Fortove og stier

Du har pligt til at luge ukrudt i dit fortov og stier ud for din ejendom.

Udover at holde rent for ukrudt har du pligt til at fjerne affald, visne blade og lignende fra fortovet ud for din ejendom.

Sørg for ikke at feje affald, grus og blade mv. ned i rendestensbrøndene. Det stopper dem til, hvilket kan betyde, at vejen bliver oversvømmet i regnvejr.

Husk desuden at du skal beskære dine træer og buske, så de ikke vokser ud over vejen eller fortovet.

Om vinteren

I vintertiden med sne og frost har du desuden pligt til at rydde for sne og sørge for, at der ikke er glat på fortove og arealer ud for din ejendom.

Spørgsmål og svar