Om Kommunen

Søg job

Oversigt over alle ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers
forskellighed som en resurse. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion
og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

 

Øvrige (1)
 • 11-09-2014 Kommunikationsmedarbejder (tidsbegrænset stilling)
  I Slagelse Kommune vil vi gerne blive endnu bedre til at fortælle om kommunens tiltag og aktiviteter, og vi vil gerne fortælle både borgere og potentielle tilflyttere om vores dejlige kommune. Derfor opruster vi nu kommunikationsafdelingen og søger en ny kollega, der både skal indgå i den generelle opgaveløsning, og som har erfaring med sociale medier. Stillingen er foreløbigt tidsbegrænset til et år.

  Kommunikationsafdelingen er både stabsfunktion, som varetager den strategiske kommunikation og tværgående opgaver som pressekontakt, annoncering, kommunikationsstrategier, branding med videre. Vi producerer og understøtter en stor del af organisationens kommunikation på tværs af platforme både internt og eksternt. Samtidig er vi fagcentrenes kommunikationsafdeling, hvor hvert fagcenter har en account manager i kommunikationsafdelingen, som de kan trække på. Du kan læse mere om fagcentrenes opgaver her 

  Du kender hver en krog af de største sociale platforme og kan kommunikere på deres - og målgruppens - præmisser. Du kommer til at stå i spidsen for at få Slagelse Kommune på de sociale medier og du bliver den person i afdelingen, man går til for at høre om nye platforme og muligheder. Du har praktisk erfaring med at få organisationer på sociale medier.

  Vi ligger vægt på dine viden om sociale medier, men derudover har du også lyst og kompetencer til at være med til at varetage tværgående kommunikationsopgaver som pressekontakt, annoncering osv. samtidig med, at du er kommunikationsfaglig resurse for tre af kommunens fagcentre. Du bliver sparringspartner for fagligt dygtige kolleger og ledere, og vi forventer derfor, at du har stærke kommunikationsfaglige kompetencer, kendskab til politisk styrede organisationer, er nysgerrig og at du kan lytte, udfordre og handle. Dine faglige kompetencer har du fra en uddannelse på kandidatniveau.

  Slagelse Kommune har kontorer i Slagelse og i Korsør, og nogen rejseaktivitet mellem de to byer må forventes. Din arbejdsplads er Slagelse, hvor rådhuset ligger fem minutters gang fra stationen.

  Du bliver del af en kommunikationsafdeling på seks medarbejdere og en leder. Kommunikationsafdelingen har en bred kontaktflade både internt i organisationen og eksternt til kommunens interessenter.

  Ansættelsesvilkår

  Lønnen fastsættes på baggrund af gældende overenskomst og efter forhandling med faglig organisation.

  Stillingen er tidsbegrænset i foreløbigt et år med 37 timers ugentlig arbejdstid, Stillingen er med reference til afdelingsleder i kommunikationsafdelingen.

  Vil du vide mere?

  Hvis du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte afdelingsleder i kommunikationsafdelingen

  Frist

  • torsdag den 11. september kl. 12
  Vi forventer at afholde første samtalerunde i uge 38.

  Ansøgning vedlagt CV sendes til niell@slagelse.dk

Sygeplejerske (1)
 • 12-09-2014 Sygeplejerske til Sygeplejen
  Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde i Sygeplejen i Slagelse Kommune, så har vi stillingen til dig.

  Sygeplejens mål er: kvalitetssikring og høj trivsel.

  Det opnår vi gennem kompetenceudvikling, kontinuerlig udvikling af sygeplejen og ved et godt arbejdsmiljø, hvor vi står sammen og tager hensyn til hinanden.

  Sygeplejen har en høj social kapital, vi arbejder udviklingsorienteret, evidensbaseret og deltager fortløbende i udvikling af sygeplejen.

  Sygeplejen udfører indsatser hos borgerne med høj kompleksitet efter vedtagne kvalitetsstandarder.

  Ansættelsesnorm og mødetider taler vi om. Du skal have gyldigt kørekort, bil stilles til rådighed. Vi kan tilbyde dig dagvagtsstillinger med weekendarbejde hver 4. uge.

