Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (1)
 • 21-10-2015 Suppleant for formanden for beboerklagenævnet
  Er du jurist med et godt kendskab til almenlejeloven og lejelovgivningen i det hele taget? Så kan det være dig vi søger, som ny suppleant for formanden for Beboerklagenævnet i Slagelse.

  Som suppleant for formanden for Beboerklagenævnet skal du have en juridisk kandidateksamen og have interesse for og kendskab til arbejdsområdet.  Du må ikke have en særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

  Som suppleant skal du kunne indtræde med kort varsel, og kunne forberede sager til nævnet og lede nævnsmøderne samt formulere Beboerklagenævnets afgørelser.

  Beboerklagenævnet i Slagelse Kommune har et velfungerende sekretariat og afholder p.t. et møde pr. måned. Som suppleant får du vederlag på 4.700,00 kr. pr. måned, hvis der afholdes møder.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • 21. oktober 2015

  Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

  Send din ansøgning med relevante bilag via mail til byraadssekretariatet@slagelse.dk      

Social- og sundhedshjælper (1)
 • 07-10-2015 SSH Plejecenter Lützensvej
  En stilling som social- og sundhedshjælper i aftenvagt 28 timer om ugen er ledig til besættelse til den 1. oktober 2015 eller snarest derefter. Stillingen er med vagt i "ulige" weekender.
   
  Plejecenter Lützensvej ligger i smukke omgivelser lige ned til Storebælt. Vi har 79 boliger fordelt over 3 huse. Henholdsvis Quistgaardsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.
   
  Vi arbejder i forhold til visionen "lev livet aktivt" og har fokus på den enkelte borger, deres livshistorie og tilgang til livet. Vi har fokus på arbejdsmiljøet og et af vores mål er at beboere og medarbejdere oplever en aktiv, meningsfuld dagligdag med stabilitet og trivsel.

  Du skal

  • være uddannet SSH
  • brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et team, men kunne arbejde selvstændigt. 

  Vi tilbyder

  • gode, engagerede og hjælpsomme kollegaer og et afvekslende meningsfuldt arbejde.

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås hos
  • daglig leder Linda Dahl tlf. 58 57 39 91

  Frist

  • den 7. oktober 2015 kl. 08.00

  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 13. oktober 2015.

  Søg stillingen SSH Plejecenter Lütz...
Social- og sundhedsassistent (3)
 • 13-10-2015 SSA Plejecenter Lützensvej
  En stilling som social- og sundhedsassistent i aftenvagt 28 timer om ugen er ledig til besættelse 1. november 2015. Stillingen er med vagt i "lige weekender".
   
  Plejecenter Lützensvej ligger i smukke omgivelser lige ned til Storebælt. Vi har 79 boliger fordelt over 3 huse - henholdsvis Quistgaardsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.
   
  Vi arbejder i forhold til visionen "lev livet aktivt" og har fokus på den enkelte borger, deres livshistorie og tilgang til livet. Vi har fokus på arbejdsmiljøet og et af vores mål er at beboere og medarbejdere oplever en aktiv, meningsfuld dagligdag med stabilitet og trivsel.

  Du skal

  • være uddannet social- og sundhedsassistent
  • brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et team, men kunne arbejde selvstændigt. 
   
  Vi tilbyder gode, engagerede og hjælpsomme kollegaer og et afvekslende meningsfuldt arbejde.

  Yderligere oplysninger

  om stillingen kan fås hos
  • daglig leder Linda Dahl tlf. 58 57 39 91

  Frist

  • den 13. oktober 2015 kl. 8.00

  Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 20. oktober 2015.

  Søg stillingen SSA Plejecenter Lütz...
 • 15-10-2015 SSA aftenvagt Plejecenter Skovvang

  Plejecenter Skovvang søger en social og sundhedsassistent i aftenvagt 28 timer pr. uge til skærmet enhed 

  Har du lyst til at blive en del af vores gode aftenteam, så har du nu muligheden.
   
  I vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi skaber med vores tilgang til varetagelsen af arbejdsopgaverne et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, har fokus på kerneopgaverne og derved forventes høj faglighed både i den direkte pleje som i dokumentationen.

