Drikkevandets vej til dig

Drikkevandet i Slagelse Kommune leveres primært fra SK Forsyning A/S, der er ejet af Slagelse Kommune

SK Forsyning A/S leverer bl.a. vand til Slagelse, Korsør og Skælskør. Herudover er der private vandværker og private distributionsvandværker.

De private vandværker leverer fortrinsvis vand til de mindre byer, en del af landområderne og et par sommerhusområder. SK Vand A/S leverer ca. 80 % af drikkevandet i kommunen, og de private vandværker leverer ca. 20 %.

  • Kommunen er selvforsynende med drikkevand
  • Kun få ejendomme langs kommunegrænsen får vand fra vandværker i nabokommuner
  • Vandværker i Slagelse Kommune leverer vand til et mindre antal ejendomme i nabokommuner

Vandværkerne ligger spredt ud over det meste af kommunen, og boringerne, som de indvinder vand fra, er ofte i nærheden af selve vandværket. I nærheden af kysten er der dog kun ganske få vandværker. Alt drikkevandet til Korsør by bliver fx pumpet op af jorden mere end fem km fra kysten.

Siden er sidst opdateret 4. maj 2021