Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 10-07-2015 Medarbejder Misbrugscentret

  Vil du være med til at udvikle og styrke alkoholbehandlingen i Slagelse Kommune?

  Da en vores gode kollegaer har valgt at gå på efterløn, søger Alkoholenheden i Slagelse Kommunes Misbrugscenter en medarbejder 37 timer ugentligt til besættelse snarest muligt.
   
  Opgaverne er varetagelse af den daglige drift efter et rul således, at man kommer til at beskæftige sig med alle facetter af alkoholbehandling, herunder ambulant, dagbehandling, åben rådgivning, familie-, pårørende og parsamtaler og udlevering af støttemedicin.
   
  Misbrugscentret er systemisk funderet, og det vil være en fordel hvis du har kendskab til metoden, eller alternativt er indstillet på at tilegne dig viden.
   
  Aktuelt arbejder Misbrugscentret med implementering af Feedback Informed Treatment. Det forventes, at man har kendskab eller lyst til at arbejde med evidens og feedback.
   
  Alkoholenheden søger en medarbejder med nedenstående kvalifikationer:

  Fagligt

  • gerne erfaring, viden og uddannelse indenfor alkoholbehandling, herunder kendskab til den familieorienterede tilgang
  • uddannelse som socialrådgiver, socialpædagog eller sygeplejerske,
  • det vil være af fordel, hvis du har erfaring med gruppe- og/eller terapeutisk arbejde
  • gerne erfaring fra børn- og familieområdet
  • administrative og skriftlige kompetencer i forhold til udarbejdelse af behandlingsplan, journalisering m.m.
  • kendskab til EDB på brugerniveau
  • selvstændighed til at kunne planlægge og prioritere arbejdsopgaver.

  Personlige kvalifikationer

  Du skal
  • have interesse og engagement for at arbejde med personer med misbrugsproblematikker
  • evne at rumme mennesker der til tider står i vanskelige situationer
  • have gode samarbejdsevner og indstillet på tværfagligt samarbejde
  • se muligheder i stedet for begrænsninger og have en innovativ tilgang
  • kunne arbejde selvstændigt
  • have flair for det administrative arbejde, der er forbundet med opgaven.

  Alkoholenheden består af en tværfaglig sammensat gruppe på 9 medarbejdere. Gruppen varetager den ambulante alkoholbehandling, et dagbehandlingstilbud samt forskellige konsulentopgaver.

  Der er løbende kontakt med ca. 200 borgere i enheden, som tager del i de forskellige behandlingsaktiviteter.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger omkring stillingen eller svar på spørgsmål fås ved henvendelse til
  • alkoholbehandler og socialrådgiver Helle Dalsgaard telefon 58 57 48 87
  • alkoholbehandler Ulla Hjermind telefon 58 57 48 84
  • afdelingsleder Mette Plato Spælling på direkte telefon 58 57 48 76 eller mobil telefon 40 42 00 67

  Frist

  • fredag den 10. juli 2015 kl. 12.00
   
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 16. juli 2015.
   
  Tiltrædelse 1. september 2015 eller snarest.
   
  Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
   
  Ansøgning mrk. "alkoholbehandler"
  sendes med relevante bilag til:
   
  misbrugscentret-job1@slagelse.dk
   
  eller
   
  Misbrugscentret,
  Ingemannsvej 26,
  4200 Slagelse

 • 04-08-2015 Uddannelsesvejleder UU Vestsjælland
  I forventning om tilkøb af nye intensive UU-indsatser for unge fra efteråret 2015 og frem, søger vi en vikar til at varetage uddannelsesvejledning 37 timer pr. uge.

  Stillingen ønskes besat den 15. september 2015 eller snarest derefter.
   
  UU Vestsjælland varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i trekommuner: Ringsted, Slagelse og Sorø. Dine arbejdsopgaver vil bestå af primært ungevejledning, men også grundskolevejledning vil kunne komme på tale.

  Vi

  • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
  • har stærk fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
  • vil møde de unge, hvor de er og kvalificere, udfordre og udvikle deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse
  • er et hold på 30 medarbejdere, heraf 26 uddannelsesvejledere
  • føler ejerskab til og ansvar for UU's opgaver og samarbejdet med kommunerne og øvrige aktører
  • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det
  • vil være synlige og tydelige
  • føler stort ansvar for trivsel og udvikling.

