Pesticider i drikkevand og grundvand

Både grundvand fra hver enkelt boring og drikkevand til forbrugerne undersøges rutinemæssigt for pesticider.

Hyppigheden for, hvor ofte vandet undersøges, er afhængig af, hvor meget vand vandværket leverer og om der tidligere er fundet pesticider deri.

Når der ikke tidligere er fundet pesticider, analyseres vandet med følgende hyppigheder:

 • På mindre eller mellemstore vandværker, analyseres drikkevandet hvert år eller hvert andet år. På de største vandværker undersøges det to gange årligt.

 • Grundvand fra boringer undersøges hvert tredje, hvert fjerde eller hver femte år. 
Mere om fund af pesticider
 • Ved fund af pesticider

  Måles der indhold af pesticider, indføres der skærpet overvågning for de fundne stoffer. Vandværket skal derfor udtage to eller fire analyser om året afhængig af den målte koncentration.

  Grænseværdierne for pesticider gælder for det drikkevand, vandværket leverer til forbrugerne. Der er ingen grænseværdi for indhold i boringer.

  Konstateres der pesticider over grænseværdien i en eller flere boringer:

  • Vandværket kan blande vand fra forurenede boringer med uforurenet vand. Derved kommer koncentrationen af pesticider i drikkevandet til forbrugerne under grænseværdien 

  • Vandværket kan stoppe med at indvinde vand fra boringer med højt indhold af pesticider, hvis der kan indvindes tilstrækkeligt med vand fra andre boringer

  Vandværket skal blot sikre, at det vand forbrugerne modtager, overholder grænseværdierne. 

 • Grænseværdier

  For de fleste pesticider gælder en højst tilladelig grænseværdi på 0,1 mikrogram/liter. Det svarer til, at man tilsætter et gram pesticid til et bassin, som har et grundareal på 10.000 kvadratmeter (1 hektar) og en højde på 1 m, og fylder det op med vand. 

 • Resultater af målinger

  Analyseresultater fra aktive boringer tilhørende aktive almene vandværker pr. 1. juli 2019.

  Kortene opdateres 1-2 gange årligt. 

 • Vandværker

  Vil du vide mere om vandkvaliteten på det vandværk, du modtager vand fra, så besøg vandværkets hjemmeside.

  Du kan også finde mere uddybende information i Jupiter, der en landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data.

Siden er sidst opdateret 6. april 2021