Ansøgning om sø mv.

Inden du laver en sø på din ejendom, skal du søge kommunen om tilladelse.

Du skal søge tilladelse, hvis vandhullet eller søen er større end 100 m². Der er også regler for, hvad du skal gøre, hvis søen ligger i landzone eller skal uddybes eller renses op. 

Du kan læse de gældende regler på siden:

Læs også hvordan du kan søge om tilskud til at anlægge vandhuller og mindre vådområder samt få råd i pjecen "Sådan får du et godt vandhul".

Siden er sidst opdateret 7. januar 2020