Fund af jordforurening

Konstaterer du forurening på et areal, som du ejer eller bruger, skal du hurtigst muligt orientere kommunen.

Det er strafbart at undlade at anmelde fund af forurening.

Er der tale om et spild, der ikke har akut karakter, skal du hurtigst muligt kontakte Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik.

Akut opstået jordforurening

Læk olietank eller anden årsag til jordforurening.

  • Forsøg straks at forhindre udstrømning af forurening
  • Gør hvad du umiddelbart kan for at forhindre, at forureningen spredes til eksempelvis kloakker, vandløb og dræn
  • Kontakt det kommunale beredskab på telefon 112, hvis der er tale om et større spild

Fund ved bygge- eller jordarbejde

Konstatering af forurenet jord ved byggearbejde eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, eller et kortlagt areal hvor den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

  • Stands straks arbejdet
  • Kontakt Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik - se den grå kontaktboks

Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde.

Du må først genoptage arbejdet, når myndighederne har haft mulighed for at gennemgå sagen, og eventuelle tilladelser er meddelt.

Siden er sidst opdateret 6. juli 2018