Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (2)
 • 23-04-2014 Livsstilskonsulent
  Sundhed og Træning søger en livsstilskonsulent til et vikariat gældende for resten af 2014.

  Som Livsstilskonsulent skal du støtte borgeren i, at opnå en sundere livsstil. I arbejdet som livsstilskonsulent benytter vi bl.a. metoderne motiverende samtale og de sundhedspædagogiske principper.

  De borgere man som Livsstilskonsulent skal arbejde med har en eller flere af de otte folkesygdomme, bl.a. KOL og hjerteproblematikker, diabetes, overvægt. Derudover forventer vi, at vi i efteråret starter et tilbud op til borgere med cancer.

  Arbejdsopgaver

  • Udføre livsstilssamtaler
  • Udføre træning og lave motionsvejledninger
  • Undervise ud fra en sundhedspædagogisk tilgang på diagnoserettede hold, kosthold, cafeer

  Vi forventer, at du

  • At du har en baggrund som fysioterapeut, ergoterapeut eller profissionsbachelor i sundhed og ernæring
  • At du kan identificere dig med at arbejde ud fra Sundhed og Trænings grundprincipper

  Og vi vil vægte, at du har

  • Viden og erfaring med motiverende samtale
  • Viden og erfaring med træning og vejledning til borgere med livsstilssygdomme
  • Kendskab til de 10 kostråd og erfaring med at vejlede ud fra dem
  • Erfaring/interesse for at arbejde med borgere, der har KOL og diabetes

  I Sundhed og Træning arbejder vi ud fra grundprincipperne

  • Understøttelse af mestring af eget liv
  • Én borger - én plan
  • Det hele menneske - samspil med andre tilbud
  • Ændre vaner varigt, varig effekt
  • Mindst indgribende tilbud - herunder ikke-kommunale
  • Individuelle og differentierede forløb med kvalitet
  • Let tilgængelighed

  Vi tilbyder

  • Mange engagerede kollegaer med stærk faglighed og mod på at dele ud af denne
  • Værdibaseret organisation
  • Godt arbejdsklima, hvor mangfoldighed og glæde er vigtige nøgleord

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingerne er med ugentlig arbejdstid på 37 timer/uge. Din primære arbejdsplads vil være i Langes Gård, 4200 Slagelse, men der kan også være opgaver på Linde Allé 56 i Korsør.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Sundhed og Træning Therese Gjerde Jensen på mail tgjen@slagelse.dk eller telefon 58 57 53 30

  Ansøgningsfrist

  • Onsdag den 23. april 2014 kl. 10

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 25. april.

  Din ansøgning og CV sendes til ansogning-gc@slagelse.dk.

 • 07-05-2014 To skolekonsulenter til Klostermarken Skole
  Klostermarken Skole og dagbehandling søger to skolekonsulenter snarest eller senest pr. 1. august 2014. Stillingerne er på 37 timer ugentligt

  Klostermarken Skole er et specialundervisningstilbud med dagbehandling, der drives som en virksomhed under Center for Skole og Fritid i Slagelse Kommune. Eleverne er i alderen 6-16 år, med så omfattende indlærings, trivsels-, kontakt- og/eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole.

  Børnene og de unge er herudover kendetegnede ved sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmeliv.

  Fælles for børnene og de unge er, at deres aktuelle situation og de vanskeligheder de forstyrres af, bevirker, at de ikke profiterer af undervisningen i det almene undervisningssystem eller i tilknytning til det almene undervisningssystem. De har brug for et omfattende og længerevarende specielt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  Derfor er det centralt, at undervisningen og hele SFO og klubtilbuddet tilrettelægges tværfagligt og i samarbejde med forældrene, således at der tages udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer. På denne måde kan eleven opnå tillid til egne evner, styrke sit selvværd og mulighederne for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor alle kompetenceområder - personligt, socialt såvel som fagligt.

  Arbejdsområde

  En af stillingens primære hovedopgaver vil være at sikre en høj faglig kvalitet i undervisningen efter kommunens principper og gældende lovgivning.

  Vi forventer, at du gennem din testfunktion og store fagdidaktiske kompetencer kan gøre vores gode kvalitet endnu bedre gennem specifikke træningsforløb til enkelte elever og elevgrupper og faglig sparring med skolens dygtige personale.

  Du skal støtte hvert af vores to teams i arbejdet med synlig læring, evaluering, feedback processer samt arbejdet med læringsmål. Du skal varetage undervisningsopgaver i fast skema, faglig opkvalificering af det øvrige pædagogiske personale og implementering af skolereformen.

  Det forventes desuden, at du bliver en aktiv del af udviklingen af et kompetencecenter under Center for Skole, hvor der tilbydes supervision, aktionslæringsforløb og videndeling med almenområdet for at sikre de bedst mulige vilkår for inklusion.

  Vi forventer, at du med dine resurseorienterede relationskompetencer kan styrke trivslen og den faglige udvikling - herunder indtænkes kost og motion.

  Et af arbejdsfelterne vil være styring og sparing i forhold til skolens arbejde med SMARTmål, så vi sikrer at udviklingen bevæger sig i samme retning som de gældende læringsmål.

  På nuværende tidspunkt har vi 34 elever fra 0.- 9. klasse. Som udgangspunkt skal du kunne se dig selv arbejde og undervise indenfor hele aldersgruppen.

  Vi forventer, du er idérig og kan tænke ud af boksen, så vi på bedste vis kan sætte gang i en optimal udvikling hos eleverne.

  Det forventes desuden, at du er skriftlig velfunderet, kan varetage interne udviklingsopgaver, faglige sparring og administrative opgaver for ledelsen - bl.a. hjælpe til med analyser, afrapportering samt evalueringsopgaver til forvaltningsniveau eller anden publicering.

  Du skal desuden indgå aktivt i forældresamarbejdet, teamsamarbejdet, supervision m.v.

  Du:

  • er fleksibel, stabil og robust
  • har kompetencer i udførsel af og evaluering gennem faglige test, for derefter at tilrettelægge specifikke læringsforløb
  • kan byde ind med en bred undervisningserfaring i flere fag
  • kan bidrage til at udvikle kompetente, kreative og innovative læringsmiljøer inde og ude, tilpasset vores elevers behov
  • har mod på at løse administrative opgaver for ledelsen
  • du kan navigere i en hektisk hverdag
  • er en kompetent relationsmedarbejder
  • har stærke skriftlige og analytiske færdigheder til udfærdigelse af redegørelser, rapporter og oplæg til forvaltningsniveau eller anden publicering
  • har indblik i IT-hjælpemidler
  • har erfaring med målgruppen
  • specialpædagogisk efteruddannelse - f.eks. en PD i specialpædagogik
  • vejlederuddannelse og/eller erfaring i arbejdet med interne og eksterne udviklingsopgaver bl.a. i relation til inklusionsarbejdet i kompetencecenteret
  • gerne tidligere erfaring som skolekonsulent

  Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.

  Flere oplysninger

  For yderligere information om jobbet, er du velkommen til at kontakte:
  • skoleleder Søren Drasbek Martinussen på telefon 30 68 77 06
  • viceskoleleder Rikke Fabrin på 29 77 37 46

  Herudover kan beskrivelse af Klostermarken Skole og dagbehandling findes på vores hjemmeside.

  Frist for ansøgning

  • 7. maj 2014 kl. 12.00

  Ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og kendskab til området sendes elektronisk til klostermarken@slagelse.dk.


  Der påtænkes samtaler afholdt i uge 20.

Sygeplejerske (2)
 • 21-04-2014 Sygeplejerske til Sygeplejen i Slagelse kommune
  Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde i Sygeplejen i Slagelse Kommune, så har vi stillingen til dig.

  Sygeplejens mål er kvalitetssikring og høj trivsel.

  Det opnår vi gennem kompetenceudvikling, kontinuerlig udvikling af sygeplejen og ved et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden.

  Sygeplejen en høj social kapital, vi arbejder udviklingsorienteret, evidensbaseret og deltager fortløbende i udvikling af sygeplejen.

  Sygeplejen udfører indsatser hos borgerne med høj kompleksitet efter vedtagne kvalitetsstandarder.

  Ansættelsesnorm og mødetider taler vi om. Du skal have gyldigt kørekort, bil stilles til rådighed. Vi kan tilbyde dig dagvagtsstillinger med weekendarbejde hver 4. uge.

  Tiltrædelse pr. 1. juni 2014 eller efter aftale. Løn og ansættelse i forhold til gældende overenskomst og ny løndannelse.

  Yderligere oplysninger

  Lyder det interessant, er du velkommen til at kontakte:
  • distriktsleder Bitten Beyer på telefon 58 57 53 58

  Ansøgningsfrist

  • 21. april 2014

  Skriftlig ansøgning sendes til:

  Distriktsleder Bitten Beyer
  Linde Alle 56
  4220 Korsør

  eller på mail bkbey@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 29. april 2014.

