Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (2)
 • 24-04-2015 Slagelse Familie Center søger godkendte pleje- og aflastningsfamilier
  Er I/du godkendt i henhold til servicelovens §142, og har ledige pladser til pleje- eller aflastningsopgaver, hører vi meget gerne fra dig.

  Derudover søger Slagelse Familie Center i Slagelse Kommune en plejefamilie til et nyfødt barn. Familien skal have erfaring med børn, der er født med abstinenser.

  Det kræves at en af de voksne i familien skal være indstillet på at gå hjemme i barnets første leveår.
   
  Barnet er født i marts 2015 med abstinenser og en kronisk lidelse.
   
  Der er brug for en plejefamilie, som har erfaring med at arbejde med børn født med abstinenser og de vanskeligheder der erfaringsmæssigt medfølger. Familien skal have lyst og evner til at forpligtige sig til et livslangt engagement og skal kunne indgå i et tæt samarbejde med læger, sygehuse samt det øvrige professionelle team. Familien skal ligeledes samarbejde med barnets forældre og dets øvrige familie.

  Vi søger en plejefamilie, som

  • har en generel godkendelse til et spædbarn
  • er indstillet på, at den ene af de voksne skal gå hjemme
  • har erfaring med børn med følelsesmæssige vanskeligheder
  • kan håndtere forældresamarbejde
  • ikke har andre mindreårige børn i hjemmet
  • er indstillet på mulige indlæggelser med barnet.   

  Yderligere oplysninger

  Henvendelse kan ske til

  Ansøgningsfrist

  Skriftlig ansøgning med kopi af den generelle godkendelse fremsendes senest den 24. april 2015.
   
  Send din ansøgning mærket "baby familiepleje" til

  Slagelse Familie Center
  Næstvedvej 15
  4230 Skælskør

 • 20-05-2015 Styrmand til Agersø III
  Da en af vores medarbejdere har søgt orlov, søger vi en styrmand, fra d. 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

  Kvalifikationer

  • kystskipper
  • motorpasser
  • medicin c+p
  • krisestyring § 6+7+8
  • roc.

  Løn efter gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • chefskipper Michael Due på telefon 21 32 47 63.

  Frist for ansøgning

  • 20. maj 2015.

  Vi foretager løbende samtaler.

  Send din ansøgning med relevante bilag til

  Agersø Omø færgerne
  Amerikakajen 1
  4220 Korsør

  eller via mail til mictd@slagelse.dk.

Socialrådgiver/sagsbehandler (6)
 • 07-04-2015 Mødeleder til Rehabiliteringsteamet
  Jobcenter Slagelse tilbyder en fagligt udfordrende stilling som mødeleder for kommunens rehabiliteringsteam med tiltrædelse 1. juni 2015 eller gerne før. Stillingen er organisatorisk forankret i Afdelingen for Fastholdelse. Vi beskæftiger os med sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ressourceforløb - og altså kommunens rehabiliteringsteam.

  Faglig profil

  • du har solid erfaring inden for arbejdsmarkedsområdet og den sociale lovgivning
  • du kan formidle samarbejde mellem forskellige fagområder
  • du kommunikerer godt - både mundtligt og skriftligt
  • du har en socialfaglig baggrund som socialrådgiver eller socialformidler og gerne erfaring som mødeleder
  • du har erfaring med behandling af klager og anker
  • du har kendskab til KMD`s IT-systemer
  • du kan og vil bidrage til at udvikle afdelingen fagligt.
   
  Hvis ovenstående matcher den faglige profil, som du allerede har eller er godt på vej til at udvikle, så har du muligheden for at blive en del af en gruppe kolleger, som dels varetager rollen som mødeleder, dels behandler klager og anker for hele afdelingen. En stor del af det kan du allerede - resten udvikler du sammen med dine kolleger.
   
  Du får gode muligheder for at præge dit job, du får engagerede og kompetente kolleger, og du får en arbejdsplads med højt til loftet. Du er klar til at arbejde med stramme deadlines, for du er helt enig i, at vi er der for borgernes skyld.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

  Yderligere informationer

  Du kan få flere oplysninger om stillingen hos
  • teamleder Claus Møgeltoft på telefon 23 66 34 56.

  Frist

  • 7. april 2015 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16.

  Vedhæft dit CV, en straffeattest og dokumentation for uddannelse.

