Anmeld udendørs støj og støv

Midlertidige aktiviteter, der støjer og støver udendørs, er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes 14 dage før start.

Sådan anmelder du

Senest 14 dage inden en midlertidig aktivitet skal finde sted, skal du anmelde den til kommunen. Du anmelder via selvbetjening.

Kan du ikke overholde fristen, skal du søge om dispensation - kontakt eventuelt kommunen for hjælp.

Hvad er midlertidige aktiviteter?

Midlertidige aktiviteter omfatter bl.a.

Anlæg til behandling af

 • asfalt
 • forurenet jord
 • spildevand
 • slam
 • kalkstabilisering
 • bygge- og stenmaterialer

Støv eller frembringelse af støv ved

 • nedrivning
 • byggefacadebehandling fx sandblæsning
 • øvrige bygge- og anlægsarbejder

Omfattet er også

 • ophugning af skibe
 • overfladebehandling af fritstående konstruktioner

Kommunen stiller krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses. Fx skal berørte naboer orienteres om start- og sluttidspunkt, senest to dage inden aktiviteten starter.

Siden er sidst opdateret 22. februar 2017