Elvarme

Der må ikke etableres elopvarmning i bygninger, hvis de ligger i et område, hvor de kan tilsluttes fjernvarme eller naturgas

Det gælder både i nybyggeri og eksisterende bygninger.

Kort over varmeforsyning

Som primær varme
Som supplerende varme
 • El som supplerende varmekilde

  Der må gerne etableres elopvarmning som supplerende varmekilde.

  Det kan fx være i yderrum, loftrum og i badeværelsesgulve og lignende såkaldt komfortvarme.

Forbuddet gælder ikke
 • Her gælder forbud med at etablere elvarme ikke
  • Bebyggelse med installeret elvarme før 6. maj 1994

  • Lavenergibygninger

  • Tilbygning til et hus med elvarme, uden at der etableres et helt nyt opvarmningssystem

  • Hvis det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at installere et centralvarmesystem

  • Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg som fx solvarmeanlæg, varmepumper mv. Anlægget skal have en kapacitet, der dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug

  • Elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse mv. eller visse kulturelle institutioner, hvis ikke bygningen er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.

  Kommunen kan i særlige tilfælde fx ved forsøgs- eller demonstrationsbyggeri give dispensation fra forbuddet. Det sker efter ansøgning.