Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (2)
 • 24-04-2015 Pleje- og aflastningsfamilier til Slagelse Familie Center
  Er I/du godkendt i henhold til servicelovens §66, og har ledige pladser til pleje- eller aflastningsopgaver, hører vi meget gerne fra dig.

  Derudover søger Slagelse Familie Center i Slagelse Kommune en plejefamilie til et nyfødt barn. Familien skal have erfaring med børn, der er født med abstinenser.

  Det kræves at en af de voksne i familien skal være indstillet på at gå hjemme i barnets første leveår.
   
  Barnet er født i marts 2015 med abstinenser og en kronisk lidelse.
   
  Der er brug for en plejefamilie, som har erfaring med at arbejde med børn født med abstinenser og de vanskeligheder der erfaringsmæssigt medfølger. Familien skal have lyst og evner til at forpligtige sig til et livslangt engagement og skal kunne indgå i et tæt samarbejde med læger, sygehuse samt det øvrige professionelle team. Familien skal ligeledes samarbejde med barnets forældre og dets øvrige familie.

  Vi søger en plejefamilie, som

  • har en generel godkendelse til et spædbarn
  • er indstillet på, at den ene af de voksne skal gå hjemme
  • har erfaring med børn med følelsesmæssige vanskeligheder
  • kan håndtere forældresamarbejde
  • ikke har andre mindreårige børn i hjemmet
  • er indstillet på mulige indlæggelser med barnet.   

  Yderligere oplysninger

  Henvendelse kan ske til

  Ansøgningsfrist

  Skriftlig ansøgning med kopi af den generelle godkendelse fremsendes senest den 24. april 2015.
   
  Send din ansøgning mærket "baby familiepleje" til

  Slagelse Familie Center
  Næstvedvej 15
  4230 Skælskør

 • 20-05-2015 Styrmand til Agersø III
  Da en af vores medarbejdere har søgt orlov, søger vi en styrmand, fra d. 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

  Kvalifikationer

  • kystskipper
  • motorpasser
  • medicin C+P
  • krisestyring § 6+7+8
  • roc.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • chefskipper Michael Due på telefon 21 32 47 63.

  Frist for ansøgning

  • 20. maj 2015.

  Vi foretager løbende samtaler.

  Send din ansøgning med relevante bilag til

  Agersø Omø færgerne
  Amerikakajen 1
  4220 Korsør

  eller via mail til mictd@slagelse.dk.

Teknisk servicepersonale (1)
 • 15-05-2015 Teknisk servicemedarbejder/pedel til Skælskør Skole
  Skælskør Skole er en byskole med godt 350 elever fra børnehavneklasse til 9. klasse og i alt 45 ansatte, heraf 7 i skolens fritidsordning med 110 børn. Skolen er over 100 år gammel og trænger løbende til opmærksomhed og en kærlig hånd.

  Skælskør Skole søger en frisk teknisk servicemedarbejder/pedel. Er du fuld af energi og med hænderne skruet godt på? Så er du lige den, vi søger.

  Du kan genkende dig i nedenstående

  • fleksibel i forhold til arbejdsopgaver
  • kan arbejde selvstændigt og tage initiativ
  • serviceminded og i stand til at prioriterer opgaverne
  • ansvarlig og god til at samarbejde
  • indforstået med at deltage i en vagtordning.

  Jobbet omfatter blandt andet

  • vedligeholdelse af skolens fysiske rammer ude og inde, inklusive budgetstyring
  • mangeartede forefaldende arbejdsopgaver
  • mindre reparationer, udskiftning af lyskilder, opsætning/flytning af møbler m.m.
  • tilsyn af teknisk installationer, såsom varmestyring og ventilation
  • kontakt til central bygningsvedligeholdelse og håndværkere.

  Samt alle de arbejdsopgaver en aktiv skole har brug for at få løst.

  Jobbet som servicemedarbejder på Skælskør Skole er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

  Ansættelse i forhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste på Skælskør Skole. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest inden ansættelse.

  Stillingen ønskes besat 1. september 2015.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen til at besøge skolen eller kontakte
  • skoleleder Henrik Meyer på telefon 61 24 81 20 
  • viceskoleleder Poul Kjær Sørensen på telefon 61 24 81 51.

  Ansøgningsfrist

  • 15. maj 2015.

  Send din ansøgning via mail til skaelskoer.skole@slagelse.dk.

Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 22-04-2015 Sagsbehandler til Jobcenter Slagelse
  Team Indsatsklar arbejder med borgere over 30 år, hvor der skal iværksættes en helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp.  Vi er et team bestående af 20 sagsbehandlere/beskæftigelsesmedarbejdere, samt en juridisk konsulent på deltid.

  Vi har en stilling som sagsbehandler ledig på fuld tid, som vi gerne vil have besat snarest muligt. Vi arbejder innovativt og er ved at implementere metoden empowerment i teamet.

