Grundejerforeninger

Grundejerforeninger står for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fælles anlæg.

Nogle steder er det frivilligt, om man vil være medlem af grundejerforeningen, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem.

Når vi laver en lokalplan for et nyt boligområde, står der næsten altid, at der skal oprettes en grundejerforening, hvornår den skal oprettes, og at alle grundejere har pligt til at være medlem.

Oprettelse af forening
 • Hvem stifter en grundejerforening?

  Grundejere/udstykker står selv for at stifte en grundejerforening, med mindre Slagelse Kommune har udstykket og solgt grundene.

 • Hvordan opretter vi en grundejerforening?

  En ny grundejerforening skal etableres på en stiftende generalforsamling. I god tid inden da skal I sende udkast til vedtægter til Slagelse Kommune på e-mail:

  Vi forholder os kun til paragraffer i vedtægterne, der vedrører ting beskrevet i lokalplanen, at foreningen skal varetage. Herunder at sikre, at foreningen ikke helt eller delvist nedlægges, hvis kommunen har stillet krav om, at den blev etableret.

Vedtægter i foreningen
 • Skal kommunen godkende vedtægter i grundejerforeninger?

  Kun hvis det står i en lokalplan eller en deklaration, at Slagelse Kommune skal godkende vedtægter/ændringer af vedtægter. I så fald skal I sende vedtægterne på e-mail:

  Vi forholder os kun til paragraffer i vedtægterne, der vedrører ting beskrevet i lokalplanen, at foreningen skal varetage. Herunder at sikre, foreningen ikke helt eller delvist nedlægges, hvis kommunen har stillet krav om, at det blev etableret.

  Godkendelse af vedtægter

  Når vedtægterne er endeligt vedtaget på generalforsamlingen, skal de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift sendes til godkendelse på e-mail:

  Husk at vedhæfte kopi af referat fra generalforsamlingen.

  Når vi har påtegnet vedtægterne, sender vi dem tilbage til jer på e-mail.

 • Ændringer i en forenings vedtægter

  I kan sende forhåndsgodkendelse af ændringer og spørgsmål på e-mail til Slagelse Kommune inden generalforsamling:

  Det er en stor hjælp, hvis I kort beskriver, hvilke bestemmelser, I ønsker at ændre - og vedhæfter kopi af tidligere godkendte vedtægter.

  Slagelse Kommune forholder sig kun til de paragraffer i vedtægterne, der vedrører de ting beskrevet i lokalplanen, at foreningen skal varetage.

  Godkendelse af vedtægtsændringer

  Når ændringer i vedtægter er endeligt vedtaget på generalforsamlingen, skal I sende de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift til godkendelse hos kommunen på e-mail:

  Husk at vedhæfte kopi, af referat fra generalforsamlingen.

  Når vi har påtegnet vedtægterne, sender vi dem tilbage til jer på e-mail.

Tinglysning
Uenigheder i foreningen
Her er der foreninger
 • Er der en grundejerforening i mit boligområde?

  Har du pligt til at være medlem af en grundejerforening, vil det fremgå af en lokalplan eller en tinglyst deklaration på din ejendom.

  Tinglyste deklarationer:

  Når du køber hus

  Køber du hus et sted, hvor der er en grundejerforening, bør sælger eller ejendomsmægler altid vise dig vedtægterne, referater fra generalforsamlinger, budgetter og regnskaber. 

 • Kommunens liste – meld jeres grundejerforening ind

  Slagelse Kommune har en oversigt over grundejerforeninger i kommunen, men ikke alle foreninger er med på denne liste. Listen består kun af navn på formand og dækker ikke en optegnelse over, hvilke grunde der er med.

  Vi vil gerne have kontaktoplysninger om formand på e-mail: