Ansøgning om sø mv.

Inden du laver en sø på din ejendom, skal du søge kommunen om tilladelse.

Du skal søge tilladelse, hvis vandhullet eller søen er større end 100 m². Der er også regler for, hvad du skal gøre, hvis søen ligger i landzone eller skal uddybes eller renses op. 

Du kan læse de gældende regler på siden:

På siden finder du også tip til, hvordan du kan søge om tilskud til at anlægge vandhuller og mindre vådområder samt pjecen "Sådan får du et godt vandhul".

Siden er sidst opdateret 15. november 2018