  Arbejdsopgaver, der udføres i Team Indsatsklar er følgende

  • at gennemføre visitationssamtaler med borgere, som er screenet til at tilhøre målgruppen aktivitetsparat
  • at være den koordinerende sagsbehandler, som skal have overblikket over borgerens samlede sagsbehandling og har ansvaret for, at indsatserne er koordineret på tværs af forvaltninger og andre institutioner
  • at styrke borgerens oplevelse af helhed i forløbet og at indsatserne understøtter hinanden
  • at involvere borgeren i planlægning og opfølgning på progression (evt. i samarbejde med borgerens mentor)
  • at udarbejde af jobplaner, der sikrer en helhedsorienteret indsats
  • at koordinere og tilrettelægge parallelindsatser
  • at vurdere helbredsmæssige og sociale forhold i relation til behov for understøttende indsatser, herunder behandlingsmuligheder
  • at afholde de foreskrevne kontaktforløb og justere jobplanen efter behov
  • at varetage øvrige myndighedsopgaver i henhold til Beskæftigelsesloven og Aktivloven - herunder udredning i forhold til beskæftigelse på særlige vilkår og fremstilling af sager til Rehabiliteringsteamets vurdering.

  Personprofil

  • uddannet socialrådgiver eller socialformidler
  • gerne arbejdserfaring indenfor den kommunale forvaltning med særligt fokus på arbejdsmarkedsområdet
  • kan arbejde tværfagligt og samtidigt være en god teamplayer
  • kan selvstændigt strukturere, planlægge og organisere hverdagens arbejdsopgaver
  • har den fornødne ro og overblikket til at være koordinerende sagsbehandler i komplekse sager
  • kan tage "den svære samtale"
  • kan beskrive og argumentere skriftligt og mundtligt på et højt fagligt niveau
  • har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til de mennesker du møder
  • er fleksibel i arbejdstiden og måden at arbejde på
  • har en faglig, professionel optimisme og tror på positiv forandring for borgerne.

  Vi kan tilbyde

  • et udviklende og dynamisk team med højt drive og engagement
  • stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet under ansvar med gode muligheder for personlig og faglig sparring
  • et team, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • årlig TUS (team-udviklingssamtale) og MUS (medarbejder-udviklingssamtale)
  • årlig Kultur og vidensdeling-konference for hele Jobcenter Slagelse
  • fleksordning
  • gode kantineforhold, frugtordning og mulighed for massage.

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver desuden indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Jørgen Rau Hansen på telefon 58 57 42 06.

  Frist for ansøgning

  • 22. april 2015 kl. 10.00.

  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt 28. april 2015.

  Søg stillingen
 • 23-04-2015 Genopslag - mødeleder til Jobcenter Slagelses rehabiliteringsteam

  Genopslag
  Er du Rehabiliteringsteamets nye mødeleder?

  Da vi gerne vil tiltrække flere kvalificerede ansøgere, genopslås denne stilling:
   
  Jobcenter Slagelse tilbyder en fagligt udfordrende stilling som mødeleder for Slagelse Kommunes rehabiliteringsteam med tiltrædelse 1. juni 2015 eller gerne før.
   
  Stillingen er organisatorisk forankret i Afdelingen for Fastholdelse. Vi beskæftiger os med sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ressourceforløb - og altså kommunens rehabiliteringsteam.

  Faglig profil

  • du har solid erfaring inden for arbejdsmarkedsområdet og den sociale lovgivning
  • du kan formidle samarbejde mellem forskellige fagområder
  • du kommunikerer godt - både mundtligt og skriftligt
  • du har en socialfaglig baggrund som socialrådgiver eller socialformidler og gerne erfaring som mødeleder
  • du har erfaring med behandling af klager og anker
  • du har kendskab til KMD's IT-systemer
  • du kan og vil bidrage til at udvikle afdelingen fagligt.
  Hvis ovenstående matcher den faglige profil, som du allerede har eller er godt på vej til at udvikle, så har du muligheden for at blive en del af en gruppe kolleger, som dels varetager rollen som mødeleder, dels behandler klager og anker for hele afdelingen. En stor del af det kan du allerede - resten udvikler du sammen med dine kolleger.
   
  Du får gode muligheder for at præge dit job, du får engagerede og kompetente kolleger, og du får en arbejdsplads med højt til loftet. Du er klar til at arbejde med stramme deadlines, for du er helt enig i, at vi er der for borgernes skyld.

  Løn og ansættelsesvilkår

  • løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
  • 37 timer ugentligt

  Frist

  • torsdag den 23. april 2015 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18

  Yderligere informationer

  Du kan få flere oplysninger om stillingen hos
  • teamleder Claus Møgeltoft på tlf. 23 66 34 56
   
  Vedhæft din ansøgning, dit CV, en straffeattest og dokumentation for uddannelse.

  Søg stillingen
 • 26-04-2015 Socialrådgiver/socialformidler til Center for Handicap og Psykiatri

  Vil du være med i et fagligt stærkt og engageret team?

  Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler, så kunne du blive vores nye psykiatrirådgiver i Center for Handicap og Psykiatri.
   
  Afdelingen varetager myndigheds- og vejledningsopgaver for voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og med sindslidelse (SEL §§ 85, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 108 og 110) og der arbejdes med sociale handleplaner (SEL § 141) og bevillinger.
   
  Du vil primært skulle varetage sagsbehandlingen i forhold til borgere med psykiske lidelser og herunder visitering og bevilling efter SL § 85 (pædagogisk støtte) og §107/108 (botilbud). Du kommer hos os til at arbejde selvstændigt og teambaseret og har en høj egenkompetence.
   