  Tiltrædelse 1. oktober 2014 eller efter aftale. Løn og ansættelse i forhold til gældende overenskomst og ny løndannelse.

  Yderligere oplysninger

  Lyder det interessant, er du velkommen til at kontakte:

  Ansøgningsfrist

  • 12. september 2014

  Skriftlig ansøgning sendes til:

  Virksomhedsleder Bitten Beyer
  Linde Alle 56
  4220 Korsør

  eller på mail bkbey@slagelse.dk.
   
  Ansættelsessamtaler afholdes i uge 38 og 39 2014.

Social- og sundhedsassistent (1)
 • 12-09-2014 To social- og sundhedsassistenter til Plejecenter Skovvang
  To af vores social- og sundhedsassistenter har søgt nye udfordringer i uddannelse og andet job og derfor er der to stillinger, 28 timer/uge i aftenvagt, ledige fra 1. oktober 2014 eller snarest derefter.

  Den ene stillings arbejdsområde er 3 afsnit i somatisk enhed. Den anden stilling dækker 2 demensafsnit. Ved ferie og sygdom varetages opgaver i hele huset.

  I vores plejecenter er trivslen i dagligdagen af stor betydning. Vi skaber med vores tilgang til varetagelsen af arbejdsopgaverne et godt hverdagsliv for den enkelte beboer, har fokus på kerneopgaverne og derved forventes høj faglighed. Arbejdsmiljøet prioriteres og alle bidrager positivt samt vi har gode rammer for den faglige udvikling.

  Vores plejecenter er et leve/bo miljø, hvor vi selv i den enkelte afdeling varetager alt omkring forplejningen. Det varme måltid serveres til aften undtaget de dage, hvor der har været fælles madlavning om dagen. Kostens betydning er vigtig. Vi har meget fokus på de småtspisende beboere og det sociale måltid. Plejecenter Skovvang har det økologiske bronzespisemærke.

  Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen og har spændende tilbud til aktiviteter generelt. Vi lever efter visionen om - at leve livet aktivt.

  Endvidere vægter vi de gode relationer, der er med beboere og deres pårørende.

  Kik på vores hjemmeside og lad dig friste. Vi glæder os til at høre fra dig.

  Der arbejdes hver anden weekend.

  Ansøgningsfrist

  • 12. september 2014

  Ansøgning mærket stillingsområde, samt vedlagt relevante dokumentationer, sendes til områdeleder Ruth Klein på skovvang@slagelse.dk.

  Samtale forventes d. 18. september 2014.

Pædagog (1)
 • 12-09-2014 Borgerstøtte i Socialpsykiatrisk Center Slagelse søger socialpædagogisk uddannet medarbejder
  Vi søger en socialpædagogisk uddannet medarbejder med relevant erfaring til Borgerstøtte i Socialpsykiatrisk Center Slagelse. Med ansættelse pr. 1. november 2014. Ansættelsen er på 37 timer pr. uge med skiftende arbejdstider. I udgangspunkt med funktion i og fra værestedet "Birkehuset" som ligger i Korsør by, men også med løsning af opgaver på tværs i hele Slagelse Kommune.

  Opgaverne

  Ydelser og opgaver inden for SEL §§ 85 og 104, samt en kommende større omlægning af støtte til borgerne fra Individuel til støtte i Grupper. Deltagelse i supervision, møder m.v. og i SCS øvrige arbejde på tværs af afdelinger og team med udvikling, opgaveløsninger og samarbejde. Disse med resonans fra vores grundtænkninger i Centret, Borgerinddragelse, Mindste indgreb, Recovery, Netværk og Bevægelse.

  Muligheder

  Deltagelse i SCS høje uddannelses og udviklingsarbejde på tværs af afdelinger og team. Høj grad af ansvar og medindflydelse i tilrettelæggelse og udførelse af det daglige arbejde, med stort fokus på teamsamarbejde og ansvar. Mulighed for specialisering inden for udvalgte områder. Udlevering af relevante it-hjælpemidler som telefon og iPad.

