Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (1)
 • 18-09-2014 Underviser i kinesisk til UngSlagelse
  Da vores underviser i kinesisk har fået et nyt job, søger vi en der har tid og lyst til at påtage sig undervisningen hos os i ungdomsskolen i Slagelse Kommune.

  Eleverne er unge mennesker i alderen 13 - 17 år, alle nybegyndere, hvoraf nogle har valgt kinesisk som valgfag.

  Undervisningen foregår på UngSlagelse, Willemoesvej 2 B i Slagelse, på torsdage kl. 16.30 - 18.30.

  Undervisningsperiode er fra den 18. september 2014 til og med torsdag den 26. marts 2015

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for lærere i ungdomsskolen.

  Yderligere oplysninger

  Henvendelse om stillingen kan ske til:
  souschef Hanne Mejlstrøm eller afdelingsleder Jens Holm på telefon 51 53 04 04, eller via mail til ungdomsskolen@slagelse.dk

  Ansøgning

  Ansøgning samt dokumentation bedes sendt til ungdomsskolen@slagelse.dk, mrk. 'Underviser kinesisk' hurtigst muligt.

Sygeplejerske (1)
 • 19-09-2014 Sundhedskoordinator til Forebyggelse
  Slagelse Kommune styrker den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, og som et led i dette arbejde ansættes en sundhedskoordinator pr. l. november 2014.

  I enheden Forebyggelse er der i forvejen 3 sundhedskoordinatorer, og den nye medarbejder indgår i denne gruppe.

  Vi søger

  • en kollega, som vil være med til at sikre helhed og sammenhæng for borgeren - på tværs af de forskellige kommunale tilbud - og i samspil med ikke-kommunale tilbud

  Dine arbejdsopgaver

  • være indgangen til de kommunale tilbud for borgere og samarbejdspartnere
  • deltage i det tværfaglige rehabiliteringsteam, der er etableret i forbindelse med førtidspensions- og sygedagpengereformen
  • have overblik over og viden om tilbuddene såvel i Center for Sundhed og Omsorg som andre kommunale og ikke-kommunale tilbud
  • være med til at føre målsætningen 'En borger - en plan' ud i livet
  • sikre at borgeren får den rigtige sammensætning af ydelser - i visse tilfælde tovholder for borgerens forløb
  • guide borgere, kolleger og samarbejdspartnere 'igennem systemet'
  • etablere tæt samarbejde med kollegerne i og udenfor de kommunale tilbud med henblik på det rigtige forløb for borgeren
  • samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere
  • sikre registrering, dokumentation og opfølgning

  Krav til kompetencer

  Jobbet forudsætter, at du har særdeles gode samarbejdsevner og er i stand til at arbejde struktureret. Du skal både være fleksibel og kunne sætte rammer.

  Vi forventer desuden, at du

  • har en mellemlang videregående uddannelse inden for sundhed
  • gerne er uddannet i 'Den motiverende samtale'
  • har praktisk erfaring fra arbejde i flere grene af sundhedsområdet
  • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
  • har viden om og erfaring med forebyggelse og sundhedsfremme
  • har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner samt IT-kompetencer

  Vi tilbyder

  • en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor fokus er helhed og sammenhæng for borgeren samt kvalitet i ydelserne
  • godt kollegaskab med værdierne 'Modig, Tydelig, Kompetent - og med Glæde' i centrum
  • mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af sundhedstilbuddene

  Om os

  Forebyggelse er en enhed i virksomheden Sundhedstilbud - som er en del af Center for Sundhed og Omsorg. I enheden Forebyggelse er vi 12 medarbejdere - herunder sundhedskoordinatorgruppen.

  Typiske samarbejdspartnere er livsstilskonsulenter, genoptræningsterapeuter, jobcenter, praktiserende læger, sygehus mv.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er på 37 timer ugentligt og dagligt arbejdssted er Torvegade 15, 4200 Slagelse. En del af arbejdet vil foregå i de forskellige tilbud, der er placeret forskellige steder i kommunen.

  Arbejdstiden er fleksibel, og der vil kunne forekomme møder udenfor almindelig arbejdstid. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 19. september 2014, kl. 12.00

  Send din ansøgning med relevante bilag til stillingst@slagelse.dk eller

  Center for Sundhed og Omsorg
  Sundhedstilbud
  Torvegade 15
  4200 Slagelse

  Mærk ansøgningen 'Sundhedskoordinator'.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 39.

Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 18-09-2014 Opsøgende gademedarbejder til Slagelse Kommunes Misbrugscenter
  Slagelse Kommunes Misbrugscenter søger en § 99 opsøgende gademedarbejder til arbejdet med kommunens vanskeligst stillede hjemløse borgere med misbrugs- og/eller psykisk lidelser.

  Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse senest den 1. november 2014.

  Arbejdet er relationsarbejde med en høj grad af selvstændighed i samarbejde med borgeren. Opgaverne udføres i borgernes hjem, på gaden, varmestuen eller som bisidder i forbindelse med borgernes kontakt til offentlige instanser eller pårørende og du arbejder ofte alene. Vi er skadesreducerende og opsøgende, opgaverne er ofte psykisk krævende.

  At varetage støtte og kontaktperson opgaven kræver en udpræget grad af refleksion og viden om mennesker og systemerne omkring dem. Derudover en stærk faglig og personlig profil samt evnen til, sammen med borgeren, at tage hånd om alle tænkelige problematikker og turde være og agere i et konfliktfyldt felt. Du skal have selvindsigt nok til at gribe telefonen og bruge dine kollegaer i daglig sparring.

  Vi ønsker en kollega:

  • med social faglig grunduddannelse
  • med stærk faglighed
  • der har erfaring i at arbejde med borgere med misbrug
  • der engageret, personligt og reflekteret påtager sig det opsøgende arbejde
  • der tør vedholdende relations arbejde med borgere der ofte har yderst vanskeligt ved at etablere og fastholde konstruktive kontakter
  • der har en systemisk grunduddannelse

  Du får:

  • et lille stærkt team
  • udpræget grad af selvstændighed i arbejdet
  • deltagelse i supervision
  • en arbejdsplads med systemisk referenceramme
  • mange forskellige faggrupper

  Stillingen kræver kørekort.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • gademedarbejder Leif Vestergaard på telefon 21 32 43 46
  • afdelingsleder Anette Kornerup Nielsen på telefon 40 84 76 29

  Du kan også læse mere om Slagelse Misbrugscenter vores hjemmeside.