  Der arbejdes ud fra en dialogbaseret BUM-model, og tværfagligt med offentlige og private leverandører såvel internt i kommunen som med eksterne samarbejdspartnere. En del af dine møder vil derfor også foregår i borgerens hjem eller hos samarbejdsparterne.
   
  Det tværfaglige arbejde prioriteres højt i Slagelse Kommune, og Center for Handicap og Psykiatri deltager bl.a. i et projekt med afprøvning af KL`s modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds-, og socialområdet.

  Et andet spændende tiltag på psykiatriområdet i Slagelse bliver åbningen at et nyt stort psykiatrisygehus i september måned, i forbindelse med åbningen af dette sygehus, sker der en involvering af psykiatrirådgiverne med henblik på at styrke samarbejdet mellem region og kommune.
   
  Har du erfaring med målgruppen og myndighedsarbejde inden for Servicelovens område, vil det være en fordel.

  Vi kan tilbyde dig

  • at være en del af et dygtigt team af gode kolleger, hvor et godt arbejdsmiljø prioriteres - både fagligt og kollegialt
  • mulighed for at være med til at præge en kultur i en afdeling, hvor god trivsel, faglighed og etik vægtes højt
  • kollegial sparring
  • supervision ved ekstern supervisor
  • flekstid.
   
  Tiltrædelse pr. 1. juni 2015 eller snarest derefter.

  Lønindplacering efter gældende overenskomst og principper i Ny Løn.
   
  Kørekort er nødvendigt i jobbet, men vi stiller bil til rådighed.

  Er du interesseret?

  Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte
  • myndighedsleder Thomas Knudsen på telefon 25 61 30 80
  • chefkonsulent Jenny Grønsdal på telefon 29 67 09 45.

  Ansøgningsfrist

  • 26. april 2015 kl. 20.00.

  Send din ansøgning til

  Center for Handicap og psykiatri
  Torvegade 15
  4200 Slagelse

  eller via mail til handicapjob1@slagelse.dk.
   
  Samtaler forventes afholdt onsdag den 29. april eller torsdag den 30. april 2015.

Social- og sundhedshjælper (4)
 • 20-04-2015 Sommerferieafløsning på Plejecenter Smedegade
  Uddannet social og sundhedsassistent eller social og sundhedshjælper søges til sommerferie afløsning, mellem 25 til 32 timer i mindst to skift dag/aften - aften/nat - nat/dag i perioden fra 1. maj til 30. september.

  For alle ansættelser stillinger gælder weekendvagt hver 2. uge i gennemsnit.

  Vi lægger stor vægt på høj faglighed og at du brænder for, at arbejde med mennesker, og har lyst til at indgå i et team, med forskellige faggrupper, bl.a. sygeplejersker og ergoterapeut.

  Vi arbejder efter visionen "Lev livet aktivt" og "Livskvalitet". Vi lægger derfor stor vægt på borgernes oplevelse af livskvalitet og har fokus på aktiviteter for vores borgere. Vi forventer derfor, at du også har lyst til at arbejde efter denne vision.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • centerkoordinator Susanne Rasmussen på tlf. 58 57 38 43 
  • virksomhedsleder Helle Junker 58 57 38 42


  Frist

  • 20. april 2015, kl. 12.00

  Samtaler forventes afholdt den 29. april 2015.

  Ansøgning sendes til: smedegade.plejecenter@slagelse.dk.

   

 • 24-04-2015 Social- og sundhedshjælper til Plejecenter Quistgården
  En af vores faste medarbejdere går på barsel, og vi søger derfor en social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt 27 timer om ugen.

  Stillingen indebærer arbejde på weekender i lige uger. Stillingen ønskes besat 1. maj 2015.
   
  Quistgården er et skærmet afsnit med plads til 24 demente borgere beliggende på Møllebjergvej 12 i Korsør.
   
  Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og vores mål er, at medarbejdere og beboere oplever stabilitet og trivsel i dagligdagen.
   
  • du skal være uddannet social- og sundhedshjælper
  • du skal have erfaring med arbejdet med demente borgere
  • du skal være fleksibel og have gode samarbejdsevner
  • vi tilbyder gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger kan fås hos
  • daglig leder Karoline Jensen tlf. 58 35 61 86, mobil 61 14 43 33

  Frist

  • 24 april 2015 kl. 08.00

  Der afholdes samtaler tirsdag den 28. april 2015

  Ansøgningen sendes til
  Plejecenter Quistgården,
  Møllebjergvej 12,
  4220 Korsør
  att.: Karoline Jensen

  Eller send din ansøgning på mail til
  karoj@slagelse.dk

 • 15-05-2015 Ferieafløsere til Hjemmeplejen
  Vi søger social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til vores Hjemmepleje i hele Slagelse Kommune.

  Vi kan tilbyde

  • et job i nærheden af dig
  • mulighed for et fast timetal
  • job i alle vagtlag, det er op til dig!
  • gode kompetente kollegaer
  • godt arbejdsmiljø
  • en varierende hverdag.

  Vi forventer

  • at du er uddannet social- og sundhedsmedarbejder
  • at du udviser høj grad af faglighed
  • at du er modig og tør tage ansvar
  • at du, med glæde, indgår i samarbejdet med kollegaer, såvel som borgere
  • at du handler kompetent og anvender dine kompetencer fuldt ud
  • at din kommunikation er tydelig og anerkendende
  • at du arbejder rehabiliterende, med udgangspunkt i den enkelte borger
  • har kørekort til aften og nattevagt og hvis du søger en stilling i vores yderområder.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte

  Korsør    

  • områdeleder Anne-Mette Pedersen på telefon 58 57 53 73
  • områdeleder Stine Pedersen på telefon 58 57 53 72
  • områdeleder Tina Skude på telefon 58 57 47 36.

