Ejendomme uden tinglyst adkomst

Pligt til dokumentation

Der er ikke tinglysningspligt i Danmark og særligt ejendomme på lejet grund, er der tradition for ikke at tinglyse adkomst på.

Overtager du en ejendom uden tinglyst adkomst, så har du pligt til at dokumentere dette, i form af en underskrevet købsaftale/skøde overfor kommunens ejendomsskattekontor. Herefter vil opkrævningen af ejendomsskat m.v. ske overfor den retmæssige ejer.

Dokumentationen sendes til Slagelse Kommune på mail ejendomsskat@slagelse.dk.

Siden er sidst opdateret 3. september 2021