I offentlig høring

Landzonetilladelser skal offentliggøres ifølge planloven.

Sådan offentliggøres landzonetilladelse

Vi offentliggør udelukkende landzonetilladelser her på hjemmesiden. Du kan bruge det direkte link:

Afgørelser om landzonetilladelser bliver normalt offentliggjort hver torsdag.

Klagevejledning

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over en tilladelse eller en afgørelse. Klagen skal være skriftlig. Der står en klagevejledning i bunden af hver enkelt afgørelse om landzonetilladelse.