Søg bolig

Hvis du mangler et sted at bo i Slagelse Kommune, kan du søge bolig flere forskellige steder

Hvis du har planer om at flytte hjemmefra, ikke har nogen steder at bo, eller bare vil skifte bolig, kan du kontakte

Som udgangspunkt skal du selv betale indskudslån / depositum til lejligheden. I visse tilfælde kan du søge om lån til indskud og boligstøtte.

 

Spørgsmål og svar
 • Hvor kan jeg akut finde et sted at sove?

  Slagelse Kommune henviser husvilde til at finde et sted at overnatte hos fx 

  • Forsorgscenter Toften (nyt vindue)
   Holbækvej 16
   4200 Slagelse
   Tlf. 58 52 72 22

  • Øvrige hoteller, vandrehjem m.v. i kommunen

  • Samt i sommerhalvåret: Diverse campingpladser og evt. sommerhuse i kommunen 
    

   

 • Kan jeg få hjælp hvis jeg akut mangler en bolig?

  Slagelse Kommune skal henvise til husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.

  Du er husvild hvis du for eksempel

  • er blevet udsat af din bolig på grund af manglende huslejebetaling
  • har fået din bolig ødelagt ved brand eller lignende
  • har måttet forlade din bolig på grund af ulovlig beboelse eller lignende

  Du betragtes ikke som husvild, hvis du er

  • uden strøm eller vand i din bolig,  da du ikke står uden tag over hovedet
  • studerende og har brug for en bolig i nærheden af din uddannelse
  • ung og for første gang skal flytte fra dine forældre

  Hvilken hjælp ydes?

  Slagelse Kommune henviser til husly mod betaling, hvis du i den akutte situation ikke selv har mulighed for at skaffe dig husly på anden vis (hos familie, venner mv.). Kommunen er ikke forpligtet til at sørge for en varig løsning på boligproblemet.
  Slagelse Kommune råder ikke selv over akutboliger.

  Oftest vil du derfor, alt efter den konkrete situation, blive henvist til forsorgshjem, hotel, vandrehjem eller lignende. (Forsorgshjem dog kun for enlige uden børn) 
  Slagelse Kommune henviser IKKE til bolig, hvis der er andre myndigheder, der har pligt til at hjælpe, for eksempel 

  • udlejers pligt til genhusning ved sanering 
  • forsikringsselskabers pligt til genhusning ved brand

  Ansøgning

  Ønsker du at søge om hjælp til akut boligplacering skal du henvende dig til en sagsbehandler i Rådgivning og Udbetaling.
  Sagsbehandleren vil foretage en konkret vurdering af din situation, og behandle din ansøgning hurtigst muligt alt efter hvor hastende karakter den har.  

  Betaling

  Du skal som udgangspunkt selv betale for den anviste bolig.
  Dog må den månedlige leje ikke overstige det beløb, som du normalt ville skulle betale til en husleje.
  I så tilfælde kan der ydes hjælp til det overskydende beløb, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

  Klage

  Du har mulighed for at klage over Slagelse Kommunes afgørelse senest 4 uger fra den dag du modtager afgørelsen.
  Slagelse Kommune revurderer i første omgang klagen.
  Hvis Slagelse Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

  Pligter

  Du har pligt til selv at forsøge at løse dit boligproblem.

  Flere oplysninger

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rådgivning og Udbetaling