Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (2)
 • 08-12-2014 Talehørelærer/audiologopæd til projektstilling
  Center for Dagtilbud i Slagelse Kommune søger en tale-hørekonsulent pr. 1. februar 2015 eller snarest derefter. Du ansættes i ét år som projektmedarbejder.

  Vi har et projekt i Slagelse Kommune kaldet "Sprogpakken". Vi udvider projektet, og ønsker at få tilknyttet en talehørekonsulent. Du bliver den, der går foran, ved siden af, og bagved - for til sidst at overlade arbejdet helt til det pædagogiske personale.
  Som projektmedarbejder arbejder du sammen med det personale, der er knyttet til Sprogpakken ude i dagtilbuddene. Opgaven er at få sprogpakketemaerne i spil i dagligdagens praksis.

  Dit arbejde bliver at understøtte implementeringen af Sprogpakken og de 8 temaer i de konkrete praksisfelter og dagtilbuddenes læringsmiljøer.
  Du skal således både kunne agere i det direkte samspil med det pædagogiske personale og øvrige samarbejdspartnere og ved deltagelse på personalemøder, stuemøder mv.

  Vi er en dynamisk talehøremotorikgruppe, der består af 4 motorikkonsulenter 12 talehørelærere, en pædagog og en teamleder.
  Vi er en del af Center for Dagtilbud. Du kan læse mere om vores center på hjemmesiden.

  Vore værdiord er tydelig, kompetent og modig - med glæde. Slagelse Kommune arbejder ud fra en værdibaseret tilgang på alle niveauer.

  Vi har fokus på det inkluderende/forpligtende fællesskab og arbejder både med gruppetilbud til børn, der har sproglige og høremæssige vanskeligheder af vidtgående art og i det almene miljø.

  Vi holder interne tema- og kursusdage, ligesom der tilbydes efteruddannelsesforløb.
  Vi er en gruppe af faglige, dynamiske og fleksible medarbejdere. Vi arbejder selvstændigt ude i vore distrikter, men også sammen både monofagligt og tværfagligt.

  Du tilbydes et spændende, selvstændigt job, i en stor organisation med plads til og forventninger om udvikling og udfoldelse. Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor egen faglighed og tværfaglighed følges ad.
  Der er fokus på trivsel og læring samt på rettidig indsats, hvor vi i samarbejde med dagtilbudet arbejder inkluderende og helhedstænkende omkring det enkelte barn.

  Vi forventer

  • at du har uddannelse som talehørelærer/audiologopæd
  • at du har gode relationskompetencer og erfaring i at arbejde med børn
  • at du har lyst til vekselvirkningen med dels, meget tværfagligt samarbejde og dels, at arbejde alene i samarbejde med dagtilbuddet, hvor omdrejningspunktet er de 8 temaer i sprogpakken
  • at du har gode samarbejdsevner og på en naturlig måde er anerkendende, positiv og fleksibel
  • at du er yderst selvmotiverende og har flair for at planlægge og prioritere selvstændigt, have mange bolde i luften og samtidig bevare begge ben på jorden.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Anette Holm Larsen på telefon 24 42 31 79.

  Stillingen er omfattet af Ny Løn.
  Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og er tidsbegrænset til 1 år.

  Ansøgningsfrist

  • 8. december 2014, kl. 12.00.

  Skriftlig ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere kvalifikationer vedlagt sendes til:

  Center for Dagtilbud
  Torvegade 24
  4200 Slagelse

  eller på mail til jobdagtilbud@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 51.

 • 08-12-2014 Uddannelseskonsulent til HR Sekretariat og Uddannelse
  - Struktureret, initiativrig og vedholdende

  Lidt om vores afdeling

  HR Sekretariat og Uddannelse er en del af Center for HR og Udvikling. Vi er blandt andet ansvarlige for uddannelse af kommunens erhvervsuddannelseselever og bachelorstuderende. Vi ansætter og uddanner årligt 117 social- og sundhedshjælperelever, 26 social- og sundhedsassistentelever, 28 pædagogisk assistentelever, 7-8 kontorelever og er praktiksted for 39 sygeplejestuderende og et antal ernærings- og sundhedsstuderende.

  Vi samarbejder tæt med både uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladserne om at skabe de bedste muligheder og rammer for at uddanne fremtidens medarbejdere.

  Slagelse Kommunes uddannelsespolitik og værdier er med til at sætte rammen for vores arbejde og understøtter både det strategiske arbejde med uddannelse på et generelt niveau, såvel som det mere praksisnære arbejde med for eksempel praksislæring.

  Lidt om jobbet

  Som uddannelseskonsulent bliver du en del af Uddannelse, som består af 5 medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen og er afhængige af hinandens kompetencer for at sikre den gode opgaveløsning. Samtidig har vi hvert vores ansvarsområde og det forventes, at du også trives med selvstændighed i opgaveløsningen.

  Vi har en række tværgående opgaver i centeret og i organisation, for eksempel omkring MED. Derudover arbejder vi løbende med at udvikle uddannelsesområdet og elevuddannelserne - aktuelt arbejder vi blandt andet med at integrere nye typer af elevuddannelser i vores afdeling, samt med den nye erhvervsuddannelsesreform, herunder implementering af de nye og ændrede opgaver, som reformen medfører.