  Skælskør

  • områdeleder Dorrit Christiansen på telefon 58 57 45 34.

  Slagelse

  • områdeleder Karin Henriksen på telefon 58 57 53 52
  • områdeleder Christina Lysdal på telefon 58 57 36 84
  • områdeleder Grethe Breiting på telefon 58 57 53 61
  • områdeleder Petra van Kleef på telefon 58 57 53 41
  • områdeleder Beate Arnsted på telefon 58 57 93 75.

  Dalmose

  • områdeleder Susanne Magnussen på telefon 58 57 33 84.

  Boeslunde

  • områdeleder Louise Jensen på telefon 58 57 45 32.

  Internt Vikarbureau

  • områdeleder Helle Petersen på telefon 58 57 46 53.               

  Ansøgningsfrist

  • 15. maj 2015 kl. 12.00.
   
  Ansøgning, CV og relevante bilag sendes via mail til belin@slagelse.dk.

  Samtaler afholdes løbende.

 • 18-05-2015 Sommerferieafløser til Blomstergården
  Søger du et feriejob eller studierelevant fritidsjob? Så er dette måske noget for dig.

  Pleje- og rehabiliteringsboligerne Blomstergården søger snarest muligt sommerferieafløseren til perioden uge 25-35.
   
  Blomstergården er indrettet som leve-bo-miljøer i smukke og hjemlige omgivelser. Vi arbejder ud fra visionen "lev livet aktivt", hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere, og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne.

  Vi forventer, at du

  • tager udgangspunkt i borgerens hverdag og situation
  • tør at tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • kan bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • er positiv, stabil og nysgerrig.

  Vi tilbyder

  • studierelevant fritidsjob eller blot et feriejob
  • engagerede kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på telefon 20 29 60 15.

  Du kan også læse mere på Blomstergårdens hjemmeside (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • 18. maj 2015 kl. 8.00.


  Søg stillingen
Social- og sundhedsassistent (7)
 • 20-04-2015 To social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker på Plejecenter Smedegade
  Plejecenter Smedegade søger to social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker i nat/aftenvagt 26 timer.

  Plejecentret bebos af 64 borgere, somatiske og demente. Der lægges derfor vægt på at du har erfaring med demente borgere, og at du er uddannet inden for demensområdet. Stillingerne er ledige fra 1. maj.

  For begge stillinger gælder weekendvagt hver 3. uge i nattevagt.

  Vi lægger stor vægt på høj faglighed og at du brænder for, at arbejde med mennesker, og har lyst til at indgå i et team, med forskellige faggrupper, bl.a. sygeplejersker og ergoterapeut.

  Vi arbejder efter visionen "Lev livet aktivt" og "Livskvalitet". Vi lægger derfor stor vægt på borgernes oplevelse af livskvalitet og har fokus på aktiviteter for vores borgere. Vi forventer derfor, at du også har lyst til at arbejde efter denne vision.

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kollegaer, en meningsfyldt arbejdsdag og fokus på personlig udvikling.

  Flere informationer

  Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Helle Junker på tlf. 58 57 38 42 
  • centerkoordinator Susanne Rasmussen på tlf. 58 57 38 43

  Frist • 22-04-2015 Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Lützensvej
  En stilling som social- og sundhedsassistent i dagvagt, 30-32 timer om ugen, er ledig til besættelse den 1. juni 2015.
  Stillingen er med vagt i ulige weekender.
   
  Plejecenter Lützensvej ligger i smukke omgivelser lige ned til Storebælt.
   
  Vi har 79 boliger fordelt på tre huse. Henholdsvis Quistgaardsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.
   
  Vi arbejder i forhold til Center for Sundhed og Omsorgs vision 'lev livet aktivt' og har fokus på den enkelte borgers livshistorie og tilgang til livet.
   
  Vi har fokus på arbejdsmiljøet og et af vores mål, er at beboere og medarbejder oplever en aktiv og meningsfuld dagligdag med stabilitet og trivsel. Vi vil arbejde med hjertet.
  • du skal være uddannet social- og sundhedsassistent
  • du skal kunne arbejde selvstændigt og fleksibelt
  • du skal kunne indgå i et større team, hvor dine opgaver kan være forskellige fra dag til dag, da vi forestiller os at du skal være den der kan springe ind i den afdeling, hvor der er brug for en social- og sundhedsassistent på dagen og følge op på de opgaver der er
  • du skal brænde for at arbejde sammen med beboerne og have fokus på hverdagslivet
  • du skal have lyst til at arbejde med handleplaner og dokumentation.
   
  Vi tilbyder dygtige, engagerede og hjælpsomme kollegaer samt et afvekslende og meningsfuldt arbejde.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Lene Jul på telefon 58 57 39 75.

  Ansøgningsfrist

  • 22. april 2015 kl. 8.00.
   
  Ansøgningen sendes til

  Plejecenter Lützensvej
  Lützensvej 7
  4220 Korsør
  Att. Lene Jul

  eller via mail til lenra@slagelse.dk.
   
