Byggeri i landzone

Før du starter dit byggeri, skal du undersøge, om det er i landzone og kræver en landzonetilladelse eller anmeldelse.

Bestil tid hos Byggeri

Med tidsbestilling kan vi betjene dig, når det passer dig bedst, og du undgår samtidig ventetid. Du kan bestille tid til telefonsamtale eller personligt møde med en byggesagsbehandler.

Landzonetilladelse
 • Kræver landzonetilladelse

  I kommunens administrationsgrundlag kan du se, hvad der normalt gives landzonetilladelse til:

  Sagsbehandlingstid

  Kræver dit byggeri en landzonetilladelse, skal du regne med en længere sagsbehandlingstid. Vi skal først lave en konkret vurdering, inden vi kan give en landzonetilladelse. Din ansøgning skal også sendes i naboorientering, inden vi må træffe afgørelse.

  Din sagsbehandlingstid forlænges, hvis dit byggeri berører forhold i en anden lovgivning som fx naturbeskyttelsesloven. Denne lov regulerer bl.a. afstand for et byggeri i forhold til sø, å, skov og strand mm.

  Se landzonetilladelser her

  Afgørelser om landzonetilladelser der kan klages over kan ses her på hjemmesiden. Der er fire ugers klagefrist. Se dem på siden:

 • Kræver IKKE landzonetilladelse

  I landzone er der enkelte undtagelser, som ikke kræver landzonetilladelse.

  Det kan fx være

  • udvidelse af enfamiliehus op til i alt 500 m²
  • garage, udhus og lignende på maks. 50 m²

  Du skal søge byggetilladelse

  Selvom dit byggeri ikke kræver en landzonetilladelse, skal du altid søge byggetilladelse til byggeriet hos kommunen. Ansøgningen skal være digital, indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer samt være underskrevet af ejeren.

  Du søger byggetilladelse via selvbetjening:

Kræver anmeldelse
 • Ny landbrugsbygning

  Fra 15. juni 2017 skal alle nye landbrugsbygninger anmeldes til kommunen jf. Planlovens § 38, stk. 2.

  Kommunen vurderer ud fra din anmeldelse, om bygningen er nødvendig for den pågældende ejendom, hvorpå den opføres, eller om den anvendes af flere ejendomme, der drives sammen.

  Landbrugsbygninger kræver stadig byggetilladelse, og du må først starte byggeriet, når vi har givet tilladelse.

  Sådan anmelder du ny landbrugsbygning

  Du anmelder ny landbrugsbygning via selvbetjening.

 • Overflødiggjort bygning i landzone

  I landzone er der i de fleste områder god mulighed for at ændre anvendelsen af en overflødiggjort bygning, uden det kræver landzonetilladelse jf. Planlovens § 38, stk. 1.

  Hvis en eksisterende bygning er ældre end 5 år og ikke skal bygges om eller tilbygges i væsentligt omfang, kan du fx indrette:

  • en bolig
  • en mindre butik (maksimalt 250 m²)
  • håndværksvirksomhed
  • industrivirksomhed
  • lager
  • kontor

  Der gælder dog særlige regler, hvis ejendommen ligger i et støjkonsekvensområde ved forsvarets øvelsesterræn og skydebane, flyveplads, flyveplads til lægehelikopter og vindmøller mv. Der er også andre regler indenfor strandbeskyttelseslinjen og i kystnærhedszonen.

  Du skal anmelde ændringer

  Du skal anmelde ændret anvendelse af en overflødiggjort bygning til kommunen. Du anmelder via selvbetjening.

  Bemærk at ændret anvendelse af bygninger kræver byggetilladelse, og at byggeriet først må starte, når vi har givet byggetilladelse. Du søger byggetilladelse særskilt via Byg og Miljø:

Spørgsmål og svar
 • Hvor lang tid går der, før jeg får svar på en byggesag, der IKKE kræver dispensation, partshøring eller naboorientering?

  Svartider for byggesager afhænger af, om byggesagen kræver eller ikke kræver

  • dispensation
  • partshøring
  • naboorientering

  Svartider regnes fra det tidspunkt, hvor byggesagen er fuldt oplyst. Dvs. at kommunen har fået alle oplysninger, der skal bruges for at behandle sagen.  

  Svartider

  For en fuldt oplyst byggesag:

  • Strakssager - 3 arbejdsdage
  • Erhvervsrelaterede byggesager - 9 uger
  • Enfamiliehuse og sommerhuse - 7 uger
  • Garager, carporte og udhuse - 4 uger
  • Campingtilladelser - 10 uger
  • Anmeldelser i landzone (PL §38) - 2 uger
 • Hvor lang tid går der, før jeg får svar på en byggesag, der KRÆVER dispensation, partshøring eller naboorientering?

  Svartider for byggesager afhænger af, om byggesagen kræver eller ikke kræver

  • dispensation
  • partshøring
  • naboorientering

  Svartider regnes altid fra det tidspunkt, hvor byggesagen er fuldt oplyst. Dvs. at kommunen har fået alle oplysninger, der skal bruges for at behandle sagen.  

  Svartider

  For fuldt oplyst byggesag der kræver dispensation, partshøring eller naboorientering:

  • Strakssager - er ikke muligt
  • Erhvervsrelaterede byggesager - 12 uger
  • Enfamiliehuse og sommerhuse - 10 uger
  • Garager, carporte og udhuse - 12 uger
  • Landzonetilladelser (erhverv) - 10 uger
  • Landzonetilladelser (ikke erhverv) - 12-15 uger
  • Landzonetilladelser (lovliggørelse) – 30 uger
Siden er sidst opdateret 30. marts 2022