Vand i kælderen

Ved kraftig regn kan kloaksystemet blive overbelastet, vandet stige og give vand i kælderen. Se hvorfor og hvad du kan gøre.

Der kan være flere årsager til, du pludselig får vand i din kælder. Det kan fx skyldes:

 • din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, for så er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen
 • forstoppelse i kloaksystemet under dit hus
 • indsivende grundvand
Spørgsmål og svar
 • Hvad gør jeg, når der ER kommet vand i kælderen?
  1. Kontakt dit forsikringsselskab
  2. Giv SK Forsyning besked

  Forsikringsselskabet kan oplyse om dine muligheder for at få rengjort din kælder og få erstattet de ting, der har lidt skade. De kan også fortælle, hvad du ellers skal gøre.

  SK Forsyning vil gerne have besked om oversvømmelsen af din kælder. Dermed kan de tage oversvømmelsen med i deres planlægning, når de skal forbedre kloaknettet og deraf måske gøre forholdene i dit område bedre.

 • Hvorfor fik jeg vand i kælderen?

  Når det regner kraftigt, bliver kloaksystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene.

  • Ligger din kælder lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen

  • Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus eller grundvand

  • Er vandet i din kælder klart og rent, kan det være grundvand eller regnvand, der siver ind i din kælder.

   Vandet kan stamme fra utæt vandrør, utæt kældervæg, utæt kældergulv eller utæt tagnedløbsbrønd udenfor huset.

   Det kan også skyldes, at terræn skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester.
 • Hvad kan jeg gøre, så der ikke kommer vand i kælderen igen?
  • Kontakt en autoriseret kloakmester

  Kloakmesteren kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

  Oversvømmelser af en kælder kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke

 • Er det ikke kommunens problem, når der kommer vand i kælderen?
  • Det er ikke kommunen, men SK Forsyning som ledningsejer, der har ansvar og pligt til at aflede dit regnvand og spildevand fra stueplan

  • Det er dit ansvar at sørge for afledning af regnvand og spildevand fra kælderen. Det er også dit ansvar som husejer at sikre kælderen mod oversvømmelse.

  Hvad gør kommunen og SK Forsyning?

  SK Forsyning har ansvaret for, at deres kloaksystem er i orden. Det går normalt ind til skel.

  Kommunen og SK Forsyning samarbejder løbende på at forbedre kloaknettet. Vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og bassiner at forbedre kloaknettet til at kunne taget meget store vandmængder.

  Men vi er ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når der kommer voldsomme regnskyl.

 • Pjece om vand i kælderen

  I denne pjece fortæller vi, hvad du kan gøre, og hvordan du måske kan undgå, det sker igen. 

Siden er sidst opdateret 10. juni 2022