  Søg stillingen
 • 09-04-2015 Socialformidler/socialrådgiver til Rådgivning og Udbetaling
  Til kontanthjælpsområdet søger vi en medarbejder til vores sagsbehandlerteam pr. 1. maj 2015 eller snarest derefter, fordi teamet har rygende travlt.
   
  Sagsbehandlerne betjener borgerne både i Gørtlergade og i Unge huset, og samarbejder på tværs i mange sammenhænge.  En af vores spændende opgaver er boligplacering og opstart af forsørgelse til integrationsflygtninge i tæt samarbejde med Jobcentrets Integrationsteam.

  Dine arbejdsopgaver er primært sagsbehandling af

  • ansøgninger om berettigelse til forsørgelsesydelser og enkeltydelser
  • beslutningsskrivelser, anke besvarelser og almindelig digital journalisering
  • akut boligplacering af husvilde borgere, anbringelse og opfølgning på krisecentersager
  • boligplacering af integrationsflygtninge
  • bevillinger af førtidspension
  • personlige og telefoniske samtaler, anonym rådgivning
  • generel socialfaglig råd og vejledning
  • deltagelse i tværfaglige indsatser, f.eks. rehabiliteringsteam, team 99 med flere.

  Dine kvalifikationer

  • er uddannet socialrådgiver /socialformidler eller har dokumenteret erfaring med opgaverne
  • har evne til at arbejde engageret, struktureret og helhedsorienteret
  • kan lide vekslende og selvstændigt arbejde
  • erfaring med kontanthjælpsområdet og KMD Aktiv.

  Vi tilbyder

  • et højt arbejdstempo i en afslappet atmosfære
  • fokus på faglig udvikling, videns deling og lyst til arbejdsområdet
  • dygtige og erfarne kolleger, med vægt på et socialfagligt højt niveau
  • supervision, Flekstid og sundhedsordning
  • gode og opdaterede IT systemer
  • et tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger
  • stor selvstændig kompetence.
   
  Til behandlerteamet er der tilknyttet et udbetalingsteam, der sørger for de løbende udbetalinger af forsørgelsesydelser.
   
  Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med udgangspunkt i grundløn 37 og efter principperne i Ny Løn.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
   

  Frist for ansøgning

  • 9. april 2015 kl. 12.00 

  Send din ansøgning med vedhæftet dokumentation for uddannelse til:
   
  sekr.borger@slagelse.dk
   
  Samtaler forventes afholdt i uge 17.

 • 10-04-2015 Mentor til Ungehuset i Slagelse
  Vi søger en mentor til unge under 30 år, i et barselsvikariat, der kan indgå i Ungeafdelingen, Ungehuset i Slagelse.
   
  Som mentor vil du have base i Ungeafdelingen, der er placeret i Ungehuset, som udgør én indgang til kommunen, uddannelsesvejledere og jobcenteret. Ungehuset består af mange forskellige samarbejdspartnere og huser bl.a. Rådgivning og Udbetaling, Jobcenterets Ungeafdeling, uddannelsesinstitutionernes vejledere og psykologtilbud.
   
  Du vil typisk blive mentor for en ung, der i kortere eller længere tid har stået uden for arbejdsmarked og uddannelse af forskellige årsager. Udfordringerne kan være psykiske sygdomme, ringe kendskab til 'systemet', dårlige skoleerfaringer, dårligt selvværd, fysiske sygdomme og andet, der udgør en barriere for, at den enkelte kan komme videre i livet. Vi lægger vægt på, at vi er sociale mentorer og vi skiller os ud ved, at vi inden for vores faglige og personlige grænser, bredt støtter borgerne i at nedbryde de barrierer, der står i vejen for at komme videre i aktivitet, uddannelse eller job. Hvis ikke mentorstøtten er svaret alene, sørger vi for at vejlede videre til et tilbud, der er det.
   
  Som noget særligt vægter vi, i vore tilbud til de unge, bevægelse og motion højt.  Du vil indgå i teamets arbejde med at udfordre de unge fysisk i træningen og idrættens mange facetter.

  Vi forestiller os, at du har en baggrund, hvor

  Du har en relevant social-faglig indsigt og kendskab til beskæftigelsesindsatsen. Vi vægter en pædagogisk faglig baggrund højt - dog kan forskellige typer uddannelser og erhvervserfaring opfylde forudsætningerne.

