Affaldsordning 2018

1. maj 2018 kommer der en nemmere affaldsordning. Få seneste nyt og find svar på de mest stillede spørgsmål.

Seneste nyt

Fakta om den kommende ordning

 • Fra 1. maj begynder vi at levere de nye affaldsbeholdere og hjemtage de gamle. Vi forventer at være færdige efter to måneder

 • Det bliver nemmere at komme af med gamle aviser, ugeblade, pap og emballage af metal, glas og hård plast

 • De fleste husstande får to nye større beholdere med to rum i hver. Den ene beholder har et rum til madaffald og et rum til restaffald. Den anden beholder har et rum til papir/pap og et rum til metal/glas/hård plast

 • Som nyt vil du kunne få hentet småt elektronik ved at lægge det i en klar pose på låget af din beholder
 • Som nyt vil du kunne få hentet haveaffald og storskrald på din adresse, uden at det koster dig ekstra

Få besked når der er nyt

Abonnér på denne side, så får du en e-mail, når vi har noget nyt at fortælle. Du abonnerer på siden ved at trykke på 'Abonnér på denne side' nederst i den grå boks.

Spørgsmål og svar
 • Bliver den nye ordning dyrere?

  Ja, de fleste vil opleve, at prisen stiger. Du kan se prisen på ejendomsskattebilletten.

  Baggrunden for den nye affaldsordning og stigningen er, at der fra regeringens side stilles krav om, at mindst 50 % af affaldet skal genanvendes i 2022, og at det generelt er blevet dyrere at hente husholdningsaffald og behandle madaffald.

  På trods af stigningen er gebyret stadig lavere end i 2013, og den kommer efter en række år, hvor prisen løbende er sat ned.

  Gebyrets sammensætning

  Alle husstande betaler i dag for at få hentet affald fra husholdningen. Fra maj 2018 vil din betaling også dække afhentning af haveaffald og storskrald på din adresse.

 • Hvornår træder den nye ordning i kraft?

  1. maj 2018.

  Fra 1. maj begynder vi at levere de nye affaldsbeholdere og hjemtage de gamle. Vi forventer at være færdige efter to måneder.

  Når du har fået de nye beholdere, tager du dem i brug med det samme.

 • Får jeg nye beholdere?

  Ja, de fleste husstande får to nye større beholdere med to rum i hver.

  • Den ene beholder har et rum til madaffald og et rum til restaffald
  • Den anden beholder har et rum til papir/pap og et rum til metal/glas/plast

  Fra 1. maj begynder vi at levere de nye affaldsbeholdere og hjemtage de gamle. Vi forventer at være færdige efter to måneder.

  Når du har fået de nye beholdere, tager du dem i brug med det samme.

 • Hvor meget fylder de nye beholdere?

  De fleste enfamilieshuse får beholdere på 2 x 240 liter. De er lidt større end de nuværende og fylder ca. 130 x 75 cm, når de står ved siden af hinanden. Så husk at afsætte lidt mere plads til dem.

 • Kan jeg få større beholdere i den kommende ordning?

  Ja. Ligesom i dag vil du kunne skifte din affaldsbeholder ud med en større, hvis du har behov for det.

 • Hvor ofte vil de nye beholdere blive tømt?

  Beholderen til mad- og restaffald tømmes ligesom i dag.

  Dvs. beholderen til mad- og restaffald vil blive tømt hver 14. dag fra midt i september til midt i maj. Men i sommermånederne fra midt i maj til midt i september bliver den tømt hver uge.

  Genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge året rundt.

 • Hvor tit vil haveaffald og storskrald blive hentet?

  Storskrald vil blive hentet hver 14. dag i samlede bebyggelser i byområder og hver fjerde uge alle andre steder.

  Haveaffald vil blive hentet hver 14. dag i 8 måneder fra april til november.

  Når den nye affaldsordning er trådt i kraft i maj 2018, vil du selv skulle tilmelde hentning af haveaffald og storskrald på din adresse. Det vil ikke koste dig ekstra.

 • Vil jeg kunne framelde ordningen for haveaffald?

  Du vil ikke kunne melde ordningen fra. Ligesom genbrugspladserne bliver ordningen en fællesløsning for alle husstande, som bliver betalt af det årlige affaldsgebyr.

 • Hvad sker der med de gamle affaldsbeholdere?

  Nogle beholdere bliver stående i den kommende affaldsordning. Resten bliver samlet ind og bearbejdet, så de kan genbruges som ny plastic, fx til nye affaldsbeholdere.

  Du må gerne beholde din biobeholder, hvis du vil bruge den til haveaffald.

 • Skal jeg stadig bruge bioposer til madaffald?

  Ja, det skal du. Poserne vil fortsat kunne hentes gratis flere steder i kommunen.

 • Er der særlige forhold for etageejendomme og samlede bebyggelser?

  Alle i kommunen skal sortere deres affald.

  Men præcis som i dag kan der være særlige forhold for etageejendomme og samlede bebyggelser.

  Er du ansvarlig for affaldsordningen i din etageejendom eller samlede bebyggelse, er du velkommen til at kontakte os for at få svar på dine spørgsmål.

  Du kunne fx være ejer, administrator, vicevært eller lignende.

  Kontakt Affald og Genbrug på:

Siden er sidst opdateret 16. februar 2018