Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Socialrådgiver/sagsbehandler (4)
 • 10-07-2015 Medarbejder Misbrugscentret

  Vil du være med til at udvikle og styrke alkoholbehandlingen i Slagelse Kommune?

  Da en vores gode kollegaer har valgt at gå på efterløn, søger Alkoholenheden i Slagelse Kommunes Misbrugscenter en medarbejder 37 timer ugentligt til besættelse snarest muligt.
   
  Opgaverne er varetagelse af den daglige drift efter et rul således, at man kommer til at beskæftige sig med alle facetter af alkoholbehandling, herunder ambulant, dagbehandling, åben rådgivning, familie-, pårørende og parsamtaler og udlevering af støttemedicin.
   
  Misbrugscentret er systemisk funderet, og det vil være en fordel hvis du har kendskab til metoden, eller alternativt er indstillet på at tilegne dig viden.
   
  Aktuelt arbejder Misbrugscentret med implementering af Feedback Informed Treatment. Det forventes, at man har kendskab eller lyst til at arbejde med evidens og feedback.
   
  Alkoholenheden søger en medarbejder med nedenstående kvalifikationer:

  Fagligt

  • gerne erfaring, viden og uddannelse indenfor alkoholbehandling, herunder kendskab til den familieorienterede tilgang
  • uddannelse som socialrådgiver, socialpædagog eller sygeplejerske,
  • det vil være af fordel, hvis du har erfaring med gruppe- og/eller terapeutisk arbejde
  • gerne erfaring fra børn- og familieområdet
  • administrative og skriftlige kompetencer i forhold til udarbejdelse af behandlingsplan, journalisering m.m.
  • kendskab til EDB på brugerniveau
  • selvstændighed til at kunne planlægge og prioritere arbejdsopgaver.

  Personlige kvalifikationer

  Du skal
  • have interesse og engagement for at arbejde med personer med misbrugsproblematikker
  • evne at rumme mennesker der til tider står i vanskelige situationer
  • have gode samarbejdsevner og indstillet på tværfagligt samarbejde
  • se muligheder i stedet for begrænsninger og have en innovativ tilgang
  • kunne arbejde selvstændigt
  • have flair for det administrative arbejde, der er forbundet med opgaven.

  Alkoholenheden består af en tværfaglig sammensat gruppe på 9 medarbejdere. Gruppen varetager den ambulante alkoholbehandling, et dagbehandlingstilbud samt forskellige konsulentopgaver.

  Der er løbende kontakt med ca. 200 borgere i enheden, som tager del i de forskellige behandlingsaktiviteter.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger omkring stillingen eller svar på spørgsmål fås ved henvendelse til
  • alkoholbehandler og socialrådgiver Helle Dalsgaard telefon 58 57 48 87
  • alkoholbehandler Ulla Hjermind telefon 58 57 48 84
  • afdelingsleder Mette Plato Spælling på direkte telefon 58 57 48 76 eller mobil telefon 40 42 00 67

  Frist

  • fredag den 10. juli 2015 kl. 12.00
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 16. juli 2015.
   
  Tiltrædelse 1. september 2015 eller snarest.
   
  Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
   
  Ansøgning mrk. "alkoholbehandler"
  sendes med relevante bilag til:
   
  misbrugscentret-job1@slagelse.dk
   
  eller
   
  Misbrugscentret,
  Ingemannsvej 26,
  4200 Slagelse

 • 04-08-2015 Uddannelsesvejleder UU Vestsjælland
  I forventning om tilkøb af nye intensive UU-indsatser for unge fra efteråret 2015 og frem, søger vi en vikar til at varetage uddannelsesvejledning 37 timer pr. uge.

  Stillingen ønskes besat den 15. september 2015 eller snarest derefter.
   
  UU Vestsjælland varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i trekommuner: Ringsted, Slagelse og Sorø. Dine arbejdsopgaver vil bestå af primært ungevejledning, men også grundskolevejledning vil kunne komme på tale.

  Vi

  • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
  • har stærk fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
  • vil møde de unge, hvor de er og kvalificere, udfordre og udvikle deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse
  • er et hold på 30 medarbejdere, heraf 26 uddannelsesvejledere
  • føler ejerskab til og ansvar for UU's opgaver og samarbejdet med kommunerne og øvrige aktører
  • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det
  • vil være synlige og tydelige
  • føler stort ansvar for trivsel og udvikling.

  Du

  • har en vejlederuddannelse
  • brænder for at hjælpe unge på vej
  • har en videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencer
  • har erfaring med uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge
  • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om uddannelse og erhverv
  • er udviklingsorienteret og kan bevare overblikket
  • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester mv.)
  • kan til daglig bruge egen bil i jobbet.
   
  Ansættelse sker i Slagelse Kommune, der har det administrative ansvar for UU Vestsjælland. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med DLF, AC eller HK og principperne for Ny Løn.
   
  UU Vestsjælland ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Der indhentes straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

  Flere informationer

  Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

  Frist

  • tirsdag den 4. august kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 10. august og tirsdag den 11. august.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til UU Vestsjælland på e-mail til uu@uuvestsjaelland.dk - Skriv venligst "Vikar" i emnefeltet på mailen.

 • 04-08-2015 Uddannelsesvejleder UU Vestsjælland - vikar
  I forventning om tilkøb af nye intensive UU-indsatser for unge fra efteråret 2015 og frem, søger vi en vikar til at varetage uddannelsesvejledning 37 timer pr. uge.

  Stillingen ønskes besat den 15. september 2015 eller snarest derefter.
   
  UU Vestsjælland varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i tre kommuner: Ringsted, Slagelse og Sorø. Dine arbejdsopgaver vil bestå af primært ungevejledning, men også grundskolevejledning vil kunne komme på tale.

