Tilsyn på plejecentre

For at sikre kvaliteten, skal plejecentrene have uanmeldt tilsyn mindst en gang om året.

Retningslinjer for tilsyn på plejecentre

Udvalget for Sundhed og Omsorg har godkendt retningslinjer for tilsynsindsatsen på kommunens plejecentre.

Tilsynsrapporter for de enkelte plejecentre

Der er lavet en tilsynsrapport fra hvert tilsyn. Du kan se den nyeste tilsynsrapport fra hvert plejecenter på:

Råd og tilsyn på ældreområdet
 • Tilsyn på ældreområdet

  Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at kommunale opgaver vedrørende hjemmehjælp og genoptræning løses i overensstemmelse med den afgørelse, kommunen har truffet om din hjælp, og det serviceniveau, kommunen har fastlagt for hjælpen.

  Det vil sige, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet, både fagligt og økonomisk, som kommunen har besluttet.

  Kommunen skal aktivt, opsøgende og systematisk påse, at alle får den hjælp, som de har krav på. Tilsynet gælder uanset om det er en kommunal eller en privat leverandør, der konkret udfører opgaven.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Særligt tilsyn med plejeboliger og plejehjem mv.

  Kommunen skal som led i tilsynsforpligtelsen foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året i plejeboliger, plejehjem m.v. Desuden skal embedslægen aflægge mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Siden er sidst opdateret 4. oktober 2019