  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn.

  Ansøgningsfrist

  • 18. september 2014 kl. 12.00

  Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 25. september 2014.

  Ansøgning mrk. 'SKP' sendes med relevante bilag til:

  misbrugscentret-job@slagelse.dk

  eller

  Misbrugscentret
  Ingemannsvej 22
  4200 Slagelse

 • 18-09-2014 Sagsbehandler til Center for Børn, Unge og Familie
  Er du fagligt velfunderet og tør du udfordre dig selv?
  Så har vi ledige stillinger som myndighedssagsbehandler i Center for Børn, Unge og Familie pr. 1. oktober 2014 eller snarest herefter.

  Center for Børn, Unge og Familie søger sagsbehandler til vores myndighedsområde. De faste stillinger er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge, med placering i Slagelse.

  Sagsbehandlerne er opdelt i teams:

  • Børne- og Familieteamet som består af sagsbehandlere, hvis primære arbejdsopgaver er at udarbejde § 50 undersøgelser, handleplaner og iværksætte foranstaltninger i alle myndighedssager i aldersgruppen 0-14 år
  • Tværgående rådgivning, der er en visiterende enhed med tre myndighedssagsbehandlere, der modtager alle nye underretninger og ansøgninger
  • Handicapteamet består af sagsbehandlere, som varetager alle myndighedsopgaverne vedrørende børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, herunder udfærdigelse af socialfaglige undersøgelser og handleplaner samt ansøgninger om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Teamet har et tæt samarbejde med interne/eksterne samarbejdspartnere og vores jurist. Udover dette har teamet fokus på den glidende overgang fra ung til voksen
  • Ungeteamet består af sagsbehandlere, som varetager sagsbehandlingen af de unge fra 14-18 år samt efterværnssager

  Center for Børn, Unge og Familie har på tværs af de enkelte team en faglig leder, der er ansvarlig for den faglige udvikling. Myndighedsleder har ansvaret for personaleledelsen.

  Som led i den tidlige forebyggende indsats, er alle myndighedssagsbehandlere ude på skolerne en dag om ugen. Her tilbydes anonym rådgivning til elever og forældre, sparring til lærere og pædagoger. Endelig deltager vi i tværfaglige fora henholdsvis i skole og dagtilbud.

  Der er tilknyttet to faglige konsulenter og en fagspecialist til området.

  Udover det socialfaglige område er der knyttet 3 virksomheder til vores Center Sundhedstjenesten, Slagelse Familie Center og Tandplejen, som bor i Skælskør og Korsør.

  Center for Børn, Unge og Familie har fokus på fleksibilitet i hverdagen, og der er mulighed for, at planlægge administrative dage/uge og hjemmearbejdsdage, således at man kan fordybe sig i den administrative del af arbejdet.

  Center for Børn, Unge og Familie har tilknytning til en række tværgående projekter og lokale aktiviteter, hvilket giver myndighedssagsbehandlerne mulighed for afveksling i det daglige arbejde.

  Vi lægger vægt på at:

  • du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
  • du vægter den administrative del af arbejdet
  • du prioriterer en god kontakt til borgerne højt
  • du er positiv og engageret
  • du er systematisk og vedholdende
  • du lægger vægt på tværfagligt arbejde
  • du kan skabe overblik og arbejde selvstændigt
  • du er psykisk robust

  Vi tilbyder:

  • et spændende og udfordrende job
  • mentorordning
  • faglig sparring
  • engagerede kolleger
  • godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø
  • ekstern supervision

  Center for Børn, Unge og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen, 50 minutter fra Københavns hovedbanegård og 35 minutter fra Odense. Vi bor i samme hus som Center for Dagtilbud og Kultur.

  Slagelse Kommune er en værdibaseret arbejdsplads som arbejder efter værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og Glæde.

  Center for Børn, Unge og Familie vægter faglighed højt, og har derfor i begyndelsen af 2012 påbegyndt implementering af den socialfaglige metode ICS samt IT-systemet DUBU. Vi tilbyder eksternt kursus i ICS og grundig oplæring i DUBU af vores superbrugere.

  Løn - og ansættelsesvilkår:

  I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Ansættelse er med udgangspunkt i startløn på løntrin 37.

  Yderligere oplysninger:

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • myndighedsleder Jonna Nielsen på telefon 58 57 93 53
  • faglig leder Rikke Nielsen på telefon 58 57 31 24

  Ansøgningsfrist

  • 18. september 2014, kl. 12.00

  Ansøgning med relevante bilag sendes til:

  Center for Børn, Unge og Familie
  Torvegade 26
  4200 Slagelse

  eller på mail til boernogunge@slagelse.dk.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter og senest i uge 41, 2014.

 • 19-09-2014 Beskæftigelsesmedarbejder til Jobcenter Slagelse
  Vi søger hurtigst muligt en resultatorienteret og fleksibel beskæftigelsesmedarbejder, som har lyst til at arbejde med at få de unge under 30 år, som modtager uddannelsesydelse gjort uddannelsesparate og klar til at påbegynde en uddannelse.

  Der lægges vægt på:

  • at du er uddannet socialrådgiver/ socialformidler eller har anden relevant faglig uddannelse/erhvervserfaring
  • et solidt kendskab til og erfaring i arbejdet med beskæftigelsesloven
  • kendskab til lov om aktiv socialpolitik - rådighed og sanktioner
  • et bredt kendskab til uddannelsesområdet
  • et bredt kendskab til arbejdsmarkedet både lokalt og regionalt
  • et bredt kendskab til arbejdet med borgere med problemer udover ledighed
  • erfaring med rådgivning og vejledning af unge i aldersgruppen 18-30 år
  • god erfaring i brug af de digitale arbejdsredskaber (KMD sag og Opera)
  • at du er i stand til at arbejde selvstændigt
  • gode samarbejdsevner og lyst til teamarbejde

  Som beskæftigelsesmedarbejder er du bl.a. ansvarlig for:

  • visitation af borgere ved tilmelding til uddannelsesydelse
  • kontaktforløbssamtaler
  • iværksættelse af tilbud
  • udarbejdelse af uddannelsesplaner
  • bevilling af beskæftigelsestilbud
  • partshøringer
  • indstillinger til økonomisk sanktion
  • samarbejde med andre afdelinger i kommunen, læger og andre fagfolk

  Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1. november 2014 til 31. maj 2015.