  Vores forventning er, at du

  • signaler selvstændighed og overblik
  • med din viden til demente sygdomme kan aflæse den demente beboers ressource og handlingsmønster og derved give mulighed for den rette pleje og observation
  • i arbejdet med demente beboere kan have for øje, at udnytte de gode øjeblikke til aktivitet lige her i nuet
  • kan arbejde i et lille miljø og kan det "at være tilstede" uden ord og handling.
   
  Vi arbejder tværfagligt og arbejdsmiljøet prioriteres. Alle bidrager positivt, og vi har gode rammer for den faglige udvikling.
   
  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi selv i den enkelte afdeling varetager alt omkring forplejningen. Det varme måltid serveres til aften. Kostens betydning er vigtig. Vi har meget fokus på de småtspisende beboere og det sociale måltid. Plejecenter Skovvang har både det økologiske Bronzespisemærke og Sølvspisemærke.

  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen og har spændende tilbud til aktiviteter generelt. Vi lever efter visionen om - at leve livet aktivt. Endvidere vægter vi de gode relationer, der er med beboere og deres pårørende.

  Flere informationer

  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
  Vi glæder os til at høre fra dig. Du er også velkommen til at kikke forbi.
   
  Der arbejdes hver anden weekend. Mødetid er fra kl. 14-22. Du vil skulle arbejde i et rul 2 - 2 - 3.
   

  Frist

  • 15. oktober. 2015


  Søg stillingen SSA aftenvagt Plejec...
 • 19-10-2015 SSA Skælskør Plejecenter

  Har du lyst til nye udfordringer og til at give beboerne i Skælskør Plejecenter et liv, der er værd at leve?

  Vi søger en SSA 30 timer om uge med tiltrædelse 1. november.

  Tjenestetiden er primært i dagvagt med vagt hver 2. weekend. Du skal være villig til fleksibel arbejdstid herunder arbejde aftenvagt i særlige situationer.
   
  Vi har brug for dig, som værdsætter høj faglighed. Du brænder for at arbejde rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte beboers helhedspleje.

   
  Du har hjertet på rette sted/ "dit hjerte med på arbejde", kan lide at have nære relationer til beboerne, give dem et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i deres liv, så det er værd at leve.

  Det er nødvendigt, at du finder livsfilosofien Eden Alternativ spændende, da vi arbejder med filosofien som en væsentlig del af vores kultur. Det skal være naturligt for dig at opmuntre, inspirere og give beboerne fortsat mulighed for at deltage i hverdagslivet.
   
  Du er mødestabil, visionær, fleksibel og besidder gode samarbejdsevner.
   
  Vi tilbyder en arbejdsplads i forandring med fokus på det gode liv, udvikling og uddannelse. Vi er en arbejdsplads, hvor du vil have mulighed for at komme med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.


  Værdierne Modig - Tydelig - Kompetent og - med glæde vægter højt.
   
  Du vil blive introduceret efter dine kompetencer og efter individuelt behov til både dag- og aftenvagter.

   
  Plejecenter Skælskør danner rammen for 29 plejeboliger, 1 midlertidige boliger og en selvstændig plejeenhed med 20 ældreboliger. En stor del af din arbejdstid vil være som SSA i ældreboligerne.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist

  • den 19. oktober
   
  Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag uploader du separat med din ansøgning.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 4.


  Søg stillingen SSA Skælskør Plejece...
Lærer (5)
 • 09-10-2015 To lærere Flakkebjerg skole
  Flakkebjerg Skole er en ambitiøs og udviklingsorienteret skole med 131 elever i 0.-6. klasse og 17 engagerede medarbejdere - heraf ni lærere. Skolen har en aktiv forældrekreds og en skolebestyrelse, der bidrager positivt til skolens samlede arbejdsfællesskab.

  Vi søger uddannede lærere med linjefag i idræt (drenge), engelsk, dansk, tysk, historie, matematik og evt. musik og sløjd. Vi forventer derudover, at du har gode relationskompetencer og arbejder inkluderende og anerkendende.