  Uddannelse, viden og erfaring

  Relevant erfaring inden for det socialpsykiatriske område. Kendskab til støtte i Grupper. Kendskab og afsæt i Recovery tænkning og gerne en systemisk tilgang til fagligheden, samarbejde, udvikling og menneskesyn. Kendskab til og erfaring fra løsning af §§ 85 og 104 opgaver eller lignende. Er mundtlig og skriftlig kompetent og håndterer it og elektronisk journal og dokumenthåndtering på brugerniveau. Gerne uddannet Praktikvejleder. Har gyldigt kørekort.

  Personlig profil

  Troværdig og oprigtig. I balance med sig selv og sine omgivelser. Evner ind i teamsamarbejde og teambaserede opgaveløsninger. En stærk faglig, selvstændig, personlig robust og nuanceret tilgang til livet og opgaverne inden for det socialpsykiatriske område. Et fremadrettet blik på udfordringer, udvikling og opgaveløsning. En fleksibel tænkning ind i dilemmaer omkring ressourcer og opgaver, samt kreative evner når der skal skabes nye tiltag, idéer og løsninger.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du den 3. september 2014 kontakte
  • afdelingsleder Thomas Rubin på mobil.: 51 44 25 14 i tidsrummet Kl. 09.00- 15.00

  Yderligere oplysninger og information om Borgerstøtte og SCS kan fås ved at besøge vores hjemmeside

  Løn og ansættelse efter gældende overenskomster. Ansættelsesudvalget vil bestå af afdelingsleder, souschef, to medarbejdere og to borgere.

  Frist

  • fredag den 12. september 2014. kl. 24.00

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. september 2014 , og tiltrædelse den 1. november 2014 eller snarest derefter.

  Ansøgninger med relevante bilag sendes alene elektronisk til SCSBorgerstotte@slagelse.dk 

Lærer (4)
 • 01-09-2014 Lærer til UngSlagelses Heltidsundervisning
  Da en af lærerne i Ungdomsskolens heltidsundervisning i Korsør har valgt at gå på pension 1. oktober, søger vi en lærer, der har lyst og energi til arbejdet med 14 - 17 årige, der 'har gjort et større indtryk på Folkeskolen, end den har gjort på dem'.

  Du skal kunne undervise på udskolingsniveau i dansk - og meget gerne også i enten engelsk eller matematik. Kan du desuden noget i forhold til meget svage læsere, er det også et stort plus.

  Vi tror ikke meget på 'mere af det samme - pædagogik', så vi har en praktisk tilgang til meget af undervisningen.
  Friluftsliv, værksted, idræt, lejrskoler og madlavning er i vekslende grad vigtige elementer i heltidsundervisningen.

  Stillingen er en fuldtidsstilling, men har du andre ønsker - også i forhold til fagene - er vi imødekommende. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

  Du er en tydelig voksen, med personlighed, ansvarlighed og masser af humor.
  Du har lyst til de nære relationer og skæve vinkler, og du har overskud og udpræget teamspirit.
  Du kan holde fokus på de unges ressourcer, planlægge differentierede forløb og formulere dine observationer og refleksioner både skriftligt og mundtligt.

  Først og sidst har du en stor trang til at gøre en forskel!

  Du kan regne med at komme til at fylde en hel del, for vi fokuserer meget på at sætte de enkelte ansattes kompetencer i spil, ligesom vi kan tilbyde en stor grad af fleksibilitet i jobbet.

  'Eventen' har p.t. hjemme på Kulturhuset i Korsør, og der visiteres normalt - hen over året - godt 20 elever til skoletilbuddet.

  Yderligere oplysninger

  Du kan få meget mere at vide, hvis du kontakter afdelingsleder Kim Stendorf på 51 53 74 25, ligesom du er særdeles velkommen til at aftale et besøg på skolen

  Ansøgningsfrist

  • 1. september 2014

  Ansøgning med bilag og dokumentation sendes til UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse eller ksjen@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 8. september kl. 16 - 18.

 • 15-09-2014 SK4LSK8R SK0L3 S8G3R L4R3R3
  Fra 1. november 2014 eller tidligere søger vi 1 - 2 dygtige lærere, der ser mulighederne i skolereformen og ønsker at være en del af et rigtigt godt kollektiv af dygtige og positive medarbejdere.