  Vi holder ansættelsessamtaler mandag den 27. april 2015.

 • 22-04-2015 Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Møllebakken
  Til Bakkestien søger vi en frisk social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt, 32 timer ugentligt, med weekendvagt hver 2. weekend i ulige uger.
   
  Bakkestien er et leve-bo-miljø, der består af 13 boliger, hvoraf de 7 pladser er skærmede.
  Vi søger en social- og sundhedsassistent, der har kendskab til og lyst til at være ved demente beboere, hvor der ikke er to dage, der er ens.

  Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår, og ud fra visionen 'Lev livet aktivt' arbejdes der med hverdagsrehabilitering, hvor beboerne medinddrages i de daglige aktiviteter, så godt de kan.
   
  Plejecenter Møllebakken er et lille plejecenter med 27 pladser fordelt i 2 leve-bo-miljø Møllestien og Bakkestien samt 9 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.
   
  Vi er et travlt hus, hvor vi hjælper hinanden, og vi arbejder ud fra visionen at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere.
   
  Plejecentret er omgivet af en lukket have med udsigt over de åbne marker.
   
  Vi er uddannelsessted for social- og sundhedselever.

  Vi søger en god kollega, som har

  • lyst til at arbejde med ældre borgere ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang
  • godt humør
  • gode faglige kompetencer
  • fleksibel og samarbejdsvillig
  • evne til nye tiltag og opfølgning af disse
  • gerne uddannelse som praktikvejleder, men ikke et krav.

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer
  • et dejligt sted at arbejde
  • fokus på udvikling og sparring
  • godt samarbejde i hele huset.
   
  Tiltrædelse 1. maj 2015 eller efter aftale.

  Yderligere oplysninger

  Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed, er du velkommen til at kontakte
  • teamkoordinator Angelique Nielsen på telefon 58 57 34 56
  • centerleder Connie Andersen på telefon 58 57 34 55.

  Ansøgningsfrist

  • 22. april 2015.

  Ansøgning sendes til

  Plejecenter Møllebakken
  Borgbjergvej 5
  4242 Boeslunde

  eller via mail til coand@slagelse.dk.

  Samtaler forventes afholdt i uge 18.

 • 23-04-2015 Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Plejecenter Skovvang
  Har du lyst til at blive en del af vores aftenteam, er en stilling som social- og sundhedsassistent i aftenvagt, 28 timer pr. uge, ledig fra 1. maj eller snarest derefter.

  I vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi skaber med vores tilgang til varetagelsen af arbejdsopgaverne et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, har fokus på kerneopgaverne og derved forventes høj faglighed både i den direkte pleje som i dokumentationen. Arbejdsmiljøet prioriteres og alle bidrager positivt, samt vi har gode rammer for den faglige udvikling.
   
  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi selv i den enkelte afdeling varetager alt omkring forplejningen. Det varme måltid serveres til aften undtaget de dage, hvor der har været fælles madlavning om dagen. Kostens betydning er vigtig. Vi har meget fokus på de småtspisende beboere og det sociale måltid. Plejecenter Skovvang har det både økologiske Bronzespisemærke og Sølvspisemærke.

  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen og har spændende tilbud til aktiviteter generelt. Vi lever efter visionen om - at leve livet aktivt. Endvidere vægter vi de gode relationer, der er med beboere og deres pårørende.
   
  Kik på vores hjemmeside og lad dig friste. (åbner i nyt vindue) Vi glæder os til at høre fra dig. Du er også velkomme til at kigge forbi.
   
  Der arbejdes hver anden weekend. Mødetid er fra kl. 15-23. Du vil skulle arbejde i  et rul 2 - 5.

  Ansøgningsfrist

  • 23. april 2015.

  Ansøgninger vedlagt relevante dokumentationer sendes via mail til centerleder Ruth Klein på skovvang@slagelse.dk.

  Samtale forventes afholdt den 28. marts 2015.

 • 23-04-2015 Social- og sundhedsassistent i dagvagt til Plejecenter Skovvang
  Vikariat i somatisk afdeling for uddannelse i perioden 1. maj 2015 eller snarest derefter til 1. april 2016.

  En social- og sundhedsassistent til somatisk afdeling, 30 timer pr. uge er ledig fra 1. april eller snarest derefter i et vikariat for medarbejder, der er i social- og sundhedsassistent uddannelse.
   
  I vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi skaber med vores tilgang til varetagelsen af arbejdsopgaverne et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, har fokus på kerneopgaverne og derved forventes høj faglighed. Arbejdsmiljøet prioriteres og alle bidrager positivt samt vi har gode rammer for den faglige udvikling.

  Vi uddanner social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Du må derfor regne med, at det er en del af dit daglige arbejde.
   
  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi selv i den enkelte afdeling varetager alt omkring forplejningen. Det varme måltid serveres til aften undtaget de dage, hvor der har været fælles madlavning om dagen. Kostens betydning er vigtig. Vi har meget fokus på de småtspisende beboere og det sociale måltid. Plejecenter Skovvang har det økologiske Bronzespisemærke og Sølvmærke.
   
  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen og har spændende tilbud til aktiviteter generelt. Vi lever efter visionen om - at leve livet aktivt. Endvidere vægter vi de gode relationer, der er med beboere og deres pårørende.
   