  Flakkebjerg Skole arbejder med at gøre læring synlig for eleverne. Derfor deltager alle medarbejdere i et uddannelsesforløb i samarbejde med Challenging Learning. Fokus i dette skoleår er på fastsættelse af tydelige læringsmål og succeskriterier/tegn på læring.

  På Flakkebjerg Skole prioriterer vi afvekslende- og kreative undervisningsformer samt innovative læringsmiljøer højt. 

  I indeværende skoleår er vi således demonstrationsskole for udeundervisning ligesom vi arbejder med inddragelse af teknologi og digitalisering i fagene via A P Møller-fonden, Metropol m.fl.

  Vi er endvidere en skole med en tydelig kreativ/musisk profil - vi synger morgensang, opfører en årlig musical og er i gang med at etablere vores eget skolesymfoniorkester i samarbejde med Slagelse Musikskole.

  Vi kan tilbyde dig en travl og spændende arbejdsplads blandt glade elever med forskellige forudsætninger for at lære og energiske, engagerede kolleger, der prioriterer faglighed, samarbejde, arbejdsglæde og trivsel højt.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere, eller hvis du vil aftale besøg på skolen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Lisbeth Bergstedt på tlf. 58 18 61 86

  Frist

  • senest fredag den 9. oktober kl. 12.00

  Ansøgningen sendes til flakkebjergskole@slagelse.dk

 • 16-10-2015 Lærere i Dansk som Andetsprog

  Tre faste stillinger samt tilkaldevikarer

  Slagelse Sprogcenter udvider igen antallet af lærere på baggrund af nye opgaver og en stor tilgang af flygtninge til Slagelse Kommune. Vores kerneopgave er "Danskuddannelse" 1-3 og "Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning", hvor vi underviser voksne udlændinge fleksibelt og målrettet. Undervisningen foregår i sprogcentrets moderne læringsmiljø, på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derudover har vi tilbud om brancherettet undervisning, online undervisning, FVU i læsning og matematik, eneundervisning, m.m.
   
  Vi integrerer undervisning med beskæftigelse og uddannelse, og vi uddanner kursisterne til medborgere i det digitale samfund. Vores profil er udadvendt, vi videndeler gerne og netværker, ligesom vi prioriterer kompetenceudvikling for alle lærere.

  Du

  • er en engageret og professionel lærer, der kompetent og sikkert leder kursisterne fra a til b
  • er nysgerrig og udnytter potentialet for læring ved at tage kursisterne med ud i lokalområdet, på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner
  • har it som en integreret del af din undervisning, og du har ideer til og mod på at tænke "ud af boksen" i din under-visning
  • er udadvendt, har lyst til aktivt at udvikle, kan selvstændigt løse utraditionelle opgaver og varetage ekstern formidling
  • har en relevant uddannelse enten som lærer med sprog som linjefag eller som bachelor i et sprogfag
  • er enten færdig, i gang med eller indstillet på at tage uddannelsen "Underviser i Dansk som Andetsprog for voksne", som er en forudsætning for at kunne undervise på de officielle Danskuddannelser. 

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Løn- og ansættelsesforhold

  Stillingerne aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • fredag den 16. oktober kl. 12.00.
   
  Tiltrædelse 1. december 2015.

  Vi modtager kun elektroniske ansøgninger, som skal mailes til margh@slagelse.dk

  Ansættelsessamtaler afholdes den 20. - 22. oktober på Slagelse Sprogcenter, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse
   

  Slagelse Sprogcenter er en selvstændig, decentral kommunal institution, der refererer til arbejdsmarkedschefen. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station. Sprogcentret har 41 medarbejdere, 550 kursister, og vi tilbyder undervisning til voksne udlændinge på hverdage (dag- og aftenhold) samt på lørdage (9-14).

 • 19-10-2015 Lærer Tårnborg skole

  Er du en fagligt dygtig og passioneret lærer?

  Så er det dig, vi mangler til vores personaleteam.

  Tårnborg skole er en 1 sporet skole med 180 elever fordelt på 0.-9. klassetrin og tilhørende SFO. Skolen har 16 lærere, 3 pædagoger, 1 SFO leder, 1 administrativ medarbejder og en skoleleder.