  Vi kan tilbyde:

  Der vil ved ansættelse i Jobcentret være et introduktionsforløb individuelt tilpasset dine behov. Jobcenter Slagelse har fokus på løbende uddannelse og opkvalificering af medarbejderne.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • teamleder Kira Ziethen på telefon 58 57 47 59

  Frist for ansøgning

  • 19. september 2014, kl. 12.00

  Send din ansøgning med relevante bilag, mrk. 'Beskæftigelsesmedarbejder - Ungeafdelingen', til
  jobcenterloenper@slagelse.dk.

Social- og sundhedsassistent (1)
 • 22-09-2014 Social og sundhedsassistent til Plejecenter Skovvang
  En af vores social og sundhedsassistenter i somatisk afsnit har søgt nye udfordringer og derfor er en stilling 32 timer/uge ledig fra 1. oktober eller snarest derefter.

  I vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi skaber med vores tilgang til varetagelsen af arbejdsopgaverne et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, har fokus på kerneopgaverne og derved forventes høj faglighed. Arbejdsmiljøet prioriteres og alle bidrager positivt samt vi har gode rammer for den faglige udvikling.

  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi selv i den enkelte afdeling varetager alt omkring forplejningen. Det varme måltid serveres til aften undtaget de dage, hvor der har været fælles madlavning om dagen. Kostens betydning er vigtig. Vi har meget fokus på de småtspisende beboere og det sociale måltid. Plejecenter Skovvang har det økologiske Bronzespisemærke.

  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen og har spændende tilbud til aktiviteter generelt. Vi lever efter visionen om - at leve livet aktivt.

  Endvidere vægter vi de gode relationer, der er med beboere og deres pårørende.

  Der arbejdes hver anden weekend.

  Flere informationer

  Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte
  • virksomhedsleder Ruth Klein, tlf. 58 57 34 62

  Du kan også besøge vores hjemmeside og lade dig friste. Vi glæder os til at høre fra dig. Du er også velkomme til at kikke forbi.

  Frist

  • 22. september 2014

  Samtale forventes afholdt den 24. september 2014.

  Ansøgning vedlagt relevante dokumentationer sendes til områdeleder Ruth Klein, skovvang@slagelse.dk 

Rengøring (1)
 • 30-09-2014 Tilsynsførende til rengøring
  Center for Kommunale Ejendomme i Slagelse Kommune, Rengøring og Kantiner søger en faglig dygtig tilsynsførende til vores interne rengøringsenhed. Rengøringsenheden er veludviklet og varetager rengøring på skoler, institutioner, administrationsbygninger mv. Stillingen er på 37 timer og er foreløbig tidsbegrænset i et år.

  Rengøringsenheden består dels af en egenproduktion med ca. 80 medarbejder, dels af en kontraktfunktion med 2 eksterne private firmaer, som udfører rengøring på ca. 1/3 af Slagelse Kommunes bygningsareal.

  Center for Kommunale Ejendomme er kendetegnet ved at have et højt fagligt niveau og en stor grad af servicering af øvrige enheder i Slagelse Kommune. Fysisk har enheden base i Korsør.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring med rengøring og tilsyn
  • taler, læser og skriver dansk
  • er serviceminded, fleksibel og ansvarsbevidst
  • kan samarbejde på tværs
  • har overblik og kan arbejde struktureret og selvstændigt
  • gerne kendskab til kvalitetssikringsprogrammet INSTA 800
  • har kørekort til bil - kategori B

  Du vil få ansvaret for

  • at lede og fordele arbejdet for rengøringsassistenter samt koordinere afløsning ved sygdom og andet fravær
  • at kvalitetssikre rengøringen med udgangspunkt i INSTA 800
  • bestilling af varer

  Du kan forvente

  • at blive en del af et engageret team
  • en arbejdsplads i bevægelse og udvikling
  • stor mulighed for egen påvirkning af dagligdagen
  • mulighed for at bidrage med gode idéer som kan udvikle rengøringsenheden
  • et arbejdssted med super kolleger
  • at få en bil stillet til rådighed

  Samtaler vil blive afholdt i uge 41 og 42.

  Vi forventer at stillingen kan tiltrædes den 1. november 2014 eller efter aftale.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkomme til at kontakte
  • virksomhedsleder Jane Veggerby på 23 83 44 72
  • driftsleder Ida Frimark på tlf. 29 32 55 33.

  Frist

  • tirsdag den 30. september 2014 kl. 12.00
  Send din ansøgning med relevante bilag, og helst på mail til lissi@slagelse.dk

  Eller til:
  Slagelse Kommune
  Rengøring og Kantiner
  Dahlsvej 3
  4220 Korsør
  Att. Lissi Rasmussen

Lærer (7)
 • 15-09-2014 SK4LSK8R SK0L3 S8G3R L4R3R3
  Fra 1. november 2014 eller tidligere søger vi 1 - 2 dygtige lærere, der ser mulighederne i skolereformen og ønsker at være en del af et rigtigt godt kollektiv af dygtige og positive medarbejdere.

  Vi mangler primært at få besat dansk- og klasselærerfunktion for 6. klasse, matematik i 4. klasse og madkundskab i 6. klasse. Skemaerne er naturligvis lagt, men de kan kombineres og tilpasses.

  Ud over ovennævnte fagområder er, pædagogisk IT-vejledning, entreprenørskab/innovation, inklusion og DSA fokusområder, vi ønsker styrket og udviklet. Har du kompetencer i forhold til ovenstående vil det være en fordel.

  Vi ved, at elever lærer bedst, når de har gode relationer, arbejder aktivt og udfordres på det niveau, de er på.

  Det er alle medarbejderes pædagogiske mål.

  Du skal i din ansøgning redegøre for, hvordan du vil arbejde med de nye krav om læringsmål. Endvidere skal du komme ind på, hvordan du forbereder og evaluerer din undervisning. Gerne med helt konkrete bud.

