • Har en relevant faglig uddannelse
  • Brænder for at arbejde relationsorienteret og har lyst til at støtte borgerne i at kunne klare sig i uddannelse eller job
  • Kender til det sociale arbejdsområde
  • Er empatisk, handlingsorienteret og anerkendende
  • Kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge din arbejdsdag
  • Er stabil og vedholdende i arbejdet
  • Kender dine grænser - både personligt og fagligt
  • Søger supervision og støtter dig op af kollegaer, når der er brug for det.
  • Kan trives i et miljø, hvor der til stadighed foregår udvikling og forandring - undertiden med kort varsel.

  Vi tilbyder

  • En afvekslende og spændende arbejdsdag
  • Et hyggeligt og professionelt arbejdsmiljø, hvor mennesker er i fokus
  • Supervision og faglig sparring.

  Krav

  • Du har gyldigt kørekort og kan anvende egen bil i jobbet
  • Du skal betale multimedieskat.

  Flere informationer

  For yderligere oplysninger kontakt
  • afdelingschef Anne Bahn Eghøje på telefon 51 50 82 42
  Fra tirsdag den 29. juli skal al henvendelse ske til teamleder Bettina Gerngross Sørensen på telefon 51 32 08 38.

  Frist

  • tirsdag den 12. august 2014 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34/35 2014.

  Ansøgning og CV samt relevante bilag sendes til jobcenterloenper@slagelse.dk
   
  Stillingen aflønnes efter overenskomst og principperne i Ny Løn. Slagelse kommunes medarbejdere har flekstid.

  Pga. sommerferie vil du først kunne forvente at modtage svar på din ansøgning i uge 33.

 • 15-08-2014 Beskæftigelsesmedarbejdere til Jobcenter Slagelse
  Team Jobklar, som arbejder med borgere over 30 år på kontanthjælp i Voksenafdelingen søger nye kollegaer. Vi er et team bestående af 6 jobkonsulenter.

  Vi søger kollegaer med høj faglighed, der formår i samarbejde med borgeren at iværksætte en udvikling, der bringer borgeren hurtigst muligt i job eller uddannelse.

  I teamet og i hele Voksenafdelingen arbejdes der med at implementere nye strukturer og arbejdsgange omkring de nye reformer, herunder hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges i forhold til elementerne i kontanthjælpsreformen.

  Arbejdsopgaver, der udføres i teamet er følgende:

  • at gennemføre visitationssamtaler med borgere på kontanthjælp
  • at yde professionelle råd og vejledning om muligheder for job og uddannelse, herunder at have fokus på at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked, fremme ligestilling og bekæmpe forskelsbehandling i den beskæftigelsespolitiske indsats
  • at gennemføre jobsamtaler og udarbejde jobplaner
  • at iværksætte beskæftigelsesrettede tiltag efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt opfølgning heraf
  • at udarbejde indstillinger som rådighedsvurderinger

  Faglige og formelle kompetencer:

  • du har bred og flere års erfaring med at arbejde med ledige borgere, som jobkonsulent, socialformidler/socialrådgiver eller har en tværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats
  • du har kendskab til og kan anvende viden om arbejdsmarkedet
  • du har kendskab til erhvervsstrukturen i området
  • du har specifik viden om og kan anvende beskæftigelseslovgivningen
  • du kan anvende viden om uddannelsessystemets indhold
  • du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer
  • du har it-kompetencer og flair for administrativt arbejde
  • du formår at agere loyalt inden for lovgivningsmæssigt fastsatte rammer

  Vores forventninger til dine personlige kompetencer:

  • at du evner at coache og vejlede den enkelte borger, med en motiverende og anerkendende tilgang
  • arbejder struktureret og systematisk
  • er handlings- og resultatorienteret
  • evner og er villig til at deltage i forandringsprocesser
  • har en naturlig evne til at opbygge og udbygge relationer
  • har tværfaglige og samarbejdende kompetencer
  • har et stort engagement og drive
  • uddannet socialrådgiver eller socialformidler
  • har arbejdserfaring indenfor den kommunale forvaltning, med særligt fokus på arbejdsmarkedsområdet
  • selvstændigt kan strukturere, planlægge og organisere hverdagens arbejdsopgaver
  • kan tage 'den svære samtale'
  • kan beskrive og argumentere skriftligt og mundtligt på et højt fagligt niveau
  • positivt kan bidrage med nye tanker og ideer
  • har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til de mennesker, du møder
  • er fleksibel i arbejdstiden og måden at arbejde på
  • har en faglig, professionel optimisme og tror på positiv forandring for borgerne

  Vi kan tilbyde:

  • et udviklende og dynamisk team med højt drive og engagement
  • under ansvar stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet med gode muligheder for personlig og faglig sparring
  • et team, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • årlig TUS (team-udviklingssamtale) og MUS (medarbejder-udviklingssamtale)
  • årlig Vidensdelingkonference for hele Jobcentret
  • fleksordning
  • gode kantineforhold

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver desuden indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger:

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:
  • beskæftigelsesmedarbejder Mie Surrow på tlf. 23 66 28 57

  Frist for ansøgning

  • fredag den 15. august 2014 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 26. august 2014.

  Send din ansøgning med relevante bilag, mærket 'Jobkonsulent/beskæftigelsesmedarbejder' til:

  Jobcenter Slagelse
  Kalundborgvej 59A
  4200 Slagelse

  eller via mail til jobcenterloenper@slagelse.dk.