 • 23-04-2014 Teamkoordinator til demensområdet med flair for jura
  Demensområdet er i fokus i Slagelse. Derfor søger vi en teamkoordinator med en sundhedsfaglig baggrund og flair for jura fra den 1. juni 2014.

  Som teamkoordinator er du medansvarlig for den faglige udvikling af demensområdet i kommunen, myndighedsudøvelse af lovgivningen på området samt formidlingsopgaver både internt samt til eksterne samarbejdspartnere.

  Vi tilbyder

  • En attraktiv stilling i en sund kommune med værdierne Modig, tydelig, kompetent og - med glæde
  • Et udviklingsorienteret og anerkendende arbejdsmiljø
  • Samarbejdende og engagerede medarbejdere
  • Ledelsesopbakning.

  Vi forventer at du

  • Har en sundhedsfaglig uddannelse som terapeut eller sygeplejerske
  • Har relevant videreuddannelse indenfor demensområdet på minimum diplomniveau
  • Har flair for og kendskab til jura indenfor demensområdet herunder magtanvendelse og værgemål
  • Har dokumenteret erfaring fra arbejde i demensområdet
  • Er vant til at agere på usikker grund og har erfaring med at udvikle og fastholde et godt samarbejde
  • Har overblik, kan gå mod modstand og arbejde selvstændigt i en hektisk hverdag
  • Kan fokusere på gode processer og har kendskab til at arbejde formidlende
  • Har kørekort

  Som teamkoordinator vil du indgå i et team af 4 demenskonsulenter og dig som koordinator.

  Dine opgaver vil bl.a. være

  • at sikre den demente borgers retsstilling herunder magtanvendelsessager, værgemålsansøgninger, ansøgninger/indstillinger om flytning uden samtykke
  • at supervisere/vejlede i udarbejdelsen og brugen pædagogiske handleplaner
  • at vejlede, undervise og supervisere internt i gruppen/afdelingen og eksternt til samarbejdspartnere
  • direkte intervention i borgersager, hvor det er nødvendigt
  • en koordinerende funktion ift. "tilrettelæggelsen af de uanmeldte tilsyn v/ ekstern Tilsynsenhed på plejecentre/plejehjem."

  Stillingen er på 37 timer ugentligt.

  Flere informationer

  Vil du vide mere er du velkommen til at skrive eller ringe til
  • Sanne Hansen, leder af visitationen på tlf. 58 57 40 54 eller mail: sahan@slagelse.dk

  Frist

  • 23. april 2014 kl. 9.00

  Ansættelsessamtaler gennemføres 28. april 2014.

  Interesseret?

   - Så vil vi gerne have en begrundet ansøgning fra dig. Send din ansøgning til: hanli@slagelse.dk. Løn i henhold til aftaler om ny løn.

Studiejob (1)
 • 22-04-2014 Jurastuderende til Byrådssekretariatet
  Slagelse Kommune ønsker øget sagsbehandlingsmæssigt fokus i 2014 på behandlingen af klagesager og aktindsigt, og søger derfor en jurastuderende til Byrådssekretariatet med ansættelse frem til den 31. december 2014.

  Lidt om Byrådssekretariatet

  Byrådssekretariatet er med en kombination af administrative og juridiske kompetencer, en fagligt stærk enhed i forhold til betjeningen af kommunens politiske og administrative ledelse samt serviceringen af organisationen i øvrigt. Ud over at hjælpe borgmester, direktion og kommunens faglige enheder i deres betjening af byråd, udvalg, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, er Byrådssekretariatet også tovholder på tilsynet med det støttede byggeri, og står for sekretariatsbetjeningen af kommunens bevillingsnævn, huslejenævn, beboerklagenævn og hegnssyn. Endvidere har enheden ansvaret for den fortsatte udvikling af organisationens gode forvaltningsmæssige praksis. Byrådssekretariatet er en af i alt fem afdelinger i Center for HR og Udvikling.

  Lidt om Center for HR og Udvikling

  Center for HR og udvikling skal understøtte sammenhængen mellem det øverste politiske og det øverste ledelses niveau samt den brede organisation. Center for HR og Udvikling skal styrke den strategiske organisationsudvikling og videreudviklingen af de strategiske ledelsesniveauer, men også løse en lang række driftsopgaver primært i forhold til borgmester, direktion, de politiske udvalg, de strategiske ledelsesniveauer og MED organisationen. Center for HR og Udvikling har endvidere en væsentlig rolle i forhold til løn - og personaleadministration og hele det personalepolitiske felt.

  Center for HR og Udvikling skal give rådgivning og sparring i forhold til centrets kerneydelser på baggrund af en kompetent faglig analyse og sagsbehandling, og skal evne at sikre oplevelsen af god service, samtidigt med varetagelse af en controllingfunktion.

  Om dig

  Du er jurastuderende med interesse for forvaltningsretten og mod på konkret sagsbehandling. Du kan hurtigt finde juridisk korrekte løsninger. Og så kan du formidle komplicerede juridiske problemstillinger, så også udenforstående kan forstå, hvad det handler om.

  Vi forventer, at du er en teamplayer, der tager medansvar for, at både Byrådssekretariatet og det samlede Center for HR og Udvikling er velfungerende og anerkendt for høj faglighed og imødekommende service.

  Arbejdsopgaver

  Du vil skulle håndtere borgmesterens klagesager og de anmodninger om aktindsigt, Byrådssekretariatet modtager. Du vil endvidere skulle bistå i sekretariatsbetjeningen af nævnene samt løse andre mindre opgaver med forvaltnings- og kommunalretligt fokus. Det kan f.eks. være besvarelse af et spørgsmål om inhabilitet i en konkret sag.

  Vi tilbyder

  Et job med vekslende faglige og personlige udfordringer, og et arbejdsliv som du i høj grad selv har mulighed for at tilrettelægge. Arbejdsmiljøet i Center for HR og Udvikling er rart og uformelt, og du vil møde meget kompetente kolleger, der er interesseret i samarbejde på tværs og som vil tage godt imod dig.

  Praktiske informationer

  Stillingen er på 15 til 20 t./uge med ansættelse snarest muligt. Lønnen følger gældende overenskomst.

  Ansøgning påført "Jurastuderende, Byrådssekretariatet" og vedlagt relevante bilag sendes via mail til Slagelse Kommune - byraardssekretariatet@slagelse.dk.

  Frist

  • tirsdag dag den 22. april 2014, kl. 09.00

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • jurist Helle Madsen, telefon 58 57 90 03

  Vi henviser tillige til kommunens hjemmeside , hvor du kan læse mere om Slagelse Kommune.

Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 22-04-2014 Jobcenter Slagelse søger uddannelsesrettet jobkonsulent
  Ungeafdelingen, Jobcenter Slagelse søger hurtigst muligt en resultatorienteret og fleksibel uddannelsesrettet jobkonsulent, som brænder for at få unge under 30 år, primært aktiveringsparate, tættere på uddannelse og/eller i beskæftigelse.

  Slagelse Kommune etablerede i 2013 et Ungehus bosiddende i "uddannelses firkanten", med henblik på blandt andet at samle den uddannelsesrettede indsats for Slagelse Kommunes unge  kontanthjælpsmodtagere i et og samme hus. I forbindelse med etableringen af Ungehuset gennemgår Jobcenter Slagelses Ungeafdeling en større forandringsproces, der blandt andet tager udgangspunkt i kontanthjælpsreformen af 1. januar 2014.

  I den forbindelse søger vi en uddannelsesrettet jobkonsulent, som kan varetage den skriftlige socialfaglige tilbagemelding af virksomhedspraktikker og som vil arbejde med udvikling gennem vidensdeling og sparring med kolleger.

  Dine primære arbejdsopgaver

  • Selvstændigt at skabe jobåbninger hos virksomhederne samt afstemme forventninger til borgernes evner
  • Matchning af borger og virksomhed ud fra uddannelsesmålet
  • Skabe jobmuligheder for unge med sociale udfordringer såsom kriminalitet
  • Oprettelse af virksomhedspraktik og løntilskud
  • Formidling og udbredelse af jobåbningerne
  • Opfølgning og vedligeholdelse af samarbejde hos virksomhederne
  • Arbejde aktivt og motiverende med den unges opkvalificering med uddannelsesplanen som omdrejningspunkt
  • Sikre, at der er sammenhæng og progression for de unge i tilbuddet
  • Løbende udarbejdelse af socialfaglige vurderinger og beskrivelser af de unges progression i forløbene.