  Vi

  • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
  • har stærk fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
  • vil møde de unge, hvor de er og kvalificere, udfordre og udvikle deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse
  • er et hold på 30 medarbejdere, heraf 26 uddannelsesvejledere
  • føler ejerskab til og ansvar for UU's opgaver og samarbejdet med kommunerne og øvrige aktører
  • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det
  • vil være synlige og tydelige
  • føler stort ansvar for trivsel og udvikling.

  Du

  • har en vejlederuddannelse
  • brænder for at hjælpe unge på vej
  • har en videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencer
  • har erfaring med uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge
  • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om uddannelse og erhverv
  • er udviklingsorienteret og kan bevare overblikket
  • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester mv.)
  • kan til daglig bruge egen bil i jobbet.
   
  Ansættelse sker i Slagelse Kommune, der har det administrative ansvar for UU Vestsjælland.

  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med DLF, AC eller HK og principperne for Ny Løn.
   
  UU Vestsjælland ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Der indhentes straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

  Yderligere oplysninger

  Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

  Ansøgningsfrist

  • 4. august 2015 kl. 12.00.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til UU Vestsjælland på e-mail til uu@uuvestsjaelland.dk. Skriv venligst "Vikar" i emnefeltet på mailen.

  Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 10. august og tirsdag den 11. august.

 • 17-04-2017 Sagsbehandlere til Jobcenter Slagelse - løbende opslag

  Vi søger løbende professionelle og innovative medarbejdere

  Afdelingen består af ca. 100 medarbejdere fordelt på 5 team, der tilsammen arbejder mod at motivere og udvikle borgeren mod arbejde eller uddannelse.

  Vi er optaget af at udvikle os mod at have en projektorienteret og innovativ tilgang i arbejdet med vores målgrupper.

  Derfor har vi forventninger om, at du har et ønske om løbende at deltage i opkvalificering inden for mental forståelse og træning i empowerment, innovation og udvikling af nye tiltag.

  Dette opslag retter sig mod vores målgruppe; borgere, som er fyldt 30 år og som lovgivningsmæssigt passer ind i
  • kontanthjælpsmodtagere, Jobparate
  • kontanthjælpsmodtagere, Aktivitetsparate

  Du opfylder som baggrund en af følgende forudsætninger

  • du er nyuddannet eller afslutter din uddannelse inden for få måneder til socialrådgiver eller socialformidler, og har haft fokus på beskæftigelsesområdet i dine praktikker
  • du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring som sagsbehandler inden for kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet
  • du har mindst 3 års erfaringserfaring som sagsbehandler inden for kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet.
  Vi har høje forventninger til dine ambitioner, hvorfor vores lønindplaceringstrin starter på løntrin 36/37.

  Der er løbende behov for nye medarbejdere, hvorfor vi opfordrer dig til at søge på dette indhold.

  Vi vil løbende invitere de kandidater til samtale, som vi vurderer, har et passende personligt og fagligt match, set i forhold til vores aktuelle situation.

  Flere oplysninger

  Hvis du har forespørgsel hertil, er du velkommen til at kontakte
  afdelingschef Marianne Vitus på mandage i tidsrummet kl. 16.00-17.00 på mobil 23 82 18 80

  Frist

  • Vi ansætter løbende

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning med cv, og relevante bilag.

  Søg stillingen Sagsbehandlere til J...
Social- og sundhedshjælper (2)
 • 19-07-2015 Social- og sundhedshjælper til Plejecenter Blomstergården

  Pleje- og rehabiliteringsboligerne Blomstergården hus B, søger snarest muligt en ny kollega

  • Social- og sundhedshjælper på 30 timer/ugentligt til dag/senvagter.

  Blomstergården er dejligt forholdsvist nyt Plejecenter, som består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger. Vi bor på et skønt område ud til åbne marker, med masser af ro og et rigt dyreliv.
  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne.
   

  Vi forventer at du

  • tør tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er personlig og faglig robust
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikationsevner samt har lyst til at tage aktiv del i opbygningen af en ny og velfungerende organisation.
  • Der positivt, bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • ser dokumentation som en naturlig del af arbejdet.
   

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
  • hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.
   

  Ønsker du mere information om stillingerne

  • er du velkommen til at kontakte daglig leder i plejeboligerne Rosa Demuth på 5857 4364.
   

  Frist

  • Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest søndag den 19. juli 2015.
  Samtaler forventes afholdt i uge 31. Har du ikke hørt fra os senest den 31. juli 2015 er stillingen blevet besat til anden side.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh...
 • 03-08-2015 SSA og SSH Plejecenter Smedegade

  Plejecenter Smedegade søger social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere

  • Social- og sundhedsassistent i dagvagt 32--35 timer til Benediktehaven
  -et hus med 16 somatiske borgere.

  Stillingen indeholder, at du er vejleder for SSH elever, så personer med vejleder uddannelse eller lyst til at tage uddannelsen, vil blive foretrukket.
   
  • Social- og sundhedsassistent i dagvagt 35 timer til Christinehaven
  -et hus med 16 somatiske borgere.

  Stillingen kan indeholde, at du er vejleder for SSH elever, så personer med vejleder uddannelse eller lyst til at tage uddannelsen, vil blive foretrukket.
   
  • Social- og sundhedsassistent i aftenvagt 28 timer til Dorotheahaven,
  -et hus med 16 demente og somatiske borgere.

  Der lægges vægt på, at du har erfaring med demente borgere, og at du er uddannet inden for området.
   