 • 18-08-2014 Socialrådgiver til Center for Handicap og Socialpsykiatri
  Vil du være med i et fagligt stærkt og engageret Rådgiverteam i Center for Handicap og Socialpsykiatri i Slagelse Kommune?

  Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler, så kan du blive vores nye kollega i rådgiverteamet i Myndighed primært indenfor handicapområdet.

  Afdelingen varetager myndigheds- og vejledningsopgaver for voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og med sindslidelse (SEL §§ 85, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 108 og 110) og der arbejdes med sociale handleplaner (SEL § 141) og bevillinger.

  I jobbet som handicaprådgiver skal du varetage den daglige sagsbehandling med visitering og opfølgning af borgere med udviklingshæmning og autismeforstyrrelser, der er i botilbud eller bor i eget hjem med støtte.

  Der arbejdes ud fra en dialogbaseret BUM-model, og der er i det daglige arbejde en høj grad af tværfagligt samarbejde med offentlige og private leverandører såvel internt i kommunen som med eksterne samarbejdspartnere. En del af dine møder vil derfor også foregår uden i borgerens hjem eller hos samarbejdsparterne.

  Det tværfaglige arbejde prioriteres højt i hverdagen, og vi har derfor brug for en kollega, der som stærke sider har samarbejde og kommunikation.

  Afdelingen arbejder kontinuerligt med at integrerer nye arbejdsmetoder både fagligt og teknologisk.

  Vi har netop implementeret en ny funktionsudredningsmetode, som vi bruger sammen med IT systemet Incorp.

  Vi har den 1. juni gennemført en omorganisering i Rådgivergruppen som vi er ved at implementere.

  Denne omorganisering vil du blive en del af og dermed være med til at præge fremadrettet.

  Du skal være indstillet på, at arbejdet kræver fleksibilitet og omstillingsparathed og samtidig en del skriftlighed.

  Har du erfaring med målgruppen og myndighedsarbejde indenfor Servicelovens område, vil det være en fordel.

  Vi kan tilbyde dig:

  • at være en del af et dygtigt team af gode kollegaer, hvor et godt arbejdsmiljø prioriteres højt - både fagligt og kollegialt
  • du vil have mulighed for at præge kulturen i en afdeling, der er under omorganisering
  • vi vægter god faglighed, trivsel og etik højt
  • vi har en bred bevillingskompetence i afdelingen
  • vores fokus er meget på kollegial sparring, hvor alle emner kan drøftes
  • vi har supervision ved ekstern supervisor
  • vi har flekstid
  • vores beliggenhed er tæt på stationen og vi har gode parkeringsforhold

  Tiltrædelse pr. 1. september 2014 eller snarest muligt.

  Løn indplacering efter gældende overenskomst og principper i Ny Løn

  Kørekort er nødvendigt i jobbet, men vi stiller bil til rådighed.

  Er du interesseret?

  Vil du høre mere og eller spørge ind til ovenstående, er du velkommen til at kontakte:
  • chefkonsulent Jenny Grønsdal på telefon 58 57 40 67 eller 29 67 09 45
  • rådgiver Meryem Göde på telefon 58 57 40 68

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 18. august 2014 kl. 9.00

  Send din ansøgning elektronisk via mail til handicapjob1@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 26 og 27. august 2014 i Torvegade 15.

Social- og sundhedshjælper (1)
 • 14-08-2014 Social- og sundhedsmedarbejder til Skælskør Plejecenter
  Fra 1. oktober 2014 har vi en 30 timers stilling, som primært dagvagt, ledig i Orkidéhuset. Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til ét år, med mulighed for fastansættelse derefter.

  På Skælskør Plejecenter arbejder vi efter principperne i Eden Alternative. Det er derfor nødvendigt, at du finder denne livsfilosofi spændende at arbejde efter. Du kan læse om filosofien her.

  Du skal have hjertet på rette sted, være stabil i dit fremmøde og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold til et liv, der føles værd at leve. Det er vigtigt, at du i det daglige støtter op om beboernes ressourcer, kompetencer og erfaringer og lader dem deltage i hverdagslivet på godt og ondt. Vi betragter Orkidéhuset som én stor familie bestående af beboerne, deres familie og medarbejderne, og hvor et godt samarbejde mellem alle parter vægtes højt. Hos os er det beboernes behov, der styrer hverdagslivet, så du skal være god til at arbejde fleksibelt og improviserende, samt selvstændigt tilrettelægge arbejdet ud fra behovene i det enkelte øjeblik. Du skal kunne lide dyr, da der bor katte og fugle i Orkidéhuset, der også skal drages omsorg for. Vi går i privat tøj og går i det hele taget op i at gøre det hele så hjemligt som muligt, hvilket vi har en forventning om, at du indgår aktivt i.

  Til ansættelsessamtalen deltager en beboer og et familiemedlem til én af beboerne.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • områdeleder Pernille Bo Pedersen på telefon 58 57 35 02 (dog ikke uge 31 og 32 grundet ferie)
  • teamkoordinator Lis Holmen på telefon 58 57 35 29

  Frist for ansøgning

  • 14. august 2014 kl. 8.00

  Ansættelsessamtaler afholdes den 19. august 2014.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:

  Skælskør Plejecenter
  Norvænget 5
  4230 Skælskør
  Att. Pernille Bo Pedersen

  Eller meget gerne via mail til pbped@slagelse.dk.