  Lidt om dig

  Du har indsigt i og interesse for voksenuddannelsesområdet og har erfaring med at arbejde med unge og voksnes læring og motivation. Du skal kunne identificere behovet for og igangsætte udvikling og kunne håndtere en uforudsigelig hverdag.
  • du skal kunne samarbejde på alle niveauer - med daglige vejledere, elever, faglige organisationer, ledere på alle niveauer og konsulenter i KL
  • du skal kunne rumme foranderlighed og rammevilkår, som ændrer sig
  • du skal selvstændigt kunne varetage omsorgssamtaler og tjenstlig samtaler med henblik på opsigelse og agere som myndighedsperson, når det påkræves
  • du skal være opsøgende i forhold til lovændringer på området og være i stand til at implementere forandringerne i Slagelse Kommune
  • du skal være fleksibel og have intuitivt blik for prioritering af opgaver
  • du skal kunne drive udvikling og lægge vægt på at komme i mål med opgaverne.

  Det forventes, at du er rutineret bruger af Office pakken og har let ved at sætte dig ind i nye it-systemer og har kendskab til KMD EDH.

  Arbejdsmiljøet i HR Sekretariat og Uddannelse er rart og uformelt. Du vil møde kompetente kolleger, der er interesserede i samarbejde på tværs og som vil tage godt imod dig.

  Center for HR og Udvikling

  Center for HR og Udvikling understøtter sammenhængen mellem det øverste politiske og det øverste ledelsesniveau og den brede organisation. Vi skal styrke den strategiske organisationsudvikling og videreudviklingen af de strategiske ledelsesniveauer, men også løse en række driftsopgaver primært i forhold til borgmester, direktion, de politiske udvalg, de strategiske ledelsesniveauer og MED organisationen. Centret har også en væsentlig rolle i forhold til løn- og personaleadministration og hele det personalepolitiske felt.

  Praktiske informationer

  Stillingen er på 37 timer ugentligt, med ansættelse fra den 1. februar 2015. Lønnen tager udgangspunkt i gældende overenskomst samt naturligvis dine kompetencer og erfaring.

  Yderligere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til
  • sekretariatsleder Linette Sørensen på telefon 58 57 31 12 / 21 42 05 69
  • uddannelseskonsulent Mette Flygenring på telefon 58 57 40 77.

  Ansøgningsfrist

  • 8. december 2014 kl. 10.00

  Send din ansøgning elektronisk via mail til personale@slagelse.dk.
   
  Vi forventer at have første samtale torsdag den 11. december og anden samtale den 15. december 2014.

Socialrådgiver/sagsbehandler (1)
 • 05-12-2014 Behandler til Rådgivningscentret Slagelse
  Da en af Rådgivningscentrets medarbejdere har søgt nye udfordringer i Dag- og Efterbehandlingen, søges en behandler/socialfaglig medarbejder 37 timer ugentligt, til at varetage opgaver i forhold til den ambulante behandling i Rådgivningscentret for stabiliseringsbrugere.

  Rådgivningscentret består af en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe på 8 personer. De socialfaglige medarbejdere varetager rådgivning, behandlings- og sagsarbejde. De sundhedsfaglige varetager medicinudlevering, sundhedssamtaler og sundhedsklinik. Endvidere er der tilknyttet overlæge, psykiater og psykolog. Alle arbejdsopgaver løses i tæt samarbejde.

  Rådgivningscentret i Misbrugscentrets Stofenhed søger en medarbejder med nedenstående kvalifikationer:

  Arbejdsområde/kerneydelser

  • yde ambulant behandling, herunder rådgivning og behandling som samtaler og udredning
  • udarbejde behandlingsplaner i samarbejde med brugerne, eventuelt med interne og/eller eksterne samarbejdsmøder
  • indstille til dag- og døgnbehandling via visitation og deltage ved møde
  • skrive journalnotater samt behandlingsplaner
  • deltage i faglig udvikling af behandlingstilbuddene
  • indgå i det arbejdsmæssige fællesskab omkring såvel det faglige, som det at få hverdagen til at fungere på Rådgivningscentret
  • deltage i supervision.

  Faglige kvalifikationer

  • uddannelse som socialrådgiver eller socialpædagog
  • viden indenfor misbrugsbehandlingsområdet er en fordel
  • en fordel, at du her kendskab til den systemiske metode
  • evnen til at stå for udarbejdelse af behandlingsplaner i samarbejde med brugerne, opfølgning af behandling, samt behandlingsplaner og journalføring i forbindelse med behandlingsforløbene
  • kendskab til EDB på brugerniveau
  • selvstændighed til at kunne planlægge og prioritere arbejdsopgaver
  • psykiatrisk erfaring er en fordel.

  Personlige kvalifikationer

  • du skal have interesse og engagement i at arbejde med borgere med misbrugsproblemer
  • du skal evne at rumme mennesker der til tider står i vanskelige situationer
  • du skal have gode samarbejdsevner og være fleksibel i forhold til at opretholde drift, hvor kerneydelsen er vigtig
  • du skal være indstillet på tværfagligt samarbejde
  • du skal kunne arbejde selvstændigt
  • du skal have flair for det administrative arbejde, der er forbundet med opgaven
  • du skal se løsninger frem for forhindringer.

  Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med udgangspunkt i Ny Løn.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger omkring stillingen eller svar på spørgsmål, fås ved henvendelse til
  • afdelingsleder Ole Frost Larsen på telefon 30 52 37 74
  • socialfaglig medarbejder Lone Simonsen på telefon 58 57 48 26
  • socialfaglig medarbejder Lars Bertelsen på telefon 58 57 48 44.

  Ansøgningsfrist

  • fredag den 5. december 2014, kl. 8.00.

  Ansøgning mærket "Socialfaglig medarbejder - Stofenheden/RC" sendes med relevante bilag til

  Misbrugscentret
  Ingemannsvej 22
  4200 Slagelse

  eller via mail til misbrugscentret-job2@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 10. december 2014.

