Ansøgning om sø mv.

Inden du laver en sø på din ejendom, skal du søge kommunen om tilladelse.

Du skal søge tilladelse, hvis vandhullet eller søen er større end 100 m². Der er også regler for, hvad du skal gøre, hvis søen ligger i landzone eller skal uddybes eller renses op. 

Du kan læse de gældende regler på siden:

Læs også hvordan du kan søge om tilskud til at anlægge vandhuller og mindre vådområder samt få gode råd om placering, dybde, omkringliggende planteliv mv.

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020