Ekstern advokat vurderer erstatningsansvar

Nyhedsbrev 9. juli 2021

Ekstern advokat vurderer erstatningsansvar

Medlemmer af kogræsserforeningen har henvendt sig til Slagelse Kommune for at få erstatning for det kød, der er blevet destrueret på grund af PFOS-forurening.

Slagelse Kommune har bedt et eksternt advokatfirma om at vurdere ansvarsgrundlaget og et evt. erstatningsansvar for Slagelse Kommune.

Vi forventer at modtage advokaternes vurdering af ansvarsgrundlaget sidst i juli.

Ny mail til PFOS-spørgsmål

Vi har oprettet en ny e-mailadresse:

Her kan du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål om PFOS-sagen, som du ikke kan finde svar på på hjemmesiden.

PFOS-sagen involverer både kommune, styrelser og regionen, og derfor vil vi ikke kunne svare på alle spørgsmål. I de tilfælde, hvor vi ikke kan svare på det fra kommunens side, vil vi forsøge at vejlede om, hvor du skal henvende dig med dit spørgsmål.

Styregruppe nedsat til at tage hånd om PFOS-sagen

Byrådet havde PFOS-sagen på dagsordenen på sit møde 21. juni, og i forlængelse af byrådets beslutning er der blevet nedsat en styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra de relevante fagområder i kommunen samt borgerrådgiveren.

Styregruppen har til opgave at sikre koordineringen af den samlede indsats, herunder kommunikation, borgerkontakt og proaktiv behandling af blandt andet muligt erstatningsansvar.

Fortsat frarådning af badning og vandaktiviteter

Vi fraråder fortsat badning og vandaktiviteter i Korsør. Det sker i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt Slagelse Kommune, at Miljøstyrelsen er i gang med vurdere, om der skal fastsættes kvalitetskriterier for PFAS-stoffer, herunder PFOS, i badevand og sediment.

Miljøstyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om at foretage de sundhedsmæssige vurderinger i relation hertil, og der er stadig en række spørgsmål, som skal afklares. På den baggrund fraråder vi stadig badning og vandaktiviteter i Korsør Nor, hvor det er muligt at komme i direkte kontakt med vand og bundsediment.