Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Sygeplejerske (3)
 • 02-01-2015 Behandler til Slagelse Kommunes Misbrugscenter

  Vil du være med til at udvikle og styrke alkoholbehandlingen i Slagelse Kommune?

  Alkoholenheden i Slagelse Kommunes Misbrugscenter søger en barselsvikar, 37 timer ugentligt frem til 1. oktober 2015, til besættelse snarest muligt.

  Opgaverne er at varetage opgaver i forhold til den ambulante behandling samt åben rådgivning.

  Alkoholenheden søger en medarbejder med nedenstående kvalifikationer

  Fagligt
  • gerne erfaring, viden og uddannelse indenfor alkoholbehandlingsområdet
  • uddannelse som sygeplejerske, socialrådgiver eller socialpædagog
  • det vil være af fordel, hvis du har erfaring med gruppe- og/eller terapeutisk arbejde samt har et kendskab til målgruppen
  • erfaring fra arbejde med psykiatriske problemstillinger er ligeledes en fordel
  • vi forventer, at du har et kendskab den systemiske metode, eller er åben overfor at tilegne dig viden om den
  • evnen til at stå for udarbejdelse af behandlingsplaner i samarbejde med brugerne, interne samarbejdspartnere, opfølgning af behandlingen og journalføring i forbindelse med behandlingsforløbene
  • kendskab til EDB på brugerniveau
  • selvstændighed til at kunne planlægge og prioritere arbejdsopgaver.

  Arbejdsområde
  • yde ambulant behandling, herunder udrednings- og familiesamtaler
  • indgå i Alkoholenhedens arbejdsmæssige fællesskab omkring såvel det faglige, som det at få hverdagen til at fungere
  • deltage i supervision
  • i arbejdet skal påregnes én ugentlig arbejdsdag (torsdag) til kl. 18.00. Fri weekender og helligdage.

  Personlige kvalifikationer
  • du skal have interesse og engagement for at arbejde med personer med misbrugsproblemer
  • du skal evne at rumme mennesker, der til tider står i vanskelige situationer
  • du skal have gode samarbejdsevner og indstillet på tværfagligt samarbejde
  • du skal kunne arbejde selvstændigt
  • du skal have flair for det administrative arbejde, der er forbundet med opgaven.

  Alkoholenheden består af en tværfaglig sammensat gruppe på 9 medarbejdere. Gruppen varetager den ambulante alkoholbehandling, et dagbehandlingstilbud samt forskellige konsulentopgaver.
  Der er løbende kontakt med ca. 200 borgere i enheden, som tager del i de forskellige behandlingsaktiviteter.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 7. januar 2015.

  Tiltrædelse pr. 1. februar 2015 eller hurtigst muligt.

  Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger omkring stillingen eller svar på spørgsmål, fås ved henvendelse til
  • alkoholbehandler og socialrådgiver Rasmus Vestergaard på telefon 58 57 48 86
  • alkoholbehandler og sygeplejerske Lars Vadstrup på telefon 58 57 48 83
  • afdelingsleder Mette Plato Spælling på direkte telefon 58 57 48 76 eller mobil 40 42 00 67.

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 2. januar 2014 kl. 12.00.

  Ansøgning mærket  "alkoholbehandler" sendes med relevante bilag til:

  misbrugscentret-job@slagelse.dk

  eller

  Misbrugscentret
  Ingemannsvej 22
  4200 Slagelse

 • 12-01-2015 Plejepersonale til Blomstergården
  Blomstergården er pleje- og rehabiliteringsboliger, der første gang åbnende dørene i januar 2014. Vores adresse er Rosenkildevej 96 i Slagelse.

  På Blomstergården arbejdes ud fra visionen "lev livet aktivt". Vi støtter og motiverer borgerne til at kunne klare hverdagens opgaver og til selv at deltage i opnåelsen af en god livskvalitet, på trods af alder og- eller sygdom.

  Blomstergårdens hus C, rehabiliteringsboligerne, søger pr. 1 marts 2014, eller før, nye kollegaer.

  Der søges

  • en social- og sundhedsassistent i dagvagt, 32 timer ugentligt
  • en sygeplejerske til barselsvikariat, 32 timer ugentligt, i dagvagt og vagt hver 4. weekend.

  I Hus C modtager vi borgere som er visiteret til et rehabiliteringsforløb. Disse forløb er typisk af 3-8 ugers varighed. Herudover fungerer huset som aflastning for akutte borgere og deres pårørende, hvor livssituationen pludselig er ændret markant.

  Hus C har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve - bo miljøer, med fokus på samarbejde og faglighed på tværs.

  Der er tilknyttet en sygeplejerske på nuværende tidspunkt, men grundet borgernes kompleksitet, ønskes en sygeplejerske mere.

  Overordnet forventer vi at du

  Har fingeren på pulsen. Har lyst til aktivt at engagere dig i borgere, der typisk har været udsat for en drastisk ændring i livet og hvor din indsats og dit engagement har afgørende betydning for hvordan fremtiden for borgeren vil tegne sig.
  Der forekommer mange "hands on" opgaver, men samtidig er handleplaner, dokumentation og evaluering en naturlig og afgørende del af arbejdet, så borgerens situation hele tiden bliver vurderet og den optimale pleje/behandling bliver tilbudt.

  For sygeplejerske stillingen forventes det specifikt, at man er forgangs person i modtagelse af borgere og ligeledes i kortlægning, samt opfølgning på behandlingsplanen og formålet med opholdet. Samtidig er udførelse og udvikling, samt implementering af administrative opgaver i forhold til den gældende lovgivning, implicit i jobbet.

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende
  • hjemlige omgivelser med de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger
  • samarbejde med ergoterapeut, ernærings faglig specialist og andre tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen
  • Stor fokus på maden og måltiderne
  • Unik mulighed for at præge arbejdspladsen.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på telefon 20 29 60 15.

  Ansøgningsfristen

  • 12. januar 2015.

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes til kiton@slagelse.dk.

  Samtaler vil blive afholdt i uge 3 og 4.

  Har du ikke hørt fra os senest ved udgangen af uge 4, er din ansøgning ikke kommet i betragtning.

 • 20-01-2015 Sygeplejerske til Sygeplejen
  Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde i den kommunale sygepleje, så har vi stillingen til dig.

  Sygeplejens mål er kvalitetssikring og høj trivsel. Det opnår vi gennem kompetenceudvikling, kontinuerlig udvikling af sygeplejen og ved et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden.

  Sygeplejen arbejder udviklingsorienteret, evidensbaseret og deltager fortløbende i udvikling af sygeplejen.

  Hvis du er uddannet klinisk vejledere og har lyst til at arbejde med studerende, vil der være plads i vores team af vejledere.

  Sygeplejen udfører indsatser hos borgerne med høj kompleksitet efter vedtagne kvalitetsstandarder.

  Ansættelsesnorm og mødetider taler vi om. Du skal have gyldigt kørekort, bil stilles til rådighed. Vi kan tilbyde dig en dagvagtsstilling med weekendarbejde hver 4. uge.

  Tiltrædelse pr. 1. marts 2015 eller efter aftale. Løn og ansættelse i forhold til gældende overenskomst og ny løndannelse.

  Yderligere oplysninger

  Lyder det interessant, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder Inge Pedersen på telefon 58 57 46 65.

  Ansøgningsfrist

  • 20. januar 2015. 

  Skriftlig ansøgning sendes til

  Områdeleder Inge Pedersen
  Linde Alle 56
  4220 Korsør

  eller på mail til ingpe@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5, 2015.

Sundhedsplejerske (1)
 • 15-01-2015 Vikar til Sundhedstjenesten
  Vikarstilling på 37 timer ugentligt i Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune ønskes besat snarest muligt, eller fra 1. marts 2015.

