BBR-meddelelse

BBR-meddelelser viser de oplysninger, der er registreret i (BBR) Bygnings- og Boligregisteret om ejendomme i Danmark

Hvis der er ændringer, er skiftet varmekilde, eller er fejl i din BBR, skal du som ejer sørge for, de bliver rettet. Du kan rette eller ændre via:

eller sende en e-mail til: 

- hvorefter vi vurderer, om din ændring kan gennemføres uden byggesagsbehandling. 

Alle ejendomme i Danmark

OIS er en forkortelse for den Offentlige InformationsServer, en statslig database som administreres af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

På OIS kan du se et stort antal oplysninger om din egen og andres ejendom. Du kan fx se oplysninger om arealer, antal værelser, vurderingsoplysninger, tilstandsrapporter m.m.

Du skal være ejer og være logget ind med NemID for at se alle ejendomsoplysninger.

Særligt om elvarme
Nedsættelse af elafgift
 • Se betingelserne for at opnå reduceret elafgift

  Du skal ansøge hos dit eget elselskab.

  Den primære opvarmning skal være elvarme, og det skal være registreret i BBR.

  Søger du om reduktion med tilbagevirkende kraft, er det datoen for registreringen i BBR, der er gældende. Vi følger retningslinjerne fra Skattestyrelsen, som er myndighed på elafgiftsområdet.

  Har du et skema fra elselskabet, som kommunen skal udfylde, skal du sende det til:

  Vi returnerer herefter skemaet til dig indenfor 10 hverdage.