  Vi mangler primært at få besat dansk- og klasselærerfunktion for 6. klasse, matematik i 4. klasse og madkundskab i 6. klasse. Skemaerne er naturligvis lagt, men de kan kombineres og tilpasses.

  Ud over ovennævnte fagområder er, pædagogisk IT-vejledning, entreprenørskab/innovation, inklusion og DSA fokusområder, vi ønsker styrket og udviklet. Har du kompetencer i forhold til ovenstående vil det være en fordel.

  Vi ved, at elever lærer bedst, når de har gode relationer, arbejder aktivt og udfordres på det niveau, de er på.

  Det er alle medarbejderes pædagogiske mål.

  Du skal i din ansøgning redegøre for, hvordan du vil arbejde med de nye krav om læringsmål. Endvidere skal du komme ind på, hvordan du forbereder og evaluerer din undervisning. Gerne med helt konkrete bud.

  Har du kompetencer indenfor:

  • pædagogisk IT - vejledning, bedes du helt konkret beskrive en vision for, hvordan du kunne tænke IT på Skælskør Skole praktiseret uden nogen hensyntagen til begrænsninger
  • inklusion, bedes du forholde dig til, hvordan du som lærer med specialpædagogisk kompetence kan facilitere en faglig og social inklusion af elever, med særlige behov i folkeskolens fællesskab
  • DSA, bedes du skrive om dit syn på andetsprogspædagogik, kulturforståelse og sprogtilegnelse
  • entreprenørskab/innovation bedes du redegøre for, hvordan du indtænker området i folkeskolen, gerne med praktiske eksempler

  Om reformen:

  Vi har erstattet lektionsbegrebet på 45 minutter med undervisning i hele klokketimer. Det giver en mere rolig og sammenhængende hverdag med færre skift. Det giver også mere enkelhed i forberedelsen af undervisningen.

  I gennemsnit undervises 20 klokketimer.

  Skoleåret er organiseret i et grundskema i 30 uger med klokketimeundervisning samt 50 fagdage, hvor vi går endnu mere i dybden, og hvor eleverne kan arbejde med kobling af teori og praksis og med langt større mulighed for at arbejde varieret. Alle dele er elementer, som er kendetegnende ved den nye lov.

  Alle dansk- og matematiklærere har en time pr. klasse om ugen til elevsamtaler og læringsmålsætninger.

  Vi tilbyder en udviklingsorienteret arbejdsplads med fokus på såvel organisationens, teamets og den enkelte medarbejders udvikling. Dialog, åbenhed og en anerkendende tilgang er væsentlige værdier i skolens møde med elever, forældre og internt med hinanden.

  Du vil få stillet din egen lærerarbejdsplads, PC og arbejdsmobil til rådighed.

  Tiltrædelse pr. 1. november 2014.

  Stillingerne er på fuld tid og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger:

  Du kan få mere at vide om stillingerne og skolen ved at kontakte:
  • skoleleder Henrik Meyer på telefon 61 24 81 20
  • konstitueret viceskoleleder Poul Kjær Sørensen på telefon 61 24 81 51
  • TR Stine Leschly Schultz på telefon 61 24 81 27
  • AMR Ida Garsaae på telefon 61 24 81 46

  Ansøgningsfrist

  • mandag d. 15. september 2014

  Vi modtager kun elektroniske ansøgninger, som skal mailes til pksor@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 22. september 2014 på Skælskør Skole.

 • 17-09-2014 Lærer til Søndermarksskolen
  Pr. 1. oktober 2014 eller snarest herefter er der en lærerstilling ledig på Søndermarksskolen.

  På Søndermarksskolen har vi 600 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisning og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen, samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem.

  Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse.

  Søndermarksskolen er en af de førende skoler i Danmark i arbejdet med at gøre læring synligt for eleverne. Alle skolens medarbejdere deltager i et uddannelsesprogram, planlagt i samarbejde med Challenging Learning. Uddannelsesprogrammet er tilrettelagt ud fra John Hatties metaanalyser. Dette giver et øget fokus på læring, udarbejdelse af succeskriterier og fastsættelse af tydelige læringsmål.

