Rotter

Du har pligt til at fortælle det til kommunen, hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom.

Sådan melder du om rotter

Du melder om rotter via selvbetjening.

Når du har meldt om rotter, vil vi hjælpe dig med at slippe af med dem. Kommunens trofaste rottehund Puf og hans hjælpere står klar.

Hvem må bekæmpe rotter?

 • Kommunen har ansvaret for at bekæmpe rotter
 • Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler
 • Kommunen må ikke udlevere kemiske midler (gift) til bekæmpelse af rotter

Kommunens Entreprenørservice bekæmper rotter i hele kommunen. Nederst på siden kan du se et videoklip om rottehunden Puf.

Private rottebekæmpere

Konstaterer du uden for Entreprenørservices åbningstid rotter indendørs i dit hjem eller på en fødevarevirksomhed, må du godt lave en aftale med en privat autoriseret rottebekæmper.

Udgifter til at bekæmpe rotter uden for kommunens åbningstid skal du som grundejer eller lejer betale.

Du kan efterfølgende vælge at anmode kommunen om fremover at bekæmpe rotter på adressen.

Mere om rotter
 • Minimér risikoen for rotter

  Du har pligt til at sikre og renholde din ejendom, og det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende. Det kan trække rotter til.

  Huller i jorden kan være tegn på udendørs rotteangreb. Et hul ved en kloakledning kan det være tegn på et kloakbrud, og dermed at der er rotter.

  Pas på ved fodring af fugle

  Hønsehold og fodring af fugle kan også tiltrække rotter.

  • Fugle skal fodres på fuglebræt eller via foderautomat mindst 1,5 meter over jorden
  • Fodr ikke mere end fuglene kan æde, eventuelt spild på jorden bør samles op dagligt
  • Placer foderbrættet væk fra grenbunker, hække, brændestabler eller lignende
  • Opbevar fuglefoder i tætte beholdere

  Pjece

 • Se kommunens rottehund Puff i aktion

Spørgsmål og svar
 • Hvordan betaler man for rottebekæmpelse?

  Du betaler for at få bekæmpet rotter via ejendomsskatten.

 • Hvornår kommer kommunens rottefængere på besøg?

  Alle ejendomme får besøg, når der er anmeldt rotter.

  Ejendomme i landzone samt landbrug i byzone får derudover besøg, når kommunen har kampagnekørsel. Dette annoncerer vi på hjemmesiden.

  Ejendomme i landzone samt landbrug i byzone er tilsynspligtige. Det betyder, at vi besøger dem med to års mellemrum. Er der rotter, bliver de bekæmpet, og vi besøger herefter ejendommen hvert halve år. Efter tre besøg i træk, hvor der ikke er set rotter, skifter vi igen til at komme hvert andet år.