Beskæring af beplantning

Dine hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortove, veje og stier skal beskæres.

Fodgængere og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din grund. Hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortov, veje og stier, kan være både til gene og fare for trafikken. Derfor har du pligt til at beskære dem.

 • Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde
 • Trækroner skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,8 m over fortovet og 5 m over vejen
 • 1,5 m ind over rabatter fra vejens kant skal der også være en frihøjde på 5 m
 • Skilte og gadelys må ikke være dækket
 • Se vejledning som billede - til print (pdf - nyt vindue)

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster og vejskilte mv. Ved beskæring skal du huske på, at våde grene tynges ned.

På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære godt, så trafikanter kan se til begge sider, inden de krydser vejen.

Oversigtsarealer

På nogen ejendomme kan der være registreret oversigtsarealer, som til enhver tid skal være holdt fri for beplantning af hensyn til udsynet i trafikken.

Hvis du ikke beskærer

Hvis du ikke beskærer din beplantning, kan kommunen pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev.

Har du ikke beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære den for din regning.

Spørgsmål og svar
 • Hvornår bør træer og buske beskæres?

  Det er en fordel at beskære så tidligt som muligt i træets levetid. Herved begrænses sårets størrelse, og træet har lettere ved at hele det.

  Generelt kan træer og buske beskæres hele året. Fastlæggelsen af tidspunktet for beskæring baseres derfor på en afvejning af forskellige hensyn:

  • Biologiske hensyn

   Det anbefales at beskære om sommeren, når træerne er biologisk aktive og hurtigt kan reagere på beskæringsindgrebet.

  • Æstetiske hensyn

   Enkelte slægter bør beskæres lige efter løvfald for at undgå generende "blødning" fra beskæringsstederne.

  • Praktiske hensyn

   Træbeskæring udføres ofte om vinteren, hvor kronens form og struktur bedre ses, når træet står uden blade.
 • Hvordan bør træer beskæres?

  Ved en egentlig bortskæring af krongrene bør snittet foretages, der hvor grenen møder stammens bark, typisk ca. 0,5-1 cm ude af grenen, markeret ved en barkvold.

  Skær aldrig en gren midt over. Enten dør den og kan blive et angrebssted for svampe, som forhindrer træet i selv at hele, eller den kvitterer ved et antal vandris, der medfører, at der få år efter skal klippes igen.

  Er der tale om en lettere tilbageskæring af tynde krongrene, skæres der umiddelbart over en sidegren, som på naturlig måde kan fortsætte væksten.

 • Der er nogen, der ikke klipper deres hæk/træer ud mod vejen. Hvor kan jeg klage?

  Du kan klage til kommunen på e-mail:

 • Inden hvilken dato skal jeg have klippet min hæk?

  Der er ikke nogen regel for, hvilken dato du skal have klippet din hæk. Din hæk skal klippes, når den er vokset ud over skel – uanset hvornår på året det sker.

 • Hvor høj skal min hæk være?

  Du og din nabo skal selv blive enige om, hvor høj jeres fælles hæk/hegn skal være. I nogle tilfælde kan der stå en højde i områdets lokalplan eller grundejerforeningens vedtægter.

  Der er ikke nogen fast regel om, hvor høje hække skal være ud til vejen. Dog kan der på hjørnegrunde være tinglyst en servitut om oversigtsarealer. Det vil typisk være i kryds, hvor det er svært for bilisterne at se rundt om hjørnet, inden de kører ud på vejen. Det er her vigtigt at holde udsynet frit af hensyn til trafiksikkerheden.

  Du kan se, om der er registreret et oversigtsareal på din ejendom på Tinglysningens hjemmeside:

 • Min nabo og jeg er uenige om, hvordan vores hæk/hegn skal være. Hvad skal jeg gøre?

  Når det handler om hække eller hegn imellem to naboer og ikke ud til vejen, kan du bede hegnssynet om at mægle i sagen.

  Kontakt hegnssynet på e-mail:

 • Vi har et stort træ i vores have, som naboen ønsker, vi skal fælde. Kan naboen forlange det?
  Enkeltstående træer er som udgangspunkt et almindeligt naboretligt forhold, som kommunen ikke kan hjælpe med. Naboretlige forhold hører under de almindelige domstole.
   
  I de få særlige tilfælde, hvor træet står i et skel mellem to ejendomme, eller så tæt på skellet at et eventuelt fælles hegn tager eller kan tage skade, kan der eventuelt være tale om en sag, som hører under kommunens hegnssyn.

  Kontakt hegnssynet på e-mail:

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke opfylder mine pligter som grundejer?

  Hvis du ikke opfylder dine pligter som grundejer, kan kommunen i sidste ende udføre arbejdet på din regning. Som regel vil du først få et brev med et varsel, fx om at du skal klippe din hæk.

  I særlige tilfælde, hvor der er akut fare for færdslen, kan kommunen udføre arbejdet uden at skrive til dig først. 

 • Min udlejer og jeg kan ikke blive enige om, hvem der skal gøre hvad. Hvad gør jeg?

  Som udgangspunkt er det grundejeren, der har forpligtigelserne. Nogen har dog lavet andre aftaler. Tjek betingelserne i din lejekontrakt.

  Hvis pligterne ikke bliver gjort, vil kommunen altid henvende sig til grundejeren.

Siden er sidst opdateret 4. maj 2021