Ejendomsskat

Ny indefrysningsordning på grundskyld

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for Boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning som gælder for årene 2018 - 2020.

Hvem er omfattet af ordningen?

Du er omfattet af ordningen, hvis du ejer fast ejendom, og grundskylden stiger med mere end kr. 200,00 pr. ejer. Hvis du er omfattet af ordningen, så får du en ny ejendomsskattebillet efter den 05.06.2018, hvor du kan se indefrysningsbeløbet. Hvis du ikke modtager en ny skattebillet, så er du ikke omfattet af ordningen.

Indefrysningen er rentefri til og med år 2020.

Kan jeg betale stigningen nu, hvis jeg ønsker det?

Du kan ikke udtræde af indefrysningsordningen og frivilligt betale stigningen på grundskylden.

Hvad hvis jeg sælger mit hus?

Hvis du sælger dit hus, så vil Slagelse Kommune opkræve den indefrosne grundskyld.

Kan jeg komme ud af ordningen?

Den nye indefrysningsordning er midlertidig, og løber indtil 2020. Ordningen bliver fra år 2021 ændret til en fast ordning i SKAT. I forbindelse med ændringen af ordningen fra midlertidig til fast ordning kan du udtræde af ordningen. Hvis du vælger at udtræde af ordningen, så skal den indefrosne grundskyld betales.

Hvad hvis jeg vælger at fortsætte i den faste ordning? Vælger du at forblive i ordningen, så skal du først indfri den indefrosne grundskyld, når du sælger ejendommen. Du skal dog være opmærksom på efter 2020, skal du betale renter af den saldo, der står som indefrossen. 

Spørgsmål og svar