Elvarme

Du må ikke etablere elopvarmning i bygninger, hvis de ligger i et område, hvor de kan tilsluttes fjernvarme eller naturgas.

Hverken i nybyggeri og eksisterende bygninger.

Kort over varmeforsyning

El som varmekilde
 • El som primær varmekilde

  Forbuddet mod at etablere elvarme gælder kun, hvis elvarmen skal være den primære varmekilde. 

  Forbud mod elvarme gælder ikke for varmepumper. Det kan du læse mere om i afsnittet ”Her gælder forbud med at etablere elvarme ikke".

 • El som supplerende varmekilde

  Du må gerne etablere elopvarmning som supplerende varmekilde.

  Det kan fx være i yderrum, loftrum og i badeværelsesgulve og lignende såkaldt komfortvarme.

 • Her gælder forbud med at etablere elvarme ikke
  • Bebyggelse med installeret elvarme før 6. maj 1994

  • Lavenergibygninger

  • Tilbygning til et hus med elvarme, uden at der etableres et helt nyt opvarmningssystem

  • Hvis det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at installere et centralvarmesystem

  • Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg som fx solvarmeanlæg, varmepumper mv. Anlægget skal have en kapacitet, der dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug

  • Elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse mv. eller visse kulturelle institutioner, hvis ikke bygningen er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen

  Kommunen kan i særlige tilfælde fx ved forsøgs- eller demonstrationsbyggeri give dispensation fra forbuddet. Det sker efter ansøgning.