  Der lægges vægt på

  • At du er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant faglig uddannelse/erhvervserfaring med erfaring inden for den virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen
  • Et solidt kendskab til og erfaring med arbejdet med beskæftigelsesloven
  • Kendskab til lov om aktiv socialpolitik
  • Et bredt kendskab til uddannelsesområdet
  • Et bredt kendskab til arbejdsmarkedet både lokalt og regionalt
  • Et bredt kendskab til arbejdet med borgere med problemer udover ledighed
  • Erfaring med rådgivning og vejledning af unge i aldersgruppen 18-30 år
  • God erfaring i brug af de digitale arbejdsredskaber (KMD sag og Opera)
  • Udarbejdelse af socialt faglige beskrivelser af forløbene, til brug i den videre sagsbehandling - herunder afklaring og belysning af de unges muligheder for opstart i uddannelse samt arbejde
  • At du er i stand til at arbejde selvstændigt
  • Gode samarbejdsevner og lyst til teamarbejde
  • Har et godt kendskab til virksomheder og/eller uddannelsesinstitutioner i Slagelse og omegn

  Endvidere forventer vi, at du

  • Trives med at have mange, forskelligartede bolde i luften og formår at bringe dem i mål til tiden
  • Kan arbejde struktureret - også med administrative opgaver
  • Er nysgerrig, meddelsom og relationsskabende
  • Har evne til at fokusere på menneskelige ressourcer frem for begrænsninger
  • Har evne til at tale med mennesker i alle samfundslag og har empati
  • Har evne til at motivere ledige til job ved selv at være positiv og dynamisk
  • Er omhyggelig, samvittighedsfuld og præcis
  • Er omstillingsparat i forhold til at arbejdsopgaverne kan variere, ligesom der kan være behov for skiftende arbejdssteder
  • Har "sælgergen"

  Krav til stillingen

  • Nødvendigt med kørekort og egen bil
  • Være telefonisk tilgængelig for arbejdsgivere og kunne arbejde fleksibelt i forhold til arbejdstider for at efterkomme kontakt til virksomhederne

  Kan du se dig selv som en af teamets medarbejdere? Så send en ansøgning til os, hvor du fortæller om din baggrund og motivation for at søge denne stilling.

  Der er tale om en tidsbegrænset stilling med ansættelsesophør den 1. juni 2015.

  Vi kan tilbyde

  Der vil ved ansættelse i Jobcenter Slagelse være et introduktionsforløb individuelt tilpasset dine behov. Jobcenter Slagelse har fokus på løbende uddannelse og opkvalificering af medarbejderne.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamlede Hanne Lind Jensen på tlf.: 23 82 20 03

  Frist

  • tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.00
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18/2014.

  Ansøgning og cv. sendes til jobcenterloenper@slagelse.dk - att. Ninna Nielsen - mrk. "Uddannelsesrettet Jobkonsulent - Ungeafdelingen".

 • 22-04-2014 Koordinerende sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder til Jobcenter Slagelse
  Voksenafdelingen søger en ny kollega i Team Indsatsklar med ansættelse snarest muligt.

  Team Indsatsklar arbejder med borgere over 30 år, hvor der skal iværksættes en helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp. Vi er et team bestående af 18 beskæftigelsesmedarbejdere samt en juridisk konsulent på deltid.

  Vi søger en ny kollega, som har erfaring i tværfagligt samarbejde, hvor social udredning og iværksættelse af helhedsorienterede tilbud vil være hovedopgaven, idet du skal være 'den koordinerende sagsbehandler' i henhold til kontanthjælpsreformen.

  I hele Voksenafdelingen arbejdes der med at implementere nye strukturer og arbejdsgange omkring de nye reformer, herunder hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges i forhold til elementerne i kontanthjælpsreformen.

  Arbejdsopgaver, der udføres i Team Indsatsklar er følgende:

  • at gennemføre visitationssamtaler med borgere, som er screenet til at tilhøre målgruppen aktivitetsparat
  • være den koordinerende sagsbehandler, som skal have overblikket over borgerens samlede sagsbehandling og har ansvaret for, at indsatserne er koordineret på tværs af forvaltninger og andre institutioner
  • styrke borgerens oplevelse af helhed i forløbet og at indsatserne understøtter hinanden
  • sikre overgange mellem forskellige instanser i egen organisation, kommunens samt mellem øvrige instanser
  • have kontakten til borgeren (den gennemgående kontaktperson)
  • involvere borgeren i planlægning og opfølgning på progression (evt. i samarbejde med borgerens mentor) - en tydeliggørelse overfor borgeren på delmål og endelige mål, hvad der skal gøres lige nu
  • etablere samarbejde med øvrige relevante parter i den tværfaglige indsats
  • koordinere den tværfaglige indsats mellem fagcentrene - herunder misbrugscenter, mentor, socialpsykiatrien, kommunens sundhedstilbud
  • udarbejdelse af jobplaner, som sikrer en helhedsorienteret indsats, som modvirker, at der bliver 'huller' i forløbet
  • koordinere og tilrettelægge parallelindsatser
  • følge op på planerne og progression i tilbuddet
  • vurdere helbredsmæssige og sociale forhold i relation til behov for understøttende indsatser, herunder behandlingsmuligheder
  • iværksætte kombinations- og opkvalificeringsforløb i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere samt koordinere opfølgningen herpå
  • afholde de foreskrevne kontaktforløb og justere jobplanen efter behov
  • varetage øvrige myndighedsopgaver i henhold til Beskæftigelsesloven og Aktivloven - herunder udredning i forhold til beskæftigelse på særlige vilkår og fremstilling af sager til Rehabiliteringsteamets vurdering

  Personprofil:

  • uddannet socialrådgiver eller socialformidler
  • arbejdserfaring indenfor den kommunale forvaltning med særligt fokus på arbejdsmarkedsområdet
  • bred viden om tværgående samarbejde i den kommunale forvaltning og sammenhænge i den kommunale sagsbehandling
  • kan arbejde tværfagligt og samtidigt er en god teamplayer
  • kan selvstændigt strukturere, planlægge og organisere hverdagens arbejdsopgaver
  • har den fornødne ro og overblikket til at være koordinerende sagsbehandler i komplekse sager
  • kan tage 'den svære samtale'
  • kan beskrive og argumentere skriftligt og mundtligt på et højt fagligt niveau
  • positivt kan bidrage med nye tanker og ideer
  • har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til de mennesker, du møder
  • er fleksibel i arbejdstiden og måden at arbejde på
  • har en faglig, professionel optimisme og tror på positiv forandring for borgerne

  Vi kan tilbyde:

  • et udviklende og dynamisk team med højt drive og engagement
  • under ansvar stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdet med gode muligheder for personlig og faglig sparring
  • et team, hvor vi ser forskelligheder og mangfoldighed som en styrke
  • årlig TUS (team-udviklingssamtale) og MUS (medarbejder-udviklingssamtale)
  • årlig Kultur- og Vidensdelingskonference for hele Jobcentret
  • fleksordning
  • gode kantineforhold

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver desuden indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger:

  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:
  • teamleder Jørgen Rau Hansen på telefon 58 57 42 06

  Ansøgningsfrist

  • 22. april 2014 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 25. april 2014.

  Send din ansøgning med relevante bilag mrk. 'Beskæftigelsesmedarbejder' til:

  Jobcenter Slagelse
  Kalundborgvej 59A
  4200 Slagelse
  att.: Ninna Nielsen

  eller via mail til nlnie@slagelse.dk.

 • 22-04-2014 Socialrådgiver til Autisme Center Vestsjælland
  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke.

  Er du socialrådgiver med vilje?

  Er du realistisk og i stand til at undersøge synspunkter fra alle sider? Kan du få nye idéer, omsætte dem til hverdagen og bevare overblikket når der er mange opgaver i gang? Ser du muligheder frem for begrænsninger og går til en opgave med åbent sind? Kan du give og modtage feedback med udgangspunkt i ærlighed og tillid? Anerkender du andres meninger, og kan skabe hele løsninger, hvor alle aspekter indgår? Så vil du passe perfekt ind i vores team.

  Vores nye socialrådgiver kollega er naturligvis fagligt dygtig, og skal kunne dække fagpaletten bredt. Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde, og du har lyst til at arbejde sammen med dine kolleger om at videreudvikle vores tilbud og arbejdsplads. Du har en positiv tilgang til samarbejdet med elever/beboere, forældre og kolleger. Jobbet er en blanding af rådgivende, vejledende og administrative funktioner.

  Teamet, du bliver en del af:

  Rådgivningen består af to socialrådgivere, to psykologer, en psykologisk konsulent, to audiologopæder, en udviklingskonsulent og en teamleder. Rådgivningen foretager visitationer til vores tilbud. Vi varetager tværfaglig rådgivning, supervision, og sparring af medarbejdere samt samtaler med elever og beboere.

  Vi tilbyder interne kurser og oplæg, og ekstern rådgivning samt undersøgelse af sproglig udredning og psykologisk udredning inden for autismespektret og kognitivt funktionsniveau.

  Du vil blive ansat pr. 1. august 2014.
  Stillingen er på 32 timer pr. uge med tiltrædelse snarest mulig.
  Ansættelsen er efter overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening. Prøvetid på 3 måneder.