Social- og sundhedsassistent (1)
 • 01-12-2014 Social- og sundhedsassistent til Skælskør Plejecenter
  Fra 1. januar 2015 har vi en 28 timers stilling, blandet dagvagt og aftenvagt (dog primært aftenvagt) ledig i Liljehuset. Stillingen er med arbejde i weekenden ulige uger.

  Du skal have hjertet på rette sted, være stabil i dit fremmøde og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag, der giver smil og indhold til et liv, der føles værd at leve.

  Det er vigtigt, at du i det daglige støtter op om beboernes ressourcer, kompetencer og erfaringer og lader dem deltage i hverdagslivet på godt og ondt. Vi betragter Liljehuset som én stor familie bestående af beboerne, deres familie og medarbejderne, og hvor et godt samarbejde mellem alle parter vægtes højt. Hos os er det beboernes behov, der styrer hverdagslivet, så du skal være god til at arbejde fleksibelt og improviserende, samt selvstændigt tilrettelægge arbejdet ud fra behovene i det enkelte øjeblik. Du skal kunne lide dyr, da der bor forskellige dyr i huset, der også skal drages omsorg for. Vi går i privat tøj og går i det hele taget op i at gøre det hele så hjemligt som muligt, hvilket vi har en forventning om, at du indgår aktivt i, da vi arbejder efter principperne i Eden Alternative. Det er derfor nødvendigt, at du finder denne livsfilosofi spændende. Du kan læse om filosofien her.

  Til ansættelsessamtalen deltager en beboer og et familiemedlem til én af beboerne.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Pernille Bo Pedersen på telefon 58 57 35 02 eller mail pbped@slagelse.dk
  • teamkoordinator Lis Holmen på telefon 58 57 35 29.

  Frist for ansøgning

  • 1. december 2014 kl. 8.00.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 3. december om formiddagen.

  Send din ansøgning med relevante bilag til

  Skælskør Plejecenter
  Norvænget 5
  4230 Skælskør
  Att. Pernille Bo Pedersen

  eller meget gerne via mail til pbped@slagelse.dk.

Pædagog (3)
 • 01-12-2014 Pædagog til Autisme Center Vestsjælland
  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke.

  Er du pædagog med vilje?
  • er du god til at sætte i gang?
  • kan du få nye idéer og omsætte dem i hverdagen?
  • ser du kreativitet som en del af dit pædagogiske arbejde?
  • ser du muligheder frem for begrænsninger og går til opgaven med åbent sind?
  • er du kontaktskabende og villig til at bruge dig selv i relationen til både beboere og kollegaer?
  • er du entusiastisk, livlig og spontan?

  Så er du måske den kollega, vi leder efter.

  Vores nye kollega skal kunne dække fag-paletten bredt. Du ser det forpligtende teamsamarbejde som en vej til at styrke faglighed og arbejdsglæde, og du har lyst til at arbejde sammen med dine kollegaer og ledelse om at videreudvikle vores arbejdsplads. Du har en positiv tilgang til samarbejdet med forældre og kolleger.

  Døgn Voksen 11 er et bofællesskab med 10 lejligheder. Pt. bor der 3 kvinder og 7 mænd i alderen 21-39 år, der er tildelt lille/mellem støttebehov. Der er pædagogisk personale tilknyttet fra kl. 7-22 alle ugens dage. Alle lejligheder har et lille køkken og en lille terrasse med have, som beboerne selv er ansvarlige for at holde.

  Det pædagogiske arbejde består i, at yde omsorg og varetage beboernes individuelle behov for støtte og vejledning via dialog og udfordringer, så de derigennem udvikler ressourcer og styrke til at skabe et så selvforvaltende liv som muligt.

  Vi er et erfarent og engageret team bestående af 4 pædagoger, 1 medhjælper, 1 studerende og 1 teamleder. Derudover har vi 6 vikarer tilknyttet.

  Vi værdsætter humor og godt humør og skaber udvikling ved bl.a. relationsfremmende samvær, oplevelser og aktiviteter.

  Du bliver en del af en virksomhed, der arbejder ud fra følgende værdier: Vi flytter grænser - Vi er fagligt kompetente - Vi er velorganiseret - Vi arbejder i team.

  Stillingen er på 30 timer om ugen og er et barselsvikariat frem til den 31. december 2015. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst samt et lokalt tillæg.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, ønsker at se teamet eller vil vide mere om hvem vi er, kan du henvende dig til

  Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 1. december 2014 kl. 12.00

  Samtaler forventes afholdt i uge 51. Forventet opstart 1. februar 2015.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du sender til acv@slagelse.dk, mærket "Pædagog til Døgn Voksen 11".


  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er organiseret i 40 teams med 570 ansatte, med visionen 'Danmarks faglige fyrtårn'. Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune.

 • 01-12-2014 Pædagog til botilbuddet Park Alle
  Park Alle i Skælskør søger en pædagog 25 timer ugentligt, pr. 1. februar 2015.

  Park Alle består af 20 boliger til voksne udviklingshæmmede borgere - boligerne er opført efter almenboliglovens § 105, og er et nyt byggeri, der blev tager i brug i april 2013.

  På Park Alle bor der 20 voksne udviklingshæmmede borgere, alle med fysiske og psykiske handicaps.

  Fælles for alle borgerne er at de har behov for fuld hjælp og støtte for at få en hverdag til at fungerer, herunder også fuld hjælp til personlig hygiejne.

  Vi arbejder ud fra en etisk profil - og har fokus på borgernes individuelle behov og udviklingsmuligheder og arbejder ud fra borgerens selvstændighed, værdighed, integritet og sårbarhed.