  Du

  • har en vejlederuddannelse
  • brænder for at hjælpe unge på vej
  • har en videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencer
  • har erfaring med uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge
  • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om uddannelse og erhverv
  • er udviklingsorienteret og kan bevare overblikket
  • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester mv.)
  • kan til daglig bruge egen bil i jobbet.
   
  Ansættelse sker i Slagelse Kommune, der har det administrative ansvar for UU Vestsjælland. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med DLF, AC eller HK og principperne for Ny Løn.
   
  UU Vestsjælland ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Der indhentes straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

  Flere informationer

  Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

  Frist

  • tirsdag den 4. august kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 10. august og tirsdag den 11. august.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til UU Vestsjælland på e-mail til uu@uuvestsjaelland.dk - Skriv venligst "Vikar" i emnefeltet på mailen.

 • 17-04-2017 Sagsbehandlere til Jobcenter Slagelse - løbende opslag

  Vi søger løbende professionelle og innovative medarbejdere

  Afdelingen består af ca. 100 medarbejdere fordelt på 5 team, der tilsammen arbejder mod at motivere og udvikle borgeren mod arbejde eller uddannelse.

  Vi er optaget af at udvikle os mod at have en projektorienteret og innovativ tilgang i arbejdet med vores målgrupper.

  Derfor har vi forventninger om, at du har et ønske om løbende at deltage i opkvalificering inden for mental forståelse og træning i empowerment, innovation og udvikling af nye tiltag.

  Dette opslag retter sig mod vores målgruppe; borgere, som er fyldt 30 år og som lovgivningsmæssigt passer ind i
  • kontanthjælpsmodtagere, Jobparate
  • kontanthjælpsmodtagere, Aktivitetsparate

  Du opfylder som baggrund en af følgende forudsætninger

  • du er nyuddannet eller afslutter din uddannelse inden for få måneder til socialrådgiver eller socialformidler, og har haft fokus på beskæftigelsesområdet i dine praktikker
  • du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring som sagsbehandler inden for kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet
  • du har mindst 3 års erfaringserfaring som sagsbehandler inden for kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet.
  Vi har høje forventninger til dine ambitioner, hvorfor vores lønindplaceringstrin starter på løntrin 36/37.

  Der er løbende behov for nye medarbejdere, hvorfor vi opfordrer dig til at søge på dette indhold.

  Vi vil løbende invitere de kandidater til samtale, som vi vurderer, har et passende personligt og fagligt match, set i forhold til vores aktuelle situation.

  Flere oplysninger

  Hvis du har forespørgsel hertil, er du velkommen til at kontakte
  afdelingschef Marianne Vitus på mandage i tidsrummet kl. 16.00-17.00 på mobil 23 82 18 80

  Frist

  • Vi ansætter løbende

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning med cv, og relevante bilag.

  Søg stillingen Sagsbehandlere til J...
Social- og sundhedshjælper (2)
 • 01-07-2015 To Social- og sundhedshjælpere Plejecenter Quistgården

  Vi søger to social- og sundhedshjælpere til nedenstående stillinger

   
  • Begivenhedsbetinget vikariat i aftenvagt 27 timer om ugen.
  • Ferieafløsning i blandede vagter dag / nat
   
  Begge stillinger ønskes besat snarest muligt.
   
  Quistgården er et skærmet afsnit med plads til 24 demente borgere beliggende på Møllebjergvej 12 i Korsør
   
  Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og vores mål er, at medarbejdere og beboere oplever stabilitet og trivsel i dagligdagen.
   
  • du skal være uddannet social- og sundhedshjælper
  • du skal have erfaring med arbejdet med demente borgere
  • du skal være fleksibel og have gode samarbejdsevner
  • vi tilbyder gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde.
   

  Yderligere oplysninger

  • kan fås hos daglig leder Karoline Jensen tlf. 5835 6186, mobil 6114 4333.
   

  Frist

  • ansøgerne vil blive kontaktet løbende, da stillingen skal besættes hurtigst muligt.
   
