Særlig støtte til høje boligudgifter

Du kan i særlige tilfælde søge om støtte til høje boligudgifter

For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal du have oplevet ændringer i dine forhold, som har medført indtægtstab. Støtten (§34 tillæg) er for dig, som har været ude for en social begivenhed.

En social begivenhed er f.eks.

 • arbejdsløshed
 • sygdom 
 • skilsmisse

som betyder, at du er vanskeligt stillet økonomisk på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde.

Støtte til høje boligudgifter er ikke det samme som boligstøtte. Du kan læse om boligstøtte på borger.dk. Både boligstøtte og særlig støtte udbetales af Udbetaling Danmark.

Du skal være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af bl.a. dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift, og din ægtefælle har formue eller indtægt, har dette også betydning.

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Regler for særlig støtte
 • Særlig støtte ydes ikke
  • Hvis du er fyldt 60 år og modtager kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, fordi du ikke opfylder betingelserne for at få social pension.
  • Hvis du modtager førtids- eller folkepension eller efterløn, SU eller anden forsørgelse, som ikke er betinget af rådighed.
  • Hvis du er gift og din partner har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- og arbejdsmuligheder.
  • Til ægtepar, hvis hjælp er bortfaldet eller nedsat pga. reglen om 225 timers ordinært arbejde.
 • Hvis du bor i andelsbolig eller ejerbolig

  Bor du i en andelsbolig eller ejerbolig, vil den del af den særlige støtte, som dækker dine afdrag på lån være tilbagebetalingspligtig. Du kan fravælge at modtage den del af den særlige støtte, som er tilbagebetalingspligtig.

 • Kontanthjælpsloft og særlig støtte

  Pr. 1. oktober 2016 udbetales Særlig støtte af Udbetaling Danmark. Du skal være opmærksom på, at din særlige støtte kan blive reduceret pga. kontanthjælpsloftet. Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet på borger.dk.

 • Ansøgning

  Muligheden for særlig støtte vil normalt blive vurderet samtidig med din ansøgning om kontanthjælp.

  Hvis du modtager kontanthjælp og ønsker at søge særlig støtte, skal du aflevere dokumentation for dine udgifter til bolig (husleje, varme, vand, el, antenne via boligselskab) til din sagsbehandler.

 • Udbetaling

  Særlig støtte vil som hovedregel blive udbetalt bagud den sidste hverdag i hver måned til din NemKonto.

  Særlig støtte er skattefri, og udbetales af Udbetaling Danmark.

 • Pligter og rettigheder

  Du har pligt til at afgive de oplysninger, som er nødvendige for at vi kan afgøre, om du har ret til den særlige støtte.

  Du har også pligt til straks at oplyse om ændringer i indtægts- og formueforhold, der kan have indflydelse på udbetalingen af din støtte.

Spørgsmål og svar
 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente at min ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

Siden er sidst opdateret 7. juni 2021