  Fælles for borgerne på Park Alle er at de har kommunikationsvanskeligheder - nogle borgere er nonverbale andre borgere har et begrænset sprog, der arbejdes på at udvikle understøttende kommunikation til borgerne.

  Borgernes levealder ligger fra start 30 år til slut 80 år - hvorimod deres udviklingstrin ligger fra ½ år og op til 5-6 år.

  Vi tilbyder

  • en arbejdsplads i udvikling
  • skiftende arbejdstider, samt weekendarbejde
  • en engageret personalegruppe
  • en arbejdsplads hvor borgerne er i centrum
  • høj faglighed
  • alt vores arbejde tager udgangspunkt i vores etiske profil.

  Vi søger en kollega, der

  • har lysten og gejsten til at komme glad på arbejdet hver dag
  • vil medvirke til et godt og sundt arbejdsmiljø
  • er engageret
  • er anerkendende og positiv i samarbejdet med borgerne og kollegaerne
  • kan indgå i samarbejdet med pårørende
  • kan arbejde skriftligt med daglige dokumentationer, handleplaner med mere
  • har kørekort til almindelig bil
  • ønsker at være med til at udvikle et godt og attraktivt bosted for borgerne, samt en godt arbejdsmiljø
  • er omstillingsparat, fleksibel og ansvarsbevidst med mere.

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål eller har du lyst til at se stedet, kan du kontakte:
  • daglig leder Kirsten Bondo på telefon 58 57 43 40, mobil 30 51 97 62 eller e-mail kibol@slagelse.dk.

  Du kan også læse mere på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 1. december 2014

  Er du interesseret i at søge stillingen kan du sende din ansøgning med bilag til kibol@slagelse.dk eller til:
   
  Botilbud Park Alle
  Park Alle 68
  4230 Skælskør

  Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 50.

 • 08-12-2014 Pædagog til Kirkeskovens børnehave og SFO
  Kirkeskoven er en samlet institution bestående af børnehave, SFO og skole.

  Den ledige stilling som pædagog er på 25 timer ugentlig, med start 5. januar 2015. Du vil pt. blive tilknyttet SFO'en, men med mulighed for enkelte timer i såvel skolen som i børnehaven.

  Det er nødvendigt, at du kan være med i vores turnus omkring at åbne om morgenen fra kl. 6.15 og lukkevagter til kl. 17.00. Du skal være indstillet på, at størstedelen af den planlagte tid ligger i eftermiddagstimerne.

  Vi har brug for en pædagog der

  • har pædagoguddannelse
  • vil sætte sig ind i og samarbejde med respekt for vore fælles værdier
  • kan tage selvstændigt ansvar og initiativ
  • er fleksibel
  • er nærværende, forudsigelig, støttende og imødekommende.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder Hanne Juulsen på telefon 55 42 14 49.

  Ansøgningsfrist

  • 8. december 2014.

  Ansøgninger med eventuelle bilag sendes via mail til kirkeskov@slagelse.dk.

  Det forventes at ansættelsessamtaler afholdes i uge 50.

Lærer (2)
 • 25-11-2014 Spansklærer til UngSlagelse
  Ungdomsskolen i Slagelse Kommune søger dygtig spansklærer, der har mod på og lyst til at undervise en flok unge mennesker i alderen 13 - 15 år i spansk. Eleverne har alle valgt spansk som valgfag.

  Undervisningen foregår på Tårnborg skole, Tjærebyvej 1 i Korsør, på mandage kl. 14.15 - 15.45.

  Tiltrædelse omgående, slutdato ultimo april 2015. Derudover må påregnes deltagelse i studietur i foråret 2015, tidspunkt herfor aftales nærmere.

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for lærere i ungdomsskolen.

  Yderligere oplysninger

  Henvendelse om stillingen kan ske til
  • souschef Hanne Mejlstrøm 
  • afdelingsleder Jens Holm på telefon 51 53 04 04

  Frist

  • 6. november 2014

  Ansøgning samt dokumentation for uddannelse sendes til ungdomsskolen@slagelse.dk.

 • 08-12-2014 Lærer til specialklasserækken på Vemmelev Skole
  Vi søger en engageret lærer til vores specialklasserække pr. 1.februar 2015. Stillingen er primært tilknyttet indskolingens specialklasse, men kan også indeholde undervisning i almenområdet. 

  Vi søger en lærer, som har kompetencer og lyst til at arbejde med specialpædagogiske læringsforløb i dansk og derudover gerne i to eller flere andre fag.

  Vemmelev Skole er en velfungerende folkeskole med cirka 500 elever, heraf ca. 30 elever i skolens specialklasserække. Vi har implementeret LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) og teamsamarbejde som en naturlig del af hverdagen. I dette skoleår har vi fokus på den nye reform, "Visible Learning", de nye fælles mål, og fortsætter med at styrke anvendelse af it og bevægelse i hverdagen.

  Eleverne i specialklasserne er kendetegnet ved at have generelle indlæringsvanskeligheder. Læringen tager således udgangspunkt i elevernes kompetencer og potentialer. Struktur, forudsigelighed og tydelighed er vigtige elementer i hverdagen.

  Vi lægger vægt på at du

  • har lærereksamen
  • har specialpædagogik på linje eller anden faglig kompetence på området
  • er rummelig og robust med gode relationskompetencer
  • har en anerkendende og resurseorienteret tilgang til eleverne og deres forældre, samt til kolleger og andre samarbejdspartnere
  • kan reflektere over egen pædagogisk praksis.