  Dine primære funktioner bliver at

  • støtte og hjælpe unge til at komme videre i livet og i de fleste tilfælde nærmere uddannelse og job
  • være rollemodel
  • arbejde helhedsorienteret
  • støtte borgerne til møder og samtaler internt og eksternt i kommunen, herunder have et tæt samarbejde med den unges sagsbehandler i jobcenteret
  • agere stifinder i det kommunale system, så de unge modtager den rette hjælp
  • løbende udarbejdelse af skriftlige vurderinger og beskrivelser af de unges progression i forløbene
  • planlægge og undervise i emner med relevans for uddannelses- og jobsøgning
  • planlægge og deltage i vores fysiske aktiviteter.

  Som mentor kræves det, at du

  • har en relevant socialfaglig uddannelse
  • brænder for at arbejde relationsorienteret med unge og har lyst til at støtte dem i at kunne klare sig i uddannelse
  • kender til det sociale arbejdsområde
  • er empatisk, handlingsorienteret og anerkendende
  • kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge din arbejdsdag
  • er stabil og vedholdende i arbejdet
  • kender dine grænser - både personligt og fagligt
  • søger supervision og støtter sig op af kollegaer, når der er brug for det
  • kan trives i et miljø, hvor der til stadighed foregår udvikling og forandring - undertiden med kort varsel.

  Vi tilbyder

  • en afvekslende og spændende arbejdsdag
  • et hyggeligt og professionelt arbejdsmiljø, hvor de unge er i fokus
  • mobil arbejdsplads i Ungehuset
  • supervision og faglig sparring.

  Krav

  • du har gyldigt kørekort og anvender egen bil i jobbet
  • du skal betale multimedieskat.
   
  Der er tale om en tidsbegrænset stilling med ansættelsesophør den 25. september 2015, som vi ønsker besat snarest muligt.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingsfunktioner og dine kvalifikationer.

  Slagelse Kommunes medarbejdere har flekstid.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • teamleder Hanne Lind Jensen på telefon 23 82 20 03.

  Frist

  • 10. april 2015 kl. 10.00.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16/17.

  Søg stillingen
 • 13-04-2015 Ressourceforløbsmedarbejder til Jobcenter Slagelse

  Vil du arbejde med borgere i ressourceforløb?

  Jobcenter Slagelse tilbyder et barselsvikariat som ressourceforløbsmedarbejder med tiltrædelse 1. juni 2015.
   
  Stillingen er organisatorisk forankret i Afdelingen for Fastholdelse. Vi beskæftiger os med sygedagpenge, revalidering, fleksjob, Slagelse Kommunes rehabiliteringsteam - og altså ressourceforløb.

  Faglig profil

  • du har erfaring inden for arbejdsmarkedsområdet og den sociale lovgivning
  • du kan etablere og følge op på tværfaglige forløb, som passer til borgere i ressourceforløb
  • du kommunikerer godt - både mundtligt og skriftligt
  • du har en socialfaglig baggrund som socialrådgiver eller socialformidler
  • du kan træffe afgørelser
  • du har kendskab til KMD`s IT-systemer
  • du kan og vil bidrage til at udvikle afdelingen fagligt.
   
  Hvis ovenstående matcher den faglige profil, som du allerede har eller er godt på vej til at udvikle, så har du muligheden for at blive en del af en gruppe kolleger, som arbejder med at udvikle arbejdsevnen og livskvaliteten sammen med borgere, som har behov for en individuel og tværfaglig indsats. Jobbet kræver overblik, vedholdenhed og empati.
   
  Du får gode muligheder for at præge dit job, du får engagerede og kompetente kolleger, og du får en arbejdsplads med højt til loftet. Du er klar til at arbejde med deadlines, for du er helt enig i, at vi er der for borgernes skyld.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt

  Frist

  13. april 2015 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.

  Yderligere informationer

  Du kan få flere oplysninger om stillingen hos
  • teamleder Claus Møgeltoft på tlf. 23 66 34 56
   
  Vedhæft din ansøgning, CV, straffeattest og dokumentation for uddannelse.
   

  Søg stillingen
 • 13-04-2015 Virksomhedskonsulent til Jobcenter Slagelse
  Jobcenter Slagelse søger en virksomhedskonsulent på fuld tid til ansættelse snarest muligt.
   
  Du bliver en del af Afdelingen for Virksomhedsservice. Vi er i alt 13 medarbejdere i afdelingen og refererer til afdelingschefen.
   
