Bygge- og beskyttelseslinjer

En byggelinje er en offentligt fastsat grænse for, hvortil der må bygges på den side af en grund, der vender ud til en vej eller naturområde mv.

Grænserne skal til enhver tid overholdes. Når du har planer om at bygge nyt eller ændre på en eksisterende bygning, er det derfor vigtigt at være opmærksom på disse linjer. Også hvis du ønsker at placere eller plante noget.

Kontakt kommunen hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

Bestil tid hos Byggeri

Med tidsbestilling kan vi betjene dig, når det passer dig bedst, og du undgår samtidig ventetid. Du kan bestille tid til telefonsamtale eller personligt møde med en byggesagsbehandler.

Byggelinjer langs veje
 • Hvilke veje har byggelinjer?

  Der er tinglyst vejbyggelinjer langs næsten alle kommunens veje.

  Ejendomme op til offentlig vej er dermed pålagt byggelinjer. Det sikrer, at der er mulighed for at udvide vejen til en større bredde, fx til anlæg af en cykelsti eller af hensyn til trafikken.

  Ejere og brugere af ejendomme, der berøres direkte af nye vejbyggelinjer, får direkte besked. Samtidig offentliggøres vejbyggelinjer i lokale medier. Vejbyggelinjerne er gyldige umiddelbart efter offentliggørelsen.

 • Hvad er en byggelinje ved vejen?

  Populært sagt er en vejbyggelinje en linje målt i en fast afstand fra vejens midte (+ evt. højdetillæg) og udefter. De mest anvendte vejbyggelinjer er 20 m eller 12 m.

  På det opmålte areal må du ikke uden kommunes tilladelse bygges nyt eller ændres på bygninger, der allerede ligger inde på en del af arealet.

 • Dispensation og tilladelse

  Dispensation for vejbyggelinje

  Hvis vi vurderer, at det aldrig kan blive aktuelt at udvide vejen, kan vi give en dispensation for vejbyggelinjen.

  Tilladelse på areal indenfor byggelinje

  Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis der skal opføres nye bygninger eller ændres på eksisterende bygninger, som ligger på et areal indenfor vejbyggelinjer.

  Det gælder også ved etablering af fx p-pladser, interne veje, areal til udstilling og andre faste anlæg, reklamer og lignende på arealet.

  Du søger tilladelse ved at bruge kontaktoplysninger i den grå boks her på siden.

Beskyttelseslinjer
 • Er der beskyttelseslinjer på min grund?

  Nogle elementer i landskabet er beskyttet med bygge- og beskyttelseslinjer for at beskytte natur- og kulturmæssige værdier.

  Ønsker du at placere, plante eller bygge noget, er det vigtigt at være opmærksom på disse linjer.

  Du kan se, om der er beskyttelseslinjer på din grund i:

 • Fortidsminder

  Indenfor en afstand af 100 meter fra fortidsmindet, må du ikke foretage ændringer eller placere større elementer.

 • Kirker

  Indenfor en afstand på 300 meter fra kirken, må du ikke opføre bebyggelse, der er over 8,5 meter i højden.

 • Skove

  Indenfor en afstand på 300 meter må du ikke placere eller bygge større elementer. Hvis skoven er privatejet, gælder bestemmelsen kun, når skoven er større end 20 ha.

  Der er en del undtagelser, der ikke kræver dispensation.

 • Sten og jorddiger

  Nogle sten og jorddiger er beskyttet som fortidsminde. Der er ikke tilknyttet en egentlig beskyttelseslinje, men deres tilstand må ikke ændres. Derudover må der ikke ske jordbearbejdning eller beplantes indenfor en afstand på 2 meter.

 • Strandbeskyttelseslinjen

  Der er regler tilknyttet kystområder indenfor strandbeskyttelseslinjen. Beskyttelseslinjen ligger i en afstand af 300 meter fra vandkanten og ind i land.

  Reglerne indenfor linjen administreres af Miljø - og Fødevareministeriet. Har du spørgsmål til regler tilknyttet strandbeskyttelseslinjen, skal du kontakte Kystdirektoratet.

 • Søer og åer

  Indenfor en afstand på 150 meter må du ikke placere større elementer som fx campingvogne og bebyggelse. Du må heller ikke foretage ændringer i terræn eller lave nyplantning på arealerne.

Siden er sidst opdateret 31. marts 2022