Oversigtsarealer

På en ejendom kan der være registreret et oversigtsareal, der skal sikre trafikanter frit udsyn.

Et oversigtsareal skal holdes fri for beplantning, skilte, reklamer, bebyggelse og lignende i en højde af maks. 1 m over vejen.

Du må ikke anbringe affald, materiel, materialer, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende på arealet uden kommunens tilladelse. Heller ikke midlertidigt.

Du skal som ejer af en ejendom følge vores anmodning om at sikre oversigten på de registrerede arealer ved at fjerne elementer, der er til gene. Vi kan, om nødvendigt, udføre arbejdet for din regning som grundejer.

Spørgsmål og svar
Siden er sidst opdateret 30. november 2020