  •  Social- og sundhedshjælper i aftenvagt 24-26 timer i Elisabeth og Feodorahaven,
  -et skærmet demens afsnit med 16 borgere fordelt i 2 huse.

  Der lægges vægt på, at du har erfaring med demente borgere og at du er uddannet inden for området.
   
  For alle stillinger gælder weekendvagt hver 2. uge.

  Vi lægger stor vægt på høj faglighed, og at du brænder for, at arbejde med mennesker, og har lyst til at indgå i et team, med forskellige faggrupper, bl.a. sygeplejersker og ergoterapeuter.

  Vi arbejder efter visionen "Lev livet aktivt" og "Livskvalitet". Vi lægger derfor stor vægt på borgernes oplevelse af livskvalitet og har fokus på aktiviteter for vores borgere. Det forventes derfor, at du også har lyst til at arbejde efter denne vision.

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kollegaer, en meningsfyldt arbejdsdag og fokus på personlig udvikling.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • sygeplejerske Berit Simonsen eller virksomhedsleder Helle Junker (ferie fra 10. juli)58 57 38 43

  Frist

  •   3. august 2015 kl. 12

  Samtaler forventes afholdt i uge 33.

  Søg stillingen SSA og SSH Plejecent...
Social- og sundhedsassistent (1)
 • 03-08-2015 SSA og SSH Plejecenter Smedegade

  Plejecenter Smedegade søger social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere

  • Social- og sundhedsassistent i dagvagt 32--35 timer til Benediktehaven
  -et hus med 16 somatiske borgere.

  Stillingen indeholder, at du er vejleder for SSH elever, så personer med vejleder uddannelse eller lyst til at tage uddannelsen, vil blive foretrukket.
   
  • Social- og sundhedsassistent i dagvagt 35 timer til Christinehaven
  -et hus med 16 somatiske borgere.

  Stillingen kan indeholde, at du er vejleder for SSH elever, så personer med vejleder uddannelse eller lyst til at tage uddannelsen, vil blive foretrukket.
   
  • Social- og sundhedsassistent i aftenvagt 28 timer til Dorotheahaven,
  -et hus med 16 demente og somatiske borgere.

  Der lægges vægt på, at du har erfaring med demente borgere, og at du er uddannet inden for området.
   
  •  Social- og sundhedshjælper i aftenvagt 24-26 timer i Elisabeth og Feodorahaven,
  -et skærmet demens afsnit med 16 borgere fordelt i 2 huse.

  Der lægges vægt på, at du har erfaring med demente borgere og at du er uddannet inden for området.
   
  For alle stillinger gælder weekendvagt hver 2. uge.

  Vi lægger stor vægt på høj faglighed, og at du brænder for, at arbejde med mennesker, og har lyst til at indgå i et team, med forskellige faggrupper, bl.a. sygeplejersker og ergoterapeuter.

  Vi arbejder efter visionen "Lev livet aktivt" og "Livskvalitet". Vi lægger derfor stor vægt på borgernes oplevelse af livskvalitet og har fokus på aktiviteter for vores borgere. Det forventes derfor, at du også har lyst til at arbejde efter denne vision.

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kollegaer, en meningsfyldt arbejdsdag og fokus på personlig udvikling.

  Flere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • sygeplejerske Berit Simonsen eller virksomhedsleder Helle Junker (ferie fra 10. juli)58 57 38 43

  Frist

  •   3. august 2015 kl. 12

  Samtaler forventes afholdt i uge 33.

  Søg stillingen SSA og SSH Plejecent...
Pædagog (2)
 • 18-07-2015 Uddannet pædagog, Søbjerggård

  Søbjerggård søger pr. 1. august en uddannet pædagog på ca. 31 timer til vores mellemgruppe.


  Søbjerggård er en af Slagelse kommuners 4 daginstitutioner som også har et tilbud om støtte til børn i udsatte positioner.
  Vi arbejder målrettet med både pædagogik og inklusion som en del af vores daglige praksis.
  Som pædagog på Søbjerggård er du rollemodel for vores børn.
  Det er vores opgave at guide og vejlede både børnene og forældrene. Vi arbejder for at styrke deres naturlige udvikling. Søbjerggård arbejder professionelt og målrettet og har et anerkendende og inkluderende børnesyn.
  Vi arbejder efter Slagelse kommunes værdiord.
   

  For Søbjerggård betyder det

  • vi er modige - fordi vi arbejder med udfordringerne og italesætter, - også de svære ting
  • vi er tydelige - fordi vi er professionelle
  • vi er kompetente - fordi vi tør stå ved vores faglighed
  • vi arbejder med glæde - fordi vi brænder for vores arbejde.
   

  Vi forventer derfor, at du

  • har dokumenteret Marte Meo uddannelse og/eller dokumenteret uddannelse i inklusion. - Og kan udmønte dette i praksis
  • kan arbejde med inklusion i flere niveauer
  • er robust og være med til at berige os med DIN faglighed i en hverdag, hvor forandringer et vilkår
  • skal kunne arbejde inkluderende med børn i udsatte positioner
  • er faglig stærk og velfunderet
  • kan bidrage med pædagogisk viden, refleksion og innovativ tankegang til Søbjerggårds fortsatte udvikling
  • kan arbejde selvstændigt, samt være fokuseret og nærværende i dit arbejde
  • er struktureret og målrettet i dit arbejde
  • har erfaring med at arbejde målrettet med fokus skemaer, brobygnings skemaer internt
  • kan arbejde inkluderende og fagligt professionelt, samt agerer som rollemodel
  • kan samarbejdsevner, også på tværs af stuer
  • er anerkendende, omsorgsfuld og positiv i din tilgang til det enkelte barn og for ældre
  • kan formidle og udmønte institutionens pædagogik og begrunde og italesætte dit pædagogiske arbejde
  • har en holdning til, hvad Slagelse Kommunes værdiord betyder for dig
  • har pædagogisk erfaring, lyst og evne til at arbejde med førskolebørn fra 3,5-4 år
  • er faglig, saglig og brænder for dit fag
  • er mødestabil, fleksibel og har en sund livsførelse.
   

