Naturgas

Om tilslutningspligt til naturgas

Ældre lokalplaner kan indeholde bestemmelser om, at ejendomme skal være tilsluttet til naturgas. Dette harmonerer dog ikke med den aktuelle energi- og klimadagsorden, hvor naturgas skal udfases. 

På sigt kan det forventes, at lokalplanbestemmelser om tilslutningspligt til naturgas bliver ophævet, men det kan Slagelse Kommune ikke gøre alene.

Derfor anbefaler vi, at man som bygherrer eller husejer søger om dispensation fra lokalplansbestemmelsen. Det er en formsag, som er nødvendigt i forhold til de gældende bestemmelser på området.

Sådan søger du

Du kan søge om dispensation ved at sende en e-mail med de relevante oplysninger til:

Du kan søge om tilskud
  • Hvis du overvejer alternativer til gasfyret

    Som privat boligejer har man mulighed for at søge om tilskud til udgifter til afkoblingen af naturgas til fordel for et grønnere alternativ.

    Der er afsat årlige puljer frem til 2026.