Regnvandshåndtering

Råd og vejledning om hvordan du kan gribe det an og samtidig mindske risikoen for oversvømmelse af regnvand.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er en miljørigtig måde at aflaste vores kloaksystem på og samtidig mindske risikoen for oversvømmelse af regnvand.

Kloaknettet er ikke bygget til de store mængder regn, der ofte giver oversvømmelser til skade for både mennesker og natur. Ved at håndtere regnvandet lokalt, kan der skabes løsninger til gavn for miljøet.

Slagelse Kommunes klimaplan har som ét af sine mål, at så meget regnvand som muligt skal håndteres lokalt. Det betyder, at LAR skal tænkes ind i den kommunale planlægning og i de kommunale bygninger.

Du kan dog selv være med. Læs mere herunder.

Se også

Muligheder med LAR
 • Du kan være med

  LAR-løsninger giver mange spændende muligheder, og de kan give positive sideeffekter.

  Hvis du håndterer dit regnvand lokalt, er du med til at aflaste det fælles kloaksystem og gøre noget godt for miljøet, og regnvandet kan fx bruges i din have.

  Løsningen bør dimensioneres

  Slagelse Kommune anbefaler, at LAR-løsningen dimensioneres på baggrund af udført nedsivningstest og det elektroniske beregningsskema fra Teknologisk Institut. Jordens nedsivningsevne kan variere lokalt og have betydning for, hvor stor faskinen bør være.

  Du kan finde et beregningsskema til dimensionering af LAR-anlæg på hjemmesiden LAR i Danmark.

  Bemærk! Der ligger to beregningsskemaer. Vi anbefaler, du bruger skemaet ud for teksten: "Se kloakmesterudgaven her:" i bunden af siden.

 • Faskine

  En faskine er i princippet et hulrum i jorden, der sørger for, at regnvandet kan ledes hurtigt væk. Faskiner kan være udført på flere forskellige måder, de kan fx være fyldt med småsten. Du kan også købe en færdigproduceret faskine, der er fyldt med perforerede plastrør.

  Du skal tage forholdsregler ved nedgravning af en faskine.

  • Det er vigtigt, at den dimensioneres efter vandmængden
  • Du skal tage højde for jordens evne til at lede vand væk. I kommunen er jorden overvejende leret, og denne type jord har ikke nogen høj ledningsevne
  • Vær opmærksom på at der er afstandskrav tilknyttet faskiner. De skal placeres mindst 5 meter fra beboelse, 2 meter fra andre bygninger og skel samt have mindst 25 meter til drikkevandsboringer og til søer og åer.

  Du skal søge tilladelse til en faskine

  Før du anlægger en faskine, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

  Video

 • Gennemtrængelige belægninger

  Traditionelle belægninger kan udskiftes med gennemtrængelige belægninger. Derved kan regnvand sive ned i jorden enten til grundvandet, eller det kan opsamles og indgå i andre LAR-løsninger.

  Både indkørslen, terrassen eller gårdanlægget er bud på områder, der egner sig.

  Materialet, som belægningerne består af, kan være grus eller græsarmering eller fliser med brede fuger. Skal belægningerne bruges til nedsivning, er det vigtigt, at der ikke ligger et uigennemtrængeligt lag under belægningen.

  De gennemtrængelige belægninger kan give et grønnere udtryk, fx hvis der bruges græsarmering.

  Du behøver ikke tilladelse til at lave gennemtrængelige belægninger på egen grund.

 • Grønne tage

  De tage vi kender fra de fleste huse, kan blive ”grønne på toppen”. Det betyder, at der kan komme et grønt vækstlag på taget, der består af lavt voksende arter af blandt andet mosser og stenurt.

  Idéen med grønne tage er, at regnvandet vil blive absorberet i både planterne og vækstlaget. Vandet i de grønne tage vil langsomt fordampe eller langsomt sive til afløbet.

  • Grønne tage er dekorative og giver samtidig en isolerende effekt i husene
  • Bygninger som cykel- og affaldsskure kan også få grønne tage
  • Grønne tage vejer mere end de almindelige tage, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt

  Du skal søge om tilladelse til grønt tag

  Du skal søge tilladelse hos kommunen, før du etablerer et grønt tag på dit hus.

  Der kan være bestemmelser i lokalplanen for dit område, som betyder, at du ikke kan få tilladelse.

 • Kombination af løsninger

  Forskellige LAR-løsninger kan med fordel kombineres. Fx kan vand fra et grønt tag, ledes til et bassin, eller overskudsvand fra et regnbed kan ledes til en faskine.

  LAR-løsninger kan sagtens bruges på landet. Selvom arealerne til at modtage regnvand er større, kan der være vanskeligheder med afledning af vand i eksisterende vandløb og dræn - her kan LAR være en del af løsningen.

 • Opsamling af regnvand

  Opsamling af regnvand er en ret simpel metode til at håndtere regnvandet lokalt. Det kræver blot, at der stilles en beholder til opsamling af regnvand ved nedløbsrør.

  Udover at spare kloakledningerne for vandet, har opsamlingen den fordel, at vandet kan udnyttes til forskellige formål – fx havevanding.

  Til opsamling af regnvand kan også anvendes et havebassin, hvorfra der kan tages vand til vanding. Bassinet indrettes, så der normalt er plads til næste regnskyl.

 • Regnvandsbede

  Et regnvandsbed er en lavning eller forsænkning i haven eller gårdanlægget, hvor vandet kan samles og nedsive og/eller fordampe. Bedet kan både være med og uden planter. Det kan fx være et staudebed, eller det kan være fyldt op med flotte sten – det vigtige er, at jorden i bedet er gennemtrængelig.

  Vandet, der når hen til regnvandsbedet, vil langsomt sive ned i jorden. Det er en god idé at lave render, sådan at vandet bliver ledt til bedet.

  Du behøver ikke tilladelse til at lave mindre regnvandsbede i almindelig parcelhushave, men det kan være en god idé at bede en ingeniør eller kloakmester om hjælp til dimensioneringen.

  Videofilm

   

 • Render til regnvand

  Ved at anlægge render til at lede regnvand kan vandet blive ledt derhen, hvor det ønskes. Det kan både være en rende direkte i græsplænen, eller det kan være med belægning af fx sten.

  Hvis renderne laves med gennemtrængelig belægning, har noget af vandet mulighed for at sive ned i jorden under transporten.

  Du behøver ikke tilladelse til at anlægge en rende til regnvand i en almindelig parcelhushave.

 • Vær opmærksom på

  Der er flere ting, det er vigtigt at overveje, før du går i gang med at håndtere dit regnvand lokalt.

  • Når regnvandet lander på tage og veje, kan det føre forskellige stoffer med, som vi helst vil undgå i vores miljø. Det kan blandt andet være tungmetaller eller miljøfremmede stoffer fra tage eller indkørsler. Der kan dog findes løsninger på det. Ved at tilsætte kalk eller velomsat kompost til den jord, der modtager regnvand med de uønskede stoffer, kan nogle af stofferne, der er i regnvandet tilbageholdes.

  • Det er ikke alle steder, der er egnet til nedsivning, fx områder hvor grundvandet står højt, eller områder hvor jorden er forurenet. Derfor er det vigtigt at spørge kommunen, inden der etableres nedsivningsløsninger

  • Det er vigtigt at lave en vurdering af dimensioneringen af LAR-løsningerne, så det overvejes, hvor meget vand arealerne kan modtage. Det er også vigtigt at vurdere, hvor vandet vil løbe videre hen, hvis der sker overløb. På den måde får hverken du eller din nabo våde fødder
Siden er sidst opdateret 13. juli 2021