Social- og sundhedsassistent (1)
 • 14-08-2014 Social- og sundhedsmedarbejder til Skælskør Plejecenter
  Fra 1. oktober 2014 har vi en 30 timers stilling, som primært dagvagt, ledig i Orkidéhuset. Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til ét år, med mulighed for fastansættelse derefter.

  På Skælskør Plejecenter arbejder vi efter principperne i Eden Alternative. Det er derfor nødvendigt, at du finder denne livsfilosofi spændende at arbejde efter. Du kan læse om filosofien her.

  Du skal have hjertet på rette sted, være stabil i dit fremmøde og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold til et liv, der føles værd at leve. Det er vigtigt, at du i det daglige støtter op om beboernes ressourcer, kompetencer og erfaringer og lader dem deltage i hverdagslivet på godt og ondt. Vi betragter Orkidéhuset som én stor familie bestående af beboerne, deres familie og medarbejderne, og hvor et godt samarbejde mellem alle parter vægtes højt. Hos os er det beboernes behov, der styrer hverdagslivet, så du skal være god til at arbejde fleksibelt og improviserende, samt selvstændigt tilrettelægge arbejdet ud fra behovene i det enkelte øjeblik. Du skal kunne lide dyr, da der bor katte og fugle i Orkidéhuset, der også skal drages omsorg for. Vi går i privat tøj og går i det hele taget op i at gøre det hele så hjemligt som muligt, hvilket vi har en forventning om, at du indgår aktivt i.

  Til ansættelsessamtalen deltager en beboer og et familiemedlem til én af beboerne.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • områdeleder Pernille Bo Pedersen på telefon 58 57 35 02 (dog ikke uge 31 og 32 grundet ferie)
  • teamkoordinator Lis Holmen på telefon 58 57 35 29

  Frist for ansøgning

  • 14. august 2014 kl. 8.00

  Ansættelsessamtaler afholdes den 19. august 2014.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:

  Skælskør Plejecenter
  Norvænget 5
  4230 Skælskør
  Att. Pernille Bo Pedersen

  Eller meget gerne via mail til pbped@slagelse.dk.

Pædagogmedhjælper (1)
 • 06-08-2014 Pædagogisk medhjælper til Børnehuset Smørblomsten
  Børnehuset Smørblomsten søger en pædagogisk medhjælper i vuggestuen. Stillingen er på 30 timer med tiltrædelse hurtigst muligt.

  Vi er en integreret daginstitution med 2 børnehavegrupper og en vuggestue gruppe.
  Vi ligger i Korsør midtby.

  Vi ønsker en pædagogisk medhjælper der:

  • brænder for arbejdet med vuggestuebørn
  • er lyttende og nærværende i sin tilgang til børn, forældre og kollegaer
  • er åben og direkte, og tager ansvar for både sig selv og for fællesskabet
  • kan trives og bevare arbejdsglæden i en travl hverdag
  • kan lide udeliv i al slags vejr
  • i samarbejde med det øvrige personale kan varetage de pædagogiske og praktiske opgaver
  • har kendskab til IT på brugerniveau, samt billede bearbejdning ved pædagogisk dokumentation
  • er selvstændig, aktiv og initiativrig
  • er et positivt og humoristisk menneske

  Bred erfaring indenfor området vil være en fordel, da vi arbejder i aldersopdelte grupper ca. 2 år ad gangen. Derfor skal du være klar til at påtage dig arbejdsopgaver de andre børnegrupper.

  Du kan forvente kollegaer:

  • med et positivt livssyn
  • som er ansvarsfulde
  • som har gode samarbejdsevner

  Der skal foreligge straffe- og børneattest inden ansættelse i Slagelse Kommune.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, kan du ringe til os på telefon 24 96 06 10 eller besøge vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 6. august 2014

  Send din ansøgning til:

  Børnehuset Smørblomsten
  Jens Baggesensgade 12
  4220 Korsør
  mrk. 'ansøgning'

  eller via mail til jsand@slagelse.dk.

  Vi afholder samtaler i uge 33.

Pædagog (2)
 • 12-08-2014 To uddannede pædagoger - til ACV ved Slagelse

  Bliv en del af en spændende arbejdsplads

  Vi søger to uddannede pædagoger, til to faste stillinger på begge 33 timer om ugen til Dagtilbud 1.

  Dagtilbud 1 er et aktivitets- og samværstilbud til voksne mennesker med autisme og beslægtede problematikker under serviceloven § 104. Pr. 1. august 2014 beskæftiger vi 32 borgere som er tildelt mellem og stor støtte. Derudover er vi 7 pædagoger, 2 medhjælpere, en studerende, 4 vikarer og en teamleder.

  Vi er et team af engageret medarbejder med godt humør, der værdsætter forskelligheder blandt os. Vi ønsker to nye kollega som ikke ligner os andre, da I derved sammen med os, vil udvide vores fælles lærings- og sparringsrum.

  I det pædagogiske arbejde sætter vi fokus på inddragelse, vedligeholdelse og udvikling af borgerens nuværende kompetencer. Udviklingsmulighederne skaber vi gennem en overskuelig og struktureret hverdag samt via en anerkendende tilgang.