  Du skal som vores nye vikar arbejde både i Slagelse og Korsør og arbejdet indeholder spæd- og småbørnssundhedspleje og skolesundhedsplejerskearbejde, samt konsulentfunktion til dagtilbud og skole.

  Det vil være en fordel, at du har erfaring med arbejdet som sundhedsplejerske. Vikariatet er et begivenhedsbegrænset sygdsomsvikariat og løber minimum frem til udgangen af september 2015.
  Vikariatet er i udgangspunktet på 37 timer, men nedsat timetal kan drøftes.

  Vi ønsker en kollega, som kan se sig selv i vores stillings- og funktionsbeskrivelse og som har lyst til, at arbejde i en stor sundhedsplejerskegruppe med mange personlige og faglige kompetencer. Vi tilbyder løbende kompetenceudvikling og et tilpasset introduktionsforløb med tilknyttet mentor.

  Der er tilknyttet ekstern supervisor til Sundhedstjenesten.

  Sundhedstjenesten har i 2014 udvidet sine tilbud, som nu også omfatter.graviditetsbesøg til alle 1. gangs gravide, særlige graviditetsbesøg til sårbare familier og rejsehold i rygestop og seksuel sundhed til ungdomsuddannelsene og hjemmebesøg til alle 3-årige.

  Vores værdier er tydelig, kompetent, modig og med glæde og vi har besluttet, at det skal være sjovt at arbejde i Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune Vi insisterer på en ressourceorienteret tilgang, både til arbejdsopgaver og vaner i hverdagen.

  Vi arbejder ud fra Marte Meo principper og har fokus på det udviklingsstøttende samspil i relationer.

  Vi er en god blanding af unge og erfarne sundhedsplejersker og vægter en god, positiv og humoristisk tone i hverdagen.

  Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune har base i Skælskør, hvor vi holder gruppe- og personalemøder og vores administrative medarbejder og leder har også kontor her.
  Vi arbejder kombineret og bruger novax og mobiltelefoner med mailsystem.
  Vi er nuværende 25 sundhedsplejersker ,en konstitueret koordinerende sundhedsplejrske, en administrativ medarbejder, en kostvejleder og en leder.

  Sundhedstjenesten har et aktivt Lokal MED bestående af arbejdsmiljørepræsentant, tillidsmand for sundhedsplejerskerne, medarbejderrepræsentant og ledelse.

  Sundhedstjenesten deltager tværfagligt i forskellige projekter og tilbud. Vi tilbyder barselsbesøg til alle tidligt udskrevne familier, hvorfor der må påregnes deltagelse i enkelte lørdagsvagter/dækning af helligdage henover året.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • ledende sundhedsplejerske Bodil Bahnsen på telefon 51 53 95 01
  • konstitueret, koordinerende sundhedsplejerske Tina Bjerg Jørgensen på telefon 28 80 14 50.

  Ansøgningsfrist

  • 15. januar 2015 kl. 12.00.

  Ansøgning sendes til

  Sundhedstjenesten
  Næstvedvej 15
  4230 Skælskør

  eller via mail til administrativ medarbejder, Lotte Nielsen, loten@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes d. 21. januar 2015 på Næstvedvej 15 i Skælskør.

Socialrådgiver/sagsbehandler (3)
 • 02-01-2015 Behandler til Slagelse Kommunes Misbrugscenter

  Vil du være med til at udvikle og styrke alkoholbehandlingen i Slagelse Kommune?

  Alkoholenheden i Slagelse Kommunes Misbrugscenter søger en barselsvikar, 37 timer ugentligt frem til 1. oktober 2015, til besættelse snarest muligt.

  Opgaverne er at varetage opgaver i forhold til den ambulante behandling samt åben rådgivning.

  Alkoholenheden søger en medarbejder med nedenstående kvalifikationer

  Fagligt
  • gerne erfaring, viden og uddannelse indenfor alkoholbehandlingsområdet
  • uddannelse som sygeplejerske, socialrådgiver eller socialpædagog
  • det vil være af fordel, hvis du har erfaring med gruppe- og/eller terapeutisk arbejde samt har et kendskab til målgruppen
  • erfaring fra arbejde med psykiatriske problemstillinger er ligeledes en fordel
  • vi forventer, at du har et kendskab den systemiske metode, eller er åben overfor at tilegne dig viden om den
  • evnen til at stå for udarbejdelse af behandlingsplaner i samarbejde med brugerne, interne samarbejdspartnere, opfølgning af behandlingen og journalføring i forbindelse med behandlingsforløbene
  • kendskab til EDB på brugerniveau
  • selvstændighed til at kunne planlægge og prioritere arbejdsopgaver.

  Arbejdsområde
  • yde ambulant behandling, herunder udrednings- og familiesamtaler
  • indgå i Alkoholenhedens arbejdsmæssige fællesskab omkring såvel det faglige, som det at få hverdagen til at fungere
  • deltage i supervision
  • i arbejdet skal påregnes én ugentlig arbejdsdag (torsdag) til kl. 18.00. Fri weekender og helligdage.

  Personlige kvalifikationer
  • du skal have interesse og engagement for at arbejde med personer med misbrugsproblemer
  • du skal evne at rumme mennesker, der til tider står i vanskelige situationer
  • du skal have gode samarbejdsevner og indstillet på tværfagligt samarbejde
  • du skal kunne arbejde selvstændigt
  • du skal have flair for det administrative arbejde, der er forbundet med opgaven.

  Alkoholenheden består af en tværfaglig sammensat gruppe på 9 medarbejdere. Gruppen varetager den ambulante alkoholbehandling, et dagbehandlingstilbud samt forskellige konsulentopgaver.
  Der er løbende kontakt med ca. 200 borgere i enheden, som tager del i de forskellige behandlingsaktiviteter.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 7. januar 2015.

  Tiltrædelse pr. 1. februar 2015 eller hurtigst muligt.

  Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger omkring stillingen eller svar på spørgsmål, fås ved henvendelse til
  • alkoholbehandler og socialrådgiver Rasmus Vestergaard på telefon 58 57 48 86
  • alkoholbehandler og sygeplejerske Lars Vadstrup på telefon 58 57 48 83
  • afdelingsleder Mette Plato Spælling på direkte telefon 58 57 48 76 eller mobil 40 42 00 67.

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 2. januar 2014 kl. 12.00.

  Ansøgning mærket  "alkoholbehandler" sendes med relevante bilag til:

  misbrugscentret-job@slagelse.dk

  eller

  Misbrugscentret
  Ingemannsvej 22
  4200 Slagelse

 • 05-01-2015 'Flyver' til Jobcenter Slagelse, Voksenafdelingen
  Vores flyver har fået andet job i vores afdeling, hvorfor vi ønsker at genbesætte stillingen af en faglig stærk person.

  Vi ønsker at styrke vores fleksibilitet i driften, hvorfor vi har brug for en person, der trives ved at arbejde omstillingsparat, idet hverdag og arbejdsområder vil være skiftende.
  .
  Som vores kommende flyver skal du have flere års erfaringer i flere discipliner indenfor beskæftigelsesområdet, således du vil kunne indgå i det team, der pt. har brug for lidt ekstra støtte.

  Afdelingen arbejder udviklingsorienteret, hvorfor vi sætter mange forskellige projekter i gang, hvor medarbejdere vil "gå ind og ud" af projekter, og hvor du vil skulle understøtte kerneopgaverne. Du skal derfor trives med, at arbejde selvstændigt i en konstant foranderlig branche.

  Dine opgaver vil ligge indenfor flere felter i beskæftigelsesområdet, og bl.a. kunne omhandle

  • visitation og sagsbehandling
  • kontanthjælpsmodtagere og A-DP-modtagere
  • vejledning, motivering og støtte af ledige borgere
  • udplacering i aktivering, revalidering mm.
  • udarbejde indstillinger til rehabiliteringsteam
  • virksomhedsrettede opgaver i forbindelse med oprettelser af praktikker og løntilskudsjob
  • deltage i aktiveringsindsatsen.