  Frist

  • Fredag den 18. juli kl 12.00
  Samtaler vil finde sted i uge 30.
   

  Yderligere informationer

  • du bedes kontakte leder Tine Faurholt på telefon 58 52 02 02 lokal 5
  Eller på vores hjemmeside: www.soebjerggaard.slagelse.dk
   
  Nb: dokumentation for uddannelse medsendes som bilag.
   

  Søg stillingen Uddannet pædagog, Sø...
 • 04-08-2015 Pædagoger Døgn Voksen 5 ved Autisme Center Vestsjælland

  Er du pædagog med vilje?

  • er du god til at sætte i gang?
  • kan du få nye idéer og omsætte dem i hverdagen?
  • ser du muligheder frem for begrænsninger og går til opgaven med åbent sind?
  • er du kontaktskabende og villig til at bruge dig selv i relationen til både beboere og kollegaer?
  • er du velorganiseret, og kan du afslutte opgaver, der er sat i søen?
  • er du klar på at flytte grænser i et spændende teamsamarbejde?
  • hvis du er i besiddelse af musiske evner samt har interesse for udeliv, ville det være en ekstra bonus. 

  Hvis du kan se dig selv i ovenstående, er du måske vores nye kollega.
   
  Vi søger to pædagoger, som naturligvis er fagligt dygtige, og som skal kunne dække fagpaletten bredt. Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde, og du har lyst til at arbejde sammen med dine kollegaer og ledelse om at videreudvikle vores arbejdsplads. Du har en positiv tilgang til samarbejdet med forældre og kollegaer.
   
  Døgn Voksen 5 er et bofællesskab hvor der bor der fire mænd i alderen 36-66 år, der er tildelt stort støttebehov. Der er pædagogisk personale tilknyttet fra kl. 6.30 - 22.30 alle ugens dage. Om natten sørger vores nattemedarbejder for, at beboerne sover trygt og godt.

  Vores overordnede mission er "Vi producerer gode liv".
   
  Det pædagogiske arbejde består i at yde omsorg og varetage beboernes individuelle behov for støtte og vejledning via dialog og udfordringer, så de derigennem udvikler ressourcer og styrke til at skabe et så selvforvaltende liv som muligt.
   
  Vi er et erfarent og engageret team bestående af fire pædagoger, en studerende og en teamleder. Derudover har vi fem vikarer tilknyttet. Vi værdsætter humor og godt humør og skaber udvikling ved bl.a. relationsfremmende samvær, oplevelser og aktiviteter.

  Du bliver en del af en virksomhed, der arbejder ud fra følgende værdier

  • vi flytter grænser
  • vi er fagligt kompetente
  • vi er velorganiserede
  • vi arbejder i team.

  Stillingerne er på 32 timer om ugen. Stillingerne aflønnes efter gældende overenskomst samt med et lokalt tillæg.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, ønsker at se teamet eller vil du vide mere om hvem vi er, kan du henvende dig til Døgn Voksen 5 på telefon 58 55 27 15.
  Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

  Ansøgningsfristen

  • 4. august 2015 kl. 12.00.

  Samtaler forventes afholdt i uge 33. Forventet opstart den 1. september 2015, og gerne tidligere.

  Søg stillingen Pædagoger Døgn Vokse...
Lærer (5)
 • 31-07-2015 Lærer Antvorskov Skole

  Mesterlige elever søger kompetente lærere

   
  Vil du være med til at flytte grænser for eleverne og for skolen?
   
  På Antvorskov Skole er vi kendte for at bruge alle de muligheder, der findes, for at give vores elever det størst mulige udbytte af skolegangen.
   
  Vi er skole med hele hjertet: Vi vil være noget for eleverne. For kollegerne. For fagene. Og for skolen i det hele taget.
   

  Lige nu søger vi lærere til undervisning inden for tre områder

  • Sprog (dansk, engelsk, tysk)
  • Kreativ (billedkunst, håndværk/design, musik)
  • Science (fysik/kemi, matematik, natur/teknik, biologi og geografi)
   
  Har du uddannelsen, gåpåmodet og lysten til at flytte grænser på alle fronter, så læs mere om jobbene på vores hjemmeside.
   
  Du kan også lære os lidt bedre at kende på antvorskovskole.slagelse.dk, Facebook (nyt vindue) og YouTube (nyt vindue).
   

  Yderligere oplysninger

  • Ring gerne til skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på 58 56 54 00.


  Søg stillingen Lærer Antvorskov Sko...
 • 04-08-2015 Talehørekonsulent/audiologopæd Center for Dagtilbud i Slagelse

  En af vore talehørekonsulenter går på barsel

  Center for Dagtilbud i Slagelse Kommune søger derfor en tale-hørekonsulent pr. 1. september 2015 eller snarest derefter.
   
  Vi er en dynamisk talehøremotorikgruppe, der består af 4 motorikkonsulenter 12 talehørekonsulenter, en pædagog og en teamleder.

  Vi er en del af Center for Dagtilbud.
   
  Pr. 1. august 2015 har Slagelse Kommune planlagt en omorganisering og vi skal være en del af enheden Pædagogisk Udvikling og Inklusion under Center for Uddannelse.
   
  Vore værdiord er tydelig, kompetent og modig - med glæde. Slagelse Kommune arbejder ud fra en værdibaseret tilgang på alle niveauer.
   