  Ansøgningen sendes til Plejecenter Quistgården, Møllebjergvej 12, 4220 Korsør att.: Karoline Jensen eller via mail til karoj@slagelse.dk
   
   

 • 19-07-2015 Social- og sundhedshjælper til Plejecenter Blomstergården

  Pleje- og rehabiliteringsboligerne Blomstergården hus B, søger snarest muligt en ny kollega

  • Social- og sundhedshjælper på 30 timer/ugentligt til dag/senvagter.

  Blomstergården er dejligt forholdsvist nyt Plejecenter, som består af 144 pleje- og rehabiliteringsboliger. Vi bor på et skønt område ud til åbne marker, med masser af ro og et rigt dyreliv.
  Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Samtidig ønsker vi at skabe "et rigtigt hjem" for de ældre borgere og har derfor blandt andet meget fokus på maden og måltiderne.
   

  Vi forventer at du

  • tør tage initiativ og har lyst til at samarbejde
  • er ansvarsbevidst, dynamisk og udviklingsorienteret
  • er personlig og faglig robust
  • kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
  • har en anerkendende tilgang og gode kommunikationsevner samt har lyst til at tage aktiv del i opbygningen af en ny og velfungerende organisation.
  • Der positivt, bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer
  • ser dokumentation som en naturlig del af arbejdet.
   

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
  • hjemlige omgivelser med velfærdsteknologiske løsninger.
   

  Ønsker du mere information om stillingerne

  • er du velkommen til at kontakte daglig leder i plejeboligerne Rosa Demuth på 5857 4364.
   

  Frist

  • Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest søndag den 19. juli 2015.
  Samtaler forventes afholdt i uge 31. Har du ikke hørt fra os senest den 31. juli 2015 er stillingen blevet besat til anden side.
   

  Søg stillingen Social- og sundhedsh...
Social- og sundhedsassistent (1)
 • 03-07-2015 Social- og sundhedsassistent Plejecenter Lützensvej
  En stilling som social- og sundhedsassistent i aftenvagt 28 timer om ugen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

  Stillingen er et begivenhedsbetinget vikariat med mulighed for forlængelse i et barselsvikariat fra sidst i september. Stillingen er med vagt i "ulige" weekender. Der arbejdes 5/2.
   
  Plejecenter Lützensvej ligger i smukke omgivelser lige ned til Storebælt. Vi har 79 boliger fordelt på 3 huse. Henholdsvis Quistgaardsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.
   
  Vi arbejder i forhold til visionen "lev livet aktivt" og har fokus på den enkelte borgers livshistorie og tilgang til livet.
   
  Vi har fokus på arbejdsmiljøet og et af vores mål er at beboere og medarbejdere oplever en aktiv og meningsfuld dagligdag med stabilitet og trivsel.

  Du

  • skal være uddannet social- og sundhedsassistent
  • skal brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et team, samtidig med at du kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
  • skal have lyst til at arbejde med handleplaner og dokumentation
   
  Vi tilbyder dygtige, engagerede og hjælpsomme kollegaer samt et afvekslende og meningsfuldt arbejde.

  Flere informationer

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos
  • daglig leder Lene Jul på telefon 58 57 39 75
   

  Frist

  • 3. juli 2015 kl. 12.00

  Vi påregner at afholde ansættelsessamtaler den 7. juli. 2015.

  Ansøgningen sendes til

  Plejecenter Lützensvej,
  Lützensvej 7,
  4220 Korsør,
  att. Lene Jul

  Eller send din ansøgning via mail til: lenra@slagelse.dk
   
   

Pædagog (1)
 • 04-08-2015 Talehørekonsulent/audiologopæd Center for Dagtilbud i Slagelse

  En af vore talehørekonsulenter går på barsel

  Center for Dagtilbud i Slagelse Kommune søger derfor en tale-hørekonsulent pr. 1. september 2015 eller snarest derefter.
   
  Vi er en dynamisk talehøremotorikgruppe, der består af 4 motorikkonsulenter 12 talehørekonsulenter, en pædagog og en teamleder.

  Vi er en del af Center for Dagtilbud.
   
  Pr. 1. august 2015 har Slagelse Kommune planlagt en omorganisering og vi skal være en del af enheden Pædagogisk Udvikling og Inklusion under Center for Uddannelse.
   
  Vore værdiord er tydelig, kompetent og modig - med glæde. Slagelse Kommune arbejder ud fra en værdibaseret tilgang på alle niveauer.
   