  Flere informationer

  Vil du vide mere om stillingen, er velkommen til at kontakte:

  Ansøgningsfrist

  • 22. april 2014

  Ansøgningen sender du til acv@slagelse.dk, mærket 'Socialrådgiver'.

  Vi holder samtale 13. maj 2014.


  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er organiseret i 40 teams med 550 ansatte, med visionen 'Danmarks faglige fyrtårn'. Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune.

Social- og sundhedsassistent (4)
 • 22-04-2014 Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Lützensvej
  En stilling som social- og sundhedsassistent i aftenvagt 28 timer om ugen, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2014 eller snarest derefter.

  I denne stilling arbejder man aktuelt i 'lige weekender' - med mødetid 15.00 - 23.00.

  Plejecenter Lützensvej er 'Plejecenteret med udsigt over Storebælt'. Vi har 79 boliger fordelt over 3 huse - hhv. Quistgårdsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.

  Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og et af vores mål er, at beboere og medarbejdere oplever stabilitet og trivsel i dagligdagen.

  Vi arbejder i forhold til visionen 'lev livet aktivt', hvor medarbejderen støtter op om beboerens aktive deltagelse i og omkring eget liv.

  Vi forventer, at du:

  • er uddannet social- og sundhedsassistent
  • er ansvarsbevidst og har lyst til at samarbejde
  • er dynamisk og udviklingsorienteret
  • kan og vil reflektere over egen praksis samt give og modtage feedback
  • er personlig og faglig robust
  • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af arbejdet
  • kan tænke positivt, bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø

  Vi tilbyder:

  • vi tilbyder gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • en travl arbejdsplads i udvikling
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • daglig leder Linda Dahl på telefon 58 57 39 91

  Ansøgningsfrist

  • 22. april 2014 kl. 10.00

  Ansøgningen sendes til:

  Plejecenter Lützensvej
  Lützensvej 7
  4220 Korsør
  att.: Linda Dahl

  eller via mail til lidah@slagelse.dk.

  Der vil blive holdt ansættelses samtaler mandag d. 28. april 2014.

 • 23-04-2014 Sundhedspersonale til dag- og aftenvagt til Slagelse Øst
  Er du lige blevet uddannet eller har du bare brug for nogen nye arbejdsmæssige udfordringer?

  I Slagelse Øst/Hashøj Hjemmeplejen oplever vi p.t. et babyboom blandt vores medarbejdere. 
  • Vi har tre barselsvikariater i dagvagt ledig (32 timer ugentlig)
  • Vi har en SSA barselsvikariat i aftenvagt (28 timer ugentlig)
  • Vi har en fridagsafløserstilling ledig i aftenvagten .(28 timer ugentlig )
  • Sommerferien står foran døren så vi har brug for Sommerferieafløsere.

  Gælder for alle stillingerne at kvalifikationer skal være SSH- eller SSA-uddannelsen, eller andet tilsvarende uddannelse vi har både land og byruter til landruter og aftenvagter skal man være i besiddelse af gyldig kørekort.

  Flere informationer

  Hvis du vil have flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Petra van Kleef på 58 57 53 40

  Frist

  • 23 april kl. 10.00

  Vi holder samtaler i uge 18.

  Ansøgningen sendes på mail til belin@slagelse.dk eller pvkle@slagelse.dk

 • 25-04-2014 Social og Sundhedsassistent til Levehjemmet Bjergbyparken

  Kan du lide kram og hverdagsbøvl!


  Levehjemmet Bjergbyparken søger en dygtig og forandringsparat social og sundhedsassistent hurtigst muligt.

  Bjergbyparken, et hyggeligt, varmt levehjem på kanten af Slagelse (Slots Bjergby). Vores tilgang er at være makkere i de gamles liv og skabe venskaber, hvor vi sammen vokser og gror. Vi tror på, at livet skal leves aktivt, hele livet. Vi tror på, at vi ALLE kan bidrage til dette.

  Du trives med at tilbringe din arbejdstid med 36 mennesker, som har deres hjem i levehjemmet. Vi tror på, at alt er muligt, og du skal være med til at skabe rammerne for, at det kan blive til noget.

  Løn efter overenskomst med FOA. 30 timer om ugen. 1. og 2. uge indeholder 6 aftenvagter og nogle dagvagter. 3. og 4. uge indeholder dagvagter. Weekendvagt, hver anden uge.

  Du vil den første måned få grundig introduktion og være med som ekstra.

  Flere informationer

  Hvis du vil have flere oplysninger, så ring til vores sygeplejerske
  • Liselotte Munksgaard på 22 78 10 03

  Frist

  • 25. april 2014
  Vi holder ansættelsessamtaler løbende. Beboerne deltager i samtalen. Medtag privat straffeattest hvis du indkaldtes til samtale.

  Send din ansøgning på mail til habni@slagelse.dk

 • 28-04-2014 Hjemmepleje området Slagelse VEST søger sommerferieafløsere

  Slagelse Kommune søger ferieafløsere til hjemmeplejen

  Hjemmeplejen søger medarbejdere som kan hjælpe i sommerferien. Stillingerne er henholdsvis dagvagt og aftenvagt og kan søges af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

  Området varetager visiterede opgaver hos kommunens borgere i den vestlige del af at Slagelse Kommune, med base på Sdr. Stationsvej 41.

  Vi tilbyder et job, hvor du skal medvirke til at yde personlig pleje og omsorg samt praktisk bistand til kommunens borgere.

  Du skal have lyst til at arbejde med mennesker, have et positivt menneskesyn og ville arbejde rehabiliterende med borgerne i deres hverdag.

  Vi forventer, at du har evnen til at kommunikere og motivere. Du skal herudover have evnen til at arbejde selvstændigt men kan også kunne indgå i et samarbejde med andre aktører.

  Flere informationer

  Nærmere oplysninger, vedrørende stillingerne kan fås ved henvendelse til
  • teamleder Karin Henriksen på telefon 58 57 53 52 (telefontid mellem 8 og 9 og mellem 12 og 13) eller på mail: kahen@slagelse.dk

  Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • mandag den 28. april 2014 klokken 12:00

  Ønsker du at søge stillingen, skal vi have din ansøgning enten på mail eller i papirform:

  Karin Henriksen
  Sdr. Stationsvej 41
  4200 Slagelse

  Eller til: kahen@slagelse.dk

Pædagogmedhjælper (1)
 • 23-04-2014 Fuldtidsmedarbejder til Aktivitetshuset Midgård
  Fuldtidsmedarbejder søges til Aktivitetshuset Midgård, Skolegade 8 i Slagelse.

  Vi er et aktivitetshus for efterlønsmodtagere og pensionister, men arbejder gerne med projekter på tværs af generationer.

  Vi lægger vægt på et godt og gemytligt arbejdsmiljø og samarbejdet med vores mange frivillige er en forudsætning for de mange aktivitetstilbud. Derfor skal du være rummelig og have gode samarbejdsevner.

  Vi ønsker en medarbejder som vil være tovholder på vores glasværksted og videreudvikle de kunstneriske muligheder. Du skal i det hele taget være håndværksmæssigt kompetent og kreativ nytænkende. Du vil også få ansvaret for vores træværksted og skulle sparre de mange kompetencer som kommer til udtryk.

  Gennem hele året har vi mange projekter og vi ønsker en medarbejder som har et stort drive og vil være med til at igangsætte og videreudvikle vores dejlige hus.

  Ansættelse per 1. juni 2014 eller snarest derefter.


  Ansøgningsfrist

  • 23. april 2014

  Send din ansøgning til:

  Aktivitetshuset Midgård
  Skolegade 8
  4200 Slagelse

  eller via mail til bofon@slagelse.dk.

  Samtaler den 25. april 2014, så hvis du ikke er indkaldt, er din ansøgning ikke kommet i betragtning!

Pædagog (1)
 • 25-04-2014 Pædagog til Autisme Center Vestsjælland, Døgn Voksen 9
  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er organiseret i 40 teams med 550 ansatte. Døgn Voksen 9 har adresse på Århusvej 2F, 4200 Slagelse. Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune.
  • du har en positiv tilgang til livet, er robust og brænder for at arbejde med mennesker der har brug for støtte i alle livets facetter
  • du står for orden og det falder dig naturligt at afslutte de pædagogiske og organisatoriske opgaver der er i teamet
  • du har fokus på personlig og faglig udvikling
  • du er en teamplayer der trives godt med at arbejde ud fra et nedskrevet værdisæt, der er bærende for vores unikke kultur

  Vi flytter grænser

  Vi løber gerne en velovervejet risiko. Med læring, opbakning og feedback udfordrer vi hinanden og beboerne til at udvikle kompetencer og færdigheder.

  Vi er fagligt kompetente

  Bevidsthed og handling i overensstemmelse med vores målsætninger, mission og vision gør kvaliteten. Med evnen til at forklare og synliggøre, hvorfor vi gør, som vi gør, producerer vi det gode liv for den enkelte beboer.