  Har du kompetencer indenfor:

  • pædagogisk IT - vejledning, bedes du helt konkret beskrive en vision for, hvordan du kunne tænke IT på Skælskør Skole praktiseret uden nogen hensyntagen til begrænsninger
  • inklusion, bedes du forholde dig til, hvordan du som lærer med specialpædagogisk kompetence kan facilitere en faglig og social inklusion af elever, med særlige behov i folkeskolens fællesskab
  • DSA, bedes du skrive om dit syn på andetsprogspædagogik, kulturforståelse og sprogtilegnelse
  • entreprenørskab/innovation bedes du redegøre for, hvordan du indtænker området i folkeskolen, gerne med praktiske eksempler

  Om reformen:

  Vi har erstattet lektionsbegrebet på 45 minutter med undervisning i hele klokketimer. Det giver en mere rolig og sammenhængende hverdag med færre skift. Det giver også mere enkelhed i forberedelsen af undervisningen.

  I gennemsnit undervises 20 klokketimer.

  Skoleåret er organiseret i et grundskema i 30 uger med klokketimeundervisning samt 50 fagdage, hvor vi går endnu mere i dybden, og hvor eleverne kan arbejde med kobling af teori og praksis og med langt større mulighed for at arbejde varieret. Alle dele er elementer, som er kendetegnende ved den nye lov.

  Alle dansk- og matematiklærere har en time pr. klasse om ugen til elevsamtaler og læringsmålsætninger.

  Vi tilbyder en udviklingsorienteret arbejdsplads med fokus på såvel organisationens, teamets og den enkelte medarbejders udvikling. Dialog, åbenhed og en anerkendende tilgang er væsentlige værdier i skolens møde med elever, forældre og internt med hinanden.

  Du vil få stillet din egen lærerarbejdsplads, PC og arbejdsmobil til rådighed.

  Tiltrædelse pr. 1. november 2014.

  Stillingerne er på fuld tid og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger:

  Du kan få mere at vide om stillingerne og skolen ved at kontakte:
  • skoleleder Henrik Meyer på telefon 61 24 81 20
  • konstitueret viceskoleleder Poul Kjær Sørensen på telefon 61 24 81 51
  • TR Stine Leschly Schultz på telefon 61 24 81 27
  • AMR Ida Garsaae på telefon 61 24 81 46

  Ansøgningsfrist

  • mandag d. 15. september 2014

  Vi modtager kun elektroniske ansøgninger, som skal mailes til pksor@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 22. september 2014 på Skælskør Skole.

 • 16-09-2014 To lærere til stor byskole i Skælskør - gerne nyuddannet
  Eggeslevmagle Skole søger to lærere, der er linjefagsuddannet i tysk, musik og/eller dansk

  Eggeslevmagle Skole

  Eggeslevmagle Skole har 675 elever og 80 udviklingsorienterede medarbejdere og er bl.a. kendt for:
  • Faglighed og et godt arbejdsmiljø for børn og voksne.
  • Internationalt Comeniusprojekt med skoler i Tyskland, Østrig, Spanien og Norge.

  Indskolingen 0.-3. klasse

  • Engelsk fra 0. klasse.
  • En af Sjællands smukkeste legepladser.
  • Værksteder om eftermiddagen i SFO Guldminen.

  Mellemtrinet 4.-6. klasse

  • Valgmuligheder i de praktisk/musiske fag - eleverne kan fx vælge mere idræt eller musik. Eleverne kan også vælge ekstra science med LEGO-robotter eller IT.
  • Stor boldbane, multibane og grønne områder.

  Udskolingen - linjer I 7.-9. klasse

  • Sportslinje for elever, der godt kan lide at røre sig og gerne vil lære om kroppen, psyken og den menneskelige natur.
  • Sciencelinje for elever, der godt kan lide matematik og natur/teknik samt ønsker at få kompetencer, som samfundet efterspørger allerede nu.
  • International Linje for elever, der godt kan lide engelsk og andre sprog samt fremmede landes kulturer.

  Vi har

  • søde og dygtige elever samt forældre, der er positive og bakker op om skolen
  • høj prioritering af undervisning i linjefag og fagligt velfunderede lærere
  • aktionslæring og hjælpsomme kolleger,
  • laptop, Smart Phone og fast arbejdsplads på skolen til alle lærere
  • virkelig gode fysiske rammer både inde og ude

  Du er

  • linjefagsuddannet i tysk, musik og/eller dansk
  • engageret, dynamisk og fagligt dygtig
  • fortrolig med it til undervisning
  • et menneske, der lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • i besiddelse af en sund humor og et godt humør

  Flere informationer

  Du bør ringe og/eller besøge skolen ved at kontakte
  • skoleinspektør John Larsen på tlf. 58 57 97 50.
  Se yderligere information på skolens hjemmeside

  Interesseret?

  Send eller mail din ansøgning, CV og bevis for lærereksamen til eggeslevmagle.skole@slagelse.dk

  Frist

  • den 16. september 2014 kl. 12.00
  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole.

  Stillingen ønskes besat senest fra 1. november 2014. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 24. september 2014 kl. 16-22.

 • 17-09-2014 Lærer til Søndermarksskolen
  Pr. 1. oktober 2014 eller snarest herefter er der en lærerstilling ledig på Søndermarksskolen.

  På Søndermarksskolen har vi 600 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisning og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen, samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem.

  Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse.

  Søndermarksskolen er en af de førende skoler i Danmark i arbejdet med at gøre læring synligt for eleverne. Alle skolens medarbejdere deltager i et uddannelsesprogram, planlagt i samarbejde med Challenging Learning. Uddannelsesprogrammet er tilrettelagt ud fra John Hatties metaanalyser. Dette giver et øget fokus på læring, udarbejdelse af succeskriterier og fastsættelse af tydelige læringsmål.

  Vi forventer, at du:

  • er læreruddannet - faglig dygtig og kompetent
  • vil indgå i et positivt samarbejde med engagerede kolleger om skolens udvikling
  • arbejder anerkendende og inkluderende.
  • har vilje og evne til at udvikle og bidrage til skolens indsatsområder

  Du vil møde en skole:

  • med stort fokus på skoleudvikling
  • med gode fysiske rammer
  • med engagerede kolleger, der prioriterer faglighed, samarbejde og trivsel højt
  • med glade og motiverede elever
  • godt arbejdsmiljø

  Fag:

  Flere fagkombinationer vil være mulige.

  Vil du vide mere?

  Yderligere information om stillingen kan opnås ved henvendelse til:
  • skoleleder Henrik Hallig eller afdelingsleder Pia Haugaard på telefon 58 52 76 11

  Læs mere om Søndermarksskolen på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist:

  • 17. september 2014 kl. 12.00

  Vi forventer, at afholde samtaler i uge 39.