  Den enkelte tale-hørekonsulent arbejder primært i et distrikt, hvor der er skoler og daginstitutioner.
   

  Om os

  • vi har fokus på det inkluderende/forpligtende fællesskab. Du kan være med til at præge processen
  • vi har gruppetilbud til børn, der har sproglige vanskeligheder af vidtgående art. Vi har tæt tværfagligt samarbejde
  • vi holder interne tema- og kursusdage, ligesom der tilbydes efteruddannelsesforløb
  • vi er en gruppe af faglige, dynamiske og fleksible medarbejdere. Vi arbejder selvstændigt ude i vore distrikter, men også sammen både monofagligt og tværfagligt.
   
  Du tilbydes et spændende, selvstændigt job, i en stor organisation med plads til og forventninger om udvikling og udfoldelse. Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor egen faglighed og tværfaglighed følges ad. 

  Der er fokus på trivsel og læring samt på rettidig indsats, hvor vi i samarbejde med dagtilbud og skole arbejder inkluderende og helhedstænkende omkring det enkelte barn.
   

  Vi forventer, at du

  • har uddannelse som talehørekonsulent/audiologopæd
  • har gode relationskompetencer og erfaring i at arbejde med børn
  • har lyst til vekselvirkningen mellem tværfagligt samarbejde og at arbejde alene i samarbejde med forældre og institution, hvor omdrejningspunktet er barnet i dets daglige omgivelser
  • har gode samarbejdsevner og på en naturlig måde er anerkendende, positiv og fleksibel
  • er yderst selvmotiverende og har flair for at planlægge og prioritere selvstændigt, have mange bolde i luften og samtidig bevare begge ben på jorden.
   

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere informationer, kan du kontakte
  • teamleder Anette Holm Larsen, tlf. 24 42 31 79
   
  Stillingen er omfattet af Ny løn. Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • den 4. august 2015 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 32/33.
   

  Søg stillingen Talehørekonsulent/au...
Lærer (2)
 • 31-07-2015 Lærer Antvorskov Skole

  Mesterlige elever søger kompetente lærere

   
  Vil du være med til at flytte grænser for eleverne og for skolen?
   
  På Antvorskov Skole er vi kendte for at bruge alle de muligheder, der findes, for at give vores elever det størst mulige udbytte af skolegangen.
   
  Vi er skole med hele hjertet: Vi vil være noget for eleverne. For kollegerne. For fagene. Og for skolen i det hele taget.
   

  Lige nu søger vi lærere til undervisning inden for tre områder

  • Sprog (dansk, engelsk, tysk)
  • Kreativ (billedkunst, håndværk/design, musik)
  • Science (fysik/kemi, matematik, natur/teknik, biologi og geografi)
   
  Har du uddannelsen, gåpåmodet og lysten til at flytte grænser på alle fronter, så læs mere om jobbene på vores hjemmeside.
   
  Du kan også lære os lidt bedre at kende på antvorskovskole.slagelse.dk, Facebook (nyt vindue) og YouTube (nyt vindue).
   

  Yderligere oplysninger

  • Ring gerne til skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på 58 56 54 00.


  Søg stillingen Lærer Antvorskov Sko...
 • 19-08-2015 Talepædagog/tale-hørelærer Storebæltskolen

  Talepædagog/tale-hørelærer med flair for specialundervisning

  Storebæltskolen søger pr. 1. oktober 2015 en talepædagog/tale-hørelærer.

  Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.

  Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside

  Vi kan tilbyde

  • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 85 engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
  • stor frihed til at tilrettelægge hverdagen
  • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på, at det er sjovt at være på arbejde
  • en skole med gode tilkørselsforhold der er tæt beliggende på Korsør station og motorvejen
  • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en innovativ skole der bl.a. lægger stor vægt på at brugen af IKT
  • forskellige arbejdsopgaver i skolens kompetencecenter.

  Vi forventer at du

  • har en relevant talepædagogisk uddannelse og gerne med erfaring inden for specialundervisningsområdet
  • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
  • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
  • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
  • har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
  • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
  • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på 37 timer.

  Flere informationer

  Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, eller hvis du ønsker en rundvisning.