  Vi forventer, at du:

  • er læreruddannet - faglig dygtig og kompetent
  • vil indgå i et positivt samarbejde med engagerede kolleger om skolens udvikling
  • arbejder anerkendende og inkluderende.
  • har vilje og evne til at udvikle og bidrage til skolens indsatsområder

  Du vil møde en skole:

  • med stort fokus på skoleudvikling
  • med gode fysiske rammer
  • med engagerede kolleger, der prioriterer faglighed, samarbejde og trivsel højt
  • med glade og motiverede elever
  • godt arbejdsmiljø

  Fag:

  Flere fagkombinationer vil være mulige.

  Vil du vide mere?

  Yderligere information om stillingen kan opnås ved henvendelse til:
  • skoleleder Henrik Hallig eller afdelingsleder Pia Haugaard på telefon 58 52 76 11

  Læs mere om Søndermarksskolen på vores hjemmeside.

  Ansøgningsfrist:

  • 17. september 2014 kl. 12.00

  Vi forventer, at afholde samtaler i uge 39.

  Ansøgningen sendes elektronisk via mail til sondermarksskolen@slagelse.dk.

 • 22-09-2014 Lærer til indskolingen på Vemmelev Skole
  Vi søger en engageret lærer til vores indskolingsteam pr. 1. november 2014.

  Er du glad for at være lærer og trives i fællesskaber med at udvikle gode læringsmiljøer for eleverne - så er det lige dig vi har brug for.

  Stillingen er tilknyttet indskolingen og indeholder dansk på 3. årgang. Øvrige fag afhænger af dine kompetencer.

  Vemmelev Skole er en velfungerende folkeskole med ca. 500 elever, heraf ca. 30 elever i skolens specialklasserække. Vi har implementeret LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) og teamsamarbejde som en naturlig del af hverdagen. I det kommende skoleår sætter vi fokus på den nye reform, 'Visible Learning', de nye forenklede fælles mål, og fortsætter med at styrke anvendelse af it og bevægelse i hverdagen.

  Vi lægger vægt på at du:

  • har lærereksamen med linjefag bl.a. i dansk
  • er robust med gode relationskompetencer
  • har en anerkendende og resurseorienteret tilgang til eleverne og deres forældre, samt til kolleger
  • kan reflektere over egen pædagogisk praksis

  Vi tilbyder:

  • en fast stilling i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med dygtige og engagerede kolleger
  • positive og interesserede elever og forældre
  • fleksible arbejdsrammer med egen PC og arbejdsplads

  Løn efter gældende overenskomst

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
  • skoleleder Rikke Sørensen eller viceskoleleder Peder Helveg Pedersen på telefon 58 38 33 31

  Se eventuelt også mere på skolens hjemmeside.

  Ansøgningsfrist

  • 22. september 2014 kl. 12.00.

  Ansøgning med relevante bilag sendes til:

  Vemmelev Skole
  Skolevej 2
  4241 Vemmelev

  eller via mail til k-skvem@slagelse.dk.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 25. september 2014.

Leder (1)
 • 23-09-2014 Skoleleder til Dalmose Skole
  Dalmose Skole søger pr. 1. november 2014 en skoleleder.

  Dalmose Skole er en landskole i udvikling med ca. 215 elever fordelt på et spor fra 0. - 9. klasse. Derudover er der tilknyttet førskole til skolen, i samarbejde mellem byens børnehave. Skolen har i flere år tilbudt understøttende undervisning på samtlige klassetrin. I overbygningen udbyder vi valgfag på tværs af årgangene; et tilbud som spænder fra filosofi, over litteratur til bioteknologi.

  Vi søger en innovativ og tydelig skoleleder der; som en del af ledelsesteamet og sammen med et fagligt dygtigt udviklingsorienteret lærerkollegium, elever i trivsel samt en aktiv skolebestyrelse og forældregruppe, kan videreudvikle Dalmose Skoles fortsatte faglige og pædagogiske udvikling, hvor inklusion er en selvfølge.