  Ansøgningen sendes elektronisk via mail til sondermarksskolen@slagelse.dk.

 • 22-09-2014 Lærer til Hvilebjergskolen
  Da en af vore dygtige lærere har søgt udfordringer på Grønland, har vi brug for en engageret lærer fra 1. oktober 2014.

  Vi søger en lærer, der er interesseret i dansk og klasselærerfunktion i 2. klasse, samt pigeidræt, svømning og engelsk (andre fagkombinationer har også vores interesse).

  Stillingen er i første omgang begrænset til en toårig periode, men med mulighed for fastansættelse.

  Hvilebjergskolen ligger i Sørbymagle 6 km syd for Slagelse. Vi har 220 elever fra 0. til 6.klasse og 15 lærere.

  Vi har en velfungerende skole med et godt og konstruktivt i forældresamarbejde. Vi har høj social kapital og har dermed et godt arbejdsmiljø for alle; elever, forældre og ansatte.

  Kom på besøg og mærk klimaet - vi glæder os til at høre fra dig!

  Yderligere oplysninger

  Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte skoleleder Meta Beldring på telefon 58 54 51 38.

  Du kan også læse mere på skolens hjemmeside.

  Vi skal gøre opmærksom på, at der ved ansættelse indhentes børne- og straffeattest.

  Ansøgningsfrist

  • 22. september 2014, kl. 12.00

  Ansøgningen mailes til hvilebjergskolen@slagelse.dk.

  Samtaler forventes afholdt 25. september 2014.

  Ansættelse pr. 1. oktober 2014, eller snarest derefter.

 • 22-09-2014 Lærer til indskolingen på Vemmelev Skole
  Vi søger en engageret lærer til vores indskolingsteam pr. 1. november 2014.

  Er du glad for at være lærer og trives i fællesskaber med at udvikle gode læringsmiljøer for eleverne - så er det lige dig vi har brug for.

  Stillingen er tilknyttet indskolingen og indeholder dansk på 3. årgang. Øvrige fag afhænger af dine kompetencer.

  Vemmelev Skole er en velfungerende folkeskole med ca. 500 elever, heraf ca. 30 elever i skolens specialklasserække. Vi har implementeret LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) og teamsamarbejde som en naturlig del af hverdagen. I det kommende skoleår sætter vi fokus på den nye reform, 'Visible Learning', de nye forenklede fælles mål, og fortsætter med at styrke anvendelse af it og bevægelse i hverdagen.

  Vi lægger vægt på at du:

  • har lærereksamen med linjefag bl.a. i dansk
  • er robust med gode relationskompetencer
  • har en anerkendende og resurseorienteret tilgang til eleverne og deres forældre, samt til kolleger
  • kan reflektere over egen pædagogisk praksis

  Vi tilbyder:

  • en fast stilling i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med dygtige og engagerede kolleger
  • positive og interesserede elever og forældre
  • fleksible arbejdsrammer med egen PC og arbejdsplads

  Løn efter gældende overenskomst

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
  • skoleleder Rikke Sørensen eller viceskoleleder Peder Helveg Pedersen på telefon 58 38 33 31

  Se eventuelt også mere på skolens hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 22. september 2014 kl. 12.00.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til:

  Vemmelev Skole
  Skolevej 2
  4241 Vemmelev

  eller via mail til k-skvem@slagelse.dk.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 25. september 2014.

 • 25-09-2014 Antvorskov Skole søger musiklærer
  Antvorskov Skole søger en musiklærer, som brænder for sit fag.

  Vi er byens største skole, og vi har meget på hjertet og meget at tilbyde, herunder tæt kollegialt samarbejde i team med god faglig og pædagogisk sparring.

  Vi ønsker at udvikle vores praktisk-musiske profil og søger en lærer, der sammen med de øvrige musiklærere på skolen kan sætte sit præg på udviklingen af skolens musiske profil.

  I dette skoleår mangler vi en lærer til varetagelse af musikundervisning for skolens 4. og 5. klasser. Der vil senere blive mulighed for undervisning på andre årgange.

  Vi kan tilbyde en ansættelse på 2 ugentlige arbejdsdage (13,3 timer/ugentligt) som ligger tirsdag og torsdag. Såfremt du er uddannet lærer kan vi tilbyde dig en fuldtidsstilling hvor vi naturligvis supplerer med andre fag.

  Antvorskov skole arbejder med LP og Visible Learning og har sidste skoleår søsat et større teknologisk udviklingsprojekt EduTechLab. Alle medarbejdere forventes at deltage aktivt i skolens indsatsområder og vores team er godt i gang med uddannelse i nye teknologier.

  Musiklærere, der udelukkende varetager musikundervisningen indgår ikke i arbejdet med LP, Visible Learning osv.

  Vi lægger vægt på at være en anerkendende og inkluderende skole. Gennem motiverende læringsmiljøer arbejder vi for høje faglige resultater. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

  Vi mangler dig, hvis du

  • brænder for musikken
  • enten har pædagogisk erfaring med musikundervisning eller er uddannet lærer
  • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
  • har mod på at "give og tage" i forhold til kollegaer
  • vil være med til at sætte den didaktiske professionalisme på dagsordenen.

  Vi kan tilbyde

  • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
  • stærke team, hvor du vil have mulighed for både faglig sparring og dialog om pædagogik m.m.
  • fokus på nye didaktiske tilgange ved hjælp af teknologiindragelse
  • fokus på systemisk tankegang via LP-modellen. Heri fastholdes vi i refleksion og professionel tilgang til udfordringerne.

  Yderligere oplysninger

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffeattest og børneattest.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Søren Ranthe 
  • souschef Britta Thomsen på telefon 58 56 54 00

  Frist

  • torsdag den 25. september 2014 kl. 9.00
  Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 29. september.

  Ansøgning

  Ansøgningen sendes til
  Antvorskov Skole,
  Sejerøvej 1,
  4200 Slagelse

  Ansøgningen kan også sendes på mail til antvorskovskole@slagelse.dk

 • 02-10-2014 Stillinge Skole søger lærer til fast stilling på fuld tid
  Stillinge Skole er kendetegnet ved høj faglighed, imødekommenhed og plads til alle. Skolen har gode fysiske rammer og er det naturlige skolevalg for oplandets elever. I kommende skoleår vil vi have fokus på Synlig Læring, Innovation samt øget trivsel. Derudover har vi et stort fokus på it og inklusion.