  Skolen ligger i Slagelse Kommune, 5 km fra Korsør i naturskønne omgivelser med direkte udsigt til Korsør Nor. Skolen har gode lokaler og dejlige udearealer med rig mulighed for udeundervisning og aktiviteter. God busforbindelse til både Korsør station og Slagelse.

  Da en lærer har fået nye udfordringer, opslås en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. november 2015.

  Stillingen

  Vi skal bruge en lærer til Dansk og klasselærerfunktion i 1. klasse.

  Hvis du er den rette lærer til at indgå i skolens lærerteam, så kan vi være fleksible omkring øvrige fagkombinationer. Der kan f.eks. blive mulighed for idræt og svømmeundervisning.

  Vi ønsker en lærer, der

  • er fagligt, didaktisk og pædagogisk velfunderet
  • har flair for teamsamarbejde
  • er indstillet på at deltage aktivt i implementering af skolereformen og skolens udviklingsarbejde i øvrigt - herunder Visible Learning, som er startet august 2014
  • kan arbejde med LP modellen, Cooperative Learning og også gerne have viden om Visible Learning
  • arbejder inkluderende og anerkendende i forhold til både elever, forældre og kolleger
  • kan se muligheder frem for begrænsninger
  • er indstillet på et tæt samarbejde på skolen og med alle andre interessenter omkring udførelse af kerneydelsen
  • er visionær, udviklingsorienteret og innovativ
  • kan arbejde med udeundervisning og læringsmiljøer, som understøtter den enkelte elevs læring.
   

  Løn og ansættelse

  Ansættelse og lønfastsættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Frist for ansøgning

  • den 19. oktober 2015
  Samtaler afholdes mandag den 26. oktober.

  Send din ansøgning med relevante bilag til:
  Tårnborg skole
  Tjærebyvej 1,
  4220 Korsør.

  Eller via mail til sktaarn@slagelse.dk
   

 • 26-10-2015 Lærer Hvilebjergskolen
  På grund af stigende elevtal søger vi en lærer fra 1. november 2015 - eller så hurtigt som muligt.

  Vi er en velfungerende skole i Sørbymagle - 8 km fra Slagelse - med 233 elever fra 0. til 6.klasse. Der er 16 lærere og to ledere, dejlige omgivelser med fritidshjem, skov og idrætshal som nærmeste naboer.

  Her knokles af alle kræfter med den nye skolereform, som vi ser mange gode muligheder i. Desuden er vi med i to AP Møller projekter. Et med teknologi i undervisningen og et med bevægelse i alle fag. Som de øvrige skoler i Slagelse deltager vi alle i et flerårigt skoleudviklingsforløb med synlig læring. Vi har travlt, men synes det er spændende og ser, at det er med til at udvikle, det i forvejen rigtig gode samarbejde og arbejdsklima, vi har på skolen, med forældrene og med fritidshjemmet. Musik og kreativitet er højt prioriteret.

  Vi søger en lærer, der er interesseret i klasselærerfunktion, dansk og engelsk - andre fagkombinationer har også vores interesse. Stillingen er en fastansættelse på fuld tid.

  Flere informationer

  Er du interesseret, kan du kontakte   
  Kom på besøg og mærk klimaet - vi glæder os til at høre fra dig!

  Frist

  • 26. oktober kl. 12 

  Samtaler holdes den 29. oktober.

  Ansøgning sendes elektronisk til hvilebjergskolen@slagelse.dk

 • 31-12-2015 Lærere Antvorskov Skole
  På Antvorskov Skole er vi kendte for at bruge alle de muligheder, der findes, for at give vores elever det størst mulige udbytte af skolegangen.

  Vi er skole med hele hjertet: Vi vil være noget for eleverne. For kollegerne. For fagene. Og for skolen i det hele taget.

  Lige nu søger vi lærere til undervisning inden for:
  Har du uddannelsen, gåpåmodet og lysten til at flytte grænser på alle fronter, så læs mere om jobbet ved at klikke på en af ovennævnte jobprofiler.

  Du kan også lære os lidt bedre at kende på Antvorskov Skoles hjemmeside (nyt vindue), på Facebook og på YouTube.