  Vi tilbyder

  • en fast stilling i et tæt og forpligtende teamsamarbejde, med dygtige og engagerede kolleger
  • positive og interesserede elever og forældre
  • fleksible arbejdsrammer med egen PC og arbejdsplads.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • skoleleder Rikke Sørensen eller viceskoleleder Peder Helveg Pedersen på telefon 58 38 33 31.

  Se eventuelt også skolens hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 8. december 2014, kl. 12.00.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til

  Vemmelev Skole
  Skolevej 2
  4241 Vemmelev

  eller via mail til k-skvem@slagelse.dk.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 11. december 2014.

Leder (2)
 • 26-11-2014 Teamleder til Jobcenter Slagelse
  Kan du lede et team af fagligt kompetente medarbejdere samt sikre en stabil sygedagpenge- og revalideringsindsats, og trives du i en foranderlig hverdag, så har vi jobbet til dig.

  Vi søger en erfaren leder, der kan stå i spidsen for at skabe sammenhæng mellem de lovgivningsmæssige rammer og fagligt gode og fleksible løsninger for den enkelte borger. Vi er et dynamisk og udviklingsorienteret jobcenter med fokus på både dialog og samarbejde samt en effektiv og resultatorienteret indsats. Teamet hører under Afdelingen for Arbejdsfastholdelse og er ét af i alt 3 team i afdelingen.

  I sygedagpengeindsatsen er målet hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Fokus i indsatsen er hurtig udredning, udarbejdelse af planer i samarbejde med borgeren, tilrettelæggelse af relevante aktiveringstilbud og koordinering af borgerens sag med relevante samarbejdspartnere. I revalideringsindsatsen er der særligt fokus på, at understøtte og udvikle borgerens kompetencer med henblik på, at sikre fastholdelse på det ordinære arbejdsmarked. Dette gøres ved uddannelse eller virksomhedspraktikker, kurser m.v.

  Som teamleder får du følgende opgaver

  • ansvar for den daglige ledelse i begge grupper
  • tilrettelæggelse af den daglige drift
  • indgå i sagsbehandlingen af komplekse sager
  • give input til og arbejde efter beskæftigelsesplanens mål og jobcenterets aktiveringsstrategi
  • sikre høj faglighed (herunder lovgivning) og rettidighed
  • medvirke til trivsel og samarbejde
  • stå for medarbejderudvikling, herunder afholdelse af MUS-samtaler og sygefraværssamtaler
  • behandle klagesager
  • udarbejde ledelsestilsyn
  • opfølgning på aktiveringsøkonomi sammen med øvrig ledelse
  • tage stilling til køb af aktiveringsforløb og indgåelse i projekter
  • kontakt til samarbejdspartnere om daglig drift
  • indgå i aftaler om snitflader internt i kommunen.

  Vi har brug for dig, hvis du

  • har konkret erfaring med faglig ledelse på området og kan skabe resultater selv og gennem andre
  • kan delegere opgaver og sætte mål
  • kan vurdere indsats og give feedback på præstationer, herunder sikre faglig sparring
  • er fortrolig med sygedagpenge- og revalideringsområdet
  • kan samarbejde og skabe sammenhold på tværs
  • har en relevant uddannelse.

  Flere informationer

  Du kan få mere at vide om stillingen hos
  • teamleder Claus Møgeltoft på telefon 23 66 34 56
  • afdelingschef Marja Elverhøi på telefon 20 56 68 75.

  Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

  Frist

  • 26. november 2014 kl. 12.00.

  Vi forventer at holde samtaler fredag den 28. november 2014 samt mandag den 1. december 2014.

  Ansøgning samt relevante papirer sendes til jobcenterloenper@slagelse.dk, mærket "Teamleder til sygedagpenge og revalidering".

 • 06-01-2015 Programleder til "Ringparken og Motalavej – trygge boligområder"
  Kan du holde kursen i rørte vande og sikre at alle er med, er du måske den nye programleder til Slagelse Kommunes helhedsorienterede satsning i de to boligområder Ringparken og Motalavej.

  Slagelse Kommune søger en stærk person, der evner det strategiske blik på "Ringparken og Motalavej - trygge boligområder" og kan agere i krydsfeltet af forskellige interesser og nå i mål med konkrete resultater.

  Den tværfaglige og helhedsorienterede indsats skal løfte opgaver omkring de mest sårbare familier, børn og unge i de to boligområder. Fokus for indsatsen er beskæftigelse, trivsel i familien, styrket kriminalitetsforebyggende indsats og styrket indsats i forhold til uddannelse. Indsatsen har stor
  bevågenhed fra både presse og politikere, og kommunikationsindsatsen er derfor en vigtig del af den løbende drift.

  Yderligere oplysninger

  Job- og personprofilen kan læses her.

  Projektbeskrivelsen for "Ringparken og Motalavej - trygge boligområder" kan læses her og den foreløbige evaluering her.

  Ansøgningsfrist

  • 6. januar 2015, kl. 9.00.

  Stillingen søges elektronisk via Malene Hansen. Opslaget kan tilgås ved at klikke her.

Kontor og administration (3)
 • 01-12-2014 Økonomikonsulent
  Er du en skarp økonomikonsulent? Har du det strategiske overblik og den analytiske tilgang til opgaverne? Har du indsigt i de styringsmæssige udfordringer på ældre- og sundhedsområdet - Så kan det meget vel være dig, vi mangler i vores afdeling.