  Det er derfor vigtigt, at du

  • har dokumenteret erfaring med beskæftigelsesområdet og dets lovgrundlag, primært kontanthjælpsområdet og sekundært lovgrundlaget for forsikrede ledige
  • har solid erfaring fra flere af ovennævnte områder
  • har interesse og flair for at være den ekstra ressource i forskellige teams
  • har evnen til at kunne dykke ned i enkeltsager, og løse de udfordringer, der derved dukker op
  • har energi, et godt overblik og en empatisk tilgang til opgaveløsningen
  • har en stærk psyke og formår at bevare fatningen trods forskellige arbejdspladser
  • er socialrådgiver- eller formidleruddannet, eller lignende.

  Vi tilbyder

  • en hverdag præget af forandring, hvor du ikke "gror fast" i et team
  • engagerede og kompetente medarbejdere
  • en anerkendende atmosfære, hvor der er plads til forskellighed.

  Arbejdsplads

  Din arbejdsplads vil være skiftende, efter hvilket team du i en periode arbejder for. Derfor vil du skulle arbejde på flere af jobcentrets adresser.

  Du vil overordnede referere til afdelingschefen, men i dagligdagen være under ledelse af den teamleder, du er udplaceret hos.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen ønskes besat snarest muligt.

  Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingsfunktioner og dine kvalifikationer.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingschef Marianne Vitus, mandag den 22. december 2014 på telefon 2382 1880 i tidsrummet kl. 16.00-17.00.

  Frist for ansøgning

  • 5. januar 2015, kl. 12.00.

  Send din ansøgning, mrk. "Flyver", med CV til jobcenterloenper@slagelse.dk.

 • 09-01-2015 Beskæftigelsesmedarbejder til Jobcenter Slagelse
  Trives du i en travl hverdag i et aktivt miljø, hvor alle hjælper hinanden og hvor fagligheden vægtes højt? Og kan du lide at motivere og inspirere mange forskellige personer i løbet af din arbejdsdag? Så er stillingen som beskæftigelsesmedarbejder på sygedagpengeområdet måske lige noget for dig?

  Vi har brug for en dygtig socialrådgiver eller socialformidler til en fast stilling på 37 timer som beskæftigelsesmedarbejder i Team Sygedagpenge & Revalidering. Du kan også komme i betragtning til stillingen, hvis du kan dokumentere joberfaring fra sygedagpengeområdet. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2015 eller efter aftale.

  Vi lægger meget vægt på følgende

  • at du som person er engageret, personlig robust, er struktureret og besidder overblik
  • at du har en naturlig evne til at opbygge og udbygge gode relationer
  • at du både er skriftligt og mundtligt velformuleret
  • at du er selvstændig og har gode samarbejdsevner.

  Vi arbejder på følgende måde

  Fagligt arbejder vi ud fra den anerkendende metode. Vi forsøger at hjælpe den sygemeldte med at mobilisere egne ressourcer i arbejdet med at finde vejen tilbage til varig beskæftigelse. Vi arbejder ud fra en holdning om respekt og størst mulig medinddragelse, så motivationen og forandringsprocessen sker hos den enkelte. På den måde sikrer vi et holdbart resultat.

  Faglig tryghed

  Vi har ugentlige faglige møder for at sikre, at du får den fornødne hjælp og støtte i dit arbejde. Du kan altid få hjælp til en sag hos en kollega eller hos din teamleder. Desuden bliver du tilbudt supervision ved ekstern psykolog.

  Vores goder

  Vi har et godt arbejdsmiljø og tager os godt af hinanden. Der er meget liv på gangene, og vi kan godt lide, når dørene står åbne. Vi har en god kantine, og der er gratis kaffe/te/kakao og frugtordning. Desuden har vi mulighed for at få massage én gang om måneden. Vi har flekstid og mulighed for at holde hjemmearbejdsdage ca. 2 gange om måneden.

  Du bliver ansat efter gældende overenskomst. Der bliver endvidere indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn. Vi synes selv, at vi har fordelagtige lønforhold.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • fredag d. 9. januar 2014 kl. 11.00.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i slutningen af uge 4, 2015.

  Send din ansøgning elektronisk med relevante bilag, herunder CV, dokumentation for uddannelse samt straffeattest, til jobcenterloenper@slagelse.dk mærket "Beskæftigelsesmedarbejder Sygedagpenge".

Social- og sundhedshjælper (1)
 • 06-01-2015 Social- og sundhedshjælper til Plejecenter Lützensvej
  En stilling som social- og sundhedshjælper i nattevagt, 28 timer om ugen, er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er begivenhedsbetinget - minimum 2 måneders ansættelse, med vagt i ulige weekender.

  Plejecenter Lützensvej ligger i smukke omgivelser lige ned til Storebælt. Vi har 79 boliger fordelt over 3 huse, henholdsvis Quistgaardsvej 4 og Lützensvej 1 og 2.

  Vi arbejder i forhold til visionen "lev livet aktivt" og har fokus på den enkelte borger, deres livshistorie og tilgang til livet.

  Vi har fokus på arbejdsmiljøet og et af vores mål er at beboere og medarbejdere oplever en aktiv, meningsfuld dagligdag med stabilitet og trivsel.
  • du skal være uddannet social- og sundhedshjælper
  • du skal brænde for arbejdet med beboerne og have lyst til at indgå i et team, men kunne arbejde selvstændigt.

  Vi tilbyder gode, engagerede og hjælpsomme kollegaer og et afvekslende meningsfuldt arbejde.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Lene Jul på telefon 58 57 39 75.

  Ansøgning sendes til

  Plejecenter Lützensvej
  Lützensvej 7
  4220 Korsør

  eller via mail til lenra@slagelse.dk.

  Ansøgerne vil blive kontaktet løbende, da stillingen skal besættes hurtigst muligt.

Social- og sundhedsassistent (2)
 • 02-01-2015 Social- og sundhedsassistent til Kr. Stillinge Plejecenter
  Plejecentret Kr. Stillinge søger en social- og sundhedsassistent i dagvagt, 30 timer til somatisk hus, da en af vore social- og sundhedsassistenter er blevet færdig som sygeplejerske.

  Plejecentret lever et aktivt liv

  • du skal have hjertet på rette sted
  • du skal brænde for dit arbejde
  • du skal kunne arbejde tværfagligt.

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer
  • meningsfyldt arbejde
  • vi vægter borgerens livskvalitet højt
  • gode oplevelser sammen med borgeren. udflugter, ferie mm.
  • uddannelsesmuligheder
  • vi arbejder med selvvalgt vagtplan (Trisa).

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 2.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder Lilian Nielsen på telefon 24 60 05 80 eller 58 57 41 27.

  Ansøgningen sendes til

  Kr. Stillinge Plejecenter
  Stillingevej 48
  4200 Slagelse

  eller via mail til lilni@slagelse.dk.

 • 12-01-2015 Plejepersonale til Blomstergården
  Blomstergården er pleje- og rehabiliteringsboliger, der første gang åbnende dørene i januar 2014. Vores adresse er Rosenkildevej 96 i Slagelse.

  På Blomstergården arbejdes ud fra visionen "lev livet aktivt". Vi støtter og motiverer borgerne til at kunne klare hverdagens opgaver og til selv at deltage i opnåelsen af en god livskvalitet, på trods af alder og- eller sygdom.

  Blomstergårdens hus C, rehabiliteringsboligerne, søger pr. 1 marts 2014, eller før, nye kollegaer.

  Der søges

  • en social- og sundhedsassistent i dagvagt, 32 timer ugentligt
  • en sygeplejerske til barselsvikariat, 32 timer ugentligt, i dagvagt og vagt hver 4. weekend.

  I Hus C modtager vi borgere som er visiteret til et rehabiliteringsforløb. Disse forløb er typisk af 3-8 ugers varighed. Herudover fungerer huset som aflastning for akutte borgere og deres pårørende, hvor livssituationen pludselig er ændret markant.