  Vi er velorganiserede

  Vi er kendetegnet ved orden, synlighed og brugervenlighed for at give plads til kreativiteten. Med struktur og orden gives der yderligere plads og rum til kerneydelsen.

  Vi arbejder i teams

  Vi tager ansvar og er bevidste om, at troværdige forskelligheder fordrer personlig udvikling, energi, positivitet og humor. Med udgangspunkt i at vi alle er unikke personer med særlige kompetencer løfter vi i flok og tager et fælles ansvar.

  Vi vægter personlighed højest og forestiller os at du også er bevidst om, at viljen til at lære giver evnen. Erfaring inden for autismeområdet er en fordel men ikke et krav.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Vi indhenter straffe- og børneattest.

  Få mere at vide

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • teamleder Ketty Lundvig Christensen på telefon 58 55 27 25 eller mail klchr@slagelse.dk

  Se også vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 25. april 2014 kl. 12.00

  Send ansøgning og bilag til acv@slagelse.dk, mærket 'Pædagog Døgn Voksen 9'.

  Samtaler forventes afholdt den 15. maj 2014.

  Du skal kunne starte den 1. juli 2014.

Lærer (5)
 • 25-04-2014 Lærer i dansk som andetsprog til Slagelse Sprogcenter

  Om os:

  Sprogcentrets kerneopgave er Undervisningsministeriets 'Danskuddannelser' 1-3 og 'Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning', hvor vi underviser voksne udlændinge så fleksibelt og målrettet som muligt. Vi har holdundervisning både i sprogcentrets moderne læringsmiljø, på virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
  Derudover har vi tilbud om ungehold, brancherettet undervisning, online undervisning, FVU i læsning og matematik, eneundervisning, m.m.

  Vi prioriterer en pædagogisk IT-strategi for at målrette og optimere vores tilbud yderligere samt ved en løbende kompetenceudvikling for alle lærere.
  Vores profil er udadvendt, vi videndeler gerne og netværker - også på tværs af lande og faggrupper. Aktuelt deltager vi i EU-projektet 'Once upon a time in Europe'.

  Om dig:

  • du er en engageret og professionel lærer, der kompetent og sikkert leder kursisterne fra A til B
  • IT er en integreret del af din undervisning, og du har ideer til og mod på at tænke 'ud af boksen' i forhold til traditionel klasseundervisning
  • du er udadvendt, har lyst til aktivt at udvikle, kan selvstændigt løse utraditionelle opgaver og varetage ekstern formidling
  • du har en relevant uddannelse enten som lærer med sprog som linjefag eller som bachelor i et sprogfag
  • du er enten færdig, i gang med eller indstillet på at tage uddannelsen 'Underviser i dansk som andetsprog for voksne', som er en forudsætning for at kunne undervise på de officielle danskuddannelser

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingen er på fuld tid og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

  Slagelse Sprogcenter er en selvstændig, decentral kommunal institution, der refererer til arbejdsmarkedschefen. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station.

  Sprogcentret har 39 medarbejdere, 500 kursister, og vi tilbyder undervisning til voksne udlændinge på hverdage (dag- og aftenhold) samt på lørdage (9-14).

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • forstander Margot Hansen på telefon 58 57 55 30 / 24 63 95 39

  Du kan også læse mere på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 25. april 2014 kl. 12.00

  Vi modtager kun elektroniske ansøgninger, som skal mailes til margh@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 28. og 29. april 2014 på Slagelse Sprogcenter, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse.

 • 30-04-2014 Lærer til spændende kombinationsstilling på Nymarkskolen
  Pr. 1. august 2014 er der en lærerstilling ledig på Nymarkskolen i en kombination mellem undervisning i vores funktionsklasse, satellitklasse og i almenområdet primært i dansk og musik.

  Satellitklassen har p.t. 14 elever fra 0.- 9. klassetrin. Elever, der visiteres til satellitklassen, er karakteriseret ved at være normalt begavede børn primært med neuropsykologiske dysfunktioner, eksekutive og socioemotionelle vanskeligheder.

  Målet for satellitklassen er:

  • at sikre hver enkelt af eleverne et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, som tager udgangspunkt i netop denne elevs særlige forudsætninger og vanskeligheder
  • at sikre elevens tilhørsforhold til en social gruppe, som fungerer sammen under overskuelige forhold og i trygge kendte rammer med få faste lærere tilknyttet

  Det er derfor vigtigt, at du er en fagligt kompetent og tydelig voksen med erfaring indenfor området. Der tilbydes fast supervision til satellitklassens team.

  Forældresamarbejde indgår som en integreret del af skolens virksomhed og tager sigte på at skabe en bedre funktion for barnet og familien, en praksis baseret på tæt dialog med elever og forældre om den enkelte elevs læring og udvikling.

  Nymarkskolen er en tosporet byskole med godt 500 elever og 40 lærere.

  Nymarkskolen er en af de førende skoler i Danmark i arbejdet med at gøre læring synlig for eleverne. Alle skolens medarbejdere deltager i et uddannelsesprogram. Dette er tilrettelagt ud fra John Hatties analyser. Dette giver et stærkt fokus på læring og læringsmål. Vi har de seneste år haft stor fokus på elevernes trivsel og faglige udbytte ud fra den systemiske tilgang.

  Målet er at skabe et bedre miljø i og udenfor klasselokalerne med fokus på synlig læring. Her spiller teamsamarbejde og kollegial respons en afgørende rolle for lærernes kompetenceudvikling.

  Endelig prioriterer vi sundhed og bevægelse meget højt og har i de seneste år igangsat mange forskellige indsatsområder.

  Aflønning sker i henhold til Ny Løn.

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børne- og straffeattest.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • skolens pædagogiske afdelingsleder Tina Ellekjær på telefon 23 22 50 52
  • Nymarkskolen på telefon 20 18 44 00

  Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 30. april 2014

  Send din ansøgning til:

  Nymarkskolen
  Østre Alle 67
  4200 Slagelse

  eller via mail til nymarkskolen@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 5. maj 2014.

 • 01-05-2014 Skælskør skole søger skarpe superlærere
  Fra 1. august søger vi to lærere og en barselsvikar, der vil være en del af et rigtigt godt kollektiv af gode og positive medarbejdere.

  En medarbejdergruppe som fra næste år byder skolepædagogers, klubpædagogers og Skælskør Musikskoles kompetencer velkommen.

  Vi ved, at elever lærer bedst, når de har gode relationer, arbejder aktivt og udfordres på det niveau, de er på. Det er alle medarbejderes pædagogiske mål.

  Arbejdet med at implementere den nye folkeskolelov på skolen er i fuld gang og bliver naturligvis et område, som vil kræve meget fokus de næste mange år.

  Vi erstatter lektionsbegrebet på 45 minutter med undervisning i hele klokketimer. Det giver en mere rolig og sammenhængende hverdag med færre skift.

  Det giver også mere enkelhed i forberedelsen af undervisningen. Du skal regne med at skulle forberede omkring 20 undervisningstimer frem for 26-27 lektioner.

  Skoleåret bliver organiseret i et grundskema i 30 uger med klokketimeundervisning samt 10 uger, hvor vi går endnu mere i dybden med fagene, og hvor eleverne kan arbejde med kobling af teori og praksis og med langt større mulighed for at arbejde varieret. Alle dele er elementer, som er kendetegnende ved den nye lov. Så hvis du brænder for at lave spændende faglig undervisning i sammenhæng, har du chancen nu.

  Vi mangler navnlig lærere til matematik, men også pigeidræt og sprog.

  Derudover søger vi en lærer til Julemærkehjemmet i en tidsbegrænset deltidsstilling for næste skoleår.
  Her skal du kunne undervise i dansk, matematik og sprog

  Du vil kunne finde mere om os på vores hjemmeside.

  Løn-/ og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til
  • konstitueret viceskoleleder Poul Kjær Sørensen
  • skoleleder Finn Hansen tlf. 58 16 08 00

  Frist

  torsdag den 1. maj 2014 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 19 og 20.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til
  Skælskør Skole,
  Gammelgade 10,
  4230 Skælskør

  Eller på fihan@slagelse.dk

  En forudsætning for ansættelse er en ren børneattest og en problemfri straffeattest.

 • 09-05-2014 Tre lærere til Dalmose Skole
  Dalmose Skole søger tre kompetente og engagerede lærere. To af stillingerne er tidsbegrænsede fra 1. august 2014 - 30. juni 2015.

  Dalmose Skole er en landskole i udvikling med ca. 215 elever fordelt på et spor fra 0. - 9. klasse.
  Derudover er der siden august 2013 tilknyttet førskole til vores skole, i samarbejde mellem byens to børnehaver og skolens børnehaveklasseleder.