  Økonomi og Analyse er en del af Center for Økonomi. Vi er i teamet 10 konsulenter, som alle arbejder med økonomiopgaver for direktion og fagområder. Du bliver en af syv konsulenter, som understøtter fagcentrene ved budgetlægning, udvikling af økonomistyringsredskaber og -processer, løbende kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien, løbende økonomirapportering og regnskabsaflæggelse.

  Vi har til huse på rådhuset i Slagelse. Rådhuset ligger ca. 10 minutters gang fra Slagelse Station, hvor der hver halve time er forbindelse til København og Fyn/Jylland.

  Som økonomikonsulent i Økonomi og Analyse skal du være

  • driftssikker og kvalitetsbevidst i forhold til de løbende driftsopgaver
  • stærk til at analysere og foreslå løsninger
  • god til at se muligheder og ikke begrænsninger
  • insisterende og vedholdende i din tilgang til opgaverne
  • nysgerrig og robust
  • klar til at udfordre og blive udfordret.

  Du vil helt sikkert komme til at arbejde med

  • økonomikonsulentopgaver i forhold til Center for Sundhed og Omsorg - herunder sparring i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, budgetlægning, priskalkulationer, indberetninger og lignende
  • analyser af forskellige økonomiske problemstillinger på fagområdet
  • design af modeller og metoder til f.eks. budgetfordeling og økonomistyring.

  Set fra vores synspunkt har den rette ansøger som minimum

  • en relevant uddannelse (økonomisk, anden samfundsvidenskabelig uddannelse eller kommunal uddannelse)
  • gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • en struktureret tilgang til arbejdet og overholder deadlines
  • en evne til at se muligheder frem for begrænsninger
  • et godt humør og er venlig og imødekommende
  • erfaring med kommunal økonomi (og allerhelst med ældreområdet)
  • kendskab til anvendelse af et kommunalt økonomisystem (er en fordel men ikke en betingelse).

  Stillingen er en fuldtidsstilling, som vi skal have besat hurtigst muligt.

  Yderligere oplysninger

  For yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Stillingen er en fuldtidsstilling, som vi skal have besat hurtigst muligt.

  Ansøgningsfrist

  • 1. december 2014 kl. 8.00.

  Vi glæder os til at se din ansøgning. Ansøgningen skal du vedhæfte en mail med emnet "Konsulent - Økonomi og Analyse" og sende til titch@slagelse.dk.

  Hvis du skal til samtale hører du fra os den 2. december. Første samtalerunde er den 4. december og anden samtalerunde er den 11. december.

 • 03-12-2014 Projektkonsulent til udviklingsprojekt i Jobcenter Slagelse
  Jobcenter Slagelse er bevilliget midler til udvikling af indsatsen for ledige borgere over 30 år i en treårig periode.

  I den forbindelse har vi brug for en person, der er stærk i projektledelse, og som kan styre os godt igennem et udviklingsprojekt. Projektkonsulenten vil være bindeled til kommunens projektkontor, der ligeledes indgår i projektperioden.

  Som projektkonsulent for beskæftigelsessiden vil du derfor skulle have kendskab til den nuværende beskæftigelsesindsats på kontakthjælpsområdet, og kunne indgå i dialog og sparring med projektkontoret og projektets styregruppe.

  Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

  • styring af projektet internt i jobcentret
  • bindeled til projektkontoret og øvrige interessenter
  • undersøgende arbejde, udarbejdelse, implementering og evaluering af diverse delprojekter
  • udarbejdelse af præsentationsmaterialer
  • understøtte afdelingschefen og styregruppens generelle opgaver

  Alt sammen i samarbejdet mellem Projektkontoret, styregruppen i Voksenafdelingen og afdelingschefen.

  Vi forestiller os derfor, at du

  • har projektledererfaring
  • kan navigere i flere netværk og sammenhænge
  • har kendskab til beskæftigelsesområdet
  • kan skabe struktur, når det ser mest kaotisk ud
  • har administrativ erfaring med at udarbejde referater, rapporter, PowerPoint præsentationer m.m.
  • uddannelsesmæssigt har en projektlederuddannelse og/eller akademisk baggrund

  Du projektansættes i en treårig periode med reference til afdelingschef Marianne Vitus med ønsket start 1. januar 2015.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Stillingen ønskes besat 1. januar 2015.

  Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingsfunktioner og dine kvalifikationer.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingschef Marianne Vitus på telefon 23 82 18 80 tirsdag den 25. november 2014 kl. 15.00 - 17.00.

  Frist for ansøgning

  • 3. december 2014 kl. 12.00.

  Arbejdssted: Jobcenter Slagelse - Kalundborgvej 59A, 4200 Slagelse.

  1. samtalerunde afholdes onsdag den 10. december 2014
  2. samtalerunde afholdes mandag den 15. december 2014

  Send din ansøgning mrk. "Projektkonsulent - Afdeling Voksne" med CV til: jobcenterloenper@slagelse.dk.

 • 03-12-2014 Veterankoordinator til Jobcenter Slagelse
  Vi søger pr. 1. januar 2015 en veterankoordinator, som kan vejlede de udsendte soldater, som vender tilbage med skader af fysisk karakter eller i form af psykiske traumer. Veteranernes problemstillinger vedrørende fysisk og psykisk rehabilitering. Det har i høj grad indflydelse på pårørende, børn, ægtefæller og omgivelserne i det hele taget.

  Til at imødekomme disse problemstillinger har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - efter en forsøgsperiode - besluttet, at Veterankoordinatorordningen skal være et fast tilbud til hjemvendte veteraner.

