Udskift dit oliefyr - videomøde

Med den nuværende tilskudsordning fra Bygningspuljen er der mange penge at spare, fx ved at udskifte sit oliefyr med en varmepumpe - se og hør om mulighederne

Gør din bolig mere klimavenlig

Slagelse Kommune holdt torsdag 10. november 2020 et digitalt informationsmøde om forskellige muligheder for, at gøre opvarmningen af boligen mere klimavenlig.

Efter et kort oplæg fra Slagelse Kommune gennemgik SparEnergi og Energitjek Slagelse forskellige muligheder for opvarmning af boligen og statens tilskudsordning. Der blev desuden svaret på spørgsmål fra mødedeltagerne undervejs. 

Optagelse fra videomødet 10.11.2020

Hør om tilskud og forskellige typer varmekilder i denne videooptagelse:   

Få uvildig rådgivning

Som borger i Slagelse Kommune har du mulighed for gratis og uvildig vejledning hos Energitjek Slagelse. Her har du også mulighed for at få et gratis energitjek af dit hjem.

SparEnergi er klar også med uvildig rådgivning. Læs mere på deres hjemmeside eller ring / skriv til dem:

Kom godt i gang med ny energi

Se hvad du kan få i tilskud, og hvad du kan spare ved at skifte til en ny type varme. Brug en VE-godkendt installatør til, at installere et VE-anlæg. Så du får det største udbytte af anlægget. (VE = vedvarende energi). Direkte links:

Overordnet guide og spørgsmål/svar

Herunder har vi samlet en overordnet guide med links til mere information både på SparEnergi og på kommunens hjemmeside. Du kan også finde svar på de mest stillede spørgsmål. 

Varmetyper, tilskud & FAQ
 • Jordvarmeanlæg

  Søg om tilladelse til etablering hos din kommune. Læs mere på:

 • Varmepumpe - luft til vand

  Du skal ikke søge en tilladelse til denne løsning. Vær opmærksom på, at overholde grænser for støjniveau og afstand til skel.

  Læs mere om de forskellige typer varmepumper på:

 • Varmepumpe - luft til luft

  Der gives ikke tilskud til denne løsning. Løsningen egner sig bedst som supplerende varmeforsyning. Den kræver et separat system til opvarmning af brugsvand. 

  Læs mere om de forskellige typer varmepumper på:

 • Solcelleanlæg

  Overvejer du at kombinere din nye opvarmning med et solcelleanlæg, kan du læse mere om, hvordan du søger tilladelse her på: 

 • Hvad kræver det for at få tilskud?

  For at få tilskud til at skifte til en varmepumpe eller jordvarme, skal din bolig ligge uden for et fjernvarmeområde.

  • Se, hvor der er fjernvarme i Slagelse Kommune (nyt vindue) 
   Vejledning: Tryk "Søg" i menulinjen på kortet - vælg i listen "en kommune" - vælg "Slagelse" i rullemenuen eller skriv "Slagelse" i rullemenuens søgefelt - klik på "Slagelse". 

  • Fra 1. april 2021 skal du bruge en VE-godkendt installatør, hvis du udskifter oliefyret med varmepumpe eller jordvarme. VE står for vedvarende energi og er din garanti for, at installatøren kan udføre arbejdet korrekt. Kravet om VE-godkendte virksomheder gælder kun for installering af varmepumper og jordvarme.

  • Boliger skal være energimærket efter 01.10.2012. Det er dog ikke et krav, hvis du kun søger om tilskud til varmepumpe eller jordvarme.

  • Du skal søge og få tilsagn om tilskud, inden du sætter arbejdet i gang. 
 • BBR - Bygnings- og Boligregisteret

  Både potentielle besparelser og tilskuddets størrelse beregnes ud fra de oplysninger, der står i BBR-registret om din bolig. Det er derfor en god idé at tjekke, at boligens nuværende BBR-oplysninger er korrekte.

  Du skal opdatere din boligs BBR-oplysninger, hvis du skifter opvarmningskilde, og hvis du efterisolerer boligen.

  Hvis du skifter opvarmningskilde til el (varmepumpe eller jordvarme), får du rabat på den del af dit elforbrug, som ligger over 4.000 kWh.

  Det gælder kun, hvis du har opdateret boligens BBR.

