Byg enfamiliehus, rækkehus eller kædehus

Du skal have modtaget en byggetilladelse fra kommunen, før du må begynde at bygge enfamiliehus, række- eller kædehus

Begynd og færdigmeld et byggeri

Relevante byggevejledninger

Vejledningerne er UNDER REVISION.

Inden du bygger
 • Ting du skal være opmærksom på

  Inden du bygger enfamiliehus, rækkehus, tilbygning, udestue, ændre en bygnings anvendelse fx indretter beboelse i en garage, forretning, stald mv., skal du være opmærksom på at:

  • Nogle mindre byggearbejder kan laves uden tilladelse eller anmeldelse
    
  • Inden du søger byggetilladelse, skal du undersøge, om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge
  • Du skal sende din ansøgning til os digitalt igennem selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Byg og Miljø giver dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din ansøgning.

   Husk at vedhæfte tegningsmateriale
   Krav til dit tegningsmateriale 
    

  • Arbejdet må ikke begynde, før kommunen har givet en byggetilladelse. Den gælder ét år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette år 
    
  • Når arbejdet er færdigt, skal du færdigmelde i Byg og Miljø. Så bliver byggeriet registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret). Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen
Spørgsmål og svar
 • Hvad er byggeretten?

  Byggeretten kan beskrives som retten til at opføre bebyggelse på en grund, hvis bestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold overholdes.

  Byggeretten indebærer, at kommunen ikke kan nægte at godkende en ansøgning om opførelse af bebyggelse, der holder sig inden for byggerettens bestemmelser.

  Ansøger du om at opføre bebyggelse, der ikke er i overensstemmelse med eller ikke er reguleret af byggerettens bestemmelser, skal vi foretage en helhedsvurdering.

  Bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt om bebyggelsesprocent, etageantal, højde og afstandsforhold gælder forud for bygningsreglementets bestemmelser.

 • Hvor lang tid går der, før jeg får svar på en byggesag, der IKKE kræver dispensation, partshøring eller naboorientering?

  Svartider for byggesager afhænger af, om byggesagen kræver eller ikke kræver

  • dispensation
  • partshøring
  • naboorientering

  Svartider regnes fra det tidspunkt, hvor byggesagen er fuldt oplyst. Dvs. at kommunen har fået alle oplysninger, der skal bruges for at behandle sagen.  

  Svartider

  For en fuldt oplyst byggesag:

  • Strakssager - 3 arbejdsdage
  • Erhvervsrelaterede byggesager - 9 uger
  • Enfamiliehuse og sommerhuse - 7 uger
  • Garager, carporte og udhuse - 4 uger
  • Campingtilladelser - 10 uger
  • Anmeldelser i landzone (PL §38) - 2 uger
 • Hvor lang tid går der, før jeg får svar på en byggesag, der KRÆVER dispensation, partshøring eller naboorientering?

  Svartider for byggesager afhænger af, om byggesagen kræver eller ikke kræver

  • dispensation
  • partshøring
  • naboorientering

  Svartider regnes altid fra det tidspunkt, hvor byggesagen er fuldt oplyst. Dvs. at kommunen har fået alle oplysninger, der skal bruges for at behandle sagen.  

  Svartider

  For fuldt oplyst byggesag der kræver dispensation, partshøring eller naboorientering:

  • Strakssager - er ikke muligt
  • Erhvervsrelaterede byggesager - 12 uger
  • Enfamiliehuse og sommerhuse - 10 uger
  • Garager, carporte og udhuse - 12 uger
  • Landzonetilladelser (erhverv) - 10 uger
  • Landzonetilladelser (ikke erhverv) - 12-15 uger
  • Landzonetilladelser (lovliggørelse) – 30 uger
Siden er sidst opdateret 15. april 2021