  Vi forventer at begge profiler:

  • er uddannet pædagog og er robust, moden og godt forankret i dig selv med tror på egne evner
  • har en positiv tilgang til livet og ser muligheder frem for begrænsninger
  • bevarer overblikket, når der er mange opgaver i gang, og det falder dig naturligt ind at tage medansvar for pædagogiske og organisatoriske opgaver
  • tager del i teamarbejde og ikke bange for at udtrykke dig på en konstruktiv måde
  • omstillingsparat og fleksibel
  • kan indgå i et team, hvor medansvar for andres og egen udvikling er en vital del - hvor vores faglighed, både pædagogisk og organisatorisk, skaber frihed og overskud til at tage en velovervejet risiko, når det er nødvendigt, for at skabe grobund for udvikling
  • er åben og bidrager med viden, værktøjer og gode erfaringer i et team, hvor der indimellem er behov for at vende tingene på hovedet
  • kan lide at bruge dine hænder i kreative processer inde såsom som ude fx ved bål og havearbejde, lysværksted, butik, male, sy mm
  • er der lidt en håndværker gemt i dig er det bestemt et plus men ikke et must

  Vi søger to profiler som foruden ovenstående kan komplementere teamet med:

  Profil 1

  Du bidrager med at bringe din kreativitet og dine ideer i spil. Du er entusiastisk, livlig og spontan. Du er mere igangsætter end afslutter.

  Profil 2

  Du bidrager med at bevare overblikket og være velorganiseret i teamet. Du er realistisk og kvalitetsbevidst. Du er mere afslutter end igangsætter.
  Få mere at vide:

  Du vil blive en del af en virksomhed som arbejder ud fra følgende værdier: Vi flytter grænser - vi er fagligt kompetente - vi er velorganiseret og vi arbejder i teams. Har du spørgsmål til stillingen, vil du se stedet eller vil du vide mere om hvem vi er, kan du læse mere om os på vores hjemmeside eller møde op torsdag den 24. juli 2014 kl. 14.30-15.30, hvor vi afholder informationsmøde på Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse.

  Ansøgning og CV skal sendes til acv@slagelse.dk mærket 'Pædagog DT1'.

  Ansøgningsfrist

  • den 12. august 2014.

  Samtaler forventes afholdt den 21. og 22. august 2014. Du skal kunne starte 1. oktober 2014.


  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er organiseret i 40 team med 570 ansatte, med visionen 'Danmarks faglige fyrtårn'. Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune

 • 18-08-2014 Teamledere - til ACV ved Slagelse

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Er du nysgerrig og struktureret og udadvendt?
  Og kan du med begejstring, empati og gennemslagskraft formidle dine ideer, så andre begejstres og motiveres til at følge trop?
  Så er du måske den nye teamleder/kollega vi leder efter!

  Du er realist og god til at kunne se verden fra flere perspektiver så der skabes hele løsninger, hvor alle aspekter indgår. Det er dit ansvar, at teamet arbejder målrettet med vores vision, mission og værdier.
  Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej, til at styrke faglighed og arbejdsglæde.

  Du har lyst til, at arbejde sammen med dine kolleger, teamet og ACV ledelsen om at sikre en kontinuerlig udvikling af ACV som organisation.

  Team Opgangsfællesskab

  Teamet er et Midlertidigt botilbud under § 107, til unge med autismespektrum forstyrrelser og tilgrænsende problematikker. Alle med et lille støttebehov. Tilbuddet har 8 pladser. Opgangsfællesskabet varetager også opgaver ude i byen under § 85.

  Team Døgn Voksen 7

  Er et team, hvor der bor 5 beboere i alderen 32 til 60 år, med mellemstøtte, inden for autismespektret.
  Alle 5 har egen lejlighed med tilhørende udendørsareal og en fælles stue. Begge stillinger er på 37 timer og aflønnes efter lokalaftale om lederløn.

  Du er velkommen til at ringe og få en snak med teamleder Anne Riisom tlf. 58 55 27 16, Opgangsfællesskabet, Torben Rasmussen tlf. 58 55 27 12, Døgn Voksen 7 eller hos Centerledelsen tlf. 58 50 27 09. Du kan også se meget mere om os på vores hjemmeside

  Flere oplysninger

  Vi afholder informationsmøde på Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse den 13. august kl. 10-12. Du skal tilmelde dig til senest den 10. august på acv@slagelse.dk.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du sender til acv@slagelse.dk mærket 'Teamleder Døgn Voksen 7' eller 'Teamleder Opgangsfællesskab'.

  Frist

  • den 18. august kl. 12.

  Samtaler forventes afholdt i uge 37. Forventet opstart aftales nærmere.

  Autisme Center Vestsjælland
  Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse
  Telefon 58 50 27 09
  e-mail: acv@slagelse.dk
  http://acv.slagelse.dk/

  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er organiseret i 40 team med 570 ansatte, med visionen 'Danmarks faglige fyrtårn'. Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune

Lærer (3)
 • 18-08-2014 To lærere i dansk som andetsprog til Slagelse Sprogcenter

  Om os:

  Sprogcentrets kerneopgave er Undervisningsministeriets 'Danskuddannelser' 1-3 og 'Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning', hvor vi underviser voksne udlændinge så fleksibelt og målrettet som muligt. Vi har holdundervisning både i sprogcentrets moderne læringsmiljø, på virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
  Derudover har vi tilbud om ungehold, brancherettet undervisning, online undervisning, FVU i læsning og matematik, eneundervisning, m.m.

