Hjælp din skraldemand

Skraldemanden skal nemt kunne komme til dine beholdere og tømme dem sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Din adgangsvej fra skel og frem til dine affaldsbeholdere skal overholde en række krav.

Overholder din adgangsvej ikke kravene, meddeler skraldemanden det til os. Vi besigtiger herefter din adresse, og du vil få besked om, hvad du skal ændre, så vi er sikre på, at dit affald kan hentes.

Krav til adgangsvej mv.
 • Skel til vej

  Hvis du sætter dine beholdere frem til skel, skal du placere beholderen, så den står helt fremme ved skellet med håndtagene udad, men stadig på din grund. Skellet er i denne sammenhæng grænselinjen mellem din grund og vej.

  Når skraldemanden har tømt din beholder, stiller han den tilbage til stedet, hvor han tog den.

 • Plant og fast underlag der er fri for sne og is

  Adgangsvejen til dine affaldsbeholdere skal være plan og jævn. Den skal have fast underlag af fx flise, asfalt eller beton. Jord, grus, småsten eller brosten duer ikke.

  I vintertiden skal du sørge for at rydde for sne og salte eller gruse mod is.

 • Stigning og trapper

  Der må ikke være stigninger på over 10% eller passage af trapper på adgangsvejen.

 • Lys

  Hele adgangsvejen på din grund skal være oplyst i den mørke tid, når skraldemanden kommer. Han skal let kunne finde hen til dine beholdere.

 • Bredde, længde og frihøjde

  Adgangsvejen fra vejen og hen til skraldespanden må højst være 20 m lang, og den skal være mindst 1 m bred.

  Der skal være mindst 2 m frihøjde i forhold til fx grene, porte eller udhæng over adgangsvejen, og der hvor beholderen står.

 • Fri passage

  Havelåger skal kunne stå åben af sig selv.

  Biler, cykler, haveredskaber eller andet må ikke stå i vejen for skraldemanden.

  Hunde skal holdes væk fra adgangsvejen på tømmedagen – også selvom det er en venlig hund.

 • Håndtagene skal vende udad

  Vend håndtagene på beholderen udad, så skraldemanden kan komme til den uden at skulle vende den om.

 • Affald skal pakkes ind

  Slå en knude på affaldsposen inden du smider den ud.

  Pak skarpe og spidse genstande, vådt eller støvende affald forsvarligt ind, før du lægger det i affaldsbeholderen. Så undgår du også snavsede beholdere.

 • Beholderne må ikke overfyldes

  Låget på din affaldsbeholder skal kunne lukke. Hvis du har mere affald, end der kan være i beholderen, kan du købe et sækkemærke til ekstra affald.

  Kom sækkemærket på en sæk og stil den ved siden af beholderne, så sækkemærket ses tydeligt.

 • Yderligere krav til adgangsvej
  Alle krav til din adgangsvej kan ses i regulativet for husholdningsaffald.
Siden er sidst opdateret 20. april 2021