  Frist

  • onsdag den 19. august 2015 kl. 13.00
   
  Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 27. august 2015.

  Ansøgning sendes til:

  storebaeltskolen@slagelse.dk - att. skoleleder Benjamin Ejlertsen

Kontor og administration (2)
 • 03-07-2015 GENOPSLAG - Jobkonsulent til Team Fleksjob og Ressourceforløb

  Er du den nye jobkonsulent i Team Fleksjob & Ressourceforløb?

   
  Jobcenter Slagelse tilbyder en fagligt udfordrende stilling som jobkonsulent med forventet ansættelse 1. september 2015. Der er tale om en fast stilling, og i første omgang skal vores nye kollega iværksætte virksomhedspraktikker samt etablere og følge op på fleksjob. Dertil eventuelt hjælpe med at løfte vores ambitiøse projekt med etablering af og opfølgning på virksomhedsprak-tikker for borgere i ressourceforløb i det såkaldte virksomhedscenter generation 2 (VCG2).
   
  Stillingen er organisatorisk forankret i Afdelingen for Arbejdsfastholdelse. Vi beskæftiger os med fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge og revalidering. Og så varetager vi driften af Slagelse Kommunes rehabiliteringsteam.
   
  Stillingen kræver stor personlig fleksibilitet og betydelige evner til samarbejde på tværs af faggrupper. Dertil kommer selvfølgelig evnen til at skabe åbninger for job og praktikker. Vores nye kollega har lyst til at arbejde med borgere, som har fysiske og/eller psykiske begrænsninger i arbejdsevnen.
   

  Primære arbejdsopgaver

  • formidle kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere / ressourceforløbsborgere, herunder at foretage det rigtige match mellem virksomhed og borger
  • etablere og følge op på fleksjob / virksomhedspraktik, herunder udarbejde relevant papirarbejde
  • fastholde borgere i fleksjob / virksomhedspraktik
  • opsøge nye jobåbninger, hvor det også er muligt at etablere fleksjob / virksomhedspraktik i ned til ganske få timer
  • bistå virksomheder med udarbejdelse af job- og funktionsbeskrivelse til fleksjobbet / virksomhedspraktikken, herunder aftale om skånehensyn
  • informere virksomheder om fleksjobordningen, virksomhedspraktikker og de sociale kapitler, både ved opsøgende kontakt til virksomheder og besvarelse af spørgsmål fra virksomheder, der har behov for råd og vejledning
  • klæde borgere i målgruppen på til at udvise initiativ til at komme i fleksjob / virksomhedspraktik
  • fungere som mentor for enkelte borgere efter behov og efter nærmere aftale.
   

  Vi forventer, at du

  • har erfaring fra tilsvarende arbejde som jobkonsulent
  • har et bredt kendskab til arbejdsmarkedet og til lokale virksomheder i Slagelse og på Vestsjælland
  • har erfaring i at arbejde med personer med begrænsninger i arbejdsevnen
  • kender beskæftigelseslovgivningen og kan formidle den til arbejdsgivere og borgere
  • er god til at samarbejde
  • kan arbejde selvstændigt og målrettet
  • trives i en travl og uforudsigelig hverdag, og du er omstillingsparat
  • er god til at strukturere din arbejdsdag og skabe overblik
  • er fleksibel og serviceorienteret
  • er empatisk og god til at motivere borgerne til at se muligheder frem for begrænsninger
  • har kørekort og kan stille egen bil til rådighed
  • har sikkert også kendskab til KMD IT-systemer.
   
  Du får gode muligheder for at præge dit job, du får engagerede og kompetente kolleger, og du får en arbejdsplads med højt til loftet. Du er klar til at arbejde med deadlines, for du er helt enig i, at vi er der for borgernes skyld.
   

  Løn og ansættelsesvilkår

  • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
  • 37 timer ugentligt
   

  Flere oplysninger

  Du kan få flere oplysninger om stillingen hos
  • Teamleder Claus Møgeltoft på tlf. 23 66 34 56.
   

  Frist

  •  fredag den 3. juli 2015 kl. 10.00.
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 28.
   
  Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, straffeattest og dokumentation for uddannelse.
   