  Vi prioriterer en pædagogisk IT-strategi for at målrette og optimere vores tilbud yderligere, samt ved en løbende kompetenceudvikling for alle lærere.

  Vores profil er udadvendt, vi vidensdeler gerne og netværker - også på tværs af lande og faggrupper.

  Om dig:

  • du er en engageret og professionel lærer, der kompetent og sikkert leder kursisterne fra A til B
  • IT er en integreret del af din undervisning, og du har idéer til og mod på at tænke 'ud af boksen' i forhold til traditionel klasseundervisning
  • du er udadvendt, har lyst til aktivt at udvikle, kan selvstændigt løse utraditionelle opgaver og varetage ekstern formidling
  • du har en relevant uddannelse, enten som lærer med sprog som linjefag eller som bachelor i et sprogfag
  • du er enten færdig, i gang med eller indstillet på at tage uddannelsen 'Underviser i Dansk som Andetsprog for voksne', som er en forudsætning for at kunne undervise på de officielle Danskuddannelser

  Tiltrædelse

  1. oktober 2014.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingerne er på fuld tid og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.
  Slagelse Sprogcenter følger de nye arbejdstidsregler for kommunalt ansatte lærere.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • pædagogisk leder Susan Hilden Otte på telefon 20 11 29 30 (før den 1. august)
  • forstander Margot Hansen på telefon 58 57 55 30/24 63 95 39 (efter den 1. august)

  Du kan også læse mere på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  •  mandag d. 18. august 2014 kl. 12.00.

  Vi modtager kun elektroniske ansøgninger, som skal mailes til margh@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 20. og torsdag d. 21. august på Slagelse Sprogcenter, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse.

  Slagelse Sprogcenter er en selvstændig, decentral kommunal institution, der refererer til arbejdsmarkedschefen. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station.

  Sprogcentret har 39 medarbejdere, 500 kursister, og vi tilbyder undervisning til voksne udlændinge på hverdage (dag- og aftenhold) samt på lørdage (9-14).

 • 22-08-2014 Specialundervisningslærer til Storebæltskolen
  Storebæltskolen søger pr. 1. oktober en lærer til vores 10. klassetilbud.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, begrundet i udviklingshæmning.

  Vi kan tilbyde:

  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 80 engagerede medarbejdere fordelt på 11 personalegrupper
  • stor frihed til at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på, at det er sjovt at være på arbejde
  • en skole med gode tilkørselsforhold der tæt beliggende på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en innovativ skole der bl.a. lægger stor vægt stor vægt på at brugen af IKT

  Vi forventer at du:

  • vil være med til at give eleverne i 10. klasse det allerbedste brobygningstilbud
  • har interesse for motion og bevægelse og undervisningserfaring i faget idræt
  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
  • har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
  • er uddannet lærer, gerne med erfaring inde for specialundervisningsområdet

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på 37 timer.

  Yderligere oplysninger

  Du er meget velkommen til at kontakte os via nedenstående mailadresse, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, eller hvis du ønsker en rundvisning.

  Du også finde flere oplysninger på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist:

  • fredag den 22. august 2014 kl. 13.00

  Ansøgning sendes til via mail til storebaeltskolen@slagelse.dk, att. skoleleder Benjamin Ejlertsen.

  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 27. august 2014.

 • 25-08-2014 Fysik- og kemilærer til Havrebjerg Heldagsskole
  Ved Havrebjerg Heldagsskole er der en ledig stilling på fuld tid til besættelse 1. oktober 2014 eller snarest derefter.

  Målgruppen er normaltbegavede børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer i aldersgruppen 7 - 16 år. Skolen har p.t. 24 elever. Undervisningen foregår normalt i grupper af 5 elever. Personalet består af såvel lærere som pædagoger. Desuden er der fast tilknyttet psykolog. Endvidere arbejder vi tæt sammen med sagsbehandlere fra børne-, unge- og familieafdelingen omkring børne- og familiearbejdet. Under Havrebjerg Heldagsskole er tilknyttet en skoleafdeling med ca. 16 elever

  Vi kan tilbyde:

  • et selvstændigt, afvekslende og udfordrende job, hvor der arbejdes med individuelle mål og handleplaner
  • teamsamarbejde i en engageret personalegruppe
  • en heldagsskole i fortsat udvikling
  • en skole hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen
  • kurser og videreuddannelse

  Vi forventer at du:

  • er læreruddannet med undervisningserfaring på de ældste klassetrin
  • linjefag i fysik/kemi
  • er god til at formulere dig i skrift som i tale
  • har erfaring/interesse for arbejdet med børn med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer
  • er god til at samarbejde
  • er ansvarlig og selvstændig
  • er rammesættende og konsekvent i arbejdet med børn
  • er robust og kan håndtere konfliktsituationer
  • har evne for at gå ind i familiearbejde

  Stillingen er tillagt et heldagsskoletillæg på ca. 2.700 kr. pr. måned. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger om skolen og om stillingen, kan fås ved henvendelse til:
  • skoleleder Lars Frost Jensen på telefon 58 86 90 05, privat 60 90 73 30

  Ansøgningsfrist

  • 25. august 2014 kl. 12.00

  Ansøgning med oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse samt anbefalinger, eksamensbeviser m.v. sendes til:

  Havrebjerg Heldagsskole
  Krænkerupvej 54
  4200 Slagelse

  Ansættelsessamtaler finder sted i uge 35.

