Slagelse Kommune har udtaget PFAS vandprøver i Korsør Nor den 11/2 2022

Nyhedsbrev 31-03-2022

Begrundelse for prøverne

Prøverne er udtaget efter en periode med meget blæst og nedbør, idet vi antager, at lavere salinitet og højere iltindhold vil fremme optagelsen af PFOS fra sediment og udledning i vandfasen.

Prøverne er udtaget efter at udledning fra brandskolens område er stoppet, og spildevand fra brandskolen bliver renset før udledning til kloak.

Detektionsgrænse for PFOS er <0,2 ng/l

Faldende tendens i analyserne

Der ses en generelt faldende tendens i analyserne for PFOS. Dette kan skyldes en øget opblanding med regnvand eller effekten af den mindre udledning fra brandskolens område. Der ses et fald i koncentration fra prøvested 8 og 9, som er tilløbet fra engen og brandskolens område.

Slagelse Kommune vil før sommerferien tage nye prøver for at påvise, om faldet i koncentration af PFOS er stabilt.

Har du spørgsmål til prøverne

Ved spørgsmål til prøverne så kontakt:

 • Martin Poulsen
  Slagelse Kommune
  Center for Miljø Plan og Teknik
  Tlf. 58 57 46 82
  E-mail: mapou@slagelse.dk

Eller:

 • Martin Pedersen
  Slagelse Kommune
  Center for Miljø Plan og Teknik
  Tlf: 58 57 46 92
  E-mail: martp@slagelse.dk 
Siden er sidst opdateret 31. marts 2022