  Hus C har plads til 24 borgere fordelt på 2 leve - bo miljøer, med fokus på samarbejde og faglighed på tværs.

  Der er tilknyttet en sygeplejerske på nuværende tidspunkt, men grundet borgernes kompleksitet, ønskes en sygeplejerske mere.

  Overordnet forventer vi at du

  Har fingeren på pulsen. Har lyst til aktivt at engagere dig i borgere, der typisk har været udsat for en drastisk ændring i livet og hvor din indsats og dit engagement har afgørende betydning for hvordan fremtiden for borgeren vil tegne sig.
  Der forekommer mange "hands on" opgaver, men samtidig er handleplaner, dokumentation og evaluering en naturlig og afgørende del af arbejdet, så borgerens situation hele tiden bliver vurderet og den optimale pleje/behandling bliver tilbudt.

  For sygeplejerske stillingen forventes det specifikt, at man er forgangs person i modtagelse af borgere og ligeledes i kortlægning, samt opfølgning på behandlingsplanen og formålet med opholdet. Samtidig er udførelse og udvikling, samt implementering af administrative opgaver i forhold til den gældende lovgivning, implicit i jobbet.

  Vi tilbyder

  • gode kollegaer og et meningsfyldt arbejde
  • udfordrende og kompleks hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
  • personlig og faglig udvikling
  • et tæt samarbejde med pårørende
  • hjemlige omgivelser med de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger
  • samarbejde med ergoterapeut, ernærings faglig specialist og andre tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen
  • Stor fokus på maden og måltiderne
  • Unik mulighed for at præge arbejdspladsen.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du mere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Kirsten Meilvang på telefon 20 29 60 15.

  Ansøgningsfristen

  • 12. januar 2015.

  Ansøgning med relevante bilag skal sendes til kiton@slagelse.dk.

  Samtaler vil blive afholdt i uge 3 og 4.

  Har du ikke hørt fra os senest ved udgangen af uge 4, er din ansøgning ikke kommet i betragtning.

Pædagog (2)
 • 05-01-2015 Vuggestuepædagog til Sygehusets Børneinstitution
  Sygehusets Børneinstitution på Strudsbergsvej 50 i Slagelse søger en pædagog, 32 timer ugentligt med tiltrædelse 1. februar 2015 eller snarest derefter.

  Vi kan tilbyde

  • en velfungerende institution med 33 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn
  • en institution der er beliggende i villakvarter tæt på skov
  • en stor udfordrende og spændende legeplads.

  Vi arbejder meget med sansemotorik - krop og bevægelse, sprog - musik og sang, relationer - individ og fællesskab og leg er gennemgående i vores pædagogik, der udøves i en varm, tryg og anerkendende atmosfære med Marte Meo som pædagogisk metode.
  Vi lægger stor vægt på et tæt forældre- og personalesamarbejde.

  Vi forventer at du

  • er uddannet pædagog
  • har erfaring indenfor arbejdet med vuggestuebørn
  • er fleksibel, åben, udadvendt og kommunikerer tydeligt
  • kan samarbejde og samtidig arbejde selvstændigt
  • afsøger gerne muligheder i det daglige arbejde og viser handlekraft
  • har en positiv indstilling samt humoristisk sans
  • tager ansvar for helheden og opgavernes løsning
  • kan bruge IT som et arbejdsredskab
  • ser det positive først og gør det bedste for at skabe et godt arbejdsmiljø.

  Du kan forvente

  • en travl arbejdsplads med visioner, dynamik og udvikling
  • en institution med kultur og traditioner
  • en organisering i dagligdagen, så der arbejdes alene og i mindre grupper
  • en positiv og erfaren personalegruppe, der er med på nye ideer og tiltag
  • en interesseret og aktiv forældrekreds.

  Yderligere oplysninger

  Har du lyst til at høre og se mere, så ring til os på telefon 24 96 06 57, mandag den 8. eller 15. december.

  Ansøgningsfrist

  • 5. januar 2015 kl. 12.00.

  Skriftlig ansøgning med relevante oplysninger sendes til

  Sygehusets Børneinstitution
  Strudsbergsvej 50
  4200 Slagelse
  Mærk kuverten: "Ansøgning - Vuggestuepædagog"

  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 3, 2015.

  Har du ikke hørt fra os inden fredag den 16. januar 2015 vil det være at betragte som et afslag.

 • 12-01-2015 Pædagog til Oliemøllen

  Brænder du efter at gøre en forskel i store børn og unges liv?

  Tør du at være vedkommende og involverende og samtidig at være grænsesættende?

  Fritids- og ungdomsklubben Oliemøllen søger pædagog 32 timer ugentligt.

  Vi søger en uddannet pædagog, som er indstillet på et højt fagligt niveau i en intentionel praksis.

  Vi søger dig, som kan tilgodese pigerne i klubben - både de mindre piger i fritidsklubben og de store piger i ungdomsklubben. Du har sandsynligvis interesse og viden inden for kreative fag, musik, teater, bevægelse, udeliv eller noget andet piger fra 10 -18 år ikke kan undvære!

  Vi vægter, at du er initiativrig og selvstændig, og at du samtidig er en teamplayer og rede til at indgå i et tæt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. En tæt samarbejdspartner er bl.a. skolen, hvor institutionens medarbejdere varetager faget "bevægelse" fra 6. - 9. klasse.

  Vores pædagogik tager udgangspunkt i en struktureret ramme for børns fritid i mindre børnefællesskaber for at sikre inklusion og tryghed til at prøve noget nyt. Derfor kører vi i fritidsklubben ugentlige hold af 8-12 ugers varighed, eksempelvis pigeliv, kokkeskole, sværd og trolddom, musik.

  Arbejdstiden vil typisk ligge mellem kl. 12-18 på hverdage, en ugentlig aften til kl. 22 og weekendarbejde (typisk lørdag eftermiddag) en gang månedligt.

  Vi vægter en ligelig kønsfordeling. I øjeblikket er vi fem mænd og en kvinde.

  Løn efter overenskomsten med BUPL.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til mellem at kontakte:
  • institutionsleder Steen Egedal Nielsen på mail: stnie@slagelse.dk eller tlf. 58 16 13 15 mellem kl. 14 - kl. 15
  • souschef Thomas Clausen på mail: thcla@slagelse.dk eller på tlf. 58 16 13 15 mellem kl. 14 - kl. 15.

  Frist

  • mandag den 12. januar kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 4.

  Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til stnie@slagelse.dk

  Har du ikke hørt fra os inden fredag den 16. januar vil det være at betragte som et afslag.

Psykolog (1)
 • 14-01-2015 Cand. Psych/ Cand. Pæd. til Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Arbejder du med psykologi med vilje?

  • Ser du styrken i at arbejde i et tværfagligt team?
  • Kan du give og modtage feedback med udgangspunkt i ærlighed og tillid?
  • Anerkender du andres meninger, og kan du skabe hele løsninger, hvor alle aspekter indgår?
  • Ser du muligheder frem for begrænsninger, og går du til opgaven med et åbent sind?
  • Har du lyst til at være med til at underbygge vores pædagogiske virksomhed i en alsidig stilling?

  Så vil du passe perfekt ind i vores team.

  • Du får mulighed for at anvende din psykologiske viden og medvirke til driftmæssige opgaver i Rådgivningen
  • Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores mange team, der både rummer skole, efterskole, STU, dagtilbud, opgangsfællesskab, aflastning samt boteam til børn, unge og voksne
  • Du vil forestå visitation og sagsbehandling sammen med teams
  • Du har interesse for pædagogisk psykologi
  • Du får mulighed for at afvikle eksterne opgaver/temaoplæg, og at afholde interne kurser relateret til autisme.