  Virksomhedskonsulenterne har alle typer af offentlige og private virksomheder som kernekunder. Vi leverer service af høj kvalitet og har overordnet til opgave at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for - på kort og langt sigt.
   
  Virksomhedskonsulenterne er desuden kontaktpersoner til et stort antal Partnerskabsvirksomheder, som vi har indgået et gensidigt forpligtende og systematisk samarbejde med.

  Læs mere på Partnerskab Slagelses hjemmeside (nyt vindue)

  Arbejdsopgaver

  • bistå virksomhederne, gennem et solidt virksomhedsberedskab med rekruttering, uddannelse/opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere
  • vedligeholde og videreudvikle partnerskabsaftaler med Partnerskabsvirksomheder
  • indgå aftaler med virksomhederne om virksomhedsrettede tilbud som voksenlærlingepladser, jobrotation, ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, mv.
  • udføre administrative opgaver, bl.a. journalisering, bevillinger, blanketgange, opfølgning m.v.
  • tage aktiv del i koordinering af den virksomhedsrettede indsats i et tværfagligt samarbejde i Jobcenter Slagelse for at styrke rekruttering, opkvalificering, afklaring og fastholdelse af jobcentrets forskellige målgrupper
  • opsamle og formidle viden om arbejdsmarkedet og de gode historier ude fra virksomhederne
  • samarbejde med Slagelse Kommunes øvrige centerområder, Slagelse Erhvervscenter, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og andre eksterne samarbejdspartnere for at fremme sammenhængen mellem den beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitiske indsats
  • deltage i samarbejdsfora og netværk på tværs af kommuner og jobcentre
  • fremme ligestilling og bekæmpe forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

  Vi forventer, at du

  • har erfaring med og trives med at være proaktiv og opsøgende over for alle typer af virksomheder
  • yder service af høj kvalitet og arbejder systematisk og målrettet
  • har stærke samarbejdskompetencer
  • indgår klare aftaler med virksomhederne, kolleger og samarbejdspartnere - og overholder dem
  • er udadvendt og stærk til kommunikation og formidling - både mundtligt og skriftligt
  • udøver stærk datadisciplin og er vant til at navigere i forskellige IT-systemer
  • bidrager i udviklingsprocesser og tager del i de fælles daglige driftsopgaver
  • har let ved at sætte dig ind i lovstof og udøve god forvaltningsskik
  • er tillidsskabende og kan omsætte vores fælles værdier modig - tydelig - kompetent - med glæde, i det daglige arbejde
  • fastholder din professionelle rolle, også i pressede situationer
  • har gyldigt B-kørekort.

  Vi tilbyder

  • en grundig introduktion til afdelingens arbejde
  • et dynamisk arbejdsmiljø, præget af humor og engagement
  • stor selvstændighed under ansvar og gode muligheder for personlig og faglig sparring
  • fleksordning og frugt. Massage med delvis egenbetaling
  • årlig TUS (team-udviklingssamtale) og MUS (medarbejder-udviklingssamtale). 

  Ansættelse sker efter overenskomst mellem KL og HK: "Overenskomst/aftale for kontorpersonale og IT-aftale m. fl.". Der bliver indgået en personlig lønaftale efter principperne om lokal løndannelse med den faglige organisation.

  Flere oplysninger

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

  Ansøgningsfrist

  • mandag d. 13. april 2015 kl. 12.00. 

  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 18/2015.
   
  CV og relevante bilag sendes sammen med ansøgningen.

  Søg stillingen
 • 15-04-2015 Uddannelsesvejleder til UU Vestsjælland
  En af vores dygtige vejledere er gået på pension, og vi søger derfor en ny vejleder til en tidsbegrænset fuldtidsstilling med mulighed for forlængelse. Stillingen ønskes besat den 1. juni 2015 eller snarest derefter og foreløbig frem til 31. december 2015.
   
  UU Vestsjælland varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i tre kommuner: Ringsted, Slagelse og Sorø. Dine arbejdsopgaver vil bestå af både grundskolevejledning og ungevejledning i Sorø Kommune.

  Vi

  • vejleder børn og unge om valg af uddannelse og erhverv
  • har stærk fokus på børn og unge med særlige vejledningsbehov
  • vil møde de unge, hvor de er og kvalificere, udfordre og udvikle deres kompetencer, så de bliver klar til uddannelse
  • er et hold på 30 medarbejdere, heraf 26 uddannelsesvejledere
  • føler ejerskab til og ansvar for UU's opgaver og samarbejdet med kommunerne og øvrige aktører
  • arbejder vejledningsprofessionelt og fleksibelt - og har det godt med det
  • vil være synlige og tydelige
  • føler stort ansvar for trivsel og udvikling.