  Søg stillingen GENOPSLAG - Jobkonsu...
 • 07-08-2015 Jobkonsulent - tidsbegrænset stilling

  Program Ringparken & Motalavej søger jobkonsulent til beskæftigelsesenheden

  Slagelse Kommune søger pr. 1. September 2015 eller snarest derefter, en jobkonsulent i tidsbegrænset stilling frem til 31.12.2016
   

  Jobindhold

  • afklaring af den enkelte borgers kompetencer
  • sygdomsopfølgning
  • fremmødesikring samt fastholdelse i job eller uddannelse
  • holdningspåvirkning
  • virksomhedsopsøgende arbejde
  • formidling af kontakt til uddannelsesinstitutioner
  • etablering af praktikker, mentorordninger mv.
   

  Dine primære arbejdsopgaver

  • selvstændigt skabe jobåbninger hos virksomhederne samt afstemme forventninger til borgernes evner
  • matchning af borgeren og virksomhed
  • oprettelse af virksomhedspraktik og løntilskud
  • opfølgning og vedligeholdelse af samarbejde hos virksomhederne
  • kan/er i stand til at handle selvstændigt inden for givne rammer
  • motivere, stille krav og stå fast, hvis det kræves.
   

  Vi forestiller os en medarbejder som har

  • et bredt kendskab til beskæftigelseslovgivningen
  • kendskab til udviklingen på arbejdsmarkedet
  • kendskab til uddannelsesområdet, samt de lokale og regionale uddannelsessteder
  • bredt kendskab til målgrupper og delmålgrupper indenfor kontanthjælpsområdet
  • erfaring med rådgivning og vejledning af borgere
  • gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt.
   

  Endvidere forventer vi, at du

  • har relevant uddannelse
  • trives med at have mange forskelligartede bolde i luften og formår at bringe dem i mål
  • kan strukturere dit arbejde efter teamets afstemte retninger
  • har viljen og evnen til at arbejde med administrative processer
  • kan samarbejde, såvel tværfagligt, internt og eksternt.
   

  Personlige egenskaber

  • nysgerrig, meddelsom og relations skabende
  • evnen til at fokusere på menneskelige ressourcer frem for begrænsninger
  • evnen til at tale med mennesker i alle samfundets lag
  • evner at læse og fortolke lovgivninger
  • omstillingsparathed i forhold til at arbejdsopgaverne kan variere, lige som der kan være behov for skiftende arbejdssteder
  • overblik og god til at planlægge .
   

  Krav til stillingen

  • nødvendigt med kørekort og egen bil
  • være telefonisk tilgængelig for arbejdsgivere og kunne arbejde fleksibelt for at efterkomme kontakt til virksomhederne.
   

  Vi kan tilbyde

  • mulighed for gensidig sparring og fælles metodeudvikling
  • et spændende og udfordrende job, hvor der lægges vægt på at se muligheder frem for begrænsninger
  • et job hvor der er frihed, men samtidig præcise resultatkrav
   

  Flere oplysninger

  • Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Zina Zvizdic på tlf. 3068 6521
   

  Frist

  • Den 7. august 2015 kl. 12.00.
   

   

  Søg stillingen Jobkonsulent - tidsb...
Fysioterapeut (1)
 • 12-07-2015 Fysioterapeut Blomstergården rehabiliteringscenter

  Fysioterapeut til job i rehabiliterings center søges

  Blomstergården består af pleje - og rehabiliteringsboliger, der første gang åbnede dørene januar 2014.
   
  Der arbejdes på Blomstergården ud fra visionen "lev livet aktivt", hvor borgerne støttes og motiveres til, at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse, der, på trods af alder og/eller sygdom, leves med fokus på deltagelse og opnåelse af god livskvalitet.
   
  Blomstergårdens hus C har pr. 1/10 2015 øremærket 6 boliger (ud af 24), til særlig rehabiliterings- indsats. Det er på sigt planen at udvide antallet til 12 særlige pladser.
   
  Borgere der bliver visiteret til hus C er typisk i forløb af 3-8 ugers varighed. Ud over borgere der bliver visiteret til rehabiliteringsforløb, fungerer huset som aflastning for borgere.
   
  Vi er en spændende arbejdsplads med både høje ambitioner og solide faglige kompetencer. Der er stort fokus på samarbejde og faglighed, og til C- huset er der tilknyttet ernæringsfaglig leder, sygeplejersker, ergoterapeuter samt SOSU personale.

