Kloakforsyning

Din bolig kan være tilsluttet kloak eller eget privat spildevandsanlæg.

 • Bor du i et kloakeret område, skal din bolig være tilsluttet kloaksystemet. Du ejer og har selv ansvaret for den del af din kloak, som ligger på din grund. Øvrige kloakker ejer kommunen eller i sjældne tilfælde et privat kloaklav.

 • Bor du uden for et kloakeret område (typisk i landområder), og har din bolig trixtank, septiktank eller samletank, skal den være med i den kommunale tømningsordning.

Spørgsmål om kloak

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SK Forsyning.

Mere om kloak
 • Problemer med kloak

  Ved du, hvor gennemløbsbrønden er, kan du prøve at kigge ned i den. Er den tom, er problemet på din egen del af kloakledningen. Er den fuld af vand, vil problemet formentlig være i offentligt areal.

  • Er fejlen inde på din grund, skal du kontakte en kloakmester eller slamsuger, som kan løse problemet
  • Er fejlen uden for din grund, skal du kontakte SK Forsyning (nyt vindue)

  Stoppet kloak

  For at finde årsagen vil det tit være nødvendigt at spule eller tv-inspicere kloakledningen.

  • Er problemet placeret på din egen grund, skal du selv sørge for at udbedre skaden. Du skal selv betale for tv-inspektionen
  • Er problemet i offentligt areal, udbedrer SK Forsyning ofte skaden og betaler for tv-inspektionen

  Oversvømmelse 

  Har du kælder, anbefaler vi at få monteret en højvandslukker, som kan forhindre, at vand udefra kan stuve op.

  Forsyningen er kun forpligtiget til at kunne aflede vand fra stueplan.

 • Sådan fungerer kloaksystemet

  Kloakkerne består af hovedledninger og stikledninger for regnvand og spildevand. Nogle steder løber regnvand og spildevand dog i samme ledning.

  Fælles eller separat

  • Et fællessystem beskriver et kloaksystem, hvor spildevand og regnvand ledes til den samme kloakledning
  • Et separatsystem leder spildevandet til en spildevandsledning og regnvandet til en regnvandsledning

  Mange områder i kommunen har separatsystem. Fordelen ved separatsystem er, at mængden af spildevand bliver mindre og derved udgifterne på renseanlægget mindre, mens risiko for oversvømmelse i kældre mv. er mindre.

  Grundejere i separatkloakerede områder skal sørge for, at spildevand og regnvand på grunden føres i separate ledninger.

  Spildevand

  Spildevand fra kloakerede ejendomme føres gennem spildevandsledninger til et renseanlæg.

  Regnvand

  Regnvand, som afledes fra hustage og befæstede arealer, føres gennem regnvandsledninger til fjord eller vandløb. Vandløbene er nogle steder rørlagt.

 • Trixtank, septiktank og samletank

  Bor du ikke i et kloakeret område, har du typisk en trixtank, septiktank eller en samletank.

  Tanken skal være med i den kommunale tømningsordning. Antal af tømninger afhænger af tankens type og størrelse, og om du bor i helårsbeboelse eller sommerhus.

  Ekstra tømning af tank

  Har du brug for en ekstra tømning af tanken, udover dem der er med i tømningsordningen, kan du kontakte SK Forsyning.