  Flere informationer

  Hvis du vil have flere oplysninger, kan du ringe til
  • skoleleder Søren Ranthe på 58 56 54 00
  • souschef Britta Thomsen på 58 56 54 00

  Ansøgning

  Vi ansætter løbende, så send din ansøgning snarest muligt dog senest
  • 31. december 2015


  Søg stillingen Lærere Antvorskov Sk...
Leder (1)
 • 18-10-2015 Leder pædagogisk udviklings- og inklusionsenhed
  Du skal med din erfaring og baggrund sikre samarbejde, helhed og sammenhæng, så vi fastholder og udvikler decentrale kompetencer og udbytterige læringsmiljøer. 

  Opgaven

  Du skal gennem og sammen med teamledere varetage ledelsen af vores nyoprettede enhed.  Udgangspunktet er en stærk faglig indsigt i det pædagogiske område, og med en forventning om, at du sikrer den bedste mulige etablering af enheden som en værdiskabende del af den samlede organisation.

  Du får mulighed for at påvirke arbejdsfelter, som bl.a. forebyggelse og tidlig indsats, og hvordan enheden bedst muligt sikrer sammenhæng mellem opgaverne. Enheden skal løbende kunne præstere en merværdi i forhold til behovet for udvikling, og har således en stor betydning for den daglige og pædagogiske praksis, der præger hverdagen i dagtilbuddene og på skolerne. 

  Opgaven er at støtte centrene i at omsætte lovgivning, politikker og forskning samt dagtilbuddene og skolernes behov til udvikling i den enkelte virksomhed og i børn- og ungeområdet som helhed.

  Enheden skal understøtte, at man decentralt har de værktøjer og kompetencer, der skal til for at sikre, at alle børn kan blive - og oplever sig som - en del af et forpligtende fællesskab.

  Personlig profil

  Vi søger en person, der kan stå i spidsen for og drive en fusionsproces med den kulturforandring, der følger med. Du skal bringe de forskellige fagligheder i spil og derigennem se opgaver og muligheder på nye måder ved generelt at udfordre de eksisterende rammer.

  Du kan skabe værdi i kraft af

  • at være både værdibaseret og udviklingsorienteret
  • at skabe rammer og processer for medarbejdernes arbejde
  • at understøtte og medvirke til fællesskab og følgeskab mellem enheden og de decentrale virksomheder
  • at være lydhør over for nye ideer og sikre samspil med alle involverede
  • at uddelegere og dele dine kompetencer
  • en åben og tydelig kommunikation der inddrager personale og samarbejdspartnere.
   

  Kvalifikationer

  - faglig profil
  • lærer, pædagog, cand.psych. eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring
  • ledelseserfaring, så du kan lede direkte såvel som gennem andre ledere
  • relevant lederuddannelse og opnåede resultater fra relevant tidligere ledelsesgerning
  • erfaring med kommunale forretningsgange.

  Vi tilbyder

  En meget høj faglighed og indsigt i medarbejdergruppen, hvor vi prioriterer det tværfaglige samarbejde højt. Enheden består af ca. 50 medarbejdere, herunder 4 teamledere og en konsulentgruppe. Som leder indgår du i den samlede ledelse og vil derudover også indgå i flere tværgående fora.

  Pædagogisk Udviklings- og Inklusionsenhed (PUI)

  Stillingen er en nyoprettet stilling og som leder af den nyoprettede Pædagogiske Udviklings- og Inklusionsenhed, kommer du til at referere til centerchefen for Center for Uddannelse, Per Kensø.

  I enheden arbejder vi med en systemisk tilgang til arbejdet omkring vores børn og unge med en respekt for forskellige fagligheder i det naturligt tværfaglige arbejde.

  Yderligere information

  Slagelse Kommune samarbejder med konsulentvirksomheden CareMatch om denne ansættelse. Er der yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
  • chefkonsulent Stefan Førster-Christensen på telefon 30 950 957 eller sfc@carematch.dk.

