Boliger med fælles affaldsbeholdere

Beholdere til rådighed for bebyggelser der bruger fælles affaldsbeholdere. Fx etageejendom, andelsboligforening mv.

Som ejer på en adresse kan du ændre størrelse og antal af dine affaldsbeholdere. Se udvalg af beholdere her på siden.

Priser for en ændring

 • 388,75 kr. for hver ændring til en større eller mindre beholder med 2 eller 3 hjul
 • 475 kr. for hver ændring til en større eller mindre beholder med 4 hjul

Den årlige pris afhænger af antallet og typen af beholdere, samt hvor ofte beholderne tømmes.

Sådan ændrer du størrelse eller antal

Du ændrer størrelse og antal af affaldsbeholdere på din adresse via selvbetjening.

Får du større eller flere beholdere, skal du huske at afsætte ekstra plads, så skraldemanden nemt kan komme til dem.

Madaffald og restaffald
Genbrug
Kun metal, glas, hård plast
Kun papir, småt pap
Nedgravet affaldsbeholder
 • Du skal søge om en nedgravet affaldsbeholder

  Større samlede bebyggelser med fælles affaldsløsning kan for egen regning etablere en nedgravet affaldsbeholder.

  Den nedgravede affaldsløsning og placering skal godkendes af Slagelse Kommune, der også skal stå for tømningen. 

  Sådan søger du om godkendelse

  Du søger om godkendelse til en nedgravet affaldsbeholder via selvbetjening.

Spørgsmål og svar