Spor af PFAS i syv nye kolonihaver og pejlerør skal kortlægge grundvandsstrømninger

Nyhedsbrev 27-01-2022

Jordprøver viser spor af PFAS i syv nye kolonihaver

Jordprøver fra kolonihaven Rundingen har tidligere vist spor af PFOS, som overskrider jordkvalitetskriteriet i fem haver. Efter ønske fra kolonihaveforeningen besluttede det daværende Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget at flere haver i kolonihaveforeningen skulle undersøges.

De haver, som nu er blevet undersøgt, er de haver, hvor haveforeningen har oplyst, at overfladevand strømmer ind ved forhøjet vandstand. Der er taget jordprøver i syv nye haver, og i alle syv haver overskrider indholdet af PFAS jordkvalitetskriteriet. Nogle af jordprøverne er taget i de øvre jordlag, mens andre er taget i de nedre jordlag, og indholdet af PFAS i prøverne svinger mellem 10 og 93 mikrogram PFAS pr. kilo tørstof.

Vi har tidligere meldt ud, at de haver, som er forurenet, vil få udskiftet deres jord. Med fundene i de nye haver er der udsigt til, at det bliver dyrere end først antaget, og derfor skal Klima- og Miljøudvalget på sit næste møde diskutere, hvordan jordforureningen i kolonihaverne skal behandles.

Pejlerør skal kortlægge grundvandsstrømninger

På engen udfor brandskolen er der sat en række såkaldte pejlerør op. Pejlerørene skal bruges til at lave et strømningskort, som dels skal bruges i forbindelse med placeringen af afværgepumpningen, og dels skal kortlægge om grundvandet strømmer ind under kolonihaverne.

Slagelse Kommune er sammen med NIRAS i gang med at udarbejde et afværgepumpningsprojekt, som skal stoppe udledningen af PFOS til Korsør Nor ved at pumpe grundvandet gennem et rensningsanlæg før det udledes til noret. Dette kræver diverse brønde og boringer, og strømningskortet skal bruges til finde det bedste sted at placere afværgepumpningen.

Derudover skal vi også finde ud af om grundvandet løber ind under kolonihaverne. Det skyldes, at vi skal være helt sikker på, at grundvandet ikke er med til at forurene kolonihaverne. 

Siden er sidst opdateret 2. marts 2022