Livredder (1)
 • 10-08-2014 Livredder til Slagelse Svømmehal
  Slagelse Svømmehal søger teknisk servicemedarbejder/livredder til barselsvikariat, samt tilkaldevikarer.

  Til damesiden søges:

  • barselsvikar i tre måneder eller længere - med start fra 1. september 2014 eller før
  • tilkaldevikar, der kan tilkaldes efter behov

  Til herresiden søges:

  • tilkaldevikar, der kan tilkaldes efter behov

  Din profil:

  • du har en god fysisk form, og skal bestå Erhvervslivredderprøven inden ansættelse. Prøven afvikles i svømmehallen
  • du har gode samarbejdsevner samt et positivt menneskesyn
  • du kan strukturere og organisere samt udvise overblik og gennemslagskraft
  • du er god til at rådgive og inspirere andre i en positiv retning
  • du skal være god til at gøre rent helt ned i den mindste detalje
  • du er indstillet på fleksibel arbejdstid, inklusiv weekendarbejde

  Du får i samarbejde med de øvrige livreddere ansvar for bl.a.:

  • varetage sikkerheden og hygiejnen på et højt niveau i Slagelse Svømmehal
  • servicering af brugere/gæster
  • prøvetagning af vandprøver, samt lettere opfølgningsopgaver i teknikkælder
  • kontakt og dialog med brugerne
  • billetsalg

  Vi tilbyder dig:

  • en udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med en velfungerende medarbejderstab får mulighed for at påvirke svømmehallen, som fremtidens samlingspunkt for de mange brugere
  • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde med brugerne
  • et selvstændigt og afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
  • løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst imellem KL og FOA

  Løn og ansættelsesforhold:

  Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der foreligge straffeattest. Der vil derudover blive indhentet børneattest inden ansættelse.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn. Lønniveau med udgangspunkt i grundløn 17. Herudover kommer tillæg for arbejde udført i weekender samt forskudt tjeneste. Evt. tidligere beskæftigelse som livredder kan tillægges i anciennitet.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:
  • virksomhedsleder Jimmie Bjørch på telefon 58 57 38 10 eller mail jibjo@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 10. august 2014 kl. 12.00

  Send din ansøgning vedlagt relevante bilag og CV til jibjo@slagelse.dk eller med posten til:

  Slagelse Svømmehal
  Antvorskov Allé 133
  4200 Slagelse

  Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 33/2014.

Leder (1)
 • 15-08-2014 Områdeledere til Hjemmeplejen og Sygeplejen

  Områdeledere til henholdsvis Hjemmeplejen og Sygeplejen i Center for Sundhed og Omsorg

  Vil du være med på vores lederhold?… Vi "dyrker ledelse som holdsport"

  Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg.

  Med det mål at virkeliggøre vores vision "Lev livet aktivt - i samarbejde med og om borgeren".

  Center for Sundhed og Omsorg ønsker at styrke ledelsen tæt på borgerne. Dette betyder nye krav til ledelseskompetencer og -roller. Øget kompleksitet, stigende krav til ressourceudnyttelse samt løbende udvikling forudsætter øget fokus på nærværende ledelse der hvor det er vigtigst - i hverdagen, hvor kerneopgaven udvikles, formidles og leveres.

  Den kommende tid byder på spændende udfordringer for områdelederne. Sygeplejen og Hjemmeplejen er i gang med en ledelsesmæssig omstrukturering. Samtidig er hele Center for Sundheds og Omsorg midt i en visions- og omstillingsproces. Indsatsområderne er; "Borgeren i centrum", sammenhængende indsats med et rehabiliterende fokus, tværfagligt samarbejde samt udvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne.

  Vi ønsker områdeledere, som både "kan, vil og tør " sætte sin egen forforståelse i spil til gavn for helheden. Du "kommitter" dig og går i front med en anerkendende lederstil i relation til medarbejderne. De øvrige områdeledere vil blive dine tætteste sparrings- og samarbejdspartnere ift. bl.a. optimering af ressourceudnyttelsen.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 15. august 2014 kl. 9
  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34.

  Ansøgning sendes til: aeldre@slagelse.dk

  Venligst mærk ansøgning om du søger områdelederstilling i Sygeplejen eller Hjemmeplejen.

  BilagKontor og administration (2)
 • 11-08-2014 Receptionist til Sundhed og Træning
  Sundhed og Træning søger en receptionist til Korsør, en fast stilling på 20 - 24 timer, med ansættelse snarest muligt.

  Som receptionist er du det første ansigt borgeren møder og din vigtigste rolle er at have overblik over dagligdagen.
  I Sundhed og Træning byder hverdagen på mange spændende opgaver, som du får mulighed for at sætte dit præg på.

  Det vil være en fordel at have en sundhedsfaglig baggrund, ligesom du selv skal kunne tage initiativ, når opgaver skal løses. Flair for IT og strukturelt overblik er nødvendigt.
  Du skal være venlig og imødekommende og have overskud til service, selv i pressede situationer.

  Arbejdsopgaver

  • passe telefon
  • booke tider til borgere
  • håndtere kørsel til borgere
  • oprette forløb i fagsystemet 'Avaleo'
  • administrere genoptræningsplaner
  • statistik eller opgørelser af forskellig art
  • bestille kontorartikler og materialer til træning
  • ad hoc opgaver

  Kendskab til følgende vil blive prioriteret:

  • KMD sag
  • Fagsystemet Avaleo
  • Microsoft Office

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 11. august 2014 kl. 14.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26. august 2014.