  Skolen består af en 1-2 sporet hovedskole med 300 elever og tilhørende SFO. Der ud over har skolen en autistklasserække med 39 elever fra 0.-9.klasse.

  Vi søger en lærer til skolens autistklasserække - udskolingen

  • Gerne undervisningskompetencer indenfor engelsk og geografi
  • Erfaring i at arbejde med autistiske eleverne eller anden specialpædagogisk erfaring
  • Ser en udfordring i at arbejde med inklusion
  • Har gode relationskompetencer.

  Vi forventer, at du

  • Er faglig dygtig
  • Lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
  • Er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
  • Har lyst og evne til at arbejde i tæt forpligtende teamsamarbejde.

  Vi kan tilbyde

  • Et godt arbejdsmiljø med egen fast arbejdsplads
  • Flekstid
  • Egen Pc
  • Faglige udfordringer
  • Mulighed for efteruddannelse
  • Personlig udvikling
  • Et skolemiljø hvor trivsel og læring følges ad
  • Gode fysiske rammer - både inde og ude
  • Fagligt velfunderede og hjælpsomme kolleger.

  Tiltrædelse hurtigst muligt.

  Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Martin Meier 
  • viceskoleleder Malene Wendelboe på telefon 58 54 70 58

  Frist

  • 2. oktober kl. 12.00

  Samtalerne afholdes i uge 41.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:
  Stillinge Skole
  Bildsøvej 80 B
  4200 Slagelse

  Eller via mail til stillingeskole@slagelse.dk

Livredder (1)
 • 29-09-2014 Livredder til Korsør Svømmehal
  Korsør Svømmehal søger pr. 1. november en mandlig livredder 37 timer om ugen.

  Stillingen omfatter primært tilsyn ved svømmebassinerne og diverse rengøringsopgaver. Så du skal være lige god til at servicere svømmehallens mange brugere - unge som ældre, og til at "svinge gulvskrubben".

  Godt humør og lyst til kontakt med rigtig mange mennesker er en forudsætning. Det siger sig selv, at du skal kunne svømme og være i almindelig god form, så skal vi nok uddanne dig i førstehjælp og livredning.

  De 37 timer er fordelt på henholdsvis dag- og aftenvagt hver anden uge og ligeledes vagt hver anden søndag.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
  • halinspektør Arne Jensen, tlf. 23 46 12 80

  Løn i henhold til gældende overenskomst. I forbindelse med stillingsbesættelse vil der blive indhentet straffe- og pædofiliattest.

  Frist

  • mandag 29. september kl. 8.00

  Ansøgning sendes til

  Korsør Svømmehal,
  Nor Alléen 1,
  4220 Korsør

Leder (2)
 • 18-09-2014 Marketingchef
  Slagelse Kommune søger en marketingchef, som skal stå i spidsen for en strategisk fokuseret og professionel kommunikationsindsats, der skal understøtte Slagelse Kommunes vision og skabe endnu stærkere sammenhæng i kommunens samlede kommunikation.

  I Slagelse igangsættes der de kommende år vækstinitiativer, der skal skabe flere jobs og attraktive byer og landdistrikter. Samtidig gentænkes fremtidens velfærd i samspil med byens borgere og brugere. Disse forandringer stiller store krav til en strategisk og professionel forandringskommunikation rettet mod medier, virksomheder, borgere, investorer og medarbejdere.

  Vi vil derfor styrke Kommunikation og Marketings samlede ekspertise ved at ansætte en marketingchef, der skal gå foran, sætte retningen, fokusere og eksekvere.

  Lidt om Kommunikation og Marketing

  Kommunikation og Marketing medarbejdere er nu samlet i en afdeling, hvor omdrejningspunktet bliver kommunikationsstrategien. Fokus er på den politiske servicering, samspillet med direktionen og det stærke samspil med fagcentrene.

  Vores nye chef skal sammen med den presseansvarlige og de øvrige medarbejdere videreudvikle en afdeling, hvor professionalisme, kreativitet og service bliver nøgleordene.

  Vores forventninger til dig

  Vores nye marketingchef skal være i stand til at motivere, udfordre samt markedsføre kommunens budskaber på tværs af den kommunale organisation, så de gode historier og events skaber synergi og medvirker til at skabe et helhedsbillede af Slagelse Kommune.

  Din profil

  Slagelse Kommunes nye marketingchef skal være rutineret i at samkøre markedsføringsbudskaber fra store organisationer, være robust, kompetent, nysgerrig og selvsikker. Dette betyder også, at vores nye chef skal besidde kommunikations- og marketing ekspertiser på et højt niveau.

  Du er i dag leder inden for salg, marketing og kommunikation, og har en solid mangeårig erfaring, der betyder at du er rutineret indenfor stort set alle felter.

  Du er vant til at lede komplekse processer og løse komplicerede opgaver indenfor kommunikations- salgs- og marketing området.

  Du skal kunne se dig selv som en del af en politisk ledet organisation og respektere de særlige vilkår og forventninger, som dette giver.

  Du skal kunne lede, samle og koordinere på tværs af kommunale afdelinger og fagområder

  Din tilgang til ledelse

  • Du er tillidsvækkende og relationsopbyggende i din ledelse
  • Du trives med ledelse, giver rum, men sætter retningen og sikrer fremdrift
  • Du har en positiv og konstruktiv tilgang til dit arbejdsliv og opgaveløsning
  • Du opleves som en inspirerende, motiverende, udfordrende og beslutningsdygtig leder

  I forhold til de kommunikative kompetencer forventer vi at du

  • Behersker fejlfrit dansk til fulde i skrift og tale med et vindende og interessant sprogbrug
  • Kender indgangen til pressekontakt, og besidder kunsten og evnen til at få et budskab på et hvilket som helst niveau videreformidlet og bragt
  • Er i stand til at markedsføre konklusioner og beslutninger fra de politiske fora og forskellige fagligheder, såvel internt som eksternt
  • Kan stå frem og markedsføre et budskab også i større forsamlinger
  • Tør udfordre men dog besidde pli i de rigtige situationer
  • Er dygtig til at lede processer og møder, men opleves som lydhør og inddragende

  Du har et stort personligt netværk og gerne adgang til foreningslivet og andre væsentlige interessenter.
  Du har endvidere meget gerne kendskab til Slagelse Kommune, herunder købstæder, pejlepunkter og attraktioner

  Vi tilbyder dig en spændende stilling med rige muligheder for at præge udviklingen af Slagelse Kommune, blandt andet ved at få de mange gode historier og strategiske budskaber ud over rampen. Du får vide rammer for at udvikle og inspirere med afsæt i din viden og gode ideer.
  Du vil møde ambitiøse og kompetente medarbejdere, der trives med "et godt grin".

