I offentlig høring

Landzonetilladelser skal offentliggøres ifølge planloven

Sådan offentliggøres landzonetilladelse

Vi offentliggør udelukkende landzonetilladelser her på hjemmesiden. Du kan se de se aktuelle landzonetilladelser via dette direkte link:

Afgørelser om landzonetilladelser bliver normalt offentliggjort hver tirsdag.

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over en tilladelse eller en afgørelse. Klagen skal være skriftlig.

Du finder en klagevejledning i bunden af hver enkelt afgørelse om en landzonetilladelse.