Affaldspligter

Du har pligt til at sortere dit affald, have en tilstrækkelig stor beholder og holde adgangen til den fri.

Adgang til affaldsbeholder

Du skal sørge for, at skraldemanden nemt kan komme til at tømme din beholder. Adgangsvejen fra vej til din beholder skal derfor overholde en række krav.

Størrelse på beholder

Hvis din beholder ikke er stor nok, kan du få ombyttet den til en større. Det koster et gebyr for ombytning og en stigning i den årlige afgift for afhentning af mere affald.

Sortering

Alle borgere skal sortere deres affald. Affaldsordningen omfatter afhentning på adressen af restaffald og madaffald og fx plast, papir, glas og metal.

Spørgsmål om husholdningsaffald?