  Vores nye kollega er naturligvis fagligt dygtig. Du har måske erfaring fra PPR; kompetencer og erfaring med test, supervision, og gerne erfaring med arbejde inden for autismeområdet. Du er velorganiseret og struktureret; Én rigtig "afslutter".

  Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde, og du har lyst til at arbejde sammen med dine kolleger om at videreudvikle vores tilbud og arbejdsplads.

  Teamet, du bliver en del af...
  Rådgivningen består af to psykologer, to socialrådgivere, en psykologisk konsulent, to audiologopæder, en udviklingskonsulent og en teamleder. Rådgivningen foretager visitationer til vores tilbud. Vi varetager tværfaglig rådgivning, supervision, og sparring af medarbejdere. Vi tilbyder interne kurser og oplæg, ekstern rådgivning samt undersøgelse af sproglig udredning og psykologisk udredning inden for autismespektret og kognitivt funktionsniveau.

  Stillingen er på 30 timer om ugen og aflønning sker efter gældende overenskomst samt fastholdelsestillæg. Det er en fordel, at du har nogle års erfaring.

  Flere oplysninger

  Du er velkommen til at ringe og få en snak med
  • teamleder Gitte Kruse på tlf. 58 55 27 97 eller 30 85 50 31

  Du kan også se meget mere om os på www.a-c-v.dk.

  Ansøgning og CV sender du til acv@slagelse.dk mærket "Psykolog".

  Frist

  • den 14. januar kl. 12

  Samtaler forventes afholdt 28. januar. Forventet opstart 1. marts 2015.

  Autisme Center Vestsjælland Rosenkildevej 85,
  4200 Slagelse
  Telefon 58 50 27 09
  E-mail: acv@slagelse.dk
  www.a-c-v.dk/AutismeCenterVestsjaelland


  ACV er organiseret i 40 team og har ca. 570 ansatte.
  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er organiseret i 40 team med 570 ansatte, med visionen 'Danmarks faglige fyrtårn'. Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune


Lærer (4)
 • 31-12-2014 Lærer til Tårnborg Skole
  Dygtig lærer søges pr. 1. marts 2015 eller snarest muligt.

  Tårnborg Skole er en 1-2 sporet skole med 240 elever fordelt på 0.-9. klassetrin og tilhørende SFO.

  Skolen har atten lærere, fire pædagoger, en SFO leder, en administrativ medarbejder og en skoleleder.

  Skolen ligger i Slagelse Kommune, 5 km fra Korsør i naturskønne omgivelser med direkte udsigt til Korsør Nor.

  God busforbindelse til både Korsør station og Slagelse.

  Da en lærer har fået andet job, opslås en fuldtidsstilling med nedenstående arbejdsopgaver

  • klasselærerfunktion i 1. klasse
  • 1. klasse matematik
  • 1. klasse N/T
  • 1. klasse engelsk
  • 4. klasse matematik
  • 7. klasse engelsk
  • AKT.

  Andre fagkombinationer kan komme på tale i næste skoleår, og generelt har skolen behov for lærere med forskellige fagkombinationer.

  Vi ønsker en lærer, der

  • er læreruddannet
  • har linjefag i ovennævnte fag eller eventuelt fysik/kemi, biologi, musik, tysk, sløjd eller idræt
  • eventuelt har AKT uddannelse
  • er fagligt, didaktisk og pædagogisk velfunderet
  • har flair for teamsamarbejde
  • kan arbejde med LP modellen
  • er indstillet på at deltage aktivt i implementering af skolereformen og skolens udviklingsarbejde i øvrigt - herunder Visible Learning, som er startet op i august 2014 inkluderende og anerkendende i forhold til både elever, forældre og kolleger
  • kan se muligheder frem for begrænsninger
  • er indstillet på et tæt samarbejde på skolen og med alle andre interessenter omkring udførelse af kerneydelsen
  • er visionær, udviklingsorienteret og innovativ.

  Løn og ansættelse

  Ansættelse og lønfastsættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Ellen Randi Larsen på telefon 58 38 03 59 eller 58 36 29 10.

  Du kan også læse mere på vores hjemmeside.

  Frist for ansøgning

  • 31. december 2014.

  Send din ansøgning med relevante bilag til

  Tårnborg skole
  Tjærebyvej 1
  4220 Korsør

  Eller via mail til sktaarn@slagelse.dk.

  Samtaler afholdes primo januar efter nærmere aftale.

 • 12-01-2015 Lærer til Klostermarken Skole
  Klostermarken Skole søger en lærer, 37 timer om ugen snarest eller pr. 1. marts 2015.

  Klostermarken Skole er en specialskole med dagbehandling. Vi er en arbejdsplads, hvor vores værdier hele tiden er i fokus i alt, hvad vi laver. Vi har fagligt høje ambitioner for det specialpædagogiske område og et arbejdsmiljø fyldt med humor og plads til at lege. Vi tilbyder fagligt udfordrende, men gode arbejdsvilkår med supervision og mulighed for efteruddannelse.

  Fælles for vores elever er, at deres aktuelle situation - og de vanskeligheder de forstyrres af - bevirker, at de ikke profiterer af undervisningen i det almene skolesystem. De har brug for et omfattende og længerevarende specielt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.

  På nuværende tidspunkt har vi 44 elever fra 0. - 9. klasse. Som udgangspunkt skal du kunne se dig selv undervise indenfor hele aldersgruppen og i mange fag, da skema og opgaver altid tilrettelægges ud fra, hvad der giver bedst mening for elevgruppen.

  Udover ansvaret for undervisningen skal du indgå aktivt i forældresamarbejdet, teamsamarbejdet, supervision m.v.

  Du

  • er fleksibel, stabil og særdeles robust
  • kan byde ind med en bred undervisningserfaring i flere fag
  • du kan navigere i en hektisk og foranderlig hverdag
  • er en kompetent relationsmedarbejder
  • er skriftlig velfunderet
  • har erfaring med målgruppen og gerne en specialpædagogisk/behandlingsrelateret efteruddannelse
  • kan arbejde for at fremme muligheden for inklusion og tilkobling til almenskolen af vores elever.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • viceskoleleder Rikke de Lasson Fabrin på telefon 29 77 37 46.

  Skolen holder lukket fra den 23. december til og med den 4. januar.

  Herudover kan yderligere beskrivelse af Klostermarken Skole og dagbehandling findes på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 12. januar 2015 kl. 12.00

  Ansøgningen med relevante bilag sendes til klostermarken@slagelse.dk.

  Samtaler forventes afholdt i uge 3.

 • 15-01-2015 Lærer til mellemtrinnet på Vemmelev Skole
  Vi søger en engageret lærer til vores team på mellemtrinnet pr. 1. marts 2015.

  Er du glad for at være lærer og trives i fællesskaber med at udvikle gode læringsmiljøer for eleverne - så er det lige dig vi har brug for.

  Stillingen er tilknyttet mellemtrinnet og indeholder bl.a. dansk på 4. årgang og matematik på 5. årgang. Har du engelsk på linje eller andre fagkombinationer har det også interesse. Det vigtigste er, at du er den rette person til Vemmelev Skole.

  Vemmelev Skole er en velfungerende folkeskole med ca. 500 elever, heraf ca. 30 elever i skolens specialklasserække. Vi har implementeret LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) og teamsamarbejde som en naturlig del af hverdagen. I dette skoleår sætter vi fokus på den nye reform, "Visible Learning", de nye forenklede fælles mål, og fortsætter med at styrke anvendelse af it og bevægelse i hverdagen.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har lærereksamen med linjefag, bl.a. i dansk
  • er robust med gode relationskompetencer
  • har en anerkendende og resurseorienteret tilgang til eleverne og deres forældre samt til kolleger
  • kan reflektere over egen pædagogisk praksis.

  Vi tilbyder

  • en fast stilling i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med dygtige og engagerede kolleger
  • positive og interesserede elever og forældre
  • fleksible arbejdsrammer med egen PC og arbejdsplads.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Rikke Sørensen eller viceskoleleder Peder Helveg Pedersen på telefon 58 38 33 31.

