Jordvarmeanlæg

At lave et nyt jordvarmeanlæg eller ændre/sløjfe eksisterende anlæg kræver tilladelse fra kommunen. Husk også at melde nyt anlæg færdiginstalleret.

Jordvarmeanlæg udnytter naturlig varme i jorden til at opvarme boliger og brugsvand. Naturlig varme i jorden kommer fra solstråler, nedbør, strømning i grundvandet og energi fra jordens indre.

Hvad vil du gøre?
 • Lave et nyt jordvarmeanlæg

  Hvad enten du ønsker et jordvarmeanlæg med varmeslanger i jorden, eller et der bores i jorden, skal du søge tilladelse hos os.

  Anlæg med varmeslanger

  Et traditionelt anlæg med varmeslanger gravet 0,6-1,2 meter ned i jorden udnytter hovedsagligt varmen fra solen i de øverste jordlag, men også nedbør kan have en væsentlig rolle i nogle sammenhænge.

  Du søger tilladelse via selvbetjening.

  Anlæg der bores i jorden

  Boringer udnytter hovedsagligt varme fra grundvandet. Da grundvand strømmer med forskellig hastighed afhængigt af forholdene, er mængden af tilført varme meget varierende.

  Du skal både søge tilladelse til at lave jordvarmeanlægget og til at udføre selve boringen som en A-boring.

  Du søger tilladelse via selvbetjening.

  Tilladelse til boring

  Ansøgning om jordvarmeboringer skal VVM-screenes (Vurdering af Virkning på Miljøet) for at vurdere, om boringen udgør en risiko for grundvandet.

  En VVM-screening forlænger tiden for sagsbehandling med ca. 1,5 måned.

 • Færdigmelde at et jordvarmeanlæg er installeret

  Når du har installeret et nyt jordvarmeanlæg, skal du færdigmelde arbejdet til os. Så sørger vi for, at ændre din ejendoms BBR-oplysninger, så du fremover kan få rabat på din elregning.

  Bemærk! Datoen som registreres i BBR er den, hvor kommunen har modtaget færdigmeldingen – ikke dato for trykprøvning. Det er derfor ejers eget ansvar at et anlæg færdigmeldes hurtigst muligt.

  For at vi kan registrere din færdigmelding, skal vi bruge:

  • anlæggets attest for tæthedsprøvning
  • planfast tegning over varmeslangernes endelig placering
  Du færdigmelder arbejdet via selvbetjening.
 • Ændre et jordvarmeanlæg

  Skal du ændre et jordvarmeanlæg, skal du først søge om tilladelse hos kommunen.

  Du søger tilladelse via selvbetjening.

 • Sløjfe et jordvarmeanlæg

  Ønsker du ikke længere at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Du skal melde en sløjfning til os.

  Du meddeler sløjfning via selvbetjening.

  Efter du har meldt sløjfningen til os, og du har fået svar tilbage, skal du tømme jordslangerne for væske og bortskaffe væsken efter vores anvisning.

 • Du kan søge om tilskud til et jordvarmeanlæg

  I 2021 kan du søge om håndværkerfradrag. Det kan du læse mere om på:

  I 2021 og årene op til 2030 kan du også søge om tilskud fra statens Bygningspulje. Det kan du læse mere om på siden:

Siden er sidst opdateret 10. juni 2022