  En vigtig del af koordinatorens rolle vil være, at

  • understøtte sagsbehandlere og øvrige myndighedspersoner som veteranerne kommer i berøring med, ved kvalitativ sparring med henblik på at imødegå kommunikative misforståelser
  • give støtte til at hjælpe veteranen og dennes pårørende med at få overblik over hvilke fagfolk og behandlere, det kan være relevant at inddrage, samt at kunne møde veteranen, der hvor pågældende er.

  Det er en forudsætning, at du

  • har indsigt i de særlige psykiatriske problematikker, der ses hos mange veteraner
  • er skarp til at registrere og danne dig et overblik samt formidle og fortolke budskaber mellem parter, der taler hver sit sprog
  • kan tolke signaler fra brugerne og deres omgivelser, samt ikke mindst myndigheder, behandlere og forsvaret og dets organisationer
  • kan samarbejde med mennesker på alle niveauer
  • kan håndtere rollen som professionel formidler mellem offentlig myndighed og veteran og samtidig - uden direkte at være advokat for veteranen - være i stand til at være en neutral vejleder for pågældende
  • på professionel vis kan optræde som mødeleder
  • kan vise både social forståelse og empati, ligesom du skal være psykisk robust, åben og vedholdende.

  Som følge af din neutrale og formidlende funktion får du ikke en myndighedsrolle, men bliver ledelsesmæssigt tilknyttet jobcentrets administrationsafdeling.

  Det er en forudsætning, at du i dit virke kender den kommunale organisation for at kunne vejlede veteranen og dennes pårørende, som måtte have behov for kontakt med den kommunale forvaltning.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Arbejdstiden er på 37 timer om ugen, og du skal tilstræbe, at arbejdstiden ligger indenfor normal arbejdstid for Jobcenter Slagelse, men der kan være særlige behov for, at du er fleksibel og kan deltage i møder eller samtaler m.v. på utraditionelle tider og lokaliteter.

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • afdelingschef Henning Skaarup på telefon 58 57 94 21.

  Frist for ansøgning

  • onsdag den 3. december 2014, kl. 12.00.

  Send din ansøgning med relevante bilag, mærket "Veterankoordinator" til

  Jobcenter Slagelse
  Kalundborgvej 59
  4200 Slagelse
  Att.: "Personalegruppen"

  eller via mail til jobcenterloenper@slagelse.dk.

Bibliotekar (1)
 • 11-12-2014 Bibliotekar til Antvorskov Skole
  Antvorskov Skole søger snarest muligt en bibliotekar/kommunikationsmedarbejder på fuld tid til skolens pædagogiske læringscenter.

  Antvorskov Skole er byens største skole, og vi har meget på hjertet og meget at tilbyde, herunder tæt kollegialt samarbejde i teams med god faglig og pædagogisk sparring.

  Vi lægger vægt på at være en anerkendende og inkluderende skole. Gennem motiverende læringsmiljøer arbejder vi for høje faglige resultater. Vores omdrejningspunkt er det forpligtende fællesskab, som opstår i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

  På vores bibliotek er der mange forskellige brugere med mange forskellige ønsker og behov. Vi søger derfor en medarbejder der er i stand til at sætte rammer for vores elever og inspirere og guide kollegaer.

  Vi ønsker at videreudvikle vores pædagogiske læringscenter således at det foruden at være bibliotek for vores mange elever, også varetager kommunikationsopgaver i forhold til vores mange projekter på skolen.

  Vi søger en bibliotekar, der

  • er uddannet bibliotekar eller har en relevant uddannelse inden for kommunikation
  • har ideer til at videreudvikle vores pædagogiske læringscenter
  • brænder for at sætte viden i spil og formidle den for børn og unge
  • brænder for at formidle vores mange spændende projekter til omverdenen
  • er innovativ i anvendelsen af digitale medier i læringssammenhæng
  • kan understøtte og sparre med det pædagogiske personale i materialevalg såvel analogt som digitalt
  • kan formidle kulturtilbud til børn og unge
  • kan være en understøttende faktor for elevernes læringsmuligheder og opsamle viden om hvad der virker
  • er en blæksprutte på et arbejdsfelt med mange opgaver.

  Vi kan tilbyde

  • en organisation med stor lyst til at udvikle vores pædagogiske læringscenter
  • udviklingsorienterede og kvalificerede kolleger
  • nysgerrige elever med interesserede og støttende forældre.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
  • skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på telefon 58 56 54 00.

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 11. december 2014.

  Ansøgningen skal sendes pr. brev til

  Antvorskov Skole
  Sejerøvej 1
  4200 Slagelse

  eller via mail til antvorskovskole@slagelse.dk.

  Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 16. december 2014.

AC-personale (2)
 • 28-11-2014 Projektleder til "Campus Slagelse – Midt i byen"
  Slagelse Kommune sætter fart i byudviklingen og søger en erfaren projektleder, der kan omsætte visionære planer til konkrete projekter og som kan skabe sammenhæng og fremdrift i omdannelsen af byens centrale stationsområde til et levende campus- og bymiljø.

  Projektet "Campus Slagelse - Midt i byen" står højt på den politiske dagsorden i Slagelse Kommune. Projektet skal skabe rammerne om et levende studie- og bymiljø, og vil gennem sine aktiviteter binde uddannelser og erhvervsliv sammen. Som et centralt område i byen skal Campus Slagelse smelte sammen med den øvrige bymidte og skabe attraktive sammenhængende byrum.

  Som projektleder i Center for Vækst- og Byudvikling kan du realisere de mange konkrete delprojekter med respekt for den overordnede vision for det samlede projekt.