  Den enkelte tale-hørekonsulent arbejder primært i et distrikt, hvor der er skoler og daginstitutioner.
   

  Om os

  • vi har fokus på det inkluderende/forpligtende fællesskab. Du kan være med til at præge processen
  • vi har gruppetilbud til børn, der har sproglige vanskeligheder af vidtgående art. Vi har tæt tværfagligt samarbejde
  • vi holder interne tema- og kursusdage, ligesom der tilbydes efteruddannelsesforløb
  • vi er en gruppe af faglige, dynamiske og fleksible medarbejdere. Vi arbejder selvstændigt ude i vore distrikter, men også sammen både monofagligt og tværfagligt.
   
  Du tilbydes et spændende, selvstændigt job, i en stor organisation med plads til og forventninger om udvikling og udfoldelse. Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor egen faglighed og tværfaglighed følges ad. 

  Der er fokus på trivsel og læring samt på rettidig indsats, hvor vi i samarbejde med dagtilbud og skole arbejder inkluderende og helhedstænkende omkring det enkelte barn.
   

  Vi forventer, at du

  • har uddannelse som talehørekonsulent/audiologopæd
  • har gode relationskompetencer og erfaring i at arbejde med børn
  • har lyst til vekselvirkningen mellem tværfagligt samarbejde og at arbejde alene i samarbejde med forældre og institution, hvor omdrejningspunktet er barnet i dets daglige omgivelser
  • har gode samarbejdsevner og på en naturlig måde er anerkendende, positiv og fleksibel
  • er yderst selvmotiverende og har flair for at planlægge og prioritere selvstændigt, have mange bolde i luften og samtidig bevare begge ben på jorden.
   

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere informationer, kan du kontakte
  • teamleder Anette Holm Larsen, tlf. 24 42 31 79
   
  Stillingen er omfattet af Ny løn. Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • den 4. august 2015 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 32/33.
   

  Søg stillingen Talehørekonsulent/au...
 • 10-08-2015 Lærere Tårnborg Skole

  Er du en inspirerende og engageret lærer?

  Så er det dig, vi mangler til vores personaleteam.

  Tårnborg Skole er en 1 sporet skole med knap 200 elever fordelt på 0. - 9. klassetrin og tilhørende SFO.
  Skolen har 16 lærere, 3 pædagoger, 1 SFO leder, 1 administrativ medarbejder og en skoleleder.

  Skolen ligger i Slagelse Kommune, 5 km fra Korsør i naturskønne omgivelser med direkte udsigt til Korsør Nor.
  Skolen har gode lokaler og dejlige udearealer med rig mulighed for udeundervisning og aktiviteter.

  God busforbindelse til både Korsør station og Slagelse.

  Da to lærere har fået job på Fyn, opslåes nu to fuldtidsstillinger.

  Flere fagkombinationer er mulige, dog har vi behov for dansk, matematik og engelsk. Men vi ser rigtig gerne ansøgere med billedkunst, idræt, tysk og fysik/kemi. Begge stillinger indebærer klasselærerfunktion.

  Vi ønsker en lærer, der

  • er fagligt, didaktisk og pædagogisk velfunderet
  • har flair for teamsamarbejde
  • er indstillet på at deltage aktivt i implementering af skolereformen og skolens udviklingsarbejde i øvrigt - herunder Visible Learning, som er startet pr. august 2014
  • kan arbejde med LP modellen, Cooperative Learning og også gerne have viden om Visible Learning
  • arbejder inkluderende og anerkendende i forhold til både elever, forældre og kolleger
  • kan se muligheder frem for begrænsninger
  • er indstillet på et tæt samarbejde på skolen og med alle andre interessenter omkring udførelse af kerneydelsen
  • er visionær, udviklingsorienteret og innovativ
  • kan arbejde med udeundervisning og læringsmiljøer, som understøtter den enkelte elevs læring.

  Løn og ansættelse

  Ansættelse og lønfastsættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Du kan indhente flere oplysninger om stillingerne via
  • skoleleder Ellen Randi Larsen på telefon 58 38 03 59 eller 58 36 29 10. Kan i sommerferien kontaktes via sms på mobilnummer 30565150, kontoret åbner den 3. august 2015.
  • Tårnborg Skoles hjemmeside (nyt vindue)

  Du er også meget velkommen til at træffe aftale om besøg.

  Frist for ansøgning

  • 10. august 2015.

  Send din ansøgning med relevante bilag til

  Tårnborg Skole
  Tjærebyvej 1
  4220 Korsør

  eller via mail til sktaarn@slagelse.dk.

  Samtaler afholdes i uge 34.

 • 14-08-2015 Lærere Vemmelev Skole
  Vemmelev Skole søger to lærere til henholdsvis indskolingen og til specialklasserækken.
  Begge stillinger er faste stillinger på fuld tid.
   
  Stilling 1 er tilknyttet specialklasserækken (gerne med linjefag i matematik) og idræt i almenklasser. Vi ønsker os en lærer der kan bidrage med kreative og/eller naturfaglige vinkler på læringsforløb. Der er også mulighed for valgfag i almenklasserne.
   
  Stilling 2 er tilknyttet indskolingen. Stillingen indeholder en fagkombination af dansk, begynderengelsk, historie, natur/ teknik og kristendom.  
   
  Har I andre ønsker, taler vi om det.
   
  Vi er interesseret i inspirerede og engagerede lærere, der brænder for kreativ og udviklende undervisning. For begge stillinger er gældende, at du skal trives i fællesskabet og teamsamarbejdet.
   