  Kik på vores hjemmeside og lad dig friste. (åbner i nyt vindue) Vi glæder os til at høre fra dig. Du er også velkommen til at kigge forbi.

  Der arbejdes hver anden weekend. Afløsning i andre vagtlag kan påregnes i forbindelse med sygdom og ferie.

  Ansøgningsfrist

  • 23. april 2015.

  Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes via mail til centerleder Ruth Klein på skovvang@slagelse.dk

  Samtale forventes den 27. april 2015.

 • 24-04-2015 Social- og sundhedsassistent til Levehjemmet Bjergbyparken
  Kan du lide kram og hverdagsbøvl!
   
  Bjergbyparken, et hyggeligt, varmt Eden certificeret Levehjem på kanten af Slagelse (Slots Bjergby) søger en dygtig social- og sundhedsassistent. Vi tilbyder 30 timer om ugen med arbejde i både dag og aften timer.
   
  Du trives med at tilbringe din arbejdstid med de 36 beboere, som har deres hjem i levehjemmet. Vi tror på, at alt er muligt, og du skal være med til at skabe rammerne for at livet leves aktivt.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål, ring til
  • konst. daglig leder Liselotte Munksgaard på 22 78 10 03.

  Ansøgningsfrist

  • 24. april 2015.

  Vi holder ansættelsessamtaler i uge 18.

  Beboere deltager i samtalen. Medtag privat straffeattest hvis du indkaldtes til samtale.

  Søg stillingen
 • 15-05-2015 Ferieafløsere til Hjemmeplejen
  Vi søger social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til vores Hjemmepleje i hele Slagelse Kommune.

  Vi kan tilbyde

  • et job i nærheden af dig
  • mulighed for et fast timetal
  • job i alle vagtlag, det er op til dig!
  • gode kompetente kollegaer
  • godt arbejdsmiljø
  • en varierende hverdag.

  Vi forventer

  • at du er uddannet social- og sundhedsmedarbejder
  • at du udviser høj grad af faglighed
  • at du er modig og tør tage ansvar
  • at du, med glæde, indgår i samarbejdet med kollegaer, såvel som borgere
  • at du handler kompetent og anvender dine kompetencer fuldt ud
  • at din kommunikation er tydelig og anerkendende
  • at du arbejder rehabiliterende, med udgangspunkt i den enkelte borger
  • har kørekort til aften og nattevagt og hvis du søger en stilling i vores yderområder.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte

  Korsør    

  • områdeleder Anne-Mette Pedersen på telefon 58 57 53 73
  • områdeleder Stine Pedersen på telefon 58 57 53 72
  • områdeleder Tina Skude på telefon 58 57 47 36.

  Skælskør

  • områdeleder Dorrit Christiansen på telefon 58 57 45 34.

  Slagelse

  • områdeleder Karin Henriksen på telefon 58 57 53 52
  • områdeleder Christina Lysdal på telefon 58 57 36 84
  • områdeleder Grethe Breiting på telefon 58 57 53 61
  • områdeleder Petra van Kleef på telefon 58 57 53 41
  • områdeleder Beate Arnsted på telefon 58 57 93 75.

  Dalmose

  • områdeleder Susanne Magnussen på telefon 58 57 33 84.

  Boeslunde

  • områdeleder Louise Jensen på telefon 58 57 45 32.

  Internt Vikarbureau

  • områdeleder Helle Petersen på telefon 58 57 46 53.               

  Ansøgningsfrist

  • 15. maj 2015 kl. 12.00.
   
  Ansøgning, CV og relevante bilag sendes via mail til belin@slagelse.dk.

  Samtaler afholdes løbende.

Rengøring (1)
 • 23-04-2015 Husassistent til Plejecenter Skovvang
  Stilling som husassistent i et vikariat fra 1. maj 2015 og til 30. april 2016, 25 timer pr. uge, er i udbud.
   
  Har du lyst til at være vores nye kollega og har du kvalifikationer til jobbet kan det blive dit for en periode, idet arbejdsopgaven er under forandring på sigt.
   
  Som husassistent skal du have et hygiejnebevis, kendskab til opgaver omkring kost  og i dagligdagen give en hånd med i spisesituationerne i de enkelte afdelinger, inklusiv oprydning. Vi tilbereder alle måltider  ude i de enkelte afdelinger og er økologisk. Desuden skal du deltage i praktiske forberedelser og gøremål ved fester med beboerne.

  Din opgave vil også være rengøring i beboerlejligheder og tilstødende fællesarealer. Derfor må du også have kendskab til rengøring.
   
  Vi er et plejecenter hvor dagligdagen er vigtig for den enkelte beboer og at beboeren oplever at have en aktiv hverdag. 
   
  Du skal også have praktisk kendskab til IT, da vi anvender det meget i vores dagligdag og det er en naturlig del af arbejdet.

  Ansøgningsfrist

  • 23. april 2015.

  Ansøgning med relevante bilag sendes via mail til centerleder Ruth Klein på skovvang@slagelse.dk.

  Samtaler afholdes den 29. april 2015. 
   
   

Pædagog (1)
 • 29-04-2015 Pædagoger til Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Er du pædagog med vilje?