  Vi er en skole med stort fokus på læring og trivsel for alle. Derfor søger vi lærere, der har lyst og kompetencer til at indgå i et bredt tværfagligt samarbejde med henblik på at skabe et positivt læ-ringsmiljø, såvel for den enkelte elev som for hele klassen.

  I den faste stilling har vi brug for følgende undervisningsfag; pigeidræt, dansk og tysk. Derudover ønsker vi at få dækket musik, sløjd, matematik, natur og teknik samt engelsk. Andre fagkombinationer kan også komme i spil.

  Vi kan tilbyde en skole, der:

  • har en høj social kapital
  • prioriterer en høj grad af faglighed, med plads til fordybelse, og hvor det kreative i undervisningen er en del af fagligheden
  • lægger vægt på elevernes, forældrenes og medarbejdernes ansvarlighed

  Vi søger derfor lærere, der:

  • har forståelse for betydningen af et tæt skole/hjem samarbejde
  • er fagligt dygtige og ambitiøse, samt ser muligheder frem for begrænsninger
  • er engagerede og fyldt med gå på mod
  • kan strukturere, planlægge, arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
  • har lyst og vilje, til at være med til at skabe et fundament for den enkelte elevs læringsmiljø

  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomster om Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte:
  • konstitueret skoleleder Pia Gabel på telefon 51 44 10 43

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffeattest og børneattest.

  Ansøgningsfrist

  • 9. maj 2014 kl. 12.00

  Send din ansøgning til:

  Dalmose skole
  Blomstervænget 5
  4261 Dalmose

  eller via mail til dalmsko@slagelse.dk.

  Der afholdes ansættelsessamtaler 12. maj 2014.

 • 12-05-2014 Tre lærere til Stillinge Skole
  Stillinge Skole er kendetegnet ved høj faglighed, imødekommenhed og plads til alle. Skolen har gode fysiske rammer og er det naturlige skolevalg for oplandets elever. I kommende skoleår vil vi have fokus på synlig læring, innovation, samt øget trivsel. Derudover har vi et stort fokus på IT og inklusion.

  Skolen består af en 1-2 sporet hovedskole med 300 elever og tilhørende SFO. Derudover har skolen en autistklasserække med 35 elever fra 0.-9.klasse.

  Vi søger tre lærere med følgende kompetencer:

  Stilling 1 - Fast Stilling i skolens autismeklasserække

  Lærer til indskoling/mellemtrin.
  • undervisningskompetencer indenfor matematik og idræt
  • erfaring i at arbejde med autistiske eleverne eller anden specialpædagogisk erfaring
  • ser en udfordring i at arbejde med inklusion
  • har gode relationskompetencer

  Stilling 2 - Fast stilling til hovedskolen

  Lærer til udskolingen/mellemtrinnet.
  • erfaring med undervisning af de ældste elever
  • gerne undervisningskompetencer indenfor de naturvidenskabeligfag og idræt
  • ser en udfordring i at arbejde med inklusion
  • har gode relationskompetencer

  Stilling 3 - Tidsbegrænset ansættelse for skoleåret 14/15

  Lærer til indskoling/mellemtrin.
  • gerne erfaring med undervisning i matematik
  • ser en udfordring i at arbejde med inklusion
  • har gode relationskompetencer

  Vi forventer, at du:

  • er faglig dygtig
  • lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • har lyst og evne til at arbejde i tæt forpligtende teamsamarbejde

  Vi kan tilbyde:

  • et godt arbejdsmiljø med egen fast arbejdsplads
  • flekstid
  • egen PC
  • faglige udfordringer
  • mulighed for efteruddannelse
  • personlig udvikling
  • et skolemiljø hvor trivsel og læring følges ad
  • gode fysiske rammer - både inde og ude
  • fagligt velfunderede og hjælpsomme kolleger

  Tiltrædelse pr. 1. august 2014.

  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte:
  • skoleleder Martin Meier eller viceskoleleder Malene Wendelboe på telefon 58 54 70 58 

  Frist for ansøgning

  • 12. maj 2014

  Samtalerne afholdes i uge 21.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:

  Stillinge Skole
  Bildsøvej 80 B
  4200 Slagelse

  eller via mail til stillingeskole@slagelse.dk.

Leder (2)
 • 22-04-2014 Afdelingsleder til fritidsområdet i Slagelse Kommune
  Vil du stå i spidsen for fritids- og idrætsområdet i en af landets førende idrætskommuner? Kan du holde styr på økonomien, være personaleleder for 10 fastansatte medarbejdere og fire studentermedhjælpere i det daglige og varetage politisk betjening? Så er du måske fritidsområdets nye afdelingsleder.

  Slagelse Kommune er hjemsted for en række af Danmarks største talenter og eliteidrætsudøvere inden for bl.a. badminton, fodbold, vandpolo, speedskating, vægtløftning, atletik og hockey. I Slagelse Kommune arbejder vi målrettet på at give fritids- og foreningslivet de bedste vilkår, og gennem bl.a. breddeidrætsprojekter og talentudvikling skaber vi de optimale rammer for både bredde- og eliteidrætten. Derfor søger vi en afdelingsleder til fritidsområdet, som kan holde fokus og arbejde målrettet med at videreudvikle vores aktive fritids- og idrætsområde.

  Vi søger en person der:

  • med overblik, risikovillighed, dynamik og udviklingskraft kan videreføre og videreudvikle fritidsafdelingen og -området
  • kan manøvrere i det politiske felt, og som har erfaring med personaleledelse
  • kan dokumentere projektledererfaring samt økonomisk indsigt og forståelse
  • fagligt kan udvikle fritids- og foreningslivet og bygge bro mellem elite og bredde sammen med afdelingens medarbejdere, virksomhedslederne, lokale foreninger, ildsjæle og idrætsorganisationer
  • varetager videreudviklingen af igangsatte projekter inden for både bredde- og eliteidræt og nye tiltag

  Stillings- og personprofil

  Som afdelingsleder bliver du organisatorisk placeret i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Gørtlergade 4 i Slagelse, hvor du vil referere til Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice.

  Vi forventer, at du:

  • har ledelseserfaring
  • har kendskab til fritids- og folkeoplysningsområdet
  • har evnen til at sparre med virksomhedsledere og til at delegere og give plads, men samtidig evnen til selv at tage fat og sikre beslutninger og retning
  • har personlig robusthed og gode evner til at håndtere konflikter, træde i karakter og tage ansvar, også når det bliver vanskeligt
  • har klart fokus på servicekultur uden at miste blikket for solid og sikker drift
  • har fokus på økonomi- og kapacitetsstyring, resultater og på at sætte tydelige mål og følge dem op

  Ansættelse

  Stillingen er på 37 timer ugentligt. Weekend- og aftenarbejde må påregnes. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og forhandling på baggrund af din erfaring og dine øvrige kvalifikationer inden for en lønramme af 480.000-540.000 kr. årligt samt pension.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice Kim Kruse Rasmussen på telefon 58 57 30 52 eller mail kimra@slagelse.dk

  Ansøgningsfrist

  • tirsdag den 22. april 2014, kl. 12.00

  Vi forventer at afholde 1-2 samtaler ultimo april. Vi anvender profiltest som en del af samtaleforløbet.

  Send din ansøgning med relevante bilag via mail til fritid@slagelse.dk.

 • 15-05-2014 Pædagogisk afdelingsleder til Marievangsskolen
  Vi søger en pædagogisk afdelingsleder for udskolingen, da vores nuværende afdelingsleder går på efterløn.

  Vi du være med i et velfungerende ledelsesteam på en stor og visionær skole, så har du her muligheden for at tiltræde en spændende og udfordrende stilling. Skolen har 900 elever og en SFO med plads til 300 elever. Til varetagelse af undervisningsopgaver og pædagogiske opgaver har skolen ansat 65 lærere og 15 pædagoger.

  Fra 1. august 2014 skal du indgå i ledelsesteamet, som består af skoleleder, viceskoleleder, SFO-leder, administrativ afdelingsleder og pædagogisk afdelingsleder. Du vil få stor indflydelse på hverdagen blandt de ældste elever og på den samlede gennemførelse af skolereformen.

  I hverdagen forventer vi at du bl.a. skal arbejde med planlægning og gennemførelse af afgangsprøver, terminsprøver, nationale test, vikardækning, praktikforløb, intro-uger, kontakt til UEA og skemalægning.

  Vi søger en person, der er tillidsskabende og anerkendende i sin tilgang til alle medarbejdere og som trives i en hektisk og meget varieret hverdag.
  Du skal være loyal og ansvarlig i dit daglige arbejde og have en systemisk tilgang til pædagogisk ledelse.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte:

  Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside.

  Du er også meget velkommen til at aftale et besøg på skolen.

  Ansøgningsfrist

  • 15. maj 2014 kl. 12.00

  Send din ansøgning med relevante bilag til:

  Marievangsskolen
  Holmstrupvej 7,
  4200 Slagelse

  eller via mail til marievangsskolen@slagelsekommune.dk.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 21.