  Din ansøgning og CV sendes til genoptraening-job@slagelse.dk.

 • 15-08-2014 Beskæftigelsesmedarbejdere til Jobcenter Slagelse
  Team Jobklar, som arbejder med borgere over 30 år på kontanthjælp i Voksenafdelingen søger nye kollegaer. Vi er et team bestående af 6 jobkonsulenter.

  Vi søger kollegaer med høj faglighed, der formår i samarbejde med borgeren at iværksætte en udvikling, der bringer borgeren hurtigst muligt i job eller uddannelse.

  I teamet og i hele Voksenafdelingen arbejdes der med at implementere nye strukturer og arbejdsgange omkring de nye reformer, herunder hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges i forhold til elementerne i kontanthjælpsreformen.

  Arbejdsopgaver, der udføres i teamet er følgende:

  • at gennemføre visitationssamtaler med borgere på kontanthjælp
  • at yde professionelle råd og vejledning om muligheder for job og uddannelse, herunder at have fokus på at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked, fremme ligestilling og bekæmpe forskelsbehandling i den beskæftigelsespolitiske indsats
  • at gennemføre jobsamtaler og udarbejde jobplaner
  • at iværksætte beskæftigelsesrettede tiltag efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt opfølgning heraf
  • at udarbejde indstillinger som rådighedsvurderinger

  Faglige og formelle kompetencer:

  • du har bred og flere års erfaring med at arbejde med ledige borgere, som jobkonsulent, socialformidler/socialrådgiver eller har en tværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats
  • du har kendskab til og kan anvende viden om arbejdsmarkedet
  • du har kendskab til erhvervsstrukturen i området
  • du har specifik viden om og kan anvende beskæftigelseslovgivningen
  • du kan anvende viden om uddannelsessystemets indhold
  • du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer
  • du har it-kompetencer og flair for administrativt arbejde
  • du formår at agere loyalt inden for lovgivningsmæssigt fastsatte rammer

  Vores forventninger til dine personlige kompetencer:

  • at du evner at coache og vejlede den enkelte borger, med en motiverende og anerkendende tilgang
  • arbejder struktureret og systematisk
  • er handlings- og resultatorienteret
  • evner og er villig til at deltage i forandringsprocesser
  • har en naturlig evne til at opbygge og udbygge relationer
  • har tværfaglige og samarbejdende kompetencer
  • har et stort engagement og drive
  • uddannet socialrådgiver eller socialformidler
  • har arbejdserfaring indenfor den kommunale forvaltning, med særligt fokus på arbejdsmarkedsområdet
  • selvstændigt kan strukturere, planlægge og organisere hverdagens arbejdsopgaver
  • kan tage 'den svære samtale'
  • kan beskrive og argumentere skriftligt og mundtligt på et højt fagligt niveau
  • positivt kan bidrage med nye tanker og ideer
  • har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til de mennesker, du møder
  • er fleksibel i arbejdstiden og måden at arbejde på
  • har en faglig, professionel optimisme og tror på positiv forandring for borgerne

  Vi kan tilbyde:

  • et udviklende og dynamisk team med højt drive og engagement
  • under ansvar stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet med gode muligheder for personlig og faglig sparring
  • et team, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • årlig TUS (team-udviklingssamtale) og MUS (medarbejder-udviklingssamtale)
  • årlig Vidensdelingkonference for hele Jobcentret
  • fleksordning
  • gode kantineforhold

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver desuden indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger:

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:
  • beskæftigelsesmedarbejder Mie Surrow på tlf. 23 66 28 57

  Frist for ansøgning

  • fredag den 15. august 2014 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 26. august 2014.

  Send din ansøgning med relevante bilag, mærket 'Jobkonsulent/beskæftigelsesmedarbejder' til:

  Jobcenter Slagelse
  Kalundborgvej 59A
  4200 Slagelse

  eller via mail til jobcenterloenper@slagelse.dk.

Ingeniører (1)
 • 13-08-2014 Medarbejder til Miljøafdelingen
  Vi har brug for en ny kollega, med en miljøfaglig uddannelse og gerne med kommunal erfaring.
  Stillingen er tidsbegrænset til 1 år.

  Du vil blive en del af en arbejdsgruppe i Miljøafdelingen i Center for Teknik og Miljø. Arbejdsgruppen virksomheder har ansvaret for at løse Slagelse Kommunes meget varierede og udfordrende opgaver indenfor miljøregulering af virksomheder.

  Vi forestiller os, at dine primære arbejdsopgaver bliver miljøtilsyn, klagesager og spildevandstilladelser.

  Du har en relevant uddannelse som ingeniør, cand. techn. soc, miljøtekniker eller lignende og gerne med kommunal erfaring indenfor tilsynsområdet eller miljøerfaring indenfor en produktionsvirksomhed. Arbejdsgruppen virksomheder benytter sig i høj grad af faglig sparring og løbende vidensdeling.

