Olietanke for privatpersoner

Før du opsætter eller udskifter en olietank, skal du anmelde arbejdet til kommunen. Vil du sløjfe en olietank, skal den afmeldes.

Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der mange regler i forbindelse med etablering af en ny tank og for eksisterende tanke.

Hvad vil du gøre?
 • Etablere ny olietank eller udskifte olietank

  Før du etablerer eller udskifter en olietank, skal du anmelde arbejdet til kommunen.

  Arbejdet skal anmeldes, uanset om tanken er placeret i en bygning, er nedgravet eller står ovenpå jorden med eller uden overdækning.

  Arbejdet med at etablere en olietank under 6.000 liter (til bygningsopvarmning), skal anmeldes senest 14 dage før, arbejdet påbegynder.

  Sådan anmelder du en olietank

  Du anmelder en olietank via selvbetjening.

  Anmeldelsen skal udfyldes af ejer af ejendommen eller af den ansvarlige for arbejdet.

 • Sløjfe og afmelde en olietank

  Du kan sløjfe olietanken på to måder:

  • Du kan grave olietanken op
  • Du kan tømme tank og rørsystem for olierester, afmontere påfyldningstudsen og afblænde tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted

  Sløjfer du en olietank, skal du afmelde den hos kommunen senest 4 uger efter arbejdet er slut.

  Sådan afmelder du olietanken

  Du afmelder en olietank via selvbetjening.

  Ejer af ejendommen eller af den ansvarlige for arbejdet kan afmelde.

 • Tjekke min olieplasttank

  Olieselskabernes forsikring af olieforurening oplever ekstra mange skader på plastolietanke.

  I løbet af sommeren 2018 blev der konstateret et øget antal revner og skader på plasttanke. Det skyldes sandsynligvis den øgede påvirkning fra lys og varme pga. den varme sommer og høje temperatur.

  Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader, især hvis din tank:

  • Står udendørs og ikke er overdækket
  • Er udsat for direkte sollys og varme

  Mere information

  Hvis du har en utæt olietank

  • Ring alarm til 112
  • Kontakt kommunens afdeling Miljø på
   tlf. 58 57 30 54 eller 58 57 46 92
Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 10. juni 2022