  Du kan også søge flere oplysninger via skolens hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 15. januar 2015 kl. 12.00.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til

  Vemmelev Skole
  Skolevej 2
  4241 Vemmelev

  eller via mail til k-skvem@slagelse.dk.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 21. januar 2015.

 • 19-01-2015 DSA-lærer til Skælskør Skole
  Skælskør skole søger en lærer fra 1. marts eller før til skolens modtageklasser. Du bliver en del af et rigtigt godt kollektiv af 45 gode og positive medarbejdere. Skolen har ca. 25 % tosprogede elever og har i efteråret modtaget en større gruppe nye elever til vores modtageklasser.

  Dine primære arbejdsopgaver vil blive

  • undervisning af skolens modtageklasser i samarbejde med skolens øvrige DSA-lærere
  • udvikling af DSA-undervisningen i samarbejde med DSA-lærerne, ledelsen og skolens ressourcecenter
  • inspirere, vejlede og rådgive faglærere i forhold til videreudvikling af DSA som en dimension i fagundervisningen.

  Derudover har skolen andre opgaver, som kan indgå i stillingen såvel inden for den almindelige undervisning som specifikke opgaver af specialpædagogisk karakter. Har du linjefag i matematik eller engelsk er det en fordel.

  Vi ser gerne, at

  • du møder andre åbent, fordomsfrit og i øjenhøjde
  • du ser mangfoldighed som en styrke
  • du arbejder målstyret og feedback er en væsentlig del af din praksis
  • du er struktureret og i stand til at planlægge din forberedelse langsigtet
  • du har erfaring med og/eller uddannelse inden for DSA-området.

  Om skolen

  Vi har 350 meget glade elever og en virkelig god, positiv og støttende forældregruppe.
  Skoleåret er fra i år organiseret i et grundskema i 30 uger med klokketimeundervisning samt 10 faguger, hvor vi går endnu mere i dybden med fagene, og hvor eleverne kan arbejde med kobling af teori og praksis og med gode muligheder for at arbejde varieret. Alle dansk- og matematiklærere har en time pr. klasse om ugen til individuelle læringssamtaler. Alle dele er elementer, som er blandt kendetegnende for den nye reform.

  Vi har erstattet lektionsbegrebet på 45 minutter med undervisning i hele klokketimer. Det har givet en mere rolig og sammenhængende hverdag. Det giver også mere enkelhed i forberedelsen af undervisningen. Du skal regne med at skulle forberede omkring 20 undervisningstimer frem for 26-27 lektioner.

  Du får en arbejdstelefon og egen forberedelsesplads med pc stillet til rådighed.

  I Slagelse Kommune er der mulighed for at flekstid i en del af din arbejdstid.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du at vide mere om skolen og opgaven, er du velkommen til at kontakte
  • skoleleder Henrik Meyer på telefon 61 24 81 20 eller mail hemey@slagelse.dk
  • konstitueret viceskoleleder Poul Kjær Sørensen på telefon 61 24 81 51 eller mail pksor@slagelse.dk.

  Du er meget velkommen til, efter aftale, at komme og besøge skolen.

  Ansøgningsfrist

  • 19. januar 2015 kl. 12.00.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 26. januar 2015 fra kl. 14.00.

  Send din ansøgning med relevante bilag til skaelskoer.skole@slagelse.dk.

Leder (2)
 • 29-12-2014 Leder til Sygehusets Børneinstitution

  Genopslag

  Da vores nuværende leder gennem 36 år går på efterløn i det nye år, søger vi en ny ambitiøs og kompetent leder, med tiltrædelse den 1. februar 2015 eller snarest derefter.

  Hvem er vi?

  Sygehusets Børneinstitution er en selvejende integreret institution, der er normeret til 33 vuggestuebørn i vuggestuehuset og 60 børnehavebørn i børnehavehuset. Desuden er der 19 medarbejdere, samt en erfaren souschef som er pædagogisk koordinator. Institutionen er beliggende i et villakvarter tæt på skov, og har en stor udfordrende og spændende legeplads.

  Vi arbejder meget med

  • Sansemotorik - krop og bevægelse
  • Sprog - musik og sang
  • Relationer - individ og fællesskab, og leg er gennemgående i vores pædagogik, der udøves i en varm, tryg og anerkendende atmosfære med Marte Meo som pædagogisk metode.

  Vi har mange traditioner der holdes i hævd, værnes om og udvikles. Vi arbejder med Slagplan som pædagogisk værktøj. Institutionen arbejder overordnet ud fra Slagelse Kommunes værdier; Modig - Tydelig - Kompetent - Med glæde.

  Hvad kan vi tilbyde?

  • et godt og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen, der består af 7 forældre og 1 medarbejderrepræsentant
  • klare ledelsesmæssige mål fra bestyrelsen, (herunder at fortsætte arbejdet med at nå de allerede fastsatte mål i forhold til Virksomhedsaftale og Læreplaner etc.)
  • fagligt dygtige medarbejdere
  • en institution der har en klar faglig profil
  • teamledelse med vores erfarne souschef.

  Hvem er du?

  • du er uddannet pædagog og har relevant lederuddannelse
  • du har ledererfaring fra en lignende institution og har opnået gode resultater
  • du er en dygtig leder, der altid agerer professionelt, kan føre beslutninger ud i livet og forstår at motivere dit personale på en nærværende og anerkendende måde
  • du er god til at administrere, drifte og optimerer i forhold til ressourcerne og du er rutineret IT bruger
  • du er strategisk, god til at netværke og være i øjenhøjde med institutionens interessenter og samarbejdspartnere
  • du har økonomisk sans
  • du har indsigt i, hvad det vil sige at drive en selvejende institution.

  Som person er du udadvendt, humoristisk, med en stærk personlighed, og kan stå fast og holde fokus når der er mange bolde i luften.

  Yderligere oplysninger

  Har du yderligere spørgsmål til stillingen eller ønsker du at besøge os, så kontakt
  • bestyrelsesformand Jacob Engell Weber på telefon 23 67 31 51
  • souschef Bettina Hansen på telefon 24 96 06 57.

  Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside for yderligere information.

  Ansøgningsfrist

  • 29. december 2014.

  Send din motiverede ansøgning - gerne med foto - til

  Sygehusets Børneinstitution
  Strudsbergsvej 50
  4200 Slagelse
  Mrk. "Ansøgning"

  Vi forventer at holde samtaler medio januar 2015.

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

 • 06-01-2015 Programleder til "Ringparken og Motalavej – trygge boligområder"
  Kan du holde kursen i rørte vande og sikre at alle er med, er du måske den nye programleder til Slagelse Kommunes helhedsorienterede satsning i de to boligområder Ringparken og Motalavej.

  Slagelse Kommune søger en stærk person, der evner det strategiske blik på "Ringparken og Motalavej - trygge boligområder" og kan agere i krydsfeltet af forskellige interesser og nå i mål med konkrete resultater.

  Den tværfaglige og helhedsorienterede indsats skal løfte opgaver omkring de mest sårbare familier, børn og unge i de to boligområder. Fokus for indsatsen er beskæftigelse, trivsel i familien, styrket kriminalitetsforebyggende indsats og styrket indsats i forhold til uddannelse. Indsatsen har stor
  bevågenhed fra både presse og politikere, og kommunikationsindsatsen er derfor en vigtig del af den løbende drift.

  Yderligere oplysninger

  Job- og personprofilen kan læses her.

  Projektbeskrivelsen for "Ringparken og Motalavej - trygge boligområder" kan læses her og den foreløbige evaluering her.

  Ansøgningsfrist

  • 6. januar 2015, kl. 9.00.

  Stillingen søges elektronisk via Malene Hansen. Opslaget kan tilgås ved at klikke her.