  I forbindelse med rekrutteringsforløbet vil vi anvende personlighedstest med tilbagemelding.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • 18. oktober 2015

  Tidsplan

  Første samtalerunde - 21. oktober 2015
  Anden samtalerunde - 28. oktober 2015

  Tiltrædelse

  1. december 2015

  Søg stillingen Leder pædagogisk udv...
Kontor og administration (2)
 • 09-10-2015 Projektleder Rengøring og Kantiner
  Center for Kommunale Ejendomme i Slagelse Kommune søger en faglig dygtig projektleder til rengøringsenheden i vores virksomhed. Rengøring og Kantiner er en veludviklet virksomhed i kommunalt regi, som bl.a. varetager rengøring på skoler, institutioner, administrationsbygninger mv.
   
  Center for Kommunale Ejendomme er kendetegnet ved at have et højt fagligt niveau og en høj grad af servicering af øvrige enheder i Slagelse Kommune. Fysisk har enheden base i Korsør.
   
  Rengøringsenheden består dels af en egenproduktion med ca. 110 medarbejder, dels af en kontraktfunktion med to eksterne private firmaer, som udfører rengøring på ca. 1/3 af Slagelse Kommunens bygningsareal. Ansættelsen vil være tidsbegrænset i et år med mulighed for forlængelse.

  Vi forventer, at du

  • har kendskab til opmålinger og tegninger af bygninger
  • har kendskab til rengøringsområdet
  • stabil bruger af office-pakken
  • er serviceminded, fleksibel og ansvarsbevidst  
  • kan samarbejde på tværs
  • har gode evner til kommunikation på tværs af organisationen
  • har overblik og kan arbejde struktureret og selvstændigt.

  Du vil få ansvaret for

  • planlægning ifm. optimering af rengøringen samt løbende opdatering af disse
  • opmåling af bygninger
  • indsamling af data om kommunens institutioner og virksomheder til brug for analyser
  • afrapportering til styregruppe og ledelse
  • at bistå virksomhedslederen af Rengøring og Kantiner i forbindelse med implementering af forandringer i organisationen
  • at styre udviklingsprojekterne hos Rengøring og Kantiner fra start til slut. 

  Du kan forvente

  • at blive en del af et engageret team
  • en arbejdsplads i bevægelse og udvikling
  • stor mulighed for egen påvirkning af dagligdagen
  • mulighed for at deltage i det strategiske arbejde med at udvikle rengøringsenheden
  • et arbejdssted med super kolleger.

  Samtaler forventes afholdt i uge 43.

  Vi forventer, at stillingen kan tiltrædes 1. november 2015 eller efter aftale.      

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkomme til at kontakte
  • virksomhedsleder Jane Veggerby på tlf. 23 83 44 72

  Frist

  • Fredag den 9. oktober 2015 kl. 12.00
   
  Send din ansøgning med relevante bilag, og helst på mail til janev@slagelse.dk
   
  Eller pr. brev til:
  Slagelse Kommune,
  Rengøring og Kantiner
  Dahlsvej 3,
  4220 Korsør

  Att.: Jane Veggerby Andersen

 • 12-10-2015 Jurastuderende til Byrådssekretariatet
  Slagelse Kommune ønsker øget sagsbehandlingsmæssigt fokus på behandlingen af klagesager og aktindsigt i 2015, og søger derfor en jurastuderende til Byrådssekretariatet 8 timer om ugen i maksimalt 6 måneder.

  Lidt om Byrådssekretariatet

  Byrådssekretariatet er med en kombination af administrative og juridiske kompetencer en fagligt stærk enhed i forhold til betjeningen af kommunens politiske og administrative ledelse samt serviceringen af organisationen i øvrigt. Ud over at hjælpe borgmester, direktion og kommunens faglige enheder i deres betjening af byråd, udvalg, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, er Byrådssekretariatet også tovholder på tilsynet med det støttede byggeri, og står for sekretariatsbetjeningen af kommunens bevillingsnævn, huslejenævn, beboerklagenævn og hegnssyn. Endvidere har enheden ansvaret for den fortsatte udvikling af organisationens gode forvaltningsmæssige praksis.

  Om dig

  Du er jurastuderende med interesse for forvaltningsretten og mod på konkret sagsbehandling. Du kan hurtigt finde juridisk korrekte løsninger. Og så kan du formidle komplicerede juridiske problemstillinger, så også udenforstående kan forstå, hvad det handler om.
   
