Pleje- og ældrebolig

Hvis du ikke længere har mulighed for at klare dig i dit eget hjem, kan du søge om plejebolig.

Vælg Selvbetjening, hvis du vil søge om en pleje- eller ældrebolig - eller et midlertidigt ophold (aflastning) på et plejecenter.

Boligtyper
Hjælp til ansøgning
Spørgsmål og svar
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden for pleje- og ældreboliger?

  Når du søger om en pleje- eller ældrebolig, kan du forvente svar inden for 20 arbejdsdage.

  Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar.

  Boligerne bevilges efter Lov om almene boliger §5. I enkelte tilfælde bevilges efter Lov om social service §192.

  Plejebolig i anden kommune

  Ansøgninger om plejebolig i anden kommune behandles inden for 20 hverdage.

   

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved ansøgning om midlertidigt ophold på plejecenter?

  Når du søger om et midlertidigt ophold på et plejecenter, kan du forvente svar inden for 20 arbejdsdage.

  Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar.

  Boligerne bevilges efter Lov om social service §84.

 • Hvordan kommer jeg på garantiventeliste til en plejebolig?

  Hvis du ikke har et særligt ønske om, hvilket plejecenter du vil bo på, kan du komme på en garantiventeliste. Hvis din ansøgning godkendes, garanterer vi dig en plejebolig inden for to måneder.

Siden er sidst opdateret 6. februar 2019