  Vemmelev skole er en velfungerende folkeskole med ca.500 elever, heraf ca. 25 elever i skolens specialklasserække (elever med generelle indlæringsvanskeligheder).  Vi har implementeret LP og teamsamarbejdet er en naturlig del af hverdagen. Vores indsatsområde er primært "Visible Learning", hvor vi har stort fokus på "synligt lærende elever" herunder omsætning af nye forenklede fælles mål til synlige læringsmål og succeskriterier for eleverne.

  Vi lægger vægt på at ansøgere

  • har lærereksamen
  • er robuste med gode relationskompetencer
  • har en anerkendende og resurseorienteret tilgang til eleverne og deres forældre samt til kolleger
  • kan reflektere over egen pædagogisk praksis
  • kan arbejde med et specialpædagogisk afsæt (primært stilling 1)
  • kan bidrage med kreative vinkler i læringsforløb.

  Vi tilbyder

  • et tæt og forpligtende teamsamarbejde med dygtige og engagerede kolleger
  • positive og interesserede elever og forældre
  • fleksible arbejdsrammer med egen PC og arbejdsplads
  • god offentlig transport og meget nem adgang til motorvejen
  • løn efter gældende overenskomst.

  Stillingerne ønskes besat snarest muligt og senest den 1. oktober 2015.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingerne, kan yderligere oplysninger rekvireres via

  Ansøgningsfrist

  • 14. august 2015 kl. 12.00.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til

  Vemmelev Skole
  Skolevej 2
  4241 Vemmelev

  eller på mail til k-skvem@slagelse.dk.

  Skriv venligst hvilken stilling du søger.
  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 34 2015
   

 • 19-08-2015 Talepædagog/tale-hørelærer Storebæltskolen

  Talepædagog/tale-hørelærer med flair for specialundervisning

  Storebæltskolen søger pr. 1. oktober 2015 en talepædagog/tale-hørelærer.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.

  Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 85 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på, at det er sjovt at være på arbejde
  • en skole med gode tilkørselsforhold der er tæt beliggende på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en innovativ skole der bl.a. lægger stor vægt på at brugen af IKT
  • forskellige arbejdsopgaver i skolens kompetencecenter.

  Vi forventer at du

  • har en relevant talepædagogisk uddannelse og gerne med erfaring inden for specialundervisningsområdet
  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på 37 timer.

  Flere informationer

  Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, eller hvis du ønsker en rundvisning.

  Frist

  • onsdag den 19. august 2015 kl. 13.00
   
  Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 27. august 2015.

  Ansøgning sendes til:

  storebaeltskolen@slagelse.dk - att. skoleleder Benjamin Ejlertsen

Læge (1)
 • 11-08-2015 Læge Center for Sundhed og Omsorg

  Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

  Sundhed og Omsorg søger en læge. Fokus er tidlig opsporing, forebyggelse og rehabilitering, for derved at formindske antal indlæggelser og genindlæggelser. Målgruppen er typisk de borgere, som kommunen "kender i forvejen".
   
  Med udgangspunktet "Borgeren i Centrum" og et sammenhængende borgerforløb, ønsker vi at understøtte det gode liv hos borgeren. Dette sker gennem en rehabiliterende tænkning samt anvendelse af eksempelvis velfærdsteknologi.
   
  Lægen skal indgå i den konkrete borgerrettede indsats, med et forebyggende sigte. Derudover skal lægen, i særligt komplekse forløb, varetage den lægefaglige koordinering med eksterne samarbejdspartnere.
   
  I forhold til borgerne og de pårørende er lægens rolle, at forbedre den oplevede kvalitet i plejen samt medvirke til, at skabe et forbedret sammenhængende borgerforløb.
   
  Internt i Center for Sundhed og Omsorg forventes lægen at skabe øget fokus på tidlig opsporing, eksempelvis via opkvalificering af personalet, herunder medicinhåndtering mm.
   
  Til stillingen er udarbejdet en Job- og Personprofil. Du finder henvisning til denne nederst i opslaget.

  Stillingen besættes for en 2-årig periode, med efterfølgende evaluering. Ansættelse på overenskomstmæssige vilkår, 37 timer ugentligt.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt Afdelingsleder for Pleje- og Ældreboligområdet Kim Jensen på tlf. 24 96 06 59 eller Virksomhedsleder for Sygeplejen Bitten Beyer på tlf. 58 57 53 58. Alle henvendelser behandles fortroligt.

  Ansøgningsfrist

  • tirsdag den 11. august 2015 kl. 9.00.
  Ansøgning sendes via mail til sundhedomsorg@slagelse.dk.

  Venligst mærk ansøgning "Læge".

  Ansættelsessamtaler

  Afholdes mandag den 17. august 2015. Tiltrædelse forventes snarest derefter.

  Bilag  Søg stillingen Læge Center for Sund...
Kontor og administration (2)
 • 01-08-2015 Udvalgskoordinator Center for Arbejdsmarked & Integration

  Udvalgskoordinator til styring og administration af MED-udvalg

  Center for Arbejdsmarked & Integration i Slagelse Kommune søger snarest en udvalgskoordinator til en nyoprettet fuldtidsstilling i forbindelse med en omstrukturering af Jobcenter Slagelses MED-udvalg. Du bliver en del af Administrationen og refererer til arbejdsmarkedschef, Torben Bahn Petersen
   
  Din hovedopgave er at koordinere og styre administrative opgaver i de 3 MED-niveauer: Sektor-MED som dækker Center for Arbejdsmarked & Integration, Lokal-MED niveau 1 som er  tværgående i Jobcenter Slagelse og Lokal-MED niveau 2 som er etableret på afdelingsniveau.