  Du

  • har en vejlederuddannelse
  • brænder for at hjælpe unge på vej
  • har en videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencer
  • har erfaring med uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge
  • magter at sætte dig ind i et omfattende stof om uddannelse og erhverv
  • er udviklingsorienteret og kan bevare overblikket
  • er helt fortrolig med brug af IT (Office-pakke, netbaserede tjenester mv.)
  • kan til daglig bruge egen bil i jobbet.
   
  Ansættelse sker i Slagelse Kommune, der har det administrative ansvar for UU Vestsjælland.

  Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med DLF, AC eller HK og principperne for Ny Løn.
   
  UU Vestsjælland ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Der indhentes straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

  Yderligere oplysninger

  Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
  • UU-leder Jacob Mortensen på telefon 30 10 69 84.

  Du kan også læse mere på UU Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • 15. april 2015 kl. 12.00.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til UU Vestsjælland på e-mail til uu@uuvestsjaelland.dk.

  Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 27. april 2015.

Pædagogmedhjælper (1)
 • 13-04-2015 Pædagogmedhjælper til Tårnborg skole/SFO
  Tårnborg skole er en 1-2 sporet skole med ca. 235 elever fordelt på 0.-9. klassetrin og tilhørende SFO med ca. 80 børn og 4 ansatte pædagoger inklusiv SFO leder. Skolen ligger i Slagelse Kommune, 5 km fra Korsør i naturskønne omgivelser med direkte udsigt til Korsør Nor.
   
  Alle SFO børn er samlet i indskolingens afdeling. SFO`en har egne lokaler, som er indrettet efter børnenes leg og lærings miljøer. Vi har samtidig mulighed for at bruge andre lokaler på skolen.
   
  Vi lægger stor vægt på at børnene får mulighed for at røre sig. Vi går i hallen og gymnastiksalen, når det er muligt. Vi har samtidig nogle fantastiske udenomsarealer, og har mulighed for bål og udendørsaktiviteter.

  Stillingen

  Pædagogmedhjælper på 20 timer snarest muligt eller pr. 4. maj 2015.
   

  Vi forventer, at du er

  • inkluderende og anerkendende i dit arbejde i forhold til både elever, lærere og forældre
  • i stand til at lede en gruppe børn selvstændigt
  • interesseret i det pædagogiske arbejde med børn
  • aktiv og initiativrig og kan arbejde selvstændigt, og som en del af en gruppe
  • loyal og tager aktiv del i de opgaver der følger med arbejdet
  • positiv i arbejdet med børn, forældre og kollegaer
  • glad og har et godt humør.
   

  Løn og ansættelse

  Ansættelse og lønfastsættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • SFO leder Anne Krogshave Christensen på tlf. 58 36 29 11

  Eller besøg skolens hjemmeside (siden åbner i nyt vindue)

  Frist for ansøgning

  • 13. april 2015 kl. 12.00
   
  Der afholdes samtaler i uge 17, 2015
   
  Send din ansøgning med relevante bilag til:
   
  Tårnborg skole/SFO
  Tjærebyvej 1
  4220 Korsør
   
  Eller via mail til sktaarn@slagelse.dk

Leder (2)
 • 13-04-2015 Virksomhedsleder til Levehjemmet Bjergbyparken

  Har du lyst til, at fortsætte udviklingen af et velfungerende plejecenter?

  Center for Sundhed og Omsorg søger en ny leder til Plejecenteret Bjergbyparken - i daglig tale kaldet Levehjemmet Bjergbyparken.

  Bjergbyparken er et veldrevet plejecenter, der siden 2013 har været Eden-registreret. Det er altafgørende for at få succes i jobbet, at du kan leve dig ind i, og adoptere den særlige kultur, der er udgangspunktet for et Eden-drevet plejecenter. 

  Lederen af Bjergbyparken skal ligeledes have lyst til, at tage aktiv del i det omkringliggende lokalsamfund, som drivkraft og medspiller i den fortsatte udvikling af samspillet med dette.