 • Hvis du sløjfer en olietank

  Skal du udskifte dit oliefyr til en anden varmekilde, er det vigtigt at få nedlagt (sløjfet) alle eksisterende olietanke; især de nedgravede.

 • Spørgsmål og svar om krav, tilskud og varmekilder
  • Efter hvornår må man ikke skifte oliefyr mere?
   Siden 2013, men bor man i åbent land uden kollektiv forsyning, er det fortsat lovligt. Det gælder dog ikke nybyggeri, hvor oliefyr er forbudt uanset boligens placering.

  • Hvor finder man oplysninger om en pulje til udskiftning af oliefyr?
   Det gør du på Sparenergi.dk (nyt vindue).
   Der er også forskellige beregningsmodeller, der viser, hvad der spares ved efterisolering og ved skift mellem forskellige energiformer.

  • Er der flere penge i puljen i år?
   Nej, puljen er lukket for 2020.

  • Hvis man allerede har søgt, hvornår får man så svar på, om man er kommet med i puljen?
   Energistyrelsen forventer, at alle får svar før 31/12-2020.

  • Hvornår åbner en ny pulje?
   I starten af 2021. Tilmeld dig eventuelt SparEnergis nyhedsbrev (nyt vindue).

  • Må man begynde arbejdet med det samme?
   Nej, arbejdet må først sættes i gang, når man har modtaget tilsagn om tilskud. Man kan indhente tilbud, men ikke skrive under på det.

  • Er der skrotningspræmier på oliefyr?
   Nej, der er ingen lokale puljer.

  • Kan man få tilskud til varmepumpe eller jordvarme, når man bor i fjernvarmeområder?
   Nej.

  • Hvis man ikke kan få fjernvarme, skal man så bare skifte til nyt oliefyr?
   Start med at undersøge mulighederne for at spare penge på SparEnergi.dk/nyvarme (nyt vindue).
   Som regel vil der være en stor besparelse ved at skifte til varmepumpe eller jordvarme.

  • Kræver det alt sammen energimærke?
   Ja, det gælder dog ikke, hvis man kun søger om tilskud til varmepumpe eller jordvarme.

  • Kan man få tilskud, hvis man udfører arbejdet selv?
   Nej, arbejdet skal udføres af en virksomhed.

  • Kan man få tilskud til at fjerne oliefyr, skorsten og tank?
   Nej, eventuelle tilskud til dette arbejde får den virksomhed, der udfører arbejdet.

  • Kan man få tilskud, hvis man udlejer boligen?
   Ja.

  • Kan man få tilskud, hvis man abonnerer på en varmepumpe?
   Nej, det er indregnet i prisen, hos dem der tilbyder ordningerne.

  • Kan man få tilskud fra både puljen og håndværkerfradrag?
   Nej, du kan kun få tilskud fra én ordning.

  • Hvordan sløjfer (nedlægger) man en olietank og et fyr?
   Du skal anmelde sløjfningen hos kommunen enten via bygogmiljoe.dk (nyt vindue) eller skrive til Slagelse Kommune på teknik@slagelse.dk

  • Hvor stort areal skal man have til jordvarmeanlæg?
   Arealet skal min. 300 m² eller ca. det dobbelte af det boligareal, der skal opvarmes.

  • Kan varmepumper drives af solceller?
   Ja.

  • Kan varmepumper bruges i 1.5 plans huse?
   Ja.

  • Skal varmepumper ikke kun bruges til gulvvarme?
   Det er korrekt at gulvvarme og varmepumper fungerer optimalt pga. en lav fremløbstemperatur. Men erfaringerne viser, at de også fungerer godt med radiatorer. Især i ældre huse, hvor radiatorer i forvejen er overdimensionerede. Enkelte steder kan det betyde, at man skal udskifte til en større radiator.

  • Kan man få nedsat eltakst?
   Ja, det kræver, at BBR og opvarmningsform er opdateret. Man kan dog kun få rabat på den del af elforbruget, som ligger over 4.000 kWh.

  • Kan man etablere jordvarme alle steder?
   Kontakt kommunen inden projektet påbegyndes. Der skal bl.a. tjekkes for, om der er konflikt med drikkevand i området.

  • Er det tilskud til luft-til-luft varmepumper?
   Nej.
Siden er sidst opdateret 10. juni 2022