Miljøuheld

Sådan gør du ved miljøuheld.

AKUT uheld med farlige stoffer 

 • Ring 112
 • Slagelse Kommunes Brand og Redning sørger for at tilkalde kommunens miljøafdeling
 • Hjælp personer ud af fareområdet
 • Yd førstehjælp hvis nødvendigt
 • Følg Brand og Rednings anvisninger

Du skal oplyse

 • Hvem du er? (navn)
 • Hvor du ringer fra? (adresse / telefonnummer)
 • Hvad er problemet / behovet?
 • Hvad er omfanget af involverede og tilskadekomne?
 • Hvor det er sket? (nøjagtig adresse eller lokalitet)
 • Oplys telefonnummer og sted hvor du opholder dig de næste timer

Hvad er et miljøuheld?

 • Uheld og hændelser som forårsager eller indebærer risiko for forurening af luft, vand og jord
 • Uheld hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer

Typiske miljøuheld omfatter fx udslip af olie eller kemikalier til kloak, å eller jord. Forurenende eller farlige stoffer kan være i luftform, væskeform eller fast form.

Ved forurenende eller farlige stoffer forstås sundhedsfarlige og/eller forurenende stoffer, herunder miljøfarlige, ætsende, giftige og brandfarlige stoffer samt stoffer, der ikke i sig selv er sundhedsfarlige, men som i visse tilfælde og mængder kan forurene omgivelser.