Priser og udgifter

Se her hvad det koster at blive/være tilsluttet kloakken, og hvilke udgifter der er til et privat spildevandsanlæg. Du kan muligvis få hjælp til betaling.

Udgifter til spildevand
Hjælp til betaling
 • Frivilligt medlemskab af SK Forsyning ved påbud om at forbedre rensning af dit spildevand

  Har du modtaget et påbud om at forbedre rensning af dit spildevand, kan du vælge et frivilligt medlemskab hos SK Forsyning.

  Med et frivilligt medlemskab er det SK Forsyning, der etablerer og driver et godkendt spildevandsanlæg på din grund. Dette gælder dog ikke for sommerhuse og erhvervsgrunde.

  Du skal selv betale:

  • eventuelle eludgifter
  • tilslutningsafgift
  • vandafledningsafgift pr. m³

  Kontrakt til at printe og sende

  Ønsker du medlemskab af Kloakforsyningen hos SK Forsyning, skal du printe, underskrive og sende en kontrakt: 

  Send kontrakten til SK Forsyning, Nordvej 6, 4200 Slagelse. 

 • Afdragsordning

  Hvis du modtager et varsel om påbud om at forbedre rensningen af spildevandet i dit spildevandsanlæg eller at tilslutte din ejendom til kloak, kan du søge kommunen om at få en afdragsordning over 20 år.

  Sådan søger du

  Du søger via om afdragsordning via selvbetjening.

  Krav til ansøger

  For at komme i betragtning til en afdragsorndning stilles der krav til, hvad hele husstandens årsindkomst + formuetillæg må være. Se kravene i vejledningen, når du søger via selvbetjening.

  Tallene er i 2022-niveau.

 • Lån til betaling af tilslutningsbidrag til kloak

  Der kan ydes lån til udgifterne for tilslutning til kollektive anlæg, hvortil der er tilslutningspligt - fx kloak. Udgifterne omfatter tilslutningsbidrag og de relaterede graveudgifter ind til det eksisterende anlæg.

  Der ydes ikke lån til etablering eller ændring af installationer til benyttelse af tilslutningen, såsom toiletter og håndvaske mm.

  Krav til ansøger

  Du skal være boligejer og opfylde nedenstående betingelser:

  • Du skal være folkepensionist jf. lov om social pension
   eller modtage efterløn, delpension eller førtidspension
  • Du skal have fast bopæl i Danmark
  • Du skal som ejer bo i ejendommen
  • Der skal være mulighed for at tinglyse sikkerhed i ejendommen indenfor den seneste offentlige vurdering   
  • Ejer du to eller flere ejendomme, kan du kun opnå lån til en af ejendommene

  Sådan søger du

  Du søger om lån til betaling via selvbetjening.

Siden er sidst opdateret 24. marts 2021