  Vi forventer, at du:

  • er udadvendt, serviceminded og har gode samarbejdsevner
  • besidder et stort fagligt engagement inden for miljøområdet
  • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
  • har fornødent overblik og selvtillid til både at kunne arbejde systematisk, selvstændigt og fleksibelt

  Vi tilbyder dig:

  • ansættelse i en organisation i løbende udvikling, hvor faglighed og service overfor borgere og erhverv er sat i højsædet
  • et miljø, hvor sagsbehandlingen forgår ved høj grad af uddelegering af ansvar og kompetencer og i en uformel og dynamisk miljø
  • en arbejdsplads med engagerede, positive, humoristiske, fagligt dygtige og sociale kollegaer
  • ansættelse efter Ny Løn i henhold til gældende overenskomst med en 37 timers arbejdsuge med flekstidsordning

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • miljømedarbejder Torben Hald på telefon 58 57 47 16 eller email tohal@slagelse.dk

  Frist for ansøgning

  • onsdag den 13. august 2014

  Samtaler i uge 34. Tiltrædelse hurtigst muligt.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:

  Slagelse Kommune,
  Miljø og Natur
  Dahlsvej 3
  4220 Korsør

  eller via mail til teknik@slagelse.dk.

AC-personale (2)
 • 11-08-2014 Økonom med projektlederkompetencer til Slagelse Kommune
  Den ledige stilling rummer en kombination af analyseopgaver, proces og projektledelse. Opgaverne og projekterne løses ofte i samarbejde med de forskellige fagområder og der er sjældent to opgaver, som er ens.

  Kan du dokumentere resultater som projektleder og har du erfaring med offentlig økonomi og design af økonomistyring, så er det måske dig vi søger

  Økonomi og Analyse er en del af Center for Økonomi. Vi er i teamet 10 konsulenter, som alle arbejder med økonomiopgaver for direktion og fagområder. Du bliver en af tre konsulenter, som har fokus på projektledelse, og på større analyse- og udviklingsopgaver. Vi har til huse på rådhuset i Slagelse. Rådhuset ligger ca. 10 minutters gang fra Slagelse Station, hvor der hver halve time er forbindelse til København og Fyn/Jylland.

  Som konsulent i Økonomi og Analyse skal du derfor være:

  • stærk til at analysere og foreslå løsninger
  • god til at se muligheder og ikke begrænsninger
  • insisterende og vedholdende i din tilgang til opgaverne
  • nysgerrig og robust
  • klar til at udfordre og blive udfordret

  Du vil helt sikkert komme til at arbejde med:

  • proces- og projektledelse af tværgående projekter med fokus på ressourceudnyttelse
  • analyser af forskellige økonomiske problemstillinger
  • tilrettelæggelse af processer i forlængelse heraf
  • design af modeller og metoder til f.eks. budgetfordeling og økonomistyring
  • implementering af økonomistyringsmodeller

  Set fra vores synspunkt har den rette ansøger som minimum:

  • en videregående økonomisk uddannelse
  • proces- og projektledererfaring (gerne fra større, tværgående projekter)
  • gode kommunikations og samarbejdsevner
  • erfaring med offentlig økonomistyring og økonomisystemer
  • dokumenteret erfaring med ovenstående

  Men vi vil gerne udfordres!

  Alt det praktiske:

  Stillingen er en fuldtidsstilling, som vi skal have besat hurtigst muligt.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til efter den 4. august at kontakte:
  • afdelingsleder Kirsten V. Jensen på telefon 58 57 44 10 eller mail kivij@slagelse.dk 

  Ansøgningsfrist

  • 11. august 2014 kl. 12.00

  Vi glæder os til at se din ansøgning. Ansøgningen skal du vedhæfte en mail med emnet 'Konsulent - Økonomi og Analyse' og sende til titch@slagelse.dk.

  Hvis du skal til samtale hører du fra os den 13. august.

  Første samtalerunde er den 15. august og anden samtalerunde er den 21. august.

 • 13-08-2014 Administrativ vandløbsmedarbejder til Miljø og Natur
  Slagelse Kommune søger en stærk administrativ vandløbsmedarbejder, med praktisk erfaring indenfor vandplans området og regulativrevision.

  Kommunen står midt i processen med vandplanerne og søger en projektleder til denne opgave. Derudover står revision af kommunens 66 vandløbsregulativer for døren, og her er ligeledes brug for en projektleder med stærke administrative evner. Stillingen vil desuden indeholde opgaver knyttet til alle aspekter af vandløbsloven og miljømålsloven, såsom vandløbsvedligeholdelse, restaureringsprojekter, reguleringsprojekter mv.

  Du vil blive en del af et vandløbsteam på fire personer. Det er vigtigt, at du har overblik og er god til at formulere dig - både skriftligt og mundtligt. Du skal have gode samarbejdsevner, men samtidig kunne arbejde selvstændigt med et naturligt drive i din arbejdsform. Du skal have flair for formidling og dialog med borgere og politikere.

  Vi tilbyder dig:

  • ansættelse i en værdibaseret organisation i løbende udvikling, hvor faglighed og service overfor borgerne har høj prioritet. Det daglige arbejde udføres i et uformelt og dynamisk miljø, hvor ansvar og kompetencer er uddelegeret til medarbejderne
  • ansættelse efter Ny Løn i henhold til gældende overenskomst, med en 37 timers arbejdsuge med flekstidsordning

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • onsdag den 13. august 2014 kl. 12.00

  Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 35. Tiltrædelse hurtigst muligt.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:

  Slagelse Kommune
  Miljø og Natur
  Dahlsvej 3
  4220 Korsør

  Eller via mail til teknik@slagelse.dk.

Siden er sidst opdateret 7. juli 2014