  Vi tilbyder en skole der:

  • ligger i et skønt naturområde
  • som netop har fået renoveret store dele af bygningsmassen og opprioriteret udearealer til læringsrum
  • har et godt samarbejde med lokalsamfundet
  • sikrer den enkeltes faglige udvikling gennem kreativitet og fordybelse
  • lægger vægt på elevernes, forældrenes og medarbejdernes engagement og ansvarlighed
  • har en anerkendende tilgang til skolens brugere
  • prioriterer professionelt teamsamarbejde
  • har fokus på social kapital
  • står overfor at implementere Visible Learning
  • arbejder med implementering af nyt værdigrundlag

  Vi forventer at du:

  • har ambitioner på skolens vegne
  • vil tage aktiv del i udviklingen af Slagelse Kommunes skolevæsen
  • kan se dig selv i et langsigtet perspektiv i udvikling af Dalmose Skole
  • har ledelseserfaring og er fortrolig med økonomistyring
  • tænker systemisk med en anerkendende tilgang til opgaveløsning
  • har fokus på faglig ledelse
  • kan skabe arbejdsglæde og motivation hos medarbejderne
  • er en god formidler af skolens virke

  Som skoleleder i Slagelse kommune skal man endvidere være indstillet på, at ville bidrage positivt og aktivt til både decentrale og centrale udviklingsinitiativer. I det kommende skoleår vil implementeringen af den nye folkeskolereform blive et indsatsområde, som i særlig grad vil blive omdrejningspunktet i samarbejdet med såvel personale, skolebestyrelse og Center for Skole.

  Yderligere oplysninger

  Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen, ved at kontakte:
  • skolechef Per Kensø på telefon 58 57 31 30
  • administrativ medarbejder Charlotte Højland på telefon 58 11 15 10

  Du kan også læse mere om skolen på vores hjemmeside.

  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet straffeattest.

  Ansøgningsfrist

  • 23. september 2014 kl. 9.00

  Interesseret? Fortæl os om, hvad du kan tilføre skolen og send din ansøgning til:

  Centerforskole@slagelse.dk eller Center for Skole, Langes Gård 10, 4200 Slagelse,

  Samtaler forventes afholdt mandag den 29. september 2014.

Kontor og administration (2)
 • 07-09-2014 Administrativ medarbejder med flair for it-support til Autisme Center Vestsjælland

  Forestil dig en arbejdsplads, hvor personlighed er din styrke

  Trives du med at arbejde i en moderne administration med fokus på glade og tilfredse kunder? Har du viljen til personlig og faglig udvikling? Er du rutineret it-bruger, muligvis med en kontoruddannelse? Så er du måske vores nye medarbejder i Administrationen, der servicerer vores 570 kollegaer.

  Vi arbejder i team

  Vi er ret unikke, hvis vi skal sige det selv. Vi kan selv, må selv og gør det selv i vores team.

  Vi løfter i flok og forventer, at du har selvindsigt og situationsfornemmelse.

  Vi er velorganiserede og arbejder for en fælles vision og forventer stor loyalitet af alle - også på tværs af vores mange team. Vi ønsker os derfor en selvstændig og konstruktiv problem-
  løser med gode kommunikative evner samt en høj arbejdsmoral.

  Sammen flytter vi grænser

  Du får stort råderum og frihed til at forme din dagligdag. Ansvaret følger naturligvis med den udstrakte grad af selvbestemmelse.

  Vi er fagligt kompetente

  Og forventer naturligvis det samme af dig.
  Vi forventer, at du:
  • muligvis er kontoruddannet med viden om og interesse for it-administration og it-support
  • er god til at kunne koncentrere dig om den enkelte opgave - vi arbejder i et storrumskontor, der til tider kan minde om Hovedbanegården
  • trives med mange samtidige opgaver og stadig evner at prioritere den enkelte opgave.

  Din dagligdag er ofte uforudsigelig og består bl.a. af følgende opgaver: administration og udvikling af fagsystemer, vedligeholdelse af netværk, opsætning og support af pc'er, printere og kopimaskiner, opsætning af mobile platforme, vedligehold af hjemmeside, implementering og drift af diverse systemer, support af skole-it, pasning af reception, allround kontoropgaver samt udkørende it-opgaver. Det er derfor et krav, at du har kørekort.