  Det praktiske

  Din reference bliver til borgerdirektøren. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte
  • borgerdirektør Lone Irene Petersen på mobil 21 16 71 08
  Du ansættes på overenskomstmæssige vilkår efter forhandling med den relevante faglige organisation. Ansættelse snarest muligt.

  Frist

  • 18. september 2014 kl. 12

  Der forventes første ansættelsesrunde den 24. september og anden ansættelsesrunden den 26. september 2014.

  Ansøgningen sendes til sekretær Janne Margrethe Hansen jamah@slagelse.dk

 • 23-09-2014 Skoleleder til Dalmose Skole
  Dalmose Skole søger pr. 1. november 2014 en skoleleder.

  Dalmose Skole er en landskole i udvikling med ca. 215 elever fordelt på et spor fra 0. - 9. klasse. Derudover er der tilknyttet førskole til skolen, i samarbejde mellem byens børnehave. Skolen har i flere år tilbudt understøttende undervisning på samtlige klassetrin. I overbygningen udbyder vi valgfag på tværs af årgangene; et tilbud som spænder fra filosofi, over litteratur til bioteknologi.

  Vi søger en innovativ og tydelig skoleleder der; som en del af ledelsesteamet og sammen med et fagligt dygtigt udviklingsorienteret lærerkollegium, elever i trivsel samt en aktiv skolebestyrelse og forældregruppe, kan videreudvikle Dalmose Skoles fortsatte faglige og pædagogiske udvikling, hvor inklusion er en selvfølge.

  Vi tilbyder en skole der:

  • ligger i et skønt naturområde
  • som netop har fået renoveret store dele af bygningsmassen og opprioriteret udearealer til læringsrum
  • har et godt samarbejde med lokalsamfundet
  • sikrer den enkeltes faglige udvikling gennem kreativitet og fordybelse
  • lægger vægt på elevernes, forældrenes og medarbejdernes engagement og ansvarlighed
  • har en anerkendende tilgang til skolens brugere
  • prioriterer professionelt teamsamarbejde
  • har fokus på social kapital
  • står overfor at implementere Visible Learning
  • arbejder med implementering af nyt værdigrundlag

  Vi forventer at du:

  • har ambitioner på skolens vegne
  • vil tage aktiv del i udviklingen af Slagelse Kommunes skolevæsen
  • kan se dig selv i et langsigtet perspektiv i udvikling af Dalmose Skole
  • har ledelseserfaring og er fortrolig med økonomistyring
  • tænker systemisk med en anerkendende tilgang til opgaveløsning
  • har fokus på faglig ledelse
  • kan skabe arbejdsglæde og motivation hos medarbejderne
  • er en god formidler af skolens virke

  Som skoleleder i Slagelse kommune skal man endvidere være indstillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklingsinitiativer. I det kommende skoleår vil implementeringen af den nye folkeskolereform blive et indsatsområde, som i særlig grad vil blive omdrejningspunktet i samarbejdet med såvel personale, skolebestyrelse og Center for Skole.

  Yderligere oplysninger

  Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen, ved at kontakte:
  • skolechef Per Kensø på telefon 58 57 31 30
  • administrativ medarbejder Charlotte Højland på telefon 58 11 15 10

  Du kan også læse mere om skolen på vores hjemmeside.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet straffeattest.

  Ansøgningsfrist

  • 23. september 2014 kl. 9.00

  Interesseret? Fortæl os om, hvad du kan tilføre skolen og send din ansøgning til:

  Centerforskole@slagelse.dk eller Center for Skole, Langes Gård 10, 4200 Slagelse,

  Samtaler forventes afholdt mandag den 29. september 2014.

Kontor og administration (1)
 • 15-09-2014 Administrativ leder til stor byskole i Skælskør

  Vi har

  • søde og dygtige elever samt forældre, der er positive og bakker op om skolen
  • engagerede og dygtige medarbejdere
  • erfarent og udviklingsorienteret lederteam
  • virkelig gode fysiske rammer både inde og ude

  Du er

  • regnskabsuddannet og gerne diplomuddannet i offentlig forvaltning og administration
  • engageret, dynamisk og fagligt dygtig
  • fleksibel og et talent i omgangen med mennesker
  • i besiddelse af en sund humor og et godt humør

  Du skal administrere/styre og arbejde med

  • økonomi, budget, regnskab, bogholderi, kontoplaner, økonomiopfølgning, ledelsestilsyn
  • ansættelser/afskedigelser, overenskomster, styring af arbejdstid
  • vikardækning af pædagoger og lærere
  • skemalægning
  • ledelse af administrative medarbejdere
  • kunne overtage skolesekretæropgaver ved forfald samt andre administrative opgaver
  • sparring til lederteam

  Du kan/vil gerne lære følgende IT-systemer

  • økonomistyring med Prisme
  • løn med SD-løn
  • arbejdstidsregistrering med TRIO
  • skemalægning med Tabulex
  • kommunikation med Microsoft Office og Skoleintra
  • vikardækning med TRIO og Personaleintra

  Stillingen er

  • fuldtidsstilling/i gennemsnit 37 timer pr. uge
  • arbejdstiden starter kl. 6.30 med vikardækning - sluttid aftales og kan eventuelt flekses
  • lønnen udgør årligt kr. 425.000 plus pension - alt efter individuel forhandling

  Frist

  • 15. september 2014 kl. 12.00

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved Eggeslevmagle Skole.

  Flere oplysninger

  Du bør ringe og/eller besøge skolen ved at kontakte
  • skoleleder John Larsen på tlf. 58 57 97 50. Se yderligere information på skolens hjemmeside.

  Interesseret?

  Send eller mail din ansøgning, CV og bevis for eksaminer til eggeslevmagle.skole@slagelse.dk

Fysioterapeut (1)
 • 19-09-2014 Sundhedskoordinator til Forebyggelse
  Slagelse Kommune styrker den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, og som et led i dette arbejde ansættes en sundhedskoordinator pr. l. november 2014.