Kontor og administration (1)
 • 22-04-2014 Barselsvikar for jobkonsulent til Projekt Ringparken & Motalavej

  Genopslag

  Jobcenter Slagelse søger en dynamisk og udviklingsorienteret jobkonsulent til integrations jobenheden.

  Kort beskrivelse af integrations jobenheden

  Slagelse kommune har valgt at styrke den tværfaglige indsats i udsatte boligområder.
  Den beskæftigelsesrettede del indsatsen, i daglig tale jobenheden, har både fokus på personer over 30 år og unge mellem 18 og 29 år. Indsatsen er karakteriseret ved at være håndholdt og nærværende. Målet er at 40% bliver selvforsørgende gennem enten uddannelse eller beskæftigelse. Du skal have mod på opsøgende borger og virksomhedsrettet arbejde og være i stand til, at motivere såvel unge som voksne til selvforsørgelse.

  Jobindhold:

  • afklaring af den enkelte borgers kompetencer
  • sygdomsopfølgning
  • fremmødesikring
  • holdningspåvirkning
  • virksomhedsopsøgende arbejde
  • formidling af kontakt til uddannelsesinstitutioner
  • etablering af praktikker, mentorordninger mv.
  • opfølgning på initiativer, eksempelvis fastholdelse i job eller uddannelse

  Vi lægger vægt på at du:

  • har kendskab til job og uddannelsesområdet generelt
  • har relevant faglig uddannelse
  • er i stand til at handle selvstændigt inden for givne rammer
  • kan motivere, stille krav og stå fast, hvis det kræves
  • er god til at samarbejde og kan kommunikere ubesværet med alle
  • er igangsættende, nyskabende, handlingsorienteret og vedholdende

  Vi kan tilbyde:

  • en decentral enhed med mulighed for gensidig sparring og tværfaglig metodeudvikling
  • et spændende og udfordrende job, hvor der lægges vægt på at se muligheder frem for begrænsninger
  • et job hvor der er frihed, men samtidig præcise resultatkrav
  • masser af humor

  Det vil være en fordel, hvis du:

  Har et godt kendskab til virksomheder og /eller uddannelsesinstitutioner i Slagelse og omegn.

  Krav til stillingen:

  • nødvendigt med kørekort og egen bil
  • være telefonisk tilgængelig for arbejdsgivere og kunne arbejde fleksibelt for at efterkomme kontakt til virksomhederne

  Vi kan tilbyde:

  • en decentral enhed med mulighed for gensidig sparring og fælles metodeudvikling
  • et spændende og udfordrende job, hvor der lægges vægt på at se muligheder frem for begrænsninger
  • et job hvor der er frihed, men samtidig præcise resultatkrav

  Flere oplysninger:

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • teamkoordinator Zina Zvizdic på telefon 30 68 65 21

  Ansøgningsfrist

  • 22. april 2014 kl. 12.00

  Send din ansøgning elektronisk til juoch@slagelse.dk.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 17.

Ergoterapeut (1)
 • 22-04-2014 Terapeut til hverdagsrehabilitering
  Vi søger en terapeut fra den 1. juni 2014 til en fast stilling.

  Terapeuten er ansat i visitationen og arbejder i hjemmeplejen i borgerens hjem og i tæt samarbejde mellem borger, hjemmepleje, hjemmesygepleje og genoptræning med et mål om at omsætte borgernes hverdagsrehabiliteringspotentiale, så borgerne kan vedligeholde egen sundhed længst mulig.

  Vi tilbyder

  • En attraktiv stilling i en sund kommune med værdierne Modig, tydelig, kompetent og - med glæde.
  • Et udviklingsorienteret og anerkendende arbejdsmiljø.
  • Samarbejdende og engagerede medarbejdere.
  • Ledelsesopbakning.

  Vi forventer, at du

  • Har en sundhedsfaglig uddannelse på ergo- eller fysioterapeutniveau.
  • Har konkret erfaring med genoptræning/vedligeholdende træning i kommunalt regi.
  • Er vant til at agere på usikker grund og har erfaring med at udvikle og fastholde et tværfagligt samarbejde.
  • Har overblik, kan gå mod modstand og arbejde selvstændigt i en hektisk hverdag.
  • Kan fokusere på gode processer og kan rådgive og supervisere medarbejderne i hjemmeplejen.
  • Kan motivere borgere og medarbejdere til hverdagsrehabilitering.
  • Har kørekort.

  Som hjemmeterapeut vil du indgå i et team af 8 terapeuter og en koordinator. Jeres opgave er i samarbejde med medarbejderne i hjemmeplejen at udarbejde handleplaner for den hverdagsrehabiliterende indsats, følge op på indsatsen, instruere og vejlede medarbejderne i at arbejde hverdagsrehabiliterende.

  Stillingen er på 37 timer ugentligt, og arbejdstiden ligger primært om dagen. Aftenarbejde i mindre omfang kan forekomme.

  Flere informationer

  Vil du vide mere - evt. se en stillings- - og funktionsbeskrivelse, er du velkommen til at skrive eller ringe til
  • leder af visitationen, Sanne Hansen på tlf. 58 57 40 54 eller mail: sahan@slagelse.dk  
  • koordinator, Dorit Pilegård på tlf. 58 57 40 88 eller mail: dorep@slagelse.dk.

  Frist

  • 22. april 2014

  Interesseret?

  - Så vil vi gerne have en begrundet ansøgning fra dig. Ansættelsessamtaler gennemføres 28. april 2014. Løn i henhold til aftaler om ny løn.

  Send din skriftlige ansøgning på mail til hanli@slagelse.dk

Dagplejer (1)
 • 08-05-2014 Dagplejer på Omø til Slagelse Dagpleje
  Slagelse Dagpleje søger en dagplejer på Omø til tidsbegrænset stilling. Stillingen er et barselsvikariat med ansættelse pr. 15. juni 2014 til ca. 1. juni 2015.

  Vi forventer du:

  • er bosiddende på Omø
  • har kendskab til arbejdet med børn fra 0-3 års området
  • er nærværende og indstillet på at yde omsorg for børnene
  • kan skabe tryghed og fremme børnenes lyst til leg og læring
  • er venlig og imødekommende overfor børn, forældre og kollegaer i Slagelse Dagpleje
  • kan indgå i et åbent samarbejde med de øvrige ansatte i Slagelse Dagpleje
  • er indstillet på at rejse til fastlandet 1-2 gange ugentligt med børnene/barnet

  Stillingen er placeret på grundløntrin 18.

  Yderligere oplysninger:

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Pia Tramborg på telefon 58 57 36 36

  Du kan også læse mere på Dagplejens hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 8. maj 2014 kl. 12.00

  Send din ansøgning til:

  Slagelse Dagpleje
  Merkurvej 2
  4200 Slagelse

  eller via mail til dagplejen@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 20.

Bibliotekar (1)
 • 22-04-2014 Stærk formidler til Slagelse Bibliotekerne

  Om os:

  Slagelse Bibliotekerne består af tre biblioteker i henholdsvis Slagelse, Korsør og Skælskør. Vores vigtigste fokusområde er, at styrke og engagere borgerne gennem formidling af samfundsrelevant viden og afholdelse af inddragende og relevante kulturelle arrangementer.

  I 2014 har vi et særligt fokus på udvikling af den personlige betjening, og vi har en ambition om, at vi hjælper alle brugere et skridt videre og styrker deres samfundsviden, kulturelle interesser og oplevelser og evne til informationssøgning. Du vil blive en stærk og vigtig medspiller i denne proces.

  Om dig:

  Vi forventer, at du har erfaring med at etablere kontakt til og betjene brugere af offentlige kultur- og formidlingstilbud. Du inspirerer og servicerer borgerne i en høj kvalitet med et smil på læben. Du er idérig, kreativ, nysgerrig og forstår at formidle viden og aktiviteter til mange forskellige brugertyper.

  Du har en stor og bred viden om litteratur, og forstår at formidle din viden, så den bliver relevant og inspirerende for brugerne såvel som dine kollegaer.

  Du tager ansvar og bidrager altid med et motiverende og sprudlende engagement og entusiasme, er udadvendt og social.

  Du har en uddannelsesbaggrund som bibliotekar, Cand. Mag eller andet relevant.

  Dine opgaver:

  • brugerkontakt og service, blandt andet via udlånsvagter
  • at formidle viden og kultur der inspirerer, styrker og engagerer
  • at formidle skønlitteratur der inspirerer, styrker og engagerer

  Derudover kan du komme til at arbejde med:

  • planlægning og afholdelse af arrangementer
  • undervisning i IT
  • samarbejde med andre offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder og frivillige foreninger

  Vi tilbyder:

  • du vil indgå i en kulturorganisation med 3 teams og 50 medarbejder
  • din arbejdsplads vil primært være på Biblioteket i Slagelse, men der vil også være opgaver på bibliotekerne i Skælskør og Korsør

  Løn- og ansættelsesforhold

  Der er tale om en stilling på 37 timer. Tiltrædelse den 1. juni 2014 eller snarest derefter.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdes den 25. april 2014. En 2. samtale og gennemførelse af personlighedstest kan forekomme.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingsopslaget, er du velkommen til at kontakte:

  Ansøgningsfrist

  • 22. april 2014, kl. 12.00

  Ansøgningen stiles til Bibliotekschef René Birkemark Olesen og sendes til admbib@slagelse.dk.