  Arbejdsopgaver

  • at stå for de praktiske arrangementer i forbindelse med MED-møder i de 3 niveauer og koordinere dem i forhold til årshjul
  • at styre dagsordener, referater og bilag til MED-møderne i de 3 niveauer i tæt samarbejde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter
  • at deltage i Personalepolitisk Udvalg (PPU), hvor du som ressourceperson skal være med til at kvalificere dagsordener og bilagsmaterialer til hhv. Sektor-MED og Lokal-MED niveau 1
  • at give faglig sparring og være ressourceperson til ledelses- og medarbejderrepræsentanterne vedr. MED-aftalen og relaterede emner
  • at være praktisk tovholder på det årlige MED-seminar og evt. andre MED-relaterede aktiviteter
  • at være praktisk tovholder for underudvalg og ad hoc arbejdsgrupper, nedsat af MED
  • at være med til at opdatere og vedligeholde MED-udvalgenes Intranetsider
  • at bidrage til undersøgelser, som er MED-relateret eller arbejdsmiljø-relateret, f.eks. de lovpligtige arbejdspladsvurderinger.

  Vi forventer, at du

  • har viden om og interesse for MED-arbejdet og dets organisatoriske betydning
  • trives med at arbejde neutralt og professionelt i det særlige samarbejds- og interesseforum, som MED-arbejdet indeholder - med respekt for de fælles men også forskellige interesser, som MED-repræsentanterne kan have
  • sætter høje krav til kvalitet og er super til at følge op på beslutninger og aftaler, som indgås i MED
  • arbejder struktureret og overholder deadlines
  • har stærke kommunikationsevner, både i det skriftlige og det mundtlige
  • har talent for at koordinere og bevare overblikket, også i pressede situationer.

  Vi tilbyder

  • stor selvstændighed i arbejdet og fleksibilitet under ansvar
  • mulighed for at præge og udvikle din egen stilling, da den er helt ny
  • en grundig introduktion til dine arbejdsområder og til Center for Arbejdsmarked & Integration/Jobcenter Slagelse
  • et dynamisk arbejdsmiljø, præget af humor og engagement
  • mulighed for deltagelse i relevant kursus og efteruddannelse
  • gode muligheder for personlig og faglig sparring og udvikling
  • fleksordning
  • økologisk kantine og frugtordning. Massage med delvis egenbetaling
  • årlig medarbejderudviklings-samtale (MUS).

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • lørdag den 1. august 2015

  Samtalerne forventes afholdt i uge 34 og vil foregå som et møde, hvor ansøgeren skal skrive referat undervejs.
   
  Ansættelse sker efter overenskomst mellem KL og HK: "Overenskomst/aftale for kontorpersonale og IT-aftale m.fl." Der bliver indgået en personlig lønaftale efter principperne om lokal løndannelse med den faglige organisation.

  Søg stillingen Udvalgskoordinator C...
 • 07-08-2015 Jobkonsulent - tidsbegrænset stilling

  Program Ringparken & Motalavej søger jobkonsulent til beskæftigelsesenheden

  Slagelse Kommune søger pr. 1. September 2015 eller snarest derefter, en jobkonsulent i tidsbegrænset stilling frem til 31.12.2016
   

  Jobindhold

  • afklaring af den enkelte borgers kompetencer
  • sygdomsopfølgning
  • fremmødesikring samt fastholdelse i job eller uddannelse
  • holdningspåvirkning
  • virksomhedsopsøgende arbejde
  • formidling af kontakt til uddannelsesinstitutioner
  • etablering af praktikker, mentorordninger mv.
   

  Dine primære arbejdsopgaver

  • selvstændigt skabe jobåbninger hos virksomhederne samt afstemme forventninger til borgernes evner
  • matchning af borgeren og virksomhed
  • oprettelse af virksomhedspraktik og løntilskud
  • opfølgning og vedligeholdelse af samarbejde hos virksomhederne
  • kan/er i stand til at handle selvstændigt inden for givne rammer
  • motivere, stille krav og stå fast, hvis det kræves.
   

  Vi forestiller os en medarbejder som har

  • et bredt kendskab til beskæftigelseslovgivningen
  • kendskab til udviklingen på arbejdsmarkedet
  • kendskab til uddannelsesområdet, samt de lokale og regionale uddannelsessteder
  • bredt kendskab til målgrupper og delmålgrupper indenfor kontanthjælpsområdet
  • erfaring med rådgivning og vejledning af borgere
  • gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt.
   

  Endvidere forventer vi, at du

  • har relevant uddannelse
  • trives med at have mange forskelligartede bolde i luften og formår at bringe dem i mål
  • kan strukturere dit arbejde efter teamets afstemte retninger
  • har viljen og evnen til at arbejde med administrative processer
  • kan samarbejde, såvel tværfagligt, internt og eksternt.
   

  Personlige egenskaber

  • nysgerrig, meddelsom og relations skabende
  • evnen til at fokusere på menneskelige ressourcer frem for begrænsninger
  • evnen til at tale med mennesker i alle samfundets lag
  • evner at læse og fortolke lovgivninger
  • omstillingsparathed i forhold til at arbejdsopgaverne kan variere, lige som der kan være behov for skiftende arbejdssteder
  • overblik og god til at planlægge .
   

  Krav til stillingen

  • nødvendigt med kørekort og egen bil
  • være telefonisk tilgængelig for arbejdsgivere og kunne arbejde fleksibelt for at efterkomme kontakt til virksomhederne.
   

  Vi kan tilbyde

  • mulighed for gensidig sparring og fælles metodeudvikling
  • et spændende og udfordrende job, hvor der lægges vægt på at se muligheder frem for begrænsninger
  • et job hvor der er frihed, men samtidig præcise resultatkrav
   

  Flere oplysninger

  • Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Zina Zvizdic på tlf. 3068 6521
   

  Frist

  • Den 7. august 2015 kl. 12.00.
   

