Et varsel eller påbud

Som husejer kan du få et varsel/påbud om fx at tilslutte din ejendom til kloak, forbedre rensningen af spildevandet eller om at skille regnvand fra spildevand.

Inden du får et påbud, vil du modtage et varsel med brev. I brevet står beskrevet, hvad du skal gøre, og hvornår det skal være udført.

Har du ikke udført ændringen, inden perioden er gået, vil du få et påbud med brev. Du skal nu sørge for, at påbuddet bliver udført.

Varsel eller påbud om
Siden er sidst opdateret 15. december 2021