  I Center for Sundhed og Omsorg ønsker vi at dyrke ledelse som holdsport for derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser.  Målet med denne tilgang til ledelse er, at virkeliggøre vores vision "Lev livet aktivt - i samarbejde med og om borgeren".

  Til stillingen er udarbejdet en Job- og Personprofil. Du finder henvisning til bilag nederst i opslaget.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Yderligere informationer

  Hvis du vil vide mere om stllingen, er du velkommen til at kontakte
  • leder af Pleje- og Ældreboligområdet Kim Gravesen-Jensen på mobil 24 96 06 59
  • konstitueret leder af Bjergbyparken Hanne Duffy på mobil 20 11 44 63.

  Ansøgningsfrist

  • mandag den 13. april 2014 kl. 12.00.

  Stillingen kan kun søges elektronisk via dette opslag.

  Vedhæft din ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse.

  Ansættelsessamtaler

  Afholdes mandag den 20. og tirsdag den 21. april 2015. Tiltrædelse forventes 1. juni 2015.

  Bilag  Søg stillingen
 • 21-04-2015 Områdeleder til Hjælpemiddelområdet i Center for Sundhed og Omsorg

  Har du lyst til, at være frontløberen i den kommende tids forandringsproces?

  Hjælpemiddelområdet vil, i lighed med alle andre borgernære fagområder, i den kommende tid skulle gennemgå en markant forandringsproces.
   

  Den øgede kompleksitet, stigende krav til ressourceudnyttelse samt den løbende udvikling, blandt andet inden for velfærdsteknologi, forudsætter en konstant forandring. Dette betyder nye krav til ledelseskompetencer og -roller. 
   

  I Center for Sundhed og omsorg ønsker vi at dyrke ledelse som hold sport for derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser.  Målet med denne tilgang til ledelse er, at virkeliggøre vores vision "Lev livet aktivt - i samarbejde med og om borgeren".


  Med udgangspunktet "Borgeren i Centrum" og et sammenhængende borgerforløb, ønsker vi at understøtte det gode liv hos borgeren gennem anvendelse af velfærdsteknologi samt en rehabiliterende tænkning.


  Til stillingen er udarbejdet en Job- og Personprofil.


  Du finder henvisning til bilag nederst i opslaget.

  Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Løn efter kvalifikationer samt individuel forhandling.

  Yderligere informationer

  Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt

  • afdelingsleder for Myndighed Susanne Fagerberg på tlf. 20 49 90 96 eller mail: sufag@slagelse.dk


  Alle henvendelser behandles fortroligt.

  Ansøgningsfrist

  • tirsdag den 21. april 2015 kl. 9.00.
   

  Vedhæft din ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse.

  Ansættelsessamtaler

  Afholdes tirsdag den 28. april 2015. Tiltrædelse forventes senest 1. juni 2015.

  Bilag

     Søg stillingen
Kantine og køkken (1)
 • 10-04-2015 Ernæringsassistentelev til Madservice Hashøj

  Madservice Hashøj søger en ernæringsassistentelev pr. 29. juni 2015

  Arbejdsopgaver

  Vi producerer daglig 275-300 portioner køle-vakuum mad til hjemmeboende pensionister i Slagelse Kommune og til Plejecenteret Blomstergården. Vi er et køkken, der producerer mad fra bunden af.  Vi er nu med øko ++ projekt, hvor vores mål er at blive mindst 30% økologisk.

  Dine opgaver vil være at

  • medvirke til fremstilling af hovedret samt biret
  • planlægge og udvikle opskrifter
  • deltage i køkkenets arbejde, samt rengøring og opvask.

  Arbejdstider fra mandag til fredag fra 6.30 til 15.30, fri hver weekend, men der må påregnes arbejde på helligdage.

  Vi forventer, at du

  • er mellem 18 og 24 år
  • brænder for at lave mad
  • er god til at samarbejde
  • er initiativrig, ansvarsbevidst og finder glæde ved arbejdet
  • tager aktivt del i dit uddannelsesforløb.

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • ledende økonoma Tove Petersen på telefon 58 57 33 90 mellem klokken 9.30-12.00 mandag til torsdag
   
  Du kan også læse om os på vores hjemmeside (åbner i nyt vindue)

  Ansøgningsfrist

  • 10. april 2015 kl. 12.00
  Send din ansøgning til  centralkokhashoj@slagelse.dk
   
  Vi forventer at afholde samtaler i uge 19 og 20.

Siden er sidst opdateret 18. september 2014