  • er du god til at sætte i gang?
  • kan du få nye idéer og omsætte dem i hverdagen?
  • ser du kreativitet som en del af dit pædagogiske arbejde?
  • ser du muligheder frem for begrænsninger og - går du til opgaven med åbent sind?
  • er du kontaktskabende og villig til at bruge dig selv i relationen til både beboere og kollegaer?
  • er du entusiastisk, livlig og spontan?

  Så er du måske den kollega, vi leder efter.

  Vores nye kollega er naturligvis fagligt dygtig, og skal kunne dække fagpaletten bredt. Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde, og du har lyst til at arbejde sammen med dine kollegaer og ledelse om at videreudvikle vores arbejdsplads. Du har en positiv tilgang til samarbejdet med forældre og kollegaer.

  Døgn Voksen 15 er et team under oprettelse, hvor der skal bo 4-5 beboere med stort støttebehov. Der er pædagogisk personale tilknyttet hele døgnet. Det pædagogiske arbejde består i at yde omsorg og varetage beboernes individuelle behov for støtte og vejledning via dialog og udfordringer. Vi værdsætter humor og godt humør og skaber udvikling ved bl.a. relationsfremmende samvær, oplevelser og aktiviteter.

  Du bliver en del af en virksomhed, der arbejder ud fra følgende værdier

  • vi flytter grænser
  • vi er fagligt kompetente
  • vi er velorganiserede
  • vi arbejder i team.
   

  Der er tre ledige pædagogstillinger

  Timeantallet vil være mellem 32 og 37 timer.

  Stillingerne aflønnes efter gældende overenskomst samt et lokalt tillæg.

  Flere informationer

  Hvis du har spørgsmål til stillingerne, eller hvis du vil vide mere om, hvem vi er, kan du læse mere om os vores hjemmeside (nyt vindue)  eller henvende dig til
  • teamleder Rikke Wilkens på tlf. 30 16 34 81 
  • teamleder Martin Visby på tlf. 30 85 50 48

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning og andre relevante papirer.

  Frist

  • 29. april 2015

  Samtaler forventes afholdt i uge 19 og 20.

  Forventet opstart 1. juni 2015 eller hurtigst muligt derefter.

  Søg stillingen
Lærer (1)
 • 04-05-2015 Dansklærer og lærer til andre fag til udskolingen på stor byskole i Skælskør

  Vi søger 1-2 lærere til dansk, matematik, tysk og andre fag

  Vi har

  • søde og dygtige elever samt forældre, der er positive og bakker op om skolen
  • høj prioritering af undervisning i linjefag og fagligt velfunderede lærere
  • aktionslæring og hjælpsomme kolleger,
  • laptop, Smart Phone og fast arbejdsplads på skolen til alle lærere
  • gode fysiske rammer både inde og ude.

  Du er

  • linjefagsuddannet i dansk, matematik og/eller tysk
  • engageret, dynamisk og fagligt dygtig
  • fortrolig med it til undervisning
  • et menneske, der lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • i besiddelse af en sund humor og et godt humør.

  Indskolingen 0.-3. klasse

  • engelsk fra 0. klasse
  • en af Sjællands smukkeste legepladser
  • værksteder om eftermiddagen i SFO Guldminen.

  Mellemtrinnet 4.-6. klasse

  • valgmuligheder i de praktisk/musiske fag - eleverne kan fx vælge mere idræt eller musik. Eleverne kan også vælge ekstra science med LEGO-robotter eller it
  • stor boldbane, multibane og grønne områder.

  Udskolingen - Linjer I 7.-9. Klasse

  • Sportslinje for elever, der godt kan lide at røre sig og gerne vil lære om kroppen, psyken og den menneskelige natur
  • Sciencelinje for elever, der godt kan lide matematik og natur/teknik samt ønsker at få kompetencer, som samfundet efterspørger allerede nu
  • International Linje for elever, der godt kan lide engelsk og andre sprog samt fremmede landes kulturer.

  Eggeslevmagle Skole har 675 elever og 80 udviklingsorienterede medarbejdere og er bl.a. kendt for

  1. faglighed og et godt arbejdsmiljø for børn og voksne
  2. internationalt Comeniusprojekt med skoler i Tyskland, Østrig, Spanien og Norge.

  Interesseret?

  Du er velkommen til høre nærmere om stillingerne ved at kontakte
  • skoleleder John Larsen på tlf. 58 57 97 50

  Se yderligere information på skolens hjemmeside. (nyt vindue)

  Frist

  • 4. maj 2015 kl. 8.00

  Mail din ansøgning, CV og bevis for lærereksamen til eggeslevmagle.skole@slagelse.dk

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 7. maj 2015 kl. 16-22.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole.

  Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Livredder (1)
 • 24-04-2015 Livredder til Slagelse Svømmehal
  Til damesiden søger Slagelse Svømmehal en teknisk servicemedarbejder. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat 1. maj 2015.

  Din profil

  Du er 18 år eller derover. Du er i god fysisk form. Hvis du ikke har dokumentation på bestået erhvervslivredderprøve, skal du være indforstået med at tage denne. Prøven tages i Slagelse Svømmehal. 

  Du har gode samarbejdsevner samt et positivt menneskesyn. Du skal være god til at gøre rent, i mindste detalje. Du skal være indstillet på fleksibel arbejdstid inklusiv weekend arbejde. 