Kontor og administration (1)
 • 20-01-2015 To vikarer til Center for HR og Udvikling

  Genopslag

  Er du en erfaren personalekonsulent?
  - Så er det måske dig, vi mangler!

  Vi søger kollegaer med stor viden indenfor løn og personale.

  Lidt om Personaleafdelingen

  Personaleafdelingen varetager løn og personaleadministration for kommunens ca. 8.000 medarbejdere. Vi rådgiver lederne i løn- og personalespørgsmål, eksempelvis ved fortolkning af overenskomster, indberetninger i lønsystemet og i tjenestetid, håndtering af kontrolprocedurer, lettere personaleadministrative opgaver som f.eks. ændringer og afgang, beregning af erfaring og ansættelse af timelønnede mv.

  Vi er 27 medarbejdere, der arbejder i 5 teams med fælles ansvar for løsning af teamets opgaver.

  Lidt om dig

  Du er kontoruddannet, og har erfaring med løn- og personaleadministration. Du er vant til at arbejde med kommunale overenskomster og aftaler, har flair for tal og systematik og må meget gerne have et solidt kendskab til Silkeborg Data.

  Du ved, at god service indebærer, at du tænker hele vejen rundt om opgaven og har forståelse for samspillet med den øvrige organisation og trives med en arbejdsdag, der ofte kan være meget travl og med skarpe deadlines.

  Lidt om hvad vi tilbyder

  Arbejdsmiljøet i Personaleafdelingen er rart og uformelt, vi lægger vægt på at samarbejde på tværs både internt og eksternt. Vi tilbyder vekslende faglige og personlige udfordringer og giver gode muligheder for udvikling af dit job.

  Center for HR og Udvikling

  Personaleafdelingen er en del af HR og udvikling. HR og Udvikling skal understøtte sammenhængen mellem det øverste politiske og det øverste ledelsesniveau og den brede organisation. HR og Udvikling skal styrke den strategiske organisationsudvikling og videreudviklingen af de strategiske ledelsesniveauer, men også løse en lang række driftsopgaver primært i forhold til borgmester, direktion, de politiske udvalg, de strategiske ledelsesniveauer og MED organisationen. HR og Udvikling har endvidere en væsentlig rolle i forhold til løn - og personaleadministration og hele det personalepolitiske felt.

  HR og Udvikling skal give rådgivning og sparring i forhold til vores kerneydelser på baggrund af en kompetent faglig analyse og sagsbehandling, og skal evne at sikre oplevelsen af god service.

  Lidt praktiske informationer

  Begge vikariater er på 37 timer om ugen med ansættelse snarest muligt. Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomst samt naturligvis dine kompetencer og erfaring. Det ene vikariatet er et barselsvikariatet og det andet er et vikariat til 30. juni 2016.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder Anette Nielsen på telefon 29 32 57 30.

  Ansøgningsfrist

  • 20. januar 2015 kl. 12.00.

  Ansøgning påført "Personalekonsulent" og vedlagt relevante bilag, sendes via mail til lsdau@slagelse.dk.

  Vi forventer at holde samtaler den 23. og 26. januar 2015.

AC-personale (3)
 • 05-01-2015 Specialkonsulent til Center for Økonomi
  Slagelse Kommune skal i de næste 3 år gennemføre en række større analyser og andre effektiviseringstiltag for at finde 150 mio. kr. uden at forringe kerneydelserne. Vi skal i mål med opgaven, så derfor søger vi forstærkning af vores ressourcer.

  Er du erfaren specialkonsulent der kan gennemføre effektiviseringsprojekter og udvikle økonomistyring af forskellige kommunale fagområder? Kan du dokumentere gode resultater med effektviseringsprojekter, gerne som projektleder og har du erfaring med offentlig økonomi og design af økonomistyring, så er det måske dig vi søger.

  Økonomi og Analyse er en del af Center for Økonomi. Vi er i teamet 10 konsulenter, som alle arbejder med økonomiopgaver for direktion og fagområder. Du bliver en af fire konsulenter, som har fokus på projektledelse, og på større analyse- og udviklingsopgaver. Vi har til huse på rådhuset i Slagelse. Rådhuset ligger ca. 10 minutters gang fra Slagelse Station, hvor der hver halve time er forbindelse til København og Fyn/Jylland.

  Som konsulent i Økonomi og Analyse skal du være

  • stærk til at analysere og foreslå løsninger
  • god til at se muligheder og ikke begrænsninger
  • insisterende og vedholdende i din tilgang til opgaverne
  • nysgerrig og robust
  • klar til at udfordre og blive udfordret.

  Du vil helt sikkert komme til at arbejde med

  • forskellige tilgange til effektivisering, f.eks. arbejdsganganalyser
  • projektledelse af tværgående projekter med fokus på ressourceudnyttelse
  • analyser af forskellige økonomiske problemstillinger
  • design af modeller og metoder til f.eks. budgetfordeling og økonomistyring
  • implementering af økonomistyringsmodeller.

  Set fra vores synspunkt har den rette ansøger som minimum

  • en videregående økonomisk uddannelse
  • proces- og projektledererfaring (gerne fra større, tværgående effektiviseringsprojekter)
  • gode kommunikations og samarbejdsevner
  • erfaring med offentlig økonomistyring og økonomisystemer
  • dokumenteret erfaring med ovenstående.

  Men vi vil gerne udfordres!

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du er velkommen til at kontakte

  Stillingen er en fuldtidsstilling, som vi skal have besat hurtigst muligt.

  Vi glæder os til at se din ansøgning.

  Ansøgningsfrist

  • 5. januar 2015 kl. 8.00.

  Ansøgningen skal du vedhæfte en mail med emnet "Konsulent - Økonomi og Analyse" og sende til titch@slagelse.dk.

  Hvis du skal til samtale hører du fra os den 7. januar 2015.

  Første samtalerunde er den 9. januar 2015 og anden samtalerunde er den 13. januar 2015.

 • 12-01-2015 Programleder og projektudvikler til byudviklingsprojekt
  Slagelse Kommune sætter fart i byudviklingen med omdannelsen af byens centrale stationsområde til et levende by-campus. Projektet skal skabe rammerne om et attraktivt studie- og bymiljø og binde uddannelser og erhvervsliv sammen. Som et centralt område i byen skal Campus Slagelse smelte sammen med den øvrige bymidte og skabe et attraktivt sammenhængende byrum.

  Center for Vækst og Bosætning søger derfor to nye medarbejdere, der sammen med den øvrige organisation og eksterne samarbejdspartnere, kan skabe fremdrift i projektet, og omsætte visioner til konkrete projekter og handlinger. Som afsæt for visionen ligger en masterplan udarbejdet af Gehl Architects og Dansk Bygningsarv, med støtte fra Realdania.

  Projektet "Campus Slagelse" står højt på den politiske dagsorden i Slagelse Kommune. Du kommer til at arbejde med et projekt, der skal virke som løftestang for byen og kommunen, hvor den strategiske byudvikling er i højsædet og hvor det tværgående samarbejde er afgørende for projektets fremdrift og for de gode løsninger.

  Programleder

  Som programleder bliver du omdrejningspunktet og hovedkoordinator på Slagelse Kommunes engagement i Campusprojektet. Du får ansvar for at for at lede det samlede projektprogram og for samarbejdet med de mange aktører og uddannelsesinstitutioner, der er involveret i projektet. Du sikrer desuden en professionel betjening af projektets udvalg og styregruppe.
  Som programleder har du mulighed for at skabe konkrete resultater og præge udviklingen af Slagelse som regionens største uddannelsesby og du bliver du faglig koordinator for Center for Vækst og Bosætnings indsatser vedrørende campusprojektet.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har solid dokumenteret erfaring med ledelse indenfor større byudviklingsprogrammer
  • har ekspertise og erfaring i samarbejdet i samspillet mellem rådgivere og investorer
  • er en stærk og saglig formidler - både af detaljen og de store visioner
  • er handlekraftig og har en stærk evne til at involvere og engagere mennesker
  • har ledelses- og forhandlingserfaring på højt niveau og kan skabe interesse hos investorer og kan "lukke" aftaler
  • taler og forstår arkitekter og entreprenørernes sprog
  • har et stærkt analytisk og strategisk blik og kan koble løsningerne til den politiske kontekst
  • er proaktiv, diplomatisk og kan skabe kreative løsninger på komplekse problemstillinger
  • bruger dialog og kommunikation aktivt i din formidling og involvering.