  I enheden Forebyggelse er der i forvejen 3 sundhedskoordinatorer, og den nye medarbejder indgår i denne gruppe.

  Vi søger

  • en kollega, som vil være med til at sikre helhed og sammenhæng for borgeren - på tværs af de forskellige kommunale tilbud - og i samspil med ikke-kommunale tilbud

  Dine arbejdsopgaver

  • være indgangen til de kommunale tilbud for borgere og samarbejdspartnere
  • deltage i det tværfaglige rehabiliteringsteam, der er etableret i forbindelse med førtidspensions- og sygedagpengereformen
  • have overblik over og viden om tilbuddene såvel i Center for Sundhed og Omsorg som andre kommunale og ikke-kommunale tilbud
  • være med til at føre målsætningen 'En borger - en plan' ud i livet
  • sikre at borgeren får den rigtige sammensætning af ydelser - i visse tilfælde tovholder for borgerens forløb
  • guide borgere, kolleger og samarbejdspartnere 'igennem systemet'
  • etablere tæt samarbejde med kollegerne i og udenfor de kommunale tilbud med henblik på det rigtige forløb for borgeren
  • samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere
  • sikre registrering, dokumentation og opfølgning

  Krav til kompetencer

  Jobbet forudsætter, at du har særdeles gode samarbejdsevner og er i stand til at arbejde struktureret. Du skal både være fleksibel og kunne sætte rammer.

  Vi forventer desuden, at du

  • har en mellemlang videregående uddannelse inden for sundhed
  • gerne er uddannet i 'Den motiverende samtale'
  • har praktisk erfaring fra arbejde i flere grene af sundhedsområdet
  • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
  • har viden om og erfaring med forebyggelse og sundhedsfremme
  • har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner samt IT-kompetencer

  Vi tilbyder

  • en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor fokus er helhed og sammenhæng for borgeren samt kvalitet i ydelserne
  • godt kollegaskab med værdierne 'Modig, Tydelig, Kompetent - og med Glæde' i centrum
  • mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af sundhedstilbuddene

  Om os

  Forebyggelse er en enhed i virksomheden Sundhedstilbud - som er en del af Center for Sundhed og Omsorg. I enheden Forebyggelse er vi 12 medarbejdere - herunder sundhedskoordinatorgruppen.

  Typiske samarbejdspartnere er livsstilskonsulenter, genoptræningsterapeuter, jobcenter, praktiserende læger, sygehus mv.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er på 37 timer ugentligt og dagligt arbejdssted er Torvegade 15, 4200 Slagelse. En del af arbejdet vil foregå i de forskellige tilbud, der er placeret forskellige steder i kommunen.

  Arbejdstiden er fleksibel, og der vil kunne forekomme møder udenfor almindelig arbejdstid. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 19. september 2014, kl. 12.00

  Send din ansøgning med relevante bilag til stillingst@slagelse.dk eller

  Center for Sundhed og Omsorg
  Sundhedstilbud
  Torvegade 15
  4200 Slagelse

  Mærk ansøgningen 'Sundhedskoordinator'.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 39.

Ergoterapeut (1)
 • 19-09-2014 Sundhedskoordinator til Forebyggelse
  Slagelse Kommune styrker den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, og som et led i dette arbejde ansættes en sundhedskoordinator pr. l. november 2014.

  I enheden Forebyggelse er der i forvejen 3 sundhedskoordinatorer, og den nye medarbejder indgår i denne gruppe.

  Vi søger

  • en kollega, som vil være med til at sikre helhed og sammenhæng for borgeren - på tværs af de forskellige kommunale tilbud - og i samspil med ikke-kommunale tilbud

  Dine arbejdsopgaver

  • være indgangen til de kommunale tilbud for borgere og samarbejdspartnere
  • deltage i det tværfaglige rehabiliteringsteam, der er etableret i forbindelse med førtidspensions- og sygedagpengereformen
  • have overblik over og viden om tilbuddene såvel i Center for Sundhed og Omsorg som andre kommunale og ikke-kommunale tilbud
  • være med til at føre målsætningen 'En borger - en plan' ud i livet
  • sikre at borgeren får den rigtige sammensætning af ydelser - i visse tilfælde tovholder for borgerens forløb
  • guide borgere, kolleger og samarbejdspartnere 'igennem systemet'
  • etablere tæt samarbejde med kollegerne i og udenfor de kommunale tilbud med henblik på det rigtige forløb for borgeren
  • samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere
  • sikre registrering, dokumentation og opfølgning

  Krav til kompetencer

  Jobbet forudsætter, at du har særdeles gode samarbejdsevner og er i stand til at arbejde struktureret. Du skal både være fleksibel og kunne sætte rammer.

  Vi forventer desuden, at du

  • har en mellemlang videregående uddannelse inden for sundhed
  • gerne er uddannet i 'Den motiverende samtale'
  • har praktisk erfaring fra arbejde i flere grene af sundhedsområdet
  • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
  • har viden om og erfaring med forebyggelse og sundhedsfremme
  • har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner samt IT-kompetencer

  Vi tilbyder

  • en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor fokus er helhed og sammenhæng for borgeren samt kvalitet i ydelserne
  • godt kollegaskab med værdierne 'Modig, Tydelig, Kompetent - og med Glæde' i centrum
  • mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af sundhedstilbuddene

  Om os

  Forebyggelse er en enhed i virksomheden Sundhedstilbud - som er en del af Center for Sundhed og Omsorg. I enheden Forebyggelse er vi 12 medarbejdere - herunder sundhedskoordinatorgruppen.

  Typiske samarbejdspartnere er livsstilskonsulenter, genoptræningsterapeuter, jobcenter, praktiserende læger, sygehus mv.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen er på 37 timer ugentligt og dagligt arbejdssted er Torvegade 15, 4200 Slagelse. En del af arbejdet vil foregå i de forskellige tilbud, der er placeret forskellige steder i kommunen.

  Arbejdstiden er fleksibel, og der vil kunne forekomme møder udenfor almindelig arbejdstid. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  Frist for ansøgning

  • 19. september 2014, kl. 12.00

  Send din ansøgning med relevante bilag til stillingst@slagelse.dk eller

  Center for Sundhed og Omsorg
  Sundhedstilbud
  Torvegade 15
  4200 Slagelse

  Mærk ansøgningen 'Sundhedskoordinator'.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 39.

Siden er sidst opdateret 26. august 2014