Rotter

Du har pligt til at fortælle det til kommunen, hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom.

Sådan melder du om rotter

Du melder om rotter via selvbetjening her på hjemmesiden eller ved at bruge vores app Giv et praj.

Når du har meldt om rotter, vil vi hjælpe dig med at slippe af med dem. Kommunens trofaste rottehund Puf og hans hjælpere står klar.

Mere om rotter
 • Akut anmeldelse af rotter på helligdage og i weekender

  Du kan lave en akut anmeldelse af rotter på helligdage og i weekender mellem kl. 8 og 18, hvis du har rotter

  • indendørs i beboelser
  • på fødevarevirksomheder
  • indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en sundhedsmæssig risiko

  Sådan laver du en akut anmeldelse

  • Ring til rottevagten på tlf. 21 24 71 19
 • Minimér risikoen for rotter

  Du har pligt til at sikre og renholde din ejendom, og det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende. Det kan trække rotter til.

  Huller i jorden kan være tegn på udendørs rotteangreb. Et hul ved en kloakledning kan det være tegn på et kloakbrud, og dermed at der er rotter.

  Pas på ved fodring af fugle

  Hønsehold og fodring af fugle kan også tiltrække rotter.

  • Fugle skal fodres på fuglebræt eller via foderautomat mindst 1,5 meter over jorden
  • Fodr ikke mere end fuglene kan æde, eventuelt spild på jorden bør samles op dagligt
  • Placer foderbrættet væk fra grenbunker, hække, brændestabler eller lignende
  • Opbevar fuglefoder i tætte beholdere
 • Se kommunens rottehund Puff i aktion

Spørgsmål og svar
 • Hvem må bekæmpe rotter?

  Kommunens Entreprenørservice bekæmper rotter i hele kommunen.

  • Kommunen har ansvaret for at bekæmpe rotter
  • Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler
  • Kommunen må ikke udlevere kemiske midler (gift) til bekæmpelse af rotter

  Private rottebekæmpere

  Konstaterer du uden for Entreprenørservices åbningstid rotter indendørs i dit hjem eller på en fødevarevirksomhed, må du godt lave en aftale med en privat autoriseret rottebekæmper.

  Udgifter til at bekæmpe rotter uden for kommunens åbningstid skal du som grundejer eller lejer betale.

  Du kan efterfølgende vælge at anmode kommunen om fremover at bekæmpe rotter på adressen.

 • Hvordan betaler man for rottebekæmpelse?

  Du betaler for at få bekæmpet rotter via ejendomsskatten.

 • Hvornår kommer kommunens rottefængere på besøg?

  Efter anmeldelse om rotter

  • Alle ejendomme får besøg, når der er anmeldt rotter, snarest muligt på hverdage

  • Indendørs beboelser, fødevarevirksomheder og indendørs tilsynspligtige virksomheder, eller steder hvor rotter udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, får besøg indenfor 24 timer - også i weekenden og på helligdage

  Tilsynspligtige ejendomme

  • Èt årligt besøg

  Mellem oktober og februar besøges tilsynspligtige ejendomme af en autoriseret skadedyrsbekæmper for en gennemgang for rotter.

  Forkus ved besøget vil også være på tilstrækkelig renholdelse og sikring, så ejendommen ikke er et attraktivt levested for rotter. Derved kan en eventuel forekomst af rotter på den baggrund effektivt bekæmpes.