  For at kunne understøtte den rehabiliterende indsats, søger vi med opstart d. 1/9 2015 en fysioterapeut. Arbejdstiden er normeret til 35 - 37 timer pr. uge.

  Stillingen er nyoprettet, og vi forventer at ansøger har stor lyst til aktivt at engagere sig i at udvikle et kvalificeret rehabiliterings tilbud.
   

  Derudover er det en fordel, hvis du som ansøger har

  • erfaring med rehabilitering indenfor mange diagnoser
  • neurofaglig erfaring
  • praktiseret indenfor flere sektorer
   

  Vi tilbyder

  • enestående arbejdsmiljø med stort engagement
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling, herunder faglig sparring og tæt samarbejde med øvrige terapeuter i kommunen
  • et tæt samarbejde med pårørende 
  • de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger sat i hjemlige rammer
  • stor fokus på maden og måltiderne
  • unik mulighed for at præge arbejdspladsen, med stor indflydelse på egne opgaver.
   

  Flere oplysninger


  Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på mobil 20 29 60 15.
   

  Frist

  • Søndag den 12. juli 2015
  Samtaler vil blive afholdt inden udgangen af juli måned.   

  Søg stillingen Fysioterapeut Blomst...
Ergoterapeut (1)
 • 12-07-2015 Ergoterapeut Blomstergården

  Ergoterapeut til job på Blomstergården

  Stillingen er til besættelse 1. september 2015 og er på 32-35 timer
   
  Blomstergården består af pleje- og rehabiliteringsboliger, der første gang åbnede dørene januar 2014. Der er på nuværende tidspunkt åbnet 96 permanente boliger og 24 midlertidige boliger fordelt på 4 huse.
   
  Der arbejdes på Blomstergården ud fra visionen "lev livet aktivt", hvor borgeren støttes og motiveres til, at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse, der, på trods af alder og/eller sygdom, leves med fokus på deltagelse og opnåelse af god livskvalitet.
   
  I hvert hus er der ansat en daglig leder, en sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.
   
  Ergoterapeutstillingen er tilknyttet de permanente boliger. Som ergoterapeut skal du primært have fokus på de borgere, der gennem en periode har oplevet funktionsnedsættelse på grund af en indlæggelse eller en anden årsag. Desuden ny indflyttede borgere og borgere, hvor det vurderes, at tæt fokus i en periode, vil kunne forbedre funktionsniveauet. I tæt samarbejde med husets øvrige personalegrupper vurderes funktionsniveau, vurdering af behov for hverdagsrehabilitering, træning og hjælpemidler.
   
  På Blomstergården er der stor fokus på maden og måltiderne. Som ergoterapeut skal du også have fokus på eventuelle dysfagi problematikker i samarbejde med Blomstergårdens anden ergoterapeut.
  Afgørende betydning er det dog, at ansøger har lyst til aktivt at engagere sig i at udvikle et kvalificeret rehabiliterings tilbud.
   

  Om dig

  • Autoriseret ergoterapeut
  • Arbejder målrettet og udviklingsorienteret
  • Interesse i rehabilitering og i tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum
  • Har erfaring inden for det geriatriske område og gerne det neurologiske område
  • Har erfaring og interesse i dysfagi
  • Er rutineret i elektronisk dokumentation
  • Har stort overblik og bidrager til, at borgerne får et sammenhængende forløb
  • Har lysten til at lære fra dig, vejlede og rådgive
  • Sammen med kollegerne, bidrager du aktivt til et godt arbejdsmiljø.
   

  Vi tilbyder

  • Godt arbejdsmiljø med stort engagement
  • Udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • Personlig og faglig udvikling, herunder faglig sparing og tæt samarbejde med de øvrige terapeuter på Blomstergården og i kommunen
  • Et tæt samarbejde med pårørende
  • Stor fokus på maden og måltiderne
  • Unik mulighed for at præge arbejdspladsen med stor indflydelse på egne opgaver.
   

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på mobil 20 29 60 15.
   

  Frist

  • Søndag den 12. juli 2015.

  Samtaler vil blive afholdt inden udgangen af juli måned.
   

  Søg stillingen Ergoterapeut Blomste...