Sådan klager du over røg, støj og lugtgener

Hvis du oplever miljømæssige gener fra naboer, virksomheder, dyr eller skadedyr, kan du klage over det

Før du sender din klage

Vær opmærksom på følgende, inden du sender din klage:

Tal med den der er skyld i generne

Tal med den der er skyld i generne, inden du klager. Det er altid en god idé selv at indlede en venlig og konstruktiv dialog med den, du vil klage over, før du klager til kommunen. Ofte er det endda nok. Samtidig risikerer du heller ikke at ødelægge et godt naboskab ved at bede kommunen om at løse problemet.

Klager skal sendes via klageskemaet

Klager skal sendes via klageskemaet (Selvbetjening).
Klageskemaet sørger for, at vi får de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din henvendelse. Vær grundig, når skemaet udfyldes. Jo mere præcise oplysninger vi får, jo bedre kan vi behandle din henvendelse. 

Din klage sendes i høring

Din klage sendes i høring hos den påklagede. Når vi modtager din klage, sender vi den til den påklagede og beder om bemærkninger. Det er derfor en god ide at være opmærksom på dit sprogbrug i klagen.

Det er ikke muligt at være anonym

Det er ikke muligt at være anonym. Alle har krav på at vide, hvem der har klaget over dem. 

Hvordan klager jeg?

Du kan klage via vores selvbetjening.

Hvad kan jeg klage over?
 • Dette kan du klage til kommunen over

  Du kan bl.a. klage over

  • Støj-, røg-, støv- og lugtgener fra virksomheder og dyrehold
  • Bygge- og anlægsaktiviteter
  • Røg fra private brændeovne
  • Uhygiejnisk opbevaring af affald mm.
  • Afbrænding af affald
  • Hønsehold

  Se også hvordan du anmelder

 • Dette kan du IKKE klage til kommunen over

  Vi behandler ikke klager over

  • Almindelig færdsel (Politiet)
  • Private arrangementer (Politiet)
  • Græsslåning og hækkeklipning (grundejer/Politiet)
  • Løse hunde (ejer/Politiet)
  • Røg/lugt fra grill eller fakler (ejer/Politiet)
  • Støj fra børn (institutionen, forældrene)

  Miljøafdelingen kan også vurdere, at det påklagede er af underordnet miljømæssig betydning (jf. § 85 i Miljøbeskyttelsesloven) og derfor afvise at behandle en klage.

Godt at vide om miljøklager
 • Hvordan behandler kommunen en klage?

  Miljøklagen bliver prioriteret

  Når miljøafdelingen modtager en klage, vurderer vi, om det drejer sig om et direkte miljøskadeligt problem, som skal håndteres straks.

  Sager, hvor forurening truer miljøet eller sundheden for mennesker eller dyr, behandles først. Herefter prioriteres sager om fx støj og lugt.

  Du får en kvittering fra os

  Når du sender en klage over miljømæssige gener til Slagelse Kommune, får du en kvittering med et forventet tidspunkt for, hvornår vi begynder sagsbehandlingen.

  Herefter kan du ikke forvente at modtage opfølgning eller status i sagen. Vi  kontakter dig, hvis der er behov for yderligere informationer, eller hvis der træffes en afgørelse i sagen.

 • Regulativer og forskrifter

  Forskrift for restauranter

  Restaurationer, diskoteker, spillesteder er reguleret af Forskrift for beværtninger, restauranter, caféer og diskoteker i Slagelse Kommune.

  Slagelse Kommune kan forlange, at støj fra restauranter og værtshuse skal begrænses. Spillesteder kan fx bruge en niveaubegrænser eller en støjafbryder, så musikken ikke overstiger den tilladte grænse.

  Hvis du vil klage over disse forhold, skal du bruge vores selvbetjening. 

  Regulativ for tomgangskørsel

  I Slagelse Kommune har vi et tomgangsregulativ. Det er indført for at begrænse CO2-udslippet og skåne miljøet med hensyn til luft-, lugt- og støjgener. Det betyder, at din bil maks. må stå i tomgang i ét minut.

  Hvis du vil klage over køretøjer i tomgang, skal du kontakte politiet.

Siden er sidst opdateret 3. september 2021