  Du kommer til at arbejde med et projekt, der skal virke som løftestang for det omkringliggende byområde, hvor den strategiske byudvikling er i højsædet, og hvor det tværgående samarbejde internt og eksternt er afgørende for de gode løsninger. Som projektleder har du stor indflydelse på dit daglige arbejde. Du er med til at definere og prioritere de enkelte delprojekter og sikrer kvalitet og fremdrift sammen med de involverede aktører.

  Som projektleder mestrer du den konkrete projektledelse på afgrænsede projekter og sikrer at de faglige løsninger skabes i sammenhæng med de overordnede planer for campusområdet.

  Vi lægger vægt på, at du

  • har et solidt fagligt kendskab til bygge- og anlægsprojekter og kan udfordre disse med din tværfaglige tilgang til løsningerne
  • har et stærkt blik for hvordan enkeltdelene i anlægsprojekter spiller sammen med omgivelserne og bylivet
  • kender dine projektledelsesværktøjer til fingerspidserne
  • har flair for og forståelse af strategisk byudvikling som vækstdynamo
  • er systematisk i din tilgang til projekter og deres processer
  • skaber fremdrift og løsninger på konkrete udfordringer
  • skaber gode samarbejdsrelationer med den øvrige organisation
  • har en række års erfaring fra lignende byudviklingsprojekter og er en professionel medspiller for både interne og eksterne samarbejdspartnere
  • er idérig og har mod på at prøve nyt.

  Du kommer til at stå for projektledelsen af en række delprojekter under campusprojektet. I dit daglige arbejde refererer du til lederen af det samlede projektprogram.

  Vi er

  Som projektleder bliver du en del af Center for Vækst og Bosætning. I centret beskæftiger vi os med tværgående initiativer, som understøtter den langsigtede politiske vækstdagsorden for Slagelse Kommune. Det gør vi ved at udnytte hinandens viden inden for bosætning, byliv, turisme, regionale forhold, erhvervsudvikling og fundraising. Vi er 8 medarbejdere, som sætter stor pris på den tværgående sparring og planlægning.

  Du bliver en del af et team med en flad struktur, et godt socialt miljø og med rum til både faglig og personlig sparring.

  Yderligere oplysninger

  Du kan læse mere om projektet her eller på Facebook. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • Centerchef Benedict Moos på telefon 51 23 57 67.

  Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst med mulighed for tillæg baseret på dine erfaringer og kvalifikationer.

  Ansøgningsfrist

  • 28. november 2014, kl. 9.00.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til nilev@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 9. december 2014. En eventuel anden samtalerunde afholdes d. 11. december 2014.

 • 02-12-2014 Udviklingskonsulent med akademisk baggrund til Folkesundhed
  Center for Sundhed og Omsorg i Slagelse Kommune søger en udviklingskonsulent med akademisk baggrund til et barselsvikariat, som skal være med til at implementere kommunens kommende sundhedspolitik.

  Interesserer du dig for forebyggelse og sundhedsfremme, og er du god til at omsætte strategi og politik til konkrete initiativer, der skaber sundhedsfremme, er du måske den barselsvikar, vi søger?

  Du vil blive en del af den tværgående stabsenhed, Folkesundhed, som lige nu er i gang med at forberede kommunens kommende sundhedspolitik, der skal vedtages af Byrådet i starten af 2015. Du skal sammen med de øvrige medarbejdere i Folkesundhed få den nye politik gjort levende og deltage i det daglige arbejde.

  Dine primære ansvarsområder

  • at udvikle, understøtte og koordinere aktiviteter med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • tværgående stabsopgaver ad hoc
  • betjening af politisk udvalg, direktion og ledelse
  • vejledning, rådgivning og vidensformidling til samarbejdspartnere internt og eksternt.

  Vi forventer, at du

  • har en relevant akademisk uddannelse
  • er en stærk koordinator og erfaring med projektledelse er en fordel
  • er ansvarsbevidst og god til at følge op på aftaler og planer
  • som person sætter pris på det gode samarbejde og bidrager til et positivt arbejdsmiljø
  • er en fleksibel teamplayer, der kæmper for holdindsatsen og kan gå til hånde, hvor der er brug for dig
  • er en skarp formidler med sans for arbejdet i en politisk ledet organisation, gerne med kommunal erfaring
  • har kendskab til eller interesse for dataanalyse og - bearbejdning, herunder ledelsesinformation på sundhedsområdet (fx e-sundhed, KØS).

  Om os

  Folkesundhed er involveret i mange tværfaglige projekter både internt og eksternt. Vi har en spændende hverdag med mangeartede opgaver, som hele tiden udvikler sig. Vi er en mindre stab, som arbejder med høj selvstændighed i opgavevaretagelsen. Vi tilbyder et interessant arbejde i en dynamisk enhed med gode kolleger.

  Du vil fysisk blive placeret på Torvegade 15 i Slagelse. Arbejdspladsen ligger 5 minutters gang fra stationen.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • udviklingskonsulent i Folkesundhed Birgitte Rubæk Sørensen på tlf. 58 57 44 82/ 61 14 09 27 eller mail birso@slagelse.dk
  • sekretariatsleder, Kim Jensen, Sundhed og Omsorg, tlf. 58 57 47 70/ 24 96 06 59 eller mail kimje@slagelse.dk.

  Frist for ansøgning

  • mandag den 1. december 2014, kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 10. og fredag den 12. december 2014. Ansættelse per 1. februar 2015.

  Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med faglig organisation. Ansættelsesperioden vil være 8 måneder eventuel med mulighed for forlængelse.

  Ansøgning og CV sendes på mail til: folkesundhed@slagelse.dk, mærk ansøgningen "Vikar til Folkesundhed".

Siden er sidst opdateret 18. september 2014