AC-personale (2)
 • 22-04-2014 Jurist til Byrådssekretariatet
  Slagelse Kommune ønsker at styrke kommunens juridiske kompetencer i forhold til eksterne samarbejder og kommunalretlige forhold, og søger derfor ny kollega til Byrådssekretariatet.

  Lidt om Byrådssekretariatet

  Byrådssekretariatet er med en kombination af administrative og juridiske kompetencer, en fagligt stærk enhed i forhold til betjeningen af kommunens politiske og administrative ledelse samt serviceringen af organisationen i øvrigt. Ud over at hjælpe borgmester, direktion og kommunens faglige enheder i deres betjening af byråd, udvalg, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, er Byrådssekretariatet også tovholder på tilsynet med det støttede byggeri, og står for sekretariatsbetjeningen af kommunens bevillingsnævn, huslejenævn, beboerklagenævn og hegnssyn. Endvidere har enheden ansvaret for den fortsatte udvikling af organisationens gode forvaltningsmæssige praksis. Byrådssekretariatet er en af i alt fem afdelinger i Center for HR og Udvikling.

  Lidt om Center for HR og Udvikling

  Center for HR og udvikling skal understøtte sammenhængen mellem det øverste politiske og det øverste ledelses niveau samt den brede organisation. Center for HR og Udvikling skal styrke den strategiske organisationsudvikling og videreudviklingen af de strategiske ledelsesniveauer, men også løse en lang række driftsopgaver primært i forhold til borgmester, direktion, de politiske udvalg, de strategiske ledelsesniveauer og MED organisationen. Center for HR og Udvikling har endvidere en væsentlig rolle i forhold til løn - og personaleadministration og hele det personalepolitiske felt.

  Center for HR og Udvikling skal give rådgivning og sparring i forhold til centrets kerneydelser på baggrund af en kompetent faglig analyse og sagsbehandling, og skal evne at sikre oplevelsen af god service, samtidigt med varetagelse af en controllingfunktion.

  Om dig

  Du er uddannet jurist med nogle års erfaring. Du har både kendskab til de kommunalretlige principper og til selskabslovgivningen, og har særlig interesse for kommunernes muligheder for at etablere virksomheder eller indgå i samarbejde med private virksomheder. Du kan hurtigt finde juridisk korrekte løsninger på komplicerede problemstillinger, som er holdbare i en skiftende politisk og organisatorisk virkelighed. Og så kan du formidle komplekse juridiske problemstillinger, så også udenforstående kan forstå, hvad det handler om.

  Vi forventer, at du er en teamplayer, der tager medansvar for, at både Byrådssekretariatet og det samlede Center for HR og Udvikling er velfungerende og anerkendt for høj faglighed og imødekommende service.

  Arbejdsopgaver

  Du vil skulle håndtere de sagsbehandlingsmæssigt tungeste sager i Byrådssekretariatet, herunder problemsager fra kommunens faglige enheder, samt fungere som sparringspartner for Byrådssekretariatets øvrige sagsbehandlere i forhold til deres sager. Du vil få ansvaret for den fortsatte udvikling af den gode forvaltning i Slagelse Kommune. Og endelig vil du skulle løse større og mindre opgaver for direktører og kommunens faglige afdelinger. Det kan f.eks. være deltagelse i et projekt omkring bedre brevskrivning eller udarbejdelse af et notat om muligheden for at støtte etableringen af en ny turistattraktion i kommunen, men det kan også være besvarelse af et spørgsmål om inhabilitet i en konkret sag.

  Vi tilbyder

  Et job med vekslende faglige og personlige udfordringer, og et arbejdsliv som du i høj grad selv har mulighed for at tilrettelægge. Arbejdsmiljøet i Center for HR og Udvikling er rart og uformelt, og du vil møde meget kompetente kolleger, der er interesseret i samarbejde på tværs og som vil tage godt imod dig.

  Praktiske informationer

  Jurist stillingen er på 37 timer pr. uge med ansættelse 1. juni eller snarest muligt. Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomst samt naturligvis dine kompetencer og erfaring.

  Ansøgning påført "Jurist, Byrådssekretariatet" og vedlagt relevante bilag sendes via mail til Slagelse Kommune - byraadssekretariatet@slagelse.dk.

  Frist

  • tirsdag den 22. april 2014, kl. 09.00
  Jobsamtalerne afholdes den 28. april.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:
  • afdelingsleder Iben Brinkland på telefon 58 57 44 31

  Vi henviser tillige til kommunens hjemmeside, hvor du kan læse mere om Slagelse Kommune.

 • 28-04-2014 Digitaliseringskonsulent til Slagelse Kommunes Center for IT- og Digitalisering

  Den er ikke helt GAL - hvis du er lidt DIGITAL

  Slagelse Kommunes digitaliseringsstrategi sætter retningen for, hvordan vi ved hjælp af teknik, systemer, viden, mennesker og processer kan udvikle hele vores koncern ved hjælp af digitalisering.

  Har du lyst og evne til at deltage i Center for IT og digitaliserings arbejde med at omsætte strategien til konkret handling i samspil med alle Slagelse Kommunes arbejdspladser, så er det NU du skal læse videre.

  Lidt om os og jobbet

  Center for IT og digitalisering har i dag 40 medarbejdere med et meget forskelligartet, men højt og specialiseret kompetenceniveau. Vi arbejder alle for at vores koncern - Slagelse Kommune - hele tiden har optimale muligheder for at kunne udvikles ved hjælp af digitalisering. Ikke mindst i forhold til vore borger og virksomhedsrettede ydelser.

  Du bliver kollega til både IT-strateger/taktikere, projektledere, systemarkitekter, digitaliseringskonsulenter, kommunikationsmedarbejdere samt selvfølgelig en lang række specialister inden for systemer, drift og ikke mindst servicering af vor koncern.

  Vi har til huse på Korsør Rådhus på Caspar Brands Plads, i et center, hvor vi alle bidrager til et godt og tillidsfuldt arbejdsklima, garneret med udsigten til vand og havn. Du vil indgå i digitaliseringsteamet som i dag består af 5 personer samt 4 studentermedhjælpere.

  Arbejdsopgaverne vil primært være at medvirke til, at de digitaliseringsstrategiske tiltag, projekter, og handleplaner gennemføres i samspil med kommunens fagcentre. Eksempelvis skal du være med til at implementere kommunens programportefølje vedrørende den digitale borger- og virksomhedsbetjening og andre nationale tiltag. Du vil ligeledes skulle varetage mere administrative/digitale områder til servicering af alle vore medarbejdere i kommunens fagcentre.

  Vores forventninger til dig

  Center for IT og digitaliserings primære fokus er at samarbejde med kommunens mange fagcentre og virksomheder (institutioner). Vi har tætte samarbejdsrelationer til alle i koncernen og har et samlet rådgivnings og serviceringsansvar omkring hele den digitale opgave.

  Det er derfor vigtigt for os at du:

  • er repræsentativ, professionel og tillidsvækkende i din adfærd
  • er en god kommunikator som mestrer kommunikation på mange niveauer i koncernen i et forståeligt sprog og med forståelse for koncernens specifikke behov
  • kan arbejde selvstændigt og påtage dig ejerskab for opgaverne
  • har en god forståelse for hvilke muligheder og udfordringer digitalisering giver
  • har gode analytiske evner som du gerne sætter i spil både på dit eget arbejdsfelt og som konstruktivt bidrag til dine kollegers opgaver

  Det vil være en fordel at du også har kendskab til de Fællesoffentlige og Fælleskommunale Digitaliseringsstrategier, samt har kørekort til bil.

  Vi forestiller os derfor at du:

  • har en relevant videregående uddannelse, gerne med formelle kompetencer inden for digitaliseringsområdet, kommunikation, organisation eller anden samfundsrelevante områder
  • har kendskab til og erfaring med projektarbejde, udviklingsopgaver samt det at arbejde i en serviceorienteret organisation.
  • er tillidsvækkende og servicerende i din adfærd og kan opbygge gode samarbejdsrelationer i forhold til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
  • er optimistisk af natur og bidrager med godt humør og kreativitet

  Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Ansøgningsfrist

  • 28. april 2014 kl. 12.00

  Send din ansøgning bilagt CV, mærket 'digitaliseringskonsulent' via mail til itd@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 30. april 2014.

Siden er sidst opdateret 11. april 2014