Tilsyn på plejecentre

For at sikre kvaliteten, skal plejecentrene have uanmeldt tilsyn mindst en gang om året.

Retningslinjer for tilsyn på plejecentre

Udvalget for Sundhed og Omsorg har godkendt retningslinjer for tilsynsindsatsen på kommunens plejecentre.

Tilsynsrapporter for de enkelte plejecentre

Der er lavet en tilsynsrapport fra hvert tilsyn. Du kan se den nyeste tilsynsrapport fra hvert plejecenter på:

Råd og tilsyn på ældreområdet
 • Kommunens tilsyn

  Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at kommunale opgaver vedrørende hjemmehjælp, rehabilitering og genoptræning løses i overensstemmelse med den afgørelse, kommunen har truffet om din hjælp, og det serviceniveau, kommunen har fastlagt for hjælpen.

  Det vil sige, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet, både fagligt og økonomisk, som kommunen har besluttet.

  Kommunen skal aktivt, opsøgende og systematisk påse, at alle får den hjælp, som de har krav på. Tilsynet gælder uanset om det er en kommunal eller en privat leverandør, der konkret udfører opgaven.

  Kommunen skal som led i tilsynsforpligtelsen foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året i plejeboliger, plejehjem m.v.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Supplerende tilsyn

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den social- og plejefaglige indsats i plejeboliger, plejehjem, friplejeboliger m.v. Styrelsen vurderer ved ældretilsynet, om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som gives på stedet, har den fornødne kvalitet.

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører også et sundhedsfagligt tilsyn af plejeboliger, plejehjem, friplejeboliger m.v. Styrelsen vurderer ved dette tilsyn, om de sundhedsfaglige regler overholdes, for eksempel i forhold til medicinering, journalisering m.v. 

  Man kan som borger indgive en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende ovenstående forhold. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed finder bekymringen begrundet, kan de starte en tilsynssag på baggrund af bekymringshenvendelsen. 

  Du kan læse mere om bekymringshenvendelser her:

  Indhold hentet fra Borger.dk
Siden er sidst opdateret 8. juli 2022