  Du får i samarbejde med de øvrige livreddere ansvar for blandt andet at varetage sikkerhed og hygiejne på et højt niveau, servicere brugere/gæster, billetsalg og lettere opgaver i teknikkælder, herunder prøvetagning af vandprøver. 

  Vi tilbyder dig

  En udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med en velfungerende medarbejderstab får mulighed for at påvirke svømmehallen, som fremtidens samlingspunkt for de mange brugere. Et alsidigt job, der bærer præget af dialog og samarbejde med kollegaer og brugerne. Et selvstændigt og afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. 

  Løn og ansættelsesforhold

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst imellem KL. og FOA. Der vil endvidere indgå en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn. Lønniveau med udgangspunkt i grundløn 17. Herudover kommer tillæg for arbejde udført i weekender samt forskudt tjeneste.
   
  Eventuelt tidligere beskæftigelse som livredder kan tillægges i anciennitet.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Jimmie Bjørch på telefon 58 57 38 10 eller mail jibjo@slagelse.dk.

  Ansøgningsfrist

  • 24. april 2015 kl. 12.00.

  Send din ansøgning vedlagt relevante bilag og CV med posten til

  Slagelse Svømmehal
  Antvorskov Allé 133
  4200 Slagelse

  eller via mail til til jibjo@slagelse.dk.
   
  Der afholdes ansættelsessamtale i uge 18/2015.

Leder (1)
 • 21-04-2015 Områdeleder til Hjælpemiddelområdet i Center for Sundhed og Omsorg

  Har du lyst til, at være frontløberen i den kommende tids forandringsproces?

  Hjælpemiddelområdet vil, i lighed med alle andre borgernære fagområder, i den kommende tid skulle gennemgå en markant forandringsproces.
   

  Den øgede kompleksitet, stigende krav til ressourceudnyttelse samt den løbende udvikling, blandt andet inden for velfærdsteknologi, forudsætter en konstant forandring. Dette betyder nye krav til ledelseskompetencer og -roller. 
   

  I Center for Sundhed og omsorg ønsker vi at dyrke ledelse som hold sport for derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser.  Målet med denne tilgang til ledelse er, at virkeliggøre vores vision "Lev livet aktivt - i samarbejde med og om borgeren".


  Med udgangspunktet "Borgeren i Centrum" og et sammenhængende borgerforløb, ønsker vi at understøtte det gode liv hos borgeren gennem anvendelse af hjælpemidler, velfærdsteknologi samt en rehabiliterende tænkning.


  Til stillingen er udarbejdet en Job- og Personprofil.


  Du finder henvisning til bilag nederst i opslaget.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt

  • myndighedsleder for Myndighed Susanne Fagerberg på tlf. 20 49 90 96 eller mail: sufag@slagelse.dk


  Alle henvendelser behandles fortroligt.

  Ansøgningsfrist

  • tirsdag den 21. april 2015 kl. 9.00.
   

  Vedhæft din ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse.

  Ansættelsessamtaler

  Afholdes tirsdag den 28. april 2015. Tiltrædelse forventes senest 1. juni 2015.

  Bilag

     Søg stillingen
Beredskabspersonale (1)
 • 24-04-2015 Brandmand til Slagelse Brand og Redning
  På brandstationen i Slagelse er der en ledig stilling som deltidsansat brandmand til besættelse snarest muligt.

  Vi tilbyder et afvekslende og samfundsnyttigt arbejde døgnet rundt og til tider under udfordrerne forhold. Brandvæsnets opgave er primært at slukke brande og udføre redningsarbejde bl.a. ved færdselsuheld, men løser også opgaver som indsatser ved akutte uheld med farlige stoffer, samt diverse serviceopgaver.

  Stationen i Slagelse er beliggende på Rytterstaldstræde 8 i Slagelse. Der er ca. 400 udrykninger om året, derudover er der en del øvelsesaktivitet.

  Krav til dig - du skal

  • have lyst til at hjælpe andre mennesker på alle tider af døgnet samt indgå i, og bidrage positivt til teamet af brandfolk på stationen
  • have bopæl og/eller arbejde i Slagelse, da brandmanden skal kunne stille på stationen døgnet rundt inden for 5 minutter, vi har særligt behov for nye kollegaer der kan møde inden for normal arbejdstid
  • minimum have 10 deltidsvagter pr. måned
  • have accept fra familie og arbejdsgiver
  • have kørekort, mindst kategori B, men gerne mere
  • stille med en helbredsattest, som kan godkendes
  • være robust fysisk og psykisk
  • have en acceptabel straffeattest.

  Der er ikke noget specielt krav til uddannelse, den sørger vi for.

  Det er kommunens ansættelsespolitik at fremme ligestilling, hvorfor alle kvalificerede uanset køn, alder og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Frist

  • fredag den 24. april 2015 kl. 10.00

  Vi forventer at afholde samtaler i uge 19.

  Flere informationer

  Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
  • viceberedskabschef Søren Lundhild på tlf. 58 57 97 03  
  • beredskabsinspektør Per S. Eilertsen på tlf. 58 57 97 15.

  Ansøgning mrk. "BRANDMAND" sendes til
  Slagelse Brand og Redning,
  Slagelse Landevej 3,
  4220 Korsør

  Eller send din ansøgning på mail til beredskab@slagelse.dk

  Vi ser frem til at høre fra dig!

Siden er sidst opdateret 8. april 2015