   

  Søg stillingen Jobkonsulent - tidsb...
Fysioterapeut (1)
 • 12-07-2015 Fysioterapeut Blomstergården rehabiliteringscenter

  Fysioterapeut til job i rehabiliterings center søges

  Blomstergården består af pleje - og rehabiliteringsboliger, der første gang åbnede dørene januar 2014.
   
  Der arbejdes på Blomstergården ud fra visionen "lev livet aktivt", hvor borgerne støttes og motiveres til, at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse, der, på trods af alder og/eller sygdom, leves med fokus på deltagelse og opnåelse af god livskvalitet.
   
  Blomstergårdens hus C har pr. 1/10 2015 øremærket 6 boliger (ud af 24), til særlig rehabiliterings- indsats. Det er på sigt planen at udvide antallet til 12 særlige pladser.
   
  Borgere der bliver visiteret til hus C er typisk i forløb af 3-8 ugers varighed. Ud over borgere der bliver visiteret til rehabiliteringsforløb, fungerer huset som aflastning for borgere.
   
  Vi er en spændende arbejdsplads med både høje ambitioner og solide faglige kompetencer. Der er stort fokus på samarbejde og faglighed, og til C- huset er der tilknyttet ernæringsfaglig leder, sygeplejersker, ergoterapeuter samt SOSU personale.

  For at kunne understøtte den rehabiliterende indsats, søger vi med opstart d. 1/9 2015 en fysioterapeut. Arbejdstiden er normeret til 35 - 37 timer pr. uge.

  Stillingen er nyoprettet, og vi forventer at ansøger har stor lyst til aktivt at engagere sig i at udvikle et kvalificeret rehabiliterings tilbud.
   

  Derudover er det en fordel, hvis du som ansøger har

  • erfaring med rehabilitering indenfor mange diagnoser
  • neurofaglig erfaring
  • praktiseret indenfor flere sektorer
   

  Vi tilbyder

  • enestående arbejdsmiljø med stort engagement
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling, herunder faglig sparring og tæt samarbejde med øvrige terapeuter i kommunen
  • et tæt samarbejde med pårørende 
  • de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger sat i hjemlige rammer
  • stor fokus på maden og måltiderne
  • unik mulighed for at præge arbejdspladsen, med stor indflydelse på egne opgaver.
   

  Flere oplysninger


  Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på mobil 20 29 60 15.
   

  Frist

  • Søndag den 12. juli 2015
  Samtaler vil blive afholdt inden udgangen af juli måned.   

  Søg stillingen Fysioterapeut Blomst...
Ergoterapeut (1)
 • 12-07-2015 Ergoterapeut Blomstergården

  Ergoterapeut til job på Blomstergården

  Stillingen er til besættelse 1. september 2015 og er på 32-35 timer
   
  Blomstergården består af pleje- og rehabiliteringsboliger, der første gang åbnede dørene januar 2014. Der er på nuværende tidspunkt åbnet 96 permanente boliger og 24 midlertidige boliger fordelt på 4 huse.
   
  Der arbejdes på Blomstergården ud fra visionen "lev livet aktivt", hvor borgeren støttes og motiveres til, at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse, der, på trods af alder og/eller sygdom, leves med fokus på deltagelse og opnåelse af god livskvalitet.
   
  I hvert hus er der ansat en daglig leder, en sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.
   
  Ergoterapeutstillingen er tilknyttet de permanente boliger. Som ergoterapeut skal du primært have fokus på de borgere, der gennem en periode har oplevet funktionsnedsættelse på grund af en indlæggelse eller en anden årsag. Desuden ny indflyttede borgere og borgere, hvor det vurderes, at tæt fokus i en periode, vil kunne forbedre funktionsniveauet. I tæt samarbejde med husets øvrige personalegrupper vurderes funktionsniveau, vurdering af behov for hverdagsrehabilitering, træning og hjælpemidler.
   
  På Blomstergården er der stor fokus på maden og måltiderne. Som ergoterapeut skal du også have fokus på eventuelle dysfagi problematikker i samarbejde med Blomstergårdens anden ergoterapeut.
  Afgørende betydning er det dog, at ansøger har lyst til aktivt at engagere sig i at udvikle et kvalificeret rehabiliterings tilbud.
   

  Om dig

  • Autoriseret ergoterapeut
  • Arbejder målrettet og udviklingsorienteret
  • Interesse i rehabilitering og i tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum
  • Har erfaring inden for det geriatriske område og gerne det neurologiske område
  • Har erfaring og interesse i dysfagi
  • Er rutineret i elektronisk dokumentation
  • Har stort overblik og bidrager til, at borgerne får et sammenhængende forløb
  • Har lysten til at lære fra dig, vejlede og rådgive
  • Sammen med kollegerne, bidrager du aktivt til et godt arbejdsmiljø.
   

  Vi tilbyder

  • Godt arbejdsmiljø med stort engagement
  • Udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • Personlig og faglig udvikling, herunder faglig sparing og tæt samarbejde med de øvrige terapeuter på Blomstergården og i kommunen
  • Et tæt samarbejde med pårørende
  • Stor fokus på maden og måltiderne
  • Unik mulighed for at præge arbejdspladsen med stor indflydelse på egne opgaver.
   

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på mobil 20 29 60 15.
   

  Frist

  • Søndag den 12. juli 2015.

  Samtaler vil blive afholdt inden udgangen af juli måned.
   

  Søg stillingen Ergoterapeut Blomste...