  Vi vægter personlighed højere end erfaring og forestiller os, at du er bevidst om, at viljen til at lære giver evnen.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Vi aflønner efter HK's overenskomst. Herudover tilbyder vi et lokalt tillæg + 2 % ekstra i pension.

  Autisme Center Vestsjælland indhenter din straffe- og børneattest ved ansættelsen.

  Vedlæg dine uddannelsesbeviser og evt. andre relevante papirer ved din ansøgning.

  Få mere at vide

  Kontakt teamleder
  Se også vores hjemmeside

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du sender til acv@slagelse.dk, mærket: Administrativ medarbejder.

  Frist

  • 7. september 2014

  Samtaler forventes afholdt 25. september 2014.

  Opstartsdato: 1. november eller efter aftale.

  Autisme Center Vestsjælland
  Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse
  Telefon 58 50 27 09
  e-mail: acv@slagelse.dk
  www.a-c-v.dk

  Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er organiseret i 40 teams med 570 ansatte, med visionen 'Danmarks faglige fyrtårn'. Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune

 • 11-09-2014 Jobkonsulent til Arbejdsmarked og Integration
  Slagelse Kommune søger en jobkonsulent til området for nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

  Nyoprettet stilling

  Vi søger en jobkonsulent 37 timer om ugen, der brænder for at arbejde med udlændinge. Vi opretter stillingen, fordi vi gennem de seneste år har oplevet en stigning i antallet at flygtninge og familiesammenførte og har brug for flere hænder til at løfte opgaven.

  Integration og Netværk

  Slagelse Kommune modtager hvert år et antal flygtninge, fastsat efter en landsdækkende kvote. Flygtningene kommer direkte fra asylcentre i Danmark eller fra FN-flygtningelejre rundt omkring i verden. Vi modtager også familiesammenførte til herboende flygtninge, udlændinge og danske statsborgere. Alle skal have tilbud om aktiviteter efter Integrationsloven med fokus på Danskuddannelse, kulturforståelse og selvforsørgelse gennem ordinært arbejde eller uddannelse.

  Afdelingen Integration og Netværk, har ansvaret for at modtage nyankomne udlændinge. Vi skal koordinere modtagelserne på tværs af centrene i Slagelse Kommune og sørge for at flest mulige gennemfører det 3-årige Integrationsprogram.

  Jobindhold

  Som jobkonsulent skal du:
  • afklare kompetencer og muligheder på det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem (afklaring af udenlandske uddannelser)
  • introducere til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem
  • lave aftaler om praktik, løntilskud, mentorordning, ordinært arbejde og ordinær uddannelse
  • være i tæt dialog med de arbejdsgivere vi samarbejder med og følge tæt op på de indgåede aftaler
  • hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med flygtningemodtagelserne

  Din profil

  Det er en fordel hvis du har erfaring med målgruppen. Desuden ser vi gerne at du:
  • har et godt kendskab og netværk til lokale virksomheder
  • har stærk fingerspidsfornemmelse for andres behov og grænser
  • tør udfordre og tale om forskellige kulturopfattelser, med fokus på at finde fællesnævnere
  • har en god forståelse for at arbejde i en stor organisation, hvor vi er mange der deler de gode resultater
  • har kørekort og kan stille egen bil til rådighed
  • har relevant faglig uddannelse

  Vi tilbyder:

  • et stærkt kollegialt fællesskab på tværs af hele Slagelse Kommune
  • et godt arbejdsmiljø, hvor latter og travlhed går hånd i hånd
  • mulighed for selv at præge din stilling, så du bruger dine kompetencer bedst muligt
  • et stærkt fagligt miljø
  • flekstid og løn efter gældende overenskomst/principperne i Ny Løn, herunder kørselsgodtgørelse

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger

  Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte:
  • leder af Integration og Netværk Helle Sofie Larsen på telefon 24 79 04 80
  • integrationskonsulent Leif Sørensen på telefon 58 57 32 92

  Ansøgningsfrist

  • torsdag den 11. september 2014 kl. 12.00

  Ansøgning med relevante bilag sendes til Center for Arbejdsmarked og Integration på mailadressen jobcenterloenper@slagelse.dk.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 24. og 25. september 2014.