  Vi forventer, at du tager ansvar i forhold til din egen opgaveportefølje, og medansvar for at Byrådssekretariatet fortsat er velfungerende og anerkendt for høj faglighed og imødekommende service.

  Arbejdsopgaver

  Du vil skulle håndtere borgmesterens klagesager og de anmodninger om aktindsigt, Byrådssekretariatet modtager. Du vil endvidere skulle bistå i sekretariatsbetjeningen af nævnene samt løse andre mindre opgaver med forvaltnings- og kommunalretligt fokus. Det kan f.eks. være besvarelse af et spørgsmål om inhabilitet i en konkret sag.

  Vi tilbyder

  Et job med vekslende faglige og personlige udfordringer, og et arbejdsliv som du i høj grad selv har mulighed for at tilrettelægge. Arbejdsmiljøet er rart og uformelt, og du vil møde meget kompetente kolleger, der er interesseret i samarbejde på tværs og som vil tage godt imod dig.

  Praktiske informationer

  Stillingen er på 8 timer om ugen med ansættelse snarest muligt. Lønnen følger gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Iben Brinkland på telefon 58 57 44 31.  

  Frist

  • 12. oktober 2015, kl. 09.00.
  Ansøgning påført "Jurastuderende, Byrådssekretariatet" og vedlagt relevante bilag, sendes via mail til byraadssekretariatet@slagelse.dk.                     
   

Kantine og køkken (1)
 • 09-10-2015 Projektleder Rengøring og Kantiner
  Center for Kommunale Ejendomme i Slagelse Kommune søger en faglig dygtig projektleder til rengøringsenheden i vores virksomhed. Rengøring og Kantiner er en veludviklet virksomhed i kommunalt regi, som bl.a. varetager rengøring på skoler, institutioner, administrationsbygninger mv.
   
  Center for Kommunale Ejendomme er kendetegnet ved at have et højt fagligt niveau og en høj grad af servicering af øvrige enheder i Slagelse Kommune. Fysisk har enheden base i Korsør.
   
  Rengøringsenheden består dels af en egenproduktion med ca. 110 medarbejder, dels af en kontraktfunktion med to eksterne private firmaer, som udfører rengøring på ca. 1/3 af Slagelse Kommunens bygningsareal. Ansættelsen vil være tidsbegrænset i et år med mulighed for forlængelse.

  Vi forventer, at du

  • har kendskab til opmålinger og tegninger af bygninger
  • har kendskab til rengøringsområdet
  • stabil bruger af office-pakken
  • er serviceminded, fleksibel og ansvarsbevidst  
  • kan samarbejde på tværs
  • har gode evner til kommunikation på tværs af organisationen
  • har overblik og kan arbejde struktureret og selvstændigt.

  Du vil få ansvaret for

  • planlægning ifm. optimering af rengøringen samt løbende opdatering af disse
  • opmåling af bygninger
  • indsamling af data om kommunens institutioner og virksomheder til brug for analyser
  • afrapportering til styregruppe og ledelse
  • at bistå virksomhedslederen af Rengøring og Kantiner i forbindelse med implementering af forandringer i organisationen
  • at styre udviklingsprojekterne hos Rengøring og Kantiner fra start til slut. 

  Du kan forvente

  • at blive en del af et engageret team
  • en arbejdsplads i bevægelse og udvikling
  • stor mulighed for egen påvirkning af dagligdagen
  • mulighed for at deltage i det strategiske arbejde med at udvikle rengøringsenheden
  • et arbejdssted med super kolleger.

  Samtaler forventes afholdt i uge 43.

  Vi forventer, at stillingen kan tiltrædes 1. november 2015 eller efter aftale.      

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkomme til at kontakte
  • virksomhedsleder Jane Veggerby på tlf. 23 83 44 72

  Frist

  • Fredag den 9. oktober 2015 kl. 12.00
   
  Send din ansøgning med relevante bilag, og helst på mail til janev@slagelse.dk
   
  Eller pr. brev til:
  Slagelse Kommune,
  Rengøring og Kantiner
  Dahlsvej 3,
  4220 Korsør

  Att.: Jane Veggerby Andersen