  Projektudvikler

  Som projektudvikler bliver du igangsætter og koordinator på delprojekter under projektprogrammet. Dit arbejde sker i tæt samarbejde med kommunens plan- og bygherrefunktion, samt eksterne samarbejdspartnere. Du er med til at definere og præge de enkelte delprojekter, og sikrer kvalitet og fremdrift. En af de første opgaver bliver at igangsætte en arkitektkonkurrence til foråret, som skal binde campusområdet og bymidten sammen visuelt og funktionsmæssigt.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har erfaring med udviklingsopgaver fra lignende byudviklingsprojekter
  • har et bredt kendskab til metoder indenfor fysisk byudvikling
  • kender dine projektledelsesværktøjer til fingerspidserne
  • har et skarpt analytisk blik for detaljerne i det enkelte projekt og sammenhængen med den strategiske kontekst og vision
  • er nytænkende og kreativ og kan skabe visionære projekter med stærk lokal forankring
  • skaber gode samarbejdsrelationer og er en professionel medspiller for både interne og eksterne samarbejdspartnere.

  Vi er

  Som vores nye kollega bliver du en del af Center for Vækst og Bosætning. I centret beskæftiger vi os med tværgående initiativer, som understøtter den langsigtede politiske vækstdagsorden for Slagelse Kommune. Det gør vi ved at udnytte hinandens viden inden for bosætning, byliv, turisme, erhvervsudvikling og fundraising. Vi er i alt 9 medarbejdere, som sætter stor pris på den tværgående sparring og planlægning. Du bliver en del af et team med en flad struktur, et godt socialt miljø og med rum til både faglig og personlig sparring.

  Yderligere oplysninger

  Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden eller på facebook. Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
  • centerchef Benedict Moos på telefon 51 23 57 67.

  Programlederstillingen er tidsbegrænset til marts 2019. Projektudviklerstillingen er en fast stilling.

  Ansøgningsfrist

  • 12. januar 2015, kl. 9.00.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til nilev@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 19. og 20. januar 2015. En eventuel anden samtalerunde afholdes den 23. januar 2015.

 • 13-01-2015 Udviklingskonsulent til Center for HR og Udvikling

  Udviklingskonsulent til forandringsprocesser og direktionsunderstøttelse

  Vil du være med til at sikre den strategiske kobling mellem det øverste politiske og øverste ledelsesniveau og den brede organisation? Har du projektlederegenskaberne på plads samtidig med, at du er processtærk? Kan du gennemføre forandringer og udfordre vores tilgang og forståelse?

  I Strategi og HR, Center for HR og Udvikling, har vi nu brug for en kollega, der kan supplere vores kompetencer på det procesmæssige felt og være med at sikre kobling mellem politik, strategi og praksis. Du skal bidrage til at udvikle og udfordre organisationen og vores tænkning, så vi er på forkant og skaber de nødvendige forandringer.

  Lidt om stillingen

  Din viden om udviklings- og forandringsprocesser skal bruges til at udvikle og gennemføre koncernstrategiske indsatser særligt med fokus på organisationsudviklingsopgaver. Du kommer til at stå med i spidsen for initiativer og forandringer, der er både komplekse og betydningsfulde for organisationen, og det forventes, at du kan bidrage til at styrke metodikken i vores opgaveløsning.

  Du bliver en af aktørerne i centerets fokus på implementeringen af Tværgående Administrative Opgaver i centerets personaleafdeling. Her skal du understøtte personaleafdelingen med proceshjælp og det efterfølgende skrivearbejde i forlængelse af workshops mm.

  Derudover bliver dine opgaver at understøtte vores direktionsbetjening. bl.a. ved at udarbejde beslutningsoplæg til direktionen eller politiske udvalg.

  Vi har således brug for en medarbejder, der er såkaldt embedsmandsgeneralist, som både har skrive- og proceskompetencerne i orden, og som har lyst til at medudvikle organisationen.

  Du vil have tæt dialog med kolleger i hele organisationen, få meget selvstændige opgaver og indgå i team og projekter. Vi har brug for en kollega, der sikrer ejerskab i processerne hele vejen rundt, så vi lykkes som afdeling.

  Du vil komme til at bruge ca. halvdelen af din tid på at understøtte processen i personaleafdelingen i deres forandringsproces og den anden halvdel af tiden vil primært være direktionsunderstøttelse.

  Lidt om dig

  Du har stor erfaring med forandringsprocesser i politisk styrende organisationer og har allerede demonstreret, at du kan drive udviklingsprocesser fra A til Z og nå ambitiøse mål. Du har lyst til at gå ind i en afdeling, der understøtter vores direktion i strategiske, centrale udviklingsprocesser.

  Du skal have stærke analytiske, strategiske og processuelle kompetencer. Således evner du at tænke frem, koordinere og planlægge, mens du samtidig håndterer "her og nu-processen" og sikrer resultater.

  Som person er du en stærk holdspiller, der trives godt med at arbejde på tværs af fagligheder. Og du er også en så erfaren proceskonsulent, at du kan stå alene "på gulvet" og håndtere det der sker her og nu. Du er robust, vedholdende og fleksibel af natur og har et stort overblik, så du kan være ajour med den politiske dagsorden og skabe struktur og styring på dine mangeartede opgaver og projekter. Trods struktur og styring vil vi vægte din evne til at være nysgerrig og arbejde innovativt med forandringsprocesser højt.

  Vi forventer, at du har erfaring med udfordrende proceskonsulentopgaver og vi ser gerne at du har erfaring med direktionsbetjening.

  Vi tilbyder

  En arbejdsplads med gode kolleger, et fagligt højt ambitionsniveau, højt til loftet og plads til et godt grin.
  Arbejdsmiljøet i Strategi og HR er rart og uformelt, og du vil møde meget kompetente kolleger, der er interesseret i samarbejde på tværs og som vil tage godt imod dig. Vi er pt. 9 udviklings- og chefkonsulenter og en afdelingsleder.

  Lidt om Center for HR og Udvikling

  Center for HR og Udvikling skal styrke den strategiske organisationsudvikling og videreudviklingen af de strategiske ledelsesniveauer, men også løse en lang række driftsopgaver primært i forhold til borgmester, direktion, de politiske udvalg, de strategiske ledelsesniveauer og MED organisationen. Center for HR og Udvikling har endvidere en væsentlig rolle i forhold til løn- og personaleadministration og hele det personalepolitiske felt.

  Afdelingen Strategi og HR er en koncernstrategisk stab. Vores opgave er at binde organisationen sammen og understøtte sammenhængen mellem det øverste politiske og administrative ledelsesniveau og den brede organisation.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingsleder for Strategi og HR Randi Mølager på mobil 51 44 06 35

  Praktiske informationer

  Stillingen er nyoprettet og til midlertidig besættelse frem til 1. juli 2016.

  Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat hurtigst muligt. Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomst samt naturligvis dine kompetencer og erfaring.

  Ansøgning påført "Udviklingskonsulent" og vedlagt CV og relevant dokumentation for uddannelse og tidligere ansættelse sendes via mail til Slagelse Kommune - annad@slagelse.dk.

  Frist

  • 13. januar 2015 kl. 14.00.

  Første samtale forventes afholdt den 20. januar og anden samtale den 26. januar 2015.

Siden er sidst opdateret 18. september 2014